summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:33:26 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:33:26 +0000
commit615aeca37018e55bbf0d9bbbc3cd8b11007595ac (patch)
tree6d47c028edab34d61c3139260ac49a33d94b7a60 /tde-i18n-ca/messages/tdeedu
parent426202536a491e2ef1b89325d2f278f752f6f619 (diff)
downloadtde-i18n-615aeca37018e55bbf0d9bbbc3cd8b11007595ac.tar.gz
tde-i18n-615aeca37018e55bbf0d9bbbc3cd8b11007595ac.zip
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: tdeedu/klettres Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdeedu/klettres/
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdeedu')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdeedu/klettres.po162
1 files changed, 86 insertions, 76 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/klettres.po b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/klettres.po
index 5122939783..4493ed77b1 100644
--- a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/klettres.po
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/klettres.po
@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: klettres\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-26 19:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-05 00:30+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
@@ -18,13 +18,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Albert Astals Cid,David Gil Oliva,Orestes Mas Casals"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
@@ -65,8 +65,8 @@ msgid ""
"You can play a new sound by clicking this button or using the File menu, New "
"Sound."
msgstr ""
-"Podeu reproduir un so nou clicant aquest botó o bé emprant el menú Fitxer, Nou "
-"so."
+"Podeu reproduir un so nou clicant aquest botó o bé emprant el menú Fitxer, "
+"Nou so."
#: klettres.cpp:201
msgid "Get Alphabet in New Language..."
@@ -82,12 +82,17 @@ msgstr "Reprodueix el mateix so un altre cop"
#: klettres.cpp:204
msgid ""
-"You can replay the same sound again by clicking this button or using the File "
-"menu, Replay Sound."
+"You can replay the same sound again by clicking this button or using the "
+"File menu, Replay Sound."
msgstr ""
"Podeu tornar a reproduir el mateix so clicant aquest botó o emprant el menú "
"Fitxer, Torna a reproduir el so."
+#: klettres.cpp:207
+#, fuzzy
+msgid "Show &Menubar"
+msgstr "Mostra la barra de menú"
+
#: klettres.cpp:208
msgid "Hide &Menubar"
msgstr "Oculta la barra de &menú"
@@ -108,11 +113,11 @@ msgstr "Escolliu el nivell"
#: klettres.cpp:214
msgid ""
"You can select the level: level 1 displays a letter and you hear it; level 2 "
-"does not display the letter, you only hear it; level 3 displays a syllable and "
-"you hear it; level 4 does not display the syllable, you only hear it."
+"does not display the letter, you only hear it; level 3 displays a syllable "
+"and you hear it; level 4 does not display the syllable, you only hear it."
msgstr ""
-"Podeu escollir el nivell: En l'1 es mostra una lletra i l'escolteu; en el 2 no "
-"es mostra la lletra, només l'escolteu; en el 3 es mostra una síl·laba i "
+"Podeu escollir el nivell: En l'1 es mostra una lletra i l'escolteu; en el 2 "
+"no es mostra la lletra, només l'escolteu; en el 3 es mostra una síl·laba i "
"l'escolteu; finalment, en el nivell 4 no es mostra la síl·laba, només "
"l'escolteu."
@@ -158,8 +163,8 @@ msgstr "Escolliu el tema"
#: klettres.cpp:231
msgid ""
-"Here you can change the theme for KLettres. A theme consists in the background "
-"picture and the font color for the letter displayed."
+"Here you can change the theme for KLettres. A theme consists in the "
+"background picture and the font color for the letter displayed."
msgstr ""
"Aquí podeu canviar el tema del KLettres. Un tema consisteix en la imatge de "
"fons i el color del tipus de lletra de la lletra mostrada."
@@ -173,9 +178,9 @@ msgid ""
"If you are in the Grown-up mode, clicking on this button will set up the Kid "
"mode. The Kid mode has no menubar and the font is bigger in the statusbar."
msgstr ""
-"Si esteu en el mode d'adults, clicant aquest botó es passarà al mode infantil. "
-"El mode infantil no té barra de menú i la lletra de la barra d'estat és més "
-"gran."
+"Si esteu en el mode d'adults, clicant aquest botó es passarà al mode "
+"infantil. El mode infantil no té barra de menú i la lletra de la barra "
+"d'estat és més gran."
#: klettres.cpp:235
msgid "Mode Grown-up"
@@ -235,6 +240,10 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat el fitxer $TDEDIR/share/apps/klettres/%1.txt;\n"
"si us plau comproveu la instal·lació."
