summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/mandriva/2010.2/i18n/kio_media.patch
blob: 03c5cfe6b47937f1e698cd8e31c01edd4297cf26 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
Index: kio_media.po
===================================================================
--- messages/kdebase/kio_media.po	(revision 893225)
+++ messages/kdebase/kio_media.po	(working copy)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: kio_media\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-08 01:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-05-26 05:41+0300\n"
-"Last-Translator: Serdar Soytetir <tulliana@gmail.com>\n"
+"Last-Translator: Ozan Çağlayan <ozan@pardus.org.tr>\n"
 "Language-Team: <tr@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -71,7 +71,7 @@
 #: rc.cpp:9
 #, no-c-format
 msgid "Mount the file system read-only."
-msgstr "Dosya sistemini salt okunur bağla."
+msgstr "Dosya sistemini salt okunur bağlar."
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 65
 #: rc.cpp:12
@@ -85,37 +85,38 @@
 msgid ""
 "Attempts to chown or chmod files do not return errors, although they fail. Use "
 "with caution!"
-msgstr ""
+msgstr "Sahiplenme(chown) veya izin değiştirme(chmod) girişimleri başarısız olsa da "
+"hata döndürmez. Bu seçeneği dikkatle kullanın."
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 76
 #: rc.cpp:18
 #, no-c-format
 msgid "Synchronous"
-msgstr "Eşzamanlı"
+msgstr "Eşzamanlı G/Ç"
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 79
 #: rc.cpp:21
 #, no-c-format
 msgid "All I/O to the file system should be done synchronously."
-msgstr ""
+msgstr "Tüm Giriş/Çıkış işlemleri eşzamanlı gerçekleştirilir."
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 87
 #: rc.cpp:24
 #, no-c-format
 msgid "Access time updates"
-msgstr ""
+msgstr "Erişim zamanı güncellemeleri"
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 90
 #: rc.cpp:27
 #, no-c-format
 msgid "Update inode access time for each access."
-msgstr ""
+msgstr "Her dosya erişiminde, dosya erişim zamanı güncellenir."
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 106
 #: rc.cpp:30
 #, no-c-format
 msgid "Mountpoint:"
-msgstr "Bağlanma noktası:"
+msgstr "Bağlama noktası:"
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 112
 #: rc.cpp:33
@@ -125,12 +126,15 @@
 "is no guarantee that the system will respect your wish. For one the directory "
 "has to be below /media - and it does not yet have to exist."
 msgstr ""
+"Bu dosya sisteminin hangi dizinin altına bağlanacağını belirtir. "
+"Sistemin bu seçimi dikkate almama olasılığı vardır. Seçtiğiniz dizin /media "
+"dizininin altında olmalıdır. Henüz yaratılmamış olmasında sakınca yoktur."
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 130
 #: rc.cpp:36
 #, no-c-format
 msgid "Mount automatically"
-msgstr "Otomatik olarak bağla"
+msgstr "Otomatik olarak bağlar"
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 133
 #: rc.cpp:39
@@ -148,14 +152,14 @@
 #: rc.cpp:45
 #, no-c-format
 msgid "Flushed IO"
-msgstr ""
+msgstr "Önbelleklemesiz G/Ç"
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 167
 #: rc.cpp:48
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Always flush all data to the hot plug devices immediately and don't cache it."
-msgstr ""
+msgstr "Verileri takılı aygıta önbelleklemeden yazar."
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 175
 #: rc.cpp:51
@@ -169,7 +173,7 @@
 msgid ""
 "UTF8 is the filesystem safe 8-bit encoding of Unicode that is used by the "
 "console. It can be be enabled for the filesystem with this option."
-msgstr ""
+msgstr "Dosya sistemini UTF-8 karakter setiyle bağlar."
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 186
 #: rc.cpp:57
@@ -181,13 +185,13 @@
 #: rc.cpp:60
 #, no-c-format
 msgid "Mount this file system as user."
-msgstr "Bu dosya sistemini kullanıcı olarak bağla."
+msgstr "Bu dosya sistemini kullanıcı olarak bağlar."
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 205
 #: rc.cpp:63
 #, no-c-format
 msgid "Journaling:"
-msgstr ""
+msgstr "Günlükleme:"
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 220
 #: rc.cpp:66 rc.cpp:87
@@ -211,8 +215,27 @@
 "rumoured to be the highest-throughput option. It guarantees internal file "
 "system integrity, however it can allow old data to appear in files after a "
 "crash and journal recovery."
+
 msgstr ""
+"<h2> Dosya sistemi için günlükleme(journaling) kipini belirtir. Metaveriler daima "
+"günlüklenir. </h2>\n"
+"      \n"
+"<h3><b>Tüm Veri</b></h3>\n"
+"      Tüm veriler, dosya sistemine yazılmadan önce günlüğe yazılır. "
+"Bu günlükleme kipi en yüksek veri güvenliğini sağlar ancak düşük "
+"performanslıdır.\n"
+"\n"
+"<h3><b>Sıralı</b></h3>\n"
+"      Tüm veriler, metaverileri günlüğe yazılmadan önce dosya sistemine "
+"yazılırlar.\n"
+"\n"
+"<h3><b>Geri Yazma</b></h3>\n"
+"      Veri sırasının korunmadığı kiptir. Veriler, metaverileri günlüğe yazıldıktan "
+"sonra dosya sistemine yazılabilirler. En yüksek performansa sahip kipin bu olduğu söylenir. "
+"Dosya sisteminin iç bütünlüğünü garanti eder ancak bir çökme ve günlükten geri alma işleminden "
+"sonra dosyalarda eski verilerin görünmesine sebep olabilir."
 
