summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:32:25 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:32:25 +0000
commit50ce22dad1c473e6d7fc60006add027592c13dad (patch)
treee967ccb97a6ffdea9660e2a69665ebe8fe0dfbf0 /tde-i18n-ca/messages/tdeedu
parent019a588d07a53d6b20a31f59ca7f54999976437f (diff)
downloadtde-i18n-50ce22dad1c473e6d7fc60006add027592c13dad.tar.gz
tde-i18n-50ce22dad1c473e6d7fc60006add027592c13dad.zip
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: tdeedu/kbruch Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdeedu/kbruch/
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdeedu')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kbruch.po728
1 files changed, 351 insertions, 377 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kbruch.po b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kbruch.po
index 82ebbe1e7c..504051ba45 100644
--- a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kbruch.po
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kbruch.po
@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kbruch\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-26 18:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-04 23:45+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
@@ -18,13 +18,21 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: exerciseconvert.cpp:89 taskview.cpp:88
-msgid "Enter the numerator of your result"
-msgstr "Entreu el numerador del vostre resultat"
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "David Sanchez Garcia,Albert Astals Cid,David Gil Oliva"
-#: exerciseconvert.cpp:101 taskview.cpp:100
-msgid "Enter the denominator of your result"
-msgstr "Entreu el denominador del vostre resultat"
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "davidsg@guplu.homelinux.net,astals11@terra.es,al016950@yahoo.es"
+
+#: exercisecompare.cpp:90
+msgid "Click on this button to change the comparison sign."
+msgstr "Premeu aquest botó per canviar el signe de comparació."
#: exercisecompare.cpp:106 exercisecompare.cpp:238 exerciseconvert.cpp:111
#: exerciseconvert.cpp:387 exercisefactorize.cpp:117 exercisefactorize.cpp:449
@@ -35,33 +43,27 @@ msgstr "INCORRECTE"
#: exercisecompare.cpp:123 exercisecompare.cpp:165 exercisecompare.cpp:293
#: exerciseconvert.cpp:157 exerciseconvert.cpp:199 exerciseconvert.cpp:462
#: exercisefactorize.cpp:155 exercisefactorize.cpp:202
-#: exercisefactorize.cpp:566 taskview.cpp:152 taskview.cpp:228
-#: taskview.cpp:384
+#: exercisefactorize.cpp:566 taskview.cpp:152 taskview.cpp:228 taskview.cpp:384
msgid "&Check Task"
msgstr "&Corregeix la tasca"
-#: exerciseconvert.cpp:159 exerciseconvert.cpp:423 exercisefactorize.cpp:156
-#: exercisefactorize.cpp:470 taskview.cpp:154 taskview.cpp:347
-msgid ""
-"Click on this button to check your result. The button will not work if you have "
-"not entered a result yet."
-msgstr ""
-"Premeu aquest botó per comprovar el vostre resultat. El botó no funcionarà si "
-"no heu introduït cap resultat."
+#: exercisecompare.cpp:125 exercisecompare.cpp:258
+msgid "Click on this button to check your result."
+msgstr "Premeu aquest botó per corregir el vostre resultat."
-#: taskview.cpp:169
-msgid "In this exercise you have to solve a given task with fractions."
-msgstr "En aquest exercici heu de solucionar una tasca donada amb fraccions."
+#: exercisecompare.cpp:136
+msgid "In this exercise you have to compare 2 given fractions."
+msgstr "En aquest exercici heu de comparar 2 fraccions donades."
-#: taskview.cpp:170
+#: exercisecompare.cpp:137
msgid ""
-"In this exercise you have to solve the generated task. You have to enter "
-"numerator and denominator. You can adjust the difficulty of the task with the "
-"boxes in the toolbar. Do not forget to reduce the result!"
+"In this exercise you have to compare 2 given fractions by choosing the "
+"correct comparison sign. You can change the comparison sign by just clicking "
+"on the button showing the sign."
msgstr ""
-"En aquest exercici heu de solucionar la tasca generada. Heu d'introduir el "
-"numerador i el denominador. Podeu ajustar la dificultat de la tasca amb les "
-"caixes de la barra d'eines. No oblideu reduir el resultat!"
