summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2014-02-06 17:38:03 -0600
committerDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2014-02-06 17:38:03 -0600
commitb53f39b3417a8fb207244e1ae53a8deee7714b41 (patch)
tree56c20a5ae533e8e84b1126b80beb08f640cd7651 /tde-i18n-sk/docs
parent1edeb16499610f02ba9fe45cbc94206f72fb7e9e (diff)
downloadtde-i18n-b53f39b3417a8fb207244e1ae53a8deee7714b41.tar.gz
tde-i18n-b53f39b3417a8fb207244e1ae53a8deee7714b41.zip
Remove kinfocenter files in support of commit 3a673dc1.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/CMakeLists.txt10
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/index.docbook52
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/index.docbook55
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/index.docbook158
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/index.docbook59
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/index.docbook56
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/index.docbook77
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/index.docbook49
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/index.docbook54
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/index.docbook54
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/index.docbook45
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/index.docbook55
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/index.docbook44
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/index.docbook119
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/index.docbook55
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/index.docbook51
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/index.docbook45
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/index.docbook53
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/CMakeLists.txt3
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/CMakeLists.txt6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/Makefile.am4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/index.docbook53
56 files changed, 0 insertions, 1325 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 2c1077fea3..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_auto_add_subdirectories( )
-
-##### documentation #############################
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 4cebdaca67..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 5b3fd0f282..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/devices
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 807fe2c07f..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/devices
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/index.docbook
deleted file mode 100644
index 4357cb2109..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/devices/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Informácie o zariadeniach</title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Matthias</firstname> <surname>H&ouml;lzer</surname> </author>
-<author> <firstname>Helge</firstname> <surname>Deller</surname> </author>
-<author> <firstname>Duncan</firstname> <surname>Haldane</surname> </author>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname><surname>Višňovský</surname><affiliation><address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address></affiliation><contrib></contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>zariadenie</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-<title>Informácie o zariadeniach</title>
-
-<para> Tento modul zobrazuje informácie o dostupných zariadeniach. </para>
-
-<note> <para> To, čo sa presne zobrazí, závisí od vášho systému. Na niektorých systémoch sa nezobrazí nič. </para> </note>
-
-<para> Na systéme &Linux; sú tieto informácie načítané z <filename class="devicefile">/proc/devices</filename> a <filename class="devicefile">/proc/misc</filename>, ktoré sú dostupné iba v prípade, že máte v jadre systému zakompilovanú podporu pseudo-systému <filename class="directory">/proc</filename>. Zariadenia sú utriedené podľa skupiny (znakové, blokové alebo rôzne). Vypísané je hlavné číslo zariadenia a za ním označenie zariadenia. </para>
-
-<para> Tieto nastavenia nie je možné zmeniť. </para>
-
-<sect2 id="device-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para> Matthias H&ouml;lzer <email>hoelzer@kde.org</email>, Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email>, Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email> a Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-
-<para>Preklad Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-</article>
-
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 7fd7518257..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/dma
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/Makefile.am
deleted file mode 100644
index df11d0aac6..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/dma
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/index.docbook
deleted file mode 100644
index 1288a8ea16..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/dma/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Informácie o kanáloch <acronym>DMA</acronym></title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Matthias</firstname> <surname>H&ouml;lzer</surname> </author>
