summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:35:10 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:35:10 +0000
commit0ca4319a75c168c222895c4e02f54db820358170 (patch)
treecb4c1916dff5c28411772f68042ddf699b7e5b4d /tde-i18n-ca/messages/tdeedu
parentbd346ec93031e68a90e6e2127739addea7410c15 (diff)
downloadtde-i18n-0ca4319a75c168c222895c4e02f54db820358170.tar.gz
tde-i18n-0ca4319a75c168c222895c4e02f54db820358170.zip
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: tdeedu/ktouch Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdeedu/ktouch/
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdeedu')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdeedu/ktouch.po1086
1 files changed, 471 insertions, 615 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/ktouch.po b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/ktouch.po
index e4a12062a6..fc09222db1 100644
--- a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/ktouch.po
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/ktouch.po
@@ -9,7 +9,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ktouch\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-27 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-05 00:46+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
@@ -19,13 +19,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Antoni Bella Pérez,David Gil Oliva,Orestes Mas Casals"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
@@ -51,26 +51,22 @@ msgstr "Conserva el nivell actual"
msgid "Do Not Keep"
msgstr "No el conservis"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 16
-#: ktouch.cpp:427 rc.cpp:318
+#: ktouch.cpp:427 ktouchprefgenerallayout.ui:16
#, no-c-format
msgid "General Options"
msgstr "Opcions generals"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 16
-#: ktouch.cpp:429 rc.cpp:405
+#: ktouch.cpp:429 ktouchpreftraininglayout.ui:16
#, no-c-format
msgid "Training Options"
msgstr "Opcions de l'entrenament"
-#. i18n: file ktouchprefkeyboardlayout.ui line 16
-#: ktouch.cpp:431 rc.cpp:378
+#: ktouch.cpp:431 ktouchprefkeyboardlayout.ui:16
#, no-c-format
msgid "Keyboard Settings"
msgstr "Arranjament del teclat"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 16
-#: ktouch.cpp:433 rc.cpp:228
+#: ktouch.cpp:433 ktouchprefcolorslayout.ui:16
#, no-c-format
msgid "Color Settings"
msgstr "Opcions de color"
@@ -151,26 +147,22 @@ msgstr "Voleu desar els esquemes de color modificats?"
msgid "untitled color scheme"
msgstr "esquema de color sense títol"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 72
-#: ktouchcolorscheme.cpp:226 rc.cpp:237
+#: ktouchcolorscheme.cpp:226 ktouchprefcolorslayout.ui:72
#, no-c-format
msgid "Black & White"
msgstr "Blanc i negre"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 77
-#: ktouchcolorscheme.cpp:245 rc.cpp:240
+#: ktouchcolorscheme.cpp:245 ktouchprefcolorslayout.ui:77
#, no-c-format
msgid "Classic"
msgstr "Clàssic"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 82
-#: ktouchcolorscheme.cpp:266 rc.cpp:243
+#: ktouchcolorscheme.cpp:266 ktouchprefcolorslayout.ui:82
#, no-c-format
msgid "Deep Blue"
msgstr "Blau fosc"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 87
-#: ktouchcolorscheme.cpp:287 rc.cpp:246
+#: ktouchcolorscheme.cpp:287 ktouchprefcolorslayout.ui:87
#, no-c-format
msgid "Stripy"
msgstr "A ratlles"
@@ -253,7 +245,8 @@ msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer de disposició de teclat '%1'. "
#: ktouchkeyboardwidget.cpp:59
msgid "Could not download/open keyboard layout file from '%1'."
msgstr ""
-"No s'ha pogut descarregar/obrir el fitxer de disposició de teclat des de '%1'."
+"No s'ha pogut descarregar/obrir el fitxer de disposició de teclat des de "
+"'%1'."
#: ktouchkeyboardwidget.cpp:135
msgid ""
@@ -390,26 +383,23 @@ msgstr "Encara no hi ha dades estadístiques disponibles!"
msgid "Erase all statistics data for the current user?"
msgstr "Voleu esborrar totes les estadístiques de l'usuari actual?"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1107
-#: ktouchstatistics.cpp:334 rc.cpp:651
+#: ktouchstatistics.cpp:334 ktouchstatistics_dlg.ui:1107
#, no-c-format
msgid "Words per minute"
msgstr "Paraules per minut"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1115
-#: ktouchstatistics.cpp:358 rc.cpp:654
+#: ktouchstatistics.cpp:358 ktouchstatistics_dlg.ui:1115
#, no-c-format
msgid "Characters per minute"
msgstr "Caràcters per minut"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1123
-#: ktouchstatistics.cpp:382 rc.cpp:657 rc.cpp:705
+#: ktouchstatistics.cpp:382 ktouchstatistics_dlg.ui:1123
+#: ktouchstatuslayout.ui:220
#, no-c-format
msgid "Correctness"
msgstr "Correcció"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1131
-#: ktouchstatistics.cpp:413 rc.cpp:660
+#: ktouchstatistics.cpp:413 ktouchstatistics_dlg.ui:1131
#, no-c-format
msgid "Skill"
msgstr "Dificultat"
@@ -477,399 +467,538 @@ msgstr "Creador de la icona SVG"
msgid "Lots of patches, fixes, updates"
msgstr "Molts pedaços, correccions, actualitzacions"
-#. i18n: file ktouchui.rc line 4
-#: rc.cpp:3
+#: ktouch.kcfg:9
#, no-c-format
-msgid "F&ile"
-msgstr "&Fitxer"
+msgid "The number of the current color scheme."
+msgstr "El número de l'esquema de color actual."
-#. i18n: file ktouchui.rc line 11
-#: rc.cpp:6
+#: ktouch.kcfg:13
#, no-c-format
-msgid "T&raining"
-msgstr "Ent&renament"
+msgid "Use the same typing line colors independent of color scheme."
+msgstr ""
+"Usa els mateixos colors per la línia de tecleig independentment de l'esquema "
+"de color."
+
+#: ktouch.kcfg:17
+#, no-c-format
+msgid "The background color for the teacher's line."
+msgstr "El color del fons de la línia del professor."
+
+#: ktouch.kcfg:21
+#, no-c-format
+msgid "The text color for the teacher's line"
+msgstr "El color del text de la línia del professor"
+
+#: ktouch.kcfg:25
+#, no-c-format
+msgid "The background color for the student's line."
+msgstr "El color del fons de la línia de l'estudiant."
+
+#: ktouch.kcfg:29
+#, no-c-format
+msgid "The text color for the student's line"
+msgstr "El color del text de la línia de l'estudiant"
+
+#: ktouch.kcfg:33
+#, no-c-format
+msgid "Whether to use a different background for wrong text or not."
+msgstr "Si s'ha d'usar o no un fons diferent per al text incorrecte."
+
+#: ktouch.kcfg:37
+#, no-c-format
+msgid "The background color for wrong text (students line)."
+msgstr "El color del fons del text incorrecte (línia de l'estudiant)."
+
+#: ktouch.kcfg:41
+#, no-c-format
+msgid "The text color for wrong text (students line)."
