summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:35:27 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-27 18:35:27 +0000
commit6927d3eb6ca9495dbec00cbe906f7533f65e7f78 (patch)
treeb052862db847572e11e99b6ddd9b3d42e9781b53 /tde-i18n-ca/messages/tdeedu
parent189d602e6eb3d53b9a4f6afaa3a46b739bbb0b3f (diff)
downloadtde-i18n-6927d3eb6ca9495dbec00cbe906f7533f65e7f78.tar.gz
tde-i18n-6927d3eb6ca9495dbec00cbe906f7533f65e7f78.zip
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: tdeedu/kvoctrain Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdeedu/kvoctrain/
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdeedu')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kvoctrain.po2450
1 files changed, 1244 insertions, 1206 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kvoctrain.po b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kvoctrain.po
index d0bd68d46d..cb6e143150 100644
--- a/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kvoctrain.po
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kvoctrain.po
@@ -10,7 +10,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kvoctrain\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-27 12:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-25 21:21+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
@@ -20,6 +20,18 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+#: _translatorinfo:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Sebastià Pla i Sanz,David Gil Oliva"
+
+#: _translatorinfo:2
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "sps@sastia.com,al016950@yahoo.es"
+
#: common-dialogs/blockoptions.cpp:43 kvt-core/QueryManager.cpp:345
msgid "Do not Care"
msgstr "No importa"
@@ -125,14 +137,11 @@ msgid "12 Months"
msgstr "12 mesos"
#: common-dialogs/blockoptions.cpp:252
-msgid ""
-"Illogical blocking times.\n"
-msgstr ""
-"Els temps de bloqueig no tenen sentit.\n"
+msgid "Illogical blocking times.\n"
+msgstr "Els temps de bloqueig no tenen sentit.\n"
#: common-dialogs/blockoptions.cpp:254 common-dialogs/blockoptions.cpp:273
-msgid ""
-"The time for level %1 should be lower than the time for level %2.\n"
+msgid "The time for level %1 should be lower than the time for level %2.\n"
msgstr ""
"El temps per al nivell %1 hauria de ser inferior al temps per al nivell %2.\n"
@@ -190,6 +199,10 @@ msgid "Language Settings"
msgstr "Arranjaments d'idioma"
#: common-dialogs/kvoctrainprefs.cpp:73
+msgid "View"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrainprefs.cpp:73
msgid "View Settings"
msgstr "Arranjaments de visualització"
@@ -237,14 +250,14 @@ msgstr ""
#: common-dialogs/kvoctrainprefs.cpp:93
msgid ""
"A Profile is a set of settings (settings related to queries) which you can "
-"save/load in order to use again later. This button allows you to see existing "
-"profiles, to load a new profile and to save your current settings in a new "
-"profile."
+"save/load in order to use again later. This button allows you to see "
+"existing profiles, to load a new profile and to save your current settings "
+"in a new profile."
msgstr ""
"Un perfil és un conjunt d'arranjaments (relatius a consultes) que podeu "
-"desar/carregar per usar-los més endavant. Aquest botó us permet veure perfils "
-"existents, carregar-ne un de nou i desar els vostres arranjaments actuals en un "
-"nou perfil."
+"desar/carregar per usar-los més endavant. Aquest botó us permet veure "
+"perfils existents, carregar-ne un de nou i desar els vostres arranjaments "
+"actuals en un nou perfil."
#: common-dialogs/kvoctrainprefs.cpp:140
msgid "Unapplied Changes"
@@ -941,10 +954,8 @@ msgid "Picture is invalid"
msgstr "La imatge no és vàlida"
#: common-dialogs/languageoptions.cpp:995
-msgid ""
-"File does not contain a valid graphics format\n"
-msgstr ""
-"El fitxer no conté un format gràfic vàlid\n"
+msgid "File does not contain a valid graphics format\n"
+msgstr "El fitxer no conté un format gràfic vàlid\n"
#: common-dialogs/languageoptions.cpp:1037
#: common-dialogs/languageoptions.cpp:1050
@@ -1027,6 +1038,10 @@ msgid ""
"&Usage"
msgstr "Ú&s"
+#: docprop-dialogs/DocPropDlg.cpp:82
+msgid "&Options"
+msgstr ""
+
#: docprop-dialogs/DocPropLangDlg.cpp:47
msgid "Language Properties"
msgstr "Propietats d'idioma"
@@ -1106,8 +1121,8 @@ msgid ""
"_: usage (area) of an expression\n"
"This user-defined usage label could not be deleted because it is in use."
msgstr ""
-"No s'ha pogut esborrar aquesta etiqueta d'ús definida per l'usuari perquè està "
-"en ús."
+"No s'ha pogut esborrar aquesta etiqueta d'ús definida per l'usuari perquè "
+"està en ús."
#: docprop-dialogs/UsageOptPage.cpp:162
msgid ""
@@ -1175,8 +1190,8 @@ msgstr "&Expressió traduïda a %1:"
msgid "&From Original"
msgstr "&Des de l'original"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui line 33
-#: entry-dialogs/EntryDlg.cpp:167 entry-dialogs/EntryDlg.cpp:259 rc.cpp:714
+#: entry-dialogs/EntryDlg.cpp:167 entry-dialogs/EntryDlg.cpp:259
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:33
#, no-c-format
msgid "Properties From Original"
msgstr "Propietats des de l'original"
@@ -1516,6 +1531,14 @@ msgstr "Imprimeix el document de vocabulari actiu"
msgid "Quit KVocTrain"
msgstr "Surt de KVocTrain"
+#: kva_init.cpp:140
+msgid "Copy"
+msgstr ""
+
+#: kva_init.cpp:144
+msgid "Paste"
+msgstr ""
+
#: kva_init.cpp:148
msgid "Select all rows"
msgstr "Selecciona totes les files"
@@ -1576,8 +1599,10 @@ msgstr "Assigna &lliçons..."
msgid "Create random lessons with unassigned entries"
msgstr "Crea lliçons aleatòries amb les entrades sense assignar"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui line 123
-#: kva_init.cpp:183 rc.cpp:1104 rc.cpp:1209 rc.cpp:1227 rc.cpp:1245
+#: docprop-dialogs/LessOptPageForm.ui:123
+#: docprop-dialogs/TenseOptPageForm.ui:123
+#: docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui:123
+#: docprop-dialogs/UsageOptPageForm.ui:123 kva_init.cpp:183
#, no-c-format
msgid "&Clean Up"
msgstr "&Neteja"
@@ -1635,53 +1660,37 @@ msgid "Toggle display of the toolbars"
msgstr "Canvia mostrar les barres d'eines"
#: kva_io.cpp:45
-msgid ""
-"*|All Files (*)\n"
-msgstr ""
-"*|Tots els fitxers (*)\n"
+msgid "*|All Files (*)\n"
+msgstr "*|Tots els fitxers (*)\n"
#: kva_io.cpp:46
-msgid ""
-"*.kvtml|KVocTrain Markup (*.kvtml)\n"
-msgstr ""
-"*.kvtml|Llenguatge de marcat de KVocTrain (*.kvtml)\n"
+msgid "*.kvtml|KVocTrain Markup (*.kvtml)\n"
+msgstr "*.kvtml|Llenguatge de marcat de KVocTrain (*.kvtml)\n"
#: kva_io.cpp:47
-msgid ""
-"*.lex|Vocabulary Trainer 5.0 (*.lex)\n"
-msgstr ""
-"*.lex|Entrenador de vocabulari 5.0 (*.lex)\n"
+msgid "*.lex|Vocabulary Trainer 5.0 (*.lex)\n"
+msgstr "*.lex|Entrenador de vocabulari 5.0 (*.lex)\n"
#: kva_io.cpp:48
-msgid ""
-"*.vl|KVoclearn (*.vl)\n"
-msgstr ""
-"*.vl|KVoclearn (*.vl)\n"
+msgid "*.vl|KVoclearn (*.vl)\n"
+msgstr "*.vl|KVoclearn (*.vl)\n"
#: kva_io.cpp:49
#, fuzzy
-msgid ""
-"*.qvo|TQVocab (*.qvo)\n"
-msgstr ""
-"*.qvo|QVocab (*.qvo)\n"
+msgid "*.qvo|TQVocab (*.qvo)\n"
+msgstr "*.qvo|QVocab (*.qvo)\n"
#: kva_io.cpp:50
-msgid ""
-"*.voc|Vokabeltrainer (*.voc)\n"
-msgstr ""
-"*.voc|Vokabeltrainer (*.voc)\n"
+msgid "*.voc|Vokabeltrainer (*.voc)\n"
+msgstr "*.voc|Vokabeltrainer (*.voc)\n"
#: kva_io.cpp:51
-msgid ""
-"*.csv|Text (*.csv)\n"
-msgstr ""
-"*.csv|Text separat per comes (*.csv)\n"
+msgid "*.csv|Text (*.csv)\n"
+msgstr "*.csv|Text separat per comes (*.csv)\n"
#: kva_io.cpp:52
-msgid ""
-"*.vocab|Vocabbox (*.vocab)\n"
-msgstr ""
-"*.vocab|Vocabbox (*.vocab)\n"
+msgid "*.vocab|Vocabbox (*.vocab)\n"
+msgstr "*.vocab|Vocabbox (*.vocab)\n"
#: kva_io.cpp:64
msgid "Autobackup in progress"
@@ -1735,6 +1744,12 @@ msgstr "Fusiona el fitxer de vocabulari"
msgid "Merging %1"
msgstr "S'està fusionant %1"
+#: kva_io.cpp:497 kvt-core/kvd_rh_kvtml.cpp:69 kvt-core/kvd_voc.cpp:139
+#: kvt-core/kvoctraindoc.cpp:88 kvt-core/kvoctraindoc.cpp:195
+#, fuzzy
+msgid "Untitled"
+msgstr "títol"
+
#: kva_io.cpp:502 kva_io.cpp:608 kva_io.cpp:660
#, c-format
msgid "Saving %1"
@@ -1750,9 +1765,8 @@ msgstr "Desa el vocabulari com a"
#: kva_io.cpp:600 kva_io.cpp:653
msgid ""
-"<qt>The file"
-"<br><b>%1</b>"
-"<br>already exists. Do you want to overwrite it?</qt>"
+"<qt>The file<br><b>%1</b><br>already exists. Do you want to overwrite it?</"
+"qt>"
msgstr "<qt>El fitxer<br><b>%1</b><br>ja existeix. Voleu sobreescriure'l?</qt>"
#: kva_io.cpp:601 kva_io.cpp:654 kvtnewstuff.cpp:79
@@ -1787,9 +1801,10 @@ msgid ""
"blocking values in the query options:\n"
"should the configuration dialog be invoked now?"
msgstr ""
-"Actualment no hi ha cap expressió adequada per a la consulta que heu iniciat.\n"
-"Això pot ser degut a diverses raons. Potser no teniu cap expressió per al tipus "
-"de consulta que heu demanat.\n"
+"Actualment no hi ha cap expressió adequada per a la consulta que heu "
+"iniciat.\n"
+"Això pot ser degut a diverses raons. Potser no teniu cap expressió per al "
+"tipus de consulta que heu demanat.\n"
"El més probable és que hàgiu d'ajustar l'arranjament referent als llindars i "
"valors de bloqueig a les opcions de consulta.\n"
"Mostre ara el diàleg de configuració?"
@@ -1878,16 +1893,12 @@ msgid ""
msgstr "S'estan actualitzant els índexs d'etiquetes d'ús..."
#: kvoctrain.cpp:703
-msgid ""
-"Do you really want to delete the selected entry?\n"
-msgstr ""
-"De veres voleu esborrar l'entrada seleccionada?\n"
+msgid "Do you really want to delete the selected entry?\n"
+msgstr "De veres voleu esborrar l'entrada seleccionada?\n"
#: kvoctrain.cpp:714
-msgid ""
-"Do you really want to delete the selected range?\n"
-msgstr ""
-"De veres voleu esborrar l'interval seleccionat?\n"
+msgid "Do you really want to delete the selected range?\n"
+msgstr "De veres voleu esborrar l'interval seleccionat?\n"
#: kvoctrain.cpp:894
#, c-format
@@ -1916,8 +1927,8 @@ msgstr "S'estan creant lliçons aleatòries..."
