summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-mk
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2012-11-04 02:23:11 -0600
committerDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2012-11-04 02:23:11 -0600
commitc6cba09a4b9825d55c1c6df73efac966437e3708 (patch)
tree76525a4973f9179e1520eff883ccda02fa79c273 /tde-i18n-mk
parent48186830d74dc706887f1750df97e9ac6ffa68ac (diff)
downloadtde-i18n-c6cba09a4b9825d55c1c6df73efac966437e3708.tar.gz
tde-i18n-c6cba09a4b9825d55c1c6df73efac966437e3708.zip
Fix references to user profile directory.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-mk')
-rw-r--r--tde-i18n-mk/messages/tdebase/kfmclient.po4
-rw-r--r--tde-i18n-mk/messages/tdeedu/kstars.po4
-rw-r--r--tde-i18n-mk/messages/tdelibs/tdelibs.po8
-rw-r--r--tde-i18n-mk/messages/tdepim/karm.po6
-rw-r--r--tde-i18n-mk/messages/tdepim/kmailcvt.po4
5 files changed, 13 insertions, 13 deletions
diff --git a/tde-i18n-mk/messages/tdebase/kfmclient.po b/tde-i18n-mk/messages/tdebase/kfmclient.po
index 73e6490883..7ab2256370 100644
--- a/tde-i18n-mk/messages/tdebase/kfmclient.po
+++ b/tde-i18n-mk/messages/tdebase/kfmclient.po
@@ -97,13 +97,13 @@ msgid ""
" kfmclient openProfile 'profile' ['url']\n"
" # Opens a window using the given profile.\n"
" # 'profile' is a file under "
-"~/.kde/share/apps/konqueror/profiles.\n"
+"~/.trinity/share/apps/konqueror/profiles.\n"
" # 'url' is an optional URL to open.\n"
"\n"
msgstr ""
" kfmclient openProfile 'profil' ['url']\n"
" # Отвора прозорец користејќи го зададениот профил.\n"
-" # 'профил' е датотека во ~/.kde/share/apps/konqueror/profiles.\n"
+" # 'профил' е датотека во ~/.trinity/share/apps/konqueror/profiles.\n"
" # 'url' е дополнително URL кое може да биде отворено.\n"
"\n"
diff --git a/tde-i18n-mk/messages/tdeedu/kstars.po b/tde-i18n-mk/messages/tdeedu/kstars.po
index ac1e7ee653..c8e0cb8487 100644
--- a/tde-i18n-mk/messages/tdeedu/kstars.po
+++ b/tde-i18n-mk/messages/tdeedu/kstars.po
@@ -961,13 +961,13 @@ msgid ""
"place it in one of the following locations:\n"
"\n"
" \t$(TDEDIR)/share/apps/kstars/%1 \n"
-"\t~/.kde/share/apps/kstars/%1"
+"\t~/.trinity/share/apps/kstars/%1"
msgstr ""
"Не можам да ја пронајдам датотеката за управувачот на уредот „drivers.xml“. "
"Најдете ја датотеката и ставете ја на една од следниве локации:\n"
"\n"
"\t$(TDEDIR)/share/apps/kstars/%1\n"
-"\t~/.kde/share/apps/kstars/%1"
+"\t~/.trinity/share/apps/kstars/%1"
#: indidriver.cpp:759
msgid "Add Host"
diff --git a/tde-i18n-mk/messages/tdelibs/tdelibs.po b/tde-i18n-mk/messages/tdelibs/tdelibs.po
index 846bfebe9b..d47f068e98 100644
--- a/tde-i18n-mk/messages/tdelibs/tdelibs.po
+++ b/tde-i18n-mk/messages/tdelibs/tdelibs.po
@@ -8897,24 +8897,24 @@ msgid ""
"Your local kab configuration file \"%1\" could not be created. kab will "
"probably not work correctly without it.\n"
"Make sure you have not removed write permission from your local TDE directory "
-"(usually ~/.kde)."
+"(usually ~/.trinity)."
msgstr ""
"Вашата локална конфигурациска датотека за kab, „%1“, не можеше да се создаде. "
"kab најверојатно нема да работи исправно без неа.\n"
"Осигурете се дека не сте ја отстраниле дозволата за запишување од вашиот "
-"локален TDE-именик (обично ~/.kde)."
