summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/doc/hu/index.docbook
blob: 19f741dc3d042638fa4b0d73b8e08da2171124fe (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC
  "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN"
  "dtd/kdex.dtd"
[
 <!ENTITY app "<application>KPowersave</application>">
 <!ENTITY apprelease " ">
 <!-- chapters in separate docbook files -->

 <!-- book related entities -->
 <!ENTITY kappname "KPowersave">
 <!ENTITY % addindex "INCLUDE">
 <!ENTITY % Hungarian "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
]>

<!--
NOTE:
Entries which require special treatment are marked with comments starting with '###'. They should be visited on a regular basis.
-->

<book lang="&language;">

<bookinfo>
 <title>&app; Help</title>

 <date>2006-03-06</date>
 <releaseinfo>&apprelease;</releaseinfo>

 <authorgroup>
  <author>
   <firstname>Danny</firstname>
   <surname>Kukawka</surname>
   <affiliation>
    <address><email>Danny.Kukawka@web.de</email></address>
   </affiliation>
  </author>
  <author>
   <firstname>Thomas</firstname>
   <surname>Renninger</surname>
   <affiliation>
    <address><email>trenn@suse.de</email></address>
   </affiliation>
  </author>
 </authorgroup>
 
 <copyright>
  <year>2005</year>
  <holder>Scott Rhoades</holder>
 </copyright>
 

 <!--ROLES_OF_TRANSLATORS-->

 <!--<legalnotice>&FDLNotice;</legalnotice>-->

 <abstract>
  <para>A &app; segédprogram az áramfogyasztás és az energiatakarékosság
beállítására szolgál.
</para> 
 </abstract>

 <keywordset>
  <keyword>KDE</keyword>
  <keyword>KPowersave</keyword>
  <keyword>áramellátás</keyword>
  <keyword>akkumulátor</keyword>
  <keyword>energiatakarékosság</keyword>
 </keywordset>

</bookinfo>

<!-- ====================================================================== -->

<chapter id="introduction">
 <chapterinfo>
  <keywordset>
  <keyword>KPowersave</keyword>
  </keywordset>
 </chapterinfo>
<title>Bevezetés</title>
 <mediaobject>
 <imageobject>
 <imagedata fileref="hi48-app-kpowersave.png" format="PNG"/>
 </imageobject>
 </mediaobject>
 <para>A KPowersave nevű program a KDE része, grafikus felület az
energiagazdálkodásra és a noteszgép-akkumulátor erősségének mérésére
szolgáló powersave segédprogramhoz. Használatával beállítható például,
hogy a noteszgép képernyője kikapcsoljon meghatározott tétlenség
után, így megnövelhető az akkumulátor hasznos üzemideje.
</para> 

 <sect1 id="starting"> 
 <title>A KPowersave elindítása</title>
  
  <para>A KPowersave elindításához nyisson meg egy parancsértelmezőt
és írja be, hogy:
<command>kpowersave &amp;</command> vagy válassza ki a GNOME vagy KDE
menüjéből a <menuchoice><guimenu>Rendszer</guimenu><guimenu>Asztal
kisalkalmazás</guimenu> <guimenu>KPowersave</guimenu></menuchoice>
menüpontot. A KPowersave a rendszertálcán nyílik meg.
  </para> 
  
  <para>Beállítható az is, hogy a KPowersave automatikusan elinduljon,
amikor bejelentkezik: kattintson az <guimenu>Általános
beállítások</guimenu> menüpontra, majd jelölje meg <guimenu>A KPowersave
automatikusan elindul bejelentkezéskor</guimenu> lehetőséget. Ezenfelül
azt is megadhatja, hogy a KPowersave rákérdezzen-e az automatikus
indításra az alkalmazásból kilépéskor.
  </para>
 </sect1>

