summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/doc
diff options
context:
space:
mode:
authortpearson <tpearson@283d02a7-25f6-0310-bc7c-ecb5cbfe19da>2011-10-15 09:14:47 +0000
committertpearson <tpearson@283d02a7-25f6-0310-bc7c-ecb5cbfe19da>2011-10-15 09:14:47 +0000
commit281b2113b209bd51bd923ad8f289f4041ff03a0f (patch)
tree87c676fcc2759106c8147129a215bde2145962a7 /doc
downloadkiosktool-281b2113b209bd51bd923ad8f289f4041ff03a0f.tar.gz
kiosktool-281b2113b209bd51bd923ad8f289f4041ff03a0f.zip
Initial import of kiosktool
This source tree will most likely not even compile yet--stay tuned for updates! git-svn-id: svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/trinity/applications/kiosktool@1258966 283d02a7-25f6-0310-bc7c-ecb5cbfe19da
Diffstat (limited to 'doc')
-rw-r--r--doc/Makefile.am3
-rw-r--r--doc/da/Makefile.am0
-rw-r--r--doc/da/extra-steps.docbook6
-rw-r--r--doc/da/index.docbook120
-rw-r--r--doc/da/introduction.docbook27
-rw-r--r--doc/da/profile-assign.docbook6
-rw-r--r--doc/da/profile-create.docbook6
-rw-r--r--doc/da/profile-setup.docbook6
-rw-r--r--doc/da/profiles.docbook29
-rw-r--r--doc/da/settings.docbook6
-rw-r--r--doc/it/Makefile.am0
-rw-r--r--doc/it/extra-steps.docbook6
-rw-r--r--doc/it/index.docbook138
-rw-r--r--doc/it/introduction.docbook27
-rw-r--r--doc/it/profile-assign.docbook6
-rw-r--r--doc/it/profile-create.docbook6
-rw-r--r--doc/it/profile-setup.docbook6
-rw-r--r--doc/it/profiles.docbook29
-rw-r--r--doc/it/settings.docbook6
-rw-r--r--doc/kiosktool/Makefile.am2
-rw-r--r--doc/kiosktool/extra-steps.docbook4
-rw-r--r--doc/kiosktool/index.docbook98
-rw-r--r--doc/kiosktool/introduction.docbook25
-rw-r--r--doc/kiosktool/profile-assign.docbook4
-rw-r--r--doc/kiosktool/profile-create.docbook4
-rw-r--r--doc/kiosktool/profile-setup.docbook4
-rw-r--r--doc/kiosktool/profiles.docbook39
-rw-r--r--doc/kiosktool/settings.docbook4
-rw-r--r--doc/nl/Makefile.am0
-rw-r--r--doc/nl/extra-steps.docbook6
-rw-r--r--doc/nl/index.docbook120
-rw-r--r--doc/nl/introduction.docbook27
-rw-r--r--doc/nl/profile-assign.docbook6
-rw-r--r--doc/nl/profile-create.docbook6
-rw-r--r--doc/nl/profile-setup.docbook6
-rw-r--r--doc/nl/profiles.docbook29
-rw-r--r--doc/nl/settings.docbook6
-rw-r--r--doc/pt/Makefile.am0
-rw-r--r--doc/pt/extra-steps.docbook6
-rw-r--r--doc/pt/index.docbook138
-rw-r--r--doc/pt/introduction.docbook27
-rw-r--r--doc/pt/profile-assign.docbook6
-rw-r--r--doc/pt/profile-create.docbook6
-rw-r--r--doc/pt/profile-setup.docbook6
-rw-r--r--doc/pt/profiles.docbook29
-rw-r--r--doc/pt/settings.docbook6
-rw-r--r--doc/sv/Makefile.am0
-rw-r--r--doc/sv/extra-steps.docbook6
-rw-r--r--doc/sv/index.docbook138
-rw-r--r--doc/sv/introduction.docbook27
-rw-r--r--doc/sv/profile-assign.docbook6
-rw-r--r--doc/sv/profile-create.docbook6
-rw-r--r--doc/sv/profile-setup.docbook6
-rw-r--r--doc/sv/profiles.docbook29
-rw-r--r--doc/sv/settings.docbook6
55 files changed, 1271 insertions, 0 deletions
diff --git a/doc/Makefile.am b/doc/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..5c0b20e
--- /dev/null
+++ b/doc/Makefile.am
@@ -0,0 +1,3 @@
+KDE_LANG = en
+KDE_DOCS = AUTO
+SUBDIRS = $(AUTODIRS)
diff --git a/doc/da/Makefile.am b/doc/da/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/doc/da/Makefile.am
diff --git a/doc/da/extra-steps.docbook b/doc/da/extra-steps.docbook
new file mode 100644
index 0000000..c566c74
--- /dev/null
+++ b/doc/da/extra-steps.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="extra-steps">
+<title
+>Brug af profiler med ældre KDE-versioner</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/da/index.docbook b/doc/da/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000..213202c
--- /dev/null
+++ b/doc/da/index.docbook
@@ -0,0 +1,120 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
+ <!ENTITY kiosktool "<application
+>KIOSK Admin Tool</application
+>">
+ <!ENTITY kappname "&kiosktool;">
+ <!ENTITY TODO "Yet to be written.">
+ <!ENTITY etc_kderc "/etc/kderc">
+ <!ENTITY kiosktool-introduction SYSTEM "introduction.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profiles SYSTEM "profiles.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-create SYSTEM "profile-create.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-setup SYSTEM "profile-setup.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-assign SYSTEM "profile-assign.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-extra-steps SYSTEM "extra-steps.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-settings SYSTEM "settings.docbook">
+ <!ENTITY % Danish "INCLUDE"
+> <!-- change language only here -->
+ <!ENTITY % addindex "IGNORE">
+]>
+
+<book lang="&language;"
+>
+
+<bookinfo>
+<title
+>&kiosktool;'s brugermanual</title>
+
+<authorgroup>
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <affiliation
+> <address
+><email
+>bastian@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+&erik.kjaer.pedersen.role;
+</authorgroup>
+
+<copyright>
+<year
+>2004</year>
+<holder
+>bastian@kde.org</holder>
+</copyright>
+
+<legalnotice
+>&FDLNotice;</legalnotice>
+
+<date
+>2004-11-12</date>
+<releaseinfo
+>1.0</releaseinfo>
+
+<abstract>
+<para
+><ulink url="http://extragear.kde.org/apps/kiosktool.php"
+>&kiosktool;</ulink
+> er et administrationsværktøj for &kde; som tilbyder en nem måde for systemadministratorer at oprette fordefinerede desktopindstillinger for grupper af brugere, låse indstillinger eller på anden måde begrænse funktionerne af &kde;'s desktopmiljø.</para>
+</abstract>
+
+<keywordset>
+<keyword
+>KDE</keyword>
+<keyword
+>KIOSK</keyword>
+<keyword
+>kiosktool</keyword>
+<keyword
+>administration</keyword>
+<keyword
+>lås ned</keyword>
+<keyword
+>politik</keyword>
+<keyword
+>politikker</keyword>
+<keyword
+>profil</keyword>
+</keywordset>
+
+</bookinfo>
+
+&kiosktool-introduction;
+&kiosktool-profiles;
+&kiosktool-profile-create;
+&kiosktool-profile-assign;
+&kiosktool-profile-setup;
+&kiosktool-extra-steps;
+&kiosktool-settings;
+
+<chapter id="credits">
+
+<title
+>Medvirkende og licens</title>
+
+<para
+>&kiosktool; </para>
+<para
+>Program ophavsret 2004 Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+<para
+>Dokumentation ophavsret 2004 Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+
+&erik.kjaer.pedersen.credit;
+&underFDL; </chapter>
+
+&documentation.index;