#: kvoctrain.cpp:1002
msgid ""
-"To append a new language which is not listed in the submenu, you must first add "
-"its data in the general options dialog.\n"
+"To append a new language which is not listed in the submenu, you must first "
+"add its data in the general options dialog.\n"
"Should this dialog be invoked now?"
msgstr ""
"Per afegir un nou idioma que no està llistat al submenú, primer heu d'afegir "
@@ -2000,8 +2011,7 @@ msgstr "Inactiva"
msgid "Original"
msgstr "Original"
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/StatistikPageForm.ui line 61
-#: kvoctrainview.cpp:179 rc.cpp:42
+#: kvoctrainview.cpp:179 statistik-dialogs/StatistikPageForm.ui:61
#, no-c-format
msgid "Lesson"
msgstr "Lliçó"
@@ -2666,13 +2676,13 @@ msgstr "Atribut desconegut"
#: kvt-core/kvd_rb_kvtml1.cpp:854
msgid ""
-"Your document contains an unknown tag <%1>. Maybe your version of KVocTrain is "
-"too old, or the document is damaged.\n"
+"Your document contains an unknown tag <%1>. Maybe your version of KVocTrain "
+"is too old, or the document is damaged.\n"
"Loading is aborted because KVocTrain cannot read documents with unknown "
"elements.\n"
msgstr ""
-"El vostre document conté una etiqueta desconeguda <%1>"
-". Potser la versió de KVocTrain és massa antiga o el document està fet malbé.\n"
+"El vostre document conté una etiqueta desconeguda <%1>. Potser la versió de "
+"KVocTrain és massa antiga o el document està fet malbé.\n"
"S'ha interromput la càrrega perquè KVocTrain no pot llegir documents amb "
"elements desconeguts.\n"
@@ -2680,6 +2690,15 @@ msgstr ""
msgid "Unknown element"
msgstr "Element desconegut"
+#: kvt-core/kvd_rb_kvtml1.cpp:871
+msgid "Error"
+msgstr ""
+
+#: kvt-core/kvd_rb_kvtml1.cpp:883
+#, fuzzy
+msgid "Warning"
+msgstr "&Aprenentatge"
+
#: kvt-core/kvd_rb_kvtml2.cpp:88 kvt-core/kvd_rh_kvtml.cpp:271
#: kvt-core/kvd_rh_kvtml.cpp:286 kvt-core/kvd_rh_kvtml.cpp:324
#: kvt-core/kvd_rh_kvtml.cpp:333 kvt-core/kvd_rh_kvtml.cpp:342
@@ -3067,1799 +3086,1818 @@ msgstr "Estadístiques del document"
msgid "Number of Entries per Grade"
msgstr "Nombre d'entrades per grau"
-#. i18n: file kvoctrainui.rc line 19
-#: rc.cpp:3
-#, no-c-format
-msgid "Vo&cabulary"
-msgstr "Vo&cabulari"
-
-#. i18n: file kvoctrainui.rc line 32
-#: rc.cpp:6
-#, no-c-format
-msgid "&Learning"
-msgstr "&Aprenentatge"
-
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui line 16
-#: rc.cpp:12 rc.cpp:30 rc.cpp:498 rc.cpp:537 rc.cpp:627 rc.cpp:648 rc.cpp:669
-#: rc.cpp:711 rc.cpp:741 rc.cpp:756 rc.cpp:774 rc.cpp:780 rc.cpp:792
-#: rc.cpp:798 rc.cpp:801 rc.cpp:816 rc.cpp:819 rc.cpp:822 rc.cpp:915
-#: rc.cpp:918 rc.cpp:921 rc.cpp:924 rc.cpp:927 rc.cpp:954 rc.cpp:957
-#: rc.cpp:1029 rc.cpp:1032 rc.cpp:1035 rc.cpp:1038 rc.cpp:1041 rc.cpp:1044
-#: rc.cpp:1047 rc.cpp:1050 rc.cpp:1053 rc.cpp:1056 rc.cpp:1062 rc.cpp:1089
-#: rc.cpp:1107 rc.cpp:1167 rc.cpp:1176 rc.cpp:1194 rc.cpp:1212 rc.cpp:1230
+#: common-dialogs/ProgressDlgForm.ui:22
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:249
+#: docprop-dialogs/DocOptionsPageForm.ui:16
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:16 docprop-dialogs/LessOptPageForm.ui:16
+#: docprop-dialogs/TenseOptPageForm.ui:16 docprop-dialogs/TitlePageForm.ui:16
+#: docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui:16 docprop-dialogs/UsageOptPageForm.ui:16
+#: entry-dialogs/AdjEntryPageForm.ui:16
+#: entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui:24
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:24
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:181
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:212
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:316
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:337
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:374
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:16 entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui:16
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:16 query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:138
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:157 query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:176
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:195 query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:214
+#: query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:81
+#: query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:97
+#: query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:113
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:43
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:81 query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:87
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:108 query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:119
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:130 query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:151
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:187 query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:212
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:228 query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:244
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:260 query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:305
+#: statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui:16
+#: statistik-dialogs/StatistikPageForm.ui:16
#, no-c-format
msgid "-"
msgstr "-"
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui line 37
-#: rc.cpp:15 rc.cpp:501
+#: common-dialogs/ProgressDlgForm.ui:54 statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui:37
#, no-c-format
msgid "Filename:"
msgstr "Nom de fitxer:"
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui line 49
-#: rc.cpp:18 rc.cpp:504
+#: common-dialogs/ProgressDlgForm.ui:66 statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui:49
#, no-c-format
msgid "Title:"
msgstr "Títol:"
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui line 61
-#: rc.cpp:21
+#: common-dialogs/ProgressDlgForm.ui:82
#, no-c-format
-msgid "Entries:"
-msgstr "Entrades:"
+msgid "file.kvtml"
+msgstr "fitxer.kvtml"
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui line 73
-#: rc.cpp:24
+#: common-dialogs/ProgressDlgForm.ui:98
#, no-c-format
-msgid "Author:"
-msgstr "Autor:"
+msgid "title"
+msgstr "títol"
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui line 85
-#: rc.cpp:27
+#: common-dialogs/blockoptionsbase.ui:37 common-dialogs/viewoptionsbase.ui:250
+#: entry-dialogs/AdjEntryPageForm.ui:77 query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:70
#, no-c-format
-msgid "Lessons:"
-msgstr "Lliçons:"
+msgid "Level &2:"
+msgstr "Nivell &2:"
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/StatistikPageForm.ui line 28
-#: rc.cpp:33
+#: common-dialogs/blockoptionsbase.ui:53 common-dialogs/viewoptionsbase.ui:114
#, no-c-format
-msgid "Grade FROM"
-msgstr "Grau ORIGEN"
+msgid "Level &5:"
+msgstr "Nivell &5:"
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/StatistikPageForm.ui line 39
-#: rc.cpp:36
+#: common-dialogs/blockoptionsbase.ui:64 common-dialogs/viewoptionsbase.ui:152
#, no-c-format
-msgid "Grade TO"
-msgstr "Grau DESTÍ"
+msgid "Level &6:"
+msgstr "Nivell &6:"
-#. i18n: file ./statistik-dialogs/StatistikPageForm.ui line 50
-#: rc.cpp:39
+#: common-dialogs/blockoptionsbase.ui:83
#, no-c-format
-msgid "Entries"
-msgstr "Entrades"
+msgid "E&xpiring"
+msgstr "&Caducitat"
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 30
-#: rc.cpp:45
+#: common-dialogs/blockoptionsbase.ui:104
#, no-c-format
-msgid "Sep&arator:"
-msgstr "Sep&arador:"
+msgid "Bl&ocking"
+msgstr "Bl&oqueig"
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 47
-#: rc.cpp:48
+#: common-dialogs/blockoptionsbase.ui:135 common-dialogs/viewoptionsbase.ui:95
#, no-c-format
-msgid "Choose which separator you want to use to separate your data."
-msgstr "Escolliu quin separador voleu usar per separar les dades."
+msgid "Level &4:"
+msgstr "Nivell &4:"
+
+#: common-dialogs/blockoptionsbase.ui:146 common-dialogs/viewoptionsbase.ui:133
+#, no-c-format
+msgid "Level &7:"
+msgstr "Nivell &7:"
+
+#: common-dialogs/blockoptionsbase.ui:177 common-dialogs/viewoptionsbase.ui:231
+#: entry-dialogs/AdjEntryPageForm.ui:58 query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:48
+#, no-c-format
+msgid "Level &1:"
+msgstr "Nivell &1:"
+
+#: common-dialogs/blockoptionsbase.ui:228 common-dialogs/viewoptionsbase.ui:294
+#: entry-dialogs/AdjEntryPageForm.ui:96 query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:59
+#, no-c-format
+msgid "Level &3:"
+msgstr "Nivell &3:"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:27
+#, no-c-format
+msgid "&Save vocabularies automatically on close and quit"
+msgstr "&Desa els vocabularis automàticament en tancar i sortir"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:30
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:44
+#, no-c-format
+msgid "Allow automatic saving of your work"
+msgstr "Permet desar automàticament el vostre treball"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:33
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:47
+#, no-c-format
+msgid "Your work will be automatically saved if you check this option"
+msgstr "El vostre treball es desarà automàticament si activeu aquesta opció"
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 50
-#: rc.cpp:51
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:41
+#, no-c-format
+msgid "&Create a backup every"
+msgstr "&Crea una còpia de seguretat cada"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:66
+#, no-c-format
+msgid "minutes"
+msgstr "minuts"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:77
+#, no-c-format
+msgid "Smart a&ppending"
+msgstr "Afegiment a&stut"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:80
+#, no-c-format
+msgid "If checked, the entry dialog will popup repeatedly"
+msgstr ""
+"Si aquesta opció està activada, el diàleg d'entrada es mostrarà repetidament"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:83
#, no-c-format
msgid ""
-"Choose one separator which will divide the parts of an expression when "
-"transferring data from or to another application over the clipboard."
+"If this feature is activated, you will repeatedly be prompted with the entry "
+"dialog. After entering the first original you have to enter the "
+"corresponding translations. Afterwards you proceed with the next original "
+"and its translations until you stop by pressing the ESC key."
msgstr ""
-"Escolliu un separador que dividirà les parts d'una expressió en transferir "
-"dades d'una aplicació a una altra mitjançant el portapapers."
+"Si aquesta característica està activada, se us preguntarà amb el diàleg "
+"d'entrada. Després d'introduir el primer original heu d'introduir les "
+"traduccions corresponents. Després podeu procedir amb el següent original i "
+"les seves traduccions fins que ho pareu prement la tecla ESC."
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 75
-#: rc.cpp:54
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:91
#, no-c-format
-msgid "Order"
-msgstr "Ordre"
+msgid "Appl&y changes without asking"
+msgstr "Apl&ica els canvis sense preguntar"
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 105
-#: rc.cpp:57
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:94
#, no-c-format
-msgid "&Down"
-msgstr "A&vall"
+msgid "Your changes will be applied automatically."
+msgstr "Els vostres canvis s'aplicaran automàticament."
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 113
-#: rc.cpp:60
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:97
#, no-c-format
-msgid "S&kip"
-msgstr "Sa&lta"
+msgid ""
+"If checked, you will not be asked if you really want this change; it will be "
+"applied automatically."
+msgstr ""
+"Si aquesta opció està activada, no se us preguntarà si realment voleu que "
+"s'aplique aquest canvi. S'aplicarà automàticament."
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 121
-#: rc.cpp:63
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:105
#, no-c-format
-msgid "&Up"
-msgstr "&Amunt"
+msgid "Column Resizing"
+msgstr "Redimensionament de columna"
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 129
-#: rc.cpp:66
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:119
#, no-c-format
-msgid "Use &current document"
-msgstr "Usa el document &actual"
+msgid "A&utomatic"
+msgstr "A&utomàtic"
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 132
-#: rc.cpp:69
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:122
+#, no-c-format
+msgid "KVocTrain determines the resizing of the columns"
+msgstr "KVocTrain determina el redimensionament de les columnes"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:125
#, no-c-format
msgid ""
-"Check this if you want the items in the clipboard to be in the same language "
-"order as the current document."
+"KVocTrain makes each column the same width except the leftmost with the "
+"lesson names, which is half the size of the others. The second column, which "
+"contains the picture that describes the state of the row, has a fixed width."