-
-<author> <firstname>Helge</firstname> <surname>Deller</surname> </author>
-
-<author> <firstname>Duncan</firstname> <surname>Haldane</surname> </author>
-
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>DMA</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-<title>Informácie o kanáloch <acronym>DMA</acronym></title>
-
-<para> Táto stránka zobrazuje informácie o kanáloch <acronym>DMA</acronym> (Direct Memory Access). Kanál <acronym>DMA</acronym> je priame spojenie, ktoré umožňuje zariadeniam prenášať dáta z a do pamäti bez nutnosti využívať procesor. Typická architektúra i386 (<acronym>PC</acronym>) má osem kanálov <acronym>DMA</acronym> (0-7). </para>
-
-<note> <para> Presná zobrazená informácia závisí na systéme. Na niektorých systémoch sa zatiaľ táto informácia ani zobraziť nedá. </para> </note>
-
-<para> Na operačnom systéme &Linux; je táto informácia získaná zo súboru <filename class="devicefile">/proc/dma</filename>, ktorý existuje v pseudo-systéme <filename class="directory">/proc</filename>, ktorý musí byť podporovaný kernelom. </para>
-
-<para> Zobrazuje zoznam momentálne registrovaných (zbernica <acronym>DMA</acronym>) kanálov <acronym>DMA</acronym> kanálov, ktoré sa používajú. Prvý stĺpec obsahuje kanál <acronym>DMA</acronym> a druhý zariadenie, ktoré ho používa. </para>
-
-<para> Nepoužívane kanále <acronym>DMA</acronym> nie sú zobrazené. </para>
-
-<para> V tomto module nie je možné zmeniť žiadne nastavenie. </para>
-
-<sect2 id="dma-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-<para> Matthias H&ouml;lzer <email>hoelzer@kde.org</email>, Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email>, Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email>,a Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-</sect2>
-</sect1>
-</article>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/index.docbook
deleted file mode 100644
index 9c2944cc19..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,158 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY infocenter "<application>KInfoCenter</application>">
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<book lang="&language;">
-<bookinfo>
-<title>&infocenter;</title>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Michael</firstname> <surname>McBride</surname> <affiliation><address><email>mpmcbride7@yahoo.com</email></address></affiliation> </author>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-07-03</date>
-<releaseinfo>3.10.00</releaseinfo>
-
-<abstract>
-<para>Táto dokumentácia popisuje informačné centrum &kde;.</para>
-</abstract>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>kinfocenter</keyword>
-<keyword>systém</keyword>
-<keyword>informácie</keyword>
-<keyword>modul</keyword>
-</keywordset>
-
-</bookinfo>
-
-<chapter id="introduction">
-<title>&infocenter;</title>
-
-<para> &infocenter; (odteraz označované iba ako <quote>informačné centrum</quote>) poskytuje centralizovaný a jednoduchý prehľad o vašom &kde; a nastavení systému. </para>
-
-<para> Informačné centrum sa skladá z viacerých modulov. Každý modul je samostatná aplikácia, ale informačné centrum ich umiestňuje do štruktúry. </para>
-
-</chapter>
-
-<chapter id="info-center">
-<title>Použitie &infocenter;</title>
-
-<para> Táto časť obsahuje podrobnosti, ako sa používa samostatné informačné centrum. Informácie o jednotlivých moduloch nájdete v <link linkend="module">Moduly informačného centra</link>. </para>
-
-<sect1 id="information-center-starting">
-<title>Spustenie &infocenter;</title>
-
-<para> &infocenter; sa dá spustiť troma spôsobmi: </para>
-
-<orderedlist> <listitem> <para> Výberom <menuchoice><guimenu>K</guimenu> <guisubmenu>Systém</guisubmenu> <guimenuitem>Informačné centrum</guimenuitem></menuchoice> z panelu &kde;. </para> </listitem> <listitem> <para> Stlačením <keycombo action="simul">&Alt;<keycap>F2</keycap></keycombo>. </para> <para> Zobrazí sa dialóg, do ktorého zadajte <userinput><command>kinfocenter</command></userinput> a stlačte <guibutton>Spustiť</guibutton>. </para> </listitem> <listitem> <para> Môžete v príkazovom riadku napísať <command>kinfocenter &amp;</command>. </para> </listitem> </orderedlist>
-
-<para> Všetky tri metódy sú ekvivalentné a majú rovnaký výsledok. </para>
-
-</sect1>
-
-<sect1 id="information-center-screen">
-<title>Obrazovka &infocenter;</title>
-
-<para> Keď spustíte informačné centrum, zobrazí sa okno rozdelené na tri časti. </para>
-
-<para> V hornej časti je menu. Umožňuje rýchly prístup k väčšine funkcií &infocenter;. Jeho detailný popis je v kapitole <link linkend="info-center-menus">Menu informačného centra &kde;</link>. </para>
-
-<para> Na ľavej strane je stĺpec, v ktorom si vyberáte modul, ktorý chcete použiť. V kapitole <link linkend="module-intro">Navigácia v moduloch</link> je popísané, ako sa medzi modulmi pohybovať. </para>
-
-<para> Hlavný panel zobrazuje užitočné informácie o systéme. </para>
-
-<!--
-<para>
-In this example, we are running &kde; 2.99, we started &infocenter;
-as user <systemitem class="username">adridg</systemitem>, the computer is
-named <systemitem class="systemname">aramis</systemitem>, it is a
-FreeBSD system, Version 4.4-RELEASE, on a Pentium.