+
+</book>
+
+<!--
+vim:tabstop=2:shiftwidth=2:expandtab
+-->
diff --git a/doc/da/introduction.docbook b/doc/da/introduction.docbook
new file mode 100644
index 0000000..cd01433
--- /dev/null
+++ b/doc/da/introduction.docbook
@@ -0,0 +1,27 @@
+<chapter id="introduction">
+<title
+>Overblik</title>
+
+<para
+>&kiosktool; er et administrationsværktøj for &kde; som tilbyder en nem måde for systemadministratorer at oprette fordefinerede desktopindstillinger for grupper af brugere, låse indstillinger eller på anden måde begrænse funktionerne af &kde;'s desktopmiljø.</para>
+
+<para
+>&kiosktool; drage fordel af KDE's skelet for begrænsning, KIOSK. Det er baseret på <link linkend="profiles"
+>profiler</link
+>. En profil er en samling standardindstillinger og begrænsninger som enten kan bruges for individuelle brugere eller grupper af brugere.</para>
+
+<para
+>Typisk brug af &kiosktool; er at <link linkend="profile-create"
+>oprette en ny profil</link
+>, derefter <link linkend="profile-setup"
+>indstille profilen</link
+> med ønskede standardindstillinger og begrænsninger, og til sidst aktivere den ved at <link linkend="profile-assign"
+>tilknytte profilen</link
+> til en eller flere brugere. </para>
+
+<para
+>Når &kiosktool; bruges sammen med ældre versioner af &kde; (KDE 3.2 eller ældre) kræves et antal <link linkend="extra-steps"
+>yderligere skridt</link
+> for at aktivere profiler rigtigt. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/da/profile-assign.docbook b/doc/da/profile-assign.docbook
new file mode 100644
index 0000000..9bf7a62
--- /dev/null
+++ b/doc/da/profile-assign.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-assign">
+<title
+>Tilknyt profiler</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/da/profile-create.docbook b/doc/da/profile-create.docbook
new file mode 100644
index 0000000..06541eb
--- /dev/null
+++ b/doc/da/profile-create.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-create">
+<title
+>Opret en ny profil</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/da/profile-setup.docbook b/doc/da/profile-setup.docbook
new file mode 100644
index 0000000..9bc8f03
--- /dev/null
+++ b/doc/da/profile-setup.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-setup">
+<title
+>Indstil en profil</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/da/profiles.docbook b/doc/da/profiles.docbook
new file mode 100644
index 0000000..a404a10
--- /dev/null
+++ b/doc/da/profiles.docbook
@@ -0,0 +1,29 @@
+<chapter id="profiles">
+<title
+>Profiler</title>
+<para
+>En profil er en samling standardindstillinger og begrænsninger som enten kan bruges for individuelle brugere eller grupper af brugere.</para>
+
+<para
+>KDE desktoppen så vel som alle KDE-programmer bruger en specifik <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_structure"
+>mappestruktur</ulink
+> til at slå konfigurationsindstillinger og diverse anden information op. KDE kender til flere <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_location"
+>steder</ulink
+> for mappestrukturerne. Al information og <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php"
+>konfigurationsindstillinger</ulink
+> som findes på de forskellige steder <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#cascading"
+>kombineres</ulink
+> inden de bruges. Funktionen <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#lock_down"
+>låsning</ulink
+> kontrollerer om indstillinger i brugerens hjemmemappe ($KDEHOME eller ~/.kde) tages i betragtning eller ej. </para>
+
+<para
+>En profil består af en almindelig KDE-mappestruktur på sit eget sted med indstillinger og information som vælges af dig. </para>
+
+<para
+>&kiosktool; lader dig vælge på hvilket sted en profil skal opbevares. Information om tilgængelige profiler opbevares i filen &etc_kderc;. </para>
+
+<para
+>Det anbefales at alle profiler opbevares under en enkelt mappe. I dette tilfælde behøver filen &etc_kderc; kun at indeholde en reference til denne ene mappe, så henter KDE og &kiosktool; automatisk alle profiler som opbevares under mappen. Se kapitlet <xref linkend="settings"/> for mere information. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/da/settings.docbook b/doc/da/settings.docbook
new file mode 100644
index 0000000..6584341
--- /dev/null
+++ b/doc/da/settings.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="settings">
+<title
+>Opsætning af &kiosktool;</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/it/Makefile.am b/doc/it/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/doc/it/Makefile.am
diff --git a/doc/it/extra-steps.docbook b/doc/it/extra-steps.docbook
new file mode 100644
index 0000000..05b126e
--- /dev/null
+++ b/doc/it/extra-steps.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="extra-steps">
+<title
+>Usare i profili con versioni precedenti di KDE</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/it/index.docbook b/doc/it/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000..daddca1
--- /dev/null
+++ b/doc/it/index.docbook
@@ -0,0 +1,138 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
+ <!ENTITY kiosktool "<application
+>KIOSK Admin Tool</application
+>">
+ <!ENTITY kappname "&kiosktool;">
+ <!ENTITY TODO "Yet to be written.">
+ <!ENTITY etc_kderc "/etc/kderc">
+ <!ENTITY kiosktool-introduction SYSTEM "introduction.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profiles SYSTEM "profiles.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-create SYSTEM "profile-create.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-setup SYSTEM "profile-setup.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-assign SYSTEM "profile-assign.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-extra-steps SYSTEM "extra-steps.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-settings SYSTEM "settings.docbook">
+ <!ENTITY % Italian "INCLUDE"
+> <!-- change language only here -->
+ <!ENTITY % addindex "IGNORE">
+]>
+
+<book lang="&language;"
+>
+
+<bookinfo>
+<title
+>Manuale di &kiosktool;</title>
+
+<authorgroup>
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <affiliation
+> <address
+><email
+>bastian@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+<othercredit role="translator"
+><firstname
+>Federico</firstname
+><surname
+>Zenith</surname
+><affiliation