+msgstr "El color del text incorrecte (línia de l'estudiant)."
+
+#: ktouch.kcfg:47 ktouchprefgenerallayout.ui:50
+#, no-c-format
+msgid "Emit a beep on each typing error"
+msgstr "Pita en cada error d'escriptura"
+
+#: ktouch.kcfg:51
+#, no-c-format
+msgid "Play a sound on automatic level change"
+msgstr "Reprodueix un so en canviar automàticament de nivell"
+
+#: ktouch.kcfg:55
+#, no-c-format
+msgid "The sliding speed"
+msgstr "La velocitat de desplaçament"
+
+#: ktouch.kcfg:59
+#, no-c-format
+msgid "The maximum height of the sliding widget"
+msgstr "L'alçada màxima de la línia lliscant"
+
+#: ktouch.kcfg:63
+#, no-c-format
+msgid "Override the default/predefined lecture fonts."
+msgstr "Omet lletres predeterminades/predefinides de les lliçons."
+
+#: ktouch.kcfg:67
+#, no-c-format
+msgid "The font for the student and teacher lines"
+msgstr "La lletra de les línies de l'estudiant i del professor"
+
+#: ktouch.kcfg:71
+#, no-c-format
+msgid "The currently loaded lecture file"
+msgstr "El fitxer de lliçó carregat actualment"
+
+#: ktouch.kcfg:75
+#, no-c-format
+msgid "Whether we use right-to-left typing."
+msgstr "Si usem o no l'escriptura de dreta a esquerra."
+
+#: ktouch.kcfg:81
+#, no-c-format
+msgid "Whether to use colors on the keys or not."
+msgstr "Si s'han d'usar color a les tecles o no."
+
+#: ktouch.kcfg:85
+#, no-c-format
+msgid "Whether to hide the keyboard display."
+msgstr "Si ocultar o no el teclat mostrat."
+
+#: ktouch.kcfg:89
+#, no-c-format
+msgid "Whether to override the default/predefined keyboard fonts."
+msgstr "Si ometre les lletres predeterminades/predefinides del teclat."
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 16
-#: rc.cpp:15
+#: ktouch.kcfg:93
+#, no-c-format
+msgid "The font for the keys on the keyboard"
+msgstr "Lletra per a les tecles al teclat"
+
+#: ktouch.kcfg:97
+#, no-c-format
+msgid "The currently loaded keyboard file"
+msgstr "El fitxer de teclat carregat actualment"
+
+#: ktouch.kcfg:103
+#, no-c-format
+msgid "Allow automatic level adjustments"
+msgstr "Permet ajustos de nivell automàtics"
+
+#: ktouch.kcfg:107
+#, no-c-format
+msgid "Disable manual level adjustments when auto-level change is enabled"
+msgstr ""
+"Deshabilita els ajustos manuals de nivell quan està habilitat el canvi de "
+"nivell automàtic"
+
+#: ktouch.kcfg:111
+#, no-c-format
+msgid "Remember the current level for the next KTouch start"
+msgstr "Recorda el nivell actual en retornar a KTouch"
+
+#: ktouch.kcfg:115
+#, no-c-format
+msgid "The current training level"
+msgstr "El nivell d'entrenament actual"
+
+#: ktouch.kcfg:119
+#, no-c-format
+msgid "Number of chars per minute to increase a level"
+msgstr "Nombre de caràcters per minut per a pujar un nivell"
+
+#: ktouch.kcfg:123
+#, no-c-format
+msgid "Percentage of correctness to increase a level"
+msgstr "Percentatge de correcció per a pujar un nivell"
+
+#: ktouch.kcfg:127
+#, no-c-format
+msgid "Number of chars per minute to decrease a level"
+msgstr "Nombre de caràcters per minut per a baixar un nivell"
+
+#: ktouch.kcfg:131
+#, no-c-format
+msgid "Percentage of correctness to decrease a level"
+msgstr "Percentatge de correcció per a baixar un nivell"
+
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:16
#, no-c-format
msgid "Color Scheme Editor"
msgstr "Editor de l'esquema de color"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 41
-#: rc.cpp:18
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:41
#, no-c-format
msgid "User defined color schemes"
msgstr "Esquemes de color definits per l'usuari"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 124
-#: rc.cpp:27
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:73
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Add"
+msgstr "Afegeix..."
+
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:89 ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:223
+#, no-c-format
+msgid "Remove"
+msgstr ""
+
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:124
#, no-c-format
msgid "Edit color scheme:"
msgstr "Edita l'esquema de color:"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 143
-#: rc.cpp:30
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:143
#, no-c-format
msgid "Name of color scheme:"
msgstr "Nom de l'esquema de color:"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 156
-#: rc.cpp:33
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:156
#, no-c-format
msgid "&Store data"
msgstr "&Emmagatzema les dades"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 174
-#: rc.cpp:36
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:174
#, no-c-format
msgid "Slide line colors"
msgstr "Colors de la línia lliscant"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 201
-#: rc.cpp:39
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:201
#, no-c-format
msgid "Teacher background"
msgstr "Fons del professor"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 234
-#: rc.cpp:42
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:234
#, no-c-format
msgid "Teacher text"
msgstr "Text del professor"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 269
-#: rc.cpp:45
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:269
#, no-c-format
msgid "Student text on error"
msgstr "Text de l'estudiant en cas d'error"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 277
-#: rc.cpp:48
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:277
#, no-c-format
msgid "Student background"
msgstr "Fons de l'estudiant"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 301
-#: rc.cpp:51
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:301
#, no-c-format
msgid "Student text"
msgstr "Text de l'estudiant"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 325
-#: rc.cpp:54
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:325
#, no-c-format
msgid "Student background on error"
msgstr "Fons de l'estudiant en cas d'error"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 362
-#: rc.cpp:57
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:362
#, no-c-format
msgid "Keyboard colors"
msgstr "Colors del teclat"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 440
-#: rc.cpp:60 rc.cpp:78
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:440 ktouchcoloreditor_dlg.ui:555
#, no-c-format
msgid "Highlighted text color"
msgstr "Color del text ressaltat"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 448
-#: rc.cpp:63 rc.cpp:75
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:448 ktouchcoloreditor_dlg.ui:539
#, no-c-format
msgid "Text color"
msgstr "Color del text"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 464
-#: rc.cpp:66
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:464
#, no-c-format
msgid "Key frame"
msgstr "Marc de la tecla"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 472
-#: rc.cpp:69
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:472
#, no-c-format
msgid "Normal key colors:"
msgstr "Colors normals de tecla:"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 504
-#: rc.cpp:72 rc.cpp:81
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:504 ktouchcoloreditor_dlg.ui:571
#, no-c-format
msgid "Highlighted background"
msgstr "Fons ressaltat"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 595
-#: rc.cpp:84
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:595
#, no-c-format
msgid "Modifier/other keys:"
msgstr "Modificadors/altres tecles:"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 603
-#: rc.cpp:87
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:603
#, no-c-format
msgid "Background"
msgstr "Fons"
-#. i18n: file ktouchcoloreditor_dlg.ui line 615
-#: rc.cpp:90
+#: ktouchcoloreditor_dlg.ui:615
#, no-c-format
msgid "Background colors for normal keys:"
msgstr "Colors de fons per les tecles normals:"
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 16
-#: rc.cpp:93
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:16
#, no-c-format
msgid "Keyboard Layout Editor"
msgstr "Editor de la disposició del teclat"
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 35
-#: rc.cpp:96 rc.cpp:183
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:35 ktouchlectureeditor_dlg.ui:500
#, no-c-format
msgid "Change Font..."
msgstr "Canvia lletra..."