 <sect1 id="understandingicon">
 <title>A KPowersave ikon működése</title>
  <para>
  A KPowersave ikon az akkumulátor erősségét jelző ábra melletti
villásdugóra hasonlít. Az ikon jelzik az akkumulátor aktuális
töltöttségét, valamint azt, hogy a számítógép éppen akkumulátorról vagy az
elektromos hálózatról üzemel. Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken,
akkor az ikon háttere villogni kezd, narancssárgán a figyelmeztetéshez,
és vörösen az Alacsony vagy Kritikus állapotban. Ha az egérkurzort az ikon
felett hagyja, akkor az üzenet jelzi, hogy a számítógép a hálózatra
csatlakozik vagy akkumulátort használ, kiírja az akkumulátor pillanatnyi
töltöttségét, s végül, ha a számítógép akkumulátorról működik, akkor
azt, hogy körülbelül mennyi idő van még hátra, mielőtt az
akkumulátor teljesen lemerül.
  </para> 
 </sect1>
</chapter>  

<chapter id="applet">
 <title>A tálcán futó kisalkalmazás menüje</title>

 <sect1 id="selectschemes">
  <title>Aktív séma váltása</title>
  <para>
  Az aktív séma beállításához kattintson a jobb egérgombbal a KPowersave
ikonra, majd válassza az előugró menü <guimenu>Aktív séma
beállítása</guimenu> menüpontját, majd válassza ki a kívánt sémát.
Ha megváltoztatja az aktív energiagazdálkodási sémát az <guimenu>Aktív séma
beállítása</guimenu> menüponttal, akko ra rendszer összes komponense az új
energiagazdálkodási módra áll át. Az energiagazdálkodási sémák
tartalmaznak beállításokat a CPU frekvenciájának átállításával
kapcsolatban (ha támogatja a gép), az elfojtással, a merevlemez
vezérlésével és a rendszer hűtésével kapcsolatban.
  </para> 

  <mediaobject>
  <imageobject>
   <imagedata fileref="hu_applet_schemes.png" format="PNG" align="center"/>
  </imageobject>
  <textobject>
    <phrase>A KPowersave menüje a sémák váltására szolgáló bejegyzésekkel</phrase>
  </textobject>
  </mediaobject>
 </sect1>

 <sect1 id="yast">
  <title>A YaST energiagazdálkodási moduljának elindítása</title>
  <para>
  A YaST energiagazdálkodási modulja számos beállítást kínál az
energia takarékosabb felhasználásához. A modul indításához kattintson a
jobb egérgombbal a KPowersave ikoknra, majd válassza az előugró menü
<guimenu>YaST2 energiagazdálkodási modul indítása</guimenu> pontját. A
YaST részletesen magyarázatot tartalmaz az egyes beállításokra vonatkozóan.
  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="hu_applet_yast.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>A KPowersave menüje a YaST indítására szolgáló bejegyzéssel</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>

  </para> 
  <note>
  <para>
    A YaST energiagazdálkodási modul elindításához szükség van a root-jelszóra.
  </para>
  </note> 
 </sect1>
 
 <sect1 id="suspend"> 
 <title>A rendszer felfüggesztése</title>
  <para>
  A rendszer bármikor felfüggeszthető, ha jobb gombbal a KPowersave
ikonra kattint, és kiválasztja a <guimenu>Felfüggesztés lemezre</guimenu>,
<guimenu>Felfüggesztés memóriába</guimenu> vagy
<guimenu>Készenlét</guimenu> lehetőséget (amennyiben a számítógép
támogatja a készenléti állapotot).
  </para>

  <itemizedlist>
  <listitem>
   <para>
A Felfüggesztés lemezre minden adatot elment lemezre a számítógép
felfüggesztése előtt.

