summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:35:15 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:35:15 +0000
commit31c5381e2d4223a9fd4a726574b6f6b2bdf6153c (patch)
tree02de9811ebe18e14f575b16e0e2bcdbca27a2b60 /tde-i18n-ca/messages/tdeedu
parent0ca4319a75c168c222895c4e02f54db820358170 (diff)
downloadtde-i18n-31c5381e2d4223a9fd4a726574b6f6b2bdf6153c.tar.gz
tde-i18n-31c5381e2d4223a9fd4a726574b6f6b2bdf6153c.zip
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: tdeedu/kturtle Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdeedu/kturtle/
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdeedu')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kturtle.po136
1 files changed, 90 insertions, 46 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kturtle.po b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kturtle.po
index 3be6778b5e..24ebef2047 100644
--- a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kturtle.po
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kturtle.po
@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kturtle\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-27 12:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-06 20:05+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
@@ -18,13 +18,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Albert Astals Cid, David Gil Oliva, Orestes Mas Casals"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
@@ -35,6 +35,11 @@ msgid "The turtle picture could not be found. Please check your installation."
msgstr ""
"No s'ha trobat la imatge de la tortuga. Comproveu la vostra instal·lació."
+#: canvas.cpp:610
+#, fuzzy
+msgid "Error"
+msgstr "Error en obrir"
+
#: dialogs.cpp:29
msgid "Help on &Error"
msgstr "Ajuda sobre l'&error"
@@ -50,7 +55,8 @@ msgstr "Tanca aquest diàleg d'error"
#: dialogs.cpp:35
msgid "Click here to read more on this error dialog in KTurtle's Handbook."
msgstr ""
-"Feu clic aquí per llegir més sobre aquest diàleg d'error al manual del KTurtle."
+"Feu clic aquí per llegir més sobre aquest diàleg d'error al manual del "
+"KTurtle."
#: dialogs.cpp:36
msgid "Click here for help using this error dialog"
@@ -58,11 +64,11 @@ msgstr "Feu clic aquí per obtenir ajuda sobre l'ús d'aquest diàleg d'error"
#: dialogs.cpp:37
msgid ""
-"Click here for help regarding the error you selected in the list. This button "
-"will not work when no error is selected."
+"Click here for help regarding the error you selected in the list. This "
+"button will not work when no error is selected."
msgstr ""
-"Feu clic aquí per obtenir ajuda sobre l'error que heu seleccionat de la llista. "
-"Aquest botó no funcionarà quan no s'hagi seleccionat cap error."
+"Feu clic aquí per obtenir ajuda sobre l'error que heu seleccionat de la "
+"llista. Aquest botó no funcionarà quan no s'hagi seleccionat cap error."
#: dialogs.cpp:38
msgid "Click here for help regarding the error you selected."
@@ -70,7 +76,8 @@ msgstr "Feu clic aquí per obtenir ajuda sobre l'error que heu seleccionat."
#: dialogs.cpp:45
msgid ""
-"In this list you find the error(s) that resulted from running your Logo code. \n"
+"In this list you find the error(s) that resulted from running your Logo "
+"code. \n"
"Good luck!"
msgstr ""
"En aquesta llista hi ha els errors que s'han trobat de l'execució del vostre "
@@ -218,6 +225,10 @@ msgstr "El comandament %1 només accepta un nombre com a paràmetre."
msgid "The %1 command only accepts numbers as its parameters."
msgstr "El comandament %1 només accepta nombres com a paràmetres."
+#: kturtle.cpp:77 kturtle.cpp:284
+msgid "Untitled"
+msgstr ""
+
#: kturtle.cpp:87
msgid ""
"A TDE text-editor component could not be found;\n"
@@ -305,12 +316,12 @@ msgstr "&Configura l'editor..."
#: kturtle.cpp:194
msgid ""
"This is the code editor, here you type the Logo commands to instruct the "
-"turtle. You can also open an existing Logo program with File->"
-"Open Examples... or File->Open."
+"turtle. You can also open an existing Logo program with File->Open "
+"Examples... or File->Open."
msgstr ""
"Aquest és l'editor de codi, on escriviu els comandaments en Logo per donar "
-"instruccions a la tortuga. També podeu obrir un programa en Logo existent amb "
-"Fitxer->Obre els exemples... o Fitxer->Obre."
+"instruccions a la tortuga. També podeu obrir un programa en Logo existent "
+"amb Fitxer->Obre els exemples... o Fitxer->Obre."
#: kturtle.cpp:223
msgid "Welcome to KTurtle..."
@@ -398,14 +409,18 @@ msgstr "L'obertura s'ha avortat a causa d'un error."
msgid "Opening aborted."
msgstr "S'ha avortat l'obertura."
+#: kturtle.cpp:360
+msgid "Save As"
+msgstr ""
+
#: kturtle.cpp:363
msgid "Saving aborted."
msgstr "S'ha avortat el desament."
#: kturtle.cpp:369
msgid ""
-"A program named \"%1\" already exists in this folder. Do you want to overwrite "
-"it?"
