summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/et
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2012-08-27 19:12:12 +0200
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2012-08-27 19:12:12 +0200
commit741f23135e8cdaafe1c1dcb726f5edd5dbf2e3dc (patch)
tree6fca96a815b825b341b912cbf1c23e5bb8a34ad1 /et
downloadgwenview-i18n-741f23135e8cdaafe1c1dcb726f5edd5dbf2e3dc.tar.gz
gwenview-i18n-741f23135e8cdaafe1c1dcb726f5edd5dbf2e3dc.zip
Initial import
Diffstat (limited to 'et')
-rw-r--r--et/Makefile.am1
-rw-r--r--et/doc/Makefile.am2
-rw-r--r--et/doc/docked_windows.docbook70
-rw-r--r--et/doc/external_tools.docbook81
-rw-r--r--et/doc/index.docbook106
-rw-r--r--et/doc/interface.docbook59
-rw-r--r--et/doc/introduction.docbook24
-rw-r--r--et/doc/keybindings.docbook54
-rw-r--r--et/doc/mouse.docbook63
-rw-r--r--et/messages/Makefile.am3
-rw-r--r--et/messages/gwenview.po1736
11 files changed, 2199 insertions, 0 deletions
diff --git a/et/Makefile.am b/et/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..ff7ab78
--- /dev/null
+++ b/et/Makefile.am
@@ -0,0 +1 @@
+SUBDIRS= messages doc
diff --git a/et/doc/Makefile.am b/et/doc/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..6214eef
--- /dev/null
+++ b/et/doc/Makefile.am
@@ -0,0 +1,2 @@
+KDE_LANG = et
+KDE_DOCS=gwenview
diff --git a/et/doc/docked_windows.docbook b/et/doc/docked_windows.docbook
new file mode 100644
index 0000000..7e7b024
--- /dev/null
+++ b/et/doc/docked_windows.docbook
@@ -0,0 +1,70 @@
+<sect1 id='docked_windows'
+><title
+>Dokitud aknad</title>
+<para
+>&kappname; liides koosneb mitmest väiksest dokitud aknast. Esialgu võib nende käsitlemine tunduda keerulisena. Konkreetsetele &kappname; liidese aknale fookuse andmiseks klõpsa lihtsalt sellel.</para>
+
+<para
+>Igal dokitud aknal pn ülaosas väike pidemeriba. Selle paremas servas asub dokkimise/dokkimise lõpetamise nupp, mis meenutab noolt, ning sulgemisnupp, mis meenutab X-tähte. Riba näeb välja selline: <screenshot>
+ <screeninfo
+>Dokitud akna pidemeriba</screeninfo>
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="dock_grip.png" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ <textobject>
+ <phrase
+>Dokitud akna pidemeriba</phrase>
+ </textobject>
+ </mediaobject>
+</screenshot>
+</para>
+
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+>Klõps dokitud akna sulgemisnupul eemaldab selle liidesest. Akna taasnägemiseks vali selle nimi menüüs <guimenu
+>Aken</guimenu
+>.</para
+></listitem>
+
+ <listitem>
+ <para
+>Dokitud akna suuruse muutmiseks lohista akendevahelist piiret. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Dokitud akende ümberkorraldamiseks lohista aken pidemeribast haarates soovitud asukohta. Lohistamise ajal ilmub väike kontuurkast, mis näitab, milline näeb aken välja antud kohta lohistamisel. </para>
+ <para
+>Kui soovid seada kaks akent üksteise peale ja nende vahel kaarte kasutades liikuda, lohista aken otse selle akna keskele, millega soovid seda ühendada. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Akna dokkimise lõpetamiseks klõpsa dokkimise/dokkimise lõpetamise nupul akna ülaservas asuva riba paremas servas või tee pidemeribal topeltklõps.</para>
+ <para
+>Uus topeltklõps või klõps dokkimise/dokkimise lõpetamise nupul taastab akna selle esialgsel kujul.</para>
+ <para
+>Dokkimata akna saab dokkida ka seda pidemeribast haarates liideses sobivasse kohta lohistades (täpselt samamoodi nagu akende ümberkorraldamisel).</para>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para
+>Failivaate aken on alati dokitud, seda ei saa ka liigutada, kuid teisi aknaid liigutades saab seda ometi nihutada.</para
+>
+ </listitem>
+
+ <listitem>
+ <para
+>Akna lohistamise ajal võimaldab operatsiooni lõpetada vajutamine klahvile <keycap
+>Escape</keycap
+>. Dokitud akende &kappname; originaalpaigutuse taastamiseks kasuta menüükäsku <menuchoice
+> <guimenu
+>Aken</guimenu
+> <guimenuitem
+>Lähtesta</guimenuitem
+> </menuchoice
+>. </para>
+ </listitem>
+</itemizedlist>
+</sect1>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/external_tools.docbook b/et/doc/external_tools.docbook
new file mode 100644
index 0000000..aa88c7c
--- /dev/null
+++ b/et/doc/external_tools.docbook
@@ -0,0 +1,81 @@
+<chapter id="external_tools">
+<title
+>Välised tööriistad</title>
+
+<para
+>&kappname; laiendamine on tänu välistele tööriistadele üsna lihtne. Neid tööriistu saab kasutada kontekstimenüüst, mis avaneb hiire parema nupuga pisipildile või pildile klõpsates. Vali ilmuvast menüüst kirje <menuchoice
+><guimenu
+>Välised tööriistad</guimenu
+></menuchoice
+>.</para>
+
+<para
+>&kappname; pakub omalt poolt välja mõned juba eelnevalt määratud välised tööriistad, kuid neid saab omatahtsi lisada dialoogis <guilabel
+>Väliste tööriistade seadistamine</guilabel
+>. Selle saab avada menüükäsuga <menuchoice
+><guimenu
+>Seadistused</guimenu
+><guimenuitem
+>Väliste tööriistade seadistamine...</guimenuitem
+></menuchoice
+> </para>
+
+<para
+>See näeb välja selline: <screenshot>
+ <screeninfo
+>Väliste tööriistade dialoog</screeninfo>
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="external_tools_dialog.png" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+</screenshot>
+</para>
+
+<para
+>Antud näites on defineeritud väline tööriist Exiftran, mis regenereerib JPEG-piltide EXIF-sildid. Tutvustame nüüd kõike lähemalt:</para>
+
+<itemizedlist>
+ <listitem>
+ <para
+>Väli <guilabel
+>Nimi</guilabel
+> sisaldab tööriista nime, nii nagu see esineb menüüs. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Väli <guilabel
+>Käsk</guilabel
+> sisaldab käsku, mis käivitatakse antud tööriista kasutamisel. Väljast paremal pool asuvale küsimärgile klõpsates saab näha võtmesõnu, mida on antud väljal võimalik kasutada. Need võtmesõnad asendatakse tegelikus käsus pildifailidega. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Paremal asuva nupuga saab tööriistaga seostada mõne ikooni. </para>
+ </listitem>
+ <listitem>
+ <para
+>Sektsioonis <guilabel
+>Failiseosed</guilabel
+> saab määrata, millist tüüpi failidega antud tööriist tegeleb. Määratud tööriista näeb menüüs <menuchoice
+><guimenu
+>Välised tööriistad</guimenu
+></menuchoice
+> ainult juhul, kui parajasti valitud fail(id) on just siin määratud tüüpi. Antud näites sobib tööriist ainult JPEG-piltidele, mistõttu valida tuleks <guilabel
+>Kohandatud</guilabel
+> ja seejärel <guilabel
+>image/jpeg</guilabel
+> ning <guilabel
+>image/pjpeg</guilabel
+>. </para>
+ </listitem>
+</itemizedlist>
+
+<tip>
+ <para
+>Täiendavaid väliseid tööriistu leiab <ulink url="http://gwenview.sourceforge.net/tools"
+>&kappname; veebileheküljelt</ulink
+>. </para>
+</tip>
+
+</chapter>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/index.docbook b/et/doc/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000..1b8d4fd
--- /dev/null
+++ b/et/doc/index.docbook
@@ -0,0 +1,106 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN"
+"dtd/kdex.dtd" [
+ <!ENTITY kappname "Gwenview">
+ <!ENTITY package "gwenview">
+ <!ENTITY introduction SYSTEM "introduction.docbook">
+ <!ENTITY interface SYSTEM "interface.docbook">
+ <!ENTITY mouse SYSTEM "mouse.docbook">
+ <!ENTITY keybindings SYSTEM "keybindings.docbook">
+ <!ENTITY docked_windows SYSTEM "docked_windows.docbook">
+ <!ENTITY external_tools SYSTEM "external_tools.docbook">
+ <!ENTITY % addindex "IGNORE">
+ <!ENTITY % Estonian "INCLUDE"
+><!-- change language only here -->
+]>
+
+<book lang="&language;">
+<title
+>Gwenview kasutaja käsiraamat</title>
+
+<bookinfo>
+<authorgroup>
+<author
+><firstname
+>Aurélien</firstname
+> <surname
+>Gâteau</surname
+> <affiliation
+><address
+><email
+>aurelien.gateau@free.fr</email
+></address
+></affiliation>
+</author>
+<author
+><firstname
+>Christopher</firstname
+><surname
+>Martin</surname
+> <affiliation
+><address
+><email
+>chrsmrtn@debian.org</email
+></address
+></affiliation>
+</author>
+</authorgroup>