+"En aquest exercici heu de comparar 2 fraccions donades escollint el signe de "
+"comparació correcte. Podeu canviar el signe de comparació prement el botó "
+"que mostra el signe."
#: exercisecompare.cpp:211 exerciseconvert.cpp:338 exercisefactorize.cpp:399
#: taskview.cpp:263
@@ -73,10 +75,44 @@ msgstr "Premeu aquest botó per obtenir la següent tasca."
msgid "CORRECT"
msgstr "CORRECTE"
+#: exercisecompare.cpp:289 exerciseconvert.cpp:458 exercisefactorize.cpp:562
+#: taskview.cpp:380
+msgid "N&ext Task"
+msgstr "Tasca S&egüent"
+
+#: exerciseconvert.cpp:89 taskview.cpp:88
+msgid "Enter the numerator of your result"
+msgstr "Entreu el numerador del vostre resultat"
+
+#: exerciseconvert.cpp:101 taskview.cpp:100
+msgid "Enter the denominator of your result"
+msgstr "Entreu el denominador del vostre resultat"
+
+#: exerciseconvert.cpp:159 exerciseconvert.cpp:423 exercisefactorize.cpp:156
+#: exercisefactorize.cpp:470 taskview.cpp:154 taskview.cpp:347
+msgid ""
+"Click on this button to check your result. The button will not work if you "
+"have not entered a result yet."
+msgstr ""
+"Premeu aquest botó per comprovar el vostre resultat. El botó no funcionarà "
+"si no heu introduït cap resultat."
+
+#: exerciseconvert.cpp:170
+msgid "In this exercise you have to convert a number into a fraction."
+msgstr "En aquest exercici heu de convertir un nombre en una fracció."
+
+#: exerciseconvert.cpp:171
+msgid ""
+"In this exercise you have to convert a given number into a fraction by "
+"entering numerator and denominator. Do not forget to reduce the result!"
+msgstr ""
+"En aquest exercici heu de convertir un nombre donat en una fracció "
+"introduint el numerador i el denominador. No oblideu reduir el resultat!"
+
#: exerciseconvert.cpp:406 taskview.cpp:332
msgid ""
-"You entered a 0 as the denominator. This means division by zero, which is not "
-"allowed. This task will be counted as not correctly solved."
+"You entered a 0 as the denominator. This means division by zero, which is "
+"not allowed. This task will be counted as not correctly solved."
msgstr ""
"Heu entrat un 0 com a denominador. Això significa divisió entre 0, que no és "
"permesa. Aquesta tasca serà comptabilitzada com a no resolta correctament."
@@ -91,284 +127,103 @@ msgstr ""
"Sempre heu d'entrar els vostres resultats simplificats. Aquesta tasca serà "
"comptabilitzada com a no resolta correctament."
-#: exercisecompare.cpp:289 exerciseconvert.cpp:458 exercisefactorize.cpp:562
-#: taskview.cpp:380
-msgid "N&ext Task"
-msgstr "Tasca S&egüent"
-
-#. i18n: file kbruchui.rc line 4
-#: rc.cpp:3
-#, no-c-format
-msgid "&Task"
-msgstr "&Tasca"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 40
-#: rc.cpp:9
-#, no-c-format
-msgid "Change the font of the numbers"
-msgstr "Canvia el tipus de lletra dels nombres"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 56
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "Colors"
-msgstr "Colors"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 97
-#: rc.cpp:15
-#, no-c-format
-msgid "Change the color of the operation signs"
-msgstr "Canvia el color dels signes d'operació"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 115
-#: rc.cpp:18
-#, no-c-format
-msgid "Change the color of the fraction bar"
-msgstr "Canvia el color de la barra de fracció"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 131
-#: rc.cpp:21
-#, no-c-format
-msgid "Fraction bar:"
-msgstr "Barra de fracció:"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 147
-#: rc.cpp:24
-#, no-c-format
-msgid "Operation sign:"
-msgstr "Signe d'operació:"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 165
-#: rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "Change the color of the numbers"
-msgstr "Canvia el color dels nombres"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 181
-#: rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "Number:"
-msgstr "Número:"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 192
-#: rc.cpp:33
-#, no-c-format
-msgid "General"
-msgstr "General"
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 203
-#: rc.cpp:36
-#, no-c-format
-msgid "Show result also as a mixed number, like 1 2/3."
