summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po174
1 files changed, 98 insertions, 76 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 57eeaa6..0bc7622 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -11,23 +11,41 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-10 22:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-21 05:19+0100\n"
"Last-Translator: Petko Yotov <5ko@free.fr>\n"
"Language-Team: <en@li.org>\n"
+"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
-#: kbconfig.cpp:85
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Петко Йотов (Petko Yotov)"
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "5ko@free.fr"
+
+#: kbconfig.cpp:92
msgid "<Unnamed>"
msgstr "<Без име>"
-#: kbconfig.cpp:101
+#: kbconfig.cpp:108
msgid "Activate %1 keyboard layout"
msgstr "Активиране на клавиатура %1"
+#: kbconfigdlg.cpp:96
+#, fuzzy
+msgid "Configure"
+msgstr "KBConfig"
+
#: kbconfigdlg.cpp:116
msgid "&General"
msgstr "&Настройки"
@@ -47,9 +65,13 @@ msgid ""
"button to set the default layout."
msgstr ""
"Този списък показва наличните клавиатурни подредби в системата ви.\n"
-"Изберете подредбата и натиснете бутона \"Смяна на иконата\", за да смените иконата за дадената клавиатурна подредба.\n"
-"Ако сте променили иконата, можете да върнете първоначалната чрез бутона \"Икона по подразбиране\".\n"
-"Клавиатурната подредба, показана с удебелен шрифт е основната (използва се при стартиране на системата). Натиснете бутона \"Основна подредба\", за да я смените."
+"Изберете подредбата и натиснете бутона \"Смяна на иконата\", за да смените "
+"иконата за дадената клавиатурна подредба.\n"
+"Ако сте променили иконата, можете да върнете първоначалната чрез бутона "
+"\"Икона по подразбиране\".\n"
+"Клавиатурната подредба, показана с удебелен шрифт е основната (използва се "
+"при стартиране на системата). Натиснете бутона \"Основна подредба\", за да я "
+"смените."
#: kbconfigdlg.cpp:141
msgid "Cha&nge Icon..."
@@ -59,7 +81,9 @@ msgstr "&Смяна на иконата..."
msgid ""
"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
"to the left."
-msgstr "Натиснете бутона, за да смените иконата за маркираната клавиатурна подредба в левия списък."
+msgstr ""
+"Натиснете бутона, за да смените иконата за маркираната клавиатурна подредба "
+"в левия списък."
#: kbconfigdlg.cpp:147
msgid "Use &Default Icon"
@@ -69,15 +93,18 @@ msgstr "&Икона по подразбиране"
msgid ""
"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
"box to the left."
-msgstr "Натиснете бутона, за да възстановите първоначалната икона за маркираната подредба в левия списък."
+msgstr ""
+"Натиснете бутона, за да възстановите първоначалната икона за маркираната "
+"подредба в левия списък."
#: kbconfigdlg.cpp:153
msgid "&Set as Default"
msgstr "&Основна подредба"
#: kbconfigdlg.cpp:156
+#, fuzzy
msgid ""
-"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
"the default"
msgstr "Натиснете бутона, за да изберете маркираната подредба като основна."
@@ -98,18 +125,20 @@ msgid "Flag and code"
msgstr "знаме и код"
#: kbconfigdlg.cpp:173
+#, fuzzy
msgid ""
"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
-"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
msgstr ""
-"<p>Изберете вида на използваната икона, показваща текущата клавиатурна подредба\n"
+"<p>Изберете вида на използваната икона, показваща текущата клавиатурна "
+"подредба\n"
"Можете да изберете измежду следните варианти: <ul> <li><b>знаме</b> - "
-"показва отговарящото знаме на страната; <li><b>код на езика</b> - "
-"показва дву-буквения ISO-код на езика; <li><b>знаме и код</b> - "
-"показва знамето с изписан код върху него.</ul></p>"
+"показва отговарящото знаме на страната; <li><b>код на езика</b> - показва "
+"дву-буквения ISO-код на езика; <li><b>знаме и код</b> - показва знамето с "
+"изписан код върху него.</ul></p>"
#: kbconfigdlg.cpp:181
msgid "&Layout applies to:"
@@ -140,9 +169,15 @@ msgid ""
"active window.</ul></p>"
msgstr ""
"<p>Изберете за кои прозорци е валидна текущата подредба:\n"
-"<ul><li><b>всички прозорци</b> - смяната на текущата подредба е валидна за всички прозорци в графичната среда;\n"
-"<li><b>всички прозорци на активната програма</b> - смяната на подредбата е валидна във всички прозорци на програмата; всяка програма може да има собствена клавиатурна подредба; когато изведете на преден план друга програма, тя ще бъде с нейната си клавиатурна подредба;\n"
-"<li><b>активния прозорец</b> - смяната е активна само за активния прозорец; когато изведете на преден план друг прозорец, той ще бъде със собствената си клавиатурна подредба.</ul></p>"
+"<ul><li><b>всички прозорци</b> - смяната на текущата подредба е валидна за "
+"всички прозорци в графичната среда;\n"
+"<li><b>всички прозорци на активната програма</b> - смяната на подредбата е "
+"валидна във всички прозорци на програмата; всяка програма може да има "
+"собствена клавиатурна подредба; когато изведете на преден план друга "
+"програма, тя ще бъде с нейната си клавиатурна подредба;\n"
+"<li><b>активния прозорец</b> - смяната е активна само за активния прозорец; "
+"когато изведете на преден план друг прозорец, той ще бъде със собствената си "
+"клавиатурна подредба.</ul></p>"
#: kbconfigdlg.cpp:199
msgid "Use \"&Toggle Mode\""
@@ -154,7 +189,12 @@ msgid ""
"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
"popup menu"
-msgstr "\"Режимът на превключване\" е полезен, ако имате повече от две клавиатурни подредби. Ако режимът е включен, с бързия клавиш или превключвателя преминавате само между двете най-често използвани подредби. За да изберете някоя от другите подредби, натиснете с десния бутон на мишката на иконата на KKBSwitch в панела на KDE."