+#: klettres.cpp:464
+msgid "Error"
+msgstr ""
+
#: klettres.cpp:478
#, c-format
msgid "Inserts the character %1"
@@ -351,94 +360,95 @@ msgstr "Icones SVG per a infants i adults"
msgid "Timer setting widgets"
msgstr "Controls per especificar la temporització"
-#. i18n: file klettresui.rc line 15
-#: rc.cpp:6
+#: soundfactory.cpp:78
+msgid "Error while loading the sound names."
+msgstr "Error en carregar els noms dels sons."
+
+#: timer.cpp:35 timer.cpp:36 timer.cpp:44 timer.cpp:45
+msgid "tenths of second"
+msgstr "dècimes de segons"
+
+#: klettres.kcfg:9
+#, no-c-format
+msgid "Language"
+msgstr "Idioma"
+
+#: klettres.kcfg:12
+#, no-c-format
+msgid "Theme"
+msgstr "Tema"
+
+#: klettres.kcfg:21
+#, no-c-format
+msgid "Mode"
+msgstr "Mode"
+
+#: klettres.kcfg:29
+#, no-c-format
+msgid "Difficulty level."
+msgstr "Nivell de dificultat."
+
+#: klettres.kcfg:35
+#, no-c-format
+msgid "Kid Timer"
+msgstr "Temporitzador per a infants"
+
+#: klettres.kcfg:39
+#, no-c-format
+msgid "Grown-up Timer"
+msgstr "Temporitzador per a adults"
+
+#: klettres.kcfg:45
+#, no-c-format
+msgid "Font"
+msgstr ""
+
+#: klettresui.rc:4
+#, no-c-format
+msgid "&File"
+msgstr ""
+
+#: klettresui.rc:15
#, no-c-format
msgid "L&ook"
msgstr "&Estil"
-#. i18n: file klettresui.rc line 33
-#: rc.cpp:12
+#: klettresui.rc:23
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Settings"
+msgstr "Arranjament de lletra"
+
+#: klettresui.rc:33
#, no-c-format
msgid "Main"
msgstr "Principal"
-#. i18n: file klettresui.rc line 47
-#: rc.cpp:15
+#: klettresui.rc:47
#, no-c-format
msgid "Characters"
msgstr "Caràcters"
-#. i18n: file timerdlg.ui line 30
-#: rc.cpp:18
+#: timerdlg.ui:30
#, no-c-format
msgid "Set the time between 2 letters."
msgstr "Especifica el temps entre dues lletres."
-#. i18n: file timerdlg.ui line 59
-#: rc.cpp:21 rc.cpp:30
+#: timerdlg.ui:59 timerdlg.ui:150
#, no-c-format
msgid "Set the timer (in minutes)"
msgstr "Especifica el temps (en minuts)"
-#. i18n: file timerdlg.ui line 62
-#: rc.cpp:24 rc.cpp:33
+#: timerdlg.ui:62 timerdlg.ui:153
#, no-c-format
msgid "Only used if Use a timer is checked"
msgstr "Només s'usa si es marca \"Usa un temporitzador\""
-#. i18n: file timerdlg.ui line 70
-#: rc.cpp:27
+#: timerdlg.ui:70
#, no-c-format
msgid "Kid Mode"
msgstr "Mode infantil"
-#. i18n: file timerdlg.ui line 178
-#: rc.cpp:36
+#: timerdlg.ui:178
#, no-c-format
msgid "Grown-up Mode"
msgstr "Mode d'adults"
-
-#. i18n: file klettres.kcfg line 9
-#: rc.cpp:39
-#, no-c-format
-msgid "Language"
-msgstr "Idioma"
-
-#. i18n: file klettres.kcfg line 12
-#: rc.cpp:42
-#, no-c-format
-msgid "Theme"
-msgstr "Tema"
-
-#. i18n: file klettres.kcfg line 21
-#: rc.cpp:45
-#, no-c-format
-msgid "Mode"
-msgstr "Mode"
-
-#. i18n: file klettres.kcfg line 29
-#: rc.cpp:48
-#, no-c-format
-msgid "Difficulty level."
-msgstr "Nivell de dificultat."
-
-#. i18n: file klettres.kcfg line 35
-#: rc.cpp:51
-#, no-c-format
-msgid "Kid Timer"
-msgstr "Temporitzador per a infants"
-
-#. i18n: file klettres.kcfg line 39
-#: rc.cpp:54
-#, no-c-format
-msgid "Grown-up Timer"
-msgstr "Temporitzador per a adults"
-
-#: soundfactory.cpp:78
-msgid "Error while loading the sound names."
-msgstr "Error en carregar els noms dels sons."
-
-#: timer.cpp:35 timer.cpp:36 timer.cpp:44 timer.cpp:45
-msgid "tenths of second"
-msgstr "dècimes de segons"