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 105
-#: rc.cpp:111
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:60
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Open..."
+msgstr "&Obre una lliçó..."
+
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:68
+#, no-c-format
+msgid "Save"
+msgstr ""
+
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:79
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Save As..."
+msgstr "Desa &com a..."
+
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:87 ktouchstatistics_dlg.ui:1247
+#, no-c-format
+msgid "Close"
+msgstr ""
+
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:105
#, no-c-format
msgid "Keyboard Layout"
msgstr "Disposició del teclat"
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 116
-#: rc.cpp:114
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:116
#, no-c-format
msgid "Keyboard dimensions:"
msgstr "Dimensions del teclat:"
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 151
-#: rc.cpp:117
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:151
#, no-c-format
msgid "Key Definitions"
msgstr "Definicions de tecles"
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 191
-#: rc.cpp:120
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:191
#, no-c-format
msgid "Add..."
msgstr "Afegeix..."
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 207
-#: rc.cpp:123
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:207
#, no-c-format
msgid "Edit..."
msgstr "Edita..."
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 233
-#: rc.cpp:129
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:233
#, no-c-format
msgid "Key definition data:"
msgstr "Dades de definició de tecles:"
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 256
-#: rc.cpp:132
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:256
#, no-c-format
msgid "Keyboard Identification Data"
msgstr "Dades d'identificació de teclat"
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 273
-#: rc.cpp:135
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:273
#, no-c-format
msgid "Keyboard title:"
msgstr "Títol del teclat:"
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 305
-#: rc.cpp:138
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:305
#, no-c-format
msgid "Comments:"
msgstr "Comentaris:"
-#. i18n: file ktouchkeyboardeditor_dlg.ui line 313
-#: rc.cpp:141
+#: ktouchkeyboardeditor_dlg.ui:313
#, no-c-format
msgid "Language id:"
msgstr "Id. de l'idioma:"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 16
-#: rc.cpp:144
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:16
#, no-c-format
msgid "KTouch Lecture Editor"
msgstr "Editor de lliçons de KTouch"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 27
-#: rc.cpp:147
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:27
#, no-c-format
msgid "Lecture Properties"
msgstr "Propietats de la lliçó"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 52
-#: rc.cpp:150
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:52
#, no-c-format
msgid "Title:"
msgstr "Títol:"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 75
-#: rc.cpp:153
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:75
#, no-c-format
msgid "Comment:"
msgstr "Descripció:"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 104
-#: rc.cpp:156
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:104
#, no-c-format
msgid "Level Editor"
msgstr "Editor de nivell"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 121
-#: rc.cpp:159
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:121
#, no-c-format
msgid "Levels"
msgstr "Nivells"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 332
-#: rc.cpp:162
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:332
#, no-c-format
msgid "Level comment (optional):"
msgstr "Descripció del nivell (opcional):"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 348
-#: rc.cpp:165
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:348
#, no-c-format
msgid "Words: "
msgstr "Paraules: "
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 373
-#: rc.cpp:168
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:373
#, no-c-format
msgid "Characters: "
msgstr "Caràcters: "
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 398
-#: rc.cpp:171
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:398
#, no-c-format
msgid "Time needed (beg/adv/pro): "
msgstr "Temps necessari (passerell/avançat/professional): "
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 422
-#: rc.cpp:174
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:422
#, no-c-format
msgid "Level Data of Level 10"
msgstr "Dades de nivell pel nivell 10"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 438
-#: rc.cpp:177
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:438
#, no-c-format
msgid "New characters in this level:"
msgstr "Caràcters nous en aquest nivell:"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 475
-#: rc.cpp:180
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:475
#, no-c-format
msgid "Level data:"
msgstr "Dades de nivell:"
-#. i18n: file ktouchlectureeditor_dlg.ui line 550
-#: rc.cpp:192
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:525
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Open..."
+msgstr "&Obre una lliçó..."
+
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:536
+#, no-c-format
+msgid "&Save"
+msgstr ""
+
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:550
#, no-c-format
msgid "Save &As..."
msgstr "Desa &com a..."
-#. i18n: file ktouchopenrequest_dlg.ui line 16
-#: rc.cpp:198
+#: ktouchlectureeditor_dlg.ui:561
+#, no-c-format
+msgid "&Close"
+msgstr ""
+
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:16
#, no-c-format
msgid "Open Something in Editor"
msgstr "Obriu quelcom a l'editor"
-#. i18n: file ktouchopenrequest_dlg.ui line 35
-#: rc.cpp:201
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:35
#, no-c-format
msgid "Select File to Open"
msgstr "Escolliu fitxer a obrir"
-#. i18n: file ktouchopenrequest_dlg.ui line 52
-#: rc.cpp:204
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:52
#, no-c-format
msgid "Current something"
msgstr "Quelcom actual"
-#. i18n: file ktouchopenrequest_dlg.ui line 66
-#: rc.cpp:207
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:66
#, no-c-format
msgid "Preset something:"
msgstr "Predetermina quelcom:"
-#. i18n: file ktouchopenrequest_dlg.ui line 79
-#: rc.cpp:210
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:79
#, no-c-format
msgid "New something"
msgstr "Nou quelcom"
-#. i18n: file ktouchopenrequest_dlg.ui line 147
-#: rc.cpp:216
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:134
+#, no-c-format
+msgid "Browse..."
+msgstr ""
+
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:147
#, no-c-format
msgid "Current something file"
msgstr "Fitxer quelcom actual"
-#. i18n: file ktouchopenrequest_dlg.ui line 161
-#: rc.cpp:219
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:161
#, no-c-format
msgid "Open file:"
msgstr "Obre un fitxer:"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 30
-#: rc.cpp:231
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:204
+#, no-c-format
+msgid "&OK"
+msgstr ""
+
+#: ktouchopenrequest_dlg.ui:215
+#, no-c-format
+msgid "&Cancel"
+msgstr ""
+
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:30
#, no-c-format
msgid "Color Scheme"
msgstr "Esquema de color"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 49
-#: rc.cpp:234
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:49
#, no-c-format
msgid "Select color scheme:"
msgstr "Tria un esquema de color:"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 94
-#: rc.cpp:249
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:94
#, no-c-format
msgid "Color scheme for displaying the keyboard"
msgstr "Esquema de color del teclat"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 97
-#: rc.cpp:252
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:97
#, no-c-format
msgid ""
-"You can choose here the color scheme for displaying the keyboard. <i>"
-"Black & White</i> will display all keyboard letters black on white, <i>"
-"Classic</i> will colorize the same color for each finger, <i>Deep Blue</i> "
-"will display the keyboard in different deep blue colors and <i>Stripy</i> "
-"will alternate blue and gray for letters corresponding to same finger."