+"A program named \"%1\" already exists in this folder. Do you want to "
+"overwrite it?"
msgstr ""
"Ja existeix un programa anomenat \"%1\" en aquesta carpeta. Voleu "
"sobreescriure'l?"
@@ -486,13 +501,17 @@ msgstr "S'està sortint del KTurtle..."
#: kturtle.cpp:474
msgid ""
-"The program you are currently working on is not saved. By quitting KTurtle you "
-"may lose the changes you have made."
+"The program you are currently working on is not saved. By quitting KTurtle "
+"you may lose the changes you have made."
msgstr ""
"El programa en què esteu treballant actualment no està desat. Si sortiu del "
"KTurtle perdreu els canvis que hi heu fet."
#: kturtle.cpp:476
+msgid "&Save"
+msgstr ""
+
+#: kturtle.cpp:476
msgid "Discard Changes && &Quit"
msgstr "Descarta els canvis i &surt"
@@ -654,7 +673,8 @@ msgstr "Gran contribuïdora, ajudant i entusiasta"
#: main.cpp:56
msgid ""
-"Author of \"wsbasic\" (wsbasic.sf.net) the base for the interpreter of KTurtle"
+"Author of \"wsbasic\" (wsbasic.sf.net) the base for the interpreter of "
+"KTurtle"
msgstr ""
"Autor de \"wsbasic\" (wsbasic.sf.net), la base de l'intèrpret del KTurtle"
@@ -700,11 +720,11 @@ msgstr "Implementació de l'intèrpret de ciríl·lic"
#: parser.cpp:97
msgid ""
-"Unexpected intruction after the '%1' command, please use only one instruction "
-"per line"
+"Unexpected intruction after the '%1' command, please use only one "
+"instruction per line"
msgstr ""
-"S'ha trobat una instrucció inesperada després del comandament '%1', si us plau "
-"useu només una instrucció per línia"
+"S'ha trobat una instrucció inesperada després del comandament '%1', si us "
+"plau useu només una instrucció per línia"
#: parser.cpp:101
msgid "Expected '['"
@@ -775,50 +795,74 @@ msgstr "'%1' mal construït"
msgid "'%1' is neither a Logo command nor a learned command."
msgstr "'%1' no és ni un comandament de Logo ni un comandament aprés."
-#. i18n: file kturtleui.rc line 58
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "&Advanced Settings"
-msgstr "&Paràmetres avançats"
+#: translate.cpp:41
+msgid "'%1' (%2)"
+msgstr "'%1' (%2)"
+
+#: value.cpp:49 value.cpp:84 value.cpp:127
+msgid "false"
+msgstr "fals"
-#. i18n: file kturtle.kcfg line 10
-#: rc.cpp:24
+#: value.cpp:79 value.cpp:126
+msgid "true"
+msgstr "vertader"
+
+#: kturtle.kcfg:10
#, no-c-format
msgid "The width of the canvas in pixels"
msgstr "L'amplada del llenç en píxels"
-#. i18n: file kturtle.kcfg line 14
-#: rc.cpp:27
+#: kturtle.kcfg:14
#, no-c-format
msgid "The height of the canvas in pixels"
msgstr "L'alçada del llenç en píxels"
-#. i18n: file kturtle.kcfg line 22
-#: rc.cpp:30
+#: kturtle.kcfg:22
#, no-c-format
msgid "The list of the available languages for the Logo commands"
msgstr "La llista d'idiomes disponibles per als comandaments en Logo"
-#. i18n: file kturtle.kcfg line 47
-#: rc.cpp:33
+#: kturtle.kcfg:47
#, no-c-format
msgid "The language of the Logo commands"
msgstr "L'idioma dels comandaments en Logo"
-#. i18n: file kturtle.kcfg line 83
-#: rc.cpp:36
+#: kturtle.kcfg:83
#, no-c-format
msgid "The value of the ComboBox"
msgstr "El valor de la caixa desplegable"
-#: translate.cpp:41
-msgid "'%1' (%2)"
-msgstr "'%1' (%2)"
+#: kturtleui.rc:4
+#, no-c-format
+msgid "&File"
+msgstr ""
-#: value.cpp:49 value.cpp:84 value.cpp:127
-msgid "false"
-msgstr "fals"
+#: kturtleui.rc:24
+#, no-c-format
+msgid "&Edit"
+msgstr ""
-#: value.cpp:79 value.cpp:126
-msgid "true"
-msgstr "vertader"
+#: kturtleui.rc:37
+#, no-c-format
+msgid "&View"
+msgstr ""
+
+#: kturtleui.rc:43
+#, no-c-format
+msgid "&Tools"
+msgstr ""
+
+#: kturtleui.rc:54
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Settings"
+msgstr "&Paràmetres avançats"
+
+#: kturtleui.rc:58
+#, no-c-format
+msgid "&Advanced Settings"
+msgstr "&Paràmetres avançats"
+
+#: kturtleui.rc:66
+#, no-c-format
+msgid "&Help"
+msgstr ""