+><address
+><email
+>zenith@chemeng.ntnu.no</email
+></address
+></affiliation
+><contrib
+>Traduzione della documentazione</contrib
+></othercredit
+>
+</authorgroup>
+
+<copyright>
+<year
+>2004</year>
+<holder
+>bastian@kde.org</holder>
+</copyright>
+
+<legalnotice
+>&FDLNotice;</legalnotice>
+
+<date
+>2004-11-12</date>
+<releaseinfo
+>1.0</releaseinfo>
+
+<abstract>
+<para
+><ulink url="http://extragear.kde.org/apps/kiosktool.php"
+>&kiosktool;</ulink
+> è uno strumento di amministrazione di &kde; che offre agli amministratori di sistema un modo semplice di predefinire configurazioni desktop per gruppi di utenti, bloccare impostazioni o altrimenti restringere l'accesso a funzionalità dell'ambiente desktop &kde;.</para>
+</abstract>
+
+<keywordset>
+<keyword
+>KDE</keyword>
+<keyword
+>KIOSK</keyword>
+<keyword
+>kiosktool</keyword>
+<keyword
+>amministrazione</keyword>
+<keyword
+>blocco</keyword>
+<keyword
+>linea guida</keyword>
+<keyword
+>linee guida</keyword>
+<keyword
+>profilo</keyword>
+</keywordset>
+
+</bookinfo>
+
+&kiosktool-introduction;
+&kiosktool-profiles;
+&kiosktool-profile-create;
+&kiosktool-profile-assign;
+&kiosktool-profile-setup;
+&kiosktool-extra-steps;
+&kiosktool-settings;
+
+<chapter id="credits">
+
+<title
+>Riconoscimenti e licenza</title>
+
+<para
+>&kiosktool; </para>
+<para
+>Copyright del programma 2004 di Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+<para
+>Copyright della documentazione 2004 di Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+
+<para
+>Federico Zenith<email
+>zenith@chemeng.ntnu.no</email
+></para
+>
+&underFDL; </chapter>
+
+&documentation.index;
+
+</book>
+
+<!--
+vim:tabstop=2:shiftwidth=2:expandtab
+-->
diff --git a/doc/it/introduction.docbook b/doc/it/introduction.docbook
new file mode 100644
index 0000000..212d5ae
--- /dev/null
+++ b/doc/it/introduction.docbook
@@ -0,0 +1,27 @@
+<chapter id="introduction">
+<title
+>Panoramica</title>
+
+<para
+>&kiosktool; è uno strumento di amministrazione di &kde; che offre agli amministratori di sistema un modo facile di predefinire configurazioni desktop per gruppi di utenti, bloccare impostazioni o altrimenti restringere l'accesso a funzionalità dell'ambiente desktop &kde;.</para>
+
+<para
+>&kiosktool; sfrutta l'infrastruttura KIOSK di KDE. È incentrata sui <link linkend="profiles"
+>profili</link
+>. Un profilo è una raccolta di impostazioni e restrizioni predefinite che possono essere applicate a utenti individuali o gruppi di utenti.</para>
+
+<para
+>L'uso tipico di &kiosktool; è per <link linkend="profile-create"
+>creare un nuovo profilo</link
+>, quindi per <link linkend="profile-setup"
+>impostare il profilo</link
+> con le impostazioni e restrizioni predefinite desiderate, e infine attivare il profilo <link linkend="profile-assign"
+>assegnandolo</link
+> a uno o più utenti. </para>
+
+<para
+>Usando &kiosktool; insieme a versioni precedenti di &kde; (KDE 3.2 e precedenti) sono necessari alcune <link linkend="extra-steps"
+>misure aggiuntive</link
+> per attivare correttamente i profili. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/it/profile-assign.docbook b/doc/it/profile-assign.docbook
new file mode 100644
index 0000000..5601fbd
--- /dev/null
+++ b/doc/it/profile-assign.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-assign">
+<title
+>Assegnare i profili</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/it/profile-create.docbook b/doc/it/profile-create.docbook
new file mode 100644
index 0000000..0f6c116
--- /dev/null
+++ b/doc/it/profile-create.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-create">
+<title
+>Creare un nuovo profilo</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/it/profile-setup.docbook b/doc/it/profile-setup.docbook
new file mode 100644
index 0000000..4fa0b85
--- /dev/null
+++ b/doc/it/profile-setup.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-setup">
+<title
+>Impostare un profilo</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/it/profiles.docbook b/doc/it/profiles.docbook
new file mode 100644
index 0000000..b7ab88c
--- /dev/null
+++ b/doc/it/profiles.docbook
@@ -0,0 +1,29 @@
+<chapter id="profiles">
+<title
+>Profili</title>
+<para
+>Un profilo è una raccolta di impostazioni e restrizioni predefinite che possono essere applicate a utenti individuali o gruppi di utenti.</para>
+
+<para
+>L'ambiente desktop KDE, come tutte le applicazioni di KDE, usa una <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_structure"
+>struttura delle cartelle</ulink
+> specifica per ritrovare le impostazioni della configurazione e varie altre informazioni. KDE sa di varie <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_location"
+>posizioni</ulink
+> di queste strutture delle cartelle. Tutte le informazioni e le <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php"
+>impostazioni di configurazione</ulink
+> trovate nelle varie posizioni sono <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#cascading"
+>combinate</ulink
+> prima di essere usate. Le funzionalità di <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#lock_down"
+>blocco</ulink
+> regolano se le impostazioni nella cartella dell'utente ($KDEHOME o ~/.kde) sono tenute in conto o meno. </para>
+
+<para
+>Un profilo consiste di una struttura delle cartelle standard di KDE in una posizione personalizzata con impostazioni e informazioni che scegli tu. </para>
+
+<para
+>&kiosktool; ti permette di scegliere in quale posizione dovrebbe essere salvato un profilo. Le informazioni sui profili disponibili sono salvate nel file &etc_kderc;. </para>
+
+<para
+>Si raccomanda di salvare tutti i profili in una sola cartella. In questo caso il file &etc_kderc; deve contenere solo un riferimento a quest'unica cartella, e KDE e &kiosktool; raccoglieranno automaticamente tutti i profili salvati in questa cartella. Vedi il capitolo <xref linkend="settings"/> per maggiori informazioni. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/it/settings.docbook b/doc/it/settings.docbook
new file mode 100644
index 0000000..3589c0f
--- /dev/null
+++ b/doc/it/settings.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="settings">
+<title
+>Impostazioni di &kiosktool;</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/kiosktool/Makefile.am b/doc/kiosktool/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..c01e3fc