+"You can choose here the color scheme for displaying the keyboard. <i>Black & "
+"White</i> will display all keyboard letters black on white, <i>Classic</i> "
+"will colorize the same color for each finger, <i>Deep Blue</i> will display "
+"the keyboard in different deep blue colors and <i>Stripy</i> will alternate "
+"blue and gray for letters corresponding to same finger."
msgstr ""
"Aquí podeu escollir l'esquema de color del teclat. <i>Blanc i negre</i> "
"mostrarà totes les lletres del teclat en negre sobre blanc, <i>Clàssic</i> "
-"donarà el mateix color a les tecles que es premen amb el mateix dit, <i>"
-"Blau fosc</i> mostrarà el teclat amb diferents tons de blau fosc i <i>"
-"A ratlles</i> alternarà el blau i el gris per a tecles corresponents al mateix "
-"dit."
+"donarà el mateix color a les tecles que es premen amb el mateix dit, <i>Blau "
+"fosc</i> mostrarà el teclat amb diferents tons de blau fosc i <i>A ratlles</"
+"i> alternarà el blau i el gris per a tecles corresponents al mateix dit."
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 107
-#: rc.cpp:255
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:107
#, no-c-format
msgid "Use common typing line colors independent of color scheme"
msgstr ""
"Usa colors comuns en la línia d'escriptura independentment de l'esquema de "
"color"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 115
-#: rc.cpp:258
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:115
#, no-c-format
msgid "Typing Line Colors"
msgstr "Colors de la línia d'escriptura"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 143
-#: rc.cpp:261
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:143
#, no-c-format
msgid "The background for the teacher's line"
msgstr "El fons de la línia del professor"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 146
-#: rc.cpp:264
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:146
#, no-c-format
msgid ""
"You can change here the background color for the teacher's line (the line of "
@@ -878,57 +1007,50 @@ msgstr ""
"Aquí podeu canviar el color del fons de la línia del professor (la línia de "
"lletres que heu d'escriure)."
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 154
-#: rc.cpp:267
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:154
#, no-c-format
msgid "Typing line"
msgstr "Línia d'escriptura"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 179
-#: rc.cpp:270
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:179
#, no-c-format
msgid "The color for the teacher's line"
msgstr "El color de la línia del professor"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 230
-#: rc.cpp:273
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:230
#, no-c-format
msgid "Change the text color for the student line"
msgstr "Canvia el color del text de la línia de l'estudiant"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 233
-#: rc.cpp:276
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:233
#, no-c-format
msgid "Here you can change the color of the text you type in the student line."
msgstr ""
"Aquí podeu canviar el color del text que escriviu a la línia de l'estudiant."
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 241
-#: rc.cpp:279 rc.cpp:291 rc.cpp:309
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:241 ktouchprefcolorslayout.ui:321
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:439
#, no-c-format
msgid "Background:"
msgstr "Fons:"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 263
-#: rc.cpp:282 rc.cpp:285 rc.cpp:300
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:263 ktouchprefcolorslayout.ui:288
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:384
#, no-c-format
msgid "Text:"
msgstr "Text:"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 296
-#: rc.cpp:288
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:296
#, no-c-format
msgid "Teacher's line"
msgstr "Línia del professor"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 348
-#: rc.cpp:294
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:348
#, no-c-format
msgid "Use different color on error in typing line"
msgstr "Usa un color diferent per a errors a la línia d'escriptura"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 351
-#: rc.cpp:297
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:351
#, no-c-format
msgid ""
"If checked this shows your error using the colors below on the typing line"
@@ -936,66 +1058,53 @@ msgstr ""
"Si està activat mostra el vostre error usant els colors de baix a la línia "
"d'escriptura"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 411
-#: rc.cpp:303
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:411
#, no-c-format
msgid "Choose the text color for error in typing line"
msgstr "Escolliu el color del text per a errors a la línia d'escriptura"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 414
-#: rc.cpp:306
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:414
#, no-c-format
msgid ""
"When you have checked 'Use different color on error in the typing line', you "
-"can then choose a color for the text of errors. You make an error when you type "
-"a wrong letter in the student line. This is a way to make your errors more "
-"visible."
+"can then choose a color for the text of errors. You make an error when you "
+"type a wrong letter in the student line. This is a way to make your errors "
+"more visible."
msgstr ""
"Si heu activat 'Usa un color diferent per a errors a la línia d'escriptura', "
"podeu escollir un color per al text amb errors. Feu un error en escriure una "
"lletra equivocada a la línia de l'estudiant. D'aquesta manera els errors són "
"més visibles."
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 466
-#: rc.cpp:312
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:466
#, no-c-format
msgid "Choose the background color for error in typing line"
msgstr "Escolliu el color de fons per a errors a la línia d'escriptura"
-#. i18n: file ktouchprefcolorslayout.ui line 469
-#: rc.cpp:315
+#: ktouchprefcolorslayout.ui:469
#, no-c-format
msgid ""
"When you have checked 'Use different color on error in the typing line', you "
"can then choose a color for the background of errors. You make an error when "
-"you type a wrong letter in the student line. This is a way to make your errors "
-"more visible."
+"you type a wrong letter in the student line. This is a way to make your "
+"errors more visible."
msgstr ""
"Si heu activat 'Usa un color diferent per a errors a la línia d'escriptura', "
"podeu escollir un color per al fons amb errors. Feu un error en escriure una "
"lletra equivocada a la línia de l'estudiant. D'aquesta manera els errors són "
"més visibles."
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 36
-#: rc.cpp:321
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:36
#, no-c-format
msgid "Sound"
msgstr "So"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 47
-#: rc.cpp:324
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:47
#, no-c-format
msgid "&Beep on error"
msgstr "&Pita en els errors"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 50
-#: rc.cpp:327 rc.cpp:747
-#, no-c-format
-msgid "Emit a beep on each typing error"
-msgstr "Pita en cada error d'escriptura"
-
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 53
-#: rc.cpp:330
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:53
#, no-c-format
msgid ""
"If checked (default) this will emit a beep each time you make a typing error."
@@ -1003,108 +1112,93 @@ msgstr ""
"Si està activat (predeterminat) emetrà un bip cada vegada que feu un error "
"d'escriptura."
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 61
-#: rc.cpp:333
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:61
#, no-c-format
msgid "&Sound on automatic level change"
msgstr "Emet un &so en canviar automàticament de nivell"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 64
-#: rc.cpp:336
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:64
#, no-c-format
msgid "Play a sound when the level automatically changes."
msgstr "Emet un so quan el nivell canvia automàticament."