-msgstr "Mostra el resultat també com a nombre mixt, p. ex. 1 2/3."
-
-#. i18n: file taskvieweroptionsbase.ui line 206
-#: rc.cpp:39
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Here you can enable/disable showing the result in mixed-number notation."
-msgstr ""
-"Aquí podeu habilitar/deshabilitar mostrar el resultat en notació de nombre "
-"mixt."
-
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 10
-#: rc.cpp:42
-#, no-c-format
-msgid "Active exercise."
-msgstr "Exercici actiu."
-
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 11
-#: rc.cpp:45
-#, no-c-format
-msgid "Saves the active exercise's type."
-msgstr "Desa el tipus de l'exercici actiu."
-
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 18
-#: rc.cpp:48
-#, no-c-format
-msgid "Enable Addition/Subtraction"
-msgstr "Habilita Suma/Resta"
-
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 19
-#: rc.cpp:51
-#, no-c-format
-msgid "Enable Addition/Subtraction for task generation."
-msgstr "Habilita la Suma i Resta per a la generació de tasques."
+#: exercisefactorize.cpp:121
+msgid "2"
+msgstr "2"
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 23
-#: rc.cpp:54
-#, no-c-format
-msgid "Enable Multiplication/Division"
-msgstr "Habilita Multiplicació/Divisió"
+#: exercisefactorize.cpp:122
+msgid "3"
+msgstr "3"
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 24
-#: rc.cpp:57
-#, no-c-format
-msgid "Enable Multiplication/Division for task generation."
-msgstr "Habilita la Multiplicació i Divisió per a la generació de tasques."
+#: exercisefactorize.cpp:123
+msgid "5"
+msgstr "5"
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 28
-#: rc.cpp:60
-#, no-c-format
-msgid "Number of fractions"
-msgstr "Nombre de fraccions"
+#: exercisefactorize.cpp:124
+msgid "7"
+msgstr "7"
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 29
-#: rc.cpp:63
-#, no-c-format
-msgid "Set the number of fractions for task generation."
-msgstr "Estableix el nombre de fraccions per a la generació de tasques."
+#: exercisefactorize.cpp:125
+msgid "11"
+msgstr "11"
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 33
-#: rc.cpp:66
-#, no-c-format
-msgid "Max. main denominator"
-msgstr "Major comú denominador"
+#: exercisefactorize.cpp:126
+msgid "13"
+msgstr "13"
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 34
-#: rc.cpp:69
-#, no-c-format
-msgid "Set the maximum value of the main denominator."
-msgstr "Estableix el valor màxim del comú denominador:"
+#: exercisefactorize.cpp:127
+msgid "17"
+msgstr "17"
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 41
-#: rc.cpp:72 rc.cpp:75
-#, no-c-format
-msgid "Number of correctly solved tasks"
-msgstr "Nombre de tasques resoltes correctament"
+#: exercisefactorize.cpp:128
+msgid "19"
+msgstr "19"
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 46
-#: rc.cpp:78
-#, no-c-format
-msgid "Number of solved tasks"
-msgstr "Nombre de tasques resoltes"
+#: exercisefactorize.cpp:139
+msgid "Add prime factor 2."
+msgstr "Afegeix el factor primer 2."
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 47
-#: rc.cpp:81
-#, no-c-format
-msgid "Total number of solved tasks"
-msgstr "Nombre total de tasques resoltes"
+#: exercisefactorize.cpp:140
+msgid "Add prime factor 3."
+msgstr "Afegeix el factor primer 3."