-</para> -->
-
-</sect1>
-
-<sect1 id="info-center-menus">
-<title>Menu &infocenter;</title>
-
-<para> Táto kapitola krátko popisuje, čo robia jednotlivé položky menu. </para>
-
-<sect2 id="info-center-menu-file">
-<title>Menu <guimenu>Súbor</guimenu></title>
-
-<para> Menu <guimenu>Súbor</guimenu> má iba jednu položku. </para>
-
-<variablelist> <varlistentry> <term><menuchoice> <shortcut> <keycombo action="simul">&Ctrl;<keycap>Q</keycap></keycombo> </shortcut> <guimenu>Súbor</guimenu> <guimenuitem>Koniec</guimenuitem> </menuchoice></term> <listitem> <para> <action>Zatvorí informačné centrum.</action> </para> </listitem> </varlistentry> </variablelist>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="info-center-menu-help">
-<title>Menu <guimenu>Pomocník</guimenu></title>
-
-&help.menu.documentation;
-
-</sect2>
-
-</sect1>
-
-<sect1 id="info-center-exiting">
-<title>Ukončenie informačného centra &kde;</title>
-
-<para> Informačné centrum môžete ukončiť tromi spôsobmi: </para>
-
-<itemizedlist> <listitem> <para> Pomocou položky menu <menuchoice><guimenu>Súbor</guimenu> <guimenuitem>Koniec</guimenuitem></menuchoice>. </para> </listitem> <listitem> <para>Stlačením kláves <keycombo action="simul">&Ctrl;<keycap>Q</keycap></keycombo>. </para> </listitem> <listitem> <para> Kliknutím na tlačidlo <guiicon>Zavrieť</guiicon> na ráme okna informačného centra. </para> </listitem> </itemizedlist>
-
-</sect1>
-
-</chapter>
-
-<!--*****************************************************************-->
-
-<chapter id="module">
-<title>Moduly &infocenter;</title>
-
-<sect1 id="module-intro">
-<title>Navigácia medzi modulmi</title>
-
-<para> Toto je zoznam <emphasis>štandardných</emphasis> modulov (podľa kategórií), ktoré sú v balíku <application role="package">KDE base</application>. Ak máte nainštalovaný aj iné balíky a softvér, je možné, že budete mať modulov k dispozícii oveľa viac. </para>
-
-<itemizedlist> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/blockdev/index.html">Blokové zariadenia</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/dma/index.html">Kanály DMA</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/devices/index.html">Zariadenia</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/ioports/index.html">Porty IO</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/interrupts/index.html">Prerušenia</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/memory/index.html">Pamäť</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/nics/index.html">Sieťové rozhrania</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/pci/index.html">PCI</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/pcmcia/index.html">PCMCIA</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/partitions/index.html">Oddiely</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/processor/index.html">Procesor</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/scsi/index.html">SCSI</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/sambastatus/index.html">Stav Samby</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/sound/index.html">Zvuk</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/usb/index.html">Zariadenia USB</ulink></para> </listitem> <listitem> <para><ulink url="help:/kinfocenter/xserver/index.html">X-Server</ulink></para> </listitem> </itemizedlist>
-
-</sect1>
-
-<!--****************************************-->
-
-</chapter>
-
-<chapter id="credits">
-<title>Autori a licencia</title>
-
-<para>&infocenter;</para>
-<para>Program copyright 1997-2001 The &infocenter; Developers</para>
-<para>Prispeli:</para>
-
-<itemizedlist> <listitem><para>Matthias Hoelzer-Kluepfel <email>hoelzer@kde.org</email></para></listitem> <listitem><para>Matthias Elter <email>elter@kde.org</email></para></listitem> </itemizedlist>
-
-<para>Documentácia <trademark class="copyright">copyright 2000 Michael McBride</trademark> <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-
-<para>Prispeli:</para>
-
-<itemizedlist> <listitem><para>Paul Campbell <email>paul@taniwha.com</email></para></listitem> <listitem><para>Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email></para></listitem> <listitem><para>Mark Donohoe </para></listitem> <listitem><para>Pat Dowler</para></listitem> <listitem><para>Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email></para></listitem> <listitem><para>Steffen Hansen <email>stefh@mip.ou.dk</email>.</para></listitem> <listitem><para>Matthias Hoelzer-Kluepfel <email>hoelzer@kde.org</email></para></listitem> <listitem><para>Martin Jones <email>mjones@kde.org</email></para></listitem> <listitem><para>Jost Schenck <email>jost@schenck.de</email></para></listitem> <listitem><para>Jonathan Singer <email>jsinger@leeta.net</email></para></listitem> <listitem><para>Thomas Tanghus <email>tanghus@earthling.net</email></para></listitem> <listitem><para>Krishna Tateneni <email>tateneni@pluto.njcc.com></email></para></listitem> <listitem><para>Ellis Whitehead <email>ewhitehe@uni-freiburg.de</email></para></listitem> </itemizedlist>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-&underFDL;