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 67
-#: rc.cpp:339
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:67
#, no-c-format
msgid ""
-"If this is checked (default) a sound will be played each time you automatically "
-"change of level."
+"If this is checked (default) a sound will be played each time you "
+"automatically change of level."
msgstr ""
"Si està activat (predeterminat) s'emetrà un so cada vegada que canvieu "
"automàticament de nivell."
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 77
-#: rc.cpp:342
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:77
#, no-c-format
msgid "Text Line Settings"
msgstr "Arranjament de la línia de text"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 96
-#: rc.cpp:345
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:96
#, no-c-format
msgid "20: Fast"
msgstr "20: Ràpid"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 164
-#: rc.cpp:348
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:164
#, no-c-format
msgid "Slow: 1"
msgstr "Lent: 1"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 172
-#: rc.cpp:351
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:172
#, no-c-format
msgid "Sliding speed:"
msgstr "Velocitat de desplaçament:"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 207
-#: rc.cpp:354
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:207
#, no-c-format
msgid "Maximum height of sliding line widget:"
msgstr "Alçada màxima de l'estri línia de lliscament:"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 226
-#: rc.cpp:357
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:226
#, no-c-format
msgid "in pixels"
msgstr "en píxels"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 261
-#: rc.cpp:360
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:261
#, no-c-format
msgid "Font for displayed/typed text:"
msgstr "Lletra per al text mostrat/escrit:"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 292
-#: rc.cpp:363
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:292
#, no-c-format
msgid "Change the font for the student and teacher lines"
msgstr "Canvia la lletra de la línia de l'estudiant i del professor"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 295
-#: rc.cpp:366
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:295
#, no-c-format
msgid ""
"This button will display a font dialog where you can change the font for the "
-"student and the teacher lines. When you leave the font dialog, the new font is "
-"previewed in the line below and only applied when you click the Apply button "
-"below."
+"student and the teacher lines. When you leave the font dialog, the new font "
+"is previewed in the line below and only applied when you click the Apply "
+"button below."
msgstr ""
-"Aquest botó mostrarà un diàleg de tipus de lletra on podeu canviar la lletra de "
-"les línies de l'estudiant i del professor. Quan deixeu el diàleg de tipus de "
-"lletra, la lletra nova es previsualitzarà a la línia de baix i només s'aplicarà "
-"quan premeu el botó Aplica."
+"Aquest botó mostrarà un diàleg de tipus de lletra on podeu canviar la lletra "
+"de les línies de l'estudiant i del professor. Quan deixeu el diàleg de tipus "
+"de lletra, la lletra nova es previsualitzarà a la línia de baix i només "
+"s'aplicarà quan premeu el botó Aplica."
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 303
-#: rc.cpp:369
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:303
#, no-c-format
msgid "Override lecture font"
msgstr "Omet lletra de la lliçó"
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 306
-#: rc.cpp:372
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:306
#, no-c-format
msgid ""
-"If you want to override the font of the training lecture check this box and set "
-"your own font."
+"If you want to override the font of the training lecture check this box and "
+"set your own font."
msgstr ""
"Si voleu ometre la lletra de la lliçó d'entrenament activeu aquesta opció i "
"establiu la lletra que voleu."
-#. i18n: file ktouchprefgenerallayout.ui line 309
-#: rc.cpp:375
+#: ktouchprefgenerallayout.ui:309
#, no-c-format
msgid ""
"Most lectures suggest a font to use. This is necessary for not so common "
@@ -1114,201 +1208,171 @@ msgid ""
msgstr ""
"La majoria de lliçons suggereixen usar una lletra. Això és necessari per a "
"idiomes poc comuns, els caràcters dels quals poden mostrar-se de manera "
-"estranya i falsejar la línia lliscant. Si activeu aquest botó podeu escollir la "
-"lletra que voleu i ometre la lletra de la lliçó."
+"estranya i falsejar la línia lliscant. Si activeu aquest botó podeu escollir "
+"la lletra que voleu i ometre la lletra de la lliçó."
-#. i18n: file ktouchprefkeyboardlayout.ui line 41
-#: rc.cpp:381
+#: ktouchprefkeyboardlayout.ui:41
#, no-c-format
msgid "Highlight &keys on keyboard"
msgstr "Ressalta les &tecles al teclat"
-#. i18n: file ktouchprefkeyboardlayout.ui line 44
-#: rc.cpp:384
+#: ktouchprefkeyboardlayout.ui:44
#, no-c-format
msgid "Show on the keyboards the keys you have to type"
msgstr "Mostra al teclat les tecles que heu de prémer"
-#. i18n: file ktouchprefkeyboardlayout.ui line 47
-#: rc.cpp:387
+#: ktouchprefkeyboardlayout.ui:47
#, no-c-format
msgid ""
-"This highlights on the keyboard the key you have to type next. It is easier to "
-"type when this is checked."
+"This highlights on the keyboard the key you have to type next. It is easier "
+"to type when this is checked."
msgstr ""
"Ressalta al teclat la següent tecla que heu de prémer. És més fàcil escriure "
"quan està activat."
-#. i18n: file ktouchprefkeyboardlayout.ui line 55
-#: rc.cpp:390
+#: ktouchprefkeyboardlayout.ui:55
#, no-c-format
msgid "Hide keyboard"
msgstr "Oculta el teclat"
-#. i18n: file ktouchprefkeyboardlayout.ui line 88
-#: rc.cpp:393
+#: ktouchprefkeyboardlayout.ui:88
#, no-c-format
msgid "Override keyboard fonts"
msgstr "Omet lletres del teclat"
-#. i18n: file ktouchprefkeyboardlayout.ui line 91
-#: rc.cpp:396
+#: ktouchprefkeyboardlayout.ui:91
#, no-c-format
msgid ""
-"If checked you can specify your own keyboard font instead of the predefined one "
-"of the keyboard layout."
+"If checked you can specify your own keyboard font instead of the predefined "
+"one of the keyboard layout."
msgstr ""
"Si està activat podeu especificar la vostra lletra de teclat en lloc de la "
"disposició de teclat predefinida."
-#. i18n: file ktouchprefkeyboardlayout.ui line 94
-#: rc.cpp:399
+#: ktouchprefkeyboardlayout.ui:94
#, no-c-format
msgid ""
"Every keyboard layout may specify its own font. If the predefined font of a "
-"certain keyboard layout does not work or you would like to have your own, check "
-"this button. You may then choose your own font that will be used to draw the "
-"characters on the keys."
+"certain keyboard layout does not work or you would like to have your own, "
+"check this button. You may then choose your own font that will be used to "
+"draw the characters on the keys."
msgstr ""
-"Cada disposició de teclat pot especificar la seva pròpia lletra. Si la lletra "
-"predefinida en una disposició de teclat no funciona o desitgeu tenir-ne una de "
-"pròpia, activeu aquest botó. Aleshores podreu escollir quina lletra s'usarà per "
-"dibuixar els caràcters a les tecles."
