summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk.po
blob: 94387d02e3b2f6b726de80a8b7f17039453aab82 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
# Slovak translation of KKBSwitch 1.4
# Michal Šulek <reloadshot@atlas.sk>, 2004.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-10 22:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-16 09:11+0200\n"
"Last-Translator: Michal Šulek <realodshot@atlas.sk>\n"
"Language-Team: sk <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Michal Šulek"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "reloadshot@atlas.sk"

#: kbconfig.cpp:92
msgid "<Unnamed>"
msgstr "<Nepomenovaný>"

#: kbconfig.cpp:108
msgid "Activate %1 keyboard layout"
msgstr "Aktivovať rozloženie klávesnice %1"

#: kbconfigdlg.cpp:96
#, fuzzy
msgid "Configure"
msgstr "KBConfig"

#: kbconfigdlg.cpp:116
msgid "&General"
msgstr "&Všeobecné"

#: kbconfigdlg.cpp:120
msgid "Available &keyboard layouts:"
msgstr "Dostupné rozloženia &klávesnice:"

#: kbconfigdlg.cpp:132
msgid ""
"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
"layout.\n"
"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
"with \"Use Default Icon\" button.\n"
"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
"button to set the default layout."
msgstr ""
"Tento zoznam obsahuje rozloženia klávesnice dostupné vo vašom systéme.\n"
"Vyberte rozloženie klávesnice a tlačitkom\"Zmeniť ikonu...\" zmente ikonu "
"pre rozloženie.\n"
"Ak ste nastavili nesprávnu ikonu, môžete vrátiť ikonu na štandardnú "
"tlačítkom \"Použiť štandardnú ikonu\".\n"
"Rozloženie zobrazené tučne je východzie rozloženie. Pre nastavenie "
"rozloženiaklávesnice ako východzie použite tlačítko \"Nastaviť ako východzie"
"\"."

#: kbconfigdlg.cpp:141
msgid "Cha&nge Icon..."
msgstr "Zmeniť &ikonu..."

#: kbconfigdlg.cpp:144
msgid ""
"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
"to the left."
msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre zmenu ikony rozloženia."

#: kbconfigdlg.cpp:147
msgid "Use &Default Icon"
msgstr "Použiť š&tandardnú ikonu"

#: kbconfigdlg.cpp:150
msgid ""
"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
"box to the left."
msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre zmenu ikony na štandardnú."

#: kbconfigdlg.cpp:153
msgid "&Set as Default"
msgstr "&Nastaviť ako východzie"

#: kbconfigdlg.cpp:156
#, fuzzy
msgid ""
"Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
"the default"
msgstr "Kliknite na toto tlačítko pre nastavenie rozloženia ako východzie"

#: kbconfigdlg.cpp:162
msgid "Layout &icon style:"
msgstr "Štýl ikony &rozloženia:"

#: kbconfigdlg.cpp:167
msgid "Country flag"
msgstr "Vlajka štátu"

#: kbconfigdlg.cpp:168
msgid "Language code"
msgstr "Kód jazyka"

#: kbconfigdlg.cpp:169
msgid "Flag and code"
msgstr "Vlajka a kód"

#: kbconfigdlg.cpp:173
#, fuzzy
msgid ""
"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
"displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
msgstr ""
"<p>Vyberte štýl ikony, ktorá reprezentuje aktuálne rozloženie klávesnice.\n"
"Môžete si zvoliť z nasledujúcich štýlov:<ul><li><b>Vlajka štátu</b> - "
"ukazuje odpovedajúcu vlajku štátu<li><b>Kód jazyka</b> - ukazuje 2 písmenový "
"kód jazyka<li><b>Vlajka a kód</b> - ukazuje kód jazyka prekrývajúci vlajku "
"štátu.</ul></p>"

#: kbconfigdlg.cpp:181
msgid "&Layout applies to:"
msgstr "Rozloženie &aplikovať na:"

#: kbconfigdlg.cpp:186
msgid "All windows"
msgstr "Všetky okná"

#: kbconfigdlg.cpp:187
msgid "Windows of one application"
msgstr "Okná jednej aplikácie"

#: kbconfigdlg.cpp:188
msgid "One window"
msgstr "Jedno okno"

#: kbconfigdlg.cpp:191
msgid ""
"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
"desktop\n"
"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
"each application can have its own layout. When you switch between "
"applications, layout follows the active application\n"
"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
"active window.</ul></p>"
msgstr ""
"<p>Vyberte na ktoré okná sa aplikuje aktuálne rozloženie klávesnice:\n"
"<ul><li><b>Všetky okná</b> - jedno rozloženie aplikované na všetky okná "
"vášho desktopu\n"
"<li><b>Okná jednej aplikácie</b> - rozloženie aplikované na jednu aplikáciu; "
"každá aplikácia môže mať vlastné rozloženie. Keď prepínate medzi "
"aplikáciami, rozloženie nasleduje aktívnu aplikáciu\n"
"<li><b>Jedno okno</b> - rozloženie aplikované iba na jedno okno; každé okno "
"môže mať vlastné rozloženie. Keď prepínate medzi oknami, rozloženie "
"nasleduje aktívne okno.</ul></p>"

#: kbconfigdlg.cpp:199
msgid "Use \"&Toggle Mode\""
msgstr "Použiť \"Prepínací &mód\""

#: kbconfigdlg.cpp:201
msgid ""
"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
"popup menu"
msgstr ""
"Prepínací mód je užitočný ak máte definované viac ako dve rozloženia "
"klávesnice. Ak je prepínací mód zapnutý, prepínanie klávesnice prebieha "
"medzi dvoma najčastejšie používanými rozloženiami. Aktivovanie ďalších "
"rozložení prebieha pomocou kontextového menu KKBSwitch na ikonu v KDE panely"