--- /dev/null
+++ b/doc/kiosktool/Makefile.am
@@ -0,0 +1,2 @@
+KDE_LANG = en
+KDE_DOCS = kiosktool
diff --git a/doc/kiosktool/extra-steps.docbook b/doc/kiosktool/extra-steps.docbook
new file mode 100644
index 0000000..da9c35e
--- /dev/null
+++ b/doc/kiosktool/extra-steps.docbook
@@ -0,0 +1,4 @@
+<chapter id="extra-steps">
+<title>Using Profiles with Older KDE Versions</title>
+<para>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/kiosktool/index.docbook b/doc/kiosktool/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000..284e48c
--- /dev/null
+++ b/doc/kiosktool/index.docbook
@@ -0,0 +1,98 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
+ <!ENTITY kiosktool "<application>KIOSK Admin Tool</application>">
+ <!ENTITY kappname "&kiosktool;">
+ <!ENTITY TODO "Yet to be written.">
+ <!ENTITY etc_kderc "/etc/kderc">
+ <!ENTITY kiosktool-introduction SYSTEM "introduction.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profiles SYSTEM "profiles.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-create SYSTEM "profile-create.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-setup SYSTEM "profile-setup.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-assign SYSTEM "profile-assign.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-extra-steps SYSTEM "extra-steps.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-settings SYSTEM "settings.docbook">
+ <!ENTITY % English "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
+ <!ENTITY % addindex "IGNORE">
+]>
+
+<book lang="&language;">
+
+<bookinfo>
+<title>&kiosktool; user manual</title>
+
+<authorgroup>
+<author>
+<firstname>Waldo</firstname>
+<surname>Bastian</surname>
+<affiliation>
+<address><email>bastian@kde.org</email></address>
+</affiliation>
+</author>
+<!-- TRANS:ROLES_OF_TRANSLATORS -->
+</authorgroup>
+
+<copyright>
+<year>2004</year>
+<holder>bastian@kde.org</holder>
+</copyright>
+
+<legalnotice>&FDLNotice;</legalnotice>
+
+<date>2004-11-12</date>
+<releaseinfo>1.0</releaseinfo>
+
+<abstract>
+<para><ulink url="http://extragear.kde.org/apps/kiosktool.php">&kiosktool;</ulink>
+is a &kde; administration tool that offers system administrators an easy way to
+predefine desktop configurations for groups of users, lock down settings or otherwise
+restrict features of the &kde; desktop environment.</para>
+</abstract>
+
+<keywordset>
+<keyword>KDE</keyword>
+<keyword>KIOSK</keyword>
+<keyword>kiosktool</keyword>
+<keyword>administration</keyword>
+<keyword>lock down</keyword>
+<keyword>policy</keyword>
+<keyword>policies</keyword>
+<keyword>profile</keyword>
+</keywordset>
+
+</bookinfo>
+
+&kiosktool-introduction;
+&kiosktool-profiles;
+&kiosktool-profile-create;
+&kiosktool-profile-assign;
+&kiosktool-profile-setup;
+&kiosktool-extra-steps;
+&kiosktool-settings;
+
+<chapter id="credits">
+
+<title>Credits and License</title>
+
+<para>
+&kiosktool;
+</para>
+<para>
+Program copyright 2004 Waldo Bastian <email>bastian@kde.org</email>
+</para>
+<para>
+Documentation copyright 2004 Waldo Bastian <email>bastian@kde.org</email>
+</para>
+
+<!-- TRANS:CREDIT_FOR_TRANSLATORS -->
+
+&underFDL; <!-- FDL: do not remove -->
+
+</chapter>
+
+&documentation.index;
+
+</book>
+
+<!--
+vim:tabstop=2:shiftwidth=2:expandtab
+-->
diff --git a/doc/kiosktool/introduction.docbook b/doc/kiosktool/introduction.docbook
new file mode 100644
index 0000000..629a78d
--- /dev/null
+++ b/doc/kiosktool/introduction.docbook
@@ -0,0 +1,25 @@
+<chapter id="introduction">
+<title>Overview</title>
+
+<para>&kiosktool; is a &kde; administration tool that offers system administrators an easy way to
+predefine desktop configurations for groups of users, lock down settings or otherwise
+restrict features of the &kde; desktop environment.</para>
+
+<para>&kiosktool; takes advantage of KDE's KIOSK restrictions framework. It is centered around
+<link linkend="profiles">profiles</link>. A profile is a collection of default settings and
+restrictions that can be applied to either individual users or groups of users.</para>
+
+<para>Typical usage of &kiosktool; is to
+<link linkend="profile-create">create a new profile</link>,
+then to <link linkend="profile-setup">set up the profile</link> with the desired
+default settings and restrictions, and finally to activate the profile by
+<link linkend="profile-assign">assigning the profile</link> to one or more users.
+</para>
+
+<para>
+When using &kiosktool; in combination with older versions of &kde; (KDE 3.2 or older)
+some <link linkend="extra-steps">additional steps</link> need to be taken in order
+to properly activate the profiles.
+</para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/kiosktool/profile-assign.docbook b/doc/kiosktool/profile-assign.docbook
new file mode 100644
index 0000000..057f1fc
--- /dev/null
+++ b/doc/kiosktool/profile-assign.docbook
@@ -0,0 +1,4 @@
+<chapter id="profile-assign">
+<title>Assigning Profiles</title>
+<para>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/kiosktool/profile-create.docbook b/doc/kiosktool/profile-create.docbook
new file mode 100644
index 0000000..f455920
--- /dev/null
+++ b/doc/kiosktool/profile-create.docbook
@@ -0,0 +1,4 @@
+<chapter id="profile-create">
+<title>Creating a New Profile</title>
+<para>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/kiosktool/profile-setup.docbook b/doc/kiosktool/profile-setup.docbook
new file mode 100644
index 0000000..31384e8
--- /dev/null
+++ b/doc/kiosktool/profile-setup.docbook
@@ -0,0 +1,4 @@
+<chapter id="profile-setup">
+<title>Setting up a Profile</title>
+<para>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/kiosktool/profiles.docbook b/doc/kiosktool/profiles.docbook
new file mode 100644
index 0000000..53a6b49
--- /dev/null
+++ b/doc/kiosktool/profiles.docbook
@@ -0,0 +1,39 @@
+<chapter id="profiles">
+<title>Profiles</title>
+<para>A profile is a collection of default settings and restrictions
+that can be applied to either individual users or groups of users.</para>
+
+<para>The KDE desktop environment as well as all KDE applications use
+a specific
+<ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_structure">directory structure</ulink>
+to lookup configuration settings and various other information.