+"Cada disposició de teclat pot especificar la seva pròpia lletra. Si la "
+"lletra predefinida en una disposició de teclat no funciona o desitgeu tenir-"
+"ne una de pròpia, activeu aquest botó. Aleshores podreu escollir quina "
+"lletra s'usarà per dibuixar els caràcters a les tecles."
-#. i18n: file ktouchprefkeyboardlayout.ui line 102
-#: rc.cpp:402
+#: ktouchprefkeyboardlayout.ui:102
#, no-c-format
msgid "Font for keys on keyboard:"
msgstr "Lletra per a les tecles al teclat:"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 30
-#: rc.cpp:408
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:30
#, no-c-format
msgid "Level Up/Down Limits"
msgstr "Límits del nivell alt/baix"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 41
-#: rc.cpp:411
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:41
#, no-c-format
msgid "A&utomatic level adjustment"
msgstr "&Ajust de nivell automàtic"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 74
-#: rc.cpp:414 rc.cpp:441
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:74 ktouchpreftraininglayout.ui:267
#, no-c-format
msgid "Correctness:"
msgstr "Correcció:"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 90
-#: rc.cpp:417 rc.cpp:435
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:90 ktouchpreftraininglayout.ui:217
#, no-c-format
msgid "Typing speed:"
msgstr "Velocitat d'escriptura:"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 98
-#: rc.cpp:420 rc.cpp:432
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:98 ktouchpreftraininglayout.ui:196
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 106
-#: rc.cpp:423
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:106
#, no-c-format
msgid "Limits to increase a level"
msgstr "Límits per a pujar un nivell"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 136
-#: rc.cpp:426 rc.cpp:438
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:136 ktouchpreftraininglayout.ui:225
#, no-c-format
msgid "chars/minute"
msgstr "caràcters/minut"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 188
-#: rc.cpp:429
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:188
#, no-c-format
msgid "Limits to decrease a level"
msgstr "Límits per a baixar un nivell"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 277
-#: rc.cpp:444
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:277
#, no-c-format
msgid "Disable manual level change buttons"
msgstr "Deshabilita els botons de canvi manual de nivell"
-#. i18n: file ktouchpreftraininglayout.ui line 298
-#: rc.cpp:447
+#: ktouchpreftraininglayout.ui:298
#, no-c-format
msgid "&Remember level for next program start"
msgstr "&Recorda el nivell en retornar al programa"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 24
-#: rc.cpp:450
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:24
#, no-c-format
msgid "Training Statistics"
msgstr "Estadístiques de l'entrenament"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 50
-#: rc.cpp:453
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:50
#, no-c-format
msgid "Current Training Session"
msgstr "Sessió d'entrenament actual"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 67
-#: rc.cpp:456
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:67
#, no-c-format
msgid "Current Training Session Statistics"
msgstr "Estadístiques de la sessió d'entrenament actual"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 83
-#: rc.cpp:459
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:83
#, no-c-format
msgid "Levels in this session:"
msgstr "Nivells d'aquesta sessió:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 99
-#: rc.cpp:462
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:99
#, no-c-format
msgid "levelLabel1"
msgstr "etiquetaNivell1"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 107
-#: rc.cpp:465 rc.cpp:561
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:107 ktouchstatistics_dlg.ui:553
#, no-c-format
msgid "Lecture:"
msgstr "Lliçó:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 123
-#: rc.cpp:468
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:123
#, no-c-format
msgid "lectureLabel1"
msgstr "etiquetaLliço1"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 141
-#: rc.cpp:471 rc.cpp:567
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:141 ktouchstatistics_dlg.ui:587
#, no-c-format
msgid "General Statistics"
msgstr "Estadístiques generals"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 152
-#: rc.cpp:474 rc.cpp:570
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:152 ktouchstatistics_dlg.ui:598
#, no-c-format
msgid "Words typed:"
msgstr "Paraules teclejades:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 160
-#: rc.cpp:477 rc.cpp:573
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:160 ktouchstatistics_dlg.ui:606
#, no-c-format
msgid "Mistyped characters:"
msgstr "Caràcters mal teclejats:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 168
-#: rc.cpp:480 rc.cpp:576
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:168 ktouchstatistics_dlg.ui:614
#, no-c-format
msgid "Time (seconds) elapsed:"
msgstr "Temps emprat (segons):"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 185
-#: rc.cpp:483
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:185
#, no-c-format
msgid ""
"This shows the number of seconds you have typed in this training session."
@@ -1316,138 +1380,118 @@ msgstr ""
"Això mostra el nombre de segons que heu estat teclejant en aquesta sessió "
"d'entrenament."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 202
-#: rc.cpp:486
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:202
#, no-c-format
msgid ""
"The number of characters (correct and wrong) that you have typed so far."
msgstr ""
"El nombre de caràcters (correctes i erronis) que heu teclejat fins ara."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 219
-#: rc.cpp:489
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:219
#, no-c-format
msgid "Shows how many wrong characters you did type."
msgstr "Mostra quants caràcters erronis heu teclejat."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 236
-#: rc.cpp:492
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:236
#, no-c-format
msgid "The number of words typed so far."
msgstr "El nombre de paraules teclejades fins ara."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 244
-#: rc.cpp:495 rc.cpp:579
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:244 ktouchstatistics_dlg.ui:678
#, no-c-format
msgid "Characters typed:"
msgstr "Caràcters teclejats:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 254
-#: rc.cpp:498 rc.cpp:582
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:254 ktouchstatistics_dlg.ui:688
#, no-c-format
msgid "Character Statistics (characters you need to focus on)"
msgstr ""
"Estadístiques per caràcters (caràcters als que haureu de parar més atenció)"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 257
-#: rc.cpp:501
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:257
#, no-c-format
msgid ""
-"Here the characters are listed that you have missed during the typing test. The "
-"percentage shows the ratio of how often a key was missed versus how often the "
-"key was pressed in total. Large numbers indicate that the key was missed a lot."
+"Here the characters are listed that you have missed during the typing test. "
+"The percentage shows the ratio of how often a key was missed versus how "
+"often the key was pressed in total. Large numbers indicate that the key was "
+"missed a lot."
msgstr ""
"Aquí es llisten els caràcters que heu errat durant la prova de tecleig. El "
-"percentatge mostra la relació entre el nombre d'errors d'una tecla i el nombre "
-"de vegades que s'ha premut en total.Números grans indiquen que una tecla s'ha "
-"errat moltes vegades."