+msgstr ""
+"KvocTrain fa totes les columnes de la mateixa amplada excepte la de "
+"l'esquerra, que conté els noms de les lliçons, que és la meitat que les "
+"altres. La segona columna, que conté el dibuix que descriu l'estat de la "
+"fila, té una amplada fixa."
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:133
+#, no-c-format
+msgid "P&ercentage"
+msgstr "P&ercentatge"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:136
+#, no-c-format
+msgid "The columns resize using the same factor that the window is resized to."
+msgstr ""
+"Les columnes es redimensionen usant el mateix factor amb el qual està "
+"redimensionada la finestra."
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:139
+#, no-c-format
+msgid "If this is checked, the columns resize by the same amount as the window"
+msgstr ""
+"Si aquesta opció està activada, les columnes es redimensionen la mateixa "
+"quantitat que la finestra"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:147
+#, no-c-format
+msgid "&Fixed"
+msgstr "&Fix"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:150
+#, no-c-format
+msgid "There is no resizing of the columns"
+msgstr "No hi ha cap redimensionament de les columnes"
+
+#: common-dialogs/generaloptionsbase.ui:153
+#, no-c-format
+msgid "When checked, the columns are not resized"
+msgstr "Si aquesta opció està activada, les columnes no es redimensionen"
+
+#: common-dialogs/groupoptionsbase.ui:27
+#, no-c-format
+msgid "N&ame:"
+msgstr "N&om:"
+
+#: common-dialogs/groupoptionsbase.ui:54
+#, no-c-format
+msgid "&Save"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/groupoptionsbase.ui:70
+#, no-c-format
+msgid "&Load"
+msgstr "&Carrega"
+
+#: common-dialogs/groupoptionsbase.ui:86
+#, no-c-format
+msgid "&New"
+msgstr "&Nou"
+
+#: common-dialogs/groupoptionsbase.ui:102
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:47
+#: docprop-dialogs/LessOptPageForm.ui:107
+#: docprop-dialogs/TenseOptPageForm.ui:107
+#: docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui:107
+#: docprop-dialogs/UsageOptPageForm.ui:107
+#, no-c-format
+msgid "&Delete"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:9
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Number of stored setting profiles"
+msgstr "Nombre d'entrades per grau"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:13
+#, no-c-format
+msgid "Number of defined languages"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:21
+#, no-c-format
+msgid ""
+"If true, when using the entry dialog, new rows will be appended as needed"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:25
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid ""
+"If true, it uses the same language order as the current document for the "
+"clipboard"
msgstr ""
"Activeu aquesta opció si voleu que els ítems del portapapers estiguin en el "
"mateix ordre d'idioma que el document actual."
-#. i18n: file ./common-dialogs/pasteoptionsbase.ui line 135
-#: rc.cpp:72
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:29
+#, no-c-format
+msgid "This sets the separator used when copying/pasting text, default is Tab"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:33
+#, no-c-format
+msgid "The order in which languages get pasted"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:37
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "The number of entries per lesson"
+msgstr "Introduïu el nombre d'entrades a la lliçó:"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:41
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "If true, vocabularies are automatically saved on close and exit"
+msgstr "&Desa els vocabularis automàticament en tancar i sortir"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:45
+#, no-c-format
+msgid "If true, a backup is save every BackupTime minutes"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:49
+#, no-c-format
+msgid "Time interval between two automatic backups"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:53
+#, no-c-format
+msgid "How the columns should be resized."
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:64
+#, no-c-format
+msgid "In Blocking Query Tab Dialog, if checked then the Query is blocked"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:68
#, no-c-format
msgid ""
-"When checked, the items in the clipboard are assumed to be in the same language "
-"order as the current document."
+"In Blocking Query Tab Dialog, if checked then the Query accepts an expiring "
+"time"
msgstr ""
-"Quan aquesta opció està activada, s'assumeix que els ítems del portapapers "
-"estan en el mateix ordre d'idioma que el document actual."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 35
-#: rc.cpp:75
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:72 common-dialogs/queryoptionsbase.ui:33
#, no-c-format
-msgid "&Table font:"
-msgstr "Lletra de &taula:"
+msgid "Use the Leitner learning method"
+msgstr "Usa el mètode d'aprenentatge Leitner"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:76
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Swap direction randomly"
+msgstr "&Intercanvia la direcció aleatòriament"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 51
-#: rc.cpp:78
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:80
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Get a progress bar to show remaining time if true."
+msgstr ""
+"Si aquesta opció està activada, s'activarà una barra de progrés per mostrar "
+"el temps restant."
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:84
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "If true, there is no time set to answer each query"
+msgstr ""
+"Quan aquesta opció està activada, no hi ha cap limitació de temps per cada "
+"consulta"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:93
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Maximum time allowed per query"
+msgstr "Estableix el temps màxim permès per consulta."
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:97
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Enable suggestion lists in Random Query."
+msgstr "&Habilita les llistes de suggeriments"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:101
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Split translations in Random Query."
+msgstr "Separa les traduccions als punts"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:105
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Split translations at periods."
+msgstr "Separa les traduccions als punts"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:109
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Split translations at colons."
+msgstr "Separa les traduccions als dos punts"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:113
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Split translations at semicolons."
+msgstr "Separa les traduccions als punts i coma"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:117
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Split translations at commas."
+msgstr "Separa les traduccions a les comes"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:121
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Maximum number of fields to split translations into."
+msgstr "Nombre màxim de camps en els quals separar les traduccions"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:125
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Enable Show More button in Random Query."
+msgstr "Habilita el botó Mostra més a la pantalla de Consulta aleatòria"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:129
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Enable I Know button in Random Query."
+msgstr "Habilita el botó Ho sé a la pantalla de Consulta aleatòria"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:135
#, no-c-format
-msgid "&IPA font:"
-msgstr "Lletra &IPA:"
+msgid "The font used in the vocabulary table"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 70
-#: rc.cpp:81
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:139
#, no-c-format
-msgid "Grade Colors"
-msgstr "Colors de grau"
+msgid "The font used for phonetics"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 95
-#: rc.cpp:84 rc.cpp:360
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:143
#, no-c-format
-msgid "Level &4:"
-msgstr "Nivell &4:"
+msgid "Currently selected column"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:147
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Currently selected row"
+msgstr "Elimina les files seleccionades"
+
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:151
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Use your own colors"
+msgstr "&Utilitza colors"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 114
-#: rc.cpp:87 rc.cpp:348
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:156
#, no-c-format
-msgid "Level &5:"
-msgstr "Nivell &5:"
+msgid "Colors used to display different grades"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 133
-#: rc.cpp:90 rc.cpp:363
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:180
#, no-c-format
-msgid "Level &7:"
-msgstr "Nivell &7:"
+msgid "Types of comparisons"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 152
-#: rc.cpp:93 rc.cpp:351
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:228
#, no-c-format
-msgid "Level &6:"
-msgstr "Nivell &6:"
+msgid "Amount of time different grades should be blocked"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 171
-#: rc.cpp:96
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:239
#, no-c-format
-msgid "&N"
-msgstr "&N"
+msgid "Amount of time after which different grades should expire"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 187
-#: rc.cpp:99
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:251
#, no-c-format
-msgid "Not &queried:"
-msgstr "&Sense consultar:"
+msgid "The Providers path for KVocTrain"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 206
-#: rc.cpp:102
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:255
#, no-c-format
-msgid "&1"
-msgstr "&1"
+msgid "The command used to start a downloaded vocabulary"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 209
-#: rc.cpp:105 rc.cpp:474
+#: common-dialogs/kvoctrain.kcfg:259
#, no-c-format
-msgid "Alt+1"
-msgstr "Alt+1"
+msgid ""
+"The folder where downloaded vocabularies are saved by \n"
+"default (relative to $HOME)"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 212
-#: rc.cpp:108
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:30
#, no-c-format
-msgid "Color for the grade 1"
-msgstr "Color per al grau 1"
+msgid "Available Languages"
+msgstr "Idiomes disponibles"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 215
-#: rc.cpp:111
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:50
#, no-c-format
-msgid "Click here to change the color for grade 1."
-msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 1."
+msgid "Delete the selected language"
+msgstr "Esborreu l'idioma seleccionat"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 231
-#: rc.cpp:114 rc.cpp:366 rc.cpp:747 rc.cpp:990
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:53
#, no-c-format
-msgid "Level &1:"
-msgstr "Nivell &1:"
+msgid "By clicking on this button you can delete the selected language."
+msgstr "Prement aquest botó podeu esborrar l'idioma seleccionat."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 250
-#: rc.cpp:117 rc.cpp:345 rc.cpp:750 rc.cpp:996
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:69
#, no-c-format
-msgid "Level &2:"
-msgstr "Nivell &2:"
+msgid "Alternative language code"
+msgstr "Codi d'idioma alternatiu"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 269
-#: rc.cpp:120
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:72
#, no-c-format
-msgid "&2"
-msgstr "&2"
+msgid ""
+"An alternative language code is set here but you can change it if you want"
+msgstr ""
+"Aquí s'estableix un codi d'idioma alternatiu, però podeu canviar-lo si voleu"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 272
-#: rc.cpp:123
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:88
#, no-c-format
-msgid "Alt+2"
-msgstr "Alt+2"
+msgid "Your own description of the language code."
+msgstr "La vostra descripció del codi d'idioma."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 275
-#: rc.cpp:126
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:91
#, no-c-format
-msgid "Color for the grade 2"
-msgstr "Color per al grau 2"
+msgid ""
+"A description of the language is written here and you can modify it if you "
+"want."
+msgstr ""
+"Aquí hi ha escrita una descripció de l'idioma que podeu modificar si voleu."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 278
-#: rc.cpp:129
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:99
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:124
#, no-c-format
-msgid "Click here to change the color for grade 2."
-msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 2."
+msgid "Select a language or use the Add New Language Code to add one."
+msgstr ""
+"Escolliu un idioma o useu Afegeix un codi d'idioma nou per afegir-ne un."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 294
-#: rc.cpp:132 rc.cpp:369 rc.cpp:753 rc.cpp:993
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:102
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:127
#, no-c-format
-msgid "Level &3:"
-msgstr "Nivell &3:"
+msgid ""
+"You can select a language with the drop down box or use the Add New Language "
+"Code dialog below to add one."
+msgstr ""
+"Podeu seleccionar un idioma mitjançant la caixa desplegable o usar el diàleg "
+"Afegeix un codi d'idioma nou per afegir-ne un."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 313
-#: rc.cpp:135
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:113
#, no-c-format
-msgid "&3"
-msgstr "&3"
+msgid "The flag representing the language"
+msgstr "La bandera que representa l'idioma"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 316
-#: rc.cpp:138
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:116
#, no-c-format
-msgid "Alt+3"
-msgstr "Alt+3"
+msgid ""
+"The default flag representing the language is set here but you can choose "
+"another picture by clicking on the button."
+msgstr ""
+"La bandera per defecte que representa l'idioma s'estableix aquí però podeu "
+"escollir una altra imatge prement en aquest botó."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 319
-#: rc.cpp:141
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:143
#, no-c-format
-msgid "Color for the grade 3"
-msgstr "Color per al grau 3"
+msgid "Language c&ode:"
+msgstr "C&odi d'idioma:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 322
-#: rc.cpp:144
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:149
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:225
#, no-c-format
-msgid "Click here to change the color for grade 3."
-msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 3."
+msgid "You can assign a language to each column"
+msgstr "Podeu assignar un idioma a cada columna"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 338
-#: rc.cpp:147
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:152
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:228
#, no-c-format
-msgid "&4"
-msgstr "&4"
+msgid ""
+"Each column can be assigned a language. This is internally done with the "
+"usual international language codes."
+msgstr ""
+"Es pot assignar un idioma a cada columna. Internament es fa amb els codis "
+"d'idioma internacionals habituals."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 341
-#: rc.cpp:150
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:160
#, no-c-format
-msgid "Alt+4"
-msgstr "Alt+4"
+msgid "Alte&rnative code:"
+msgstr "Codi alte&rnatiu:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 344
-#: rc.cpp:153
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:166
#, no-c-format
-msgid "Color for the grade 4"
-msgstr "Color per al grau 4"
+msgid "Select a second language code if necessary"
+msgstr "Seleccioneu un segon codi d'idioma si és necessari"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 347
-#: rc.cpp:156
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:169
#, no-c-format
-msgid "Click here to change the color for grade 4."
-msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 4."
