summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/doc/cs/index.docbook
blob: 1917b3804a878b928f171ef936cda32622bd9e9c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
 <!ENTITY app "<application>KPowersave</application>">
 <!ENTITY apprelease " ">
 <!-- chapters in separate docbook files -->

 <!-- book related entities -->
 <!ENTITY kappname "KPowersave">
 <!ENTITY % addindex "INCLUDE">
 <!ENTITY % Czech "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
]>

<!--
NOTE:
Entries which require special treatment are marked with comments starting with '###'. They should be visited on a regular basis.
-->

<book lang="&language;">

<bookinfo>
 <title>Nápověda &app;</title>

 <date>2006-03-06</date>
 <releaseinfo>&apprelease;</releaseinfo>

 <authorgroup>
  <author>
   <firstname>Danny</firstname>
   <surname>Kukawka</surname>
   <affiliation>
    <address><email>Danny.Kukawka@web.de</email></address>
   </affiliation>
  </author>
  <author>
   <firstname>Thomas</firstname>
   <surname>Renninger</surname>
   <affiliation>
    <address><email>trenn@suse.de</email></address>
   </affiliation>
  </author>
 </authorgroup>
 
 <copyright>
  <year>2005</year>
  <holder>Scott Rhoades</holder>
 </copyright>
 

 <!--ROLES_OF_TRANSLATORS-->

 <!--<legalnotice>&FDLNotice;</legalnotice>-->

 <abstract>
  <para>&app; je nástroj pro nastavení správy napájení a šetření energií.</para> 
 </abstract>

 <keywordset>
  <keyword>KDE</keyword>
  <keyword>KPowersave</keyword>
  <keyword>energie</keyword>
  <keyword>baterie</keyword>
  <keyword>šetření</keyword>
 </keywordset>

</bookinfo>

<!-- ====================================================================== -->

<chapter id="introduction">
 <chapterinfo>
  <keywordset>
  <keyword>KPowersave</keyword>
  </keywordset>
 </chapterinfo>
<title>Úvod</title>
 <mediaobject>
 <imageobject>
 <imagedata fileref="hi48-app-kpowersave.png" format="PNG"/>
 </imageobject>
 </mediaobject>
 <para>KPowersave, KDE uživatelské rozhraní pro powersave, používejte k
  řízení správy napájení a sledování stavu baterie vašeho notebooku. Například
  můžete nastavit, aby se obrazovka vašeho počítače po určité době nečinnosti
  vypnula, čímž prodloužíte běh na baterie.
 </para>

 <sect1 id="starting">
 <title>Spouštění KPowersave</title>
  <para>Chcete-li spustit KPowersave, zadejte na příkazové řádce příkaz
   <command>kpowersave &amp;</command> nebo zvolte <menuchoice>
    <guimenu>Systém</guimenu>
    <guimenu>Applety</guimenu>
    <guimenu>KPowersave</guimenu>
   </menuchoice> z hlavní nabídky GNOME nebo KDE.
   KPowersave se otevře v systémové části panelu.</para>
  <para>Chcete-li nastavit, zda se má KPowersave spouštět při vašem
  přihlášení automaticky, klikněte na <guimenu>Obecná nastavení</guimenu>
  a aktivujte či deaktivujte volbu <guimenu>KPowersave se po přihlášení
  automaticky spouští</guimenu>. Také nastavte, zda chcete aby se vás
  KPowersave ptal na automatické spouštění, pokud ho ručně ukončíte.
  </para>
 </sect1>

 <sect1 id="understandingicon">
 <title>Význam ikony KPowersave</title>
  <para>
  Ikona KPowersave vypadá jako elektrická zástrčka vedle indikátoru stavu
  baterie. Ikona informuje o aktuálním stavu baterie a o tom, zda je počítač
  právě napájen z baterie nebo ze sítě. Je-li baterie téměř vybitá, pozadí
  ikony bliká - oranžově jako upozornění a červeně při nízkém či kritickém
  stavu. Pokud nad ikonou chvíli zastavíte ukazatel myši, objeví se
  informace o aktuálním typu napájení, stavu nabití baterie a, pokud počítač
  běží na baterie, doby do vybití baterií.
  </para>
 </sect1>
</chapter>

