summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:32:58 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:32:58 +0000
commit33d1adc54f00a7aa3cf2609d86979492da63804f (patch)
tree53dd269b90458d20de89dbc30733cc2df30cfeea /tde-i18n-ca/messages/tdeedu
parente4d0ecee281ea0d1e12a46f52312def39c3ca2b4 (diff)
downloadtde-i18n-33d1adc54f00a7aa3cf2609d86979492da63804f.tar.gz
tde-i18n-33d1adc54f00a7aa3cf2609d86979492da63804f.zip
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: tdeedu/khangman Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdeedu/khangman/
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdeedu')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdeedu/khangman.po625
1 files changed, 344 insertions, 281 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/khangman.po b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/khangman.po
index 4ff5a7bd4d..ed130fc070 100644
--- a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/khangman.po
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/khangman.po
@@ -10,7 +10,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: khangman\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-26 19:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-04 23:50+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
@@ -20,6 +20,18 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Antoni Bella Perez,David Gil Oliva"
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "bella5@teleline.es,al016950@yahoo.es"
+
#: data.i18n:2
msgid ""
"_: NOTE_TO_THE_TRANSLATORS\n"
@@ -95,8 +107,7 @@ msgstr "General"
msgid "Languages"
msgstr "Idiomes"
-#. i18n: file timerdlg.ui line 24
-#: khangman.cpp:381 rc.cpp:67
+#: khangman.cpp:381 timerdlg.ui:24
#, no-c-format
msgid "Timers"
msgstr "Temporitzadors"
@@ -109,6 +120,10 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat el fitxer $TDEDIR/share/apps/khangman/%1.txt;\n"
"comproveu la instal·lació!"
+#: khangman.cpp:440 khangmanview.cpp:598
+msgid "Error"
+msgstr ""
+
#: khangman.cpp:460
#, c-format
msgid "Inserts the character %1"
@@ -184,274 +199,6 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat el fitxer $TDEDIR/share/apps/khangman/data/%1/%2!\n"
"Si us plau, comproveu la vostra instal·lació!"
-#. i18n: file advanced.ui line 32
-#: rc.cpp:3
-#, no-c-format
-msgid "When Available"
-msgstr "Quan estigui disponible"
-
-#. i18n: file advanced.ui line 46
-#: rc.cpp:6
-#, no-c-format
-msgid "&Show hints"
-msgstr "&Mostra els consells"
-
-#. i18n: file advanced.ui line 49
-#: rc.cpp:9
-#, no-c-format
-msgid ""
-"If you check it, a hint will be displayed by right-clicking on the game window."
-msgstr ""
-"Si l'activeu es mostrarà un consell en clicar amb el botó dret a la finestra "
-"del joc."
-
-#. i18n: file advanced.ui line 53
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Some languages have hints to help you guess the word more easily. If this is <b>"
-"disabled</b>, there is no such option for your current language data file.\n"
-"If this is <b>enabled</b>, then hints are available and you can get them by "
-"checking this box. You will then see the hint for the word you are trying to "
-"guess by right-clicking somewhere on the KHangMan window, the hint will then be "
-"displayed for 4 seconds in a tooltip."
-msgstr ""
-"Alguns idiomes tenen consells per ajudar a esbrinar el mot més fàcilment. Si "
-"està <b>deshabilitat</b>, vol dir que aquesta opció no existeix per al vostre "
-"idioma.\n"
-"Si està <b>habilitat</b>, els consells estan disponibles i podeu obtenir-los "
-"marcant aquesta caixa. Podreu veure el consell per al mot que esteu intentant "
-"endevinar dretaclicant a qualsevol lloc de la finestra de KHangMan, i el "
-"consell es mostrarà durant 4 segons en un rètol."
-
-#. i18n: file advanced.ui line 63
-#: rc.cpp:16
-#, no-c-format
-msgid "Spanish, Portuguese, Catalan"
-msgstr "Castellà, Portuguès, Català"
-
-#. i18n: file advanced.ui line 77
-#: rc.cpp:19
-#, no-c-format
-msgid "Type accented &letters"
-msgstr "Escriu les &lletres accentuades"
-
-#. i18n: file advanced.ui line 80
-#: rc.cpp:22
-#, no-c-format
-msgid ""
-"If this is checked, you must type accented letters yourself (i.e. they are "
-"differentiated from the corresponding unaccented letter)."