+KDE knows about several
+<ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_location">locations</ulink>
+for these directory structures.
+All the information and
+<ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php">configuration settings</ulink>
+found in the various locations are
+<ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#cascading">combined</ulink>
+before they are used.
+<ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#lock_down">Lock down</ulink>
+features control whether settings in the user's home folder ($KDEHOME or ~/.kde)
+are taken into account or not.
+</para>
+
+<para>
+A profile consists of a standard KDE directory structure in a custom location with
+settings and information chosen by you.
+</para>
+
+<para>&kiosktool; lets you chose in which location
+a profile should be stored. Information about available profiles is stored in
+the file &etc_kderc;.
+</para>
+
+<para>It is recommended to store all profiles under a single
+directory. In this case the &etc_kderc; file only needs to contain a reference to this
+single directory and KDE and &kiosktool; will automatically pick up all profiles stored
+under this directory. See the <xref linkend="settings" /> chapter for more information.
+</para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/kiosktool/settings.docbook b/doc/kiosktool/settings.docbook
new file mode 100644
index 0000000..d4e4a78
--- /dev/null
+++ b/doc/kiosktool/settings.docbook
@@ -0,0 +1,4 @@
+<chapter id="settings">
+<title>&kiosktool; Settings</title>
+<para>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/nl/Makefile.am b/doc/nl/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/doc/nl/Makefile.am
diff --git a/doc/nl/extra-steps.docbook b/doc/nl/extra-steps.docbook
new file mode 100644
index 0000000..f35d8d5
--- /dev/null
+++ b/doc/nl/extra-steps.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="extra-steps">
+<title
+>Profielen gebruiken met oudere versies van KDE</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/nl/index.docbook b/doc/nl/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000..a0974b9
--- /dev/null
+++ b/doc/nl/index.docbook
@@ -0,0 +1,120 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
+ <!ENTITY kiosktool "<application
+>KIOSK Admin Tool</application
+>">
+ <!ENTITY kappname "&kiosktool;">
+ <!ENTITY TODO "Yet to be written.">
+ <!ENTITY etc_kderc "/etc/kderc">
+ <!ENTITY kiosktool-introduction SYSTEM "introduction.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profiles SYSTEM "profiles.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-create SYSTEM "profile-create.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-setup SYSTEM "profile-setup.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-assign SYSTEM "profile-assign.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-extra-steps SYSTEM "extra-steps.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-settings SYSTEM "settings.docbook">
+ <!ENTITY % Dutch "INCLUDE"
+> <!-- change language only here -->
+ <!ENTITY % addindex "IGNORE">
+]>
+
+<book lang="&language;"
+>
+
+<bookinfo>
+<title
+>Het handboek van &kiosktool;</title>
+
+<authorgroup>
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <affiliation
+> <address
+><email
+>bastian@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+&Rinse.Devries;
+</authorgroup>
+
+<copyright>
+<year
+>2004</year>
+<holder
+>bastian@kde.org</holder>
+</copyright>
+
+<legalnotice
+>&FDLNotice;</legalnotice>
+
+<date
+>2004-11-12</date>
+<releaseinfo
+>1.0</releaseinfo>
+
+<abstract>
+<para
+><ulink url="http://extragear.kde.org/apps/kiosktool.php"
+>&kiosktool;</ulink
+> is een beheerprogramma voor &kde; dat systeembeheerders een eenvoudige manier biedt om desktopconfiguraties voor gebruikersgroepen voor te definiëren, instellingen vast te zetten of op andere wijze de functionaliteit van de &kde; Desktop Environment te beperken.</para>
+</abstract>
+
+<keywordset>
+<keyword
+>KDE</keyword>
+<keyword
+>KIOSK</keyword>
+<keyword
+>kiosktool</keyword>
+<keyword
+>beheer</keyword>
+<keyword
+>vergrendelen</keyword>
+<keyword
+>beleid</keyword>
+<keyword
+>beleid</keyword>
+<keyword
+>profiel</keyword>
+</keywordset>
+
+</bookinfo>
+
+&kiosktool-introduction;
+&kiosktool-profiles;
+&kiosktool-profile-create;
+&kiosktool-profile-assign;
+&kiosktool-profile-setup;
+&kiosktool-extra-steps;
+&kiosktool-settings;
+
+<chapter id="credits">
+
+<title
+>Dankbetuigingen en licentie</title>
+
+<para
+>&kiosktool; </para>
+<para
+>Programma copyright 2004 Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+<para
+>Documentatie copyright 2004 Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+
+&meld.fouten;&vertaling.rinse;
+&underFDL; </chapter>
+
+&documentation.index;
+
+</book>
+
+<!--
+vim:tabstop=2:shiftwidth=2:expandtab
+-->
diff --git a/doc/nl/introduction.docbook b/doc/nl/introduction.docbook
new file mode 100644
index 0000000..36dc440
--- /dev/null
+++ b/doc/nl/introduction.docbook
@@ -0,0 +1,27 @@
+<chapter id="introduction">
+<title
+>Overzicht</title>
+
+<para
+>&kiosktool; is een beheerprogramma voor &kde; dat systeembeheerders een eenvoudige manier biedt om desktopconfiguraties voor gebruikersgroepen te definiëren, instellingen te vergrendelen of op andere wijze de functionaliteit van de &kde; Desktop Environment te beperken.</para>
+
+<para
+>&kiosktool; maakt gebruik van KDE's KIOSK restrictions framework, welke gebruik maakt van <link linkend="profiles"
+>profielen</link
+>. Een profiel is een verzameling standaardinstellingen en beperkingen die kunnen worden toegepast op individuele of groepen gebruikers.</para>
+
+<para
+>In &kiosktool; maakt u eenvoudigweg een <link linkend="profile-create"
+>nieuw profiel aan</link
+>, waarna u deze <link linkend="profile-setup"
+>inricht</link
+> met de gewenste standaardinstellingen en beperkingen. Tot slot activeert u het profiel door <link linkend="profile-assign"
+>deze toe te wijzen</link
+> aan één of meer gebruikers. </para>
+
+<para
+>Als u &kiosktool; gebruikt in combinatie met oudere versies van &kde; (KDE 3.2 of ouder), dan dient u enkele <link linkend="extra-steps"
+>aanvullende stappen</link
+> uit te voeren om de profielen te kunnen activeren. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/nl/profile-assign.docbook b/doc/nl/profile-assign.docbook
new file mode 100644
index 0000000..4a2611e
