summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/mandriva/2010.2/i18n/fix-kdeprint-typo.patch
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'mandriva/2010.2/i18n/fix-kdeprint-typo.patch')
-rw-r--r--mandriva/2010.2/i18n/fix-kdeprint-typo.patch269
1 files changed, 269 insertions, 0 deletions
diff --git a/mandriva/2010.2/i18n/fix-kdeprint-typo.patch b/mandriva/2010.2/i18n/fix-kdeprint-typo.patch
new file mode 100644
index 000000000..5e0b9e70b
--- /dev/null
+++ b/mandriva/2010.2/i18n/fix-kdeprint-typo.patch
@@ -0,0 +1,269 @@
+Index: kde-i18n-tr-3.5.10/messages/kdelibs/kdeprint.po
+===================================================================
+--- kde-i18n-tr-3.5.10.orig/messages/kdelibs/kdeprint.po
++++ kde-i18n-tr-3.5.10/messages/kdelibs/kdeprint.po
+@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr "Yazıcı bulunamadı (düz yazı
+
+ #: lpd/kmlpdmanager.cpp:442
+ msgid "Printer type not recognized."
+-msgstr "Yazıcı türü bulunamadı."
++msgstr "Yazıcı türü tanınmıyor."
+
+ #: lpd/kmlpdmanager.cpp:452
+ msgid ""
+@@ -244,7 +244,7 @@ msgstr "Ağ yazıcısı (%1)"
+ #: lpr/matichandler.cpp:421
+ #, c-format
+ msgid "Unsupported backend: %1."
+-msgstr "Desteklenmeyen yazıcı türü: %1."
++msgstr "Desteklenmeyen yazıcı arkayüzü: %1."
+
+ #: lpr/apshandler.cpp:221
+ #, c-format
+@@ -277,7 +277,7 @@ msgstr "%1 dizini silinemedi."
+
+ #: lpr/lprhandler.cpp:59 lpr/lprhandler.cpp:97
+ msgid "Unknown (unrecognized entry)"
+-msgstr "Bilinmeyen"
++msgstr "Bilinmeyen (tanınmayan girdi)"
+
+ #: lpr/lprhandler.cpp:67 lpr/lprhandler.cpp:91
+ msgid "Remote queue (%1) on %2"
+@@ -290,7 +290,7 @@ msgstr "%1 üzerinde yerel yazıcı"
+
+ #: lpr/lprhandler.cpp:104 lpr/lprhandler.cpp:110 lpr/lprhandler.cpp:116
+ msgid "Unrecognized entry."
+-msgstr "Bilinmeyen girdi."
++msgstr "Tanınmayan girdi."
+
+ #: lpr/kmlprmanager.cpp:289
+ msgid "The printcap file is a remote file (NIS). It cannot be written."
+@@ -362,7 +362,7 @@ msgstr "Bekletici"
+
+ #: lpr/kmconfiglpr.cpp:34
+ msgid "Spooler Settings"
+-msgstr ""
++msgstr "Bekletici Ayarları"
+
+ #: lpr/lpchelper.cpp:235 lpr/lpchelper.cpp:273 lpr/lpchelper.cpp:291
+ #: lpr/lpchelper.cpp:314
+@@ -426,6 +426,8 @@ msgid ""
+ "Unable to create the Foomatic driver [%1,%2]. Either that driver does not "
+ "exist, or you don't have the required permissions to perform that operation."
+ msgstr ""
++"[%1,%2] Foomatic sürücüsü oluşturulamıyor. Ya bu sürücü mevcut değil ya da "
++"bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli izinlere sahip değilsiniz."
+
+ #: lpr/matichandler.cpp:339
+ msgid ""
+@@ -1587,9 +1589,8 @@ msgid "Cl&ass of printers"
+ msgstr "&Yazıcı sınıfları"
+
+ #: cups/kmcupsuimanager.cpp:169
+-#, fuzzy
+ msgid "An error occurred while retrieving the list of available backends:"
+-msgstr "Yazıcı listesini alırken bir hata oluştu:"
++msgstr "Mevcut arkayüzlerin listesi alınırken hata oluştu:"
+
+ #: cups/kmcupsuimanager.cpp:215
+ msgid "Priority"
+@@ -1612,14 +1613,12 @@ msgid "You must select a device."
+ msgstr "Bir aygıt belirtmelisiniz."
+
+ #: cups/kmcupsmanager.cpp:768
+-#, fuzzy
+ msgid "Library cupsdconf not found. Check your installation."
+-msgstr "libcupsdconf kütüphanesi bulunamadı. Kurulumu gözden geçirin."
++msgstr "cupsdconf kütüphanesi bulunamadı. Kurulumu gözden geçirin."
+
+ #: cups/kmcupsmanager.cpp:774
+-#, fuzzy
+ msgid "Symbol %1 not found in cupsdconf library."
+-msgstr "libcupsdconf kütüphanesinde %1 sembolü bulunamadı."