+<othercredit role="translator"
+><firstname
+>Marek</firstname
+><surname
+>Laane</surname
+><affiliation
+><address
+><email
+>bald@starman.ee</email
+></address
+></affiliation
+><contrib
+>Tõlge eesti keelde</contrib
+></othercredit
+>
+<copyright>
+<year
+>2005</year>
+<holder
+>Aurélien Gâteau</holder>
+</copyright>
+<!-- <legalnotice
+>&FDLNotice;</legalnotice
+> -->
+
+<date
+>2005-08-21</date>
+<releaseinfo
+>1.2.92</releaseinfo>
+<abstract>
+<para
+>&kappname; on KDE piltide vaatamise rakendus.</para>
+</abstract>
+<keywordset>
+<keyword
+>KDE</keyword>
+<keyword
+>pilt</keyword>
+<keyword
+>vaataja</keyword>
+<keyword
+>kunstnik</keyword>
+<keyword
+>foto</keyword>
+<keyword
+>pilt</keyword>
+</keywordset>
+</bookinfo>
+&introduction;
+&interface;
+
+&external_tools;
+
+<chapter id="tips">
+<title
+>Vihjed</title>
+&mouse; &keybindings; &docked_windows; </chapter>
+
+</book>
diff --git a/et/doc/interface.docbook b/et/doc/interface.docbook
new file mode 100644
index 0000000..4d06432
--- /dev/null
+++ b/et/doc/interface.docbook
@@ -0,0 +1,59 @@
+<chapter id="interface">
+<title
+>Kasutajaliides</title>
+
+<sect1 id='browse_and_view_modes'
+><title
+>Sirvimis- ja vaatamisrežiim</title>
+
+<para
+>Vaikimisi avaneb &kappname; sirvimisrežiimis.</para>
+
+<para
+>Selles režiimis saab hõlpsasti liikuda oma failide ja kataloogide vahel. Nagu pildil näha, saab eelvaatluse aknas näha nii parajasti vaadatavat pilti kui mis tahes sellega kaasnevaid kommentaare.</para>
+
+<screenshot>
+ <screeninfo
+>Sirvimisrežiim</screeninfo>
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="browse_mode.png" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+</screenshot>
+
+
+<para
+>Kui sirvimisrežiimis eemaldada märge menüükäsult <menuchoice
+> <shortcut
+> <keycombo action="simul"
+>&Ctrl;<keycap
+>Return</keycap
+></keycombo
+> </shortcut
+> <guimenu
+>Vaade</guimenu
+> <guimenuitem
+>Sirvi</guimenuitem
+></menuchoice
+>, avaneb vaaterežiim, milles parajasti vaadatav pilt hõlmab kogu akna.</para>
+
+<screenshot>
+ <screeninfo
+>Vaaterežiim</screeninfo>
+ <mediaobject>
+ <imageobject>
+ <imagedata fileref="view_mode.png" format="PNG"/>
+ </imageobject>
+ </mediaobject>
+</screenshot>
+
+<tip
+><para
+>&kappname; on küll võimalik ka otse vaaterežiimis käivitada, kui teha seda käsurealt vajalikku pilti argumendina andes.</para>
+</tip>
+
+</sect1>
+
+</chapter>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/introduction.docbook b/et/doc/introduction.docbook
new file mode 100644
index 0000000..8ab4d97
--- /dev/null
+++ b/et/doc/introduction.docbook
@@ -0,0 +1,24 @@
+<chapter id="introduction">
+<title
+>Sissejuhatus</title>
+
+<sect1 id="what-is-gwenview">
+<title
+>Mis on &kappname;</title>
+
+<para
+>&kappname; on KDE kiire ja kasutajasõbralik piltide näitaja. </para>
+
+<para
+>Rakendus võimaldab kataloogipuud ja failinimekirja akent kasutades hõlpsasti liikuda kogu failihierarhias. &kappname; kasutab dokitud aknaid, mis annab võimaluse muuta rakenduse välimust just selliseks, nagu soovid. Pilte saab sirvida ka täisekraanirežiimis või isegi &konqueror;is (seda võimaldab KParts-tehnoloogia).</para>
+
+<para
+>Piltide avamisega tegeleb Qt teek, mistõttu &kappname; toetab kõiki neid pildivorminguid, mida toetab ka Qt. &kappname; suudab korrektselt näidata nii alfakanaliga pilte kui ka animatsioone.</para>
+
+<para
+>&kappname; toetab ka EXIF-kommentaaride näitamist ja muutmist, kui paigaldatud on vastav JPEG plugin. Seda pakub KDE moodul kdegraphics. Toetatud on JPEG kadudeta teisendus, näiteks pööramine ja peegeldamine.</para>
+
+</sect1>
+
+</chapter>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/keybindings.docbook b/et/doc/keybindings.docbook
new file mode 100644
index 0000000..d494cc1
--- /dev/null
+++ b/et/doc/keybindings.docbook
@@ -0,0 +1,54 @@
+<sect1 id="keybindings">
+<title
+>Kiirklahvid</title>
+
+<para
+>&kappname; pakub arvukalt kiirklahve, mida kõiki saab näha ja soovi korral muuta menüükäsuga <menuchoice
+><guimenu
+>Seadistused</guimenu
+><guimenuitem
+>Kiirklahvide seadistamine...</guimenuitem
+></menuchoice
+> Pane tähele, et failide ja kataloogide aknas töötavad ka kõik tavapärased KDE kiirklahvid, kui sa ei ole neid just muutnud.</para>
+
+<para
+>Mõned kõige kasulikumad vaikekiirklahvid on järgmised:</para>
+
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+><keycap
+>Tühikuklahv</keycap
+>: näitab kataloogi järgmist pilti.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+><keycap
+>Backspace</keycap
+>: näitab kataloogi eelmist pilti.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+><keycombo action="simul"
+>&Ctrl;<keycap
+>Return</keycap
+></keycombo
+>: lülitab sirvimis- ja vaatamisrežiimi.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+><keycombo action="simul"
+>&Ctrl; &Shift;<keycap
+>F</keycap
+></keycombo
+>: aktiveerib täisekraanirežiimi.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+><keycap
+>Escape</keycap
+>: peatab ja lõpetab täisekraanirežiimi.</para
+></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect1>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/doc/mouse.docbook b/et/doc/mouse.docbook
new file mode 100644
index 0000000..1bab474
--- /dev/null
+++ b/et/doc/mouse.docbook
@@ -0,0 +1,63 @@
+<sect1 id='mouse'
+><title
+>Hiire kasutamine</title>
+
+<sect2 id='mouse_panning'
+><title
+>Hiirega kerimine</title>
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+>Hiire vasakut nuppu pildi kohal all hoides saab pilti kerida.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+>Hiirerattaga saab pilti üles ja alla kerida.</para
+></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+
+
+<sect2 id='mouse_zooming'
+><title
+>Hiirega suurendamine</title>
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+>Hiire keskmise nupuga klõpsates saab automaatsuurenduse sisse ja välja lülitada.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+>Klahvi Control all hoides saab kas hiirerattaga suurendada ja vähendada või siis hiire vasaku nupuga klõpsates suurendada ja parema nupuga klõpsates vähendada.</para
+></listitem>
+
+ <listitem
+><para
+>Klahvi Alt allhoidmisel saab hiirerattaga pilti ka rõhtsuunas kerida.</para
+></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+
+
+<sect2 id='mouse_browsing'
+><title
+>Hiirega sirvimine</title>
+<itemizedlist>
+ <listitem
+><para
+>Topeltklõps pildil lülitab sirvimisrežiimi sisse ja välja.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+>Vaikimisi saab hiirerattaga pilti üles-alla kerida. Samas saab soovi korral määrata, et hiirerattaga keritakse hoopis läbi aktiivse kataloogi pildid.</para
+></listitem>
+ <listitem
+><para
+>Hiire vasakut nuppu pildi kohal all hoides ja parema nupuga klõpsates saab liikuda järgmisele pildile.</para>
+ <para
+>Paremat nuppu all hoides ja vasaku nupuga klõpsates saab avada eelmise pildi.</para
+></listitem>
+</itemizedlist>
+</sect2>
+</sect1>
+<!-- vim: set ft=xml: -->
diff --git a/et/messages/Makefile.am b/et/messages/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..21009b2
--- /dev/null
+++ b/et/messages/Makefile.am
@@ -0,0 +1,3 @@
+KDE_LANG = et
+SUBDIRS = $(AUTODIRS)
+POFILES = AUTO
diff --git a/et/messages/gwenview.po b/et/messages/gwenview.po
new file mode 100644
index 0000000..5953ae4
--- /dev/null
+++ b/et/messages/gwenview.po
@@ -0,0 +1,1736 @@
+# translation of gwenview.po to Estonian
+# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
+# Marek Laane <bald@starman.ee>, 2003-2007.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gwenview\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-30 08:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-23 17:22+0300\n"
+"Last-Translator: Marek Laane <bald@starman.ee>\n"
+"Language-Team: Estonian <kde-et@linux.ee>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
+
+#: app/dirviewcontroller.cpp:95 app/mainwindow.cpp:498
+msgid "New Folder..."