+"percentatge mostra la relació entre el nombre d'errors d'una tecla i el "
+"nombre de vegades que s'ha premut en total.Números grans indiquen que una "
+"tecla s'ha errat moltes vegades."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 295
-#: rc.cpp:504 rc.cpp:588
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:295 ktouchstatistics_dlg.ui:729
#, no-c-format
msgid "a:"
msgstr "a:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 303
-#: rc.cpp:507 rc.cpp:591
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:303 ktouchstatistics_dlg.ui:737
#, no-c-format
msgid "e:"
msgstr "e:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 311
-#: rc.cpp:510 rc.cpp:594
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:311 ktouchstatistics_dlg.ui:745
#, no-c-format
msgid "b:"
msgstr "b:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 324
-#: rc.cpp:513 rc.cpp:597
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:324 ktouchstatistics_dlg.ui:758
#, no-c-format
msgid "f:"
msgstr "f:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 342
-#: rc.cpp:516 rc.cpp:600
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:342 ktouchstatistics_dlg.ui:776
#, no-c-format
msgid "g:"
msgstr "g:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 350
-#: rc.cpp:519 rc.cpp:603
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:350 ktouchstatistics_dlg.ui:784
#, no-c-format
msgid "c:"
msgstr "c:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 373
-#: rc.cpp:522 rc.cpp:606
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:373 ktouchstatistics_dlg.ui:807
#, no-c-format
msgid "h:"
msgstr "h:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 381
-#: rc.cpp:525 rc.cpp:609
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:381 ktouchstatistics_dlg.ui:815
#, no-c-format
msgid "d:"
msgstr "d:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 391
-#: rc.cpp:528 rc.cpp:612
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:391 ktouchstatistics_dlg.ui:825
#, no-c-format
msgid "Typing Rate"
msgstr "Taxa de pulsacions"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 402
-#: rc.cpp:531 rc.cpp:615
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:402 ktouchstatistics_dlg.ui:836
#, no-c-format
msgid "Characters per minute:"
msgstr "Caràcters per minut:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 410
-#: rc.cpp:534 rc.cpp:618
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:410 ktouchstatistics_dlg.ui:844
#, no-c-format
msgid "Words per minute:"
msgstr "Paraules per minut:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 427
-#: rc.cpp:537
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:427
#, no-c-format
msgid "The number of correct characters you typed per minute."
msgstr "El nombre de caràcters correctes per minut que heu teclejat."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 444
-#: rc.cpp:540
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:444
#, no-c-format
msgid "The number of words you typed per minute."
msgstr "El nombre de paraules per minut que heu teclejat."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 454
-#: rc.cpp:543 rc.cpp:621
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:454 ktouchstatistics_dlg.ui:882
#, no-c-format
msgid "Accuracy"
msgstr "Encert"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 465
-#: rc.cpp:546
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:465
#, no-c-format
msgid ""
"The ratio of correctly typed characters versus total number of characters "
@@ -1456,380 +1500,192 @@ msgstr ""
"La relació de caràcters teclejats correctament envers el nombre total de "
"caràcters teclejats."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 496
-#: rc.cpp:549 rc.cpp:552
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:496 ktouchstatistics_dlg.ui:513
#, no-c-format
msgid "Current Level Statistics"
msgstr "Estadístiques del nivell actual"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 537
-#: rc.cpp:555
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:537
#, no-c-format
msgid "lectureLabel2"
msgstr "etiquetaLliço2"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 545
-#: rc.cpp:558
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:545
#, no-c-format
msgid "Level:"
msgstr "Nivell:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 569
-#: rc.cpp:564
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:569
#, no-c-format
msgid "levelLabel2"
msgstr "etiquetaNivell2"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 691
-#: rc.cpp:585
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:691
#, no-c-format
msgid ""
-"Here the characters are listed that you have missed during the typing test. The "
-"percentage shows the ratio of how often a key was missed versus how often the "
-"key was pressed correctly. Large numbers indicate that the key was missed a "
-"lot."
+"Here the characters are listed that you have missed during the typing test. "
+"The percentage shows the ratio of how often a key was missed versus how "
+"often the key was pressed correctly. Large numbers indicate that the key was "
+"missed a lot."
msgstr ""
"Aquí es llisten els caràcters que heu errat durant la prova de tecleig. El "
"percentatge mostra la relació entre el nombre d'errors i el nombre d'encerts "
"d'una tecla concreta. Números grans indiquen que una tecla s'ha errat moltes "
"vegades."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 921
-#: rc.cpp:624
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:921
#, no-c-format
msgid "Monitor Progress"
msgstr "Mostra el progrés"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 938
-#: rc.cpp:627
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:938
#, no-c-format
msgid "Your Typing Progress"
msgstr "El vostre progrés en el tecleig"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 954
-#: rc.cpp:630
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:954
#, no-c-format
msgid "Show progress in lecture:"
msgstr "Mostra el progrés en la lliçó:"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 970
-#: rc.cpp:633
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:970
#, no-c-format
msgid "Here you can select the lecture you want to obtain statistics for."
msgstr ""
"Aquí podeu escollir la lliçó de la qual voleu obtenir les estadístiques."
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1001
-#: rc.cpp:636
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1001
#, no-c-format
msgid "Progress Chart Options"
msgstr "Opcions del gràfic de progrés"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1034
-#: rc.cpp:639
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1034
#, no-c-format
msgid "Chart Data"
msgstr "Dades del gràfic"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1042
-#: rc.cpp:642
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1042
#, no-c-format
msgid "Level stats"
msgstr "Estadístiques de nivell"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1050
-#: rc.cpp:645
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1050
#, no-c-format
msgid "Session stats"
msgstr "Estadístiques de sessió"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1099
-#: rc.cpp:648
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1099
#, no-c-format
msgid "Chart Type"
msgstr "Tipus de gràfic"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1163
-#: rc.cpp:663
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1163
#, no-c-format
msgid "Time Axis Scaling"
msgstr "Escalat de l'eix de temps"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1171
-#: rc.cpp:666
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1171
#, no-c-format
msgid "Time scaled"
msgstr "Escalat temporal"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1179
-#: rc.cpp:669
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1179
#, no-c-format
msgid "Constant spacing"
msgstr "Espaiat constant"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1219
-#: rc.cpp:672
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1219
#, no-c-format
msgid "Clear History"
msgstr "Neteja l'historial"
-#. i18n: file ktouchstatistics_dlg.ui line 1222
-#: rc.cpp:675
+#: ktouchstatistics_dlg.ui:1222
#, no-c-format
msgid ""
-"Pressing this button will erase the whole training statistics for the current "
-"user."
+"Pressing this button will erase the whole training statistics for the "
+"current user."
msgstr ""
-"En prémer aquest botó s'esborraran totes les estadístiques de l'usuari actual."
+"En prémer aquest botó s'esborraran totes les estadístiques de l'usuari "
+"actual."
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 32
-#: rc.cpp:681
+#: ktouchstatuslayout.ui:32
#, no-c-format
msgid "Level"
msgstr "Nivell"
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 80
-#: rc.cpp:684
+#: ktouchstatuslayout.ui:80
#, no-c-format
msgid "Current level"
msgstr "Nivell actual"
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 83
-#: rc.cpp:687
+#: ktouchstatuslayout.ui:83
#, no-c-format
msgid "This shows which level you are at."
msgstr "Mostra en quin nivell esteu."
