summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/cs.po')
-rw-r--r--po/cs.po813
1 files changed, 0 insertions, 813 deletions
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
deleted file mode 100644
index 5526068..0000000
--- a/po/cs.po
+++ /dev/null
@@ -1,813 +0,0 @@
-# translation of kchmviewer.po to
-# This file is put in the public domain.
-#
-# Hynek Fabian <hynek.fabian@mobilbonus.cz>, 2006.
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: kchmviewer\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-08-31 20:54+0200\n"
-"Last-Translator: Hynek Fabian <hynek.fabian@mobilbonus.cz>\n"
-"Language-Team: <cs@li.org>\n"
-"Language: \n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
-
-#: _translatorinfo:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Hynek Fabian"
-
-#: _translatorinfo:2
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "radonek@gmail.com"
-
-#: kchmbookmarkwindow.cpp:44
-msgid "&Add"
-msgstr "Přid&at"
-
-#: kchmbookmarkwindow.cpp:46
-msgid "&Del"
-msgstr "O&dstranit"
-
-#: kchmbookmarkwindow.cpp:88
-msgid "%1 - add a bookmark"
-msgstr "%1 - vložení záložky"
-
-#: kchmbookmarkwindow.cpp:89 kchmbookmarkwindow.cpp:131
-msgid "Enter the name for this bookmark:"
-msgstr "Zadejte jméno záložky"
-
-#: kchmbookmarkwindow.cpp:130
-msgid "%1 - edit the bookmark name"
-msgstr "%1 - změna názvu záložky"
-
-#: kchmbookmarkwindow.cpp:201
-msgid "&Add bookmark"
-msgstr "Přid&at záložku"
-
-#: kchmdialogchooseurlfromlist.cpp:34
-msgid "Topics"
-msgstr "Témata"
-
-#: kchmdialogchooseurlfromlist.cpp:39
-msgid "Please select one of the topics below:"
-msgstr "Zvolte si jedno z níže uvedených témat:"
-
-#: kchmdialogchooseurlfromlist.cpp:43
-msgid "&Ok"
-msgstr ""
-
-#: kchmmainwindow.cpp:122
-#, fuzzy
-msgid ""
-"%1 version %2\n"
-"\n"
-"Copyright (C) George Yunaev,gyunaev@ulduzsoft.com, 2004-2007\n"
-"http://www.kchmviewer.net\n"
-"\n"
-"Licensed under GNU GPL license.\n"
-"\n"
-"Please check my another project, http://www.transientmail.com - temporary e-"
-"mail address, which expires automatically."
-msgstr ""
-"%1 verze %2\n"
-"\n"
-"Copyright (C) George Yunaev,gyunaev@ulduzsoft.com, 2005-2006\n"
-"www.kchmviewer.net\n"
-"\n"
-"Licencováno GNU GPL.\n"
-"\n"
-"Zkuste náš další projekt, www.transientmail.com - dočasná adresa "
-"elektronické pošty která časem sama zaniká."
-
-#: kchmmainwindow.cpp:139
-msgid "*.chm|Compressed Help Manual (*.chm)"
-msgstr "*.chm|Soubory nápovědy (*.chm)"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:141
-msgid "Compressed Help Manual (*.chm)"
-msgstr "Soubory nápovědy (*.chm)"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:151
-msgid "Loading aborted"
-msgstr "Načítaní přerušeno"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:259
-msgid "%1 - failed to load the chm file"
-msgstr "%1 - načtení souboru s nápovědou se nezdařilo"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:260
-#, c-format
-msgid "Unable to load the chm file %1"
-msgstr "Nepovedlo se načíst soubor nápovědy %1"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:268
-#, c-format
-msgid "Could not load file %1"
-msgstr "Nelze číst soubor %1"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:284
-#, c-format
-msgid "About %1"
-msgstr "O aplikaci %1"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:370
-msgid "%1 - remote link clicked - %2"
-msgstr "%1 - aktivován externí odkaz - %2"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:371
-msgid ""
-"A remote link %1 will start the external program to open it.\n"
-"\n"
-"Do you want to continue?"
-msgstr ""
-"Odkaz %1 bude otevřen v externím prohlížeči.\n"
-"\n"
-"Přejete si pokračovat?"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:372 kchmmainwindow.cpp:407
-msgid "&Yes"
-msgstr "&Ano"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:372 kchmmainwindow.cpp:407
-msgid "&No"
-msgstr "&Ne"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:396
-msgid "%1 - JavsScript link clicked"
-msgstr "%1 - aktivován JavaScript odkaz"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:397
-msgid ""
-"You have clicked a JavaScript link.\n"
-"To prevent security-related issues JavaScript URLs are disabled in CHM files."