+msgstr "Uus kataloog..."
+
+#: app/dirviewcontroller.cpp:97
+msgid "Rename..."
+msgstr "Nimeta ümber..."
+
+#. i18n: file ./app/configslideshowpage.ui line 43
+#: app/main.cpp:37 rc.cpp:176
+#, no-c-format
+msgid "Start in fullscreen mode"
+msgstr "Täisekraanrežiimis käivitamine"
+
+#: app/main.cpp:38
+msgid "Filter by file type"
+msgstr "Filtreerimine failitüübi järgi"
+
+#: app/main.cpp:39
+msgid "Filter by file pattern (*.jpg, 01*...)"
+msgstr "Filtreerimine failimustri järgi (*.jpg, 01*...)"
+
+#: app/main.cpp:40
+msgid "Only show files newer or equal to <date>"
+msgstr "Näidatakse ainult pilte kuupäeva <kuupäev> või uuemad"
+
+#: app/main.cpp:41
+msgid "Only show files older or equal to <date>"
+msgstr "Näidatakse ainult pilte kuupäeva <kuupäev> või vanemad"
+
+#: app/main.cpp:42
+msgid "A starting file or folder"
+msgstr "Fail või kataloog, kus tööd alustatakse"
+
+#: app/main.cpp:108
+msgid "Gwenview"
+msgstr "Gwenview"
+
+#: app/main.cpp:109
+msgid "An image viewer for KDE"
+msgstr "KDE pildivaataja"
+
+#: app/main.cpp:111
+msgid "Main developer"
+msgstr "Põhiarendaja"
+
+#: app/main.cpp:112
+msgid "Developer"
+msgstr "Arendaja"
+
+#: app/main.cpp:114
+msgid "Fast JPEG thumbnail generation (v0.13.0)"
+msgstr "Kiire JPEG pisipildi tekitamine (v0.13.0)"
+
+#: app/main.cpp:115
+msgid ""
+"Address bar (v0.16.0)\n"
+"History support (v1.0.0)"
+msgstr ""
+"Aadressiriba (v0.16.9)\n"
+"Ajaloo toetus (v1.0.0)"
+
+#: app/main.cpp:116
+msgid "File operation patch (v0.9.2)"
+msgstr "Failitoimingute paik (v0.9.2)"
+
+#: app/main.cpp:117
+msgid ""
+"Fixed crash when trying to generate a thumbnail for a broken JPEG file "
+"(v0.16.0)"
+msgstr "Katkise JPEG-faili pisipildi tekitamise krahhi parandus (v0.16.0)"
+
+#: app/main.cpp:118
+msgid "Fixed compilation on KDE 3.0 (v0.16.1)"
+msgstr "KDE 3.0 kompileerimise parandus (v0.16.1)"
+
+#: app/main.cpp:119
+msgid "First RPM spec file"
+msgstr "Esimene RPM spetsifikatsioon"
+
+#: app/main.cpp:120
+msgid "Toolbar layout patch for RTL languages (v0.16.0)"
+msgstr "Tööriistariba paigutuse paik RTL keeltele (v0.16.0)"
+
+#: app/main.cpp:121
+msgid "Printing support (v1.0.0)"
+msgstr "Trükkimise toetus (v1.0.0)"
+
+#: app/main.cpp:122
+msgid ""
+"File info view (v1.0.0)\n"
+"Patch to toggle auto-zoom on click (v1.0.0)"
+msgstr ""
+"Failiinfo vaade (v1.0.0)\n"
+"Klõpsuga automaatsuurenduse lülitamise paik (v1.0.0)"
+
+#: app/main.cpp:123
+msgid "Configurable mouse wheel behavior (v1.1.1)"
+msgstr "Seadistatav hiireratta käitumine (v1.1.1)"
+
+#: app/main.cpp:124
+msgid ""
+"Option to prevent Gwenview from automatically loading the first image of a "
+"folder (v0.15.0)"
+msgstr ""
+"Võimalus takistada Gwenview'l automaatselt laadimast kataloogi esimest pilti "
+"(v0.15.0)"
+
+#: app/main.cpp:125
+msgid ""
+"Fixed thumbnail generation to share the thumbnail folder of Konqueror v3 "
+"(v0.15.0)"
+msgstr ""
+"Pisipildi tekitamise parandus Konqueror v3 pisipiltide kataloogi jagamiseks "
+"(v0.15.0)"
+
+#: app/main.cpp:126
+msgid "Patch for mouse navigation (v0.7.0)"
+msgstr "Hiirega navigeerimise paik (v0.7.0)"
+
+#: app/main.cpp:127
+msgid "Integration in Konqueror folder context menu"
+msgstr "Integreerimine Konquerori kataloogi kontekstimenüüga"
+
+#: app/bookmarkdialog.cpp:69
+msgid "Add/Edit Bookmark Folder"
+msgstr "Järjehoidjate kataloogi lisamine/muutmine"
+
+#: app/bookmarkdialog.cpp:72
+msgid "Add/Edit Bookmark"
+msgstr "Järjehoidja lisamine/muutmine"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 16
+#: app/configdialog.cpp:124 rc.cpp:128
+#, no-c-format
+msgid "Configure Image List"
+msgstr "Piltide nimekirja seadistamine"
+
+#: app/configdialog.cpp:124
+msgid "Image List"
+msgstr "Piltide nimekiri"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 16
+#: app/configdialog.cpp:128 rc.cpp:82
+#, no-c-format
+msgid "Configure Image View"
+msgstr "Pildivaate seadistamine"
+
+#: app/configdialog.cpp:128
+msgid "Image View"
+msgstr "Pildivaade"
+
+#. i18n: file ./app/configfullscreenpage.ui line 16
+#: app/configdialog.cpp:132 rc.cpp:16
+#, no-c-format
+msgid "Configure Full Screen Mode"
+msgstr "Täisekraanrežiimi seadistamine"
+
+#: app/configdialog.cpp:132
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Täisekraan"
+
+#. i18n: file ./app/configfileoperationspage.ui line 16
+#: app/configdialog.cpp:136 rc.cpp:190
+#, no-c-format
+msgid "Configure File Operations"
+msgstr "Failitoimingute seadistamine"
+
+#: app/configdialog.cpp:136
+msgid "File Operations"
+msgstr "Failioperatsioonid"
+
+#: app/configdialog.cpp:140
+msgid "SlideShow"
+msgstr "Slaidiseanss"
+
+#: app/configdialog.cpp:147
+msgid "Configure KIPI Plugins"
+msgstr "KIPI pluginate seadistamine"
+
+#: app/configdialog.cpp:147
+msgid "KIPI Plugins"
+msgstr "KIPI pluginad"
+
+#. i18n: file ./app/configmiscpage.ui line 16
+#: app/configdialog.cpp:154 rc.cpp:53
+#, no-c-format
+msgid "Miscellaneous Settings"
+msgstr "Muud seadistused"
+
+#: app/configdialog.cpp:154
+msgid "Misc"
+msgstr "Muud"
+
+#: app/configdialog.cpp:250
+#, c-format
+msgid "Cache size is %1"
+msgstr "Vahemälu suurus on %1"
+
+#: app/configdialog.cpp:257
+msgid "/path/to/some/image.jpg"
+msgstr "/koht/kus/asub/pilt.jpg"
+
+#: app/configdialog.cpp:260
+msgid "A comment"
+msgstr "Kommentaar"
+
+#: app/configdialog.cpp:278
+msgid "Cache is already empty."
+msgstr "Vahemälu on juba tühi."
+
+#: app/configdialog.cpp:283
+msgid ""
+"Are you sure you want to empty the thumbnail cache? This will delete the folder "
+"<b>%1</b>."
+msgstr ""
+"Kas tõesti tühjendada pisipiltide vahemälu? See tähendab kataloogi <b>%1</b> "
+"kustutamist."
+
+#: app/configdialog.cpp:293 app/configdialog.cpp:303
+msgid "Cache emptied."
+msgstr "Vahemälu tühjendatud."
+
+#: app/kipiinterface.cpp:166
+msgid "%1 (Selected Images)"
+msgstr "%1 (valitud pildid)"
+
+#: app/bookmarkviewcontroller.cpp:209
+msgid ""
+"_: Add a bookmark (keep it short)\n"
+"Add"
+msgstr "Lisa"
+
+#: app/bookmarkviewcontroller.cpp:212
+msgid ""
+"_: Remove a bookmark (keep it short)\n"
+"Remove"
+msgstr "Eemalda"
+
+#: app/bookmarkviewcontroller.cpp:296
+msgid "Add Bookmark..."