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 54
-#: rc.cpp:84 rc.cpp:87
-#, no-c-format
-msgid "Color of the numbers in the task view"
-msgstr "Color dels nombres a la vista de tasques"
+#: exercisefactorize.cpp:141
+msgid "Add prime factor 5."
+msgstr "Afegeix el factor primer 5."
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 59
-#: rc.cpp:90 rc.cpp:93
-#, no-c-format
-msgid "Color of the operation signs in the task view"
-msgstr "Color dels signes d'operació a la vista de tasques"
+#: exercisefactorize.cpp:142
+msgid "Add prime factor 7."
+msgstr "Afegeix el factor primer 7."
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 64
-#: rc.cpp:96 rc.cpp:99
-#, no-c-format
-msgid "Color of the fraction bars in the task view"
-msgstr "Color de les barres de fracció a la vista de tasques"
+#: exercisefactorize.cpp:143
+msgid "Add prime factor 11."
+msgstr "Afegeix el factor primer 11."
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 69
-#: rc.cpp:102 rc.cpp:105
-#, no-c-format
-msgid "Font used for the task view"
-msgstr "La lletra usada per la vista de tasques"
+#: exercisefactorize.cpp:144
+msgid "Add prime factor 13."
+msgstr "Afegeix el factor primer 13."
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 74
-#: rc.cpp:108
-#, no-c-format
-msgid "Enable showing the result also as a mixed number"
-msgstr "Habilita mostrar el resultat també com a nombre mixt"
+#: exercisefactorize.cpp:145
+msgid "Add prime factor 17."
+msgstr "Afegeix el factor primer 17."
-#. i18n: file kbruch.kcfg line 75
-#: rc.cpp:111
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Enables/disables showing the result also in the special mixed-number notation."
-msgstr ""
-"Habilita/deshabilita mostrar el resultat també en la notació especial de nombre "
-"mixt."
+#: exercisefactorize.cpp:146
+msgid "Add prime factor 19."
+msgstr "Afegeix el factor primer 19."
-#: exercisecompare.cpp:90
-msgid "Click on this button to change the comparison sign."
-msgstr "Premeu aquest botó per canviar el signe de comparació."
+#: exercisefactorize.cpp:149
+msgid "&Remove Last Factor"
+msgstr "Esbo&rra l'últim factor"
-#: exercisecompare.cpp:125 exercisecompare.cpp:258
-msgid "Click on this button to check your result."
-msgstr "Premeu aquest botó per corregir el vostre resultat."
+#: exercisefactorize.cpp:152
+msgid "Removes the last entered prime factor."
+msgstr "Elimina l'últim factor primer introduït."
-#: exercisecompare.cpp:136
-msgid "In this exercise you have to compare 2 given fractions."
-msgstr "En aquest exercici heu de comparar 2 fraccions donades."
+#: exercisefactorize.cpp:173
+msgid "In this exercise you have to factorize a given number."
+msgstr "En aquest exercici heu de factoritzar un nombre donat."
-#: exercisecompare.cpp:137
+#: exercisefactorize.cpp:174
msgid ""
-"In this exercise you have to compare 2 given fractions by choosing the correct "
-"comparison sign. You can change the comparison sign by just clicking on the "
-"button showing the sign."
+"In this exercise you have to factorize a given number. You have to enter all "
+"prime factors of the number. You can add a prime factor by clicking on the "
+"corresponding button. The chosen prime factors will be shown in the input "
+"field. Do not forget to enter all prime factors, even when a prime factor "
+"repeats several times!"
msgstr ""
-"En aquest exercici heu de comparar 2 fraccions donades escollint el signe de "
-"comparació correcte. Podeu canviar el signe de comparació prement el botó que "
-"mostra el signe."
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "David Sanchez Garcia,Albert Astals Cid,David Gil Oliva"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "davidsg@guplu.homelinux.net,astals11@terra.es,al016950@yahoo.es"
-
-#: statisticsview.cpp:65
-msgid "Tasks so far:"
-msgstr "Tasques fins ara:"
-
-#: statisticsview.cpp:71
-msgid "This is the current total number of solved tasks."