-msgstr ""
-"Kliknuli jste na JavaScriptový odkaz\n"
-"Z bezpečnostních důvodů je použití JavaScriptových adres v souborech "
-"nápovědy potlačeno."
-
-#: kchmmainwindow.cpp:405
-msgid "%1 - link to a new CHM file clicked"
-msgstr "%1 - aktivován odkaz na CHM soubor"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:406
-msgid ""
-"You have clicked a link, which leads to a new CHM file %1.\n"
-"The current file will be closed.\n"
-"\n"
-"Do you want to continue?"
-msgstr ""
-"Kliknuli jste na odkaz ukazující na soubor nápovědy %1.\n"
-"Aktuální soubor bude uzavřen.\n"
-"\n"
-"Přejete si pokračovat ?"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:470
-msgid "File Operations"
-msgstr "Práce se soubory"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:474
-msgid "Open File"
-msgstr "Otevřít"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:480
-msgid "Click this button to open an existing chm file."
-msgstr "Výběr existujícího souboru nápovědy k prohlížení"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:485
-msgid "Print File"
-msgstr "Tisk"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:491
-msgid "Click this button to print the current page"
-msgstr "Stiskem toho tlačítka vytisknete současnou stránku"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:506
-msgid "E&xtract CHM content..."
-msgstr "Ro&zbalit..."
-
-#: kchmmainwindow.cpp:507
-msgid ""
-"Click this button to extract the whole CHM file content into a specific "
-"directory"
-msgstr ""
-"Tímto tlačítkem extrahujete obsah souboru nápovědy do zadaného adresáře"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:513
-msgid "&Recent files"
-msgstr "Ot&evřít nedávný"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:522
-msgid "&Select all"
-msgstr "&Vybrat vše"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:540
-msgid "&Change settings..."
-msgstr "&Změnit nastavení"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:547
-#, fuzzy
-msgid "About &TQt"
-msgstr "O &Qt"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:549
-msgid "What's &This"
-msgstr "Co je &tohle ?"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:832
-msgid ""
-"Changing browser view options or search engine used\n"
-"requires restarting the application to take effect."
-msgstr ""
-
-#: kchmmainwindow.cpp:950
-msgid "Index"
-msgstr "Obsah"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:973 kchmsearchengine.cpp:246
-msgid "Search"
-msgstr "Hledání"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:1040
-msgid "Could not locate opened topic in content window"
-msgstr "Téma nebylo nalezeno"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:1052 kchmmainwindow.cpp:1058
-msgid "Choose a directory to store CHM content"
-msgstr "Zvolte cílový adresář"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:1071
-msgid "Extracting CHM content"
-msgstr "Rozbaluji soubor nápovědy"
-
-#: kchmmainwindow.cpp:1071
-msgid "Extracting files..."
-msgstr "Extrakce souborů..."
-
-#: kchmmainwindow.cpp:1071
-msgid "Abort"
-msgstr "Přerušit"
-
-#: kchmnavtoolbar.cpp:33
-msgid "Navigation"
-msgstr "Navigace"
-
-#: kchmnavtoolbar.cpp:37
-msgid "Move backward in history"
-msgstr "Předchozí"
-
-#: kchmnavtoolbar.cpp:42
-msgid "Click this button to move backward in browser history"
-msgstr "Přesun v historii o krok zpět"
-
-#: kchmnavtoolbar.cpp:46
-msgid "Move forward in history"
-msgstr "Vpřed"
-
-#: kchmnavtoolbar.cpp:51
-msgid "Click this button to move forward in browser history"
-msgstr "Přesun v historii o krok vpřed"
-
-#: kchmnavtoolbar.cpp:55
-msgid "Go to the home page"
-msgstr "Úvodní stránka"
-
-#: kchmnavtoolbar.cpp:60
-msgid "Click this button to move to the home page"
-msgstr "Přesun na úvodní stranu"
-
-#: kchmsearchengine.cpp:246
-msgid "A closing quote character is missing."
-msgstr ""
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:50
-msgid "Find in page"
-msgstr "Hledání na stránce"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:67
-msgid "Enter here the text to search in the current page."
-msgstr "Zde zadaný text bude vyhledán na aktuální stránce"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:74
-msgid "Previous search result"
-msgstr "Předešlý výsledek hledání"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:79
-msgid "Click this button to find previous search result."