+msgstr "Lisa järjehoidja..."
+
+#: app/bookmarkviewcontroller.cpp:298
+msgid "Add Bookmark Folder..."
+msgstr "Lisa järjehoidjate kataloog..."
+
+#: app/bookmarkviewcontroller.cpp:303
+msgid "Edit..."
+msgstr "Muuda..."
+
+#: app/bookmarkviewcontroller.cpp:394
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete the bookmark folder <b>%1</b>?"
+"<br>This will delete the folder and all the bookmarks in it."
+msgstr ""
+"Kas tõesti kustutada järjehoidjate kataloog <b>%1</b>?"
+"<br>Sellega kustutatakse nii kataloog kui ka kõik selles leiduvad järjehoidjad."
+
+#: app/bookmarkviewcontroller.cpp:396
+msgid "Delete Bookmark &Folder"
+msgstr "Kustuta &järjehoidjate kataloog"
+
+#: app/bookmarkviewcontroller.cpp:398
+msgid "Are you sure you want to delete the bookmark <b>%1</b>?"
+msgstr "Kas tõesti kustutada järjehoidja <b>%1</b>?"
+
+#: app/bookmarkviewcontroller.cpp:400
+msgid "Delete &Bookmark"
+msgstr "Kustuta järje&hoidja"
+
+#: app/metaedit.cpp:77
+msgid "No image selected."
+msgstr "Pilti pole valitud."
+
+#: app/metaedit.cpp:82
+msgid "This image cannot be commented."
+msgstr "Seda pilti ei saa kommenteerida."
+
+#: app/metaedit.cpp:110
+msgid "Type here to add a comment to this image."
+msgstr "Kirjuta siia selle pildi kommentaar."
+
+#: app/metaedit.cpp:113
+msgid "No comment available."
+msgstr "Kommentaar puudub."
+
+#: app/mainwindow.cpp:493 gvcore/imageviewcontroller.cpp:506
+msgid "External Tools"
+msgstr "Välised tööriistad"
+
+#: app/mainwindow.cpp:771
+msgid ""
+"You are about to revert the window setup to factory defaults, are you sure?"
+msgstr ""
+"Kavatsed akna paigutuse ja muud seadistused lähtestada. Kas oled kindel?"
+
+#: app/mainwindow.cpp:773 app/mainwindow.cpp:1005
+msgid "Reset"
+msgstr "Lähtesta"
+
+#: app/mainwindow.cpp:809
+msgid "%1/%2"
+msgstr "%1/%2"
+
+#: app/mainwindow.cpp:811
+msgid "No images"
+msgstr "Pilte pole"
+
+#: app/mainwindow.cpp:819
+msgid "%1 x %2 pixels"
+msgstr "%1 x %2 pikslit"
+
+#: app/mainwindow.cpp:889
+msgid "Image"
+msgstr "Pilt"
+
+#: app/mainwindow.cpp:896 app/mainwindow.cpp:901
+msgid "Folders"
+msgstr "Kataloogid"
+
+#: app/mainwindow.cpp:915
+msgid "Image Comment"
+msgstr "Pildi kommentaar"
+
+#: app/mainwindow.cpp:939
+msgid ""
+"<qt><b>Configuration update</b>"
+"<br>Due to some changes in the dock behavior, your old dock configuration has "
+"been discarded. Please adjust your docks again.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt><b>Konfiguratsiooni uuendamine</b>"
+"<br>Dokkimise käitumise teatud muutuste tõttu tühistati sinu endised dokkimise "
+"seadistused. Palun vaata need uuesti üle.</qt>"
+
+#: app/mainwindow.cpp:967
+msgid "Browse"
+msgstr "Sirvi"
+
+#: app/mainwindow.cpp:970
+msgid "View Image"
+msgstr "Vaata pilti"
+
+#: app/mainwindow.cpp:978
+msgid "&Rename..."
+msgstr "Nimeta ümbe&r..."
+
+#: app/mainwindow.cpp:979
+msgid "&Copy To..."
+msgstr "&Kopeeri..."
+
+#: app/mainwindow.cpp:980
+msgid "&Move To..."
+msgstr "&Liiguta..."
+
+#: app/mainwindow.cpp:981
+msgid "&Link To..."
+msgstr "&Lingi..."
+
+#: app/mainwindow.cpp:987 gvdirpart/gvdirpart.cpp:90
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:119
+msgid "Rotate &Left"
+msgstr "Pööra vasaku&le"
+
+#: app/mainwindow.cpp:988 gvdirpart/gvdirpart.cpp:91
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:120
+msgid "Rotate &Right"
+msgstr "Pöö&ra paremale"
+
+#: app/mainwindow.cpp:989
+msgid "&Mirror"
+msgstr "Pee&gelda horisontaalselt"
+
+#: app/mainwindow.cpp:990
+msgid "&Flip"
+msgstr "&Peegelda vertikaalselt"
+
+#: app/mainwindow.cpp:997
+msgid "Slide Show"
+msgstr "Slaidiseanss"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1001
+msgid "Up"
+msgstr "Üles"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1002
+msgid "Home"
+msgstr "Kodu"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1012 gvcore/externaltoolcontext.cpp:74
+msgid "Configure External Tools..."
+msgstr "Seadista välised tööriistad..."
+
+#: app/mainwindow.cpp:1097
+#, c-format
+msgid "Hide %1"
+msgstr "Peida %1"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1099
+#, c-format
+msgid "Show %1"
+msgstr "Näita %1"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1229
+msgid "Location Bar"
+msgstr "Asukohariba"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1235
+msgid "Clear Location Bar"
+msgstr "Puhasta asukohariba"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1240
+msgid "L&ocation:"
+msgstr "Asuk&oht:"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1245
+msgid "Go"
+msgstr "Mine"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1323
+msgid "No Plugin"
+msgstr "Plugin puudub"
+
+#: app/mainwindow.cpp:1344
+msgid "No KIPI support"
+msgstr "KIPI toetus puudub"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Marek Laane"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "bald@starman.ee"
+
+#: gvdirpart/gvdirpart.cpp:120
+msgid "Slide Show..."
+msgstr "Slaidiseanss..."
+
+#: gvdirpart/gvdirpart.cpp:121
+msgid "Stop Slide Show"
+msgstr "Peata slaidiseanss"
+
+#: gvdirpart/gvdirpart.cpp:144
+msgid "GVDirPart"
+msgstr "GVDirPart"
+
+#: gvdirpart/gvdirpart.cpp:145
+msgid "Image Browser"
+msgstr "Pildisirvija"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 313
+#: gvcore/printdialog.cpp:48 gvcore/printdialog.cpp:59 rc.cpp:382
+#, no-c-format
+msgid "Millimeters"
+msgstr "mm"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 318
+#: gvcore/printdialog.cpp:50 gvcore/printdialog.cpp:61 rc.cpp:385
+#, no-c-format
+msgid "Centimeters"
+msgstr "cm"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 323
+#: gvcore/printdialog.cpp:63 rc.cpp:388
+#, no-c-format
+msgid "Inches"
+msgstr "tolli"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 59
+#: gvcore/printdialog.cpp:174 gvcore/printdialog.cpp:202 rc.cpp:339
+#, no-c-format
+msgid "Central-Left"
+msgstr "Keskel vasakul"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 69
+#: gvcore/printdialog.cpp:176 gvcore/printdialog.cpp:204 rc.cpp:345
+#, no-c-format
+msgid "Central-Right"
+msgstr "Keskel paremal"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 44
+#: gvcore/printdialog.cpp:178 gvcore/printdialog.cpp:206 rc.cpp:330
+#, no-c-format
+msgid "Top-Left"
+msgstr "Ülal vasakul"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 54
+#: gvcore/printdialog.cpp:180 gvcore/printdialog.cpp:208 rc.cpp:336
+#, no-c-format
+msgid "Top-Right"
+msgstr "Ülal paremal"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 74
+#: gvcore/printdialog.cpp:182 gvcore/printdialog.cpp:210 rc.cpp:348
+#, no-c-format
+msgid "Bottom-Left"
+msgstr "All vasakul"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 84
+#: gvcore/printdialog.cpp:184 gvcore/printdialog.cpp:212 rc.cpp:354
+#, no-c-format
+msgid "Bottom-Right"
+msgstr "All paremal"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 49
+#: gvcore/printdialog.cpp:186 gvcore/printdialog.cpp:214 rc.cpp:333
+#, no-c-format
+msgid "Top-Central"
+msgstr "Ülal keskel"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 79
+#: gvcore/printdialog.cpp:188 gvcore/printdialog.cpp:216 rc.cpp:351
+#, no-c-format
+msgid "Bottom-Central"
+msgstr "All keskel"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 64
+#: gvcore/printdialog.cpp:219 rc.cpp:342
+#, no-c-format
+msgid "Central"
+msgstr "Keskel"
+
+#: gvcore/deletedialog.cpp:44
+msgid "About to delete selected files"
+msgstr "Oled kustutamas valitud faile"
+
+#: gvcore/deletedialog.cpp:46
+msgid "&Send to Trash"
+msgstr "Vi&ska prügikasti"
+
+#: gvcore/deletedialog.cpp:67
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: <b>1</b> item selected.\n"
+"<b>%n</b> items selected."