+"локален TDE-именик (обично ~/.trinity)."
#: kab/addressbook.cc:461
msgid ""
"Your standard kab database file \"%1\" could not be created. kab will probably "
"not work correctly without it.\n"
"Make sure you have not removed write permission from your local TDE directory "
-"(usually ~/.kde)."
+"(usually ~/.trinity)."
msgstr ""
"Вашата стандардна датотека со податоци за kab, „%1“, не можеше да се создаде. "
"kab најверојатно нема да работи исправно без неа.\n"
"Осигурете се дека не сте ја отстраниле дозволата за запишување од вашиот "
-"локален TDE-именик (обично ~/.kde)."
+"локален TDE-именик (обично ~/.trinity)."
#: kab/addressbook.cc:471
msgid ""
diff --git a/tde-i18n-mk/messages/tdepim/karm.po b/tde-i18n-mk/messages/tdepim/karm.po
index a52da541b1..80de2ffcc9 100644
--- a/tde-i18n-mk/messages/tdepim/karm.po
+++ b/tde-i18n-mk/messages/tdepim/karm.po
@@ -771,7 +771,7 @@ msgid ""
"Saving problems may result from a full harddisk, a directory name instead of a "
"file name, or stale locks. Check that your harddisk has enough space, that your "
"calendar file exists and is a file and remove stale locks, typically from "
-"~/.kde/share/apps/kabc/lock."
+"~/.trinity/share/apps/kabc/lock."
msgstr ""
#: taskview.cpp:495
@@ -786,12 +786,12 @@ msgstr "Неименувана задача"
msgid ""
"Error storing new task. Your changes were not saved. Make sure you can edit "
"your iCalendar file. Also quit all applications using this file and remove any "
-"lock file related to its name from ~/.kde/share/apps/kabc/lock/ "
+"lock file related to its name from ~/.trinity/share/apps/kabc/lock/ "
msgstr ""
"Грешка при зачувањето на новата задача. Вашите промени не беа зачувани. "
"Осигурете се дека можете да ја уредувате вашата iCalendar-датотека. Исто така "
"исклучете ги сите апликации што ја користат оваа датотека и отстранете ги сите "
-"датотеки за заклучување од ~/.kde/share/apps/kabc/lock/ што се поврзани со неа "
+"датотеки за заклучување од ~/.trinity/share/apps/kabc/lock/ што се поврзани со неа "
#: taskview.cpp:560
msgid "New Sub Task"
diff --git a/tde-i18n-mk/messages/tdepim/kmailcvt.po b/tde-i18n-mk/messages/tdepim/kmailcvt.po
index 45fd4e2f95..2274364895 100644
--- a/tde-i18n-mk/messages/tdepim/kmailcvt.po
+++ b/tde-i18n-mk/messages/tdepim/kmailcvt.po
@@ -437,7 +437,7 @@ msgid ""
"<p><b>KMail import filter</b></p>"
"<p>Select the base directory of the KMail mailfolder you want to import.</p>"
"<p><b>Note:</b> Never select your current local KMail maildir (usually ~/Mail "
-"or ~/.kde/share/apps/kmail/mail ): in this case, KMailCVT may become stuck in a "
+"or ~/.trinity/share/apps/kmail/mail ): in this case, KMailCVT may become stuck in a "
"continuous loop. </p>"
"<p>This filter does not import KMail mailfolders with mbox files.</p>"
"<p>Since it is possible to recreate the folder structure, the folders will be "
@@ -446,7 +446,7 @@ msgstr ""
"<p><b>Филтер за внесување од КПошта</b></p>"
"<p>Изберете ја основната папка на KMail што сакате да ја внесете.</p>"
"<p><b>Забелешка:</b> Никогаш не ја избирајте вашата активна локална "
-"maildir-папка од КПошта (обично ~/Mail or ~/.kde/share/apps/kmail/mail ). Во "
+"maildir-папка од КПошта (обично ~/Mail or ~/.trinity/share/apps/kmail/mail ). Во "
"тој случај, KMailCVT може да се заглави во бесконечна јамка. </p>"
"<p>Овој филтер не внесува папки од КПошта со mbox-датотеки.</p>"
"<p>Бидејќи е можно да се обнови структурата на датотеките, тие ќе бидат внесени "