summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2012-05-10 13:33:54 -0500
committerDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2012-05-10 13:33:54 -0500
commit0b70d829fccddbd656e5c5e917e5a8d4cec644ad (patch)
tree729067c30068f0e2b3aae3e18abec8690202a228 /tde-i18n-sk/docs
parent458f2381cd6af20c7d727e6cbf90609e5e1eccf2 (diff)
downloadtde-i18n-0b70d829fccddbd656e5c5e917e5a8d4cec644ad.tar.gz
tde-i18n-0b70d829fccddbd656e5c5e917e5a8d4cec644ad.zip
Branding cleanup: KDE print -> TDE Print.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook30
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/index.docbook2
3 files changed, 17 insertions, 17 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook
index 00882a1e8e..0a8d88989b 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook
@@ -138,7 +138,7 @@
> <glossseealso otherterm="gloss-ipp"
>IPP</glossseealso
> <glossseealso otherterm="gloss-tdeprint"
->KDEPrint</glossseealso
+>TDEPrint</glossseealso
> <glossseealso otherterm="gloss-lprlpd"
>LPR/LPD</glossseealso
> <glossseealso otherterm="gloss-ppd"
@@ -158,7 +158,7 @@
>&CUPS;-FAQ</ulink
> je hodnotný zdroj pre odpovede na veľa otázok, ktoré majú noví používatelia &CUPS;. </para
> <glossseealso otherterm="gloss-tdeprinthandbook"
->Manuál KDEPrint</glossseealso
+>Manuál TDEPrint</glossseealso
> </glossdef
> </glossentry>
@@ -442,7 +442,7 @@
><para
>Foomatic vznikol ako obálka pre skupinu rôznych návrhov dostupný z <ulink url="http://www.linuxprinting.org/"
>Linuxprinting.org</ulink
-> Tieto nástroje sa snažia použiť tradičný ghostscript a iné tlačové filtre jednoduchšie a rozširuje ich schopnosti pridaním viacerých prepínačov alebo vysvetlením dát pre spustenie ovládačov. Foomatic je podobný &CUPS;-O-Matic, PPD-O-Matic, PDQ-O-Matic, LPD-O-Matic, PPR-O-Matic, MF-O-Matic a Direct-O-Matic.Všetky umožňujú generovať konfiguračné súbory pre tlačiarne online jednoduchým výberom modelu a doporučeného ovládača pre danú tlačiareň. Foomatic sa v poslednej dobe blíži systému pre "meta-spooling", ktorý umožňuje nastaviť tlačový subsystém pomocou jednotnej skupiny príkazov. (To je ale oveľa zložitejšie než &GUI; rozhranie KDEPrint, ktorý robí podobnú vec pre rôzne tlačové subsystémy.) </para
+> Tieto nástroje sa snažia použiť tradičný ghostscript a iné tlačové filtre jednoduchšie a rozširuje ich schopnosti pridaním viacerých prepínačov alebo vysvetlením dát pre spustenie ovládačov. Foomatic je podobný &CUPS;-O-Matic, PPD-O-Matic, PDQ-O-Matic, LPD-O-Matic, PPR-O-Matic, MF-O-Matic a Direct-O-Matic.Všetky umožňujú generovať konfiguračné súbory pre tlačiarne online jednoduchým výberom modelu a doporučeného ovládača pre danú tlačiareň. Foomatic sa v poslednej dobe blíži systému pre "meta-spooling", ktorý umožňuje nastaviť tlačový subsystém pomocou jednotnej skupiny príkazov. (To je ale oveľa zložitejšie než &GUI; rozhranie TDEPrint, ktorý robí podobnú vec pre rôzne tlačové subsystémy.) </para
> <glossseealso otherterm="gloss-cups-o-matic"
>&CUPS;-O-Matic</glossseealso
> <glossseealso otherterm="gloss-PPD-O-Matic"
@@ -589,11 +589,11 @@
<glossentry id="gloss-tdeprint"
> <glossterm
><acronym