-&underGPL;
-</chapter>
-
-</book>
-<!--
-Local Variables:
-mode: sgml
-End:
--->
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 24f551964d..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/interrupts
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/Makefile.am
deleted file mode 100644
index c9e587ba7d..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/interrupts
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/index.docbook
deleted file mode 100644
index bb0ef82ded..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/interrupts/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Použité prerušenia (<abbrev>IRQ</abbrev>)</title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Matthias</firstname> <surname>H&ouml;lzer</surname> </author>
-<author> <firstname>Helge</firstname> <surname>Deller</surname> </author>
-<author> <firstname>Duncan</firstname> <surname>Haldane</surname> </author>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>IRQ</keyword>
-<keyword>prerušenia</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-<title>Použité prerušenia (<abbrev>IRQ</abbrev>)</title>
-
-<para>Tento modul zobrazuje informácie o používaných prerušeniach a zariadeniach, ktoré ich používajú.</para>
-
-<para><acronym>IRQ</acronym> je hardvérové spojenie používané v <acronym>PC</acronym> v zariadeniach (na zbernici <acronym>ISA</acronym>), ako sú klávesnice, modemy, zvukové karty atď, pre posielanie signálov procesoru aby ho informovali, že zariadenie je pripravené poslať alebo prijať dáta. Bohužiaľ v architektúre i386 (<acronym>PC</acronym>) existuje iba 16 prerušení (0-15), ktoré si musia rozdeliť rôzne <acronym>ISA</acronym> zariadenia.</para>
-
-<para>Veľa problémov s hardvérom vzniká kvôli <acronym>IRQ</acronym> konfliktom, keď sa dve zariadenia snažia používať naraz rovnaké prerušenie, alebo je nesprávne nastavený softvér, aby používal iné <acronym>IRQ</acronym> než je nastavené pre zariadenie, ktoré má používať.</para>
-
-<note><para>Presná informácia závisí na systéme. Na niektorých systémoch nie je možné zobraziť žiadnu.</para></note>
-
-<para>Na operačnom systéme &Linux; je táto informácia získaná zo súboru <filename class="directory">/proc/interrupts</filename>, ktorý je ale k dispozícii iba v prípade, že máte váš kernel podporuje pseudo-systém <filename class="directory">/proc</filename>.</para>
-
-<para>Prvý stĺpec obsahuje číslo <acronym>IRQ</acronym>. Druhý počet prerušení prijatých od posledného reštartu počítača. Tretí stĺpec ukazuje typ prerušenia a štvrtý určuje zariadenie, ktoré toto prerušenie používa.</para>
-
-<para>V tomto module používateľ nemôže zmeniť žiadne nastavenia.</para>
-
-<sect2 id="interupt-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para> Matthias H&ouml;lzer <email>hoelzer@kde.org</email>, Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email>, Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email>,a Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 6e36f9aaba..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/ioports
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 4df1af8ec1..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/ioports
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/index.docbook
deleted file mode 100644
index 3f4f21bd98..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/ioports/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Port I/O</title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Matthias</firstname> <surname>H&ouml;lzer</surname> </author>
-<author> <firstname>Helge</firstname> <surname>Deller</surname> </author>
-<author> <firstname>Duncan</firstname> <surname>Haldane</surname> </author>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>io porty</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-<title>Informácie o portoch pre vstup a výstup</title>
-
-<para>Tento modul zobrazuje informácie o V/V portoch.</para>
-
-<para>V/V porty sú adresy v pamäti používané procesorom pre priamu komunikáciu so zariadením, ktoré poslalo prerušenie procesoru.</para>
-
