summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2013-08-18 15:43:45 +0200
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2013-08-18 15:43:45 +0200
commitae0c828ac29043e7adc56a78fc18d816b32c12b4 (patch)
tree51cc9b30f40faa951fc029f72c5f5b5e573e863d /po
downloadkkbswitch-ae0c828ac29043e7adc56a78fc18d816b32c12b4.tar.gz
kkbswitch-ae0c828ac29043e7adc56a78fc18d816b32c12b4.zip
Initial import of kkbswitch 1.4.3
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/Makefile.am1
-rw-r--r--po/bg.gmobin0 -> 12784 bytes
-rw-r--r--po/bg.po360
-rw-r--r--po/cs.gmobin0 -> 9720 bytes
-rw-r--r--po/cs.po369
-rw-r--r--po/el.gmobin0 -> 4514 bytes
-rw-r--r--po/el.po400
-rw-r--r--po/he.gmobin0 -> 9848 bytes
-rw-r--r--po/he.po362
-rw-r--r--po/kkbswitch.pot326
-rw-r--r--po/ru.gmobin0 -> 12755 bytes
-rw-r--r--po/ru.po415
-rw-r--r--po/sk.gmobin0 -> 9631 bytes
-rw-r--r--po/sk.po369
-rw-r--r--po/uk.gmobin0 -> 12464 bytes
-rw-r--r--po/uk.po392
16 files changed, 2994 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/Makefile.am b/po/Makefile.am
new file mode 100644
index 0000000..0fa209c
--- /dev/null
+++ b/po/Makefile.am
@@ -0,0 +1 @@
+POFILES = AUTO
diff --git a/po/bg.gmo b/po/bg.gmo
new file mode 100644
index 0000000..2a46113
--- /dev/null
+++ b/po/bg.gmo
Binary files differ
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
new file mode 100644
index 0000000..57eeaa6
--- /dev/null
+++ b/po/bg.po
@@ -0,0 +1,360 @@
+# translation of bg.po to
+# translation of bg.po to
+# translation of ru.po to Russian
+# translation of .po to Russian
+# translation of kkbswitch.po to Russian
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
+# Leonid Zeitlin <lz@europe.com>, 2003, 2004.
+# Petko Yotov <5ko@free.fr>, 2004.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: bg\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-21 05:19+0100\n"
+"Last-Translator: Petko Yotov <5ko@free.fr>\n"
+"Language-Team: <en@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<Без име>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "Активиране на клавиатура %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr "&Настройки"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "Налични &клавиатурни подредби:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"Този списък показва наличните клавиатурни подредби в системата ви.\n"
+"Изберете подредбата и натиснете бутона \"Смяна на иконата\", за да смените иконата за дадената клавиатурна подредба.\n"
+"Ако сте променили иконата, можете да върнете първоначалната чрез бутона \"Икона по подразбиране\".\n"
+"Клавиатурната подредба, показана с удебелен шрифт е основната (използва се при стартиране на системата). Натиснете бутона \"Основна подредба\", за да я смените."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "&Смяна на иконата..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr "Натиснете бутона, за да смените иконата за маркираната клавиатурна подредба в левия списък."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr "&Икона по подразбиране"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr "Натиснете бутона, за да възстановите първоначалната икона за маркираната подредба в левия списък."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "&Основна подредба"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr "Натиснете бутона, за да изберете маркираната подредба като основна."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "И&зползвана икона:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "знаме"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "код на езика"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "знаме и код"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Изберете вида на използваната икона, показваща текущата клавиатурна подредба\n"
+"Можете да изберете измежду следните варианти: <ul> <li><b>знаме</b> - "
+"показва отговарящото знаме на страната; <li><b>код на езика</b> - "
+"показва дву-буквения ISO-код на езика; <li><b>знаме и код</b> - "
+"показва знамето с изписан код върху него.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr "См&яната на подредбите е валидна за:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr "всички прозорци"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr "всички прозорци на активната програма"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr "активния прозорец"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Изберете за кои прозорци е валидна текущата подредба:\n"
+"<ul><li><b>всички прозорци</b> - смяната на текущата подредба е валидна за всички прозорци в графичната среда;\n"
+"<li><b>всички прозорци на активната програма</b> - смяната на подредбата е валидна във всички прозорци на програмата; всяка програма може да има собствена клавиатурна подредба; когато изведете на преден план друга програма, тя ще бъде с нейната си клавиатурна подредба;\n"
+"<li><b>активния прозорец</b> - смяната е активна само за активния прозорец; когато изведете на преден план друг прозорец, той ще бъде със собствената си клавиатурна подредба.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "&Режим на превключване"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr "\"Режимът на превключване\" е полезен, ако имате повече от две клавиатурни подредби. Ако режимът е включен, с бързия клавиш или превключвателя преминавате само между двете най-често използвани подредби. За да изберете някоя от другите подредби, натиснете с десния бутон на мишката на иконата на KKBSwitch в панела на KDE."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr "&Автоматично стартиране"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr "Ако отметката е избрана, KKBSwitch ще стартира автоматично при влизане в системата."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "&Бързи клавиши"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "&Използване на бързи клавиши за различните подредби"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr "Ако тази отметка е избрана, ще можете бързо да превключите към точно определена клавиатурна подредба. За целта настройте бързите клавиши в долното поле. Това е доста полезно, ако имате три или повече клавиатурни подредби."