->KDEPrint</acronym
+>TDEPrint</acronym
></glossterm
> <glossdef
><para
->Nové tlačové funkcie &kde; od verzie 2.2 obsahujú niekoľko modulov, ktoré prekladajú funkcie a nastavenia dostupné pre rôzne tlačové subsystémy (&CUPS;, BSD LPR/LPD, RLPR...) do krásneho prostredia &kde; a grafickej reprezentácie a dialógov, ktoré sa jednoducho používajú. Najdôležitejšie pre používanie je "kprinter", nový grafický tlačový príkaz. -- Poznámka: KDEPrint <emphasis
+>Nové tlačové funkcie &kde; od verzie 2.2 obsahujú niekoľko modulov, ktoré prekladajú funkcie a nastavenia dostupné pre rôzne tlačové subsystémy (&CUPS;, BSD LPR/LPD, RLPR...) do krásneho prostredia &kde; a grafickej reprezentácie a dialógov, ktoré sa jednoducho používajú. Najdôležitejšie pre používanie je "kprinter", nový grafický tlačový príkaz. -- Poznámka: TDEPrint <emphasis
>neimplementuje</emphasis
> vlastný tlačový subsystém alebo vlastné spracovanie jazyka &PostScript;. Na to využíva vybraný <emphasis
>tlačový subsystém</emphasis
@@ -605,7 +605,7 @@
> <glossseealso otherterm="gloss-kprinter"
>kprinter</glossseealso
> <glossseealso otherterm="gloss-tdeprinthandbook"
->Manuál pre KDEPrint</glossseealso
+>Manuál pre TDEPrint</glossseealso
> </glossdef
> </glossentry>
@@ -613,12 +613,12 @@
<glossentry id="gloss-tdeprinthandbook"
> <glossterm
><acronym
->Manuál pre KDEPrint...</acronym
+>Manuál pre TDEPrint...</acronym
></glossterm
> <glossdef
><para
->...je meno príručky, ktorá popisuje funkcie KDEPrint pre používatelov a administrátorov. Zobrazíte ju v okne Konqueror zadaním adresy "help:/tdeprint". <ulink url="http://printing.kde.org/"
->KDEPrint website</ulink
+>...je meno príručky, ktorá popisuje funkcie TDEPrint pre používatelov a administrátorov. Zobrazíte ju v okne Konqueror zadaním adresy "help:/tdeprint". <ulink url="http://printing.kde.org/"
+>TDEPrint website</ulink
> je zdrojom aktualizácií tejto dokumentácia a aj jej PDF verzie pre tlač. Autor a správca je Kurt Pfeifle. </para
> <glossseealso otherterm="gloss-cupsfaq"
>&CUPS;-FAQ</glossseealso
@@ -873,7 +873,7 @@
>P</emphasis
>rinter <emphasis
>D</emphasis
->escription. PPD sú textové súbory obsahujúce informácie o špeciálnych schopnostiach tlačiarne plus definície príkazov (PostScript alebo PJL), pre použitie týchto schopností (napríklad obojstrannú tlač). PPD boli pôvodne určené iba pre tlačiarne &PostScript;. &CUPS; tento koncept rozšírili na všetky typy tlačiarní. PPD pre &PostScript; tlačiarne poskytujú výrobcovia tlačiarní. Môžu sa použiť s &CUPS; a KDEPrint pre prístup ku všetkých možnostiam tlačiarne. Tím KDEPrint doporučuje používať súbory PPD pôvodne určené pre &Microsoft; Windows NT. PPD pre tlačiarne nepodporujúce &PostScript; <emphasis
+>escription. PPD sú textové súbory obsahujúce informácie o špeciálnych schopnostiach tlačiarne plus definície príkazov (PostScript alebo PJL), pre použitie týchto schopností (napríklad obojstrannú tlač). PPD boli pôvodne určené iba pre tlačiarne &PostScript;. &CUPS; tento koncept rozšírili na všetky typy tlačiarní. PPD pre &PostScript; tlačiarne poskytujú výrobcovia tlačiarní. Môžu sa použiť s &CUPS; a TDEPrint pre prístup ku všetkých možnostiam tlačiarne. Tím TDEPrint doporučuje používať súbory PPD pôvodne určené pre &Microsoft; Windows NT. PPD pre tlačiarne nepodporujúce &PostScript; <emphasis
