summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-cy
diff options
context:
space:
mode:
authorMichele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>2014-03-25 14:17:36 +0900
committerMichele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>2014-03-25 14:17:36 +0900
commit077e08a296b8728578b189fc39d06ceeebd20fed (patch)
treee1ed658801a617acf350aa4d91b716f1731fc196 /tde-i18n-cy
parent426d6b1125409a16428c86a4262a73c07735e0f3 (diff)
downloadtde-i18n-077e08a296b8728578b189fc39d06ceeebd20fed.tar.gz
tde-i18n-077e08a296b8728578b189fc39d06ceeebd20fed.zip
Removed references to printing.kde.org - part 5. This relates to bug 1846.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-cy')
-rw-r--r--tde-i18n-cy/messages/tdebase/kcmtdeio.po4
-rw-r--r--tde-i18n-cy/messages/tdebase/ktip.po47
-rw-r--r--tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeio.po8
-rw-r--r--tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeprint.po21
4 files changed, 17 insertions, 63 deletions
diff --git a/tde-i18n-cy/messages/tdebase/kcmtdeio.po b/tde-i18n-cy/messages/tdebase/kcmtdeio.po
index ae72c05e02..d97570e733 100644
--- a/tde-i18n-cy/messages/tdebase/kcmtdeio.po
+++ b/tde-i18n-cy/messages/tdebase/kcmtdeio.po
@@ -337,13 +337,13 @@ msgid ""
"<qt>Enter a valid address or url."
"<p><b><u>NOTE:</u></b> Wildcard matching such as <code>*.kde.org</code> "
"is not supported. If you want to match any host in the <code>.kde.org</code> "
-"domain, e.g. <code>printing.kde.org</code>, then simply enter <code>"
+"domain, then simply enter <code>"
".kde.org</code></qt>"
msgstr ""
"<qt>Rhowch cyfeiriad neu url dilys."
"<p><b><u>NODER:</u></b> Ni chynhelir cydweddu nodau-chwilio fel <code>"
"*.kde.org</code>. Os hoffech gydweddu unrhyw weinydd yn y parth <code>"
-".kde.org</code>, e.e. <code>printing.kde.org</code>, rhowch <code>"
+".kde.org</code>, rhowch <code>"
".kde.org</code></qt>"
#: kproxydlg.cpp:54
diff --git a/tde-i18n-cy/messages/tdebase/ktip.po b/tde-i18n-cy/messages/tdebase/ktip.po
index 424b8dec37..1ed9f7400e 100644
--- a/tde-i18n-cy/messages/tdebase/ktip.po
+++ b/tde-i18n-cy/messages/tdebase/ktip.po
@@ -51,9 +51,7 @@ msgid ""
"also useful sites for major applications like\n"
"<A HREF=\"http://www.konqueror.org/\">Konqueror</A>,\n"
"<A HREF=\"http://www.koffice.org/\">KOffice</A> and\n"
-"<A HREF=\"http://www.kdevelop.org/\">KDevelop</A>, or important\n"
-"TDE utilities like\n"
-"<A HREF=\"http://printing.kde.org/\">TDEPrint</A>,\n"
+"<A HREF=\"http://www.kdevelop.org/\">KDevelop</A>,\n"
"which can be put to its full usage even outside TDE...\n"
"</P>\n"
"<br>\n"
@@ -67,9 +65,7 @@ msgstr ""
" gwefannau gwerth eu gweld hefyd am gynhwysiadau bennaf tebyg i\n"