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "Избор на икона"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "Изберете една от иконите"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&Собствен файл..."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr "Избиране на графичен файл, който да се ползва като икона."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Графични файлове (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|Всички файлове (*.*)"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+"Размерът на иконата (%1 на %2) не е подходящ.\n"
+"Препоръчителен размер на иконата е %3 на %4.\n"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr "и твърде широка"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr "и твърде тясна"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr "Тази икона е прекалено голяма%1."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr "Тази картинка е твърде широка."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr "Тази картинка е твърде тясна."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+"KKBSwitch ще я преоразмери до подходящи размери, но резултатът може да не изглежда добре.\n"
+"Желаете ли да ползвате точно тази картинка?"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr "Грешка при отваряне на файла %1. Това или не е графичен файл, или е повреден."
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "Превключвател на клавиатурни подредби"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "Автор на програмата и основен разработчик"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr ""
+"Конфигурация на основните подредби\n"
+"и различни подредби за различните прозорци"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr "FreeBSD-порт, предложения за подобрения"
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "Предложения за подобрения, превод на украински език"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "Кръпка за автоматичното стартиране"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr "Превод на гръцки език"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr "Превод на словашки език"
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr "SingleWindowWatcher"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Петко Йотов (Petko Yotov)"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "5ko@free.fr"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr "WindowClassWatcher"
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr "WindowWatcher"
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"Тази програма е компилирана с библиотеката XKB версия %1.%2,\n"
+"а я стартирате с версия %3.%4.\n"
+"Това може да е причина за различни проблеми,\n"
+"включително за невъзможност за работа.\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+"X сървърът не поддържа разширението XKB. Или сървърът\n "
+"няма поддръжка за XKB, или поддръжката му е била изключена.\n"
+"Програмата няма да може да работи с този сървър.\n"
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+
diff --git a/po/cs.gmo b/po/cs.gmo
new file mode 100644
index 0000000..17c1978
--- /dev/null
+++ b/po/cs.gmo
Binary files differ
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..f4c0655
--- /dev/null
+++ b/po/cs.po
@@ -0,0 +1,369 @@
+# translation of cs.po to Czech
+# Czech translation of KKBSwitch 1.4
+# Michal Bukovský <michal.bukovsky@trilogic.cz>, 2005.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: cs\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-10 10:07+0200\n"
+"Last-Translator: Michal Bukovský <michal.bukovsky@trilogic.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<Nepojmenovaný>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "Aktivovat rozvržení klávesnice %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr "&Všeobecné"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "Dostupná rozvržení &klávesnice:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"Tento seznam obsahuje rozvržení klávesnice dostupné ve vašem systému.\n"
+"Vyberte rozvržení klávesnice a tlačítkem\"Změnit ikonu...\" změňte ikonu "
+"pro rozvržení.\n"
+"Jestliže jste nastavili nesprávnou ikonu, můžete vrátit ikonu na standardní "
+"tlačítkem \"Použit standardní ikonu\".\n"
+"Rozložení zobrazené tučne je výchozí rozvržení. Pro nastavení "
+"rozvržení klávesnice jako výchozí použijte tlačítko \"Nastavit jako výchozí\"."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "Změnit &ikonu..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro změnu ikony rozvržení."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr "Použít s&tandardní ikonu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro změnu ikony na standardní."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "&Nastavit jako výchozí"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro nastavení rozvržení jako výchozí"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "Stýl ikony &rozvržení:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "Vlajka státu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "Kód jazyka"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "Vlajka a kód"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Vyberte styl ikony, která reprezentuje aktuální rozvržení klávesnice.\n"
+"Můžete si zvolit z nasledujících stylů:<ul><li><b>Vlajka státu</b> - "
+"ukazuje odpovídající vlajku státu<li><b>Kód jazyka</b> - ukazuje dvou písmený "
+"kód jazyka<li><b>Vlajka a kód</b> - ukazuje kód jazyka překrývající vlajku "
+"státu.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr "Rozložení &aplikovat na:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr "Všechny okna"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr "Okna jedné aplikace"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr "Jedno okno"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Vyberte na které okna se aplikuje aktuální rozvržení klávesnice:\n"
+"<ul><li><b>Všechny okna</b> - jedno rozvržení aplikované na všechny okna "
+"vašeho desktopu\n"
+"<li><b>Okna jedné aplikacie</b> - rozvržení aplikované na jednu aplikaci; "
+"každá aplikáce může mít vlastní rozvržení. Když přepínáte mezi "
+"aplikacemi, rozvržení následuje aktivní aplikaci\n"
+"<li><b>Jedno okno</b> - rozvržení aplikované jen na jedno okno; každé okno "
+"může mít vlastní rozvržení. Když přepínáte mezi okny, rozvržení "
+"následuje aktivní okno.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "Použít \"Přepínací &mód\""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr ""
+"Přepínací mód je užitečný jestliže máte definováno více jak dvě rozvržení "
+"klávesnice. Pokud je přepínací mód zapnutý, přepíná se mezi dvěma najčastěji používanými rozvrženími. Aktivovat dalších "
+"rozvržení lze pomocí kontextového menu KKBSwitch, které se objeví pod kliknutí pravého tlačítka nad ikonou v KDE panelu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr "A&utomatický start"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr "Pokud je toto zaškrtnuté, KKBSwitch se automaticky spustí po přihlášení"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "&Zkratky"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "Použít klávesové zkratky, které aktivují rozvržení klávesnice"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr ""
+"Zaškrtnutím této volby budete moci aktivovat kterékoliv rozvržení "
+"klávesnice pomocí klávesové zkratky. Jestliže je zaškrtnutá tato volba, můžete "
+"přispůsobit klávesové zkratky pomocí dolního panelu. Je to obzvlášť užitečné, pokud máte "
+"nakonfigurované tři nebo čtyři rozvržení klávesnice"
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "Vyberte ikonu"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "Vyberte jednu z ikon"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&Procházet..."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr "Načíst obrázek, který se použije jako ikona"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Ikony (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|Všechny soubory (*.*)"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+"Rozměr obrázku (%1 x %2) není správný.\n"
+"Preferovaný rozměr ikony je %3 x %4.\n"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr " a též příliš široký"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr " a též příliš úzký"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr "Tento obrázek je příliš velký %1."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr "Tento obrázek je příliš široký."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr "Tento obrázek je příliš úzký."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+"KKBSwitch změní rozměry obrázku na přiměřené, ale výsledek nemusí vypadat "
+"moc dobře.\n"
+"Jste si jistý, že chcete použít tento obrázek?"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr ""
+"Nelze načíst ikonu ze souboru %1. Buď to není obrázek nebo je "
+"poškozený."