-msgstr "Aquest és el nombre actual total de tasques resoltes."
-
-#: statisticsview.cpp:74
-msgid "Correct:"
-msgstr "Correctes:"
-
-#: statisticsview.cpp:91
-msgid "This is the current total number of correctly solved tasks."
-msgstr "Aquest és el nombre actual total de tasques resoltes correctament."
-
-#: statisticsview.cpp:94
-msgid "Incorrect:"
-msgstr "Incorrectes:"
+"En aquest exercici heu de factoritzar un nombre donat. Heu d'introduir tots "
+"els factors primers del nombre. Podeu afegir un factor primer prement el "
+"botó corresponent. Els factors primers escollits es mostraran en la línia "
+"d'entrada. No oblideu introduir tots els factors primers, fins i tot quan un "
+"factor primer es repeteix vàries vegades!"
-#: statisticsview.cpp:111
-msgid "This is the current total number of unsolved tasks."
-msgstr "Aquest és el nombre actual total de tasques no resoltes."
-
-#: statisticsview.cpp:119
-msgid "&Reset"
-msgstr "&Reiniciar"
-
-#: statisticsview.cpp:122
-msgid "Press the button to reset the statistics."
-msgstr "Premeu el botó per reiniciar les estadístiques."
-
-#: statisticsview.cpp:130
-msgid "This part of the window shows the statistics."
-msgstr "Aquesta part de la finestra mostra les estadístiques."
+#: kbruch.cpp:42
+msgid "Learn calculating with fractions"
+msgstr "Aprendre càlcul de fraccions"
-#: statisticsview.cpp:131
-msgid ""
-"This part of the window shows the statistics. Each exercise you do is counted. "
-"You can reset the statistics by clicking on the button below. Also, if you do "
-"not want to see the statistics, use the vertical bar on the left to reduce the "
-"size of this window part."
-msgstr ""
-"Aquesta part de la finestra mostra les estadístiques. Es compta cada exercici "
-"fet. Podeu reiniciar les estadístiques prement el botó inferior. Si no voleu "
-"veure les estadístiques podeu usar la barra vertical de l'esquerra per reduir "
-"la mida d'aquesta part de la finestra."
+#: kbruch.h:32
+msgid "KBruch"
+msgstr "KBruch"
#: mainqtwidget.cpp:70
msgid "Choose another exercise by clicking on an icon."
@@ -376,11 +231,11 @@ msgstr "Escolliu un altre exercici prement una icona."
#: mainqtwidget.cpp:71
msgid ""
-"Click on the different icons to choose another exercise. The exercises help you "
-"to practice different aspects of calculating with fractions."
+"Click on the different icons to choose another exercise. The exercises help "
+"you to practice different aspects of calculating with fractions."
msgstr ""
-"Premeu les diferents icones per escollir altres exercicis. Els exercicis ajuden "
-"a practicar diferents aspectes del càlcul amb fraccions."
+"Premeu les diferents icones per escollir altres exercicis. Els exercicis "
+"ajuden a practicar diferents aspectes del càlcul amb fraccions."
#: mainqtwidget.cpp:79
msgid "Fraction Task"
@@ -430,8 +285,8 @@ msgstr "El nombre màxim que es pot tenir com a comú denominador"
#: mainqtwidget.cpp:200
msgid ""
-"Choose the number which will be the maximum for the main denominator: 10, 20, "
-"30, 40 or 50."
+"Choose the number which will be the maximum for the main denominator: 10, "
+"20, 30, 40 or 50."
msgstr "Escolliu el nombre màxim per al comú denominador: 10, 20, 30, 40 o 50."
