summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2012-03-05 22:05:28 -0600
committerDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2012-03-05 22:05:28 -0600
commit18b5bab1eb585bb2ef126b535d62426be733134c (patch)
treefcac53ede9557a1ada4807d3991a7c44b99482a9 /tde-i18n-sk/docs
parentc5a6b5cb61099bf759c174992b69dd7fea6f3826 (diff)
downloadtde-i18n-18b5bab1eb585bb2ef126b535d62426be733134c.tar.gz
tde-i18n-18b5bab1eb585bb2ef126b535d62426be733134c.zip
Replace whatiskde.docbook with whatistde.docbook and update some entities.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/whatiskde.docbook102
1 files changed, 0 insertions, 102 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/whatiskde.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/whatiskde.docbook
deleted file mode 100644
index 39c8953d72..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/whatiskde.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-<chapter id="what-is-kde">
-<chapterinfo>
-<date
->2002-01-18</date>
-<releaseinfo
->3.00.00</releaseinfo>
-</chapterinfo>
-<title
->Čo je &kde;?</title>
-<anchor id="whatiskde"/>
-
-<sect1 id="what-is-kde-introduction">
-<title
->Čo je &kde;?</title>
-
-<para
->&kde; je pracovné prostredie. Inými slovami, &kde; je zbierka programov, technológií a dokumentácie, ktorá sa snaží uľahčiť ľuďom používanie počítačov. &kde; je určené pre pracovné stanice &UNIX;. Podporuje transparentne počítačové siete a súčasnú filozofiu práce. </para>
-
-<para
->Autori K Desktop environment sú celosvetová skupina programátorov. Hlavným cieľom je poskytnúť softvér vysokej kvality, ktorý dá používateľovi možnosť jednoduchého ovládania zdrojov počítača.</para>
-
-<para
->&kde; sa snaží o vytvorenie ľahko používateľného prostredia pre pracovné stanice &UNIX;, podobné &MacOS; a &Windows; 95/NT. Na to sa používajú tieto nástroje: vylepšená komunikácia medzi aplikáciami, opätovné použitie komponent, všeobecná podpora práce "ťahaj a pusť", jednotný vzhľad atď. Preto &kde; poskytuje oveľa viac ako klasický správci okien pre &UNIX;.</para>
-
-<para
->Stabilita, škálovateľnosť a otvorenosť sú kvality, vďaka ktorým sa &UNIX; stal neoddiskutovateľnou voľbou pre profesionálov v počítačovej oblasti už pred mnohými rokmi. &kde; na tom stavia a prináša nové, dlho očakávané kvality: použiteľnosť, príjemné prostredie a krásu! &kde; bolo prvým a zostáva hlavným hráčom v týchto oblastiach pre &UNIX;. &UNIX;, ktorý bol dlhé roky hlavnou platformou pre servery a vedecké inštitúcie, ale nebol príliš príťažlivý pre normálnych používateľov.</para>
-
-<para
->Bez &UNIX; by internet neexistoval, aspoň nie v takej podobe, ako ho poznáme. Doteraz sa &UNIX; nezameriaval na potreby normálneho používateľa počítačov. To je škoda, pretože množstvo implementácií &UNIX; <ulink url="http://www.linux.org"
->&Linux;</ulink
->, <ulink url="http://www.freebsd.org"
->FreeBSD</ulink
->, <ulink url="http://www.netbsd.org"
->NetBSD</ulink
->, atď) sú voľne dostupné na internete a všetky sú veľmi kvalitné a stabilné. </para>
-
-</sect1>
-
-<sect1 id="what-is-kde-the-desktop">
-<title
->&kde; Desktop Environment</title>
-
-<para
->V kombinácii s voľne šíriteľnou implementáciou &UNIX; poskytuje &kde; svetu otvorené, voľné a zadarmo k dispozícii pracovné prostredie pre desktop a to aj pre domáce použitie.</para>
-
-<para
-> Táto platforma je voľne prístupná vrátane zdrojových kódov bez poplatkov a ktokoľvek ju môže meniť.</para>
-
-<para
->Aj keď je vždy čo vylepšovať, máme pociť, že sme dokázali vytvoriť alternatívu niektorým obvyklým komenrčným operačným systémom, ktoré sú dnes k dispozícii. Dúfame, že kombinácia &UNIX; a &kde; konečne prinesie voľne dostupný, spoľahlivý, stabilný a nemonopolný svet počítačov pre obvyklého používateľa, ktorý profesionáli a vedci poznajú už dlho. </para>
-
-</sect1>
-
-<sect1 id="what-is-kde-the-development-framework">
-<title
->&kde; rámec pre vývoj aplikácií</title>
-
-<para
->&kde; sa zameriava na požiadavky používateľov, ale samozrejme sa snaží aj o podporu vývojárov. Kód &kde; obsahuje najmodernejšie technológie.</para>
-
-<para
->Tvorba aplikácií pre &UNIX;/X11 bola vždy veľmi náročná a pracná. &kde; chápe, že platforma je iba tak dobrá, koľko kvalitných aplikácií pre ňu existuje.</para>
-
-<para
->&kde; definuje nové technológie &DCOP; a KParts, vytvorené pre podporu komponentového modelu a technológií. Spolu s knižnicami &kde;, &DCOP;/KParts predstavuje priamu konkurenciu podobným technológiám, ako je napr. &Microsoft; <abbrev
->MFC</abbrev
->/<abbrev
->COM</abbrev
->/ActiveX. Vysoká kvalita a dokonalosť programovacieho rozhrania &kde; (<abbrev
->API</abbrev
->) umožňuje, aby sa vývojári zamerali na originálne a zaujímavé problémy a netrápili sa znovuobjavovaním kolesa.</para>
-
-</sect1>
-
-<sect1 id="what-is-kde-the-office-suite">
-<title
->&kde; balík kancelárskych aplikácii</title>
-
-<para
->V momentálnej forme &kde; poskytuje okrem základných aplikácií aj balík kancelárskych programov, známych ako &koffice;.</para>
-
-<para
->&koffice; je založený na technológiách &kde; &DCOP;/KParts. Momentálne obsahuje: textový procesor s podporou desktop publishing (&kword;), tabuľkový procesor (&kspread;) spolu s programom pre grafy (&kchart;), prezentačný program (&kpresenter;) a vektorový kresliaci program (&kontour;). Ich spojením vznikol <application
->KOffice Workspace</application
->, integrovaný priestor pre jednoduché používanie &koffice;. Ďalšie komponenty tvoria napríklad klient elektronickej pošty, program pre diskusné skupiny a výkonný organizér <abbrev
->PIM</abbrev
-> (Personal Information Manager).</para>
-
-<para
->Aj keď sú niektoré komponenty ešte stále vo vývoji, ostatné sú už plne funkčné. Napríklad &kpresenter;, prezentačná aplikácia &kde; bola úspešne použitá pre prezentáciu &kde; na 5. Linuxovom kongrese v Cologne, Nemecko. </para>
-
-<para
->Pozývame vás na návštevu <ulink url="http://www.kde.org"
->pre ďalšie informácie o &kde;</ulink
-> a <ulink url="http://koffice.kde.org"
->&koffice;</ulink
->.</para>
-
-</sect1>
-</chapter>
-
-