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "KKBSwitch"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "Autor a správce"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr "Default group config and per-window groups"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr "Port na FreeBSD, návrhy funkcí"
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "Návrhy funkcí, Ukrajinský překlad"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "Patch Automatický start"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr "Řecký překlad"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr "Slovenský překlad"
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr "SingleWindowWatcher"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Michal Bukovský"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "michal.bukovsky@trilogic.cz"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr "WindowClassWatcher"
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr "WindowWatcher"
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"Tento program byl vytvořený proti knihovně XKB verze %1.%2, \n"
+"ale beží s knihovnou verze %3.%4.\n"
+"To může způsobit různe problémy a dokonce úplnému znehodnocení\n"
+"funkce\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+"X Server nepodporuje kompatibilní rozšírení XKB.\n"
+"Buď to XKB server nepodporuje, a nebo bylo rozšírení vypnuto.\n"
+"Program by nespolupracoval správně se serverem a proto bude nyní ukončen\n"
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+
diff --git a/po/el.gmo b/po/el.gmo
new file mode 100644
index 0000000..1920a89
--- /dev/null
+++ b/po/el.gmo
Binary files differ
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
new file mode 100644
index 0000000..427170d
--- /dev/null
+++ b/po/el.po
@@ -0,0 +1,400 @@
+# translation of kkbswitch.po to Hellenic
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
+# Stergios Dramis <sdramis@egnatia.ee.auth.gr>, 2003.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: kkbswitch\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-11-11 03:20+0200\n"
+"Last-Translator: Stergios Dramis <sdramis@egnatia.ee.auth.gr>\n"
+"Language-Team: Hellenic <i18ngr@hellug.gr>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<Χωρίς όνομα>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "Ενεργοποίηση διάταξης πληκτρολογίου %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+#, fuzzy
+msgid "&General"
+msgstr "Γενικά"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+#, fuzzy
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "Διαθέσιμες διατάξεις &πληκτρολογίου"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"Αυτό το κουτί λίστας εμφανίζει διατάξεις πληκτρολογίου διαθέσιμες στο "
+"σύστημά σας.\n"
+"Επιλέξτε μια διάταξη και κάντε κλικ στο κουμπί \"Αλλαγή εικονιδίου...\" για "
+"να αλλάξετε το εικονίδιο μίας διάταξης\n"
+"Η διάταξη που εμφανίζεται με έντονη γραφή είναι η προκαθορισμένη. "
+"Χρησιμοποιήστε το κουμπί \"Ορισμός ως προκαθορισμένη\" για να ορίσετε την "
+"προκαθορισμένη διάταξη"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+#, fuzzy
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "Αλλαγή εικονιδίου..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+#, fuzzy
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "Ορισμός ως προκαθορισμένη"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+#, fuzzy
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "Στυλ διάταξης &εικονιδίου:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "Σημαία χώρας"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "Κωδικός γλώσσας"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "Σημαία και κωδικός"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Επιλέξτε το στυλ των εικονιδίων που εμφανίζουν την τρέχουσα διάταξη "
+"πληκτρολογίου.\n"
+"Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα στυλ:<ul><li><b>Σημαία χώρας</b> - "
+"εμφανίζει την αντίστοιχη σημαία της χώρας<li><b>Κωδικός γλώσσας</b> - "
+"εμφανίζει τον κωδικό γλώσσας ISO 2 χαρακτήρων<li><b>Σημαία και κωδικός</b> - "
+"εμφανίζει τον κωδικό γλώσσας πάνω στη σημαία της χώρας</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+#, fuzzy
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "Χρήση \"Λειτουργίας εναλλαγής\""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr ""
+"Η λειτουργίας εναλλαγής είναι χρήσιμη όταν έχετε ορισμένες περισσότερες από "
+"2 διατάξεις πληκτρολογίου. Όταν η λειτουργίας εναλλαγής είναι ενεργοποιημένη "
+"το κανονικό πλήκτρο αλλαγής διάταξης εναλλάσσει μεταξύ των δύο πιο συχνά "
+"χρησιμοποιημένων διατάξεων. Για να ενεργοποιήσετε άλλες διατάξεις "
+"χρησιμοποιήστε το αναδυόμενου μενού πλαισίου του KKBSwitch"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+#, fuzzy
+msgid "A&utostart"
+msgstr "Αυτόματη εκκίνηση"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr ""
+"Όταν αυτό το κουτί επιλογής είναι τσεκαρισμένο το KKBSwitch θα ξεκινά "
+"αυτόματα κατά την εκκίνηση"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+#, fuzzy
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "Συντομεύσεις"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+#, fuzzy
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "Χρήση &συντομεύσεων για την ενεργοποίηση διατάξεων πληκτρολογίου"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr ""
+"Τσεκάρετε αυτό το κουτί επιλογής για να μπορείτε να ενεργοποιείτε γρήγορα "
+"οποιαδήποτε διάταξη πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας συντομεύσεις "
+"πληκτρολογίου. Όταν αυτό το κουτί επιλογής είναι τσεκαρισμένο μπορείτε να "
+"ρυθμίσετε τις συντομεύσεις στο πλαίσιο επιλογής πλήκτρου παρακάτω. Πάρα πολύ "
+"χρήσιμο εάν έχετε ρυθμισμένες τρεις ή τέσσερις διατάξεις πληκτρολογίου"
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "Επιλέξτε ένα εικονίδιο"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "Επιλέξτε ένα από τα εικονίδια"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "Αλλαγή πληκτρολογίου"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "Δημιουργός και συντηρητής"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr "Ρύθμιση προκαθορισμένης ομάδας και ομάδες ανά-παράθυρο"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "Προτάσεις, μετάφραση στα Ουκρανικά"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "Patch αυτόματης εκκίνησης"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr ""
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Στέργιος Δράμης"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "sdramis@egnatia.ee.auth.gr"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr ""
