summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/cs.po
blob: 4163fc890e6c317a69aeb4a9d463b63909d74a6d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
# translation of cs.po to Czech
# Czech translation of KKBSwitch 1.4
# Michal Bukovský <michal.bukovsky@trilogic.cz>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-10 10:07+0200\n"
"Last-Translator: Michal Bukovský <michal.bukovsky@trilogic.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Michal Bukovský"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "michal.bukovsky@trilogic.cz"

#: kbconfig.cpp:92
msgid "<Unnamed>"
msgstr "<Nepojmenovaný>"

#: kbconfig.cpp:108
msgid "Activate %1 keyboard layout"
msgstr "Aktivovat rozvržení klávesnice %1"

#: kbconfigdlg.cpp:116
msgid "&General"
msgstr "&Všeobecné"

#: kbconfigdlg.cpp:120
msgid "Available &keyboard layouts:"
msgstr "Dostupná rozvržení &klávesnice:"

#: kbconfigdlg.cpp:132
msgid ""
"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
"layout.\n"
"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
"with \"Use Default Icon\" button.\n"
"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
"button to set the default layout."
msgstr ""
"Tento seznam obsahuje rozvržení klávesnice dostupné ve vašem systému.\n"
"Vyberte rozvržení klávesnice a tlačítkem\"Změnit ikonu...\" změňte ikonu pro "
"rozvržení.\n"
"Jestliže jste nastavili nesprávnou ikonu, můžete vrátit ikonu na standardní "
"tlačítkem \"Použit standardní ikonu\".\n"
"Rozložení zobrazené tučne je výchozí rozvržení. Pro nastavení rozvržení "
"klávesnice jako výchozí použijte tlačítko \"Nastavit jako výchozí\"."

#: kbconfigdlg.cpp:141
msgid "Cha&nge Icon..."
msgstr "Změnit &ikonu..."

#: kbconfigdlg.cpp:144
msgid ""
"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
"to the left."
msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro změnu ikony rozvržení."

#: kbconfigdlg.cpp:147
msgid "Use &Default Icon"
msgstr "Použít s&tandardní ikonu"

#: kbconfigdlg.cpp:150
msgid ""
"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
"box to the left."
msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro změnu ikony na standardní."

#: kbconfigdlg.cpp:153
msgid "&Set as Default"
msgstr "&Nastavit jako výchozí"

#: kbconfigdlg.cpp:156
#, fuzzy
msgid ""
"Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
"the default"
msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro nastavení rozvržení jako výchozí"

#: kbconfigdlg.cpp:162
msgid "Layout &icon style:"
msgstr "Stýl ikony &rozvržení:"

#: kbconfigdlg.cpp:167
msgid "Country flag"
msgstr "Vlajka státu"

#: kbconfigdlg.cpp:168
msgid "Language code"
msgstr "Kód jazyka"

#: kbconfigdlg.cpp:169
msgid "Flag and code"
msgstr "Vlajka a kód"

#: kbconfigdlg.cpp:173
#, fuzzy
msgid ""
"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
"displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
msgstr ""
"<p>Vyberte styl ikony, která reprezentuje aktuální rozvržení klávesnice.\n"
"Můžete si zvolit z nasledujících stylů:<ul><li><b>Vlajka státu</b> - ukazuje "
"odpovídající vlajku státu<li><b>Kód jazyka</b> - ukazuje dvou písmený kód "
"jazyka<li><b>Vlajka a kód</b> - ukazuje kód jazyka překrývající vlajku státu."
"</ul></p>"

#: kbconfigdlg.cpp:181
msgid "&Layout applies to:"
msgstr "Rozložení &aplikovat na:"

#: kbconfigdlg.cpp:186
msgid "All windows"
msgstr "Všechny okna"

#: kbconfigdlg.cpp:187
msgid "Windows of one application"
msgstr "Okna jedné aplikace"

#: kbconfigdlg.cpp:188
msgid "One window"
msgstr "Jedno okno"

#: kbconfigdlg.cpp:191
msgid ""
"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
"desktop\n"
"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
"each application can have its own layout. When you switch between "
"applications, layout follows the active application\n"
"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
"active window.</ul></p>"
msgstr ""
"<p>Vyberte na které okna se aplikuje aktuální rozvržení klávesnice:\n"
"<ul><li><b>Všechny okna</b> - jedno rozvržení aplikované na všechny okna "
"vašeho desktopu\n"
"<li><b>Okna jedné aplikacie</b> - rozvržení aplikované na jednu aplikaci; "
"každá aplikáce může mít vlastní rozvržení. Když přepínáte mezi aplikacemi, "
"rozvržení následuje aktivní aplikaci\n"
"<li><b>Jedno okno</b> - rozvržení aplikované jen na jedno okno; každé okno "
"může mít vlastní rozvržení. Když přepínáte mezi okny, rozvržení následuje "
"aktivní okno.</ul></p>"

#: kbconfigdlg.cpp:199
msgid "Use \"&Toggle Mode\""
msgstr "Použít \"Přepínací &mód\""

#: kbconfigdlg.cpp:201
msgid ""
"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
"popup menu"
msgstr ""
"Přepínací mód je užitečný jestliže máte definováno více jak dvě rozvržení "
"klávesnice. Pokud je přepínací mód zapnutý, přepíná se mezi dvěma najčastěji "
"používanými rozvrženími. Aktivovat dalších rozvržení lze pomocí kontextového "
"menu KKBSwitch, které se objeví pod kliknutí pravého tlačítka nad ikonou v "
"KDE panelu"