Ez véd az adatok elvesztése ellen, még akkor is, ha az akkumulátor
teljesen lemerülne.
   </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    A Felfüggesztés memóriába funkció az adatokat a memóriába menti,
így az adatok sokkal gyorsabban visszaolvashatók, amikor a számítógépet
visszakapcsolja felfüggesztett módból.
   </para>
  </listitem>
  <listitem>
   <para>
    A Készenlét funkció kikapcsolja a monitort, de a
rendszert áram alatt tartja, vagyis minden megnyitott adat
továbbra is a memóriában található.
   </para>
  </listitem> 
  </itemizedlist>

  <para>
   A rendelkezésre álló választási lehetőségek attól függenek,
hogy a rendszergazda melyeket aktiválta a YaST-ban, illetve hogy melyeket
támogatja egyáltalán maga a számítógép.
Azt, hogy melyik lehetőséget választja, célszerű attól függővé tenni,
hogy mennyire valószínű az adatvesztés.
  </para> 

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="hu_applet_suspend.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>A KPowersave menüje a felfüggesztésre/készenlétre kapcsolásra szolgáló bejegyzésekkel</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
 </sect1>

 <sect1 id="deactivateautossuspend">
 <title>Az automatikus felfüggesztés kikapcsolása</title>
  <para>
  Ha az aktuálisan használt sémában be van kapcsolva az automatikus
felfüggesztés, akkor a KPowersave menüben megjelenik a <guimenu>Tétlenség
esetén a műveletek kikapcsolása</guimenu> menüpont. Ha kiválasztja ezt a
lehetőséget, akkor mindazok a műveletek, amelyek be vannak állítva, hogy
megtörténjenek a számítógép inaktív állapotba kapcsolásakor, nem történnek
meg, vagyis az automatikus felfüggesztés lényegében nem történik meg.
  </para> 

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="hu_applet_autosuspend.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>A KPowersave menüje a "Tétlenség esetén a műveletek kikapcsolása" menüponttal</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
 </sect1> 
 
 <sect1 id="setCPUFreq">
 <title>A CPU frekvencia irányelv beállítása</title>
  <para>
  A CPU által használt energia a CPU frekvencia irányelv módosításával
szabályozható: kattintson a jobb egérgombbal a KPowersave ikonra, majd
válassza az előugró menü <guimenu>CPU frekvencia irányelv
beállítása</guimenu> pontját, majd válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
</para> 
  <itemizedlist>
  <listitem>
   <para>
   Teljesítmény: Tartósan magasan tartja a CPU frekvenciáját
a maximális CPU-teljesítmény érdekében.
   </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    Dinamkus: Csökkenti a CPU frekvenciáját, ha a rendszer tétlen, és
dinamikusan növeli, ha nagyobb CPU-teljesítményre van szükség.
   </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    Energiatakarékosság: Alacsonyan tartja a Maintains a CPU
frekvenciáját a energiatakarékosság érdekében.
   </para>
  </listitem>
  </itemizedlist>
  
  <para>
  A CPU frekvencia irányelv csak akkor elérhető, ha a frekvencia
állítását támogatja a számítógép. Ha nem jelenik meg a menüpont, akko r a
rendszer nem támogatja a funkciót.
  </para> 

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="hu_applet_cpufreq.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>A KPowersave menü a "CPU frekvencia irányelv" almenüvel</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>
 </sect1>
 </chapter>

 <chapter id="conf_powerscheme"> 
 <title>Energiagazdálkodási séma beállítása</title>
  <sect1 id="understand_scheme">
  <title>Néhány szó az energiagazdálkodási sémákról</title>
  <para>
  Egy séma az energiagazdálkodással kapcsolatos legfontosabb
beállításokat tartalmazza, amelyek akkor kerülnek beállításra, ha a
KPowersave-et használja a számítógépen. A rendelkezésre álló sémák száma
a Powersave beállításaitól függenek. A sémák a YaST energiagazdálkodási
moduljával hozhatók létre és törölhetők. Néhány a leggyakoribb sémák
közül:
</para> 

  <itemizedlist>
  <listitem>
   <para>Teljesítmény: maximális teljesítmény hosszabb időtartamon át is
</para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>Zajszint: A gépe lehető legcsendesebb használatára optimalizált
</para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>Bemutató: A legjobb teljesítmény a bemutatók során </para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>Energiatakarékosság: A lehető leghosszabb akkumulátoros üzemidő
</para>
  </listitem> 
  </itemizedlist>
  
  <para>Egy séma kiválasztásához kattintson a
<guimenu>Sémabeállítások</guimenu> lapra, kattintson a használni kívánt
sémára, majd kattintson az <guimenu>OK</guimenu> gombra.
  </para> 