+msgid ""
+"Sometimes it may be useful to have a second language code because some "
+"languages have the usual short code and one or two longer codes."
+msgstr ""
+"De vegades pot ser útil tenir un segon codi d'idioma perquè alguns idiomes "
+"tenen el codi curt habitual i un o dos codis més llargs."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 363
-#: rc.cpp:159
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:177
#, no-c-format
-msgid "&5"
-msgstr "&5"
+msgid "Lang&uage name:"
+msgstr "Nom d'i&dioma:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 366
-#: rc.cpp:162
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:183
#, no-c-format
-msgid "Alt+5"
-msgstr "Alt+5"
+msgid "Describe the language in your own terms."
+msgstr "Descriviu l'idioma amb les vostres paraules."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 369
-#: rc.cpp:165
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:186
#, no-c-format
-msgid "Color for the grade 5"
-msgstr "Color per al grau 5"
+msgid ""
+"Here you can give the language code a descriptive name in your own language "
+"which is shown in the header buttons in the main view. "
+msgstr ""
+"Aquí podeu donar un nom descriptiu en el vostre idioma al codi d'idioma que "
+"es mostra als botons de capçalera a la visualització principal. "
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 372
-#: rc.cpp:168
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:194
#, no-c-format
-msgid "Click here to change the color for grade 5."
-msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 5."
+msgid "&Picture:"
+msgstr "I&matge:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 388
-#: rc.cpp:171
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:200
#, no-c-format
-msgid "&6"
-msgstr "&6"
+msgid "Set a picture for the language"
+msgstr "Estableix una imatge per a l'idioma"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 391
-#: rc.cpp:174
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:203
#, no-c-format
-msgid "Alt+6"
-msgstr "Alt+6"
+msgid "Choose a picture to represent the language above."
+msgstr "Escolliu una imatge per representar l'idioma de dalt."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 394
-#: rc.cpp:177
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:219
#, no-c-format
-msgid "Color for the grade 6"
-msgstr "Color per al grau 6"
+msgid "Keyboard layout:"
+msgstr "Disposició del teclat:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 397
-#: rc.cpp:180
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:238
#, no-c-format
-msgid "Click here to change the color for grade 6."
-msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 6."
+msgid "Add New Language Code"
+msgstr "Afegeix un codi d'idioma nou"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 413
-#: rc.cpp:183
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:255
#, no-c-format
-msgid "&7"
-msgstr "&7"
+msgid "Add Language Data From &TDE Database"
+msgstr "Afegeix dades d'idioma de la base de dades &TDE"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 416
-#: rc.cpp:186
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:258
#, no-c-format
-msgid "Alt+7"
-msgstr "Alt+7"
+msgid "Obtains the language choices from the TDE database"
+msgstr "Obté les seleccions d'idiomes de la base de dades del TDE"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 419
-#: rc.cpp:189
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:261
#, no-c-format
-msgid "Color for the grade 7"
-msgstr "Color per al grau 7"
+msgid ""
+"Pressing this button opens a menu that contains all the countries that are "
+"known in your TDE installation. Ordered by country you can add your desired "
+"language properties to your personal list."
+msgstr ""
+"Prement aquest botó s'obre un menú que conté tots els països que es coneixen "
+"a la vostra instal·lació del TDE. Podeu afegir les propietats de l'idioma "
+"que desitgeu ordenat per país a la llista personal."
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 422
-#: rc.cpp:192
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:269
#, no-c-format
-msgid "Click here to change the color for grade 7."
-msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 7."
+msgid "Add Language Data From ISO639-&1"
+msgstr "Afegeix dades d'idioma des d'ISO639-&1"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 430
-#: rc.cpp:195
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:272
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:209
#, no-c-format
-msgid "&Use colors"
-msgstr "&Utilitza colors"
+msgid "Alt+1"
+msgstr "Alt+1"
-#. i18n: file ./common-dialogs/viewoptionsbase.ui line 433
-#: rc.cpp:198 rc.cpp:201
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:275
+#, no-c-format
+msgid "List of languages covered by ISO639-1"
+msgstr "Llista d'idiomes coberts per ISO639-1"
+
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:278
#, no-c-format
msgid ""
-"If it is unchecked, you will just have black on white for the grades; if it is "
-"checked, the colors below will be chosen."
+"Pressing this button opens a menu that contains all the language codes that "
+"are covered by \"ISO639-1\""
msgstr ""
-"Si aquesta opció està desactivada, els graus estaran en negre sobre blanc. Si "
-"està activada, s'escolliran els colors de davall."
+"Prement aquest botó s'obre un menú que conté tots els codis d'idioma coberts "
+"per \"ISO639-1\""
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 30
-#: rc.cpp:204
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:286
#, no-c-format
-msgid "&Use alternative learning method"
-msgstr "&Usa mètode d'aprenentatge alternatiu"
+msgid "&Add"
+msgstr "&Afegeix"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 33
-#: rc.cpp:207
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:289
#, no-c-format
-msgid "Use the Leitner learning method"
-msgstr "Usa el mètode d'aprenentatge Leitner"
+msgid "Allow addition of the language you typed."
+msgstr "Permet l'addició de l'idioma que heu escrit."
+
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:292
+#, no-c-format
+msgid ""
+"This button becomes available when you type a language code in the field."
+msgstr ""
+"Aquest botó està disponible després que escriviu un codi d'idioma al camp."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 36
-#: rc.cpp:210
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:308
+#, no-c-format
+msgid "Type your language code if you know it."
+msgstr "Escriviu el vostre codi d'idioma si el sabeu."
+
+#: common-dialogs/languageoptionsbase.ui:311
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Type the language code if you know it or use one of the 2 buttons below to "
+"choose a language code."
+msgstr ""
+"Escriviu el codi d'idioma si el sabeu o useu un dels 2 botons de davall per "
+"escollir un codi d'idioma."
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:30
+#, no-c-format
+msgid "Sep&arator:"
+msgstr "Sep&arador:"
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:47
+#, no-c-format
+msgid "Choose which separator you want to use to separate your data."
+msgstr "Escolliu quin separador voleu usar per separar les dades."
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:50
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Choose one separator which will divide the parts of an expression when "
+"transferring data from or to another application over the clipboard."
+msgstr ""
+"Escolliu un separador que dividirà les parts d'una expressió en transferir "
+"dades d'una aplicació a una altra mitjançant el portapapers."
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:75
+#, no-c-format
+msgid "Order"
+msgstr "Ordre"
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:105
+#, no-c-format
+msgid "&Down"
+msgstr "A&vall"
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:113
+#, no-c-format
+msgid "S&kip"
+msgstr "Sa&lta"
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:121
+#, no-c-format
+msgid "&Up"
+msgstr "&Amunt"
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:129
+#, no-c-format
+msgid "Use &current document"
+msgstr "Usa el document &actual"
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:132
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Check this if you want the items in the clipboard to be in the same language "
+"order as the current document."
+msgstr ""
+"Activeu aquesta opció si voleu que els ítems del portapapers estiguin en el "
+"mateix ordre d'idioma que el document actual."
+
+#: common-dialogs/pasteoptionsbase.ui:135
+#, no-c-format
+msgid ""
+"When checked, the items in the clipboard are assumed to be in the same "
+"language order as the current document."
+msgstr ""
+"Quan aquesta opció està activada, s'assumeix que els ítems del portapapers "
+"estan en el mateix ordre d'idioma que el document actual."
+
+#: common-dialogs/presettings.kcfg:11
+#, no-c-format
+msgid "Name of the settings profile"
+msgstr ""
+
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:30
+#, no-c-format
+msgid "&Use alternative learning method"
+msgstr "&Usa mètode d'aprenentatge alternatiu"
+
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:36
#, no-c-format
msgid ""
"By checking this, you will use the Leitner method of learning which requires "
"you to answer correctly to each question 4 times in a row. "
msgstr ""
-"En activar això usareu el mètode d'aprenentatge Leitner, el qual requereix que "
-"contesteu correctament a cada pregunta 4 vegades en una fila. "
+"En activar això usareu el mètode d'aprenentatge Leitner, el qual requereix "
+"que contesteu correctament a cada pregunta 4 vegades en una fila. "
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 44
-#: rc.cpp:213
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:44
#, no-c-format
msgid "S&wap direction randomly"
msgstr "&Intercanvia la direcció aleatòriament"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 52
-#: rc.cpp:216
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:52
#, no-c-format
msgid "Random Query Options"
msgstr "Opcions de la consulta aleatòria"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 66
-#: rc.cpp:219
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:66
#, no-c-format
msgid "&Enable suggestion lists"
msgstr "&Habilita les llistes de suggeriments"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 69
-#: rc.cpp:222
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:69
#, no-c-format
msgid "If checked, pressing F5 or F6 will display a list of suggestions"
msgstr ""
"Si aquesta opció està activada, en prémer F5 o F6 es mostrarà una llista de "
"suggeriments"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 72
-#: rc.cpp:225
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:72
#, no-c-format
msgid ""
-"When this options is enabled, you can enter part of an answer, then press F5 or "
-"F6 to get a list of translations starting with or containing the text you "
+"When this options is enabled, you can enter part of an answer, then press F5 "
+"or F6 to get a list of translations starting with or containing the text you "
"typed."
msgstr ""
"Quan aquesta opció està habilitada podeu introduir part d'una resposta i "
-"prement F5 o F6 obtindreu una llista de traduccions que comencen o contenen el "
-"text que heu escrit."
+"prement F5 o F6 obtindreu una llista de traduccions que comencen o contenen "
+"el text que heu escrit."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 83
-#: rc.cpp:228
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:83
#, no-c-format
msgid "Split &translations"
msgstr "Separa les &traduccions"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 86
-#: rc.cpp:231
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:86
#, no-c-format
msgid "Split translations and show multiple answer fields"
msgstr "Separa les traduccions i mostra camps de contestació múltiples"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 89
-#: rc.cpp:234
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:89
#, no-c-format
msgid ""
-"When this options is enabled, the program will split translations into several "
-"parts, show multiple answer fields, and you will need to answer each one of "
-"them. This is useful for example when a word has several meanings that have "
-"different translations in the other language."
+"When this options is enabled, the program will split translations into "
+"several parts, show multiple answer fields, and you will need to answer each "
+"one of them. This is useful for example when a word has several meanings "
+"that have different translations in the other language."
msgstr ""
"Quan aquesta opció està habilitada, el programa separa les traduccions en "
-"diverses parts, mostra camps de resposta múltiples i heu de respondre cadascun "
-"dels camps. Això és molt útil per exemple quan una paraula té diversos "
-"significats que tenen traduccions diferents en l'altre idioma."
+"diverses parts, mostra camps de resposta múltiples i heu de respondre "
+"cadascun dels camps. Això és molt útil per exemple quan una paraula té "
+"diversos significats que tenen traduccions diferents en l'altre idioma."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 97
-#: rc.cpp:237
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:97
#, no-c-format
msgid "Maximum number of &fields:"
msgstr "Nombre màxim de &camps:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 103
-#: rc.cpp:240 rc.cpp:303
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:103
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:277
#, no-c-format
msgid "Maximum number of fields to split translations into"
msgstr "Nombre màxim de camps en els quals separar les traduccions"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 106
-#: rc.cpp:243 rc.cpp:306
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:106
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:280
#, no-c-format
msgid ""
"Enter the maximum number of answer fields you want to have. When splitting "
"translations, the program will only split into this many parts, and the last "
"part will contain the rest of the translation."
msgstr ""
-"Introduïu el nombre màxim de camps de resposta que voleu tenir. En separar les "
-"traduccions, el programa només les separarà en aquest nombre de parts i "
+"Introduïu el nombre màxim de camps de resposta que voleu tenir. En separar "
+"les traduccions, el programa només les separarà en aquest nombre de parts i "
"l'última part contendrà la resta de la traducció."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 117
-#: rc.cpp:246
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:117
#, no-c-format
msgid "Enable I Know &button"
msgstr "Habilita el botó &Ho sé"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 120
-#: rc.cpp:249
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:120
#, no-c-format
msgid "Enable the I Know It button on the Random Query screen"
msgstr "Habilita el botó Ho sé a la pantalla de Consulta aleatòria"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 123
-#: rc.cpp:252
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:123
#, no-c-format
msgid ""
-"If this is checked, the I Know button will be available. It allows you to tell "
-"the query that you know the result without writing it or having it checked. "
-"This is available by default. If you uncheck this, the I Know button will not "
-"be available."