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr ""
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"Αυτό το πρόγραμμα χτίστηκε με τη βιβλιοθήκη επέκτασης XKB\n"
+"έκδοσης %1.%2 αλλά εκτελείτε με την βιβλιοθήκη έκδοσης %3.%4.\n"
+"Αυτό μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα και μπορεί να\n"
+"οδηγήσει ακόμη και σε αποτυχία σωστής λειτουργίας\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+"Ο εξυπηρετητής X δεν υποστηρίζει μια συμβατή επέκταση XKB.\n"
+"Είτε ο εξυπηρετητής δεν είναι XKB-συμβατός ή η επέκταση απενεργοποιήθηκε.\n"
+"Αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν δυνατό να λειτουργήσει με αυτόν τον εξυπηρετητή, "
+"έτσι θα τερματίσει τώρα\n"
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+
+#~ msgid "FreeBSD port"
+#~ msgstr "Προσαρμογή στο FreeBSD"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select a layout in the list box to the left and click this button to "
+#~ "change the icon for a layout"
+#~ msgstr ""
+#~ "Επιλέξτε μια διάταξη στο κουτί λίστας στα αριστερά και κάντε κλικ σε αυτό "
+#~ "το κουμπί για να αλλάξετε το εικονίδιο μιας διάταξης"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select a layout in the list box to the left and click this button to set "
+#~ "layout as default"
+#~ msgstr ""
+#~ "Επιλέξτε μια διάταξη στο κουτί λίστας στα αριστερά και κάντε κλικ σε αυτό "
+#~ "το κουμπί για να ορίσετε τη διάταξη ως προκαθορισμένη"
+
+#~ msgid "Use per-window layout"
+#~ msgstr "Χρήση διάταξης ανά-παράθυρο"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When this checkbox is checked, each window has its own current keyboard "
+#~ "layout. When it's unchecked, the current layout affects all windows"
+#~ msgstr ""
+#~ "Όταν αυτό το κουτί επιλογής είναι τσεκαρισμένο κάθε παράθυρο έχει τη δική "
+#~ "του διάταξη πληκτρολογίου. Όταν δεν είναι τσεκαρισμένο η τρέχουσα διάταξη "
+#~ "επηρεάζει όλα τα παράθυρα"
diff --git a/po/he.gmo b/po/he.gmo
new file mode 100644
index 0000000..f203803
--- /dev/null
+++ b/po/he.gmo
Binary files differ
diff --git a/po/he.po b/po/he.po
new file mode 100644
index 0000000..2b6f11d
--- /dev/null
+++ b/po/he.po
@@ -0,0 +1,362 @@
+# translation of kkbswitch-he.po to
+# translation of kkbswitch.po to
+# translation of kkbswitch.po to
+# translation of kkbswitch.po to
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
+# Igal <koala@linux.net>, 2004.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: kkbswitch-he\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-28 22:09+0200\n"
+"Last-Translator: Igal <koala@linux.net>\n"
+"Language-Team: <en@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<ללא שם>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "הפעל פריסת מקלדת %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr "&ראשי"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "פריסות מקלדת זמינות:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"רשימה זו מציגה את פריסות המקלדת הזמינות במערכת שלך.\n"
+"בחר פריסה ולחץ על כפתור \"שנה סמל...\" לשינוי הסמל לפריסה.\n"
+"אם הגדרת סמל שלא מברירת המחדל, באפשרותך להגדיר מחדש את סמל ברירת המחדל בעזרת הכפתור \"השתמש בסמל ברירת המחדל\".\n"
+"הפריסה שמודגשת היא ברירת המחדל. השתמש בכפתור \"קבע כברירת המחדל\" לקביעת ברירת המחדל."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "שנ&ה סמל..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr "לחץ על הכפתור הזה לשינוי סמל הפריסה שסומנה ברשימה מימין."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr "השתמש בסמל &ברירת המחדל"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr "לחץ על הכפתור הזה כדי להשתמש בסמל ברירת המחדל לפריסה שסומנה ברשימה מימין."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "&קבע כברירת המחדל"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr "לחץ על הכפתור הזה כדי לקבוע את הפריסה שסומנה ברשימה מימין כברירת מחדל"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "סגנון &סמל הפריסה:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "דגל מדינה"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "קוד שפה"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "דגל וקוד"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p dir=rtl>בחר את סגנון הסמלים המציגים את פריסת המקלדת הנוכחית.\n"
+"באפשרותך לבחור מהסגנונות הבאים:<li><b>דגל מדינה</b> - "
+"מציג את דגל המדינה המתאימה<li><b>קוד שפה</b> - "
+"מציג את קוד האותיות של השפה לפי התקן ISO 2<li><b>דגל וקוד</b> - מציג את קוד האותיות מלווה בדגל המדינה.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr "&הפריסה חלה על:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr "כל החלונות"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr "חלונות של תוכנה אחת"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr "חלון אחד"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p dir=rtl>בחר על אילו חלונות חלה פריסת המקלדת הנוכחית:\n"
+"<ul><li><b>כל החלונות "
+"</b> - פריסה אחת חלה על כל החלונות על שולחן העבודה שלך "
+"\n"
+"<li><b>חלונות של תכנה אחת "
+"</b> - הפריסה חלה על תכנה אחת, לכל תכנה תהיה פריסה משלה. כאשר הנך עובר בין התכנות, הפריסה תעקוב אחר התכנה הפעילה "
+"\n"
+"<li><b>חלון אחד "
+"</b> - הפריסה חלה על חלון אחד בלבד, לכל חלון תהיה פריסה משלו. כאשר הנך עובר בין החלונות, הפריסה תעקוב אחר החלון הפעיל. "
+"</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "השתמש ב-\"&מצב חלופי\""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr ""
+"מצב חלופי שימושי כאשר מוגדרות יותר משתי פריסות מקלדת. "
+"כאשר המצב החלופי מופעל הפריסה הרגילה מעבירה בין שתי הפריסות התכופות ביותר. להפעלת פריסות אחרות השתמש בתפריט קופץ של KKBSwitch במגש המערכת"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr "הפעלה או&טומטית"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr "כאשר תיבת סימון זו מסומנת, KKBSwitch תפעל אוטומטית כאשר הנך נכנס למערכת"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "קיצורי מ&קשים"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "השתמש בקיצורי מקשים ל&הפעלת פריסות מקלדת"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr ""
+"סמן תיבת סימון זו כדי להפעיל במהירות פריסת מקלדת בעזרת קיצורי מקשים. "
+"לאחר שתיבת הסימון סומנה, הנך יכול להסדיר את קיצורי המקשים בשדה בחירה למטה. שימושי במיוחד במידה והגדרת שלוש או ארבע פריסות מקלדת."
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "בחר סמל"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "בחר אחד הסמלים"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&עיין..."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr "חפש תמונה לשימוש כסמל"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|כל הקבצים (*.*)"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+"גודל התמונה (%1 על %2) אינו מתאים.\n"