-msgstr ""
-"Si està marcat, heu d'escriure expressament les lletres accentuades (és a dir, "
-"es diferencien de les lletres corresponents no accentuades)."
-
-#. i18n: file advanced.ui line 85
-#: rc.cpp:25
-#, no-c-format
-msgid ""
-"If this is <b>disabled</b>, then the selected language does not support it. If "
-"this is <b>enabled</b> and if you check it, then you should type accented "
-"letters on their own. If it is not checked, accented letters will be displayed "
-"with normal letters."
-"<br>\n"
-"Default is that accented letters will be shown when the corresponding "
-"unaccented letter is guessed."
-"<br>\n"
-"For example, in Catalan, if this is unchecked and you type \"o\", the o and ò "
-"will be displayed in the word <b>xenofòbia</b>. If this option is checked, when "
-"you type \"o\", only \"o\" will be displayed and you will then have to type "
-"\"ò\" for this letter to be displayed."
-msgstr ""
-"Si està <b>deshabilitat</b>, l'idioma escollit no ho permet. Si està <b>"
-"habilitat</b> i el marqueu haureu d'escriure les lletres accentuades "
-"expressament. Si no està activat les lletres accentuades es mostraran amb "
-"lletres normals. "
-"<br>\n"
-"Per defecte les lletres accentuades es mostraran quan s'esbrini la lletra "
-"corresponent no accentuada. "
-"<br>\n"
-"Per exemple, en Català, si l'opció no està marcada i escriviu \"o\", la o i la "
-"ò es mostraran en el mot <b>xenofòbia</b>. Si aquesta opció està marcada, quan "
-"escriviu \"o\" només la \"o\" es mostrarà i haureu d'escriure \"ò\" per mostrar "
-"aquesta lletra."
-
-#. i18n: file normal.ui line 32
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "Require more &guesses for duplicate letters"
-msgstr "Requereix més &intents per a lletres duplicades"
-
-#. i18n: file normal.ui line 35
-#: rc.cpp:33
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Check this if you do not want to display each instance of the same letter"
-msgstr ""
-"Activeu-lo si no voleu que es mostrin totes les instàncies de la mateixa lletra"
-
-#. i18n: file normal.ui line 41
-#: rc.cpp:36
-#, no-c-format
-msgid ""
-"If you check this box, only the first letter will be written if the letter is "
-"found in several places in the word. Then when you rechoose this letter, it "
-"will replace the second instance in the word until there are no more instances "
-"of this letter.\n"
-"For example, the word to guess is \"potato\". If this option is unchecked, when "
-"you try \"o\", the 2 \"o\" in the word will be discovered at the same time. If "
-"this is checked, you will need to try \"o\" twice.\n"
-"\n"
-"Default is that for one letter typed, all instances of that letter in the word "
-"are displayed."
-msgstr ""
-"Si marqueu aquesta caixa, només s'escriurà la primera lletra si es troba a "
-"diversos llocs dins el mot. Llavors podeu reescollir la lletra, que es "
-"col·locarà al següent lloc que pertoque del mot fins que no en quedin més.\n"
-"Per exemple, si la paraula a endevinar és \"potato\" i teniu l'opció "
-"desmarcada, quan proveu la \"o\" també es mostrarà alhora la segona \"o\" de la "
-"paraula. Si està marcada caldrà que proveu la \"o\" dues vegades.\n"
-"\n"
-"El valor predeterminat és que per cada lletra escrita es mostren totes les "
-"aparicions d'aquesta al mot."
-
-#. i18n: file normal.ui line 49
-#: rc.cpp:42
-#, no-c-format
-msgid "Do not display the 'Congratulations! You &won!' dialog"
-msgstr "No mostris el diàleg 'Enhorabona! Heu &guanyat!'"
-
-#. i18n: file normal.ui line 52
-#: rc.cpp:45
-#, no-c-format
-msgid ""
-"If checked, the dialog 'Congratulations! You won!' is not displayed. After 3 "
-"seconds, a new game will start automatically."
-msgstr ""
-"Si està activat, el diàleg 'Enhorabona! Heu guanyat!' no es mostra. Després de "
-"3 segons comença una partida nova automàticament."