-<para>Výmena príkazov a dát medzi procesorom a zariadením prebieha cez adresu V/V portu zariadenia, ktorá je hexadecimálna. Žiadne dve zariadenia nesmú zdieľať V/V port. Veľa zariadení používa viacero portov, ktoré sú vyjadrené ako interval čísiel. </para>
-
-<note><para>Presná informácia závisí na systéme. Na niektorých systémoch nie je možné zobraziť žiadnu informáciu o V/V portoch.</para></note>
-
-<para>Na operačnom systéme &Linux; je táto informácia získaná zo súboru <filename class="devicefile">/proc/ioports</filename>, ktorý je ale k dispozícii iba v prípade, že máte váš kernel podporuje pseudo-systém <filename class="directory">/proc</filename>.</para>
-
-<para>Prvá stĺpec obsahuje V/V port (alebo ich interval), druhý stĺpec identifikuje zariadenie, ktoré tieto V/V porty používa.</para>
-
-<para>V tomto module používateľ nemôže zmeniť žiadne nastavenia.</para>
-
-<sect2 id="ioports-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para> Matthias H&ouml;lzer <email>hoelzer@kde.org</email>, Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email>, Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email>,a Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-</article>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 85c5df2969..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/memory
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 409bf5bc7d..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/memory
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/index.docbook
deleted file mode 100644
index ff11a3a657..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/memory/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,77 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Informácie o pamäti</title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-13</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>pamäť</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-<title>Informácie o pamäti</title>
-
-<para>Tento modul zobrazuje aktuálne využitie pamäti. Je neustále aktualizovaný a hodí sa pre hľadanie problémov pri behu aplikácií.</para>
-
-<sect2 id="memory-intro">
-<title>Typy pamäti</title>
-
-<para>Najprv je dôležité aby ste vedeli, že existujú dva typy <quote>pamäti</quote>, ktorú používa operačný systém a programy.</para>
-
-<para>Prvý typ sa volá fyzická pamäť. Tá je umiestnená v pamäťových čipoch v počítači. Označuje sa ako <acronym>RAM</acronym> (Random Access Memory) a kúpili ste ju už s počítačom.</para>
-
-<para>Druhý typ pamäti sa volá virtuálna pamäť. Je to blok pamäti, ktorý je v skutočnosti kus miesta na disku. Operačný systém si rezervuje miesto na disku pre <quote>odkladací priestor</quote>. Potom ho môže používať v prípade, že mu dochádza fyzická pamäť. Dôvod pre existenciu tejto <quote>odkladacej</quote> pamäti je, že operačný systém ukladá dáta, o ktorých si myslí, že nie sú teraz potrebné. V prípade, že ich niektorý program znovu potrebuje, načíta ich z disku. Takže <quote>odložil</quote> nepotrebné dáta na disk a načítal tie, ktoré potreboval. Odkladacia pamäť nie je taká rýchla ako fyzická pamäť, preto sa operačný systém snaží udržiavať dáta vo fyzickej pamäti.</para>
-
-<para>Celková pamäť je súčet fyzickej a odkladacej pamäti.</para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="memory-use">
-<title>Modul informácie o pamäti</title>
-
-<para>Toto okno je rozdelené na hornú a dolnú časť</para>
-
-<para>Horná časť zobrazuje celkovú fyzickú pamäť, celkovú voľnú fyzickú pamäť. zdieľanú pamäť a vyrovnávaciu pamäť.</para>
-
-<para>Všetky štyri hodnoty sú zobrazené ako celkový počet bajtov a počet megabajtov (1 megabajt = o niečo viac ako 1 000 000 bajtov)</para>
-
-<para>Dolná časť obsahuje tri grafy: </para>
-
-<itemizedlist> <listitem><para><guilabel>Celková pamäť</guilabel> (kombinácia fyzickej a virtuálnej pamäti).</para></listitem> <listitem><para><guilabel>Fyzická pamäť</guilabel></para></listitem> <listitem><para>Virtuálna pamäť alebo <guilabel>Odkladací priestor</guilabel>.</para></listitem> </itemizedlist>
-
-<para>Zelená časť je voľná, červená použitá.</para>
-
-<tip><para>Presné hodnoty každej pamäti nie sú moc dôležité a neustále sa obnovujú. Ak chcete vyhodnocovať, sledujte trendy.</para> <para>Má váš počítač veľa voľného miesta (zelená plocha)? Ak nie, zvýšte odkladaciu pamäť alebo fyzickú pamäť.</para> <para>Ak počítač nereaguje dobre: Je fyzická pamäť plná, a vyzerá to, že sa disk neustále používa? To asi znamená, že nemáte dosť fyzickej pamäti a váš počítač používa pomalšiu virtuálnu pamäť pre často používané dáta. Zväčšením fyzickej pamäti sa zlepší reakcia počítača.</para></tip>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="memory-author">
-<title>Autor kapitoly</title>