+"הגודל המועדף לסמלי הפריסה הוא %3 על %4.\n"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr " ובנוסף רחב מדי"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr " ובנוסף צר מדי"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr "תמונה זו גדולה מדי%1."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr "תמונה זו רחבה מדי."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr "תמונה זו צרה מדי."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+"כעת KKBSwitch תשנה את זה לגודל המתאים, אך התוצאה עלולה לא להיראות טוב.\n"
+"האם הנך בטוח שברצונך להשתמש בתמונה זו?"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr "אין אפשרות לקרוא סמל מתוך הקובץ %1. ככל הנראה זהו אינו קובץ תמונה או פגום."
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "Keyboard Switch"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "סמל מגש המערכת של KBSwitch"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "יוצר ומתחזק"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr "הסבה ל-FreeBSD, הצעות של תכונות"
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "הצעות של תכונות, תרגום אוקראיני"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "תוסף הפעלה אוטומטית"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr "תרגום יווני"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr "תרגום סלובקי"
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Koala"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "igalfr@gmail.com"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr ""
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr ""
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"תכנה זו נבנתה מול ספריית XKB\n"
+"גירסה %1.%2, אך פועלת גם עם גירסה %3.%4.\n"
+"זה יכול לגרום למספר בעיות ואפילו\n"
+"לכשל תפקוד\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+
diff --git a/po/kkbswitch.pot b/po/kkbswitch.pot
new file mode 100644
index 0000000..6ca21db
--- /dev/null
+++ b/po/kkbswitch.pot
@@ -0,0 +1,326 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr ""
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr ""
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr ""
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr ""
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr ""
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr ""
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr ""
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr ""
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr ""
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr ""
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr ""
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr ""
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr ""
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr ""
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr ""
diff --git a/po/ru.gmo b/po/ru.gmo
new file mode 100644
index 0000000..96c7a5e
--- /dev/null
+++ b/po/ru.gmo
Binary files differ
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
new file mode 100644
index 0000000..c433c3f
--- /dev/null
+++ b/po/ru.po
@@ -0,0 +1,415 @@
+# translation of ru.po to Russian
+# translation of .po to Russian
+# translation of kkbswitch.po to Russian
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
+# Leonid Zeitlin <lz@europe.com>, 2003, 2004.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ru\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-06-15 23:51GMT\n"
+"Last-Translator: Leonid Zeitlin <lz@europe.com>\n"
+"Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<Без имени>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "Включить раскладку %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr "О&бщие"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "Доступные &раскладки клавиатуры:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"Этот список показывает раскладки клавиатуры, доступные в вашей системе.\n"
+"Выберите раскладку и нажмите кнопку \"Смена значка\", чтобы сменить значок "
+"для данной раскладки.\n"
+"Если вы установили нестандартный значок для раскладки, вы можете вернуться к "
+"стандартному значку, нажав кнопку \"Стандартный значок\".\n"
+"Раскладка, выделенная жирным шрифтом, используется по умолчанию (т.е. "
+"устанавливается при старте программы). Нажмите кнопку \"Использовать по "
+"умолчанию\", чтобы задать раскладку по умолчанию."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "Смена &значка..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr ""
+"Нажмите эту кнопку, чтобы задать значок.для раскладки, выбранной в списке "
+"слева. "
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr "С&тандартный значок"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr "Нажмите эту кнопку, чтобы задать для выбранной раскладки стандартный значок."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "Использовать по &умолчанию"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr ""
+"Нажмите эту кнопку, чтобы сделать раскладку, выбранную в списке слева, "
+"раскладкой по умолчанию."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "Стиль значков &раскладок:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "Флаг страны"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "Код языка"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "Флаг и код"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Выберите стиль значков, обозначающих текущую раскладку клавиатуры\n"
+"Вы можете выбрать из следующих стилей: <ul> <li><b>Флаг страны</b> - "
+"изображается соответствующий флажок страны <li><b>Код языка</b> - "
+"изображается двухбуквенный ISO-код языка <li><b>Флаг и код</b> - "
+"изображается флажок и код языка поверх него.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr "Раскладка &действует для:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr "Все окна"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr "Окна одного приложения"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr "Одно окно"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Выберите, на какие окна действует текущая раскладка:\n"
+"<ul><li><b>Все окна</b> - текущая раскладка действует на все окна на вашем "
+"рабочем столе\n"
+"<li><b>Окна одного приложения</b> - раскладка действует на приложение; "
+"каждое приложение может иметь свою раскладку. Когда вы переключаетесь между "
+"приложениями, раскладка соответствует активному приложению\n"
+"<li><b>Одно окно</b> - раскладка действует на окно; каждое окно может иметь "
+"свою раскладку. Когда вы переключаетесь между окнами, раскладка "
+"соответствует активному окну.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "Режим пере&ключателя"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr ""