-
-#. i18n: file normal.ui line 58
-#: rc.cpp:48
-#, no-c-format
-msgid ""
-"If this option is not checked, when a game is won a dialog will appear saying "
-"'Congratulations! You won!'. It also asks you if you want to play again and you "
-"have to say Yes or No.\n"
-"This is the default state.\n"
-"\n"
-"If this option is checked, this dialog will not appear and a new game will "
-"automatically start after four seconds. A passive popup tells you you have won "
-"the game. When this opton is checked you don't have an intrusive dialog each "
-"time you won a game."
-msgstr ""
-"Si aquesta opció no està marcada, quan es guanyi una partida apareixerà un "
-"diàleg dient 'Enhorabona! Heu guanyat!'. També us preguntarà si voleu tornar a "
-"jugar i haureu de respondre si o no.\n"
-"Aquest és el l'estat per defecte.\n"
-"\n"
-"Si aquesta opció està activada, el diàleg no apareixerà i s'iniciarà "
-"automàticament una nova partida després de quatre segons. Una finestra emergent "
-"passiva us informa que heu guanyat el joc. Amb l'opció marcada no tindreu una "
-"caixa de diàleg intrusiva cada vegada que guanyeu una partida."
-
-#. i18n: file normal.ui line 66
-#: rc.cpp:54
-#, no-c-format
-msgid "Sounds"
-msgstr "Sons"
-
-#. i18n: file normal.ui line 77
-#: rc.cpp:57
-#, no-c-format
-msgid "Enable &sounds"
-msgstr "Habilita els &sons"
-
-#. i18n: file normal.ui line 80
-#: rc.cpp:60
-#, no-c-format
-msgid "If checked, sounds will be played for New Game and Win Game"
-msgstr ""
-"Si està activat es reproduiran sons per a Nova partida i Partida guanyada"
-
-#. i18n: file normal.ui line 84
-#: rc.cpp:63
-#, no-c-format
-msgid ""
-"If this box is checked, you will have some sounds played for each new game and "
-"when you win a game. If this is not checked, there will be no sound in "
-"KHangMan.\n"
-"Default is no sound."
-msgstr ""
-"Si aquesta caixa està activada, es reproduiran alguns sons per a cada partida "
-"nova o guanyada. Si no està activada, no hi haurà cap so a KHangMan.\n"
-" Per defecte no hi ha cap so."
-
-#. i18n: file timerdlg.ui line 64
-#: rc.cpp:70
-#, no-c-format
-msgid "Time during which the Hint is displayed"
-msgstr "Temps durant el qual es mostra l'ajut"
-
-#. i18n: file timerdlg.ui line 67
-#: rc.cpp:73
-#, no-c-format
-msgid ""
-"You can set the time for displaying the Hint tooltip. Default is 3 seconds but "
-"younger children might need longer time to be able to read the Hint."
-msgstr ""
-"Podeu escollir el temps que dura la presentació del rètol d'ajuda. Per defecte "
-"són 3 segons però els nens més petits poden necessitar més temps per poder "
-"llegir el rètol."
-
-#. i18n: file timerdlg.ui line 120
-#: rc.cpp:76
-#, no-c-format
-msgid "Set the time for displaying the hint:"
-msgstr "Posa la durada de la visualització del rètol:"
-
-#. i18n: file timerdlg.ui line 138
-#: rc.cpp:79
-#, no-c-format
-msgid "Set the time for displaying the Already Guessed Letter:"
-msgstr "Posa el temps per mostrar les lletres ja intentades:"
-
-#. i18n: file timerdlg.ui line 178
-#: rc.cpp:82
-#, no-c-format
-msgid "Time during which the Already Guessed tooltip is displayed"
-msgstr "Temps durant el qual es mostra el rètol de \"ja intentada\""
-
-#. i18n: file timerdlg.ui line 181
-#: rc.cpp:85
-#, no-c-format
-msgid ""
-"You can set the time for displaying the Already Guessed tooltip after you try a "
-"letter that was already guessed. Default is 3 seconds but younger children "
-"might need longer time to be able to understand they are trying a letter that "
-"was already guessed."
-msgstr ""
-"Podeu escollir el temps que dura la presentació del rètol de \"ja intentada\" "
-"després que escriviu una lletra que ja hàgiu provat abans. Per defecte són 3 "
-"segons però els nens més petits poden necessitar més temps per poder entendre "
-"que aquella lletra ja l'havien provada."