>vyžadujú</emphasis
> "filter" pre spracovanie tlačových súborov &PostScript; do formátu vhodného pre cieľovú tlačiareň. Tieto dvojice ešte nie sú dostupné od výrobcov tlačiarní. Po spustení snahy vývojárov &CUPS; o využitie PPD komunita programátorov rýchlo prišla s podporou väčšiny momentálne používaných tlačiarní pomocou PPD a klasického systému filtrov Ghostscript. Ale kvalita kolíše od "fotografickej" (pomocou Gimp-Print s atramentovými tlačiarňami Epson) až po "skoro nečitateľné" (pomocou filtrov ghostscript prevedených skriptom Foomatic pre modely označené ako "paperweight" v databáze Linuxprinting.org). </para
> <glossseealso otherterm="gloss-cups"
@@ -890,7 +890,7 @@
>PPD-O-Matic</glossterm
> <glossdef
><para
->PPD-O-Matic je sada Perl skriptov, ktoré bežia na stránke Linuxprinting.org a dokážu on-line generovať súbory PPD pre jednotlivé tlačiarne, o ktorých sa vie, že dokážu tlačiť pomocou ghostscript. Tieto PPD je potom možné použiť v &CUPS;/KDEPrint alebo v aplikáciách podporujúcich PPD, ako je StarOffice, pre určenie rôznych parametrov pre vaše tlačové úlohy. Dnes sa doporučuje používať "PPD-O-Matic" namiesto staršieho &CUPS;-O-Matic. Pre vygenerovanie PPD navštívte <ulink url="http://www.linuxprinting.org/printer_list.cgi"
+>PPD-O-Matic je sada Perl skriptov, ktoré bežia na stránke Linuxprinting.org a dokážu on-line generovať súbory PPD pre jednotlivé tlačiarne, o ktorých sa vie, že dokážu tlačiť pomocou ghostscript. Tieto PPD je potom možné použiť v &CUPS;/TDEPrint alebo v aplikáciách podporujúcich PPD, ako je StarOffice, pre určenie rôznych parametrov pre vaše tlačové úlohy. Dnes sa doporučuje používať "PPD-O-Matic" namiesto staršieho &CUPS;-O-Matic. Pre vygenerovanie PPD navštívte <ulink url="http://www.linuxprinting.org/printer_list.cgi"
>databázu tlačiarní</ulink
>, vyberte váš model, použite odkaz pre zobrazenie dostupných filtrov pre ghostscript, jeden z nich vyberte, kliknite na "generate" a uložte si výsledný súbor. Nezabudnite si prečítať návod. Overte, že váš systém naozaj má nainštalované potrebné filtre ghostscript, ktoré ste si vybrali pred vygenerovaním PPD. </para
> <glossseealso otherterm="gloss-postscript"
@@ -969,7 +969,7 @@
>print:/ IO klient</glossterm
> <glossdef
><para
->Pomocou "print:/..." získate rýchly prístup k zdrojom KDEPrint. Zadaním "print:/manager" ako URL v okne Konqueror získate administratívny prístup ku KDEPrint. Konqueror na to používa technológiu "KParts". </para
+>Pomocou "print:/..." získate rýchly prístup k zdrojom TDEPrint. Zadaním "print:/manager" ako URL v okne Konqueror získate administratívny prístup ku TDEPrint. Konqueror na to používa technológiu "KParts". </para
> <glossseealso otherterm="gloss-ioslave"
>IO klient</glossseealso
> <glossseealso otherterm="gloss-kparts"
@@ -996,7 +996,7 @@
></glossterm
> <glossdef
><para