+"\"Режим переключателя\" полезен, если у вас установлено более двух "
+"раскладок. Когда режим переключателя включен, клавиша переключения раскладок "
+"переключает между двумя наиболее часто используемыми раскладками. Чтобы "
+"выбрать одну из остальных раскладок, щелкните правой кнопкой мыши на значке "
+"KKBSwitch на панели KDE "
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr "&Автозапуск"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr ""
+"Если этот флажок выставлен, то KKBSwitch запустится автоматически при входе "
+"в систему"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "Быстрые &клавиши"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "&Использовать быстрые клавиши для включения раскладок"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr ""
+"Если этот флажок отмечен, то вы получаете возможность быстро включить "
+"определенную раскладку с помощью быстрой клавиши. После того как флажок "
+"отмечен, настройте быстрые клавиши в поле внизу. Эта возможность особенно "
+"полезна, если вы сконфигурировали три или четыре раскладки."
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "Выбор значка"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "Выберите один из значков"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&Просмотр..."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr "Выберите графический файл для использования в качестве значка"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Графические файлы (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|Все файлы (*.*)"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+"У этой картинки неподходящий размер (%1 на %2).\n"
+"Предпочтительный размер для значков - %3 на %4.\n"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr "и слишком широка"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr "и слишком узка"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr "Эта картинка слишком велика%1."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr "Эта картинка слишком широка."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr "Эта картинка слишком узка."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+"KKBSwitch преобразует ее к подходящему размеру, но результат может быть не "
+"очень красивым.\n"
+"Вы уверены, что хотите использовать эту картинку?"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr ""
+"Не могу прочитать значок из файла %1. Или это не графический файл, или он "
+"поврежден."
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "Индикатор раскладки"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "Создатель и основной разработчик"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr ""
+"Конфигурация раскладки по умолчанию\n"
+"и установка раскладки для каждого окна"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr "FreeBSD-порт, подсказал новые возможности"
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "Подсказал новые возможности, перевод на украинский язык"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "Патч для автозапуска"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr "Перевод на греческий язык"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr "Перевод на словацкий язык"
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr "SingleWindowWatcher"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Леонид Цейтлин"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "lz@europe.com"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr "WindowClassWatcher"
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr "WindowWatcher"
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"Эта программа была скомпилирована с библиотекой XKB версии %1.%2,\n"
+"а запускается с библиотекой версии %3.%4.\n"
+"Это может привести к различным проблемам, вплоть до полной невозможности "
+"использовать программу.\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+"X сервер не поддерживает расширение XKB. Либо сервер вообще не имеет\n"
+" поддержки XKB, либо эта поддержка была выключена.\n"
+"Программа не будет работать с этим сервером.\n"
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+
+#~ msgid "FreeBSD port"
+#~ msgstr "FreeBSD порт"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select a layout in the list box to the left and click this button to "
+#~ "change the icon for a layout"
+#~ msgstr ""
+#~ "Чтобы сменить значок для раскладки, выберите ее в списке доступных "
+#~ "раскладок и нажмите эту кнопку"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select a layout in the list box to the left and click this button to set "
+#~ "layout as default"
+#~ msgstr ""
+#~ "Чтобы задать раскладку по умолчанию, выберите ее в списке доступных "
+#~ "раскладок и нажмите эту кнопку"
+
+#~ msgid "Use per-window layout"
+#~ msgstr "Отдельные раскладки окон"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When this checkbox is checked, each window has its own current keyboard "
+#~ "layout. When it's unchecked, the current layout affects all windows"
+#~ msgstr ""
+#~ "Когда этот флажок отмечен, каждое окно запоминает свою собственную "
+#~ "раскладку. Когда он выключен, раскладка устанавливается глобально, для "
+#~ "всех окон"
+
+#~ msgid "Kkbswitch"
+#~ msgstr "Kkbswitch"
+
diff --git a/po/sk.gmo b/po/sk.gmo
new file mode 100644
index 0000000..3271646
--- /dev/null
+++ b/po/sk.gmo
Binary files differ
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644
index 0000000..7d25603
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,369 @@
+# Slovak translation of KKBSwitch 1.4
+# Michal Šulek <reloadshot@atlas.sk>, 2004.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: sk\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-06-16 09:11+0200\n"
+"Last-Translator: Michal Šulek <realodshot@atlas.sk>\n"
+"Language-Team: sk <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<Nepomenovaný>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "Aktivovať rozloženie klávesnice %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr "&Všeobecné"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "Dostupné rozloženia &klávesnice:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"Tento zoznam obsahuje rozloženia klávesnice dostupné vo vašom systéme.\n"
+"Vyberte rozloženie klávesnice a tlačitkom\"Zmeniť ikonu...\" zmente ikonu "
+"pre rozloženie.\n"
+"Ak ste nastavili nesprávnu ikonu, môžete vrátiť ikonu na štandardnú "
+"tlačítkom \"Použiť štandardnú ikonu\".\n"
+"Rozloženie zobrazené tučne je východzie rozloženie. Pre nastavenie "