-
-#. i18n: file khangmanui.rc line 27
-#: rc.cpp:94
-#, no-c-format
-msgid "Main"
-msgstr "Principal"
-
-#. i18n: file khangmanui.rc line 38
-#: rc.cpp:97
-#, no-c-format
-msgid "Special Characters"
-msgstr "Caràcters especials"
-
-#: timer.cpp:33 timer.cpp:34 timer.cpp:42 timer.cpp:43
-msgid "seconds"
-msgstr "segons"
-
#: main.cpp:32
msgid "Classical hangman game for TDE"
msgstr "El clàssic joc del penjat per a TDE"
@@ -475,8 +222,8 @@ msgstr "Gràfics"
#: main.cpp:54
msgid "Swedish data files, coding help, transparent pictures and i18n fixes"
msgstr ""
-"Fitxer de dades en suec, codi d'ajuda, imatges transparents i correccions a la "
-"traducció"
+"Fitxer de dades en suec, codi d'ajuda, imatges transparents i correccions a "
+"la traducció"
#: main.cpp:56
msgid "Nature theme background"
@@ -586,14 +333,330 @@ msgstr "Codi per generar les icones dels caràcters a la barra d'eines"
msgid "Code cleaning"
msgstr "Neteja del codi"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: timer.cpp:33 timer.cpp:34 timer.cpp:42 timer.cpp:43
+msgid "seconds"
+msgstr "segons"
+
+#: advanced.ui:32
+#, no-c-format
+msgid "When Available"
+msgstr "Quan estigui disponible"
+
+#: advanced.ui:46
+#, no-c-format
+msgid "&Show hints"
+msgstr "&Mostra els consells"
+
+#: advanced.ui:49
+#, no-c-format
msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Antoni Bella Perez,David Gil Oliva"
+"If you check it, a hint will be displayed by right-clicking on the game "
+"window."
+msgstr ""
+"Si l'activeu es mostrarà un consell en clicar amb el botó dret a la finestra "
+"del joc."
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: advanced.ui:52
+#, no-c-format
msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "bella5@teleline.es,al016950@yahoo.es"
+"Some languages have hints to help you guess the word more easily. If this is "
+"<b>disabled</b>, there is no such option for your current language data "
+"file.\n"
+"If this is <b>enabled</b>, then hints are available and you can get them by "
+"checking this box. You will then see the hint for the word you are trying to "
+"guess by right-clicking somewhere on the KHangMan window, the hint will then "
+"be displayed for 4 seconds in a tooltip."
+msgstr ""
+"Alguns idiomes tenen consells per ajudar a esbrinar el mot més fàcilment. Si "
+"està <b>deshabilitat</b>, vol dir que aquesta opció no existeix per al "
+"vostre idioma.\n"
+"Si està <b>habilitat</b>, els consells estan disponibles i podeu obtenir-los "
+"marcant aquesta caixa. Podreu veure el consell per al mot que esteu "
+"intentant endevinar dretaclicant a qualsevol lloc de la finestra de "
+"KHangMan, i el consell es mostrarà durant 4 segons en un rètol."
+
+#: advanced.ui:63
+#, no-c-format
+msgid "Spanish, Portuguese, Catalan"
+msgstr "Castellà, Portuguès, Català"
+
+#: advanced.ui:77
+#, no-c-format
+msgid "Type accented &letters"
+msgstr "Escriu les &lletres accentuades"
+
+#: advanced.ui:80
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If this is checked, you must type accented letters yourself (i.e. they are "
+"differentiated from the corresponding unaccented letter)."
+msgstr ""
+"Si està marcat, heu d'escriure expressament les lletres accentuades (és a "
+"dir, es diferencien de les lletres corresponents no accentuades)."
+
+#: advanced.ui:83
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If this is <b>disabled</b>, then the selected language does not support it. "
+"If this is <b>enabled</b> and if you check it, then you should type accented "
+"letters on their own. If it is not checked, accented letters will be "
+"displayed with normal letters.<br>\n"
+"Default is that accented letters will be shown when the corresponding "
+"unaccented letter is guessed.<br>\n"
+"For example, in Catalan, if this is unchecked and you type \"o\", the o and "
+"ò will be displayed in the word <b>xenofòbia</b>. If this option is checked, "
+"when you type \"o\", only \"o\" will be displayed and you will then have to "
+"type \"ò\" for this letter to be displayed."
