summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
blob: 44a3fad199644105278354bad11fb19fec48287f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
# Swedish translation of kkbswitch.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the kkbswitch package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kkbswitch\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-10 22:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-02 11:47+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Daniel Nylander"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "po@danielnylander.se"

#: kbconfig.cpp:92
msgid "<Unnamed>"
msgstr "<Ej namngiven>"

#: kbconfig.cpp:108
msgid "Activate %1 keyboard layout"
msgstr "Aktivera tangentbordslayout %1"

#: kbconfigdlg.cpp:96
#, fuzzy
msgid "Configure"
msgstr "KBConfig"

#: kbconfigdlg.cpp:116
msgid "&General"
msgstr "&Allmänt"

#: kbconfigdlg.cpp:120
msgid "Available &keyboard layouts:"
msgstr "Tillgängliga &tangentbordslayouter:"

#: kbconfigdlg.cpp:132
msgid ""
"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
"layout.\n"
"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
"with \"Use Default Icon\" button.\n"
"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
"button to set the default layout."
msgstr ""
"Den här listrutan visar tangentbordslayouter som är tillgängliga på ditt "
"system.\n"
"Välj en layout och klicka på \"Byt ikon...\"-knappen för att byta ikon för "
"en layout.\n"
"Om du har konfigurerat en icke-standardikon kan du återställa ikonen till "
"standard med \"Använd standardikon\"-knappen.\n"
"Layouten som visas i fet text är standardlayouten. Använd \"Ställ in som "
"standard\"-knappen för att ställa in standardlayouten."

#: kbconfigdlg.cpp:141
msgid "Cha&nge Icon..."
msgstr "B&yt ikon..."

#: kbconfigdlg.cpp:144
msgid ""
"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
"to the left."
msgstr ""
"Klicka på den här knappen för att byta ikon på layouten som är markerad i "
"listrutan till vänster."

#: kbconfigdlg.cpp:147
msgid "Use &Default Icon"
msgstr "Använd &standardikon"

#: kbconfigdlg.cpp:150
msgid ""
"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
"box to the left."
msgstr ""
"Klicka på den här knappen för att använda standardikonen för layouten som är "
"markerad i listrutan till vänster."

#: kbconfigdlg.cpp:153
msgid "&Set as Default"
msgstr "&Ställ in som standard"

#: kbconfigdlg.cpp:156
#, fuzzy
msgid ""
"Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
"the default"
msgstr ""
"Klicka på den här knappen för att ställa in den layout som är vald i "
"listrutan till vänster som standard"

#: kbconfigdlg.cpp:162
msgid "Layout &icon style:"
msgstr "Stil för &layoutikon:"

#: kbconfigdlg.cpp:167
msgid "Country flag"
msgstr "Landsflagga"

#: kbconfigdlg.cpp:168
msgid "Language code"
msgstr "Språkkod"

#: kbconfigdlg.cpp:169
msgid "Flag and code"
msgstr "Flagga och kod"

#: kbconfigdlg.cpp:173
#, fuzzy
msgid ""
"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
"displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
msgstr ""
"<p>Välj stil på ikoner som representerar den aktuella tangentbordslayouten.\n"
"Du kan välja från följande stilar:<ul><li><b>Landsflagga</b> - visar landets "
"flagga<li><b>Språkkod</b> - visar språkets 2-bokstaviga ISO-kod<li><b>Flagga "
"och kod</b> - visar språkkoden ovanpå landets flagga.</ul></p>"

#: kbconfigdlg.cpp:181
msgid "&Layout applies to:"
msgstr "&Layout gäller för:"

#: kbconfigdlg.cpp:186
msgid "All windows"
msgstr "Alla fönster"

#: kbconfigdlg.cpp:187
msgid "Windows of one application"
msgstr "Fönstren för ett program"

#: kbconfigdlg.cpp:188
msgid "One window"
msgstr "Ett fönster"

#: kbconfigdlg.cpp:191
msgid ""
"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
"desktop\n"
"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
"each application can have its own layout. When you switch between "
"applications, layout follows the active application\n"
"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
"active window.</ul></p>"
msgstr ""
"<p>Välj vilka fönster som det för närvarande valda tangentbordslayouten "
"gäller för:\n"
"<ul><li><b>Alla fönster</b> - en layout gäller för alla fönster på ditt "
"skrivbord\n"
"<li><b>Fönster för ett program</b> - layouten gäller för ett program; varje "
"program kan ha sin egna layout. När du byter mellan program följer layouten "
"det aktiva programmet\n"
"<li><b>Ett fönster</b> - layouten gäller för endast ett fönster; varje "
"fönster kan ha sin egna layout. När du byter mellan fönster följer layouten "
"det aktiva fönstret.</ul></p>"

#: kbconfigdlg.cpp:199
msgid "Use \"&Toggle Mode\""
msgstr "Använd \"&Växlingsläge\""

#: kbconfigdlg.cpp:201
msgid ""
"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
"popup menu"
msgstr ""
"Växlingsläget är användbart när du har fler än två tangentbordslayouter "
"definierade. När växlingsläget är aktiverat kommer den normala tangenten för "
"layoutväxling att växla mellan de två mest använda layouterna. För att "
"aktivera andra layouter, använd KKBSwitch egna panelmeny"