-
-<para> Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 9f955f3ee6..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/nics
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 08cb2cad43..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/nics
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/index.docbook
deleted file mode 100644
index 197925cf38..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/nics/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Sieťové rozhrania</title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Lauri</firstname> <surname>Watts</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-11</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>Sieť</keyword>
-<keyword>Rozhrania</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-
-<title>Sieťové rozhrania</title>
-
-<para> Tento modul zobrazuje informácie o sieťových rozhraniach nainštalovaných na vašom počítači. </para>
-
-<note><para>Presná informácia závisí na systéme. Na niektorých nemusí byť dostupná vôbec.</para></note>
-
-<para>V tomto module používateľ nemôže zmeniť žiadne nastavenia.</para>
-
-<sect2 id="block-dev-author">
-<title>Autor kapitoly</title>
-
-<para>Táto kapitola je upravená a prevzatá z dokumentácie <application>kdf</application>, ktorej autor je Jonahan Singer <email>jsinger@leeta.net</email></para>
-
-<para>Pre &kde; 2.0 upravil Mike McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 37c1e316e7..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/partitions
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/Makefile.am
deleted file mode 100644
index dc267c14c4..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/partitions
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/index.docbook
deleted file mode 100644
index f7ae2158f7..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/partitions/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Informácie o oddieloch</title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Matthias</firstname> <surname>H&ouml;lzer</surname> </author>
-<author> <firstname>Helge</firstname> <surname>Deller</surname> </author>
-<author> <firstname>Duncan</firstname> <surname>Haldane</surname> </author>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>oddiely disku</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-<title>Informácie o oddieloch</title>
-
-<para>Tento modul zobrazuje informácie o oddieloch na vašich pevných diskoch.</para>
-
-<note><para>Presná informácia závisí na systéme. Na niektorých systémoch nie je možné zobraziť žiadnu.</para></note>
-
-<para>Na operačnom systéme &Linux; je táto informácia získaná zo súboru <filename class="devicefile">/proc/partitions</filename>, ktorý je ale k dispozícii iba v prípade, že máte váš kernel podporuje pseudo-systém <filename class="directory">/proc</filename>.</para>
-
-<para>Prvé dva stĺpce obsahujú hlavné a vedľajšie číslo zariadenia. Tretí stĺpec je počet blokov (obvykle je 1 blok je 1024 bajtov). Štvrtý stĺpec je meno zariadenia.</para>
-
-<para>V tomto module používateľ nemôže zmeniť žiadne nastavenia.</para>
-
-<sect2 id="partition-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para> Matthias H&ouml;lzer <email>hoelzer@kde.org</email>, Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email>, Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email>, a Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 697a91eae5..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/pci
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/Makefile.am
deleted file mode 100644
index b8fc9e01e1..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/pci
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/index.docbook
deleted file mode 100644
index 346eae1676..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pci/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Zbernica <acronym>PCI</acronym> a nainštalované karty <acronym>PCI</acronym></title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Matthias</firstname> <surname>H&ouml;lzer</surname> </author>
-<author> <firstname>Helge</firstname> <surname>Deller</surname> </author>
-<author> <firstname>Duncan</firstname> <surname>Haldane</surname> </author>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>PCI</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1 id="pci">
-
-<title>Zbernica <acronym>PCI</acronym> a nainštalované karty <acronym>PCI</acronym></title>
-
-<para>Tento modul zobrazuje informácie o zbernici <acronym>PCI</acronym>, nainštalovaných kartách <acronym>PCI</acronym> a ostatných zariadeniach, ktoré používajú zbernicu <acronym>PCI</acronym>.</para>
