summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2013-04-27 18:37:07 -0500
committerDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2013-04-27 18:37:07 -0500
commit79776058eb58ecd46771902f6cb9c9862ec8305c (patch)
treefed7ef2d8e3ebea894855257157c9b114a1cb6e2 /tde-i18n-sk/docs
parent6f512dacff32b4fac3a695cf03d189fa11227643 (diff)
downloadtde-i18n-79776058eb58ecd46771902f6cb9c9862ec8305c.tar.gz
tde-i18n-79776058eb58ecd46771902f6cb9c9862ec8305c.zip
Update file references with recent renaming changes.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/Makefile.am2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/https.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/imaps.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdav.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdavs.docbook2
7 files changed, 7 insertions, 7 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook
index 0e73f1cc85..70927b92de 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/glossary/tdeprintingglossary.docbook
@@ -964,7 +964,7 @@
> </glossdef
> </glossentry>
- <glossentry id="gloss-printkioslave"
+ <glossentry id="gloss-printtdeioslave"
> <glossterm
>print:/ IO klient</glossterm
> <glossdef
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/Makefile.am
index d94fb476b5..cbd26ab4f1 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/Makefile.am
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/Makefile.am
@@ -1,4 +1,4 @@
KDE_LANG = sk
SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kioslave
+KDE_DOCS = tdeioslave
KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/https.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/https.docbook
index 9d907f124d..af417a565d 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/https.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/https.docbook
@@ -3,7 +3,7 @@
>https</title>
<para
-> HTTP je <ulink url="help:/kioslave/http.html"
+> HTTP je <ulink url="help:/tdeioslave/http.html"
>HTTP</ulink
> zabalený v SSL/TLS. </para>
<para
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/imaps.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/imaps.docbook
index d42519aef9..08f56e07c9 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/imaps.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/imaps.docbook
@@ -24,7 +24,7 @@
</articleinfo>
<para
->IMAPS je protokol <ulink url="help:/kioslave/imap.html"
+>IMAPS je protokol <ulink url="help:/tdeioslave/imap.html"
>IMAP</ulink
> šifrovaný pomocou SSL.</para>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook
index 984c30bfc3..20ac0ee215 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook
@@ -25,7 +25,7 @@
>, <filename
>thumbcreator.h</filename
> v rovnakom priečinku a v priečinku zdrojových kódov v <filename class="directory"
->tdebase/kioslave/thumbnail</filename
+>tdebase/tdeioslave/thumbnail</filename
></para>
</article>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdav.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdav.docbook
index b7a64ff5cb..f2fc022d95 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdav.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdav.docbook
@@ -29,7 +29,7 @@
>A</emphasis
>uthoring and <emphasis
>V</emphasis
->ersioning protocol pre World Wide Web. Umožňuje jednoduchú správu dokumentov a skriptov na serveri <ulink url="help:/kioslave/webdav.html"
+>ersioning protocol pre World Wide Web. Umožňuje jednoduchú správu dokumentov a skriptov na serveri <ulink url="help:/tdeioslave/webdav.html"
>http</ulink
> a má dalšie funkcie pre zjednodušenie správy verzií medzi viac autormi.</para>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdavs.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdavs.docbook
index 6b5a3bcdd7..a0c3160b4c 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdavs.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/webdavs.docbook
@@ -24,7 +24,7 @@
</articleinfo>
<para
->WebDAVS je protokol <ulink url="help:/kioslave/webdav.html"
+>WebDAVS je protokol <ulink url="help:/tdeioslave/webdav.html"
>WebDAV</ulink
> šifrovaný pomocou SSL.</para>