+msgstr ""
+"<b>1</b> element valitud.\n"
+"<b>%n</b> elementi valitud."
+
+#: gvcore/deletedialog.cpp:90
+msgid ""
+"_n: <qt>This item will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>\n"
+"<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>See element <b>kustutatakse jäädavalt</b> sinu kõvakettalt.</qt>\n"
+"<qt>Need elemendid <b>kustutatakse jäädavalt</b> sinu kõvakettalt.</qt>"
+
+#: gvcore/deletedialog.cpp:97
+msgid ""
+"_n: <qt>This item will be moved to the trash bin.</qt>\n"
+"<qt>These items will be moved to the trash bin.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>See element visatakse prügikasti.</qt>\n"
+"<qt>Need elemendid visatakse prügikasti.</qt>"
+
+#: gvcore/documentanimatedloadedimpl.cpp:94
+msgid "Sorry, cannot save animated images."
+msgstr "Vabandust, animatsioonide salvestamine ei ole võimalik."
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 78
+#: gvcore/filedetailview.cpp:82 rc.cpp:256 rc.cpp:395
+#, no-c-format
+msgid "Name"
+msgstr "Nimi"
+
+#: gvcore/filedetailview.cpp:83
+msgid "Size"
+msgstr "Suurus"
+
+#: gvcore/filedetailview.cpp:84
+msgid "Date"
+msgstr "Kuupäev"
+
+#: gvcore/filedetailview.cpp:85
+msgid "Permissions"
+msgstr "Õigused"
+
+#: gvcore/filedetailview.cpp:86
+msgid "Owner"
+msgstr "Omanik"
+
+#: gvcore/filedetailview.cpp:87
+msgid "Group"
+msgstr "Grupp"
+
+#: gvcore/documentloadedimpl.cpp:83
+msgid "Gwenview cannot write files in this format."
+msgstr "Gwenview ei suuda selles vormingus faile salvestada."
+
+#: gvcore/documentloadedimpl.cpp:109
+msgid "This is a circular link."
+msgstr "See on lõpmatu viit."
+
+#: gvcore/documentloadedimpl.cpp:119
+msgid "This file is read-only."
+msgstr "Seda faili saab ainult lugeda."
+
+#: gvcore/documentloadedimpl.cpp:136
+msgid "The %1 folder is read-only."
+msgstr "Kataloogi %1 saab ainult lugeda."
+
+#: gvcore/documentloadedimpl.cpp:154
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create a temporary file.\n"
+"Reason: %1."
+msgstr ""
+"Ajutise faili loomine ebaõnnestus.\n"
+"Põhjus: %1."
+
+#: gvcore/documentloadedimpl.cpp:164
+#, c-format
+msgid ""
+"Saving image to a temporary file failed.\n"
+"Reason: %1."
+msgstr ""
+"Pildi salvestamine ajutise failina ebaõnnestus.\n"
+"Põhjus: %1."
+
+#: gvcore/documentloadedimpl.cpp:175
+#, c-format
+msgid "Could not write to %1."
+msgstr "Salvestamine asukohta %1 ebaõnnestus."
+
+#: gvcore/documentloadedimpl.cpp:179
+#, c-format
+msgid "Could not upload the file to %1."
+msgstr "Faili üleslaadimine asukohta %1 ebaõnnestus."
+
+#: gvcore/documentloadedimpl.cpp:192
+msgid "An error happened while saving."
+msgstr "Salvestamisel tekkis viga."
+
+#: gvcore/bcgdialog.cpp:46 gvcore/imageview.cpp:366
+msgid "Adjust Brightness/Contrast/Gamma"
+msgstr "Heleduse/kontrasti/gamma kohendamine"
+
+#: gvcore/externaltooldialog.cpp:139
+msgid "The tool name cannot be empty"
+msgstr "Tööriistal peab olema nimi"
+
+#: gvcore/externaltooldialog.cpp:147
+msgid "There is already a tool named \"%1\""
+msgstr "Tööriist \"%1\" on juba olemas"
+
+#: gvcore/externaltooldialog.cpp:325
+msgid "<Unnamed tool>"
+msgstr "<Nimetu tööriist>"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:111
+msgid "Copy File"
+msgstr "Faili kopeerimine"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:114
+msgid "Select Folder Where Files Will be Copied"
+msgstr "Kataloogi valik, kuhu failid kopeerida"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:143
+msgid "Link File"
+msgstr "Faili linkimine"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:146
+msgid "Select Folder Where the Files Will be Linked"
+msgstr "Kataloogi valik, kuhu failid linkida"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:172
+msgid "Move File"
+msgstr "Faili liigutamine"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:175
+msgid "Select Folder Where Files Will be Moved"
+msgstr "Kataloogi valik, kuhu failid liigutada"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:193
+msgid "Creating Folder"
+msgstr "Kataloogi loomine"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:194
+msgid "Enter the name of the new folder:"
+msgstr "Uue kataloogi nimi:"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:195
+msgid "Create Folder"
+msgstr "Loo kataloog"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:258
+msgid "Do you really want to trash these files?"
+msgstr "Kas tõesti visata need failid prügikasti?"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:258
+msgid ""
+"_: Trash used as a verb\n"
+"Trash Files"
+msgstr "Failide viskamine prügikasti"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:258 gvcore/fileopobject.cpp:262
+msgid ""
+"_: Trash used as a verb\n"
+"&Trash"
+msgstr "&Viska prügikasti"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:262
+msgid "<p>Do you really want to move <b>%1</b> to the trash?</p>"
+msgstr "<p>Kas tõesti liigutada <b>%1</b> prügikasti?</p>"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:262
+msgid ""
+"_: Trash used as a verb\n"
+"Trash File"
+msgstr "Faili viskamine prügikasti"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:283
+msgid "Do you really want to delete these files?"
+msgstr "Kas tõesti kustutada need failid?"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:284
+msgid "Delete Files"
+msgstr "Failide kustutamine"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:290
+msgid "<p>Do you really want to delete <b>%1</b>?</p>"
+msgstr "<p>Kas tõesti kustutada <b>%1</b>?</p>"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:291
+msgid "Delete File"
+msgstr "Faili kustutamine"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:311
+msgid "Renaming File"
+msgstr "Faili ümbernimetamine"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:312
+msgid "<p>Rename file <b>%1</b> to:</p>"
+msgstr "<p>Nimeta fail <b>%1</b> ümber:</p>"
+
+#: gvcore/fileopobject.cpp:313
+msgid "&Rename"
+msgstr "Nimeta ümbe&r"
+
+#: gvcore/fileoperation.cpp:95
+msgid "&Move Here"
+msgstr "&Liiguta siia"
+
+#: gvcore/fileoperation.cpp:97
+msgid "&Copy Here"
+msgstr "&Kopeeri siia"
+
+#: gvcore/fileoperation.cpp:99
+msgid "&Link Here"
+msgstr "&Lingi siia"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:328
+msgid "Fit to &Window"
+msgstr "Sobita &aknasse"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:331
+msgid "Fit to &Width"
+msgstr "Sobita &laiusega"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:334
+msgid "Fit to &Height"
+msgstr "Sobita &kõrgusega"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:345
+msgid "&Lock Zoom"
+msgstr "&Lukusta suurendus"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:368
+msgid "Increase Gamma"
+msgstr "Suurenda gammat"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:370
+msgid "Decrease Gamma"
+msgstr "Vähenda gammat"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:372
+msgid "Increase Brightness"
+msgstr "Suurenda heledust"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:374
+msgid "Decrease Brightness"
+msgstr "Vähenda heledust"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:376
+msgid "Increase Contrast"
+msgstr "Suurenda kontrasti"
+
+#: gvcore/imageview.cpp:378
+msgid "Decrease Contrast"
+msgstr "Vähenda kontrasti"
+
+#: gvcore/document.cpp:447
+msgid "The image will not fit on the page, what do you want to do?"
+msgstr "Pilt ei mahu ära. Mida ette võtta?"
+
+#: gvcore/document.cpp:449
+msgid "Shrink"
+msgstr "Kahanda"
+
+#: gvcore/document.cpp:534
+msgid ""
+"<qt>The image <b>%1</b> has been modified, do you want to save the changes?</qt>"
+msgstr "<qt>Pilti <b>%1</b> on muudetud. Kas salvestada muudatused?</qt>"
+
+#: gvcore/document.cpp:608
+#, c-format
+msgid "Could not save the image to %1."
+msgstr "Pildi salvestamine asukohta %1 ebaõnnestus."