#: mainqtwidget.cpp:212
@@ -460,39 +315,81 @@ msgstr "Les operacions que voleu"
#: mainqtwidget.cpp:238
msgid ""
-"Choose the type of operations you want for calculating fractions: "
-"Addition/Substraction, Multiplication/Division or All Operations Mixed. If you "
-"choose All Operations Mixed, the program will randomly choose addition, "
+"Choose the type of operations you want for calculating fractions: Addition/"
+"Substraction, Multiplication/Division or All Operations Mixed. If you choose "
+"All Operations Mixed, the program will randomly choose addition, "
"substraction, multiplication and/or division."
msgstr ""
"Escolliu el tipus d'operació que voleu per calcular fraccions: Suma/Resta, "
-"Multiplicació/Divisió o totes les operacions mesclades. Si escolliu Totes les "
-"operacions mesclades, el programa escollirà aleatòriament suma, resta, "
+"Multiplicació/Divisió o totes les operacions mesclades. Si escolliu Totes "
+"les operacions mesclades, el programa escollirà aleatòriament suma, resta, "
"multiplicació i/o divisió."
#: mainqtwidget.cpp:427
msgid "Task Viewer Settings"
msgstr "Arranjament del visor de tasques"
-#: kbruch.h:32
-msgid "KBruch"
-msgstr "KBruch"
+#: statisticsview.cpp:65
+msgid "Tasks so far:"
+msgstr "Tasques fins ara:"
-#: kbruch.cpp:42
-msgid "Learn calculating with fractions"
-msgstr "Aprendre càlcul de fraccions"
+#: statisticsview.cpp:71
+msgid "This is the current total number of solved tasks."
+msgstr "Aquest és el nombre actual total de tasques resoltes."
-#: exerciseconvert.cpp:170
-msgid "In this exercise you have to convert a number into a fraction."
-msgstr "En aquest exercici heu de convertir un nombre en una fracció."
+#: statisticsview.cpp:74
+msgid "Correct:"
+msgstr "Correctes:"
-#: exerciseconvert.cpp:171
+#: statisticsview.cpp:91
+msgid "This is the current total number of correctly solved tasks."
+msgstr "Aquest és el nombre actual total de tasques resoltes correctament."
+
+#: statisticsview.cpp:94
+msgid "Incorrect:"
+msgstr "Incorrectes:"
+
+#: statisticsview.cpp:111
+msgid "This is the current total number of unsolved tasks."
+msgstr "Aquest és el nombre actual total de tasques no resoltes."
+
+#: statisticsview.cpp:119
+msgid "&Reset"
+msgstr "&Reiniciar"
+
+#: statisticsview.cpp:122
+msgid "Press the button to reset the statistics."
+msgstr "Premeu el botó per reiniciar les estadístiques."
+
+#: statisticsview.cpp:130
+msgid "This part of the window shows the statistics."
+msgstr "Aquesta part de la finestra mostra les estadístiques."
+
+#: statisticsview.cpp:131
msgid ""
-"In this exercise you have to convert a given number into a fraction by entering "
-"numerator and denominator. Do not forget to reduce the result!"
+"This part of the window shows the statistics. Each exercise you do is "
+"counted. You can reset the statistics by clicking on the button below. Also, "
+"if you do not want to see the statistics, use the vertical bar on the left "
+"to reduce the size of this window part."
msgstr ""
-"En aquest exercici heu de convertir un nombre donat en una fracció introduint "
-"el numerador i el denominador. No oblideu reduir el resultat!"
+"Aquesta part de la finestra mostra les estadístiques. Es compta cada "
+"exercici fet. Podeu reiniciar les estadístiques prement el botó inferior. Si "
+"no voleu veure les estadístiques podeu usar la barra vertical de l'esquerra "
+"per reduir la mida d'aquesta part de la finestra."
+
+#: taskview.cpp:169
+msgid "In this exercise you have to solve a given task with fractions."
+msgstr "En aquest exercici heu de solucionar una tasca donada amb fraccions."
+
+#: taskview.cpp:170
+msgid ""
+"In this exercise you have to solve the generated task. You have to enter "
+"numerator and denominator. You can adjust the difficulty of the task with "
+"the boxes in the toolbar. Do not forget to reduce the result!"