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="hu_configdialog_schemes.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>A KPowersave konfigurációs párbeszédablaka (sémák kiválasztása). </phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>

  <para>
   A sémák az alábbiakat vezérlik:
</para>
  
  <itemizedlist>
  <listitem>
   <para>
    Fusson-e a képernyővédő, ha a számítógép nincs használatban
</para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    Mennyi idő után álljon át a képernyő készenléti vagy
felfüggesztett állapotba, vagy kapcsoljon ki
</para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    A számítógép automatikusan átálljon-e felfüggesztett módba egy
megadott idő után
</para>
  </listitem> 
  <listitem>
   <para>
    A számítógép lejátsszon-e az energiagazdálkodással kapcsolatos hangokat
</para>
  </listitem> 
  </itemizedlist>
 </sect1>

 <sect1 id="procedure">
 <title>Egy séma beállításának lépései</title>

  <para>
  A fenti lehetőségek mindegyik takarékoskodik az energiával, hiszen nem
engedi a sok energiát fogyasztó folyamatokat futni. A sémák beállítása:
</para> 
  
 <sect2 id="procedure_ss">
 <title>Képernyővédő</title>
  <procedure>
  <step><para>Kattintson a jobb egérgombbal a tálcán a KPowersave ikonra. </para></step>
  <step><para>Válassza ki a <guimenu>KPowersave beállítása</guimenu> lehetőséget.</para></step>
  <step><para>Ha a <guimenu>Sémabeállítások</guimenu> lap még nincs
kiválasztva, akkor kattintson a <guimenu>Sémabeállítások</guimenu> lapra.
</para></step> 
  <step><para>Ha akarja, kattintson az <guimenu>Egyedi képernyővédő-beállítások bekapcsolása</guimenu> lehetőségre. </para>

   <substeps>
   <step><para>Ha nem akarja, hogy a képernyővédő áramot fogyasszon,
amikor a rendszer nincs használatban, kattintson a <guimenu>Képernyővédő
kikapcsolása</guimenu> lehetőségre.</para></step> 
   <step><para>Ha csak el akarja sötétíteni a képernyőt egy adott
képernyővédő használata helyett, kattintson a <guimenu>Csak a képernyő
elsötétítése</guimenu> lehetőségre. Ez a beállítás nem érhető el, ha a
képernyővédő le van tiltva.
</para></step> 
   </substeps></step>
  </procedure>
  </sect2>
  
  <sect2 id="procedure_spms">
  <title>Képernyő energiagazdálkodása</title>
  <procedure>
  <step><para>Ha kezelni kívánja a képernyő által fogyasztott áram
mértékét, kattintson a <guimenu>Képernyő egyedi tápellátás-vezérlésének
bekapcsolása</guimenu> lehetőségre.</para> 
   <para>Az egyedi képernyő-energiagazdálkodás letiltható a
<guimenu>Képernyő tápellátás-vezérlésének kikapcsolása</guimenu>
lehetőségre kattintva. Ez a beállítás felülbírálja az asztali
beállításokat.
</para> 
   <substeps>
   <step><para>Adja meg az időt, amelynek eltelte után a képernyő
átáll készenléti módba. Készenléti állapotban a képernyő üres, de
továbbra is kap áramot. Éppen ezért ez csak kismértékű
energiatakarékosságot jelent. </para></step> 
   <step><para>Adja meg, hogy mennyi idő után legyen a képernyő
felfüggesztve. Felfüggesztett módban a képernyő ki van kapcsolva, de
elegendő áramot kap a gép ahhoz, hogy megjegyezze a képernyőn éppen
látható adatokat. </para></step> 
   <step><para>Adja meg az időt, amelynek eltelte után a képernyő
teljesen lekapcsolásra kerül. </para></step> 
   </substeps></step>
  </procedure>
  <mediaobject>
    <imageobject>
    <imagedata fileref="hu_configdialog_schemes_screen.png" format="PNG" align="center"/>
    </imageobject>
    <textobject>
    <phrase>A KPowersave konfigurációs párbeszédablaka a képernyővédő beállításaival. </phrase>
    </textobject>
  </mediaobject>
  </sect2>