<chapter id="applet">
 <title>Nabídka apletu</title>

 <sect1 id="selectschemes">
  <title>Přepnutí aktivního schématu</title>
  <para>
  Chcete-li přepnout aktivní schéma, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu
  apletu a zvolte <guimenu>Nastavit aktivní schéma</guimenu> a jméno
  požadovaného schématu. Pokud schéma takto změníte, týká se změna všech
  komponent vašeho počítače. Správa napájení ovlivňuje změny frekvence
  procesoru (pokud to váš hardware podporuje), pevný disk, chlazení atd.
  </para>

  <mediaobject>
  <imageobject>
   <imagedata fileref="cs_applet_schemes.png" format="PNG" align="center"/>
  </imageobject>
  <textobject>
    <phrase>Nabídka KPowersave s položkami pro přepínání schémat</phrase>
  </textobject>
  </mediaobject>
 </sect1>

 <sect1 id="yast">
  <title>Spouštění YaST modulu pro správu napájeni</title>
  <para>
  Modul správy napájení programu YaST2 poskytuje řadu možností nastavení pro
  šetření energií. Chcete-li modul spustit, klikněte pravým tlačítkem myši
  na ikonu KPowersave a zvolte <guimenu>Spustit modul správy napájení programu
  YaST2</guimenu>. Podrobné instrukce pro každé nastavení jsou dostupné
  přímo v YaSTu.
  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="cs_applet_yast.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Nabídka KPowersave s položkou pro spuštění YaSTu</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>

  </para>
  <note>
   <para>
   Spuštění YaST modulu pro správu napájeni vyžaduje heslo uživatele root.
   </para>
  </note>

 </sect1>

 <sect1 id="suspend"> 
 <title>Uspání systému</title>
  <para>
  Systém můžete kdykoliv uspat kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu
  KPowersave a volbou <guimenu>Uspání na disk</guimenu>,
  <guimenu>Uspání do RAM</guimenu> nebo <guimenu>Pohotovostní
  režim</guimenu> (pokud je pohotovostní režim počítačem podporován).
  </para>

  <itemizedlist>
  <listitem>
   <para>
    Uspání na disk uloží před uspáním všechna otevřená data na disk. Jsou
    tak ochráněna pro případ odpojení napájení nebo vybití baterie.
   </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    Uspání do RAM uloží data do paměti RAM, což urychluje pozdější
    probuzení počítače.
   </para>
  </listitem>
  <listitem>
   <para>
    Pohotovostní režim vypne monitor, ale systém jinak ponechá napájený
    a data zůstanou v RAM.
   </para>
  </listitem>
  </itemizedlist>
  <para>
   Dostupné volby závisí na metodách aktivovaných administrátorem v YaSTu
   a podporovaných vaším hardware. Vhodnou volbu byste měli volit podle
   pravděpodobnosti úplné ztráty napájení počítače.
  </para> 

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="cs_applet_suspend.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Nabídka KPowersave s položkami pro uspání a pohotovostní režim</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
 </sect1>

 <sect1 id="deactivateautossuspend">
 <title>Vypnutí automatického uspání</title>
  <para>
  Pokud je pro právě používané schéma zapnuto automatické uspávání, objeví
  se v nabídce KPowersave položka <guimenu>Zakázat akce při
  neaktivitě</guimenu>. Její volbou zakážete jakékoliv akce, které se mají
  při neaktivitě vykonat, čímž se vypne automatické uspání.
  </para>
  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="cs_applet_autosuspend.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Nabídka KPowersave s volbou "Zakázat akce při neaktivitě"</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
 </sect1> 
 <sect1 id="setCPUFreq">
 <title>Nastavení politiky frekvence procesoru</title>
  <para>
  Množství energie spotřebovávané procesorem lze ovládat změnou politiky
  frekvence procesoru. Učiníte tak kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu
  KPowersave, volbou <guimenu>Nastavit politiku frekvence CPU</guimenu> a
  výběrem jedné z dostupných možností:
  </para> 
  <itemizedlist>
  <listitem>
   <para>
   Výkon: stále udržuje vysokou frekvenci procesoru pro maximální výkon.
   </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    Dynamické: snižuje frekvenci procesoru, pokud není počítač zatížen,
    a zvyšuje ji, pokud je potřeba více výkonu.
   </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    Powersave: udržuje sníženou frekvenci procesoru kvůli
    šetření energií.
   </para>
  </listitem>
  </itemizedlist>