#: kbconfigdlg.cpp:211
msgid "A&utostart"
msgstr "A&utomatický štart"

#: kbconfigdlg.cpp:213
msgid ""
"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
"log in"
msgstr "Ak je toto začiarknuté, KKBSwitch sa automaticky spustí po prihlásení"

#: kbconfigdlg.cpp:219
msgid "Sho&rtcuts"
msgstr "&Skratky"

#: kbconfigdlg.cpp:220
msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
msgstr "Použiť skratky, ktoré aktivujú rozloženia klávesnice"

#: kbconfigdlg.cpp:222
msgid ""
"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
"or four keyboard layouts configured"
msgstr ""
"Začiarknutím tejto voľby budete môcť aktivovať ktorékoľvek rozloženie "
"klávesnice cez klávesovú skratku. Ak je začiarknutá táto voľba, môžete "
"prispôsobiť skratky pomocou panelu nižšie. Je to obzvlášť užitočné, ak máte "
"nakonfigurované tri alebo štyri rozloženia klávesnice"

#: kbpickicondlg.cpp:42
msgid "Pick an icon"
msgstr "Vyberte ikonu"

#: kbpickicondlg.cpp:50
msgid "Select one of the icons"
msgstr "Vyberte jednu z ikon"

#: kbpickicondlg.cpp:52
msgid "&Browse..."
msgstr "&Prechádzať..."

#: kbpickicondlg.cpp:54
msgid "Browse for an image file to use as an icon"
msgstr "Načíta obrázok, ktorý sa použije ako ikona"

#: kbpickicondlg.cpp:90
msgid ""
"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
"*.*|All files (*.*)"
msgstr ""
"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Ikony (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
"*.*|Všetky súbory (*.*)"

#: kbpickicondlg.cpp:101
msgid ""
"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
msgstr ""
"Rozmer obrázku (%1 x %2) nie je správny.\n"
"Preferovaný rozmer ikony je %3 x %4.\n"

#: kbpickicondlg.cpp:106
msgid " and also too wide"
msgstr " a tiež príliš široký"

#: kbpickicondlg.cpp:107
msgid " and also too narrow"
msgstr " a tiež príliš úzky"

#: kbpickicondlg.cpp:108
#, c-format
msgid "This image is too big%1."
msgstr "Tento obrázok je príliš veľký %1."

#: kbpickicondlg.cpp:110
msgid "This image is too wide."
msgstr "Tento obrázok je príliš široký."

#: kbpickicondlg.cpp:111
msgid "This image is too narrow."
msgstr "Tento obrázok je príliš úzky."

#: kbpickicondlg.cpp:113
msgid ""
"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
"very good.\n"
"Are you sure you want to use this image?"
msgstr ""
"KKBSwitch zmení rozmery obrázku na primerané, ale výsledok nemusí vyzerať "
"veľmi dobre.\n"
"Ste si istý, že chcete použiť tento obrázok?"

#: kbpickicondlg.cpp:126
msgid ""
"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
"corrupt."
msgstr ""
"Nie je možné čítať ikonu zo súboru %1. Buď to nie je obrázok alebo je "
"poškodený."

#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
msgid "Keyboard Switch"
msgstr "KKBSwitch"

#: main.cpp:44
msgid "Creator and maintainer"
msgstr "Tvorca a udržovateľ"

#: main.cpp:45
msgid "Default group config and per-window groups"
msgstr "Default group config and per-window groups"

#: main.cpp:47
msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
msgstr "Port na FreeBSD, návrhy funkcií"

#: main.cpp:48
msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
msgstr "Návrhy funkcií, Ukrajinský preklad"

#: main.cpp:50
msgid "Autostart patch"
msgstr "Patch Automatický štart"

#: main.cpp:51
msgid "Greek translation"
msgstr "Grécky preklad"

#: main.cpp:52
msgid "Slovak translation"
msgstr "Slovenský preklad"

#: xkeyboard.cpp:42
msgid ""
"This program was built against XKB extension library\n"
"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
"This may cause various problems and even result in a complete\n"
"failure to function\n"
msgstr ""
"Tento program bol vytvorený s knižnicou XKB verzie  %1.%2, \n"
"ale beží s knižnicou verzie %3.%4.\n"
"To môže spôsobiť rôzne problémy a dokonca kompletné zlyhanie\n"
"funkcie\n"

#: xkeyboard.cpp:51
msgid ""
"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
msgstr ""
"X Server nepodporuje kompatibilné rozšírenie XKB.\n"
"Buď XKB server nepodporuje, alebo bolo rozšírenie vypnuté.\n"
"Program by správne nepracoval so serverom a preto bude teraz ukončený\n"

#~ msgid "KBConfigDlg"
#~ msgstr "KBConfigDlg"

#~ msgid "KBPickIconDlg"
#~ msgstr "KBPickIconDlg"

#~ msgid "KBSwitchApp"
#~ msgstr "KBSwitchApp"

#~ msgid "KBSwitchIntf"
#~ msgstr "KBSwitchIntf"

#~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
#~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"

#~ msgid "SingleWindowWatcher"
#~ msgstr "SingleWindowWatcher"

#~ msgid "WindowClassWatcher"
#~ msgstr "WindowClassWatcher"

#~ msgid "WindowWatcher"
#~ msgstr "WindowWatcher"

#~ msgid "XKeyboard"
#~ msgstr "XKeyboard"