--- /dev/null
+++ b/doc/nl/profile-assign.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-assign">
+<title
+>Profielen toewijzen</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/nl/profile-create.docbook b/doc/nl/profile-create.docbook
new file mode 100644
index 0000000..1d568fb
--- /dev/null
+++ b/doc/nl/profile-create.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-create">
+<title
+>Een nieuw profiel aanmaken</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/nl/profile-setup.docbook b/doc/nl/profile-setup.docbook
new file mode 100644
index 0000000..67e7c92
--- /dev/null
+++ b/doc/nl/profile-setup.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-setup">
+<title
+>Een profiel opzetten</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/nl/profiles.docbook b/doc/nl/profiles.docbook
new file mode 100644
index 0000000..ac88d46
--- /dev/null
+++ b/doc/nl/profiles.docbook
@@ -0,0 +1,29 @@
+<chapter id="profiles">
+<title
+>Profielen</title>
+<para
+>Een profiel is een verzameling standaardinstellingen en -beperkingen die kunnen worden toegepast op individuele of groepen gebruikers.</para>
+
+<para
+>De KDE Desktop Environment en alle KDE-programma's maken gebruik van een specifieke <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_structure"
+>mappenstructuur</ulink
+> voor het opzoeken van configuratie-instellingen en andere programma-informatie. KDE kent verschillende <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_location"
+>locaties</ulink
+> voor deze mappenstructuren. Alle informatie en <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php"
+>configuratie-instellingen</ulink
+> gevonden op deze locaties worden <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#cascading"
+>gecombineerd</ulink
+> voordat ze worden gebruikt. Het <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#lock_down"
+>vergrendelen</ulink
+> van instellingen bepaalt of instellingen uit de persoonlijke map van de gebruiker ($KDEHOME of ~/.kde) hierbij worden meegenomen of niet. </para>
+
+<para
+>Een profiel bestaat uit een standaard KDE-mappenstructuur op een gebruikergedefinieerde locatie met instellingen en informatie die door u is gekozen. </para>
+
+<para
+>&kiosktool; laat u kiezen op welke locatie een profiel zal worden opgeslagen. Informatie over beschikbare profielen is opgeslagen in het bestand &etc_kderc;. </para>
+
+<para
+>Het is aan te raden om alle profielen in één map op te slaan. In dat geval hoeft het bestand &etc_kderc; alleen een referentie naar die map te bevatten en zal KDE en &kiosktool; automatisch alle profielen uit die map oppikken. Zie het hoofdstuk <xref linkend="settings"/> voor meer informatie. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/nl/settings.docbook b/doc/nl/settings.docbook
new file mode 100644
index 0000000..202efec
--- /dev/null
+++ b/doc/nl/settings.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="settings">
+<title
+>&kiosktool;-instellingen</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/pt/Makefile.am b/doc/pt/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/doc/pt/Makefile.am
diff --git a/doc/pt/extra-steps.docbook b/doc/pt/extra-steps.docbook
new file mode 100644
index 0000000..0af5c94
--- /dev/null
+++ b/doc/pt/extra-steps.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="extra-steps">
+<title
+>Usar os Perfis com Outras Versões do KDE</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/pt/index.docbook b/doc/pt/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000..123331f
--- /dev/null
+++ b/doc/pt/index.docbook
@@ -0,0 +1,138 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
+ <!ENTITY kiosktool "<application
+>KIOSK Admin Tool</application
+>">
+ <!ENTITY kappname "&kiosktool;">
+ <!ENTITY TODO "Yet to be written.">
+ <!ENTITY etc_kderc "/etc/kderc">
+ <!ENTITY kiosktool-introduction SYSTEM "introduction.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profiles SYSTEM "profiles.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-create SYSTEM "profile-create.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-setup SYSTEM "profile-setup.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-assign SYSTEM "profile-assign.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-extra-steps SYSTEM "extra-steps.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-settings SYSTEM "settings.docbook">
+ <!ENTITY % Portuguese "INCLUDE"
+> <!-- change language only here -->
+ <!ENTITY % addindex "IGNORE">
+]>
+
+<book lang="&language;"
+>
+
+<bookinfo>
+<title
+>Manual de utilizador do &kiosktool;</title>
+
+<authorgroup>
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <affiliation
+> <address
+><email
+>bastian@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+<othercredit role="translator"
+><firstname
+>José</firstname
+><surname
+>Pires</surname
+><affiliation
+><address
+><email
+>jncp@netcabo.pt</email
+></address
+></affiliation
+><contrib
+>Tradução</contrib
+></othercredit
+>
+</authorgroup>
+
+<copyright>
+<year
+>2004</year>
+<holder
+>bastian@kde.org</holder>
+</copyright>
+
+<legalnotice
+>&FDLNotice;</legalnotice>
+
+<date
+>2004-11-12</date>
+<releaseinfo
+>1.0</releaseinfo>
+
+<abstract>
+<para
+>O <ulink url="http://extragear.kde.org/apps/kiosktool.php"
+>&kiosktool;</ulink
+> é uma ferramenta de administração do &kde; que oferece aos administradores de sistema uma forma simples de predefinir configurações do ambiente de trabalho para os grupos de utilizadores, bloquear as opções ou restringir de outra forma as funcionalidades do ambiente de trabalho do &kde;.</para>
+</abstract>
+
+<keywordset>
+<keyword
+>KDE</keyword>
+<keyword
+>KIOSK</keyword>
+<keyword
+>kiosktool</keyword>
+<keyword
+>administração</keyword>
+<keyword
+>bloquear</keyword>
+<keyword
+>política</keyword>
+<keyword
+>políticas</keyword>
+<keyword
+>perfil</keyword>
+</keywordset>
+
+</bookinfo>
+
+&kiosktool-introduction;
+&kiosktool-profiles;
+&kiosktool-profile-create;
+&kiosktool-profile-assign;
+&kiosktool-profile-setup;
+&kiosktool-extra-steps;
+&kiosktool-settings;
+
+<chapter id="credits">
+
+<title
+>Créditos e Licença</title>
+
+<para
+>&kiosktool; </para>
+<para
+>Programa copyright 2004 Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+<para
+>Documentação copyright 2004 Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+
+<para
+>Tradução de José Nuno Pires <email