#: kbconfigdlg.cpp:211
msgid "A&utostart"
msgstr "A&utomatický start"

#: kbconfigdlg.cpp:213
msgid ""
"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
"log in"
msgstr ""
"Pokud je toto zaškrtnuté, KKBSwitch se automaticky spustí po přihlášení"

#: kbconfigdlg.cpp:219
msgid "Sho&rtcuts"
msgstr "&Zkratky"

#: kbconfigdlg.cpp:220
msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
msgstr "Použít klávesové zkratky, které aktivují rozvržení klávesnice"

#: kbconfigdlg.cpp:222
msgid ""
"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
"or four keyboard layouts configured"
msgstr ""
"Zaškrtnutím této volby budete moci aktivovat kterékoliv rozvržení klávesnice "
"pomocí klávesové zkratky. Jestliže je zaškrtnutá tato volba, můžete "
"přispůsobit klávesové zkratky pomocí dolního panelu. Je to obzvlášť "
"užitečné, pokud máte nakonfigurované tři nebo čtyři rozvržení klávesnice"

#: kbpickicondlg.cpp:42
msgid "Pick an icon"
msgstr "Vyberte ikonu"

#: kbpickicondlg.cpp:50
msgid "Select one of the icons"
msgstr "Vyberte jednu z ikon"

#: kbpickicondlg.cpp:52
msgid "&Browse..."
msgstr "&Procházet..."

#: kbpickicondlg.cpp:54
msgid "Browse for an image file to use as an icon"
msgstr "Načíst obrázek, který se použije jako ikona"

#: kbpickicondlg.cpp:90
msgid ""
"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
"*.*|All files (*.*)"
msgstr ""
"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Ikony (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
"*.*|Všechny soubory (*.*)"

#: kbpickicondlg.cpp:101
msgid ""
"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
msgstr ""
"Rozměr obrázku (%1 x %2) není správný.\n"
"Preferovaný rozměr ikony je %3 x %4.\n"

#: kbpickicondlg.cpp:106
msgid " and also too wide"
msgstr " a též příliš široký"

#: kbpickicondlg.cpp:107
msgid " and also too narrow"
msgstr " a též příliš úzký"

#: kbpickicondlg.cpp:108
#, c-format
msgid "This image is too big%1."
msgstr "Tento obrázek je příliš velký %1."

#: kbpickicondlg.cpp:110
msgid "This image is too wide."
msgstr "Tento obrázek je příliš široký."

#: kbpickicondlg.cpp:111
msgid "This image is too narrow."
msgstr "Tento obrázek je příliš úzký."

#: kbpickicondlg.cpp:113
msgid ""
"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
"very good.\n"
"Are you sure you want to use this image?"
msgstr ""
"KKBSwitch změní rozměry obrázku na přiměřené, ale výsledek nemusí vypadat "
"moc dobře.\n"
"Jste si jistý, že chcete použít tento obrázek?"

#: kbpickicondlg.cpp:126
msgid ""
"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
"corrupt."
msgstr ""
"Nelze načíst ikonu ze souboru %1. Buď to není obrázek nebo je poškozený."

#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
msgid "Keyboard Switch"
msgstr "KKBSwitch"

#: main.cpp:44
msgid "Creator and maintainer"
msgstr "Autor a správce"

#: main.cpp:45
msgid "Default group config and per-window groups"
msgstr "Default group config and per-window groups"

#: main.cpp:47
msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
msgstr "Port na FreeBSD, návrhy funkcí"

#: main.cpp:48
msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
msgstr "Návrhy funkcí, Ukrajinský překlad"

#: main.cpp:50
msgid "Autostart patch"
msgstr "Patch Automatický start"

#: main.cpp:51
msgid "Greek translation"
msgstr "Řecký překlad"

#: main.cpp:52
msgid "Slovak translation"
msgstr "Slovenský překlad"

#: xkeyboard.cpp:42
msgid ""
"This program was built against XKB extension library\n"
"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
"This may cause various problems and even result in a complete\n"
"failure to function\n"
msgstr ""
"Tento program byl vytvořený proti knihovně XKB verze  %1.%2, \n"
"ale beží s knihovnou verze %3.%4.\n"
"To může způsobit různe problémy a dokonce úplnému znehodnocení\n"
"funkce\n"

#: xkeyboard.cpp:51
msgid ""
"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
msgstr ""
"X Server nepodporuje kompatibilní rozšírení XKB.\n"
"Buď to XKB server nepodporuje, a nebo bylo rozšírení vypnuto.\n"
"Program by nespolupracoval správně se serverem a proto bude nyní ukončen\n"

#, fuzzy
#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "KBConfig"

#~ msgid "KBConfigDlg"
#~ msgstr "KBConfigDlg"

#~ msgid "KBPickIconDlg"
#~ msgstr "KBPickIconDlg"

#~ msgid "KBSwitchApp"
#~ msgstr "KBSwitchApp"

#~ msgid "KBSwitchIntf"
#~ msgstr "KBSwitchIntf"

#~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
#~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"

#~ msgid "SingleWindowWatcher"
#~ msgstr "SingleWindowWatcher"

#~ msgid "WindowClassWatcher"
#~ msgstr "WindowClassWatcher"

#~ msgid "WindowWatcher"
#~ msgstr "WindowWatcher"

#~ msgid "XKeyboard"
#~ msgstr "XKeyboard"