+"If this is checked, the I Know button will be available. It allows you to "
+"tell the query that you know the result without writing it or having it "
+"checked. This is available by default. If you uncheck this, the I Know "
+"button will not be available."
msgstr ""
-"Si aquesta opció està activada, el botó Ho sé estarà disponible. Aquest botó us "
-"permet dir a la consulta que sabeu el resultat sense escriure'l o sense "
+"Si aquesta opció està activada, el botó Ho sé estarà disponible. Aquest botó "
+"us permet dir a la consulta que sabeu el resultat sense escriure'l o sense "
"activar-lo. Està disponible per defecte. Si el desactiveu, el botó Ho sé no "
"estarà disponible."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 139
-#: rc.cpp:255
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:139
#, no-c-format
msgid "at"
msgstr "a"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 150
-#: rc.cpp:258
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:150
#, no-c-format
msgid "pe&riods"
msgstr "pu&nts"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 153
-#: rc.cpp:261
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:153
#, no-c-format
msgid "Split translations at periods"
msgstr "Separa les traduccions als punts"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 156
-#: rc.cpp:264
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:156
#, no-c-format
msgid ""
"When this options is enabled, translations will be split at periods if they "
"have any (except any trailing periods that will be removed)."
msgstr ""
-"Quan aquesta opció està habilitada, les traduccions se separaran als punts si "
-"en tenen cap (excepte els punts finals que es llevaran)."
+"Quan aquesta opció està habilitada, les traduccions se separaran als punts "
+"si en tenen cap (excepte els punts finals que es llevaran)."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 167
-#: rc.cpp:267
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:167
#, no-c-format
msgid "sem&icolons"
msgstr "punt i &coma"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 170
-#: rc.cpp:270
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:170
#, no-c-format
msgid "Split translations at semicolons"
msgstr "Separa les traduccions als punts i coma"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 173
-#: rc.cpp:273
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:173
#, no-c-format
msgid ""
-"When this options is enabled, translations that have not been split at periods "
-"or colons will be split at semicolons if they have any."
+"When this options is enabled, translations that have not been split at "
+"periods or colons will be split at semicolons if they have any."
msgstr ""
"Quan aquesta opció està habilitada, les traduccions que no s'han separat als "
"punts o dos punts se separaran als punts i coma si en tenen cap."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 192
-#: rc.cpp:276
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:192
#, no-c-format
msgid "co&mmas"
msgstr "co&mes"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 195
-#: rc.cpp:279
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:195
#, no-c-format
msgid "Split translations at commas"
msgstr "Separa les traduccions a les comes"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 198
-#: rc.cpp:282
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:198
#, no-c-format
msgid ""
-"When this options is enabled, translations that have not been split at periods, "
-"colons or semicolons will be split at commas if they have any."
+"When this options is enabled, translations that have not been split at "
+"periods, colons or semicolons will be split at commas if they have any."
msgstr ""
"Quan aquesta opció està habilitada, les traduccions que no s'han separat als "
"punts, dos punts o punts i coma se separaran a les comes si en tenen cap."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 209
-#: rc.cpp:285
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:209
#, no-c-format
msgid "co&lons"
msgstr "&dos punts"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 212
-#: rc.cpp:288
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:212
#, no-c-format
msgid "Split translations at colons"
msgstr "Separa les traduccions als dos punts"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 215
-#: rc.cpp:291
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:215
#, no-c-format
msgid ""
-"When this options is enabled, translations that have not been split at periods "
-"will be split at colons if they have any."
+"When this options is enabled, translations that have not been split at "
+"periods will be split at colons if they have any."
msgstr ""
"Quan aquesta opció està habilitada, les traduccions que no s'han separat als "
"punts se separaran als dos punts si en tenen cap."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 226
-#: rc.cpp:294
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:226
#, no-c-format
msgid "Enable S&how More button"
msgstr "Habilita el botó &Mostra més"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 229
-#: rc.cpp:297
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:229
#, no-c-format
msgid "Enable the Show More button on the Random Query screen"
msgstr "Habilita el botó Mostra més a la pantalla de Consulta aleatòria"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 232
-#: rc.cpp:300
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:232
#, no-c-format
msgid ""
"When this is checked, you will be able to use a Show More button which allow "
-"you to get the next letter in your answer in the query. If this is unchecked, "
-"the Show More button will not be enabled, you will not be able to use it."
+"you to get the next letter in your answer in the query. If this is "
+"unchecked, the Show More button will not be enabled, you will not be able to "
+"use it."
msgstr ""
-"Quan aquesta opció està activada podeu usar el botó Mostra més que us permetrà "
-"veure la següent lletra a la vostra resposta a la consulta. Si està "
+"Quan aquesta opció està activada podeu usar el botó Mostra més que us "
+"permetrà veure la següent lletra a la vostra resposta a la consulta. Si està "
"desactivada, el botó Mostra més no està habilitat i no podeu usar-lo."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 324
-#: rc.cpp:309
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:324
#, no-c-format
msgid "Time Per Query"
msgstr "Temps per consulta"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 358
-#: rc.cpp:312
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:358
#, no-c-format
msgid "&Show solution"
msgstr "&Mostra la solució"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 369
-#: rc.cpp:315
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:369
#, no-c-format
msgid "&No time limitation"
msgstr "&Sense límit de temps"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 375
-#: rc.cpp:318
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:375
#, no-c-format
msgid "Check this if you do not want any time limitation per query."
msgstr "Activa aquesta opció si no voleu cap limitació de temps per consulta."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 378
-#: rc.cpp:321
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:378
#, no-c-format
msgid "When this is checked, there is no time limitation for each query"
msgstr ""
"Quan aquesta opció està activada, no hi ha cap limitació de temps per cada "
"consulta"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 386
-#: rc.cpp:324
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:386
#, no-c-format
msgid "&Continue after timeout"
msgstr "&Continua després de l'expiració"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 404
-#: rc.cpp:327
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:404
#, no-c-format
msgid "Ma&x. time (s):"
msgstr "Temps &màx. (s):"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 423
-#: rc.cpp:330
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:423
#, no-c-format
msgid "S&how remaining time"
msgstr "&Mostra el temps restant"
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 426
-#: rc.cpp:333
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:426
#, no-c-format
msgid "If checked, activate a progress bar to show the remaining time."
msgstr ""
-"Si aquesta opció està activada, s'activarà una barra de progrés per mostrar el "
-"temps restant."
+"Si aquesta opció està activada, s'activarà una barra de progrés per mostrar "
+"el temps restant."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 429
-#: rc.cpp:336
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:429
#, no-c-format
msgid ""
-"Check this button if you want to activate a progress bar to show the remaining "
-"time for each query."
+"Check this button if you want to activate a progress bar to show the "
+"remaining time for each query."
msgstr ""
-"Activeu aquest botó si voleu activar una barra de progrés per mostrar el temps "
-"restant en cada consulta."
+"Activeu aquest botó si voleu activar una barra de progrés per mostrar el "
+"temps restant en cada consulta."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 460
-#: rc.cpp:339
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:460
#, no-c-format
msgid "Set the maximum time allowed per query."
msgstr "Estableix el temps màxim permès per consulta."
-#. i18n: file ./common-dialogs/queryoptionsbase.ui line 463
-#: rc.cpp:342
+#: common-dialogs/queryoptionsbase.ui:463
#, no-c-format
msgid ""
-"You may set a time limit KVocTrain grants you to remember the correct answer. "
-"Set here the maximum time you want to allow per query."
+"You may set a time limit KVocTrain grants you to remember the correct "
+"answer. Set here the maximum time you want to allow per query."
msgstr ""
"Podeu establir un temps límit que KVocTrain ofereix per recordar la resposta "
"correcta. Establiu aquí el temps màxim que voleu permetre per consulta."
-#. i18n: file ./common-dialogs/blockoptionsbase.ui line 83
-#: rc.cpp:354
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:53
#, no-c-format
-msgid "E&xpiring"
-msgstr "&Caducitat"
+msgid "G&rade:"
+msgstr "G&rau:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/blockoptionsbase.ui line 104
-#: rc.cpp:357
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:64
#, no-c-format
-msgid "Bl&ocking"
-msgstr "Bl&oqueig"
+msgid "&Bad count:"
+msgstr "Recompte &dolent:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 30
-#: rc.cpp:372
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:75
#, no-c-format
-msgid "Available Languages"
-msgstr "Idiomes disponibles"
+msgid "Last q&uery:"
+msgstr "Darrera &consulta:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 50
-#: rc.cpp:378
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:119
#, no-c-format
-msgid "Delete the selected language"
-msgstr "Esborreu l'idioma seleccionat"
+msgid "Word t&ype:"
+msgstr "T&ipus de paraula:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 53
-#: rc.cpp:381
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:140
#, no-c-format
-msgid "By clicking on this button you can delete the selected language."
-msgstr "Prement aquest botó podeu esborrar l'idioma seleccionat."
+msgid "Query c&ount:"
+msgstr "C&omptador de consulta:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 69
-#: rc.cpp:384
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:167
#, no-c-format
-msgid "Alternative language code"
-msgstr "Codi d'idioma alternatiu"
+msgid "&All"
+msgstr "&Totes"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 72
-#: rc.cpp:387
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:191
#, no-c-format
-msgid ""
-"An alternative language code is set here but you can change it if you want"
-msgstr ""
-"Aquí s'estableix un codi d'idioma alternatiu, però podeu canviar-lo si voleu"
+msgid "&None"
+msgstr "C&ap"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 88
-#: rc.cpp:390
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:199
#, no-c-format
-msgid "Your own description of the language code."
-msgstr "La vostra descripció del codi d'idioma."
+msgid "Selected lessons:"
+msgstr "Lliçons seleccionades:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 91
-#: rc.cpp:393
+#: common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui:257
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:150
#, no-c-format
-msgid ""
-"A description of the language is written here and you can modify it if you "
-"want."
-msgstr ""
-"Aquí hi ha escrita una descripció de l'idioma que podeu modificar si voleu."
+msgid "&Lesson:"
+msgstr "&Lliçó:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 99
-#: rc.cpp:396 rc.cpp:408
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:35
#, no-c-format
-msgid "Select a language or use the Add New Language Code to add one."
-msgstr ""
-"Escolliu un idioma o useu Afegeix un codi d'idioma nou per afegir-ne un."
+msgid "&Table font:"
+msgstr "Lletra de &taula:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 102
-#: rc.cpp:399 rc.cpp:411
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:51
#, no-c-format
-msgid ""
-"You can select a language with the drop down box or use the Add New Language "
-"Code dialog below to add one."
-msgstr ""
-"Podeu seleccionar un idioma mitjançant la caixa desplegable o usar el diàleg "
-"Afegeix un codi d'idioma nou per afegir-ne un."
+msgid "&IPA font:"
+msgstr "Lletra &IPA:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 113
-#: rc.cpp:402
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:70
#, no-c-format
-msgid "The flag representing the language"
-msgstr "La bandera que representa l'idioma"
+msgid "Grade Colors"
+msgstr "Colors de grau"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 116
-#: rc.cpp:405
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:171
#, no-c-format
-msgid ""
-"The default flag representing the language is set here but you can choose "
-"another picture by clicking on the button."
-msgstr ""
-"La bandera per defecte que representa l'idioma s'estableix aquí però podeu "
-"escollir una altra imatge prement en aquest botó."
+msgid "&N"
+msgstr "&N"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 143
-#: rc.cpp:414
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:187
#, no-c-format
-msgid "Language c&ode:"
-msgstr "C&odi d'idioma:"
+msgid "Not &queried:"
+msgstr "&Sense consultar:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 149
-#: rc.cpp:417 rc.cpp:453
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:206
#, no-c-format
-msgid "You can assign a language to each column"
-msgstr "Podeu assignar un idioma a cada columna"
+msgid "&1"
+msgstr "&1"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 152
-#: rc.cpp:420 rc.cpp:456
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:212
#, no-c-format
-msgid ""
-"Each column can be assigned a language. This is internally done with the usual "
-"international language codes."
-msgstr ""
-"Es pot assignar un idioma a cada columna. Internament es fa amb els codis "
-"d'idioma internacionals habituals."
+msgid "Color for the grade 1"
+msgstr "Color per al grau 1"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 160
-#: rc.cpp:423
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:215
#, no-c-format
-msgid "Alte&rnative code:"
-msgstr "Codi alte&rnatiu:"
+msgid "Click here to change the color for grade 1."
+msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 1."
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 166
-#: rc.cpp:426
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:269
#, no-c-format
-msgid "Select a second language code if necessary"
-msgstr "Seleccioneu un segon codi d'idioma si és necessari"
+msgid "&2"
+msgstr "&2"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 169
-#: rc.cpp:429
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:272
#, no-c-format
-msgid ""
-"Sometimes it may be useful to have a second language code because some "
-"languages have the usual short code and one or two longer codes."
-msgstr ""
-"De vegades pot ser útil tenir un segon codi d'idioma perquè alguns idiomes "
-"tenen el codi curt habitual i un o dos codis més llargs."
+msgid "Alt+2"
+msgstr "Alt+2"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 177
-#: rc.cpp:432
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:275
#, no-c-format
-msgid "Lang&uage name:"
-msgstr "Nom d'i&dioma:"
+msgid "Color for the grade 2"
+msgstr "Color per al grau 2"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 183
-#: rc.cpp:435
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:278
#, no-c-format
-msgid "Describe the language in your own terms."
-msgstr "Descriviu l'idioma amb les vostres paraules."
+msgid "Click here to change the color for grade 2."
+msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 2."
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 186
-#: rc.cpp:438
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:313
#, no-c-format
-msgid ""
-"Here you can give the language code a descriptive name in your own language "
-"which is shown in the header buttons in the main view. "
-msgstr ""
-"Aquí podeu donar un nom descriptiu en el vostre idioma al codi d'idioma que es "
-"mostra als botons de capçalera a la visualització principal. "
+msgid "&3"
+msgstr "&3"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 194
-#: rc.cpp:441
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:316
#, no-c-format
-msgid "&Picture:"
-msgstr "I&matge:"
+msgid "Alt+3"
+msgstr "Alt+3"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 200
-#: rc.cpp:444
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:319
#, no-c-format
-msgid "Set a picture for the language"
-msgstr "Estableix una imatge per a l'idioma"
+msgid "Color for the grade 3"
+msgstr "Color per al grau 3"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 203
-#: rc.cpp:447
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:322
#, no-c-format
-msgid "Choose a picture to represent the language above."
-msgstr "Escolliu una imatge per representar l'idioma de dalt."
+msgid "Click here to change the color for grade 3."
+msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 3."
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 219
-#: rc.cpp:450
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:338
#, no-c-format
-msgid "Keyboard layout:"
-msgstr "Disposició del teclat:"
+msgid "&4"
+msgstr "&4"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 238
-#: rc.cpp:459
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:341
#, no-c-format
-msgid "Add New Language Code"
-msgstr "Afegeix un codi d'idioma nou"
+msgid "Alt+4"
+msgstr "Alt+4"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 255
-#: rc.cpp:462
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:344
#, no-c-format
-msgid "Add Language Data From &TDE Database"
-msgstr "Afegeix dades d'idioma de la base de dades &TDE"
+msgid "Color for the grade 4"
+msgstr "Color per al grau 4"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 258
-#: rc.cpp:465
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:347
#, no-c-format
-msgid "Obtains the language choices from the TDE database"
-msgstr "Obté les seleccions d'idiomes de la base de dades del TDE"
+msgid "Click here to change the color for grade 4."
+msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 4."
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 261
-#: rc.cpp:468
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:363
#, no-c-format
-msgid ""
-"Pressing this button opens a menu that contains all the countries that are "
-"known in your TDE installation. Ordered by country you can add your desired "
-"language properties to your personal list."
-msgstr ""
-"Prement aquest botó s'obre un menú que conté tots els països que es coneixen a "
-"la vostra instal·lació del TDE. Podeu afegir les propietats de l'idioma que "
-"desitgeu ordenat per país a la llista personal."
+msgid "&5"
+msgstr "&5"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 269
-#: rc.cpp:471
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:366
#, no-c-format
-msgid "Add Language Data From ISO639-&1"
-msgstr "Afegeix dades d'idioma des d'ISO639-&1"
+msgid "Alt+5"
+msgstr "Alt+5"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 275
-#: rc.cpp:477
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:369
#, no-c-format
-msgid "List of languages covered by ISO639-1"
-msgstr "Llista d'idiomes coberts per ISO639-1"
+msgid "Color for the grade 5"
+msgstr "Color per al grau 5"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 278
-#: rc.cpp:480
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:372
#, no-c-format
-msgid ""
-"Pressing this button opens a menu that contains all the language codes that are "
-"covered by \"ISO639-1\""
-msgstr ""
-"Prement aquest botó s'obre un menú que conté tots els codis d'idioma coberts "
-"per \"ISO639-1\""
+msgid "Click here to change the color for grade 5."
+msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 5."
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 286
-#: rc.cpp:483
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:388
#, no-c-format
-msgid "&Add"
-msgstr "&Afegeix"
+msgid "&6"
+msgstr "&6"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 289
-#: rc.cpp:486
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:391
#, no-c-format
-msgid "Allow addition of the language you typed."
-msgstr "Permet l'addició de l'idioma que heu escrit."
+msgid "Alt+6"
+msgstr "Alt+6"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 292
-#: rc.cpp:489
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:394
#, no-c-format
-msgid ""
-"This button becomes available when you type a language code in the field."
-msgstr ""
-"Aquest botó està disponible després que escriviu un codi d'idioma al camp."
+msgid "Color for the grade 6"
+msgstr "Color per al grau 6"
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 308
-#: rc.cpp:492
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:397
#, no-c-format
-msgid "Type your language code if you know it."
-msgstr "Escriviu el vostre codi d'idioma si el sabeu."
+msgid "Click here to change the color for grade 6."
+msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 6."
-#. i18n: file ./common-dialogs/languageoptionsbase.ui line 311
-#: rc.cpp:495
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:413
#, no-c-format
-msgid ""
-"Type the language code if you know it or use one of the 2 buttons below to "
-"choose a language code."
-msgstr ""
-"Escriviu el codi d'idioma si el sabeu o useu un dels 2 botons de davall per "
-"escollir un codi d'idioma."
+msgid "&7"
+msgstr "&7"
-#. i18n: file ./common-dialogs/ProgressDlgForm.ui line 82
-#: rc.cpp:507
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:416
#, no-c-format
-msgid "file.kvtml"
-msgstr "fitxer.kvtml"
+msgid "Alt+7"
+msgstr "Alt+7"
-#. i18n: file ./common-dialogs/ProgressDlgForm.ui line 98
-#: rc.cpp:510
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:419
#, no-c-format
-msgid "title"
-msgstr "títol"
+msgid "Color for the grade 7"
+msgstr "Color per al grau 7"
-#. i18n: file ./common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui line 53
-#: rc.cpp:513
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:422
#, no-c-format
-msgid "G&rade:"
-msgstr "G&rau:"
+msgid "Click here to change the color for grade 7."
+msgstr "Feu clic aquí per canviar el color per al grau 7."
-#. i18n: file ./common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui line 64
-#: rc.cpp:516
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:430
#, no-c-format
-msgid "&Bad count:"
-msgstr "Recompte &dolent:"
+msgid "&Use colors"
+msgstr "&Utilitza colors"
-#. i18n: file ./common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui line 75
-#: rc.cpp:519
+#: common-dialogs/viewoptionsbase.ui:433 common-dialogs/viewoptionsbase.ui:436
#, no-c-format
-msgid "Last q&uery:"
-msgstr "Darrera &consulta:"
+msgid ""
+"If it is unchecked, you will just have black on white for the grades; if it "
+"is checked, the colors below will be chosen."
+msgstr ""
+"Si aquesta opció està desactivada, els graus estaran en negre sobre blanc. "
+"Si està activada, s'escolliran els colors de davall."
-#. i18n: file ./common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui line 119
-#: rc.cpp:522
+#: docprop-dialogs/DocOptionsPageForm.ui:33
#, no-c-format
-msgid "Word t&ype:"
-msgstr "T&ipus de paraula:"
+msgid "Document Options"
+msgstr "Opcions de document"
-#. i18n: file ./common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui line 140
-#: rc.cpp:525
+#: docprop-dialogs/DocOptionsPageForm.ui:50
#, no-c-format
-msgid "Query c&ount:"
-msgstr "C&omptador de consulta:"
+msgid "Allo&w sorting"
+msgstr "&Permet l'ordenació"
-#. i18n: file ./common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui line 167
-#: rc.cpp:528
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:33
#, no-c-format
-msgid "&All"
-msgstr "&Totes"
+msgid "Language Elements"
+msgstr "Elements d'idioma"
-#. i18n: file ./common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui line 191
-#: rc.cpp:531
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:58
#, no-c-format
-msgid "&None"
-msgstr "C&ap"
+msgid "Language code (ISO 639):"
+msgstr "Codi d'idioma (ISO 639):"
-#. i18n: file ./common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui line 199
-#: rc.cpp:534
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:116
#, no-c-format
-msgid "Selected lessons:"
-msgstr "Lliçons seleccionades:"
+msgid "Articles"
+msgstr "Articles"
-#. i18n: file ./common-dialogs/thresholdoptionsbase.ui line 257
-#: rc.cpp:540 rc.cpp:771
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:133
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:132
#, no-c-format
-msgid "&Lesson:"
-msgstr "&Lliçó:"
+msgid "&Female:"
+msgstr "&Femení:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 27
-#: rc.cpp:543
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:144
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:268
#, no-c-format
-msgid "&Save vocabularies automatically on close and quit"
-msgstr "&Desa els vocabularis automàticament en tancar i sortir"
+msgid "&Male:"
+msgstr "&Masculí:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 30
-#: rc.cpp:546 rc.cpp:555
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:176
#, no-c-format
-msgid "Allow automatic saving of your work"
-msgstr "Permet desar automàticament el vostre treball"
+msgid "Definite"
+msgstr "Definit"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 33
-#: rc.cpp:549 rc.cpp:558
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:266
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:257
#, no-c-format
-msgid "Your work will be automatically saved if you check this option"
-msgstr "El vostre treball es desarà automàticament si activeu aquesta opció"
+msgid "&Neutral:"
+msgstr "&Neutre:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 41
-#: rc.cpp:552
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:277
#, no-c-format
-msgid "&Create a backup every"
-msgstr "&Crea una còpia de seguretat cada"
+msgid "Indefinite"
+msgstr "Indefinit"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 66
-#: rc.cpp:561
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:295
#, no-c-format
-msgid "minutes"
-msgstr "minuts"
+msgid "Conjugation"
+msgstr "Conjugació"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 77
-#: rc.cpp:564
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:312
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:121
#, no-c-format
-msgid "Smart a&ppending"
-msgstr "Afegiment a&stut"
+msgid "&1. Person:"
+msgstr "&1a persona:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 80
-#: rc.cpp:567
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:323
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:292
#, no-c-format
-msgid "If checked, the entry dialog will popup repeatedly"
-msgstr ""
-"Si aquesta opció està activada, el diàleg d'entrada es mostrarà repetidament"
+msgid "&2. Person:"
+msgstr "&2a persona:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 83
-#: rc.cpp:570
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:334
#, no-c-format
-msgid ""
-"If this feature is activated, you will repeatedly be prompted with the entry "
-"dialog. After entering the first original you have to enter the corresponding "
-"translations. Afterwards you proceed with the next original and its "
-"translations until you stop by pressing the ESC key."
-msgstr ""
-"Si aquesta característica està activada, se us preguntarà amb el diàleg "
-"d'entrada. Després d'introduir el primer original heu d'introduir les "
-"traduccions corresponents. Després podeu procedir amb el següent original i les "
-"seves traduccions fins que ho pareu prement la tecla ESC."
+msgid "3. Person:"
+msgstr "3a persona:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 91
-#: rc.cpp:573
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:389
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:71
#, no-c-format
-msgid "Appl&y changes without asking"
-msgstr "Apl&ica els canvis sense preguntar"
+msgid "C&ommon"
+msgstr "C&omú"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 94
-#: rc.cpp:576
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:397
#, no-c-format
-msgid "Your changes will be applied automatically."
-msgstr "Els vostres canvis s'aplicaran automàticament."
+msgid "F&emale:"
+msgstr "F&emení:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 97
-#: rc.cpp:579
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:408
#, no-c-format
-msgid ""
-"If checked, you will not be asked if you really want this change; it will be "
-"applied automatically."