+>jncp@netcabo.pt</email
+></para
+>
+&underFDL; </chapter>
+
+&documentation.index;
+
+</book>
+
+<!--
+vim:tabstop=2:shiftwidth=2:expandtab
+-->
diff --git a/doc/pt/introduction.docbook b/doc/pt/introduction.docbook
new file mode 100644
index 0000000..4fcee5b
--- /dev/null
+++ b/doc/pt/introduction.docbook
@@ -0,0 +1,27 @@
+<chapter id="introduction">
+<title
+>Introdução</title>
+
+<para
+>O &kiosktool; é uma ferramenta de administração do &kde; que oferece aos administradores do sistema uma forma simples de predefinir as configurações do ambiente de trabalho para grupos de utilizadores, para bloquear algumas opções ou para restringir algumas funcionalidades do ambiente de trabalho do &kde;.</para>
+
+<para
+>O &kiosktool; tira partido da plataforma de restrições KIOSK do KDE. Está centrada em torno do conceito de <link linkend="profiles"
+>perfis</link
+>. Um perfil é uma colecção de opções predefinidas e restrições que podem ser aplicadas a utilizadores individuais ou a grupos de utilizadores.</para>
+
+<para
+>Uma utilização típica do &kiosktool; é a <link linkend="profile-create"
+>criação de um novo perfil</link
+>, depois a <link linkend="profile-setup"
+>configuração do perfil</link
+> com as opções e restrições desejadas e finalmente a activação do perfil com a <link linkend="profile-assign"
+>atribuição do mesmo</link
+> a um ou mais utilizadores. </para>
+
+<para
+>Ao usar o &kiosktool; em conjunto com outras versões mais antigas do &kde; (KDE 3.2 ou anterior), alguns <link linkend="extra-steps"
+>passos adicionais</link
+> terão de ser efectuados para activar adequadamente os perfis. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/pt/profile-assign.docbook b/doc/pt/profile-assign.docbook
new file mode 100644
index 0000000..9225021
--- /dev/null
+++ b/doc/pt/profile-assign.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-assign">
+<title
+>Atribuir Perfis</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/pt/profile-create.docbook b/doc/pt/profile-create.docbook
new file mode 100644
index 0000000..fd6c4b3
--- /dev/null
+++ b/doc/pt/profile-create.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-create">
+<title
+>Criar um Novo Perfil</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/pt/profile-setup.docbook b/doc/pt/profile-setup.docbook
new file mode 100644
index 0000000..6364212
--- /dev/null
+++ b/doc/pt/profile-setup.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-setup">
+<title
+>Configurar um Perfil</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/pt/profiles.docbook b/doc/pt/profiles.docbook
new file mode 100644
index 0000000..a6123b3
--- /dev/null
+++ b/doc/pt/profiles.docbook
@@ -0,0 +1,29 @@
+<chapter id="profiles">
+<title
+>Perfis</title>
+<para
+>Um perfil é uma colecção de opções e restrições predefinidas que podem ser aplicadas a utilizadores individuais ou a grupos de utilizadores.</para>
+
+<para
+>O ambiente de trabalho do KDE, assim como todas as aplicações do KDE, usam uma <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_structure"
+>estrutura de pastas</ulink
+> para procurar as opções de configuração e outras informações variadas. O KDE sabe de várias <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_location"
+>localizações</ulink
+> para essas estruturas de pastas. Toda a informação e as <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php"
+>opções de configuração</ulink
+> que se encontram nos vários locais são <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#cascading"
+>combinados</ulink
+> antes de poderem ser usados. As <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#lock_down"
+>Lock funcionalidades bloqueadas</ulink
+> controlam se as opções na pasta pessoal do utilizador (a $KDEHOME ou a ~/.kde) são tidas em conta ou não. </para>
+
+<para
+>Um perfil consiste numa estrutura de pastas normal do KDE numa localização personalizada com opções e informações escolhidas para si. </para>
+
+<para
+>O &kiosktool; permite-lhe escolher em que localização deverá ser gravado um perfil. A informação sobre os perfis disponíveis é guardada no ficheiro &etc_kderc;. </para>
+
+<para
+>Recomenda-se que grave todos os perfis numa única pasta. Neste caso, o ficheiro &etc_kderc; só necessita de conter uma referência a esta pasta única, e o KDE e o &kiosktool; irão automaticamente pegar em todos os perfis guardados nesta pasta. Veja o capítulo de <xref linkend="settings"/> para mais informações. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/pt/settings.docbook b/doc/pt/settings.docbook
new file mode 100644
index 0000000..4d8f47a
--- /dev/null
+++ b/doc/pt/settings.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="settings">
+<title
+>Configuração do &kiosktool;</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/sv/Makefile.am b/doc/sv/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/doc/sv/Makefile.am
diff --git a/doc/sv/extra-steps.docbook b/doc/sv/extra-steps.docbook
new file mode 100644
index 0000000..8cd8ff7
--- /dev/null
+++ b/doc/sv/extra-steps.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="extra-steps">
+<title
+>Använda profiler med äldre KDE-versioner</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/sv/index.docbook b/doc/sv/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000..939811f
--- /dev/null
+++ b/doc/sv/index.docbook
@@ -0,0 +1,138 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
+ <!ENTITY kiosktool "<application
+>KIOSK Admin Tool</application
+>">
+ <!ENTITY kappname "&kiosktool;">
+ <!ENTITY TODO "Yet to be written.">
+ <!ENTITY etc_kderc "/etc/kderc">
+ <!ENTITY kiosktool-introduction SYSTEM "introduction.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profiles SYSTEM "profiles.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-create SYSTEM "profile-create.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-setup SYSTEM "profile-setup.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-profile-assign SYSTEM "profile-assign.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-extra-steps SYSTEM "extra-steps.docbook">
+ <!ENTITY kiosktool-settings SYSTEM "settings.docbook">
+ <!ENTITY % Swedish "INCLUDE"
+> <!-- change language only here -->
+ <!ENTITY % addindex "IGNORE">
+]>
+
+<book lang="&language;"
+>
+
+<bookinfo>
+<title
+>Handbok &kiosktool;</title>
+
+<authorgroup>
+<author
+><firstname
+>Waldo</firstname