" <A HREF=\"http://www.konqueror.org/\">Konqueror</A>, \n"
" <A HREF=\"http://www.koffice.org/\">KSwyddfa</A> ac\n"
-" <A HREF=\"http://www.kdevelop.org/\">KDatblgyu</A>, neu defnyddioldebau pwysig "
-"TDE fel\n"
-" <A HREF=\"http://printing.kde.org/\">TDEArgraffu</A>,\n"
+" <A HREF=\"http://www.kdevelop.org/\">KDatblgyu</A>,\n"
" a ellir ei ddefnyddio hyd yn oed tu allan o TDE...\n"
" </P>\n"
" \n"
@@ -447,7 +443,7 @@ msgid ""
"<p align=\"center\"><strong>TDEPrinting (II)</strong></p>\n"
"<p>Not all print subsystems provide equal abilities\n"
"for TDEPrint to build on.</p>\n"
-"<p>The <A HREF=\"http://printing.kde.org/\">TDEPrinting Team</A>\n"
+"<p>The TDEPrinting Team\n"
"recommends installing a <A\n"
"HREF=\"http://www.cups.org/\"><strong>CUPS-based</strong></A>\n"
"software as the underlying print subsystem.</p>\n"
@@ -464,7 +460,7 @@ msgstr ""
"<p>Nid yw pob is-gyfundrefn argraffu yn darparu galluoedd cyfartal\n"
" i ArgraffuTDE adeiladu arnynt.</p>\n"
" "
-"<p>Cymeradwya <A HREF=\"http://printing.kde.org/\">Tim ArgraffuTDE</A>\n"
+"<p>Cymeradwya Tim ArgraffuTDE\n"
" arsefydlu meddalwedd a seilir ar\n"
"<A HREF=\"http://www.cups.org/\"><strong>CUPS</strong></A>\n"
" fel is-gyfundrefn argraffu sylfaenol.</p>\n"
@@ -620,18 +616,8 @@ msgid ""
"<br> </p>\n"
"<p> Type <strong>help:/tdeprint/</strong> into a Konqueror address field\n"
"and get the\n"
-" <a href=\"http://printing.kde.org/documentation/handbook/\">"
-"TDEPrint Handbook</a>\n"
+" TDEPrint Handbook\n"
"displayed.</p> "
-"<p>This, plus more material (like a\n"
-" <a href=\"http://printing.kde.org/faq/\">FAQ</a>, various\n"
-" <a href=\"http://printing.kde.org/documentation/tutorials/\">Tutorials</a>,\n"
-"a \"TipsNTricks\" section and the\n"
-" <a href=\"http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-print/\">"
-"tdeprint mailing list</a>)\n"
-" are available at\n"
-"<a href=\"http://printing.kde.org/\">printing.kde.org</a>...\n"
-"</p>\n"
"<center>\n"
"<img src=\"crystalsvg/48x48/devices/printer1.png\">\n"
msgstr ""
@@ -641,20 +627,8 @@ msgstr ""
"<p> Teipiwch <strong>help:/tdeprint/</strong> i mewn i faes cyfeiriad "
"Konqueror\n"
" a chael y\n"
-"<a href=\"http://printing.kde.org/documentation/handbook/\">"
-"Llawlyfr ArgraffuTDE</a>\n"
+" Llawlyfr ArgraffuTDE\n"
" wedi'i arddangos.</p> "
-"<p>Mai hwn, a rhagor o ddeunydd (fel \n"
-" <a href=\"http://printing.kde.org/faq/\">FAQ</a>, amryw o\n"
-" <a href=\"http://printing.kde.org/documentation/tutorials/\">Gyfarwyddiadau</a>"
-", \n"
-" adran \"Cynghorion a Chastiau\" a\n"
-" <a href=\"http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-print/\">"
-"rhesr ebostio tdeprint</a>) \n"
-" ar gael o\n"
-" <a href=\"http://printing.kde.org/\">printing.kde.org</a>... \n"