-msgstr ""
-"Si aquesta opció està activada, no se us preguntarà si realment voleu que "
-"s'aplique aquest canvi. S'aplicarà automàticament."
+msgid "M&ale:"
+msgstr "M&asculí:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 105
-#: rc.cpp:582
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:419
#, no-c-format
-msgid "Column Resizing"
-msgstr "Redimensionament de columna"
+msgid "Neu&tral:"
+msgstr "Neu&tre:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 119
-#: rc.cpp:585
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:430
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:303
#, no-c-format
-msgid "A&utomatic"
-msgstr "A&utomàtic"
+msgid "Plural"
+msgstr "Plural"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 122
-#: rc.cpp:588
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:446
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:105
#, no-c-format
-msgid "KVocTrain determines the resizing of the columns"
-msgstr "KVocTrain determina el redimensionament de les columnes"
+msgid "&Common"
+msgstr "&Comú"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 125
-#: rc.cpp:591
+#: docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui:454
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:143
#, no-c-format
-msgid ""
-"KVocTrain makes each column the same width except the leftmost with the lesson "
-"names, which is half the size of the others. The second column, which contains "
-"the picture that describes the state of the row, has a fixed width."
-msgstr ""
-"KvocTrain fa totes les columnes de la mateixa amplada excepte la de l'esquerra, "
-"que conté els noms de les lliçons, que és la meitat que les altres. La segona "
-"columna, que conté el dibuix que descriu l'estat de la fila, té una amplada "
-"fixa."
+msgid "Singular"
+msgstr "Singular"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 133
-#: rc.cpp:594
+#: docprop-dialogs/LessOptPageForm.ui:33
#, no-c-format
-msgid "P&ercentage"
-msgstr "P&ercentatge"
+msgid "Lesson Descriptions"
+msgstr "Descripcions de lliçó"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 136
-#: rc.cpp:597
+#: docprop-dialogs/LessOptPageForm.ui:75 docprop-dialogs/TenseOptPageForm.ui:75
+#: docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui:75 docprop-dialogs/UsageOptPageForm.ui:75
#, no-c-format
-msgid "The columns resize using the same factor that the window is resized to."
-msgstr ""
-"Les columnes es redimensionen usant el mateix factor amb el qual està "
-"redimensionada la finestra."
+msgid "&New..."
+msgstr "&Nou..."
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 139
-#: rc.cpp:600
+#: docprop-dialogs/LessOptPageForm.ui:91 docprop-dialogs/TenseOptPageForm.ui:91
+#: docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui:91 docprop-dialogs/UsageOptPageForm.ui:91
#, no-c-format
-msgid "If this is checked, the columns resize by the same amount as the window"
-msgstr ""
-"Si aquesta opció està activada, les columnes es redimensionen la mateixa "
-"quantitat que la finestra"
+msgid "&Modify..."
+msgstr "&Modifica..."
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 147
-#: rc.cpp:603
+#: docprop-dialogs/TenseOptPageForm.ui:33
#, no-c-format
-msgid "&Fixed"
-msgstr "&Fix"
+msgid "Tense Descriptions"
+msgstr "Descripcions dels temps"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 150
-#: rc.cpp:606
+#: docprop-dialogs/TitlePageForm.ui:33
#, no-c-format
-msgid "There is no resizing of the columns"
-msgstr "No hi ha cap redimensionament de les columnes"
+msgid "General Document Properties"
+msgstr "Propietats generals del document"
-#. i18n: file ./common-dialogs/generaloptionsbase.ui line 153
-#: rc.cpp:609
+#: docprop-dialogs/TitlePageForm.ui:50
#, no-c-format
-msgid "When checked, the columns are not resized"
-msgstr "Si aquesta opció està activada, les columnes no es redimensionen"
+msgid "&Title:"
+msgstr "&Títol:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/groupoptionsbase.ui line 27
-#: rc.cpp:612
+#: docprop-dialogs/TitlePageForm.ui:74
#, no-c-format
-msgid "N&ame:"
-msgstr "N&om:"
+msgid "&Authors:"
+msgstr "&Autors:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/groupoptionsbase.ui line 70
-#: rc.cpp:618
+#: docprop-dialogs/TitlePageForm.ui:85
+#: entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui:156
+#: query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:121
#, no-c-format
-msgid "&Load"
-msgstr "&Carrega"
+msgid "&Remark:"
+msgstr "&Observació:"
-#. i18n: file ./common-dialogs/groupoptionsbase.ui line 86
-#: rc.cpp:621
+#: docprop-dialogs/TitlePageForm.ui:96
#, no-c-format
-msgid "&New"
-msgstr "&Nou"
+msgid "&License:"
+msgstr "&Llicència:"
+
+#: docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui:33
+#, no-c-format
+msgid "Type Descriptions"
+msgstr "Descripcions de tipus"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui line 49
-#: rc.cpp:630
+#: docprop-dialogs/UsageOptPageForm.ui:33
+#, no-c-format
+msgid "Usage Labels"
+msgstr "Etiquetes d'ús"
+
+#: entry-dialogs/AdjEntryPageForm.ui:33
+#, no-c-format
+msgid "Comparison of Adjectives"
+msgstr "Comparació d'adjectius"
+
+#: entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui:49
#, no-c-format
msgid "Additional Properties"
msgstr "Propietats addicionals"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui line 123
-#: rc.cpp:633
+#: entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui:123
#, no-c-format
msgid "S&ynonyms:"
msgstr "S&inònims:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui line 134
-#: rc.cpp:636
+#: entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui:134
#, no-c-format
msgid "Ant&onyms:"
msgstr "Antò&nims:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui line 145
-#: rc.cpp:639
+#: entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui:145
#, no-c-format
msgid "E&xample:"
msgstr "E&xemple:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui line 156
-#: rc.cpp:642 rc.cpp:825 rc.cpp:1188
-#, no-c-format
-msgid "&Remark:"
-msgstr "&Observació:"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui line 167
-#: rc.cpp:645
+#: entry-dialogs/AuxInfoEntryPageForm.ui:167
#, no-c-format
msgid "&Paraphrase:"
msgstr "&Paràfrasi:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:651
-#, no-c-format
-msgid "Suggestions for Multiple Choice"
-msgstr "Suggeriments per a la tria múltiple"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui line 58
-#: rc.cpp:654 rc.cpp:906
-#, no-c-format
-msgid "&1:"
-msgstr "&1:"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui line 77
-#: rc.cpp:657 rc.cpp:900
-#, no-c-format
-msgid "&2:"
-msgstr "&2:"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui line 96
-#: rc.cpp:660 rc.cpp:903
-#, no-c-format
-msgid "&3:"
-msgstr "&3:"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui line 180
-#: rc.cpp:663 rc.cpp:909
-#, no-c-format
-msgid "&4:"
-msgstr "&4:"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui line 199
-#: rc.cpp:666 rc.cpp:912
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:27
#, no-c-format
-msgid "&5:"
-msgstr "&5:"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:672
-#, no-c-format
-msgid "Conjugation of Verbs"
-msgstr "Conjugació dels verbs"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 71
-#: rc.cpp:675 rc.cpp:1146
-#, no-c-format
-msgid "C&ommon"
-msgstr "C&omú"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 105
-#: rc.cpp:678 rc.cpp:1161
-#, no-c-format
-msgid "&Common"
-msgstr "&Comú"
+msgid "Invokes lesson input dialog"
+msgstr "Crida el diàleg d'entrada de lliçó"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 121
-#: rc.cpp:681 rc.cpp:1137
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:52
#, no-c-format
-msgid "&1. Person:"
-msgstr "&1a persona:"
+msgid "Common Properties"
+msgstr "Propietats comunes"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 132
-#: rc.cpp:684 rc.cpp:1119
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:128
#, no-c-format
-msgid "&Female:"
-msgstr "&Femení:"
+msgid "&Expression:"
+msgstr "&Expressió:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 143
-#: rc.cpp:687 rc.cpp:1164
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:139
#, no-c-format
-msgid "Singular"
-msgstr "Singular"
+msgid "&Pronunciation:"
+msgstr "&Pronunciació:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 177
-#: rc.cpp:690
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:184
#, no-c-format
-msgid "&3. Person:"
-msgstr "&3a persona:"
+msgid "Invokes input dialog for lessons"
+msgstr "Crida el diàleg d'entrada de lliçons"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 257
-#: rc.cpp:693 rc.cpp:1128
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:215
#, no-c-format
-msgid "&Neutral:"
-msgstr "&Neutre:"
+msgid "Invokes dialog page with characters from phonetic alphabet"
+msgstr "Crida la pàgina de diàleg amb caràcters de l'alfabet fonètic"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 268
-#: rc.cpp:696 rc.cpp:1122
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:225
#, no-c-format
-msgid "&Male:"
-msgstr "&Masculí:"
+msgid "T&ype"
+msgstr "&Tipus"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 292
-#: rc.cpp:699 rc.cpp:1140
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:272
#, no-c-format
-msgid "&2. Person:"
-msgstr "&2a persona:"
+msgid "&Subtype:"
+msgstr "&Subtipus:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 303
-#: rc.cpp:702 rc.cpp:1158
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:319
#, no-c-format
-msgid "Plural"
-msgstr "Plural"
+msgid "Invokes input dialog for word types"
+msgstr "Crida el diàleg d'entrada de tipus de paraula"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 329
-#: rc.cpp:705
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:377
#, no-c-format
-msgid "&Tense:"
-msgstr "&Temps:"
+msgid "Invokes input dialog for usage labels"
+msgstr "Crida el diàleg d'entrada d'etiquetes d'ús"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui line 348
-#: rc.cpp:708
+#: entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui:458
#, no-c-format
-msgid "Ne&xt"
-msgstr "Se&güent"
+msgid "Acti&ve"
+msgstr "Acti&u"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui line 113
-#: rc.cpp:717
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:113
#, no-c-format
msgid "False fr&iend:"
msgstr "Fals a&mic:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui line 124
-#: rc.cpp:720
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:124
#, no-c-format
msgid "&Grade:"
msgstr "&Grau:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui line 137
-#: rc.cpp:723
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:137
#, no-c-format
msgid "Last Query &Date"
msgstr "&Data de la darrera consulta"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui line 204
-#: rc.cpp:726
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:204
#, no-c-format
msgid "T&oday"
msgstr "&Avui"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui line 212
-#: rc.cpp:729
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:212
#, no-c-format
msgid "&Never"
msgstr "&Mai"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui line 222
-#: rc.cpp:732
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:222
#, no-c-format
msgid "Query Counters"
msgstr "Comptadors de consultes"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui line 239
-#: rc.cpp:735
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:239
#, no-c-format
msgid "&Wrong:"
msgstr "&Erroni:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui line 250
-#: rc.cpp:738
+#: entry-dialogs/FromToEntryPageForm.ui:250
#, no-c-format
msgid "&Altogether:"
msgstr "&Del tot:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/AdjEntryPageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:744
-#, no-c-format
-msgid "Comparison of Adjectives"
-msgstr "Comparació d'adjectius"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 27
-#: rc.cpp:759
+#: entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui:33
#, no-c-format
-msgid "Invokes lesson input dialog"
-msgstr "Crida el diàleg d'entrada de lliçó"
-
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 52
-#: rc.cpp:762
-#, no-c-format
-msgid "Common Properties"
-msgstr "Propietats comunes"
+msgid "Suggestions for Multiple Choice"
+msgstr "Suggeriments per a la tria múltiple"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 128
-#: rc.cpp:765
+#: entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui:58 query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:106
#, no-c-format
-msgid "&Expression:"
-msgstr "&Expressió:"
+msgid "&1:"
+msgstr "&1:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 139
-#: rc.cpp:768
+#: entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui:77 query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:90
#, no-c-format
-msgid "&Pronunciation:"
-msgstr "&Pronunciació:"
+msgid "&2:"
+msgstr "&2:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 184
-#: rc.cpp:777
+#: entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui:96 query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:98
#, no-c-format
-msgid "Invokes input dialog for lessons"
-msgstr "Crida el diàleg d'entrada de lliçons"
+msgid "&3:"
+msgstr "&3:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 215
-#: rc.cpp:783
+#: entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui:180 query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:114
#, no-c-format
-msgid "Invokes dialog page with characters from phonetic alphabet"
-msgstr "Crida la pàgina de diàleg amb caràcters de l'alfabet fonètic"
+msgid "&4:"
+msgstr "&4:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 225
-#: rc.cpp:786
+#: entry-dialogs/MCEntryPageForm.ui:199 query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:122
#, no-c-format
-msgid "T&ype"
-msgstr "&Tipus"
+msgid "&5:"
+msgstr "&5:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 272