-
-<note><para>Presná informácia závisí na systéme. Na niektorých systémoch nie je možné zobraziť žiadnu.</para> </note>
-
-<para>Na operačnom systéme &Linux; je táto informácia získaná zo súboru <filename class="devicefile">/proc/pci</filename>, ktorý je ale k dispozícii iba v prípade, že máte váš kernel podporuje pseudo-systém <filename class="directory">/proc</filename>. Obsahuje zoznam všetkých zariadení <acronym>PCI</acronym> nájdených pri štarte kernelu spolu s ich nastavením.</para>
-
-<para>Každá položka začína zbernicou, zariadením a číslom zariadenia.</para>
-<para>V tomto module používateľ nemôže zmeniť žiadne nastavenia.</para>
-
-<sect2 id="pci-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para> Matthias H&ouml;lzer <email>hoelzer@kde.org</email>, Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email>, Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email>, a Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index da3222a307..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/pcmcia
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/Makefile.am
deleted file mode 100644
index e8a5ceb653..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/pcmcia
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/index.docbook
deleted file mode 100644
index fcf8763f08..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/pcmcia/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title><acronym>PCMCIA</acronym></title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>Laptop</keyword>
-<keyword>PCMCIA</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1 id="pcmcia">
-<title><acronym>PCMCIA</acronym></title>
-
-<para>Tento modul zobrazuje informácie o kartách <acronym>PCMCIA</acronym>.</para>
-
-<para>Presná informácia závisí na operačnom systéme. Na väčšine počítačov sa nezobrazí vôbec nič.</para>
-
-<sect2 id="pcmia-author">
-
-<title>Autor kapitoly7</title>
-
-<para>Túto kapitolu napísal Paul Campbell <email>paul@taniwha.com</email></para>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-</article>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index d6c1283cde..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/processor
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 10e6a36c7e..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/processor
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/index.docbook
deleted file mode 100644
index 16efb6d2a2..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/processor/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Informácie o procesore</title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Matthias</firstname> <surname>H&ouml;lzer</surname> </author>
-<author> <firstname>Helge</firstname> <surname>Deller</surname> </author>
-<author> <firstname>Duncan</firstname> <surname>Haldane</surname> </author>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>CPU</keyword>
-<keyword>procesor</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1 id="processor">
-<title>Informácie o procesore</title>
-
-<para>Táto stránka zobrazuje informácie o procesore systému (<acronym>CPU</acronym>).</para>
-
-<note><para>Presná informácia závisí na systéme. Na niektorých systémoch nie je možné zobraziť žiadnu.</para></note>
-
-<para>Na operačnom systéme &Linux; je táto informácia získaná zo súboru <filename class="devicefile">/proc/cpuinfo</filename>, ktorý je ale k dispozícii iba v prípade, že máte váš kernel podporuje pseudo-systém <filename class="directory">/proc</filename>.</para>
-
-<para>Presný obsah tohto okna závisí aj na procesore vo vašom počítači, ale okno je vždy rozdelené do dvoch stĺpcov. Prvý je parameter a druhý obsahuje hodnotu parametra.</para>
-
-<para>Tento modul nemôže zmeniť žiadne nastavenie.</para>
-
-<sect2 id="proc-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para> Matthias H&ouml;lzer <email>hoelzer@kde.org</email>, Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email>, Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email>,a Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index eeed749642..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/protocols
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 47969e25ea..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/protocols
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/index.docbook
deleted file mode 100644
index ffad9e6b8c..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/protocols/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Protokoly</title>
-
-<articleinfo>
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Lauri</firstname> <surname>Watts</surname> </author>
