summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/bg.po
blob: 0bc762209a2dcdc6aad4ff9ffe3d4624f7e48b17 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
# translation of bg.po to 
# translation of bg.po to
# translation of ru.po to Russian
# translation of .po to Russian
# translation of kkbswitch.po to Russian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Leonid Zeitlin <lz@europe.com>, 2003, 2004.
# Petko Yotov <5ko@free.fr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-10 22:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-21 05:19+0100\n"
"Last-Translator: Petko Yotov <5ko@free.fr>\n"
"Language-Team:  <en@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Петко Йотов (Petko Yotov)"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "5ko@free.fr"

#: kbconfig.cpp:92
msgid "<Unnamed>"
msgstr "<Без име>"

#: kbconfig.cpp:108
msgid "Activate %1 keyboard layout"
msgstr "Активиране на клавиатура %1"

#: kbconfigdlg.cpp:96
#, fuzzy
msgid "Configure"
msgstr "KBConfig"

#: kbconfigdlg.cpp:116
msgid "&General"
msgstr "&Настройки"

#: kbconfigdlg.cpp:120
msgid "Available &keyboard layouts:"
msgstr "Налични &клавиатурни подредби:"

#: kbconfigdlg.cpp:132
msgid ""
"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
"layout.\n"
"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
"with \"Use Default Icon\" button.\n"
"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
"button to set the default layout."
msgstr ""
"Този списък показва наличните клавиатурни подредби в системата ви.\n"
"Изберете подредбата и натиснете бутона \"Смяна на иконата\", за да смените "
"иконата за дадената клавиатурна подредба.\n"
"Ако сте променили иконата, можете да върнете първоначалната чрез бутона "
"\"Икона по подразбиране\".\n"
"Клавиатурната подредба, показана с удебелен шрифт е основната (използва се "
"при стартиране на системата). Натиснете бутона \"Основна подредба\", за да я "
"смените."

#: kbconfigdlg.cpp:141
msgid "Cha&nge Icon..."
msgstr "&Смяна на иконата..."

#: kbconfigdlg.cpp:144
msgid ""
"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
"to the left."
msgstr ""
"Натиснете бутона, за да смените иконата за маркираната клавиатурна подредба "
"в левия списък."

#: kbconfigdlg.cpp:147
msgid "Use &Default Icon"
msgstr "&Икона по подразбиране"

#: kbconfigdlg.cpp:150
msgid ""
"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
"box to the left."
msgstr ""
"Натиснете бутона, за да възстановите първоначалната икона за маркираната "
"подредба в левия списък."

#: kbconfigdlg.cpp:153
msgid "&Set as Default"
msgstr "&Основна подредба"

#: kbconfigdlg.cpp:156
#, fuzzy
msgid ""
"Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
"the default"
msgstr "Натиснете бутона, за да изберете маркираната подредба като основна."

#: kbconfigdlg.cpp:162
msgid "Layout &icon style:"
msgstr "И&зползвана икона:"

#: kbconfigdlg.cpp:167
msgid "Country flag"
msgstr "знаме"

#: kbconfigdlg.cpp:168
msgid "Language code"
msgstr "код на езика"

#: kbconfigdlg.cpp:169
msgid "Flag and code"
msgstr "знаме и код"

#: kbconfigdlg.cpp:173
#, fuzzy
msgid ""
"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
"displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
msgstr ""
"<p>Изберете вида на използваната икона, показваща текущата клавиатурна "
"подредба\n"
"Можете да изберете измежду следните варианти: <ul> <li><b>знаме</b> - "
"показва отговарящото знаме на страната; <li><b>код на езика</b> - показва "
"дву-буквения ISO-код на езика; <li><b>знаме и код</b> - показва знамето с "
"изписан код върху него.</ul></p>"

#: kbconfigdlg.cpp:181
msgid "&Layout applies to:"
msgstr "См&яната на подредбите е валидна за:"

#: kbconfigdlg.cpp:186
msgid "All windows"
msgstr "всички прозорци"

#: kbconfigdlg.cpp:187
msgid "Windows of one application"
msgstr "всички прозорци на активната програма"

#: kbconfigdlg.cpp:188
msgid "One window"
msgstr "активния прозорец"

#: kbconfigdlg.cpp:191
msgid ""
"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
"desktop\n"
"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
"each application can have its own layout. When you switch between "
"applications, layout follows the active application\n"
"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
"active window.</ul></p>"
msgstr ""
"<p>Изберете за кои прозорци е валидна текущата подредба:\n"
"<ul><li><b>всички прозорци</b> - смяната на текущата подредба е валидна за "
"всички прозорци в графичната среда;\n"
"<li><b>всички прозорци на активната програма</b> - смяната на подредбата е "
"валидна във всички прозорци на програмата; всяка програма може да има "
"собствена клавиатурна подредба; когато изведете на преден план друга "
"програма, тя ще бъде с нейната си клавиатурна подредба;\n"
"<li><b>активния прозорец</b> - смяната е активна само за активния прозорец; "
"когато изведете на преден план друг прозорец, той ще бъде със собствената си "
"клавиатурна подредба.</ul></p>"

#: kbconfigdlg.cpp:199
msgid "Use \"&Toggle Mode\""
msgstr "&Режим на превключване"

#: kbconfigdlg.cpp:201
msgid ""
"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
"popup menu"
msgstr ""
"\"Режимът на превключване\" е полезен, ако имате повече от две клавиатурни "
"подредби. Ако режимът е включен, с бързия клавиш или превключвателя "
"преминавате само между двете най-често използвани подредби. За да изберете "
"някоя от другите подредби, натиснете с десния бутон на мишката на иконата на "
"KKBSwitch в панела на KDE."