-msgstr "Stiskem toho tlačítka se vrátíte předešlý nalezený výraz"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:83
-msgid "Next search result"
-msgstr "Další výsledek hledání"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:88
-msgid "Click this button to find next search result."
-msgstr "Stiskem tohoto tlačítka se přesunete na další výskyt hledaného výrazu"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:92
-msgid "Locate this topic in content window"
-msgstr "Vyhledej toto téma"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:97
-msgid ""
-"Click this button to find current topic in the content window, and open it."
-msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otevřete okno s obsahem na aktuálním tématu"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:101
-msgid "Increase font size"
-msgstr "Zvětšit písmo"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:106
-msgid "Click this button to increase the font size."
-msgstr "Toto tlačítko zvětší velikost použitého písma"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:110
-msgid "Decrease font size"
-msgstr "Zmenšit písmo"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:115
-msgid "Click this button to decrease the font size."
-msgstr "Toto tlačítko zmenší velikost použítého písma"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:119
-msgid "View HTML source"
-msgstr "Zobrazit zdrojový kód"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:124
-msgid "Click this button to open a separate window with the page HTML source."
-msgstr ""
-"Stisknutím tohoto tlačítka otevřete okno s HTML zdrojovým kódem stránky"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:128
-msgid "Add to bookmarks"
-msgstr "Přidat k záložkám"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:133
-msgid "Click this button to add the current page to the bookmarks list."
-msgstr "Tímto čudlíkem přidáte aktuální stránku mezi záložky"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:136
-msgid "Prev page in TOC"
-msgstr "Předchozí stránka"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:141
-msgid "Click this button to go to previous page in Table Of Content."
-msgstr "Přesun na obsahově předcházející stránku"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:144
-msgid "Next page in TOC"
-msgstr "Následující stránka"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:149
-msgid "Click this button to go to next page in Table of Content."
-msgstr "Přesun na obsahově následující stránku"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:155
-msgid "&Increase font"
-msgstr "Z&většit písmo"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:156
-msgid "&Decrease font"
-msgstr "Z&menšit písmo"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:157
-msgid "&View HTML source"
-msgstr "&Zobrazit zdroj"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:160
-msgid "&Bookmark this page"
-msgstr "&Přidat záložku"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:163
-msgid "&Full screen"
-msgstr "&Celá obrazovka"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:165
-msgid "&Show contents window"
-msgstr "&Okno obsahu"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:167
-msgid "&Locate in contents window"
-msgstr "&Najít v obsahu"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:220
-msgid "&Set language"
-msgstr "Vybrat &jazyk"
-
-#: kchmsearchtoolbar.cpp:243
-msgid "&Set codepage"
-msgstr "Vybrat &kódování"
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:43
-msgid "Type in word(s) to search for:"
-msgstr "Zadejte hledaná slova:"
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:46
-msgid "<a href=\"q\"><b>Help</b></a>"
-msgstr ""
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:58
-msgid "Go"
-msgstr ""
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:66
-msgid "Title"
-msgstr "Titul"
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:67
-msgid "Location"
-msgstr "Umístění"
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:130
-msgid "Search returned %1 result(s)"
-msgstr "Nalezeno %1 výsledků"
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:133
-msgid "Search returned no results"
-msgstr "Hledání nevedlo k žádnému výsledku"
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:136 kchmviewwindow_qtextbrowser.cpp:211
-msgid "Search failed"
-msgstr "Hledání se nezdařilo"
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:169 kchmsearchwindow.cpp:175
-msgid "How to use search"
-msgstr "Jak používat vyhledávání"
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:170
-msgid ""
-"<html><p>The improved search engine allows you to search for a word, symbol "
-"or phrase, which is set of words and symbols included in quotes. Only the "
-"documents which include all the terms speficide in th search query are "
-"shown; no prefixes needed.<p>Unlike MS CHM internal search index, my "
-"improved search engine indexes everything, including special symbols. "
-"Therefore it is possible to search (and find!) for something like <i>$q = "
-"new ChmFile();</i>. This search also fully supports Unicode, which means "
-"that you can search in non-English documents.<p>If you want to search for a "
-"quote symbol, use quotation mark instead. The engine treats a quote and a "
-"quotation mark as the same symbol, which allows to use them in phrases.</"
-"html>"
-msgstr ""
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:176
-msgid ""
-"The search query can contain a few prefixes.\n"
-"A set of words inside the quote marks mean that you are searching for exact "
-"phrase.\n"
-"A word with minus sign means that it should be absent in the search result.\n"
-"A word with plus mark or without any mark means that it must be present in "
-"the search result.\n"
-"\n"
-"Note that only letters and digits are indexed.\n"
-"You cannot search for non-character symbols other than underscope, and those "
-"symbols will be removed from the search query.\n"
-"For example, search for 'C' will give the same result as searching for 'C++'."