+
+#: gvcore/captionformatter.cpp:33
+msgid "(No comment)"
+msgstr "(Kommentaar puudub)"
+
+#: gvcore/documentimpl.cpp:95
+msgid "No document to save"
+msgstr "Pole ühtki dokumenti salvestada"
+
+#: gvcore/imagesavedialog.cpp:56
+msgid "Format:"
+msgstr "Vorming:"
+
+#: gvcore/externaltoolcontext.cpp:70
+msgid "Other..."
+msgstr "Muu..."
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 283
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:222 rc.cpp:294
+#, no-c-format
+msgid "All files"
+msgstr "Kõik failid"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:223
+msgid "Images only"
+msgstr "Ainult pildid"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:224
+msgid "Videos only"
+msgstr "Ainult videod"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:230
+msgid "More"
+msgstr "Rohkem"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:277
+msgid "&First"
+msgstr "&Esimene"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:281
+msgid "&Last"
+msgstr "&Viimane"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:289
+msgid "&Next"
+msgstr "&Järgmine"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:293
+msgid "&Previous Folder"
+msgstr "&Eelmine kataloog"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:297
+msgid "&Next Folder"
+msgstr "&Järgmine kataloog"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:301
+msgid "&First Sub Folder"
+msgstr "E&simene alamkataloog"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:304
+msgid "Details"
+msgstr "Üksikasjad"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:306
+msgid "Thumbnails with Info on Side"
+msgstr "Pisipildid infoga kõrval"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:308
+msgid "Thumbnails with Info on Bottom"
+msgstr "Pisipildid infoga all"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:321
+msgid "Thumbnail Size"
+msgstr "Pisipildi suurus"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:325
+msgid "Show &Hidden Files"
+msgstr "Näita &peidetud faile"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:327
+msgid "Sort"
+msgstr "Sorteeri"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:329
+msgid "By Name"
+msgstr "nime järgi"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:329
+msgid "By Date"
+msgstr "kuupäeva järgi"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:329
+msgid "By Size"
+msgstr "suuruse järgi"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:333
+msgid "Descending"
+msgstr "Alanevalt"
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:418
+msgid "Edit Thumbnail Details..."
+msgstr "Muuda pisipildi üksikasju..."
+
+#: gvcore/fileviewcontroller.cpp:750
+#, c-format
+msgid "Thumbnail size: %1x%2"
+msgstr "Pisipildi suurus: %1x%2"
+
+#: gvcore/imageviewtools.cpp:130
+msgid ""
+"Left click to zoom in, right click to zoom out. You can also use the mouse "
+"wheel."
+msgstr ""
+"Hiire vasaku nupuga klõpsates saab suurendada, paremaga vähendada. Kasutada "
+"võib ka hiireratast."
+
+#: gvcore/imageviewtools.cpp:209
+msgid ""
+"Drag to move the image, middle-click to toggle auto-zoom. Hold the Control key "
+"to switch to the zoom tool."
+msgstr ""
+"Pildi liigutamiseks lohista, automaatsuurenduseks klõpsa hiire keskmise nupuga. "
+"Suurendustööriistale lülitumiseks hoia all klahvi Ctrl."
+
+#: gvcore/documentjpegloadedimpl.cpp:103
+msgid "Could not save this JPEG file."
+msgstr "Selle JPEG-faili salvestamine ebaõnnestus."
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:67
+msgid "Could not save image to a temporary file"
+msgstr "Pildi salvestamine ajutisse faili ebaõnnestus"
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:110
+msgid "&Previous Image"
+msgstr "&Eelmine pilt"
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:113
+msgid "&Next Image"
+msgstr "&Järgmine pilt"
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:154
+msgid "GVImagePart"
+msgstr "GVImagePart"
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:155
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Pildinäitaja"
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:189
+msgid "Loading..."
+msgstr "Laadimine..."
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:200
+msgid "Done."
+msgstr "Tehtud."
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:319
+msgid "&Save Original"
+msgstr "&Salvesta originaal"
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:322
+msgid ""
+"Gwenview KPart can't save the modifications you made. Do you want to save the "
+"original image?"
+msgstr ""
+"Gwenview KPart ei suuda salvestada tehtud muudatusi. Kas soovid salvestada "
+"originaalpildi?"
+
+#: gvimagepart/gvimagepart.cpp:366
+msgid "Could not open '%1' for writing."
+msgstr "'%1' avamine kirjutamiseks ebaõnnestus."
+
+#. i18n: file ./app/bookmarkdialogbase.ui line 30
+#: rc.cpp:3
+#, no-c-format
+msgid "Add New Branch"
+msgstr "Uue haru lisamine"
+
+#. i18n: file ./app/bookmarkdialogbase.ui line 44
+#: rc.cpp:6
+#, no-c-format
+msgid "URL:"
+msgstr "URL:"
+
+#. i18n: file ./app/bookmarkdialogbase.ui line 62
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid "Title:"
+msgstr "Nimetus:"
+
+#. i18n: file ./app/bookmarkdialogbase.ui line 70
+#: rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "Icon:"
+msgstr "Ikoon:"
+
+#. i18n: file ./app/configfullscreenpage.ui line 30
+#: rc.cpp:19
+#, no-c-format
+msgid "Show busy mouse pointer when loading an image"
+msgstr "Pildi laadimisel näidatakse hõivatud hiirekursorit"
+
+#. i18n: file ./app/configfullscreenpage.ui line 58
+#: rc.cpp:22
+#, no-c-format
+msgid "<b>On Screen Display</b>"
+msgstr "<b>Ekraaniesitus (OSD)</b>"
+
+#. i18n: file ./app/configfullscreenpage.ui line 70
+#: rc.cpp:25
+#, no-c-format
+msgid ""
+"%f - %n/%N\n"
+"%c"
+msgstr ""
+"%f - %n/%N\n"
+"%c"
+
+#. i18n: file ./app/configfullscreenpage.ui line 84
+#: rc.cpp:29
+#, no-c-format
+msgid "Preview:"
+msgstr "Eelvaatlus:"
+
+#. i18n: file ./app/configfullscreenpage.ui line 99
+#: rc.cpp:32
+#, no-c-format
+msgid ""
+"file.jpg - 1024x768\n"
+"The file comment"
+msgstr ""
+"fail.jpg - 1024x768\n"
+"Faili kommentaar"
+
+#. i18n: file ./app/configfullscreenpage.ui line 121
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<qt>\n"
+"You can use the following keywords to format the On Screen Display:\n"
+"<ul>\n"
+"<li>%f: filename</li>\n"
+"<li>%p: filepath</li>\n"
+"<li>%c: comment</li>\n"
+"<li>%r: resolution</li>\n"
+"<li>%n: current image position</li>\n"
+"<li>%N: image count</li>\n"
+"<li>%a: aperture</li>\n"
+"<li>%t: exposure time</li>\n"
+"<li>%i: iso</li>\n"
+"<li>%l: focal length</li>\n"
+"</ul>\n"
+"</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>\n"
+"Ekraaniesitluse vormindamisel saab kasutada järgmisi kohatäitjaid:\n"
+"<ul>\n"
+"<li>%f: failinimi</li>\n"
+"<li>%p: faili asukoht</li>\n"
+"<li>%c: kommentaar</li>\n"
+"<li>%r: lahutus</li>\n"
+"<li>%n: pildi praegune positsioon</li>\n"
+"<li>%N: piltide arv</li>\n"
+"<li>%a: ava</li>\n"
+"<li>%t: säriaeg</li>\n"
+"<li>%i: ISO</li>\n"
+"<li>%l: fookuskaugus</li>\n"
+"</ul>\n"
+"</qt>"
+
+#. i18n: file ./app/configmiscpage.ui line 30
+#: rc.cpp:56
+#, no-c-format
+msgid "What to do when leaving a modified image"
+msgstr "Mida teha muudetud pildi juurest lahkumisel"
+
+#. i18n: file ./app/configmiscpage.ui line 52
+#: rc.cpp:60
+#, no-c-format
+msgid "Ask"
+msgstr "Küsitakse"
+
+#. i18n: file ./app/configmiscpage.ui line 66
+#: rc.cpp:63
+#, no-c-format
+msgid "Save silently"
+msgstr "Salvestatakse"
+
+#. i18n: file ./app/configmiscpage.ui line 77
+#: rc.cpp:66
+#, no-c-format
+msgid "Discard changes"
+msgstr "Muudatused unustatakse"
+
+#. i18n: file ./app/configmiscpage.ui line 107
+#: rc.cpp:69
+#, no-c-format
+msgid "Automatically rotate images on load"
+msgstr "Piltide automaatne pööramine laadimisel"
+
+#. i18n: file ./app/configmiscpage.ui line 135
+#: rc.cpp:72
+#, no-c-format
+msgid "Which settings should be remembered next time you start Gwenview"
+msgstr "Millised seadistused Gwenview järgmiseks käivitamiseks meelde jätta"
+
+#. i18n: file ./app/configmiscpage.ui line 168
+#: rc.cpp:75
+#, no-c-format
+msgid "Last opened URL"
+msgstr "Viimati avatud URL"
+
+#. i18n: file ./app/configmiscpage.ui line 176
+#: rc.cpp:78
+#, no-c-format
+msgid "State of filter"
+msgstr "Filtri olek"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 30
+#: rc.cpp:85
+#, no-c-format
+msgid "Enlarge small images when auto &zoom is activated"
+msgstr "Automaatse &suurenduse korral suurendatakse väikesed pildid"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 38
+#: rc.cpp:88
+#, no-c-format
+msgid "Background color:"
+msgstr "Taustavärv:"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 71
+#: rc.cpp:92
+#, no-c-format
+msgid "<b>Smoothing</b>"
+msgstr "<b>Mahendamine</b>"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 112
+#: rc.cpp:96
+#, no-c-format
+msgid "None"
+msgstr "Puudub"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 126
+#: rc.cpp:99
+#, no-c-format
+msgid "Fast"
+msgstr "Kiire"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 137
+#: rc.cpp:102
+#, no-c-format
+msgid "Normal"
+msgstr "Tavaline"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 148
+#: rc.cpp:105
+#, no-c-format
+msgid "Best"
+msgstr "Parim"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 203
+#: rc.cpp:108
+#, no-c-format
+msgid "Delayed smoothing"
+msgstr "Viivitusega mahendamine"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 218
+#: rc.cpp:111
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Using this option, Gwenview will display the image as fast as possible, and "
+"smooth it after a short delay.\n"
+"Use this option if your computer is not very fast."