-#: rc.cpp:789
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:33
#, no-c-format
-msgid "&Subtype:"
-msgstr "&Subtipus:"
+msgid "Conjugation of Verbs"
+msgstr "Conjugació dels verbs"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 319
-#: rc.cpp:795
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:177
#, no-c-format
-msgid "Invokes input dialog for word types"
-msgstr "Crida el diàleg d'entrada de tipus de paraula"
+msgid "&3. Person:"
+msgstr "&3a persona:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 377
-#: rc.cpp:804
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:329
#, no-c-format
-msgid "Invokes input dialog for usage labels"
-msgstr "Crida el diàleg d'entrada d'etiquetes d'ús"
+msgid "&Tense:"
+msgstr "&Temps:"
-#. i18n: file ./entry-dialogs/CommonEntryPageForm.ui line 458
-#: rc.cpp:807
+#: entry-dialogs/TenseEntryPageForm.ui:348
#, no-c-format
-msgid "Acti&ve"
-msgstr "Acti&u"
+msgid "Ne&xt"
+msgstr "Se&güent"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 40
-#: rc.cpp:810
+#: kvoctrainui.rc:19
#, no-c-format
-msgid "Enter the correct translation:"
-msgstr "Introduïu la traducció correcta:"
+msgid "Vo&cabulary"
+msgstr "Vo&cabulari"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 56
-#: rc.cpp:813
+#: kvoctrainui.rc:32
#, no-c-format
-msgid "Original Expression"
-msgstr "Expressió original"
+msgid "&Learning"
+msgstr "&Aprenentatge"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 129
-#: rc.cpp:828
+#: kvoctrainui.rc:43
#, no-c-format
-msgid "T&ype:"
-msgstr "T&ipus:"
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr ""
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 137
-#: rc.cpp:831
+#: query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:40
#, no-c-format
-msgid "&False friend:"
-msgstr "&Fals amic:"
+msgid "Fill in the missing comparison expressions:"
+msgstr "Ompliu les expressions de comparació que manquen:"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 251
-#: rc.cpp:834 rc.cpp:885 rc.cpp:939 rc.cpp:984 rc.cpp:999 rc.cpp:1068
+#: query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:180 query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:254
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:305 query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:251
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:326
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:355
#, no-c-format
msgid "&Verify"
msgstr "&Verifica"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 267
-#: rc.cpp:837 rc.cpp:981
+#: query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:196 query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:270
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:283 query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:315
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:262
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:339
#, no-c-format
-msgid "Show &More"
-msgstr "Mostra &més"
+msgid "I &Know It"
+msgstr "Ho &sé"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 283
-#: rc.cpp:840 rc.cpp:891 rc.cpp:933 rc.cpp:978 rc.cpp:1005 rc.cpp:1071
+#: query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:212 query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:286
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:267 query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:283
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:294
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:371
#, no-c-format
msgid "Show &All"
msgstr "Mostra-ho &tot"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 299
-#: rc.cpp:843 rc.cpp:894 rc.cpp:930 rc.cpp:1008 rc.cpp:1074
+#: query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:228 query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:302
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:251 query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:299
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:387
#, no-c-format
msgid "&Do Not Know"
msgstr "&No ho sé"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 315
-#: rc.cpp:846 rc.cpp:888 rc.cpp:936 rc.cpp:972 rc.cpp:1002 rc.cpp:1065
-#, no-c-format
-msgid "I &Know It"
-msgstr "Ho &sé"
-
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 333
-#: rc.cpp:849 rc.cpp:873 rc.cpp:942 rc.cpp:960 rc.cpp:1011 rc.cpp:1077
+#: query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:246 query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:142
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:323 query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:333
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:159
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:427
#, no-c-format
msgid "Progress"
msgstr "Progrés"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 350
-#: rc.cpp:852 rc.cpp:879 rc.cpp:948 rc.cpp:966 rc.cpp:1017 rc.cpp:1083
-#, no-c-format
-msgid "Time:"
-msgstr "Hora:"
-
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 358
-#: rc.cpp:855 rc.cpp:876 rc.cpp:945 rc.cpp:963 rc.cpp:1014 rc.cpp:1080
+#: query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:281 query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:177
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:358 query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:358
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:196
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:462
#, no-c-format
msgid "Count:"
msgstr "Comptador:"
-#. i18n: file ./query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui line 392
-#: rc.cpp:858 rc.cpp:882 rc.cpp:951 rc.cpp:969 rc.cpp:1020 rc.cpp:1086
+#: query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:297 query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:193
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:374 query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:350
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:212
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:478
+#, no-c-format
+msgid "Time:"
+msgstr "Hora:"
+
+#: query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui:308 query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:212
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:385 query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:392
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:223
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:489
#, no-c-format
msgid "Cycle:"
msgstr "Cicle:"
-#. i18n: file ./query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui line 40
-#: rc.cpp:861
+#: query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:40
#, no-c-format
msgid "Select the correct article for this noun:"
msgstr "Seleccioneu l'article correcte per a aquest nom:"
-#. i18n: file ./query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui line 100
-#: rc.cpp:864
+#: query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:100
#, no-c-format
msgid "&female"
msgstr "&femení"
-#. i18n: file ./query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui line 108
-#: rc.cpp:867
+#: query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:108
#, no-c-format
msgid "&male"
msgstr "&masculí"
-#. i18n: file ./query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui line 116
-#: rc.cpp:870
+#: query-dialogs/ArtQueryDlgForm.ui:116
#, no-c-format
msgid "&neutral"
msgstr "&neutre"
-#. i18n: file ./query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui line 32
-#: rc.cpp:897
+#: query-dialogs/MCQueryDlgForm.ui:32
#, no-c-format
msgid "Select the correct translation:"
msgstr "Seleccioneu la traducció correcta:"
-#. i18n: file ./query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui line 278
-#: rc.cpp:975
-#, no-c-format
-msgid "Do &Not Know"
-msgstr "&No ho sé"
-
-#. i18n: file ./query-dialogs/AdjQueryDlgForm.ui line 40
-#: rc.cpp:987
-#, no-c-format
-msgid "Fill in the missing comparison expressions:"
-msgstr "Ompliu les expressions de comparació que manquen:"
-
-#. i18n: file ./query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui line 40
-#: rc.cpp:1023
+#: query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:40
#, no-c-format
-msgid "Enter the correct conjugation forms."
-msgstr "Introduïu les formes de conjugació correctes."
-
-#. i18n: file ./query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui line 61
-#: rc.cpp:1026
-#, no-c-format
-msgid "Current tense is %1."
-msgstr "El temps actual és %1."
-
-#. i18n: file ./query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui line 283
-#: rc.cpp:1059
-#, no-c-format
-msgid "Base form:"
-msgstr "Forma base:"
-
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:1092
-#, no-c-format
-msgid "Type Descriptions"
-msgstr "Descripcions de tipus"
-
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui line 75
-#: rc.cpp:1095 rc.cpp:1200 rc.cpp:1218 rc.cpp:1236
-#, no-c-format
-msgid "&New..."
-msgstr "&Nou..."
-
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/TypeOptPageForm.ui line 91
-#: rc.cpp:1098 rc.cpp:1203 rc.cpp:1221 rc.cpp:1239
-#, no-c-format
-msgid "&Modify..."
-msgstr "&Modifica..."
-
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:1110
-#, no-c-format
-msgid "Language Elements"
-msgstr "Elements d'idioma"
-
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 58
-#: rc.cpp:1113
-#, no-c-format
-msgid "Language code (ISO 639):"
-msgstr "Codi d'idioma (ISO 639):"
-
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 116
-#: rc.cpp:1116
-#, no-c-format
-msgid "Articles"
-msgstr "Articles"
-
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 176
-#: rc.cpp:1125
-#, no-c-format
-msgid "Definite"
-msgstr "Definit"
-
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 277
-#: rc.cpp:1131
-#, no-c-format
-msgid "Indefinite"
-msgstr "Indefinit"
+msgid "Enter the correct translation:"
+msgstr "Introduïu la traducció correcta:"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 295
-#: rc.cpp:1134
+#: query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:56
#, no-c-format
-msgid "Conjugation"
-msgstr "Conjugació"
+msgid "Original Expression"
+msgstr "Expressió original"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 334
-#: rc.cpp:1143
+#: query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:129
#, no-c-format
-msgid "3. Person:"
-msgstr "3a persona:"
+msgid "T&ype:"
+msgstr "T&ipus:"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 397
-#: rc.cpp:1149
+#: query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:137
#, no-c-format
-msgid "F&emale:"
-msgstr "F&emení:"
+msgid "&False friend:"
+msgstr "&Fals amic:"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 408
-#: rc.cpp:1152
+#: query-dialogs/RandomQueryDlgForm.ui:267
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:310
#, no-c-format
-msgid "M&ale:"
-msgstr "M&asculí:"
+msgid "Show &More"
+msgstr "Mostra &més"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LangPropPageForm.ui line 419
-#: rc.cpp:1155
+#: query-dialogs/SimpleQueryDlgForm.ui:278
#, no-c-format
-msgid "Neu&tral:"
-msgstr "Neu&tre:"
+msgid "Do &Not Know"
+msgstr "&No ho sé"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/DocOptionsPageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:1170
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:40
#, no-c-format
-msgid "Document Options"
-msgstr "Opcions de document"
+msgid "Enter the correct conjugation forms."
+msgstr "Introduïu les formes de conjugació correctes."
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/DocOptionsPageForm.ui line 50
-#: rc.cpp:1173
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:61
#, no-c-format
-msgid "Allo&w sorting"
-msgstr "&Permet l'ordenació"
+msgid "Current tense is %1."
+msgstr "El temps actual és %1."
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/TitlePageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:1179
+#: query-dialogs/VerbQueryDlgForm.ui:283
#, no-c-format
-msgid "General Document Properties"
-msgstr "Propietats generals del document"
+msgid "Base form:"
+msgstr "Forma base:"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/TitlePageForm.ui line 50
-#: rc.cpp:1182
+#: statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui:61
#, no-c-format
-msgid "&Title:"
-msgstr "&Títol:"
+msgid "Entries:"
+msgstr "Entrades:"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/TitlePageForm.ui line 74
-#: rc.cpp:1185
+#: statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui:73
#, no-c-format
-msgid "&Authors:"
-msgstr "&Autors:"
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/TitlePageForm.ui line 96
-#: rc.cpp:1191
+#: statistik-dialogs/GenStatPageForm.ui:85
#, no-c-format
-msgid "&License:"
-msgstr "&Llicència:"
+msgid "Lessons:"
+msgstr "Lliçons:"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/UsageOptPageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:1197
+#: statistik-dialogs/StatistikPageForm.ui:28
#, no-c-format
-msgid "Usage Labels"
-msgstr "Etiquetes d'ús"
+msgid "Grade FROM"
+msgstr "Grau ORIGEN"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/LessOptPageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:1215
+#: statistik-dialogs/StatistikPageForm.ui:39
#, no-c-format
-msgid "Lesson Descriptions"
-msgstr "Descripcions de lliçó"
+msgid "Grade TO"
+msgstr "Grau DESTÍ"
-#. i18n: file ./docprop-dialogs/TenseOptPageForm.ui line 33
-#: rc.cpp:1233
+#: statistik-dialogs/StatistikPageForm.ui:50
#, no-c-format
-msgid "Tense Descriptions"
-msgstr "Descripcions dels temps"
-
-#: _translatorinfo.cpp:1
-msgid ""
-"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
-"Your names"
-msgstr "Sebastià Pla i Sanz,David Gil Oliva"
-
-#: _translatorinfo.cpp:3
-msgid ""
-"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
-"Your emails"
-msgstr "sps@sastia.com,al016950@yahoo.es"
+msgid "Entries"
+msgstr "Entrades"
#~ msgid "MCQueryDlgForm"
#~ msgstr "MCQueryDlgForm"