#: kbconfigdlg.cpp:211
msgid "A&utostart"
msgstr "&Автоматично стартиране"

#: kbconfigdlg.cpp:213
msgid ""
"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
"log in"
msgstr ""
"Ако отметката е избрана, KKBSwitch ще стартира автоматично при влизане в "
"системата."

#: kbconfigdlg.cpp:219
msgid "Sho&rtcuts"
msgstr "&Бързи клавиши"

#: kbconfigdlg.cpp:220
msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
msgstr "&Използване на бързи клавиши за различните подредби"

#: kbconfigdlg.cpp:222
msgid ""
"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
"or four keyboard layouts configured"
msgstr ""
"Ако тази отметка е избрана, ще можете бързо да превключите към точно "
"определена клавиатурна подредба. За целта настройте бързите клавиши в "
"долното поле. Това е доста полезно, ако имате три или повече клавиатурни "
"подредби."

#: kbpickicondlg.cpp:42
msgid "Pick an icon"
msgstr "Избор на икона"

#: kbpickicondlg.cpp:50
msgid "Select one of the icons"
msgstr "Изберете една от иконите"

#: kbpickicondlg.cpp:52
msgid "&Browse..."
msgstr "&Собствен файл..."

#: kbpickicondlg.cpp:54
msgid "Browse for an image file to use as an icon"
msgstr "Избиране на графичен файл, който да се ползва като икона."

#: kbpickicondlg.cpp:90
msgid ""
"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
"*.*|All files (*.*)"
msgstr ""
"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Графични файлове (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
"*.*|Всички файлове (*.*)"

#: kbpickicondlg.cpp:101
msgid ""
"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
msgstr ""
"Размерът на иконата (%1 на %2) не е подходящ.\n"
"Препоръчителен размер на иконата е %3 на %4.\n"

#: kbpickicondlg.cpp:106
msgid " and also too wide"
msgstr "и твърде широка"

#: kbpickicondlg.cpp:107
msgid " and also too narrow"
msgstr "и твърде тясна"

#: kbpickicondlg.cpp:108
#, c-format
msgid "This image is too big%1."
msgstr "Тази икона е прекалено голяма%1."

#: kbpickicondlg.cpp:110
msgid "This image is too wide."
msgstr "Тази картинка е твърде широка."

#: kbpickicondlg.cpp:111
msgid "This image is too narrow."
msgstr "Тази картинка е твърде тясна."

#: kbpickicondlg.cpp:113
msgid ""
"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
"very good.\n"
"Are you sure you want to use this image?"
msgstr ""
"KKBSwitch ще я преоразмери до подходящи размери, но резултатът може да не "
"изглежда добре.\n"
"Желаете ли да ползвате точно тази картинка?"

#: kbpickicondlg.cpp:126
msgid ""
"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
"corrupt."
msgstr ""
"Грешка при отваряне на файла %1. Това или не е графичен файл, или е повреден."

#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
msgid "Keyboard Switch"
msgstr "Превключвател на клавиатурни подредби"

#: main.cpp:44
msgid "Creator and maintainer"
msgstr "Автор на програмата и основен разработчик"

#: main.cpp:45
msgid "Default group config and per-window groups"
msgstr ""
"Конфигурация на основните подредби\n"
"и различни подредби за различните прозорци"

#: main.cpp:47
msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
msgstr "FreeBSD-порт, предложения за подобрения"

#: main.cpp:48
msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
msgstr "Предложения за подобрения, превод на украински език"

#: main.cpp:50
msgid "Autostart patch"
msgstr "Кръпка за автоматичното стартиране"

#: main.cpp:51
msgid "Greek translation"
msgstr "Превод на гръцки език"

#: main.cpp:52
msgid "Slovak translation"
msgstr "Превод на словашки език"

#: xkeyboard.cpp:42
msgid ""
"This program was built against XKB extension library\n"
"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
"This may cause various problems and even result in a complete\n"
"failure to function\n"
msgstr ""
"Тази програма е компилирана с библиотеката XKB версия %1.%2,\n"
"а я стартирате с версия %3.%4.\n"
"Това може да е причина за различни проблеми,\n"
"включително за невъзможност за работа.\n"

#: xkeyboard.cpp:51
msgid ""
"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
msgstr ""
"X сървърът не поддържа разширението XKB. Или сървърът\n"
" няма поддръжка за XKB, или поддръжката му е била изключена.\n"
"Програмата няма да може да работи с този сървър.\n"

#~ msgid "KBConfigDlg"
#~ msgstr "KBConfigDlg"

#~ msgid "KBPickIconDlg"
#~ msgstr "KBPickIconDlg"

#~ msgid "KBSwitchApp"
#~ msgstr "KBSwitchApp"

#~ msgid "KBSwitchIntf"
#~ msgstr "KBSwitchIntf"

#~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
#~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"

#~ msgid "SingleWindowWatcher"
#~ msgstr "SingleWindowWatcher"

#~ msgid "WindowClassWatcher"
#~ msgstr "WindowClassWatcher"

#~ msgid "WindowWatcher"
#~ msgstr "WindowWatcher"

#~ msgid "XKeyboard"
#~ msgstr "XKeyboard"