+
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 226
 #: rc.cpp:78
 #, no-c-format
@@ -229,7 +252,7 @@
 #: rc.cpp:84
 #, no-c-format
 msgid "Write Back"
-msgstr ""
+msgstr "Geri Yazma"
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 270
 #: rc.cpp:99
@@ -261,12 +284,30 @@
 "Display the short name as is; store a long name when the short name is not all "
 "upper case."
 msgstr ""
+"<h2>8.3 biçimindeki dosya isimleri(kısa isim) için davranışı belirler. Bir dosya için "
+"uzun isim mevcutsa, daima o tercih edilecektir.</h2>\n"
+"\n"
+"<h3><b>Küçük harf</b></h3>\n"
+"Kısa ismin tamamını küçük harflerle göster; kısa isim tamamen büyük harflerden "
+"oluşmuyorsa bir uzun isim sakla.\n"
+"\n"
+"<h3><b>Windows 95</b></h3>\n"
+"Kısa ismin tamamını büyük harflerle göster; kısa isim tamamen büyük harflerden "
+"oluşmuyorsa bir uzun isim sakla.\n"
+"\n"
+"<h3><b>Windows NT</b></h3>\n"
+"Kısa ismi olduğu gibi göster; kısa isim tamamen büyük veya tamamen küçük harflerden "
+"oluşmuyorsa bir uzun isim sakla.\n"
+"\n"
+"<h3><b>Karışık</b></h3>\n"
+"Kısa ismi olduğu gibi göster; kısa isim tamamen büyük harflerden oluşmuyorsa bir uzun "
+"isim sakla."
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 294
 #: rc.cpp:117
 #, no-c-format
 msgid "Lower"
-msgstr ""
+msgstr "Küçük harf"
 
 #. i18n: file propsdlgplugin/propertiespagegui.ui line 299
 #: rc.cpp:120
@@ -314,11 +355,11 @@
 
 #: kfile-plugin/kfilemediaplugin.cpp:186
 msgid "Mount Point"
-msgstr "Bağlanma Noktası"
+msgstr "Bağlama Noktası"
 
 #: kfile-plugin/kfilemediaplugin.cpp:187
 msgid "Device Node"
-msgstr "Aygıt Dalı"
+msgstr "Aygıt Düğümü"
 
 #: kfile-plugin/kfilemediaplugin.cpp:189
 msgid "Medium Summary"
@@ -338,7 +379,7 @@
 
 #: libmediacommon/notifiernothingaction.cpp:28
 msgid "Do Nothing"
-msgstr "Hiçbir Şey Yapma"
+msgstr "Hiçbirşey Yapma"
 
 #: libmediacommon/notifieropenaction.cpp:28
 msgid "Open in New Window"
@@ -376,7 +417,7 @@
 
 #: mediamanager/fstabbackend.cpp:447
 msgid "Removable Device"
-msgstr "Çıkartılabilir Aygıt"
+msgstr "Çıkarılabilir Aygıt"
 