+> <surname
+>Bastian</surname
+> <affiliation
+> <address
+><email
+>bastian@kde.org</email
+></address>
+</affiliation>
+</author>
+<othercredit role="translator"
+> <firstname
+>Stefan</firstname
+> <surname
+>Asserhäll</surname
+> <affiliation
+><address
+><email
+>stefan.asserhall@comhem.se</email
+></address
+></affiliation
+> <contrib
+>Översättare</contrib
+></othercredit
+>
+</authorgroup>
+
+<copyright>
+<year
+>2004</year>
+<holder
+>bastian@kde.org</holder>
+</copyright>
+
+<legalnotice
+>&FDLNotice;</legalnotice>
+
+<date
+>2004-11-12</date>
+<releaseinfo
+>1.0</releaseinfo>
+
+<abstract>
+<para
+><ulink url="http://extragear.kde.org/apps/kiosktool.php"
+>&kiosktool;</ulink
+> är ett administrationsverktyg för &kde; som erbjuder ett enkelt sätt för systemadministratörer att skapa fördefinierade skrivbordsinställningar för grupper av användare, låsa inställningar eller på andra sätt begränsa funktionerna hos &kde;:s skrivbordsmiljö.</para>
+</abstract>
+
+<keywordset>
+<keyword
+>KDE</keyword>
+<keyword
+>KIOSK</keyword>
+<keyword
+>kiosktool</keyword>
+<keyword
+>administration</keyword>
+<keyword
+>låsa</keyword>
+<keyword
+>policy</keyword>
+<keyword
+>policier</keyword>
+<keyword
+>profil</keyword>
+</keywordset>
+
+</bookinfo>
+
+&kiosktool-introduction;
+&kiosktool-profiles;
+&kiosktool-profile-create;
+&kiosktool-profile-assign;
+&kiosktool-profile-setup;
+&kiosktool-extra-steps;
+&kiosktool-settings;
+
+<chapter id="credits">
+
+<title
+>Tack till och licens</title>
+
+<para
+>&kiosktool; </para>
+<para
+>Program copyright 2004 Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+<para
+>Dokumentation copyright 2004 Waldo Bastian <email
+>bastian@kde.org</email
+> </para>
+
+<para
+>Översättning Stefan Asserhäll <email
+>stefan.asserhall@comhem.se</email
+></para
+>
+&underFDL; </chapter>
+
+&documentation.index;
+
+</book>
+
+<!--
+vim:tabstop=2:shiftwidth=2:expandtab
+-->
diff --git a/doc/sv/introduction.docbook b/doc/sv/introduction.docbook
new file mode 100644
index 0000000..df3ea3d
--- /dev/null
+++ b/doc/sv/introduction.docbook
@@ -0,0 +1,27 @@
+<chapter id="introduction">
+<title
+>Översikt</title>
+
+<para
+>&kiosktool; är ett administrationsverktyg för &kde; som erbjuder ett enkelt sätt för systemadministratörer att skapa fördefinierade skrivbordsinställningar för grupper av användare, låsa inställningar eller på andra sätt begränsa funktionerna hos &kde;:s skrivbordsmiljö.</para>
+
+<para
+>&kiosktool; drar fördel av KDE:s ramverk för begränsning, KIOSK. Det är baserat på <link linkend="profiles"
+>profiler</link
+>. En profil är en samling förvalda inställningar och begränsningar som antingen kan användas för individuella användare eller grupper av användare.</para>
+
+<para
+>Typisk användning av &kiosktool; är att <link linkend="profile-create"
+>skapa en ny profil</link
+>, därefter <link linkend="profile-setup"
+>ställa in profilen</link
+> med önskade förvalda inställningar och begränsningar, och till sist aktivera den genom att <link linkend="profile-assign"
+>tilldela profilen</link
+> till en eller flera användare. </para>
+
+<para
+>När &kiosktool; används tillsammans med äldre versioner av &kde; (KDE 3.2 eller äldre) krävs ett antal <link linkend="extra-steps"
+>ytterligare steg</link
+> för att aktivera profiler på ett riktigt sätt. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/sv/profile-assign.docbook b/doc/sv/profile-assign.docbook
new file mode 100644
index 0000000..9ff0f67
--- /dev/null
+++ b/doc/sv/profile-assign.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-assign">
+<title
+>Tilldela profiler</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/sv/profile-create.docbook b/doc/sv/profile-create.docbook
new file mode 100644
index 0000000..af031b5
--- /dev/null
+++ b/doc/sv/profile-create.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-create">
+<title
+>Skapa en ny profil</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/sv/profile-setup.docbook b/doc/sv/profile-setup.docbook
new file mode 100644
index 0000000..4b0d569
--- /dev/null
+++ b/doc/sv/profile-setup.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="profile-setup">
+<title
+>Ställa in en profil</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>
diff --git a/doc/sv/profiles.docbook b/doc/sv/profiles.docbook
new file mode 100644
index 0000000..4ae8f69
--- /dev/null
+++ b/doc/sv/profiles.docbook
@@ -0,0 +1,29 @@
+<chapter id="profiles">
+<title
+>Profiler</title>
+<para
+>En profil är en samling förvalda inställningar och begränsningar som antingen kan användas för individuella användare eller grupper av användare.</para>
+
+<para
+>KDE skrivbordsmiljön samt alla KDE-program använder en specifik <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_structure"
+>katalogstruktur</ulink
+> för att slå upp konfigurationsinställningar och diverse annan information. KDE känner till flera <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/fsh.php#dir_location"
+>platser</ulink
+> för katalogstrukturerna. All information och <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php"
+>konfigurationsinställningar</ulink
+> som hittas på de olika platserna <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#cascading"
+>kombineras</ulink
+> innan de används. Funktionen <ulink url="http://www.kde.org/areas/sysadmin/config_file.php#lock_down"
+>låsning</ulink
+> styr om inställningar i användarens hemkatalog ($KDEHOME eller ~/.kde) tas hänsyn till eller inte. </para>
+
+<para
+>En profil består av en vanlig KDE-katalogstruktur på en egen plats med inställningar och information som väljes av dig. </para>
+
+<para
+>&kiosktool; låter dig välja på vilken plats en profil ska lagras. Information om tillgängliga profiler lagras i filen &etc_kderc;. </para>
+
+<para
+>Det rekommenderas att alla profiler lagras under en enda katalog. I det fallet behöver filen &etc_kderc; bara innehålla en referens till denna enda katalog, så hämtar KDE och &kiosktool; automatiskt alla profiler som lagras under katalogen. Se kapitlet <xref linkend="settings"/> för mer information. </para>
+
+</chapter>
diff --git a/doc/sv/settings.docbook b/doc/sv/settings.docbook
new file mode 100644
index 0000000..6b5621f
--- /dev/null
+++ b/doc/sv/settings.docbook
@@ -0,0 +1,6 @@
+<chapter id="settings">
+<title
+>Inställningar av &kiosktool;</title>
+<para
+>&TODO;</para>
+</chapter>