+msgstr ""
+"Selle kasutamisel näitab Gwenview pilti nii ruttu kui võimalik ja tegeleb pildi "
+"korrastamisega väikese viivitusega.\n"
+"Seda on mõtet tarvitada siis, kui arvuti pole just väga kiire."
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 273
+#: rc.cpp:116
+#, no-c-format
+msgid "Scroll current image"
+msgstr "Praeguse pildi kerimine"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 284
+#: rc.cpp:119
+#, no-c-format
+msgid "Browse image list"
+msgstr "Piltide nimekirja sirvimine"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 297
+#: rc.cpp:122
+#, no-c-format
+msgid "<b>Mouse Wheel Behavior over Image</b>"
+msgstr "<b>Hiireratta käitumine pildi kohal</b>"
+
+#. i18n: file ./app/configimageviewpage.ui line 305
+#: rc.cpp:125
+#, no-c-format
+msgid "Show scroll bars"
+msgstr "Kerimisribade näitamine"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 30
+#: rc.cpp:131
+#, no-c-format
+msgid "Show folders and archives"
+msgstr "Näidatakse katalooge ja arhiive"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 63
+#: rc.cpp:134
+#, no-c-format
+msgid "<b>Thumbnail View</b>"
+msgstr "<b>Pisipildivaade</b>"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 93
+#: rc.cpp:137
+#, no-c-format
+msgid "Margin between thumbnails:"
+msgstr "Pisipiltide vahe:"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 148
+#: rc.cpp:140 rc.cpp:306
+#, no-c-format
+msgid "Information to display in the thumbnail text:"
+msgstr "Pisipildi tekstis näidatav info:"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 181
+#: rc.cpp:143 rc.cpp:309
+#, no-c-format
+msgid "File name"
+msgstr "Failinimi"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 189
+#: rc.cpp:146 rc.cpp:312
+#, no-c-format
+msgid "Image size"
+msgstr "Pildi suurus"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 197
+#: rc.cpp:149 rc.cpp:315
+#, no-c-format
+msgid "File size"
+msgstr "Faili suurus"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 205
+#: rc.cpp:152 rc.cpp:318
+#, no-c-format
+msgid "File date"
+msgstr "Faili kuupäev"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 240
+#: rc.cpp:155
+#, no-c-format
+msgid "<b>Thumbnail Cache</b>"
+msgstr "<b>Pisipiltide puhver</b>"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 248
+#: rc.cpp:158
+#, no-c-format
+msgid "Store thumbnails in cache"
+msgstr "Pisipiltide salvestamine puhvris"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 256
+#: rc.cpp:161
+#, no-c-format
+msgid "Automatically empty thumbnail cache on exit"
+msgstr "Pisipiltide puhver tühjendatakse väljumisel automaatselt"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 278
+#: rc.cpp:164
+#, no-c-format
+msgid "Calculate Cache Size"
+msgstr "Puhvri arvutamine"
+
+#. i18n: file ./app/configimagelistpage.ui line 286
+#: rc.cpp:167
+#, no-c-format
+msgid "Empty Cache"
+msgstr "Puhvri tühjendamine"
+
+#. i18n: file ./app/configslideshowpage.ui line 27
+#: rc.cpp:170
+#, no-c-format
+msgid "Loop"
+msgstr "Kordus"
+
+#. i18n: file ./app/configslideshowpage.ui line 35
+#: rc.cpp:173
+#, no-c-format
+msgid "Show images in random order"
+msgstr "Piltide näitamine juhuslikus järjekorras"
+
+#. i18n: file ./app/configslideshowpage.ui line 54
+#: rc.cpp:179
+#, no-c-format
+msgid "Stop on the last image of the folder"
+msgstr "Kataloogi viimase pildini jõudes peatutakse"
+
+#. i18n: file ./app/configslideshowpage.ui line 59
+#: rc.cpp:182
+#, no-c-format
+msgid ""
+"By default, if you start the slideshow from the middle of a folder, the "
+"slideshow will show all images after the start image, then all images before "
+"the start image.\n"
+"\n"
+"When this option is enabled, the slideshow will stop on the last image of the "
+"folder."
+msgstr ""
+"Vaikimisi näitab slaidiseanss juhul, kui see käivitada kataloogi keskel asuvast "
+"pildist, kõik antud pildile järgnevad pildid ning seejärel kõik sellele "
+"eelnevad pildid.\n"
+"\n"
+"Selle valiku märkimisel peatub slaidiseanss kataloogi viimase pildini jõudes."
+
+#. i18n: file ./app/configslideshowpage.ui line 75
+#: rc.cpp:187
+#, no-c-format
+msgid "Delay between images (in seconds):"
+msgstr "Viivitus piltide vahel (sekundites):"
+
+#. i18n: file ./app/configfileoperationspage.ui line 30
+#: rc.cpp:193
+#, no-c-format
+msgid "<b>Moving & Copying Files</b>"
+msgstr "<b>Failide liigutamine ja kopeerimine</b>"
+
+#. i18n: file ./app/configfileoperationspage.ui line 38
+#: rc.cpp:196
+#, no-c-format
+msgid "Show copy dialog"
+msgstr "Kopeerimisdialoogi näitamine"
+
+#. i18n: file ./app/configfileoperationspage.ui line 46
+#: rc.cpp:199
+#, no-c-format
+msgid "Show move dialog"
+msgstr "Liigutamisdialoogi näitamine"
+
+#. i18n: file ./app/configfileoperationspage.ui line 68
+#: rc.cpp:202
+#, no-c-format
+msgid "Default destination folder:"
+msgstr "Vaikimisi sihtkataloog:"
+
+#. i18n: file ./app/configfileoperationspage.ui line 108
+#: rc.cpp:205
+#, no-c-format
+msgid "<b>Deleting Files</b>"
+msgstr "<b>Failide kustutamine</b>"
+
+#. i18n: file ./app/configfileoperationspage.ui line 116
+#: rc.cpp:208
+#, no-c-format
+msgid "Ask for confirmation"
+msgstr "Enne kustutamist küsitakse kinnitust"
+
+#. i18n: file ./app/configfileoperationspage.ui line 144
+#: rc.cpp:212
+#, no-c-format
+msgid "Move deleted files to the trash"
+msgstr "Kustutatud failid visatakse prügikasti"
+
+#. i18n: file ./app/configfileoperationspage.ui line 155
+#: rc.cpp:215
+#, no-c-format
+msgid "Really delete files (dangerous)"
+msgstr "Kustutatud failid hävitatakse lõplikult (ohtlik)"
+
+#. i18n: file ./gvcore/deletedialogbase.ui line 43
+#: rc.cpp:218
+#, no-c-format
+msgid "Icon Placeholder, not in GUI"
+msgstr "Ikooni kohatäitja, pole GUI-s"
+
+#. i18n: file ./gvcore/deletedialogbase.ui line 57
+#: rc.cpp:221
+#, no-c-format
+msgid "Deletion method placeholder, not in GUI"
+msgstr "Kustutamisviisi kohatäitja, pole GUI-s"
+
+#. i18n: file ./gvcore/deletedialogbase.ui line 81
+#: rc.cpp:224
+#, no-c-format
+msgid "Placeholder for number of files, not in GUI"
+msgstr "Failide arvu kohatäitja, pole GUI-s"
+
+#. i18n: file ./gvcore/deletedialogbase.ui line 92
+#: rc.cpp:227
+#, no-c-format
+msgid "&Delete items instead of moving them to the trash"
+msgstr "Elemen&did kustutatakse, mitte ei visata prügikasti"
+
+#. i18n: file ./gvcore/deletedialogbase.ui line 95
+#: rc.cpp:230
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If checked, items will be permanently removed instead of being placed in the "
+"trash bin"
+msgstr ""
+"Märkimise korral kustutatakse elemendid jäädavalt, mitte ei visata prügikasti"
+
+#. i18n: file ./gvcore/deletedialogbase.ui line 100
+#: rc.cpp:233
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<qt>"
+"<p>If this box is checked, items will be <b>permanently removed</b> "
+"instead of being placed in the trash bin.</p>\n"
+"\n"
+"<p><em>Use this option with caution</em>: Most filesystems are unable to "
+"reliably undelete deleted files.</p></qt>"
+msgstr ""
+"<qt>"
+"<p>Kasti märkimisel elemendid <b>kustutatakse jäädavalt</b>"
+", mitte ei visata prügikasti.</p>\n"
+"\n"
+"<p><em>Kasuta seda võimalust ettevaatlikult: enamik failisüsteeme ei suuda "