 #: mediamanager/fstabbackend.cpp:452 mediamanager/fstabbackend.cpp:458
 msgid "Remote Share"
@@ -387,19 +428,16 @@
 msgstr "Sabit Disk"
 
 #: mediamanager/halbackend.cpp:640
-#, fuzzy
 msgid "Unknown Drive"
-msgstr "Bilinmeyen"
+msgstr "Bilinmeyen Sürücü"
 
 #: mediamanager/halbackend.cpp:652
-#, fuzzy
 msgid "Floppy Drive"
-msgstr "Disket"
+msgstr "Disket Sürücü"
 
 #: mediamanager/halbackend.cpp:660
-#, fuzzy
 msgid "Zip Drive"
-msgstr "Zip Diski"
+msgstr "Zip Sürücü"
 
 #: mediamanager/halbackend.cpp:730
 msgid "Camera"
@@ -424,12 +462,16 @@
 "below. You have to close them or change their working directory before "
 "attempting to unmount the device again."
 msgstr ""
+"Bu aygıtı halen kullanan uygulamalar var. Aygıtı ayırmadan önce aşağıda listelenen "
+"bu uygulamaları kapatmak veya çalıştıkları dizini değiştirmek zorundasınız."
 
 #: mediamanager/halbackend.cpp:1065 mediamanager/halbackend.cpp:1306
 msgid ""
 "Unfortunately, the device <b>%1</b> (%2) named <b>'%3'</b> "
 "and currently mounted at <b>%4</b> could not be unmounted. "
 msgstr ""
+"<b>%4</b> dizinine bağlı <b>'%3'</b> adlı <b>%1</b> (%2) aygıtı "
+"ayrılamıyor."
 
 #: mediamanager/halbackend.cpp:1071
 msgid "The following error was returned by umount command:"
@@ -437,7 +479,7 @@
 
 #: mediamanager/halbackend.cpp:1312
 msgid "Unmounting failed due to the following error:"
-msgstr "Ayırma işlemi başarısız oldu, şu hata oluştu:"
+msgstr "Ayırma işlemi başarısız oldu, oluşan hata:"
 
 #: mediamanager/halbackend.cpp:1314
 msgid "Device is Busy:"
@@ -458,27 +500,27 @@
 
 #: mounthelper/kio_media_mounthelper.cpp:166
 msgid "The device was successfully unmounted, but the tray could not be opened"
-msgstr "Aygıt başarılı şekilde ayrıldı, fakat çekmece açılamadı"
+msgstr "Aygıt başarılı şekilde ayrıldı, fakat tepsi açılamadı"
 
 #: mounthelper/kio_media_mounthelper.cpp:168
 msgid "The device was successfully unmounted, but could not be ejected"
-msgstr "Aygıt başarılı şekilde ayrıldı, fakat çıkarılamadı"
+msgstr "Aygıt başarılı şekilde ayrıldı, fakat çıkartılamadı"
 
 #: mounthelper/kio_media_mounthelper.cpp:182
 msgid "Unmount given URL"
-msgstr "Verilen adresi ayır"
+msgstr "Verilen URL'yi ayır"
 
 #: mounthelper/kio_media_mounthelper.cpp:183
 msgid "Mount given URL (default)"
-msgstr "Verilen adresi bağla (öntanımlı)"
+msgstr "Verilen URL'yi bağla (öntanımlı)"
 
 #: mounthelper/kio_media_mounthelper.cpp:184
 msgid "Eject given URL via kdeeject"
-msgstr "Verilen URL'yi kdeeject ile çıkar"
+msgstr "Verilen URL'yi kdeeject ile çıkart"
 
 #: mounthelper/kio_media_mounthelper.cpp:185
 msgid "Unmount and Eject given URL (necessary for some USB devices)"
-msgstr "Verilen URL'yi Ayır ve Çıkar (bazı USB aygıtlar için gerekli)"
+msgstr "Verilen URL'yi Ayır ve Çıkart (bazı USB aygıtlar için gerekli)"
 
 #: mounthelper/kio_media_mounthelper.cpp:186
 msgid "media:/ URL to mount/unmount/eject/remove"
@@ -491,7 +533,7 @@
 