  <sect2 id="procedure_autosuspend">
  <title>Az automatikus felfüggesztés beállítása</title>
  <procedure>
  <step><para> Kattintson az <guimenu>Automatikus
felfüggesztés</guimenu> gombra, ha azt kívánja, hogy a KPowersave
automatikusan felfüggessze a rendszert, ha az aktuális asztali
felhasználó adott ideig tétlen. Ezután a párbeszédablakban adja meg az
automatikus felfüggesztés kívánt beállításait.</para>
<para>Ha például 30 perc után kívánja lemezre kívánja felfüggeszteni a
rendszert, akkor adja meg az erre vonatkozó beállításokat.
30 perc után az összes nyitott fájl lemezre mentődik és a számítógép
felfüggesztésre kerül.
</para> 
  </step>
  </procedure>
  <mediaobject>
   <imageobject>
    <imagedata fileref="hu_configdialog_schemes_autosuspend.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>A KPowersave konfigurációs párbeszédablaka az automatikus felfüggesztés beállításaival. </phrase>
   </textobject>
   </mediaobject>
  </sect2>
 </sect1>
 </chapter>

 <chapter id="generalsettings">
 <title>Általános beállítások</title>
 <sect1 id="lockscreen">
  <title>A képernyő lezárása</title>
  <para>
  A nagyobb biztonság érdekében lezárható a képernyő, mielőtt a gép
készenléti vagy felfüggesztett módba kapcsolna, vagy ha lecsukja a
noteszgép fedelét. A képernyő lezárható egy képernyővédővel, vagy az xlock
segédprogrammal.
  </para> 
  <para>
  A képernyő lezárásához kattintson az <guimenu>Általános
beállítások</guimenu> lapra, majd válassza ki a használni kívánt
beállításokat.
  </para> 
  
  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="hu_configdialog_general.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>A KPowersave konfigurációs párbeszédablaka az általános beállításokkal. </phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>

 </sect1>
 
 <sect1 id="autosuspendblacklist">
  <title>Automatikus felfüggesztési feketelista létrehozása</title>
  <para>
  A KPowersave lehetővé teszi egy automatikus felfüggesztési feketelista
használatát. A feketelista használatával megakadályozható a rendszer
felfüggesztése, ha a felsorolt alkalmazások valamelyike fut. Például
filmnézés közben valószínűleg nem akarja felfüggeszteni a gépet csak
azért, mert már 10 perce nem nyomott meg egyetlen billentyűt sem.
A feketelista módosításáshoz kattintson az <guimenu>Általános
beállítások</guimenu> lapra, majd kattintson az <guimenu>Általános
feketelista módosítása</guimenu> gombra. Az <guimenu>Automatikus
felfüggesztési feketelista módosítása</guimenu> párbeszédablakban vehet
fel alkalmazásokat a feketelistára, illetve törölheti őket onnan.
  </para> 

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="hu_configdialog_general.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>A KPowersave konfigurációs párbeszédablaka az automatikus felfüggesztési feketelistával</phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>

  <para>
  Szintén ezzel a beállítással lehet készíteni külön feketelistákat az
egyes sémákhoz. Egy adott séma feketelistájának elkészítésekor
importálhatja az általános feketelistát, vagy létrehozhat egy teljesen
egyedi feketelistát az adott sémához. A sémaspecifikus feketelisták
felülbírálják az általános feketelista beállításait.
  </para>

  <mediaobject>
   <imageobject>
   <imagedata fileref="hu_configdialog_blacklist.png" format="PNG" align="center"/>
   </imageobject>
   <textobject>
    <phrase>KPowersave párbeszédablak a feketelisták módosításához </phrase>
   </textobject>
  </mediaobject>

 </sect1> 
 </chapter>
 
</book>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
coding: utf-8
sgml-indent-step: 1
End:
-->