+msgstr ""
+"Si està <b>deshabilitat</b>, l'idioma escollit no ho permet. Si està "
+"<b>habilitat</b> i el marqueu haureu d'escriure les lletres accentuades "
+"expressament. Si no està activat les lletres accentuades es mostraran amb "
+"lletres normals. <br>\n"
+"Per defecte les lletres accentuades es mostraran quan s'esbrini la lletra "
+"corresponent no accentuada. <br>\n"
+"Per exemple, en Català, si l'opció no està marcada i escriviu \"o\", la o i "
+"la ò es mostraran en el mot <b>xenofòbia</b>. Si aquesta opció està marcada, "
+"quan escriviu \"o\" només la \"o\" es mostrarà i haureu d'escriure \"ò\" per "
+"mostrar aquesta lletra."
+
+#: khangman.kcfg:10
+#, no-c-format
+msgid "Level"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:17
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Show the characters toolbar"
+msgstr "Codi per generar les icones dels caràcters a la barra d'eines"
+
+#: khangman.kcfg:21
+#, no-c-format
+msgid "The language selected by the user"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:38
+#, no-c-format
+msgid "Background theme"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:49
+#, no-c-format
+msgid "Allow Only One Instance of Each Letter to be replaced in the word"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:53
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Do not display the 'Congratulations You won!' dialog"
+msgstr "No mostris el diàleg 'Enhorabona! Heu &guanyat!'"
+
+#: khangman.kcfg:57
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Enable Sounds on New Game and Win Game"
+msgstr ""
+"Si està activat es reproduiran sons per a Nova partida i Partida guanyada"
+
+#: khangman.kcfg:61
+#, no-c-format
+msgid "the time to display the Hint KPassiveTooltip, in seconds"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:65
+#, no-c-format
+msgid "the time to display the Missed KPassivePopup, in seconds"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:72
+#, no-c-format
+msgid "Enable Hint mode if available i.e. only if hintBool == true"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:76
+#, no-c-format
+msgid "Type accented letters separately from normal letters"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:80
+#, no-c-format
+msgid "Write the word in upper case letters if checked"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:87
+#, no-c-format
+msgid "Default font family for the Guess button"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:91
+#, no-c-format
+msgid "Default font family for the MIsses button"
+msgstr ""
+
+#: khangman.kcfg:98
+#, no-c-format
+msgid "The Providers path for KHangMan"
+msgstr ""
+
+#: khangmanui.rc:5
+#, no-c-format
+msgid "&Game"
+msgstr ""
+
+#: khangmanui.rc:17
+#, no-c-format
+msgid "&Settings"
+msgstr ""
+
+#: khangmanui.rc:27
+#, no-c-format
+msgid "Main"
+msgstr "Principal"
+
+#: khangmanui.rc:38
+#, no-c-format
+msgid "Special Characters"
+msgstr "Caràcters especials"
+
+#: normal.ui:32
+#, no-c-format
+msgid "Require more &guesses for duplicate letters"
+msgstr "Requereix més &intents per a lletres duplicades"
+
+#: normal.ui:35
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Check this if you do not want to display each instance of the same letter"
+msgstr ""
+"Activeu-lo si no voleu que es mostrin totes les instàncies de la mateixa "
+"lletra"
+
+#: normal.ui:38
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If you check this box, only the first letter will be written if the letter "
+"is found in several places in the word. Then when you rechoose this letter, "
+"it will replace the second instance in the word until there are no more "
+"instances of this letter.\n"
+"For example, the word to guess is \"potato\". If this option is unchecked, "
+"when you try \"o\", the 2 \"o\" in the word will be discovered at the same "
+"time. If this is checked, you will need to try \"o\" twice.\n"
+"\n"
+"Default is that for one letter typed, all instances of that letter in the "
+"word are displayed."
+msgstr ""
+"Si marqueu aquesta caixa, només s'escriurà la primera lletra si es troba a "
+"diversos llocs dins el mot. Llavors podeu reescollir la lletra, que es "
+"col·locarà al següent lloc que pertoque del mot fins que no en quedin més.\n"
+"Per exemple, si la paraula a endevinar és \"potato\" i teniu l'opció "
+"desmarcada, quan proveu la \"o\" també es mostrarà alhora la segona \"o\" de "
+"la paraula. Si està marcada caldrà que proveu la \"o\" dues vegades.\n"
+"\n"
+"El valor predeterminat és que per cada lletra escrita es mostren totes les "
+"aparicions d'aquesta al mot."