-" </p>\n"
-" "
"<center>\n"
" <img src=\"crystalsvg/48x48/devices/printer2.png\">\n"
@@ -913,10 +887,6 @@ msgid ""
"<p> Then use <strong>'kprinter'</strong> as \"print command\".\n"
"Works with Netscape, Mozilla, Galeon, gv, Acrobat Reader,\n"
" StarOffice, OpenOffice.org, any GNOME application and many more...</p>\n"
-"<p>See <a href=\"http://printing.kde.org/faq/tdeprint.phtml#out\">"
-"printing.kde.org</a>\n"
-"for more detailed hints...\n"
-"</p>\n"
"<center>\n"
"<img src=\"crystalsvg/48x48/devices/printer1.png\">\n"
"<p align=\"right\"><em>Contributed by Kurt Pfeifle</em></p>\n"
@@ -927,11 +897,6 @@ msgstr ""
" Yn gweithio efo Netscape, Mozilla, Galeon, gv, Acrobat Reader,\n"
" StarOffice, OpenOffice, unrhyw raglen GNOME a llawer mwy...</p>\n"
" "
-"<p>Gweler <a href=\"http://printing.kde.org/faq/tdeprint.phtml#out\">"
-"printing.kde.org</a> \n"
-" am gynghorion mwy manwl...\n"
-" </p>\n"
-" "
"<center>\n"
" <img src=\"crystalsvg/48x48/devices/printer1.png\">\n"
" <p align=\"right\"><em>Cyfrannwyd gan Kurt Pfeifle</em></p>\n"
diff --git a/tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeio.po b/tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeio.po
index a821cd4707..aaa7824c92 100644
--- a/tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeio.po
+++ b/tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeio.po
@@ -11032,8 +11032,8 @@ msgstr "Dim meta-wybodaeth am %1 "
#~ msgid "<qt>Some options selected are in conflict. You must resolve those conflicts before continuing. See <b>Advanced</b> tab for detailed information.</qt>"
#~ msgstr "<qt>Mae rhai dewisiadau yn gwrthdaro. Rhaid i chi ddatrys y gwrthdaro yna cyn fynd ymlaen. Gweler y tab <b>Uwch</b> am wybodaeth manwl.</qt> "
-#~ msgid "Poster preview not available. Either the <b>poster</b> executable is not properly installed, or you don't have the required version; available at http://printing.kde.org/downloads/."
-#~ msgstr "Nid yw'r rhagolwg poster ar gael. Un ai nid yw'r gweithredadwyn <b>poster</b> wedi'i osod yn iawn, neu nid oes gennych y fersiwn priodol; mae hi ar gael wrth http://printing.kde.org/downloads/."
+#~ msgid "Poster preview not available. Either the <b>poster</b> executable is not properly installed, or you don't have the required version."
+#~ msgstr "Nid yw'r rhagolwg poster ar gael. Un ai nid yw'r gweithredadwyn <b>poster</b> wedi'i osod yn iawn, neu nid oes gennych y fersiwn priodol."
#~ msgid "No configurable options for that printer!"
#~ msgstr "Dim dewisiadau ffurfweddiedadwy i'r argraffydd yna!"
@@ -12843,8 +12843,8 @@ msgstr "Dim meta-wybodaeth am %1 "
#~ msgid "No information about the selected driver."
#~ msgstr "Dim gwybodaeth am y gyrrydd penodol."