+"rozloženiaklávesnice ako východzie použite tlačítko \"Nastaviť ako východzie\"."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "Zmeniť &ikonu..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre zmenu ikony rozloženia."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr "Použiť š&tandardnú ikonu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre zmenu ikony na štandardnú."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "&Nastaviť ako východzie"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre nastavenie rozloženia ako východzie"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "Štýl ikony &rozloženia:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "Vlajka štátu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "Kód jazyka"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "Vlajka a kód"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Vyberte štýl ikony, ktorá reprezentuje aktuálne rozloženie klávesnice.\n"
+"Môžete si zvoliť z nasledujúcich štýlov:<ul><li><b>Vlajka štátu</b> - "
+"ukazuje odpovedajúcu vlajku štátu<li><b>Kód jazyka</b> - ukazuje 2 písmenový "
+"kód jazyka<li><b>Vlajka a kód</b> - ukazuje kód jazyka prekrývajúci vlajku "
+"štátu.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr "Rozloženie &aplikovať na:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr "Všetky okná"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr "Okná jednej aplikácie"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr "Jedno okno"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Vyberte na ktoré okná sa aplikuje aktuálne rozloženie klávesnice:\n"
+"<ul><li><b>Všetky okná</b> - jedno rozloženie aplikované na všetky okná "
+"vášho desktopu\n"
+"<li><b>Okná jednej aplikácie</b> - rozloženie aplikované na jednu aplikáciu; "
+"každá aplikácia môže mať vlastné rozloženie. Keď prepínate medzi "
+"aplikáciami, rozloženie nasleduje aktívnu aplikáciu\n"
+"<li><b>Jedno okno</b> - rozloženie aplikované iba na jedno okno; každé okno "
+"môže mať vlastné rozloženie. Keď prepínate medzi oknami, rozloženie "
+"nasleduje aktívne okno.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "Použiť \"Prepínací &mód\""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr ""
+"Prepínací mód je užitočný ak máte definované viac ako dve rozloženia "
+"klávesnice. Ak je prepínací mód zapnutý, prepínanie klávesnice prebieha "
+"medzi dvoma najčastejšie používanými rozloženiami. Aktivovanie ďalších "
+"rozložení prebieha pomocou kontextového menu KKBSwitch na ikonu v KDE panely"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr "A&utomatický štart"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr "Ak je toto začiarknuté, KKBSwitch sa automaticky spustí po prihlásení"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "&Skratky"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "Použiť skratky, ktoré aktivujú rozloženia klávesnice"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr ""
+"Začiarknutím tejto voľby budete môcť aktivovať ktorékoľvek rozloženie "
+"klávesnice cez klávesovú skratku. Ak je začiarknutá táto voľba, môžete "
+"prispôsobiť skratky pomocou panelu nižšie. Je to obzvlášť užitočné, ak máte "
+"nakonfigurované tri alebo štyri rozloženia klávesnice"
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "Vyberte ikonu"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "Vyberte jednu z ikon"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&Prechádzať..."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr "Načíta obrázok, ktorý sa použije ako ikona"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Ikony (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|Všetky súbory (*.*)"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+"Rozmer obrázku (%1 x %2) nie je správny.\n"
+"Preferovaný rozmer ikony je %3 x %4.\n"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr " a tiež príliš široký"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr " a tiež príliš úzky"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr "Tento obrázok je príliš veľký %1."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr "Tento obrázok je príliš široký."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr "Tento obrázok je príliš úzky."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+"KKBSwitch zmení rozmery obrázku na primerané, ale výsledok nemusí vyzerať "
+"veľmi dobre.\n"
+"Ste si istý, že chcete použiť tento obrázok?"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr ""
+"Nie je možné čítať ikonu zo súboru %1. Buď to nie je obrázok alebo je "
+"poškodený."
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "KKBSwitch"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "Tvorca a udržovateľ"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr "Default group config and per-window groups"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr "Port na FreeBSD, návrhy funkcií"
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "Návrhy funkcií, Ukrajinský preklad"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "Patch Automatický štart"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr "Grécky preklad"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr "Slovenský preklad"
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr "SingleWindowWatcher"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Michal Šulek"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "reloadshot@atlas.sk"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr "WindowClassWatcher"
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr "WindowWatcher"
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"Tento program bol vytvorený s knižnicou XKB verzie %1.%2, \n"
+"ale beží s knižnicou verzie %3.%4.\n"
+"To môže spôsobiť rôzne problémy a dokonca kompletné zlyhanie\n"
+"funkcie\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+"X Server nepodporuje kompatibilné rozšírenie XKB.\n"
+"Buď XKB server nepodporuje, alebo bolo rozšírenie vypnuté.\n"
+"Program by správne nepracoval so serverom a preto bude teraz ukončený\n"
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+
diff --git a/po/uk.gmo b/po/uk.gmo
new file mode 100644
index 0000000..044f9ec
--- /dev/null
+++ b/po/uk.gmo
Binary files differ
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
new file mode 100644
index 0000000..be1e983
--- /dev/null
+++ b/po/uk.po
@@ -0,0 +1,392 @@
+# translation of uk.po to
+# translation of uk.po to
+# translation of uk.po to Ukrainian
+# translation of uk.po to Russian
+# translation of uk.po to
+# translation of uk.po to Українська
+# translation of ua.po to Русский
+# translation of ua.po to Українська
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
+# Vadim Kriklivy <analitic@vinnitsa.com>, 2003, 2004.