  <para>
  Nastavení politiky frekvence procesoru je v nabídce dostupné, pouze pokud
  ho počítač podporuje. Pokud položka v nabídce není, váš počítač nastavení
  politiky neumožňuje.
  </para> 

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="cs_applet_cpufreq.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Nabídka KPowersave s podnabídkou nastavení politiky
    frekvence procesoru</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
 </sect1>
 </chapter>

 <chapter id="conf_powerscheme"> 
 <title>Nastavení schémat správy napájení</title>
  <sect1 id="understand_scheme">
  <title>Schémata správy napájení</title>
  <para>
  Schéma obsahuje základní konfiguraci správy napájení používanou při běhu
  KPowersave. Množství dostupných schémat závisí na konfiguraci powersave.
  Schémata můžete přidávat nebo mazat pomocí modulu správy napájení nástroje
  YaST. Mezi běžně používaná schémata patří:
  </para>

  <itemizedlist>
  <listitem>
   <para>Výkon: optimalizováno pro maximální výkon během delší práce</para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>Tichý: optimalizováno pro tichý běh počítače</para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>Prezentace: optimalizováno pro hladký průběh prezentací</para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>Powersave: optimalizováno pro šetření energií baterie</para>
  </listitem> 
  </itemizedlist>

  <para>Schémata můžete měnit na kartě <guimenu>Nastavení schémat</guimenu>.
  Po provedení patřičných úprav klikněte na <guimenu>OK</guimenu>.</para> 

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="cs_configdialog_schemes.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Dialog KPowersave pro nastavení schémat</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>

  <para>
   Schéma určuje:
  </para>
  <itemizedlist>
  <listitem>
   <para>
    Zda je povolen běh šetřiče obrazovky, není-li počítač používán
   </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    Kolik času uplyne před uspáním obrazovky, jejím vypnutím
    nebo přechodem do pohotovostního režimu
   </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    Zda je počítač po určité době nečinnosti automaticky uspán
   </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    Zda počítač při událostech spojených s napájením přehrává zvuky
   </para>
  </listitem> 
  </itemizedlist>
 </sect1>

 <sect1 id="procedure">
 <title>Postup nastavení schématu</title>

  <para>
  Všechny tyto volby šetří energií zákazem běhu energeticky náročných
  procesů. Schéma nastavíte následujícím způsobem:
  </para> 
 <sect2 id="procedure_ss">
 <title>Šetřič obrazovky</title>
  <procedure>
  <step>
   <para>
   Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu KPowersave
   v systémové části panelu.
   </para>
  </step>
  <step>
   <para>
   Zvolte <guimenu>Nastavit KPowersave</guimenu>.
   </para>
  </step>
  <step>
   <para>
   Pokud není aktivní karta <guimenu>Nastavení schémat</guimenu>,
   klikněte na ni.
   </para>
  </step>
  <step>
   <para>
   Můžete zapnout volbu <guimenu>Povolit zvláštní nastavení šetřiče
   obrazovky</guimenu>.
   </para>
   <substeps>
   <step>
    <para>
    Pokud nechcete, aby šetřič obrazovky spotřebovával energii během doby,
    kdy počítač není používán, aktivujte <guimenu>Zakázat šetřič
    obrazovky</guimenu>.
    </para>
   </step>
   <step>
    <para>
    Pokud chcete místo grafického šetřiče pouze smazat obrazovku, aktivujte
    <guimenu>Pouze smazat obrazovku</guimenu>. Tato volba není dostupná,
    je-li šetřič zakázán.
    </para>
   </step> 
   </substeps>
  </step>
  </procedure>
  <mediaobject>
   <imageobject>
    <imagedata fileref="cs_configdialog_schemes_screen.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Dialog KPowersave pro nastavení šetřiče obrazovky</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
  </sect2>
  <sect2 id="procedure_spms">
  <title>Správa napájení obrazovky</title>
  <procedure>
  <step>
   <para>Chcete-li spravovat spotřebu energie obrazovkou, zaškrtněte
    <guimenu>Povolit zvláštní správu napájení obrazovky</guimenu>.</para> 
   <para>Zvláštní správu napájení obrazovky (DPMS) lze rovněž zakázat
   zaškrtnutím <guimenu>Zakázat správu napájení obrazovky</guimenu>.
   Tato volba přepisuje nastavení grafického prostředí.</para>
   <substeps>
   <step><para>Zvolte dobu, která musí uplynout před přechodem obrazovky do
   pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu je obrazovka prázdná, ale
   stále je elektricky napájena. Dosáhne se tak mírné úspory elektrické
   energie.</para></step> 
   <step><para>Zvolte dobu, která musí uplynout před uspáním obrazovky.
   Uspaná obrazovka je vypnuta, ale je stále napájena určitým množstvím
   energie pro udržení aktuálních informací a nastavení.</para></step> 
   <step><para>Zvolte dobu, která musí uplynout před úplným přerušením
   napájení obrazovky.</para></step> 
   </substeps></step>
  </procedure>
  <mediaobject>
    <imageobject>
    <imagedata fileref="en_configdialog_schemes.png" format="PNG" align="center"/>
    </imageobject>
    <textobject>
    <phrase>Dialog KPowersave pro nastavení šetřiče/DPMS obrazovky</phrase>
    </textobject>
  </mediaobject>
  </sect2>