+msgstr ""
+"En aquest exercici heu de solucionar la tasca generada. Heu d'introduir el "
+"numerador i el denominador. Podeu ajustar la dificultat de la tasca amb les "
+"caixes de la barra d'eines. No oblideu reduir el resultat!"
#: taskwidget.cpp:107
msgid ""
@@ -500,92 +397,169 @@ msgid ""
"/"
msgstr "/"
-#: exercisefactorize.cpp:121
-msgid "2"
-msgstr "2"
+#: kbruch.kcfg:10
+#, no-c-format
+msgid "Active exercise."
+msgstr "Exercici actiu."
-#: exercisefactorize.cpp:122
-msgid "3"
-msgstr "3"
+#: kbruch.kcfg:11
+#, no-c-format
+msgid "Saves the active exercise's type."
+msgstr "Desa el tipus de l'exercici actiu."
-#: exercisefactorize.cpp:123
-msgid "5"
-msgstr "5"
+#: kbruch.kcfg:18
+#, no-c-format
+msgid "Enable Addition/Subtraction"
+msgstr "Habilita Suma/Resta"
-#: exercisefactorize.cpp:124
-msgid "7"
-msgstr "7"
+#: kbruch.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "Enable Addition/Subtraction for task generation."
+msgstr "Habilita la Suma i Resta per a la generació de tasques."
-#: exercisefactorize.cpp:125
-msgid "11"
-msgstr "11"
+#: kbruch.kcfg:23
+#, no-c-format
+msgid "Enable Multiplication/Division"
+msgstr "Habilita Multiplicació/Divisió"
-#: exercisefactorize.cpp:126
-msgid "13"
-msgstr "13"
+#: kbruch.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Enable Multiplication/Division for task generation."
+msgstr "Habilita la Multiplicació i Divisió per a la generació de tasques."
-#: exercisefactorize.cpp:127
-msgid "17"
-msgstr "17"
+#: kbruch.kcfg:28
+#, no-c-format
+msgid "Number of fractions"
+msgstr "Nombre de fraccions"
-#: exercisefactorize.cpp:128
-msgid "19"
-msgstr "19"
+#: kbruch.kcfg:29
+#, no-c-format
+msgid "Set the number of fractions for task generation."
+msgstr "Estableix el nombre de fraccions per a la generació de tasques."
-#: exercisefactorize.cpp:139
-msgid "Add prime factor 2."
-msgstr "Afegeix el factor primer 2."
+#: kbruch.kcfg:33
+#, no-c-format
+msgid "Max. main denominator"
+msgstr "Major comú denominador"
-#: exercisefactorize.cpp:140
-msgid "Add prime factor 3."
-msgstr "Afegeix el factor primer 3."
+#: kbruch.kcfg:34
+#, no-c-format
+msgid "Set the maximum value of the main denominator."
+msgstr "Estableix el valor màxim del comú denominador:"
-#: exercisefactorize.cpp:141
-msgid "Add prime factor 5."
-msgstr "Afegeix el factor primer 5."
+#: kbruch.kcfg:41 kbruch.kcfg:42
+#, no-c-format
+msgid "Number of correctly solved tasks"
+msgstr "Nombre de tasques resoltes correctament"
-#: exercisefactorize.cpp:142
-msgid "Add prime factor 7."
-msgstr "Afegeix el factor primer 7."
+#: kbruch.kcfg:46
+#, no-c-format
+msgid "Number of solved tasks"
+msgstr "Nombre de tasques resoltes"
-#: exercisefactorize.cpp:143
-msgid "Add prime factor 11."
-msgstr "Afegeix el factor primer 11."
+#: kbruch.kcfg:47
+#, no-c-format
+msgid "Total number of solved tasks"
+msgstr "Nombre total de tasques resoltes"
-#: exercisefactorize.cpp:144
-msgid "Add prime factor 13."
-msgstr "Afegeix el factor primer 13."
+#: kbruch.kcfg:54 kbruch.kcfg:55
+#, no-c-format
+msgid "Color of the numbers in the task view"
+msgstr "Color dels nombres a la vista de tasques"
-#: exercisefactorize.cpp:145
-msgid "Add prime factor 17."