 #: propsdlgplugin/propertiespage.cpp:196
 msgid "Mountpoint has to be below /media"
-msgstr "Bağlanma noktası /media altında olmalıdır"
+msgstr "Bağlama noktası /media altında olmalıdır"
 
 #: propsdlgplugin/propertiespage.cpp:211
 msgid "Saving the changes failed"
@@ -499,4 +541,141 @@
 
 #: propsdlgplugin/propsdlgshareplugin.cpp:67
 msgid "&Mounting"
-msgstr "&Bağlanıyor"
+msgstr "&Bağlama Seçenekleri"
+
+#, c-format
+msgid "External %s%s Drive"
+msgstr "Harici %s%s Sürücü"
+
+#, c-format
+msgid "%s%s Drive"
+msgstr "%s%s Sürücü"
+
+msgid "External Magneto Optical Drive"
+msgstr "Harici Manyeto-Optik Sürücü"
+
+msgid "Magneto Optical Drive"
+msgstr "Manyeto-Optik Sürücü"
+
+msgid "External Floppy Drive"
+msgstr "Harici Disket Sürücü"
+
+#, c-format
+msgid "%s External Hard Drive"
+msgstr "%s Harici Sabit Disk"
+
+#, c-format
+msgid "%s Hard Drive"
+msgstr "%s Sabit Disk"
+
+msgid "External Hard Drive"
+msgstr "Harici Sabit Disk"
+
+msgid "Hard Drive"
+msgstr "Sabit Disk"
+
+msgid "Drive"
+msgstr "Sürücü"
+
+msgid "CD-ROM "
+msgstr "CD-ROM "
+
+msgid "Blank CD-R"
+msgstr "Boş CD-R"
+
+msgid "CD-R"
+msgstr "CD-R"
+
+msgid "Blank CD-RW"
+msgstr "Boş CD-RW"
+
+msgid "CD-RW"
+msgstr "CD-RW"
+
+msgid "DVD-ROM"
+msgstr "DVD-ROM"
+
+msgid "Blank DVD-RAM"
+msgstr "Boş DVD-RAM"
+
+msgid "DVD-RAM"
+msgstr "DVD-RAM"
+
+msgid "Blank DVD-R"
+msgstr "Boş DVD-R"
+
+msgid "DVD-R"
+msgstr "DVD-R"
+
+msgid "Blank DVD-RW"
+msgstr "Boş DVD-RW"
+
+msgid "DVD-RW"
+msgstr "DVD-RW"
+
+msgid "Blank DVD+R"
+msgstr "Boş DVD+R"
+
+msgid "DVD+R"
+msgstr "DVD+R"
+
+msgid "Blank DVD+RW"
+msgstr "Boş DVD+RW"
+
+msgid "DVD+RW"
+msgstr "DVD+RW"
+
+msgid "Blank DVD+R Dual-Layer"
+msgstr "Boş Çift Yüzlü DVD+R"
+
+msgid "DVD+R Dual-Layer"
+msgstr "Çift Yüzlü DVD+R"
+
+msgid "BD-ROM"
+msgstr "BD-ROM"
+
+msgid "Blank BD-R"
+msgstr "Boş BD-R"
+
+msgid "BD-R"
+msgstr "BD-R"
+
+msgid "Blank BD-RE"
+msgstr "Boş BD-RE"
+
+msgid "BD-RE"
+msgstr "BD-RE"
+
+msgid "HD DVD-ROM"
+msgstr "HD DVD-ROM"
+
+msgid "Blank HD DVD-R"
+msgstr "Boş HD DVD-R"
+
+msgid "HD DVD-R"
+msgstr "HD DVD-R"
+
+msgid "Blank HD DVD-RW"
+msgstr "Boş HD DVD-RW"
+
+msgid "HD DVD-RW"
+msgstr "HD DVD-RW"
+
+msgid "Audio CD"
+msgstr "Müzik CD'si"
+
+msgid "UDF Volume"
+msgstr "DVD (UDF)"
+
+msgid "Blank Magneto Optical"
+msgstr "Boş Manyeto-Optik Disket"
+
+msgid "Magneto Optical"
+msgstr "Manyeto-Optik Disket"
+
+msgid "Removable Media"
+msgstr "Çıkarılabilir Depolama Ortamı"
+
+msgid "Media"
+msgstr "Depolama Ortamı"
+