->Qt&CUPS; a KUPS boli predchodci KDEPrint; a dnes už nie sú udržované. Všetko, čo bolo v qtcups dobré, prešlo do "kprinter", nového tlačového dialógu KDE (ktorý je ale oveľa lepší než qtcups);. To, čo bolo pekné v kups je teraz v Správcovi tlače KDE (dostupné pomocou Ovládacieho centra KDE alebo pomocou URL "print:/manager" z Konqueror) -- s viacerými funkciami a menej chybami... Pôvodný vývojár Michael Goffioul teraz vyvíja KDEPrint -- veľmi milý a schopný chlapík... ;-) </para
+>Qt&CUPS; a KUPS boli predchodci TDEPrint; a dnes už nie sú udržované. Všetko, čo bolo v qtcups dobré, prešlo do "kprinter", nového tlačového dialógu KDE (ktorý je ale oveľa lepší než qtcups);. To, čo bolo pekné v kups je teraz v Správcovi tlače KDE (dostupné pomocou Ovládacieho centra KDE alebo pomocou URL "print:/manager" z Konqueror) -- s viacerými funkciami a menej chybami... Pôvodný vývojár Michael Goffioul teraz vyvíja TDEPrint -- veľmi milý a schopný chlapík... ;-) </para
> <glossseealso otherterm="gloss-kprinter"
>kprinter</glossseealso
> </glossdef
@@ -1064,9 +1064,9 @@
>P</emphasis
>rinting <emphasis
>R</emphasis
->equest; Toto je tlačový systém v štýle BSD, ktorý nepotrebuje administrátorské práva na inštaláciu ani súbor "printcap": všetky parametre je možné zadať na príkazovom riadku. RLPR sa hodí majiteľom prenosných počítačov, ktorí pracujú v rôznych podmienkach, ktoré sa často menia, pretože je možné ho mať nainštalovaný vedľa iných tlačových subsystémov a umožňuje flexibilné a rýchle inštalovanie novej tlačiarne pre priamy prístup pomocou LPR/LPD. KDEPrint pre RLPR dokonca obsahuje "Sprievodcu pridaním tlačiarne". Príkaz kprinter umožňuje prepnúť "za behu" na RLPR.</para
+>equest; Toto je tlačový systém v štýle BSD, ktorý nepotrebuje administrátorské práva na inštaláciu ani súbor "printcap": všetky parametre je možné zadať na príkazovom riadku. RLPR sa hodí majiteľom prenosných počítačov, ktorí pracujú v rôznych podmienkach, ktoré sa často menia, pretože je možné ho mať nainštalovaný vedľa iných tlačových subsystémov a umožňuje flexibilné a rýchle inštalovanie novej tlačiarne pre priamy prístup pomocou LPR/LPD. TDEPrint pre RLPR dokonca obsahuje "Sprievodcu pridaním tlačiarne". Príkaz kprinter umožňuje prepnúť "za behu" na RLPR.</para
> <glossseealso otherterm="gloss-tdeprint"
->KDEPrint</glossseealso
+>TDEPrint</glossseealso
> <glossseealso otherterm="gloss-kprinter"
>kprinter</glossseealso
> <glossseealso otherterm="gloss-printcap"
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/index.docbook
index dee7e072a0..e5fca0434c 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/index.docbook
@@ -40,7 +40,7 @@
<!ENTITY kio-webdav SYSTEM "webdav.docbook">
<!ENTITY kio-webdavs SYSTEM "webdavs.docbook">
<!ENTITY tdeprint "<application
->KDEPrint</application
+>TDEPrint</application
>">
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Slovak "INCLUDE"
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/index.docbook
index c81dc51728..8ab82d83ff 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/index.docbook
@@ -2,7 +2,7 @@
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN"
"dtd/kdex.dtd" [
<!ENTITY tdeprint "<application
->KDEPrint</application
+>TDEPrint</application
>">
<!ENTITY kprinter "<command
>kprinter</command