  <sect2 id="procedure_autosuspend">
  <title>Nastavení automatického uspání</title>
  <procedure>
  <step><para>Pokud chcete, aby KPowersave automaticky uspal počítač,
  není-li aktuální uživatel grafického prostředí po určitou dobu aktivní,
  klikněte na <guimenu>Automatické uspání</guimenu> a proveďte potřebná
  nastavení.</para> 
  <para>Pokud například chcete, aby se po 30 minutách nečinnosti počítač
  uspal na disk, proveďte příslušná nastavení. Po půlhodině nečinnosti se
  všechny soubory a data uloží na disk a počítač se uspí.</para> 
  </step>
  </procedure>
  <mediaobject>
   <imageobject>
    <imagedata fileref="cs_configdialog_schemes_autosuspend.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Dialog KPowersave pro nastavení automatického uspání</phrase>
   </textobject>
   </mediaobject>
  </sect2>
 </sect1>
 </chapter>

 <chapter id="generalsettings">
 <title>Obecná nastavení</title>
 <sect1 id="lockscreen">
  <title>Uzamčení obrazovky</title>
  <para>
  Kvůli zvýšení bezpečnosti můžete nastavit uzamykání obrazovky před
  přechodem do spánku, pohotovostního režimu nebo před uzavřením víka
  notebooku. Obrazovku lze uzamknout pomocí šetřiče obrazovky nebo pomocí
  xlock.
  </para> 
  <para>
  Pro nastavení uzamykání obrazovky klikněte na kartu
  <guimenu>Obecná nastavení</guimenu>.
  </para>

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="en_configdialog_general.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Dialog KPowersave pro obecná nastavení.</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
 
 </sect1>

 <sect1 id="autosuspendblacklist">
  <title>Vytvoření černé listiny automatického uspání</title>
  <para>
  KPowersave obsahuje černou listinu automatického uspání. Pokud běží
  některá z aplikací na tomto seznamu, je automatické uspání zakázáno.
  Například byste si asi nepřáli, aby váš notebook usnul během přehrávání
  DVD, jen proto, že jste dlouho nestiskli žádnou klávesu. Listinu můžete
  upravit na kartě <guimenu>Obecná nastavení</guimenu> kliknutím na
  <guimenu>Upravit obecnou černou listinu</guimenu>. V otevřeném dialogu
  přidejte nebo odeberte požadované aplikace.
  </para> 

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="en_configdialog_general.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Dialog KPowersave pro nastavení
    černé listiny automatického uspání</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>

  <para>
  Můžete také vytvořit černou listinu specifickou pro určité schéma.
  Při vytváření takové listiny můžete importovat obecnou černou listinu
  nebo vytvořit listinu zcela novou. Černá listina schématu má přednost před
  obecnou černou listinou, pokud je dané téma aktivní.
  </para>

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="cs_configdialog_blacklist.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>Dialog KPowersave pro úpravy
    černé listiny automatického uspání</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
 </sect1>
 </chapter>

</book>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
coding: utf-8
sgml-indent-step: 1
End:
-->