+# Leonid Zeitlin <lz@europe.com>, 2004.
+#
+#
+#
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: uk\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-06-15 23:51GMT\n"
+"Last-Translator: Leonid Zeitlin <lz@europe.com>\n"
+"Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<Без імені>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "Активувати розкладку %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr "Загальні"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "Доступні &розкладки клавіатури"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"Цей перелік відображає розкладки клавіатури, які доступні у вашій системі.\n"
+"Виберіть розкладку та натисніть кнопку \"Заміна значку\", щоб змінити "
+"значок\n"
+"для цієї розкладки.\n"
+"Розкладка, що виділена жирним шрифтом, використовується за замовчуванням "
+"(тобто встанавлюється при старті програми). Натисніть кнопку "
+"\"Використовувати за замовчуванням\", щоб встановити уставну розкладку."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "Заміна значку..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr ""
+"Натисніть цю кнопку, щоб задати значок для розкладки, що обрана у списку "
+"ліворуч."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr "С&тандартний значок"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr "Натисніть цю кнопку, щоб задати для обраної розкладки стандартний значок."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "Використовувати за замовчуванням"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr ""
+"Натисніть цю кнопку, щоб призначити розкладку, що обрана у списку ліворуч, "
+"розкладкою за замовчуванням."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "Стиль &значків розкладок:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "Прапор країни"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "Код мови"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "Прапор та код"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Виберіть стиль значків, що позначають поточну розкладку клавіатури.\n"
+"Ви маєте змогу вибрати з наступних стилів: <ul> <li><b>Прапор країни</b> - "
+"відображається відповідний прапорець країни <li><b>Код мови</b> - "
+"відображається дволітерний ISO-код мови <li><b>Прапор та код</b> - "
+"відображається прапорець та поверх нього код мови</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr "Розкладка &діє на:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr "Усі вікна"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr "Вікна одного додатка"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr "Одне вікно"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Оберіть на які вікна діє поточна розкладка:\n"
+"<ul><li><b>Усі вікна</b> - поточна розкладка діє на всі вікна на вашому "
+"робочому столі\n"
+"<li><b>Вікна одного додатку</b> - розкладка діє на додаток; кожен додаток "
+"може мати свою розкладку. Коли Ви переключаєтеся між додатками, розкладка "
+"відповідає активному додатку\n"
+"<li><b>Одне вікно</b> - розкладка діє на вікно; кожне вікно може мати свою "
+"розкладку. Коли Ви переключаєтеся між вікнами, розкладка відповідає "
+"активному вікну.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "Режим перемикача"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr ""
+"\"Режим перемикача\" корисний, якщо у вас встановлено більш ніж дві "
+"розкладки. Якщо режим перемикача ввімкнено, то за допомогою клавіш ви маєте "
+"змогу вибирати одну з двох розкладок, що найчастіше використовуються. Щоб "
+"вибрати одну з інших розкладок, клацніть правою кнопкою миші на значку "
+"KKBSwitch на панелі KDE "
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr "Автозапуск"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr ""
+"Якщо цю функцію активовано, то KKBSwitch запуститься автоматично при вході у "
+"систему"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "Скорочення"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "Використовувати &скорочення для включення розкладок"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr ""
+"Якщо цю функцію активовано, ви отримуєте можливість швидко вибирати "
+"необхідну розкладку за допомогою скорочень. Післе того, як функцію "
+"активовано, налаштуйте скорочення у вікні, що розташоване нижче. Ця "
+"можливість особливо корисна, якщо ви встановили три або чотири розкладки."
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "Вибір значку"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "Виберіть один зі значків"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&Перегляд..."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr "Оберіть графічний файл, що буде використовуватися у якості значку"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Графічні файли (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|Усі файли (*.*)"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+"Ця картинка має непридатний розмір (%1 на %2).\n"
+"Оптимальний розмір для значків - %3 на %4.\n"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr "та є занадто широкою"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr "та є занадто вузькою"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr "Ця картинка є занадто великою %1."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr "Ця картинка є занадто широкою."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr "Ця картинка є занадто вузькою."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+"KKBSwitch змінить її розміри до таких, що вважаються придатними, але "
+"результат може виглядати не дуже гарно.\n"
+"Ви упевнені, що бажаєте використовувати цю картинку?"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr ""
+"Не має змоги прочитати значок з файлу %1. Або цей файл не є графічним, або "
+"його ушкоджено."
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "Індикатор розкладки"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "Автор та основний розробник"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr ""
+"Конфігурація уставної розкладки\n"
+"та призначення розкладки для кожного вікна"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr "FreeBSD-порт, підказав нові можливості"
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "Підказав нові можливості, переклад українською мовою"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "Патч для автозапуску"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr "Переклад грецькою мовою"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr "Переклад словацькою мовою"
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr "SingleWindowWatcher"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Вадим Крикливий"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "analitic@vinnitsa.com"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr "WindowClassWatcher"
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr "WindowWatcher"
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"Ця програма була скомпильована з бібліотекою XKB версії %1.%2,\n"
+"а запускається з бібліотекою версії %3.%4.\n"
+"Це може спричинити різні проблеми, навіть унеможливити використання цієї "
+"програми.\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+"X-сервер не підтримує розширення XKB. Або сервер взагалі не має\n"
+" підтримки XKB, або цю підтримку відключено.\n"
+"Програма не буде працювати з цим сервером.\n"
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+