+
+#: normal.ui:49
+#, no-c-format
+msgid "Do not display the 'Congratulations! You &won!' dialog"
+msgstr "No mostris el diàleg 'Enhorabona! Heu &guanyat!'"
+
+#: normal.ui:52
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If checked, the dialog 'Congratulations! You won!' is not displayed. After 3 "
+"seconds, a new game will start automatically."
+msgstr ""
+"Si està activat, el diàleg 'Enhorabona! Heu guanyat!' no es mostra. Després "
+"de 3 segons comença una partida nova automàticament."
+
+#: normal.ui:55
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If this option is not checked, when a game is won a dialog will appear "
+"saying 'Congratulations! You won!'. It also asks you if you want to play "
+"again and you have to say Yes or No.\n"
+"This is the default state.\n"
+"\n"
+"If this option is checked, this dialog will not appear and a new game will "
+"automatically start after four seconds. A passive popup tells you you have "
+"won the game. When this opton is checked you don't have an intrusive dialog "
+"each time you won a game."
+msgstr ""
+"Si aquesta opció no està marcada, quan es guanyi una partida apareixerà un "
+"diàleg dient 'Enhorabona! Heu guanyat!'. També us preguntarà si voleu tornar "
+"a jugar i haureu de respondre si o no.\n"
+"Aquest és el l'estat per defecte.\n"
+"\n"
+"Si aquesta opció està activada, el diàleg no apareixerà i s'iniciarà "
+"automàticament una nova partida després de quatre segons. Una finestra "
+"emergent passiva us informa que heu guanyat el joc. Amb l'opció marcada no "
+"tindreu una caixa de diàleg intrusiva cada vegada que guanyeu una partida."
+
+#: normal.ui:66
+#, no-c-format
+msgid "Sounds"
+msgstr "Sons"
+
+#: normal.ui:77
+#, no-c-format
+msgid "Enable &sounds"
+msgstr "Habilita els &sons"
+
+#: normal.ui:80
+#, no-c-format
+msgid "If checked, sounds will be played for New Game and Win Game"
+msgstr ""
+"Si està activat es reproduiran sons per a Nova partida i Partida guanyada"
+
+#: normal.ui:83
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If this box is checked, you will have some sounds played for each new game "
+"and when you win a game. If this is not checked, there will be no sound in "
+"KHangMan.\n"
+"Default is no sound."
+msgstr ""
+"Si aquesta caixa està activada, es reproduiran alguns sons per a cada "
+"partida nova o guanyada. Si no està activada, no hi haurà cap so a "
+"KHangMan.\n"
+" Per defecte no hi ha cap so."
+
+#: timerdlg.ui:64
+#, no-c-format
+msgid "Time during which the Hint is displayed"
+msgstr "Temps durant el qual es mostra l'ajut"
+
+#: timerdlg.ui:67
+#, no-c-format
+msgid ""
+"You can set the time for displaying the Hint tooltip. Default is 3 seconds "
+"but younger children might need longer time to be able to read the Hint."
+msgstr ""
+"Podeu escollir el temps que dura la presentació del rètol d'ajuda. Per "
+"defecte són 3 segons però els nens més petits poden necessitar més temps per "
+"poder llegir el rètol."
+
+#: timerdlg.ui:120
+#, no-c-format
+msgid "Set the time for displaying the hint:"
+msgstr "Posa la durada de la visualització del rètol:"
+
+#: timerdlg.ui:138
+#, no-c-format
+msgid "Set the time for displaying the Already Guessed Letter:"
+msgstr "Posa el temps per mostrar les lletres ja intentades:"
+
+#: timerdlg.ui:178
+#, no-c-format
+msgid "Time during which the Already Guessed tooltip is displayed"
+msgstr "Temps durant el qual es mostra el rètol de \"ja intentada\""
+
+#: timerdlg.ui:181
+#, no-c-format
+msgid ""
+"You can set the time for displaying the Already Guessed tooltip after you "
+"try a letter that was already guessed. Default is 3 seconds but younger "
+"children might need longer time to be able to understand they are trying a "
+"letter that was already guessed."
+msgstr ""
+"Podeu escollir el temps que dura la presentació del rètol de \"ja intentada"
+"\" després que escriviu una lletra que ja hàgiu provat abans. Per defecte "
+"són 3 segons però els nens més petits poden necessitar més temps per poder "
+"entendre que aquella lletra ja l'havien provada."