+"kustutatud faile edukalt taastada.</p></qt>"
+
+#. i18n: file ./gvcore/bcgdialogbase.ui line 27
+#: rc.cpp:238
+#, no-c-format
+msgid "&Contrast:"
+msgstr "&Kontrast:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/bcgdialogbase.ui line 38
+#: rc.cpp:241
+#, no-c-format
+msgid "&Gamma:"
+msgstr "&Gamma:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/bcgdialogbase.ui line 124
+#: rc.cpp:244
+#, no-c-format
+msgid "&Brightness:"
+msgstr "&Heledus:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 30
+#: rc.cpp:247
+#, no-c-format
+msgid "Configure External Tools"
+msgstr "Väliste tööriistade seadistamine"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 72
+#: rc.cpp:253
+#, no-c-format
+msgid "&Add"
+msgstr "&Lisa"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 107
+#: rc.cpp:259
+#, no-c-format
+msgid "Get more tools"
+msgstr "Hangi uusi tööriistu"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 110
+#: rc.cpp:262
+#, no-c-format
+msgid "http://gwenview.sourceforge.net/tools"
+msgstr "http://gwenview.sourceforge.net/tools"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 151
+#: rc.cpp:265
+#, no-c-format
+msgid "File Associations"
+msgstr "Failiseosed"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 183
+#: rc.cpp:269
+#, no-c-format
+msgid "Name:"
+msgstr "Nimi:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 202
+#: rc.cpp:276
+#, no-c-format
+msgid "Command:"
+msgstr "Käsk:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 231
+#: rc.cpp:279
+#, no-c-format
+msgid ""
+"<qt>\n"
+"You can use keywords in the Command field:\n"
+"<ul>\n"
+"<li><tt>%u</tt>: Current URL.</li>\n"
+"<li><tt>%U</tt>: Current URLs. Use this if the tool can handle multiple "
+"files.</li>\n"
+"<li><tt>%f</tt>: Current file. Use this if the tool can't handle URLs.</li>\n"
+"<li><tt>%F</tt>: Same as %f, but for multiple files.</li>\n"
+"</ul>\n"
+"</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>\n"
+"Käsuväljal saab kasutada kohatäitjaid:\n"
+"<ul>\n"
+"<li><tt>%u</tt>: käesolev URL.</li>\n"
+"<li><tt>%U</tt>: käesolevad URL-id. Kasuta seda, kui tööriist suudab toime "
+"tulla mitme failiga korraga.</li>\n"
+"<li><tt>%f</tt>: käesolev fail. Kasuta seda, kui tööriist ei tule toime "
+"URL-idega.</li>\n"
+"<li><tt>%F</tt>: sama, mis %f, aga mitme faili jaoks korraga.</li>\n"
+"</ul>\n"
+"</qt>"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 269
+#: rc.cpp:291
+#, no-c-format
+msgid "All images"
+msgstr "Kõik pildid"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 294
+#: rc.cpp:297
+#, no-c-format
+msgid "Custom:"
+msgstr "Kohandatud:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/externaltooldialogbase.ui line 317
+#: rc.cpp:300
+#, no-c-format
+msgid "Mime Type"
+msgstr "MIME tüüp"
+
+#. i18n: file ./gvcore/thumbnaildetailsdialogbase.ui line 16
+#: rc.cpp:303
+#, no-c-format
+msgid "Thumbnail Details"
+msgstr "Pisipildi üksikasjad"
+
+#. i18n: file ./gvcore/thumbnaildetailsdialogbase.ui line 111
+#: rc.cpp:321
+#, no-c-format
+msgid "<i>For more options, use the \"Configure Gwenview\" dialog</i>"
+msgstr ""
+"<i>Rohkem valikuid võimaldab kasutada dialoog \"Gwenview seadistamine\"</i>"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 16
+#: rc.cpp:324
+#, no-c-format
+msgid "Image Settings"
+msgstr "Pildiseadistused"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 38
+#: rc.cpp:327
+#, no-c-format
+msgid "Image position:"
+msgstr "Pildi asukoht:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 115
+#: rc.cpp:357
+#, no-c-format
+msgid "Print fi&lename below image"
+msgstr "&Failinimi pildi all"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 126
+#: rc.cpp:360
+#, no-c-format
+msgid "Print image comment"
+msgstr "Pildi kommentaari lisamine"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 137
+#: rc.cpp:364
+#, no-c-format
+msgid "Scaling"
+msgstr "Skaleerimine"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 148
+#: rc.cpp:367
+#, no-c-format
+msgid "&No scaling"
+msgstr "Skaleerimine &puudub"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 162
+#: rc.cpp:370
+#, no-c-format
+msgid "&Fit image to page"
+msgstr "P&ildi sobitamine suurusele"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 204
+#: rc.cpp:373
+#, no-c-format
+msgid "Enlarge smaller images"
+msgstr "Väikesed pildid suurendatakse"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 231
+#: rc.cpp:376
+#, no-c-format
+msgid "&Scale to:"
+msgstr "S&kaleerimine suurusele:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 287
+#: rc.cpp:379
+#, no-c-format
+msgid "x"
+msgstr "x"
+
+#. i18n: file ./gvcore/printdialogpagebase.ui line 341
+#: rc.cpp:391
+#, no-c-format
+msgid "Keep ratio"
+msgstr "Proportsioon säilitatakse"
+
+#. i18n: file ./gvcore/filterbar.ui line 54
+#: rc.cpp:398
+#, no-c-format
+msgid "Filter files with wildcards, like *.png"
+msgstr "Filtreeri faile metamärkidega, nt. *.png"
+
+#. i18n: file ./gvcore/filterbar.ui line 103
+#: rc.cpp:402
+#, no-c-format
+msgid "From:"
+msgstr "Alates:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/filterbar.ui line 115
+#: rc.cpp:405
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Only show files newer than or\n"
+"equal to this date"
+msgstr ""
+"Näidatakse ainult pilte,\n"
+"mis on selle kuupäevaga või uuemad"
+
+#. i18n: file ./gvcore/filterbar.ui line 164
+#: rc.cpp:410
+#, no-c-format
+msgid "To:"
+msgstr "Kuni:"
+
+#. i18n: file ./gvcore/filterbar.ui line 175
+#: rc.cpp:413
+#, no-c-format
+msgid "Only show files older than or equal to this date"
+msgstr "Näidatakse ainult pilte, mis on selle kuupäevaga või vanemad"
+
+#. i18n: file ./gvcore/filterbar.ui line 200
+#: rc.cpp:416
+#, no-c-format
+msgid "&Filter"
+msgstr "&Filte"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 35
+#: rc.cpp:422 rc.cpp:467 rc.cpp:479
+#, no-c-format
+msgid "&Colors"
+msgstr "&Värvid"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 53
+#: rc.cpp:425
+#, no-c-format
+msgid "&Go"
+msgstr "&Liikumine"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 73
+#: rc.cpp:428
+#, no-c-format
+msgid "&Plugins"
+msgstr "&Pluginad"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 75
+#: rc.cpp:431
+#, no-c-format
+msgid "Images"
+msgstr "Pildid"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 79
+#: rc.cpp:434
+#, no-c-format
+msgid "Effects"
+msgstr "Efektid"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 83
+#: rc.cpp:437
+#, no-c-format
+msgid "Tools"
+msgstr "Tööriistad"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 87
+#: rc.cpp:440
+#, no-c-format
+msgid "Batch Processing"
+msgstr "Pakktöötlus"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 99
+#: rc.cpp:449
+#, no-c-format
+msgid "Collections"
+msgstr "Kogud"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 104
+#: rc.cpp:452
+#, no-c-format
+msgid "&Window"
+msgstr "&Aken"
+
+#. i18n: file ./app/gwenviewui.rc line 120
+#: rc.cpp:458
+#, no-c-format
+msgid "Location Toolbar"
+msgstr "Asukohariba"
+
+#: gvcore/dragpixmapgenerator.h:131
+msgid "%1 items"
+msgstr "%1 elementi"