+msgstr ""
+"\"Режимът на превключване\" е полезен, ако имате повече от две клавиатурни "
+"подредби. Ако режимът е включен, с бързия клавиш или превключвателя "
+"преминавате само между двете най-често използвани подредби. За да изберете "
+"някоя от другите подредби, натиснете с десния бутон на мишката на иконата на "
+"KKBSwitch в панела на KDE."
#: kbconfigdlg.cpp:211
msgid "A&utostart"
@@ -164,7 +204,9 @@ msgstr "&Автоматично стартиране"
msgid ""
"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
"log in"
-msgstr "Ако отметката е избрана, KKBSwitch ще стартира автоматично при влизане в системата."
+msgstr ""
+"Ако отметката е избрана, KKBSwitch ще стартира автоматично при влизане в "
+"системата."
#: kbconfigdlg.cpp:219
msgid "Sho&rtcuts"
@@ -180,15 +222,11 @@ msgid ""
"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
"or four keyboard layouts configured"
-msgstr "Ако тази отметка е избрана, ще можете бързо да превключите към точно определена клавиатурна подредба. За целта настройте бързите клавиши в долното поле. Това е доста полезно, ако имате три или повече клавиатурни подредби."
-
-#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
-msgid "KBConfigDlg"
-msgstr "KBConfigDlg"
-
-#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
-msgid "KBConfig"
-msgstr "KBConfig"
+msgstr ""
+"Ако тази отметка е избрана, ще можете бързо да превключите към точно "
+"определена клавиатурна подредба. За целта настройте бързите клавиши в "
+"долното поле. Това е доста полезно, ако имате три или повече клавиатурни "
+"подредби."
#: kbpickicondlg.cpp:42
msgid "Pick an icon"
@@ -231,6 +269,7 @@ msgid " and also too narrow"
msgstr "и твърде тясна"
#: kbpickicondlg.cpp:108
+#, c-format
msgid "This image is too big%1."
msgstr "Тази икона е прекалено голяма%1."
@@ -248,35 +287,21 @@ msgid ""
"very good.\n"
"Are you sure you want to use this image?"
msgstr ""
-"KKBSwitch ще я преоразмери до подходящи размери, но резултатът може да не изглежда добре.\n"
+"KKBSwitch ще я преоразмери до подходящи размери, но резултатът може да не "
+"изглежда добре.\n"
"Желаете ли да ползвате точно тази картинка?"
#: kbpickicondlg.cpp:126
msgid ""
"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
"corrupt."
-msgstr "Грешка при отваряне на файла %1. Това или не е графичен файл, или е повреден."
-
-#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
-msgid "KBPickIconDlg"
-msgstr "KBPickIconDlg"
-
-#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
-msgid "KBSwitchApp"
-msgstr "KBSwitchApp"
-
-#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
-msgid "KBSwitchIntf"
-msgstr "KBSwitchIntf"
+msgstr ""
+"Грешка при отваряне на файла %1. Това или не е графичен файл, или е повреден."
#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
msgid "Keyboard Switch"
msgstr "Превключвател на клавиатурни подредби"
-#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
-msgid "KBSwitchTrayIcon"
-msgstr "KBSwitchTrayIcon"
-
#: main.cpp:44
msgid "Creator and maintainer"
msgstr "Автор на програмата и основен разработчик"
@@ -307,32 +332,7 @@ msgstr "Превод на гръцки език"
msgid "Slovak translation"
msgstr "Превод на словашки език"
-#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
-msgid "SingleWindowWatcher"
-msgstr "SingleWindowWatcher"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Петко Йотов (Petko Yotov)"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "5ko@free.fr"
-
-#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
-msgid "WindowClassWatcher"
-msgstr "WindowClassWatcher"
-
-#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
-msgid "WindowWatcher"
-msgstr "WindowWatcher"
-
#: xkeyboard.cpp:42
-#, c-format
msgid ""
"This program was built against XKB extension library\n"
"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
@@ -350,11 +350,33 @@ msgid ""
"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
msgstr ""
-"X сървърът не поддържа разширението XKB. Или сървърът\n "
-"няма поддръжка за XKB, или поддръжката му е била изключена.\n"
+"X сървърът не поддържа разширението XKB. Или сървърът\n"
+" няма поддръжка за XKB, или поддръжката му е била изключена.\n"
"Програмата няма да може да работи с този сървър.\n"
-#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
-msgid "XKeyboard"
-msgstr "XKeyboard"
+#~ msgid "KBConfigDlg"
+#~ msgstr "KBConfigDlg"
+
+#~ msgid "KBPickIconDlg"
+#~ msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#~ msgid "KBSwitchApp"
+#~ msgstr "KBSwitchApp"
+
+#~ msgid "KBSwitchIntf"
+#~ msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
+#~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#~ msgid "SingleWindowWatcher"
+#~ msgstr "SingleWindowWatcher"
+
+#~ msgid "WindowClassWatcher"
+#~ msgstr "WindowClassWatcher"
+
+#~ msgid "WindowWatcher"
+#~ msgstr "WindowWatcher"
+#~ msgid "XKeyboard"
+#~ msgstr "XKeyboard"