summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/cs.po')
-rw-r--r--po/cs.po369
1 files changed, 369 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..f4c0655
--- /dev/null
+++ b/po/cs.po
@@ -0,0 +1,369 @@
+# translation of cs.po to Czech
+# Czech translation of KKBSwitch 1.4
+# Michal Bukovský <michal.bukovsky@trilogic.cz>, 2005.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: cs\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-10 10:07+0200\n"
+"Last-Translator: Michal Bukovský <michal.bukovsky@trilogic.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<Nepojmenovaný>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "Aktivovat rozvržení klávesnice %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr "&Všeobecné"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "Dostupná rozvržení &klávesnice:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"Tento seznam obsahuje rozvržení klávesnice dostupné ve vašem systému.\n"
+"Vyberte rozvržení klávesnice a tlačítkem\"Změnit ikonu...\" změňte ikonu "
+"pro rozvržení.\n"
+"Jestliže jste nastavili nesprávnou ikonu, můžete vrátit ikonu na standardní "
+"tlačítkem \"Použit standardní ikonu\".\n"
+"Rozložení zobrazené tučne je výchozí rozvržení. Pro nastavení "
+"rozvržení klávesnice jako výchozí použijte tlačítko \"Nastavit jako výchozí\"."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "Změnit &ikonu..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro změnu ikony rozvržení."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr "Použít s&tandardní ikonu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro změnu ikony na standardní."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "&Nastavit jako výchozí"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro nastavení rozvržení jako výchozí"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "Stýl ikony &rozvržení:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "Vlajka státu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "Kód jazyka"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "Vlajka a kód"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Vyberte styl ikony, která reprezentuje aktuální rozvržení klávesnice.\n"
+"Můžete si zvolit z nasledujících stylů:<ul><li><b>Vlajka státu</b> - "
+"ukazuje odpovídající vlajku státu<li><b>Kód jazyka</b> - ukazuje dvou písmený "
+"kód jazyka<li><b>Vlajka a kód</b> - ukazuje kód jazyka překrývající vlajku "
+"státu.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr "Rozložení &aplikovat na:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr "Všechny okna"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr "Okna jedné aplikace"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr "Jedno okno"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Vyberte na které okna se aplikuje aktuální rozvržení klávesnice:\n"
+"<ul><li><b>Všechny okna</b> - jedno rozvržení aplikované na všechny okna "
+"vašeho desktopu\n"
+"<li><b>Okna jedné aplikacie</b> - rozvržení aplikované na jednu aplikaci; "
+"každá aplikáce může mít vlastní rozvržení. Když přepínáte mezi "
+"aplikacemi, rozvržení následuje aktivní aplikaci\n"
+"<li><b>Jedno okno</b> - rozvržení aplikované jen na jedno okno; každé okno "
+"může mít vlastní rozvržení. Když přepínáte mezi okny, rozvržení "
+"následuje aktivní okno.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "Použít \"Přepínací &mód\""
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr ""
+"Přepínací mód je užitečný jestliže máte definováno více jak dvě rozvržení "
+"klávesnice. Pokud je přepínací mód zapnutý, přepíná se mezi dvěma najčastěji používanými rozvrženími. Aktivovat dalších "
+"rozvržení lze pomocí kontextového menu KKBSwitch, které se objeví pod kliknutí pravého tlačítka nad ikonou v KDE panelu"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr "A&utomatický start"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr "Pokud je toto zaškrtnuté, KKBSwitch se automaticky spustí po přihlášení"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "&Zkratky"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "Použít klávesové zkratky, které aktivují rozvržení klávesnice"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr ""
+"Zaškrtnutím této volby budete moci aktivovat kterékoliv rozvržení "
+"klávesnice pomocí klávesové zkratky. Jestliže je zaškrtnutá tato volba, můžete "
+"přispůsobit klávesové zkratky pomocí dolního panelu. Je to obzvlášť užitečné, pokud máte "
+"nakonfigurované tři nebo čtyři rozvržení klávesnice"
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "Vyberte ikonu"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "Vyberte jednu z ikon"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&Procházet..."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr "Načíst obrázek, který se použije jako ikona"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Ikony (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|Všechny soubory (*.*)"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+"Rozměr obrázku (%1 x %2) není správný.\n"
+"Preferovaný rozměr ikony je %3 x %4.\n"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr " a též příliš široký"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr " a též příliš úzký"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr "Tento obrázek je příliš velký %1."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr "Tento obrázek je příliš široký."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr "Tento obrázek je příliš úzký."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+"KKBSwitch změní rozměry obrázku na přiměřené, ale výsledek nemusí vypadat "
+"moc dobře.\n"
+"Jste si jistý, že chcete použít tento obrázek?"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr ""
+"Nelze načíst ikonu ze souboru %1. Buď to není obrázek nebo je "
+"poškozený."
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "KKBSwitch"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "Autor a správce"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr "Default group config and per-window groups"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr "Port na FreeBSD, návrhy funkcí"
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "Návrhy funkcí, Ukrajinský překlad"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "Patch Automatický start"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr "Řecký překlad"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr "Slovenský překlad"
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr "SingleWindowWatcher"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Michal Bukovský"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "michal.bukovsky@trilogic.cz"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr "WindowClassWatcher"
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr "WindowWatcher"
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"Tento program byl vytvořený proti knihovně XKB verze %1.%2, \n"
+"ale beží s knihovnou verze %3.%4.\n"
+"To může způsobit různe problémy a dokonce úplnému znehodnocení\n"
+"funkce\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+"X Server nepodporuje kompatibilní rozšírení XKB.\n"
+"Buď to XKB server nepodporuje, a nebo bylo rozšírení vypnuto.\n"
+"Program by nespolupracoval správně se serverem a proto bude nyní ukončen\n"
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+