-#~ msgid "<p>Welcome,</p><br><p>This wizard will help to install a new printer on your computer. It will guide you through the various steps of the process of installing and configuring a printer for your printing system. At each step, you can always go back using the <b>Back</b> button.</p><br><p>We hope you'll enjoy this tool!</p><br><p align=right><a href=\"http://printing.kde.org\"><i>The TDE printing team</i></a>.</p>"
-#~ msgstr "<p>Croeso!</p><br><p>Bydd y dewin yma yn eich cymorth i osod argraffydd newydd ar eich cyfrifiadur. Bydd o'n eich arwain drwy gamau amrywiol y proses o osod a ffurweddu argraffydd am eich cysawd argraffu. Wrth bob cam, cewch ddychwelyd gan ddefnyddio'r botwm <b>Yn ol</b>. </p><br><p>Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau yr erfyn yma!</p><br><p align=right><a href=\"http://printing.kde.org\"><i>Y tim argraffu TDE </i></a>.</p>"
+#~ msgid "<p>Welcome,</p><br><p>This wizard will help to install a new printer on your computer. It will guide you through the various steps of the process of installing and configuring a printer for your printing system. At each step, you can always go back using the <b>Back</b> button.</p><br><p>We hope you'll enjoy this tool!</p><br><p align=right><i>The TDE printing team</i>.</p>"
+#~ msgstr "<p>Croeso!</p><br><p>Bydd y dewin yma yn eich cymorth i osod argraffydd newydd ar eich cyfrifiadur. Bydd o'n eich arwain drwy gamau amrywiol y proses o osod a ffurweddu argraffydd am eich cysawd argraffu. Wrth bob cam, cewch ddychwelyd gan ddefnyddio'r botwm <b>Yn ol</b>. </p><br><p>Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau yr erfyn yma!</p><br><p align=right><i>Y tim argraffu TDE </i>.</p>"
#~ msgid "&PostScript printer"
#~ msgstr "&Argraffydd PostScript"
diff --git a/tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeprint.po b/tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeprint.po
index 98d7cccbff..af63b97c2c 100644
--- a/tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeprint.po
+++ b/tde-i18n-cy/messages/tdelibs/tdeprint.po
@@ -4075,8 +4075,7 @@ msgid ""
"back using the <b>Back</b> button.</p>"
"<br>"
"<p>We hope you'll enjoy this tool!</p>"
-"<br><p align=right><a href=\"http://printing.kde.org\"><i>"
-"The TDE printing team</i></a>.</p>"
+"<br><p align=right><i>The TDE printing team</i>.</p>"
msgstr ""
"<p>Croeso!</p>"
"<br>"
@@ -4086,8 +4085,7 @@ msgstr ""
"gan ddefnyddio'r botwm <b>Yn ol</b>. </p>"
"<br>"
"<p>Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau yr erfyn yma!</p>"
-"<br><p align=right><a href=\"http://printing.kde.org\"><i>"
-"Y tim argraffu TDE </i></a>.</p>"
+"<br><p align=right><i>Y tim argraffu TDE </i>.</p>"
#: management/kmdriverdbwidget.cpp:51
msgid "&PostScript printer"
@@ -5578,12 +5576,10 @@ msgstr ""
#: posterpreview.cpp:115
msgid ""
"Poster preview not available. Either the <b>poster</b> "
-"executable is not properly installed, or you don't have the required version; "
-"available at http://printing.kde.org/downloads/."
+"executable is not properly installed, or you don't have the required version."
msgstr ""
"Nid yw'r rhagolwg poster ar gael. Un ai nid yw'r gweithredadwyn <b>poster</b> "
-"wedi'i osod yn iawn, neu nid oes gennych y fersiwn priodol; mae hi ar gael wrth "
-"http://printing.kde.org/downloads/."
+"wedi'i osod yn iawn, neu nid oes gennych y fersiwn priodol."
#: kprinterpropertydialog.cpp:78 kprinterpropertydialog.cpp:138
msgid "Printer Configuration"
@@ -5789,14 +5785,7 @@ msgid ""
"tiles.] </p> "
"<p><b>Note:</b> The standard version of 'poster' will not work. Your system "
"must use a patched version of 'poster'. Ask your operating system vendor to "
-"provide a patched version of 'poster' if he does not already. </p> "
-"<p><b>Additional hint for power users:</b> A patched version of 'poster' is "
-"available from the <a href=\"http://printing.kde.org/\">TDEPrint Website</a> "
-"at <a "
-"href=\"http://printing.kde.org/downloads/\">http://printing.kde.org/downloads/</"
-"a>. The direct link to the patched source tarball is <a "
-"href=\"ftp://ftp.kde.org/pub/kde/printing/poster.tar.bz2\">"
-"ftp://ftp.kde.org/pub/kde/printing/poster.tar.bz2</a> </p> </qt>"
+"provide a patched version of 'poster' if he does not already. </p></qt>"
msgstr ""
#: kpposterpage.cpp:68