#: kbconfigdlg.cpp:211
msgid "A&utostart"
msgstr "A&utomatisk start"

#: kbconfigdlg.cpp:213
msgid ""
"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
"log in"
msgstr ""
"När den här kryssrutan är kryssad kommer KKBSwitch att starta automatiskt "
"när du loggar in"

#: kbconfigdlg.cpp:219
msgid "Sho&rtcuts"
msgstr "Gen&vägar"

#: kbconfigdlg.cpp:220
msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
msgstr "Använd genvägar för att &aktivera tangentbordslayouter"

#: kbconfigdlg.cpp:222
msgid ""
"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
"or four keyboard layouts configured"
msgstr ""
"Kryssa den här kryssrutan för att kunna snabbt aktivera en "
"tangentbordslayout med en tangentbordsgenväg. När den här kryssrutan är "
"kryssad kan du justera genvägarna på tangentvalspanelen nedan. Den är "
"speciellt användbar om du har tre eller fyra olika tangentbordslayouter "
"konfigurerade."

#: kbpickicondlg.cpp:42
msgid "Pick an icon"
msgstr "Välj en ikon"

#: kbpickicondlg.cpp:50
msgid "Select one of the icons"
msgstr "Välj en av ikonerna"

#: kbpickicondlg.cpp:52
msgid "&Browse..."
msgstr "&Bläddra..."

#: kbpickicondlg.cpp:54
msgid "Browse for an image file to use as an icon"
msgstr "Bläddra efter en bildfil att använda som en ikon"

#: kbpickicondlg.cpp:90
msgid ""
"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
"*.*|All files (*.*)"
msgstr ""
"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Ikonfiler (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
"*.*|Alla filer (*.*)"

#: kbpickicondlg.cpp:101
msgid ""
"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
msgstr ""
"Storleken på den här bilden (%1 x %2) är inte bra.\n"
"Den storlek som föredras för layoutikoner är %3 x %4.\n"

#: kbpickicondlg.cpp:106
msgid " and also too wide"
msgstr " och även för bred"

#: kbpickicondlg.cpp:107
msgid " and also too narrow"
msgstr " och även för smal"

#: kbpickicondlg.cpp:108
#, c-format
msgid "This image is too big%1."
msgstr "Den här bilden är för stor%1."

#: kbpickicondlg.cpp:110
msgid "This image is too wide."
msgstr "Den här bilden är för bred."

#: kbpickicondlg.cpp:111
msgid "This image is too narrow."
msgstr "Den här bilden är för smal."

#: kbpickicondlg.cpp:113
msgid ""
"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
"very good.\n"
"Are you sure you want to use this image?"
msgstr ""
"KKBSwitch kommer att skala den till lämplig storlek men resultatet kanske "
"inte ser så bra ut.\n"
"Är du säker att du vill använda den här bilden?"

#: kbpickicondlg.cpp:126
msgid ""
"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
"corrupt."
msgstr ""
"Kan inte läsa ikon från filen %1. Antingen är den inte en bildfil eller så "
"är den skadad."

#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
msgid "Keyboard Switch"
msgstr "Tangentbordsväxlare"

#: main.cpp:44
msgid "Creator and maintainer"
msgstr "Utvecklare och underhållare"

#: main.cpp:45
msgid "Default group config and per-window groups"
msgstr "Standardkonfiguration per grupp och per-fönster-grupper"

#: main.cpp:47
msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
msgstr "Portning till FreeBSD, förslag på funktioner"

#: main.cpp:48
msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
msgstr "Föreslag på funktioner, ukrainsk översättning"

#: main.cpp:50
msgid "Autostart patch"
msgstr "Patch för automatisk start"

#: main.cpp:51
msgid "Greek translation"
msgstr "Grekisk översättning"

#: main.cpp:52
msgid "Slovak translation"
msgstr "Slovakisk översättning"

#: xkeyboard.cpp:42
msgid ""
"This program was built against XKB extension library\n"
"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
"This may cause various problems and even result in a complete\n"
"failure to function\n"
msgstr ""
"Det här programmet byggdes mot XKB-utökningsbiblioteket\n"
"version %1.%2, men körs med version %3.%4 av biblioteket.\n"
"Det här kan orsaka olika problem och även resultera i ett totalt\n"
"misslyckade att fungera\n"

#: xkeyboard.cpp:51
msgid ""
"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
msgstr ""
"X-servern saknar stöd för en kompatibel XKB-utökning.\n"
"Antingen är servern inte XKB-kapabel eller så är utökningen inaktiverad.\n"
"Det här programmet kommer inte fungera på den här server så det avslutas nu\n"

#~ msgid "KBConfigDlg"
#~ msgstr "KBConfigDlg"

#~ msgid "KBPickIconDlg"
#~ msgstr "KBPickIconDlg"

#~ msgid "KBSwitchApp"
#~ msgstr "KBSwitchApp"

#~ msgid "KBSwitchIntf"
#~ msgstr "KBSwitchIntf"

#~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
#~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"

#~ msgid "SingleWindowWatcher"
#~ msgstr "SingleWindowWatcher"

#~ msgid "WindowClassWatcher"
#~ msgstr "WindowClassWatcher"

#~ msgid "WindowWatcher"
#~ msgstr "WindowWatcher"

#~ msgid "XKeyboard"
#~ msgstr "XKeyboard"