summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2013-04-26 16:48:48 -0500
committerDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2013-04-26 16:48:48 -0500
commit6f512dacff32b4fac3a695cf03d189fa11227643 (patch)
tree6f37ff89d855c2192e2c0d115d9d800ca35818e9 /tde-i18n-sk/docs
parent1be585b6ba639483c28e0af0b7e657e7a2dcd4c2 (diff)
downloadtde-i18n-6f512dacff32b4fac3a695cf03d189fa11227643.tar.gz
tde-i18n-6f512dacff32b4fac3a695cf03d189fa11227643.zip
Update file references with recent renaming changes.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/configuring.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/spellchecking/index.docbook6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdebase-apps.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdemultimedia-apps.docbook4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook16
5 files changed, 15 insertions, 15 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/configuring.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/configuring.docbook
index 03a6d1fa54..a0102c1a65 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/configuring.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/configuring.docbook
@@ -545,7 +545,7 @@
<title
>Záložka Pravopis</title>
<para
->Táto časť umožňuje nastaviť, ako sa v &kate; chová &kspell;</para>
+>Táto časť umožňuje nastaviť, ako sa v &kate; chová &tdespell;</para>
</sect3>
<sect3 id="config-dialog-editor-hl">
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/spellchecking/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/spellchecking/index.docbook
index 78da51f4d0..0a7fac7585 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/spellchecking/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/spellchecking/index.docbook
@@ -55,7 +55,7 @@
>Kontrola pravopisu</title>
<para
->Toto nastavenie používajú všetky aplikácie &kde;, ktoré používajú &kspell; - rozhranie pre <command
+>Toto nastavenie používajú všetky aplikácie &kde;, ktoré používajú &tdespell; - rozhranie pre <command
>ispell</command
> alebo <command
>aspell</command
@@ -97,7 +97,7 @@
></term
> <listitem
> <para
->Vyberte si s dostupných slovníkov, ktoré môže &kspell; použiť.</para
+>Vyberte si s dostupných slovníkov, ktoré môže &tdespell; použiť.</para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
@@ -136,7 +136,7 @@
<title
>Autor kapitoly</title>
<para
->Táto kapitola je napísaná podľa manuálu pre &kspell; od Davida Sweeta.</para>
+>Táto kapitola je napísaná podľa manuálu pre &tdespell; od Davida Sweeta.</para>
<para
>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdebase-apps.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdebase-apps.docbook
index 36e86c79d6..900e52a93e 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdebase-apps.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdebase-apps.docbook
@@ -129,7 +129,7 @@
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
->&kscreensaver;</term
+>&tdescreensaver;</term
> <listitem
><para
>Každý má rád šetriče obrazovky a &kde; vám s tým pomôže.</para
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdemultimedia-apps.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdemultimedia-apps.docbook
index 7e15d84c26..db83cfc286 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdemultimedia-apps.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/tdemultimedia-apps.docbook
@@ -66,7 +66,7 @@
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
->&kmid;</term
+>&tdemid;</term
> <listitem
><para
> Prehrávač MIDI s podporou textov. Čiže prístroj Karaoke. </para
@@ -74,7 +74,7 @@
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
->&kmidi;</term
+>&tdemidi;</term
> <listitem
><para
> Prehrávač MIDI s kvalitným zvukom ale s veľkými nárokmi na procesor. </para
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook
index 81ef785cd3..e5ce94ecca 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook
@@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdex.dtd" [
- <!ENTITY kappname "&kspell;">
+ <!ENTITY kappname "&tdespell;">
<!ENTITY % Slovak "INCLUDE"
> <!-- change language only here -->
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
@@ -10,7 +10,7 @@
<bookinfo>
<title
->Manuál pre &kspell;</title>
+>Manuál pre &tdespell;</title>
<authorgroup>
<author
> <firstname
@@ -47,7 +47,7 @@
>1.00.00</releaseinfo>
<abstract>
<para
->&kspell; je kontrola pravopisu používaná v aplikáciách KDE ako je &kate;, &kmail; a &kword;. Je to grafické rozhranie pre <application
+>&tdespell; je kontrola pravopisu používaná v aplikáciách KDE ako je &kate;, &kmail; a &kword;. Je to grafické rozhranie pre <application
>International ISpell</application
> a <application
>ASpell</application
@@ -92,7 +92,7 @@
>Všeobecné použitie</title>
<para
-><anchor id="spelldlg"/> Horné pole v dialógu zobrazuje pravdepodobne chybné slovo, ktoré sa našlo v dokumente. &kspell; sa pokúsi nájsť vhodné náhradné slovo. Je možné, že sa ich nájde viac ako jedno. Najlepší návrh je uvedený v poli <guilabel
+><anchor id="spelldlg"/> Horné pole v dialógu zobrazuje pravdepodobne chybné slovo, ktoré sa našlo v dokumente. &tdespell; sa pokúsi nájsť vhodné náhradné slovo. Je možné, že sa ich nájde viac ako jedno. Najlepší návrh je uvedený v poli <guilabel
>Náhrada:</guilabel
>. Tento návrh môžete prijať pomocou <guibutton
>Nahradiť</guibutton
@@ -203,7 +203,7 @@
>ISpell</application
> alebo <application
>ASpell</application
-> ako klient pre kontrolu pomocou &kspell;. <application
+> ako klient pre kontrolu pomocou &tdespell;. <application
>ISpell</application
> je rozšírenejší a má lepšiu medzinárodnú podporu, ale <application
>ASpell</application
@@ -226,9 +226,9 @@
>Kontaktné informácie</title>
<para
->Dalši informácie o &kspell; nájdete na <ulink url="http://www.chaos.umd.edu/~dsweet/KDE/KSpell"
->domovskej stránke &kspell;</ulink
->. Nájdete tam hlavne informácie o programoní pomocou C++ triedy &kspell;.</para>
+>Dalši informácie o &tdespell; nájdete na <ulink url="http://www.chaos.umd.edu/~dsweet/KDE/KSpell"
+>domovskej stránke &tdespell;</ulink
+>. Nájdete tam hlavne informácie o programoní pomocou C++ triedy &tdespell;.</para>
<para
>Autorovi/správcovi môžete poslať prípadné otázky a komentáre na adresu <email