-msgstr "Afegeix el factor primer 17."
+#: kbruch.kcfg:59 kbruch.kcfg:60
+#, no-c-format
+msgid "Color of the operation signs in the task view"
+msgstr "Color dels signes d'operació a la vista de tasques"
-#: exercisefactorize.cpp:146
-msgid "Add prime factor 19."
-msgstr "Afegeix el factor primer 19."
+#: kbruch.kcfg:64 kbruch.kcfg:65
+#, no-c-format
+msgid "Color of the fraction bars in the task view"
+msgstr "Color de les barres de fracció a la vista de tasques"
-#: exercisefactorize.cpp:149
-msgid "&Remove Last Factor"
-msgstr "Esbo&rra l'últim factor"
+#: kbruch.kcfg:69 kbruch.kcfg:70
+#, no-c-format
+msgid "Font used for the task view"
+msgstr "La lletra usada per la vista de tasques"
-#: exercisefactorize.cpp:152
-msgid "Removes the last entered prime factor."
-msgstr "Elimina l'últim factor primer introduït."
+#: kbruch.kcfg:74
+#, no-c-format
+msgid "Enable showing the result also as a mixed number"
+msgstr "Habilita mostrar el resultat també com a nombre mixt"
-#: exercisefactorize.cpp:173
-msgid "In this exercise you have to factorize a given number."
-msgstr "En aquest exercici heu de factoritzar un nombre donat."
+#: kbruch.kcfg:75
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Enables/disables showing the result also in the special mixed-number "
+"notation."
+msgstr ""
+"Habilita/deshabilita mostrar el resultat també en la notació especial de "
+"nombre mixt."
-#: exercisefactorize.cpp:174
+#: kbruchui.rc:4
+#, no-c-format
+msgid "&Task"
+msgstr "&Tasca"
+
+#: kbruchui.rc:12
+#, no-c-format
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr ""
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:40
+#, no-c-format
+msgid "Change the font of the numbers"
+msgstr "Canvia el tipus de lletra dels nombres"
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:56
+#, no-c-format
+msgid "Colors"
+msgstr "Colors"
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:97
+#, no-c-format
+msgid "Change the color of the operation signs"
+msgstr "Canvia el color dels signes d'operació"
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:115
+#, no-c-format
+msgid "Change the color of the fraction bar"
+msgstr "Canvia el color de la barra de fracció"
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:131
+#, no-c-format
+msgid "Fraction bar:"
+msgstr "Barra de fracció:"
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:147
+#, no-c-format
+msgid "Operation sign:"
+msgstr "Signe d'operació:"
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:165
+#, no-c-format
+msgid "Change the color of the numbers"
+msgstr "Canvia el color dels nombres"
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:181
+#, no-c-format
+msgid "Number:"
+msgstr "Número:"
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:192
+#, no-c-format
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:203
+#, no-c-format
+msgid "Show result also as a mixed number, like 1 2/3."
+msgstr "Mostra el resultat també com a nombre mixt, p. ex. 1 2/3."
+
+#: taskvieweroptionsbase.ui:206
+#, no-c-format
msgid ""
-"In this exercise you have to factorize a given number. You have to enter all "
-"prime factors of the number. You can add a prime factor by clicking on the "
-"corresponding button. The chosen prime factors will be shown in the input "
-"field. Do not forget to enter all prime factors, even when a prime factor "
-"repeats several times!"
+"Here you can enable/disable showing the result in mixed-number notation."
msgstr ""
-"En aquest exercici heu de factoritzar un nombre donat. Heu d'introduir tots els "
-"factors primers del nombre. Podeu afegir un factor primer prement el botó "
-"corresponent. Els factors primers escollits es mostraran en la línia d'entrada. "
-"No oblideu introduir tots els factors primers, fins i tot quan un factor primer "
-"es repeteix vàries vegades!"
+"Aquí podeu habilitar/deshabilitar mostrar el resultat en notació de nombre "
+"mixt."