-msgstr ""
-"Hledaný výraz může obsahovat několik prefixů.\n"
-"Vložení několika slov do uvozovek značí že chcete najít přesnou frázi.\n"
-"Slovo se znaménkem minus se ve výsledku nebude vyskytovat.\n"
-"Slovo se znaménkem plus nebo bez znaménka musí být ve výsledku přítomno.\n"
-"\n"
-"Hledání bere v úvahu pouze písmena, číslice a znak podtržítka.\n"
-"Ostatní znaky budou z hledaného výrazu odstraněny.\n"
-"Například hledání 'C' povede ke stejným výsledkům jako hledaní 'C++'."
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:226
-#, fuzzy
-msgid "Search is not available"
-msgstr "Hledání se nezdařilo"
-
-#: kchmsearchwindow.cpp:227
-msgid ""
-"<p>The search feature is not avaiable for this chm file.<p>The old search "
-"engine depends on indexes present in chm files itself. Not every chm file "
-"has an index; it is set up during chm file creation. Therefore if the search "
-"index was not created during chm file creation, this makes search impossible."
-"<p>Solution: use new search engine (menu Settings/Advanced), which generates "
-"its own index."
-msgstr ""
-
-#: kchmviewwindow_qtextbrowser.cpp:171
-msgid "Printing (page %1)..."
-msgstr "Probíhá tisk strany %1 ..."
-
-#: kchmviewwindow_qtextbrowser.cpp:179
-msgid "Printing completed"
-msgstr "Tisk dokončen"
-
-#: kchmviewwindow_qtextbrowser.cpp:183
-msgid "Printing aborted"
-msgstr "Tisk přerušen"
-
-#: kchmviewwindow_qtextbrowser.cpp:189
-msgid "%1 - could not print"
-msgstr "%1 - nelze tisknout"
-
-#: kchmviewwindow_qtextbrowser.cpp:190
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Could not print.\n"
-"Your TQt library has been compiled without printing support"
-msgstr ""
-"Není možné tisknout.\n"
-"Vaše knihovna Qt byla přeložena bez podpory tisku."
-
-#: kchmviewwindowmgr.cpp:65
-msgid "&Window"
-msgstr "&Okno"
-
-#: main.cpp:46
-msgid ""
-"'--search <query>' specifies the search query to search, and activate the "
-"first entry if found"
-msgstr ""
-
-#: main.cpp:47
-msgid ""
-"'--sindex <word>' specifies the word to find in index, and activate if found"
-msgstr ""
-
-#: main.cpp:54
-msgid "CHM file viewer"
-msgstr "Prohlížeč CHM souborů"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:24
-#, no-c-format
-msgid "KchmViewer settings"
-msgstr "Nastavení KchmViewer"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:54
-#, no-c-format
-msgid "General behavior"
-msgstr "Běžné chovaní"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:73
-#, no-c-format
-msgid "If no arguments given on load"
-msgstr "Bez parametrů při spučtení"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:84
-#, no-c-format
-msgid "Open the 'open CHM file' dialog"
-msgstr "Ukaž dialog 'Výběr CHM souboru'"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:92
-#, no-c-format
-msgid "Open the &last used CHM file, if exist"
-msgstr "Otevři pos&lední používaný CHM soubor"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:95
-#, no-c-format
-msgid "Alt+L"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:105
-#, no-c-format
-msgid "History"
-msgstr "Historie"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:124
-#, no-c-format
-msgid "Store history information for"
-msgstr "Uschovat informace o historii posledních"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:143
-#, no-c-format
-msgid "latest files"
-msgstr "souborů"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:153
-#, no-c-format
-msgid "R&emember extra information for history files"
-msgstr "Pamatovat si &extra informace souborů historie"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:156
-#, no-c-format
-msgid "Alt+E"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:159
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Remembers the information about the files, which were opened. Remembers last "
-"opened page, search history, font size, bookmarks and so on."
-msgstr ""
-"Pamatuje si poslední otevřenou stránku, historii hledání, velikost písma, "
-"záložky a podobné informace o prohlížených souborech."
