Välised tööriistad &kappname; laiendamine on tänu välistele tööriistadele üsna lihtne. Neid tööriistu saab kasutada kontekstimenüüst, mis avaneb hiire parema nupuga pisipildile või pildile klõpsates. Vali ilmuvast menüüst kirje Välised tööriistad. &kappname; pakub omalt poolt välja mõned juba eelnevalt määratud välised tööriistad, kuid neid saab omatahtsi lisada dialoogis Väliste tööriistade seadistamine. Selle saab avada menüükäsuga SeadistusedVäliste tööriistade seadistamine... See näeb välja selline: Väliste tööriistade dialoog Antud näites on defineeritud väline tööriist Exiftran, mis regenereerib JPEG-piltide EXIF-sildid. Tutvustame nüüd kõike lähemalt: Väli Nimi sisaldab tööriista nime, nii nagu see esineb menüüs. Väli Käsk sisaldab käsku, mis käivitatakse antud tööriista kasutamisel. Väljast paremal pool asuvale küsimärgile klõpsates saab näha võtmesõnu, mida on antud väljal võimalik kasutada. Need võtmesõnad asendatakse tegelikus käsus pildifailidega. Paremal asuva nupuga saab tööriistaga seostada mõne ikooni. Sektsioonis Failiseosed saab määrata, millist tüüpi failidega antud tööriist tegeleb. Määratud tööriista näeb menüüs Välised tööriistad ainult juhul, kui parajasti valitud fail(id) on just siin määratud tüüpi. Antud näites sobib tööriist ainult JPEG-piltidele, mistõttu valida tuleks Kohandatud ja seejärel image/jpeg ning image/pjpeg. Täiendavaid väliseid tööriistu leiab &kappname; veebileheküljelt.