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 108
-#: rc.cpp:690
+#: ktouchstatuslayout.ui:108
#, no-c-format
msgid "+"
msgstr "+"
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 125
-#: rc.cpp:693
+#: ktouchstatuslayout.ui:125
#, no-c-format
msgid "-"
msgstr "-"
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 147
-#: rc.cpp:696
+#: ktouchstatuslayout.ui:147
#, no-c-format
msgid "Speed"
msgstr "Rapidesa"
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 190
-#: rc.cpp:699
+#: ktouchstatuslayout.ui:190
#, no-c-format
msgid "Characters/Minute"
msgstr "Caràcters/minut"
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 193
-#: rc.cpp:702
+#: ktouchstatuslayout.ui:193
#, no-c-format
msgid ""
-"This shows how fast you are typing. It measures the typing speed in characters "
-"per minute."
+"This shows how fast you are typing. It measures the typing speed in "
+"characters per minute."
msgstr "Mostra com de ràpid esteu teclejant. Es mesura en caràcters per minut."
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 248
-#: rc.cpp:708
+#: ktouchstatuslayout.ui:248
#, no-c-format
msgid "How much are you typing correctly?"
msgstr "Com de correctament esteu teclejant?"
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 251
-#: rc.cpp:711
+#: ktouchstatuslayout.ui:251
#, no-c-format
msgid "This shows how correctly you are typing."
msgstr "Mostra com de correctament esteu teclejant."
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 278
-#: rc.cpp:714
+#: ktouchstatuslayout.ui:278
#, no-c-format
msgid "New Characters in This Level"
msgstr "Caràcters nous en aquest nivell"
-#. i18n: file ktouchstatuslayout.ui line 319
-#: rc.cpp:717
+#: ktouchstatuslayout.ui:319
#, no-c-format
msgid "new characters"
msgstr "caràcters nous "
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 9
-#: rc.cpp:720
+#: ktouchui.rc:4
#, no-c-format
-msgid "The number of the current color scheme."
-msgstr "El número de l'esquema de color actual."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 13
-#: rc.cpp:723
-#, no-c-format
-msgid "Use the same typing line colors independent of color scheme."
-msgstr ""
-"Usa els mateixos colors per la línia de tecleig independentment de l'esquema de "
-"color."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 17
-#: rc.cpp:726
-#, no-c-format
-msgid "The background color for the teacher's line."
-msgstr "El color del fons de la línia del professor."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 21
-#: rc.cpp:729
-#, no-c-format
-msgid "The text color for the teacher's line"
-msgstr "El color del text de la línia del professor"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 25
-#: rc.cpp:732
-#, no-c-format
-msgid "The background color for the student's line."
-msgstr "El color del fons de la línia de l'estudiant."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 29
-#: rc.cpp:735
-#, no-c-format
-msgid "The text color for the student's line"
-msgstr "El color del text de la línia de l'estudiant"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 33
-#: rc.cpp:738
-#, no-c-format
-msgid "Whether to use a different background for wrong text or not."
-msgstr "Si s'ha d'usar o no un fons diferent per al text incorrecte."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 37
-#: rc.cpp:741
-#, no-c-format
-msgid "The background color for wrong text (students line)."
-msgstr "El color del fons del text incorrecte (línia de l'estudiant)."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 41
-#: rc.cpp:744
-#, no-c-format
-msgid "The text color for wrong text (students line)."
-msgstr "El color del text incorrecte (línia de l'estudiant)."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 51
-#: rc.cpp:750
-#, no-c-format
-msgid "Play a sound on automatic level change"
-msgstr "Reprodueix un so en canviar automàticament de nivell"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 55
-#: rc.cpp:753
-#, no-c-format
-msgid "The sliding speed"
-msgstr "La velocitat de desplaçament"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 59
-#: rc.cpp:756
-#, no-c-format
-msgid "The maximum height of the sliding widget"
-msgstr "L'alçada màxima de la línia lliscant"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 63
-#: rc.cpp:759
-#, no-c-format
-msgid "Override the default/predefined lecture fonts."
-msgstr "Omet lletres predeterminades/predefinides de les lliçons."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 67
-#: rc.cpp:762
-#, no-c-format
-msgid "The font for the student and teacher lines"
-msgstr "La lletra de les línies de l'estudiant i del professor"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 71
-#: rc.cpp:765
-#, no-c-format
-msgid "The currently loaded lecture file"
-msgstr "El fitxer de lliçó carregat actualment"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 75
-#: rc.cpp:768
-#, no-c-format
-msgid "Whether we use right-to-left typing."
-msgstr "Si usem o no l'escriptura de dreta a esquerra."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 81
-#: rc.cpp:771
-#, no-c-format
-msgid "Whether to use colors on the keys or not."
-msgstr "Si s'han d'usar color a les tecles o no."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 85
-#: rc.cpp:774
-#, no-c-format
-msgid "Whether to hide the keyboard display."
-msgstr "Si ocultar o no el teclat mostrat."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 89
-#: rc.cpp:777
-#, no-c-format
-msgid "Whether to override the default/predefined keyboard fonts."
-msgstr "Si ometre les lletres predeterminades/predefinides del teclat."
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 93
-#: rc.cpp:780
-#, no-c-format
-msgid "The font for the keys on the keyboard"
-msgstr "Lletra per a les tecles al teclat"
+msgid "F&ile"
+msgstr "&Fitxer"
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 97
-#: rc.cpp:783
+#: ktouchui.rc:11
#, no-c-format
-msgid "The currently loaded keyboard file"
-msgstr "El fitxer de teclat carregat actualment"
+msgid "T&raining"
+msgstr "Ent&renament"
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 103
-#: rc.cpp:786
-#, no-c-format
-msgid "Allow automatic level adjustments"
-msgstr "Permet ajustos de nivell automàtics"
+#: ktouchui.rc:18
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Settings"
+msgstr "Opcions de color"
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 107
-#: rc.cpp:789
+#: ktouchui.rc:23
#, no-c-format
-msgid "Disable manual level adjustments when auto-level change is enabled"
+msgid "Main Toolbar"
msgstr ""
-"Deshabilita els ajustos manuals de nivell quan està habilitat el canvi de "
-"nivell automàtic"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 111
-#: rc.cpp:792
-#, no-c-format
-msgid "Remember the current level for the next KTouch start"
-msgstr "Recorda el nivell actual en retornar a KTouch"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 115
-#: rc.cpp:795
-#, no-c-format
-msgid "The current training level"
-msgstr "El nivell d'entrenament actual"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 119
-#: rc.cpp:798
-#, no-c-format
-msgid "Number of chars per minute to increase a level"
-msgstr "Nombre de caràcters per minut per a pujar un nivell"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 123
-#: rc.cpp:801
-#, no-c-format
-msgid "Percentage of correctness to increase a level"
-msgstr "Percentatge de correcció per a pujar un nivell"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 127
-#: rc.cpp:804
-#, no-c-format
-msgid "Number of chars per minute to decrease a level"
-msgstr "Nombre de caràcters per minut per a baixar un nivell"
-
-#. i18n: file ktouch.kcfg line 131
-#: rc.cpp:807
-#, no-c-format
-msgid "Percentage of correctness to decrease a level"
-msgstr "Percentatge de correcció per a baixar un nivell"