++msgstr "cupsdconf kütüphanesinde %1 sembolü bulunamadı."
+
+ #: cups/kmcupsmanager.cpp:849
+ msgid "&Export Driver..."
+@@ -1668,13 +1667,12 @@ msgid "read failed (%1)"
+ msgstr ""
+
+ #: cups/kmcupsmanager.cpp:1000
+-#, fuzzy
+ msgid ""
+ "Connection to CUPS server failed. Check that the CUPS server is correctly "
+ "installed and running. Error: %2: %1."
+ msgstr ""
+-"CUPS sunucuya bağlantıda hata oluştu. CUPS sunucunun kurulduğuna ve çalıştığına "
+-"emin olun. Hata: %1"
++"CUPS sunucusuna bağlantıda hata oluştu. CUPS sunucusunun kurulduğuna ve çalıştığına "
++"emin olun. Hata: %2: %1."
+
+ #: cups/kphpgl2page.cpp:33
+ msgid ""
+@@ -2626,7 +2624,7 @@ msgstr "Deneme Sayfası Yazdır"
+ #: management/kminstancepage.cpp:270 management/kmmainview.cpp:635
+ #, c-format
+ msgid "Test page successfully sent to printer %1."
+-msgstr "Deneme sayfası %1 simli yazıcıya başarıyla gönderildi."
++msgstr "Deneme sayfası %1 isimli yazıcıya başarıyla gönderildi."
+
+ #: management/kmmainview.cpp:637
+ #, c-format
+@@ -3129,7 +3127,6 @@ msgid "User Identification"
+ msgstr "Kullanıcı Kimlik Bilgisi"
+
+ #: management/kmwpassword.cpp:43
+-#, fuzzy
+ msgid ""
+ "<p>This backend may require a login/password to work properly. Select the type "
+ "of access to use and fill in the login and password entries if needed.</p>"
+@@ -3755,24 +3752,20 @@ msgid "LPD Queue Information"
+ msgstr "LPD Kuyruk Bilgisi"
+
+ #: management/kmwlpd.cpp:44
+-#, fuzzy
+ msgid ""
+ "<p>Enter the information concerning the remote LPD queue; this wizard will "
+ "check it before continuing.</p>"
+ msgstr ""
+-"<p>Uzak LPD kuyruğuyla ilişkili bilgileri verin. Bu sihirbaz devam etmeden önce "
+-"girilen bilgileri kontrol edecektir.</p>"
++"<p>Uzak LPD kuyruğuyla ilişkili bilgileri girin; bu sihirbaz devam etmeden önce "
++"girilen bilgileri denetleyecektir.</p>"
+
+ #: management/kmwlpd.cpp:54
+ msgid "Some information is missing."
+ msgstr "Bazı bilgiler eksik."
+
+ #: management/kmwlpd.cpp:61
+-#, fuzzy
+ msgid "Cannot find queue %1 on server %2; do you want to continue anyway?"
+-msgstr ""
+-"%2 sunucusu üzerinde %1 kuyruğu bulunamadı. Yine de devam etmek istiyor "
+-"musunuz?"
++msgstr "%2 sunucusu üzerinde %1 kuyruğu bulunamadı. Devam etmek istiyor musunuz?"
+
+ #: management/kmconfigfilter.cpp:40
+ msgid "Filter"
+@@ -4028,15 +4021,14 @@ msgid "You must supply at least a name."
+ msgstr "En azından bir isim vermelisiniz."
+
+ #: management/kmwname.cpp:56
+-#, fuzzy
+ msgid ""
+ "It is usually not a good idea to include spaces in printer name: it may prevent "
+ "your printer from working correctly. The wizard can strip all spaces from the "
+ "string you entered, resulting in %1; what do you want to do?"
+ msgstr ""
+-"Yazıcı isimlerinde boşluk karakteri kullanmak iyi bir fikir değildir. Yazıcınız "
+-"bu durumda düzgün çalışmayabilir. Dilerseniz yazıcı sihirbazı tüm boşlukları "
+-"silerek yazıcı adını <b>%1</b> olarak tanımlayabilir. Ne yapmak istiyorsunuz?"
++"Yazıcı isimlerinde boşluk karakteri kullanmak iyi bir fikir değildir; yazıcınız "
++"bu durumda düzgün çalışmayabilir. Dilerseniz bu sihirbaz tüm boşlukları "
++"silerek yazıcı adını %1 olarak tanımlayabilir. Ne yapmak istiyorsunuz?"
+
+ #: management/kmwname.cpp:62
+ msgid "Strip"
+@@ -4150,9 +4142,8 @@ msgid "Enter name for new instance (leav
+ msgstr "Yeni gerçekleme için bir isim verin (öntanımlı isim için boş bırakın):"
+
+ #: management/kminstancepage.cpp:142 management/kminstancepage.cpp:187
+-#, fuzzy
+ msgid "Instance name must not contain any spaces or slashes."