-
-#: kchmsetupdialog.ui:171
-#, no-c-format
-msgid "CHM security settings"
-msgstr "Bezpečnostní volby"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:182
-#, no-c-format
-msgid "When external link clicked"
-msgstr "Při kliknutí na externí odkaz"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:193
-#, no-c-format
-msgid "Alwa&ys open it in external browser"
-msgstr "Vžd&y otevřít v externím prohlížeči"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:196
-#, no-c-format
-msgid "Alt+Y"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:204 kchmsetupdialog.ui:244
-#, no-c-format
-msgid "Ask for confirmation"
-msgstr "Vyžádat si potvrzení"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:212
-#, no-c-format
-msgid "Do not open the link"
-msgstr "Neotevírat odkaz"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:225
-#, no-c-format
-msgid "When link pointed to a new CHM file clicked"
-msgstr "Při kliknutí na odkaz na jiný CHM soubor"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:236
-#, no-c-format
-msgid "Always open a new CHM file"
-msgstr "Otevřít odkazovaný CHM soubor"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:252
-#, no-c-format
-msgid "Do not open a new CHM file"
-msgstr "Neotvírat odkazovaný soubor"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:266
-#, no-c-format
-msgid "Version-specific settings"
-msgstr "Zvláštní nastavení verzí"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:277
-#, no-c-format
-msgid "Qt version settings"
-msgstr "Nastavení Qt verze"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:299
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Enter the path to the program, which will be used as a browser for external "
-"links. A <i>%s</i> symbol will be replaced by the URL clicked."
-msgstr ""
-"Cesta k externímu prohlížeči. Symbol <i>%s</i> bude nahrazen volanou URL."
-
-#: kchmsetupdialog.ui:325
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "TDE version settings"
-msgstr "Nastavení KDE verze"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:336
-#, no-c-format
-msgid "To show HTML content, use"
-msgstr "HTML obsah zobrazit pomocí"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:347
-#, no-c-format
-msgid "&QTextBrowser-based widget"
-msgstr "&QTextBrowser prvku"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:350
-#, no-c-format
-msgid "Alt+Q"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:358
-#, no-c-format
-msgid "&TDEHTMLPart-based widget"
-msgstr "&TDEHTMLPart prvku"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:361
-#, no-c-format
-msgid "Alt+K"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:371
-#, no-c-format
-msgid "TDEHTMLPart security"
-msgstr "Zabezpečení TDEHTMLPart"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:382
-#, no-c-format
-msgid "Enable Java&Script"
-msgstr "Povolit Java&Script"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:385
-#, no-c-format
-msgid "Alt+S"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:393
-#, no-c-format
-msgid "Enable &plugins"
-msgstr "&Povolit moduly"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:396
-#, no-c-format
-msgid "Alt+P"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:404
-#, no-c-format
-msgid "Enable &Java"
-msgstr "Povolit &Javu"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:407
-#, no-c-format
-msgid "Alt+J"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:415
-#, no-c-format
-msgid "Enable &refresh"
-msgstr "Povolit obnovení"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:418
-#, no-c-format
-msgid "Alt+R"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:432
-#, no-c-format
-msgid "Advanced"
-msgstr "Rozšířené nastavení"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:443
-#, no-c-format
-msgid "View HTML source command uses"
-msgstr "Prohlížeč zdrojového kódu HTML"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:454
-#, no-c-format
-msgid "Built-in HTML source viewer"
-msgstr "Zabudovaný prohlížeč zdrojového kódu"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:465
-#, no-c-format
-msgid "E&xternal program, specified below"
-msgstr "E&xterní program uvedený níže"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:468
-#, no-c-format
-msgid "Alt+X"
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:484
-#, no-c-format
-msgid "External program:"
-msgstr "Externí prohlížeč:"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:501
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "Search engine to use"
-msgstr "Hledání nevedlo k žádnému výsledku"
-
-#: kchmsetupdialog.ui:528
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Use the search based on internal CHM index. This engine cannot search for "
-"any symbols except underscode, does not support multibyte languages, and is "
-"not always available."
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:555
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Use new kchmviewer internal search engine (recommended). This engine "
-"indexes symbols, so it is possible to search for special symbols (like \"C++"
-"\"). All languages are supported. The index will be generated before the "
-"first search."
-msgstr ""
-
-#: kchmsetupdialog.ui:588
-#, no-c-format
-msgid "F1"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&Bookmarks"
-#~ msgstr "Přid&at záložku"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Bookmarks"
-#~ msgstr "&Přidat záložku"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&About"
-#~ msgstr "O aplikaci %1"
-
-#~ msgid "Match similar words"
-#~ msgstr "Podobná slova"