Dokitud aknad &kappname; liides koosneb mitmest väiksest dokitud aknast. Esialgu võib nende käsitlemine tunduda keerulisena. Konkreetsetele &kappname; liidese aknale fookuse andmiseks klõpsa lihtsalt sellel. Igal dokitud aknal pn ülaosas väike pidemeriba. Selle paremas servas asub dokkimise/dokkimise lõpetamise nupp, mis meenutab noolt, ning sulgemisnupp, mis meenutab X-tähte. Riba näeb välja selline: Dokitud akna pidemeriba Dokitud akna pidemeriba Klõps dokitud akna sulgemisnupul eemaldab selle liidesest. Akna taasnägemiseks vali selle nimi menüüs Aken. Dokitud akna suuruse muutmiseks lohista akendevahelist piiret. Dokitud akende ümberkorraldamiseks lohista aken pidemeribast haarates soovitud asukohta. Lohistamise ajal ilmub väike kontuurkast, mis näitab, milline näeb aken välja antud kohta lohistamisel. Kui soovid seada kaks akent üksteise peale ja nende vahel kaarte kasutades liikuda, lohista aken otse selle akna keskele, millega soovid seda ühendada. Akna dokkimise lõpetamiseks klõpsa dokkimise/dokkimise lõpetamise nupul akna ülaservas asuva riba paremas servas või tee pidemeribal topeltklõps. Uus topeltklõps või klõps dokkimise/dokkimise lõpetamise nupul taastab akna selle esialgsel kujul. Dokkimata akna saab dokkida ka seda pidemeribast haarates liideses sobivasse kohta lohistades (täpselt samamoodi nagu akende ümberkorraldamisel). Failivaate aken on alati dokitud, seda ei saa ka liigutada, kuid teisi aknaid liigutades saab seda ometi nihutada. Akna lohistamise ajal võimaldab operatsiooni lõpetada vajutamine klahvile Escape. Dokitud akende &kappname; originaalpaigutuse taastamiseks kasuta menüükäsku Aken Lähtesta .