+-msgstr "Gerçekleme adı boşluk içeremez!"
++msgstr "Gerçekleme adı boşluk veya bölü işareti içeremez."
+
+ #: management/kminstancepage.cpp:161
+ msgid "Do you really want to remove instance %1?"
+@@ -4163,11 +4154,13 @@ msgid ""
+ "You can't remove the default instance. However all settings of %1 will be "
+ "discarded. Continue?"
+ msgstr ""
++"Varsayılan gerçeklemeyi kaldıramazsınız ancak %1'e ait tüm ayarlar gözardı "
++"edilecektir. Devam etmek istiyor musunuz?"
+
+ #: management/kminstancepage.cpp:213
+-#, fuzzy, c-format
++#, c-format
+ msgid "Unable to find instance %1."
+-msgstr "%1 yazıcısı bulunamadı."
++msgstr "%1 gerçeklemesi bulunamadı."
+
+ #: management/kminstancepage.cpp:215
+ #, c-format
+@@ -4177,7 +4170,7 @@ msgstr "Yazıcı bilgisi alınamadı. Ya
+
+ #: management/kminstancepage.cpp:232
+ msgid "The instance name is empty. Please select an instance."
+-msgstr ""
++msgstr "Gerçekleme adı boş. Lütfen bir gerçekleme seçin."
+
+ #: management/kminstancepage.cpp:264
+ msgid "Internal error: printer not found."
+@@ -4186,7 +4179,7 @@ msgstr "İç hata: yazıcı bulunamadı.
+ #: management/kminstancepage.cpp:268
+ #, c-format
+ msgid "Unable to send test page to %1."
+-msgstr "Deneme sayfası %1 yazıcısına gönderilemedi."
++msgstr "Deneme sayfası %1 isimli yazıcıya gönderilemedi."
+
+ #: management/kmpages.cpp:69
+ msgid "Instances"
+@@ -4489,9 +4482,8 @@ msgid "Unable to find wizard object in m
+ msgstr "Yönetim kütüphanesinde sihirbaz nesnesi bulunamadı."
+
+ #: kmmanager.cpp:507
+-#, fuzzy
+ msgid "Unable to find options dialog in management library."
+-msgstr "Yönetim kütüphanesinde sihirbaz nesnesi bulunamadı."
++msgstr "Yönetim kütüphanesinde ayarlar diyaloğu bulunamadı."
+
+ #: kmmanager.cpp:534
+ msgid "No plugin information available"
+@@ -4563,16 +4555,15 @@ msgid ""
+ msgstr ""
+
+ #: kprinterimpl.cpp:355
+-#, fuzzy
+ msgid "<p>Could not load filter description for <b>%1</b>.</p>"
+-msgstr "<qt><b>%1</b> programını çalıştırmaya izniniz yok.</qt>"
++msgstr "<p><b>%1</b> için filtre tanımı yüklenemedi.</p>"
+
+ #: kprinterimpl.cpp:371
+-#, fuzzy
+ msgid ""
+ "<p>Error while reading filter description for <b>%1</b>"
+ ". Empty command line received.</p>"
+-msgstr "<b>%1</b> için süzgeç tanımları okunamadı. Komut satırı boş geldi."
++msgstr ""
++"<p><b>%1</b> için filtre tanımı okunamadı. Komut satırı boş geldi.</p>"
+
+ #: kprinterimpl.cpp:385
+ msgid ""
+@@ -4591,7 +4582,7 @@ msgstr "Mime Türü Seçin"
+
+ #: kprinterimpl.cpp:400
+ msgid "Select the target format for the conversion:"
+-msgstr ""
++msgstr "Dönüşüm için hedef biçimi seçin:"
+
+ #: kprinterimpl.cpp:404 kprinterimpl.cpp:430
+ msgid "Operation aborted."
+@@ -5228,14 +5219,13 @@ msgid "<qt>There was an error loading %1
+ msgstr "<qt>%1 yüklenirken bir hata oluştu. Gelen mesaj:<p>%2</p></qt>"
+
+ #: kpdriverpage.cpp:48
+-#, fuzzy
+ msgid ""
+ "<qt>Some options selected are in conflict. You must resolve these conflicts "
+ "before continuing. See <b>Driver Settings</b> tab for detailed information.</qt>"
+ msgstr ""
+-"<qt>Seçilen bazı seçenekler birbiri ile çakışıyor. Devam etmeden önce bu "
+-"çakışmaları gidermeniz gerekiyor. Daha geniş bilgi için <b>Gelişmiş</b> "
+-"sekmesini kullanın.</qt>"
++"<qt>Seçilen bazı seçenekler birbiriyle çakışıyor. Devam etmeden önce bu "
++"çakışmaları gidermeniz gerekiyor. Daha geniş bilgi için <b>Sürücü Ayarları</b> "
++"sekmesine gözatın.</qt>"
+
+ #: posterpreview.cpp:115
+ msgid ""