-
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>Protokoly</keyword>
-<keyword>IO klienti</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1 id="protocols">
-<title>Protokoly</title>
-
-<para>V ľavej časti panelu je zobrazený zoznam nainštalovaných IO klientov. IO klienti implementujú spôsoby, ktorými aplikácie &kde; <quote>komunikujú</quote> s ostatnými počítačmi, inými aplikáciami alebo pracujú so súbormi.</para>
-
-<para>Kliknutím na meno klienta sa zobrazí informácie o ňom, napr. ako sa používa a čo robí.</para>
-
-<para>Modul protokolov je iba informačný, žiadne nastavenie sa v ňom meniť nedá.</para>
-
-<sect2>
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para>Autorom tejto kapitoly je Lauri Watts <email>lauri@kde.org</email></para>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-
-</sect1>
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index fd519ef481..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/samba
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 11df585bbd..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/samba
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/index.docbook
deleted file mode 100644
index c58ec1ba5b..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,119 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Informácie o stave Samba</title>
-<articleinfo>
-
-
-<authorgroup><author><firstname>Alexander</firstname><surname>Neundorf</surname></author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>Samba</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1 id="sambastatus">
-
-
-<title>Informácie o stave Samba</title>
-
-<para>Monitor stavu Samba a <acronym>NFS</acronym> je rozhranie pre programy <command>smbstatus</command> a <command>showmount</command>. Smbstatus zobrazuje aktuálne spojenia systému Samba a je súčasťou balíka Samba, ktorý implementuje protokol <acronym>SMB</acronym> (Session Message Block), niekedy označovaný aj ako NetBIOS alebo LanManager.</para>
-
-<para>Tento protokol sa používa pre poskytnutie zdieľania tlačiarní a diskov v sieti počítačov s rôznymi operačnými systémami &Microsoft; &Windows;.</para>
-
-<para><command>showmount</command> je súčasťou balíka <acronym>NFS</acronym>. <acronym>NFS</acronym> znamená Network File System a je to tradičný protokol pre &UNIX; pre zdieľanie priečinkov pomocou siete. V tomto prípade sa spracováva výstup príkazu <command>showmount</command> <option>-a localhost</option>. Na niektorých systémoch je tento príkaz umiestnený v <filename class="directory">/usr/sbin</filename>, takže overte, že máte showmount v svojom nastavení <envar>PATH</envar>.</para>
-
-<sect2 id="smb-exports">
-<title>Exporty</title>
-
-<para>Na tejto záložke je veľký zoznam aktuálnych aktívnych spojení na disky Samba a na exporty <acronym>NFS</acronym> vášho počítača. Prvý stĺpec zobrazuje, či je zdroj Samba (<acronym>SMB</acronym>) alebo <acronym>NFS</acronym>. Druhý stĺpec obsahuje meno zdieľaného disku, tretí meno vzdialeného hostiteľa, ktorý na disk pristupuje. Ostatné stĺpce majú zmysel iba pre zdieľané disky Samba.</para>
-
-<para>Štvrtý stĺpec obsahuje <abbrev>ID</abbrev> používateľa, ktorý tento disk používa. Uvedomte si, že to nemusí byť <abbrev>ID</abbrev> používateľa &UNIX;. To sa vzťahuje aj na ďalší stĺpec, ktorý zobrazuje <abbrev>ID</abbrev> skupiny používateľa.</para>
-
-<para>Každé spojenie spracováva jeden proces (<command>smbd</command>), a jeho <abbrev>ID</abbrev> (<acronym>pid</acronym>) je zobrazené v ďalšom stĺpci. Ak tento proces zabijete, pripojený používateľ bude odpojený. Ak vzdialený používateľ pracuje na &Windows;, okamžite po zabití procesu bude vytvorený nový, takže používateľ si to ani nevšimne.</para>
-
-<para>Posledný stĺpec zobrazuje, koľko súborov má používateľ momentálne otvorených. Uvidíte iba aktuálny počet, a nie koľko ich už mal doteraz otvorených apod.</para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="smb-imports">
-<title>Importy</title>
-
-<para> Tu vidíte, ktoré zdieľané disky Samba a <acronym>NFS</acronym> sú pripojené na vašom lokálnom systéme. Prvý stĺpec určuje, či sa jedná o disk Samba alebo <acronym>NFS</acronym>, druhý zobrazuje meno disku a tretí kde je disk pripojený.</para>
-
-<para>Pripojené disky <acronym>NFS</acronym> by ste mali vidieť na systéme &Linux; (vyskúšané) a malo by to fungovať aj na systéme &Solaris; (netestované).</para>
-
-</sect2>
-
-<sect2 id="smb-log">
-<title>Log</title>
-
-<para>Táto záložka zobrazuje obsah vášho lokálne súboru so záznamom o sambe. Po zobrazení bude zoznam prázdny. Musíte stlačiť tlačidlo <guibutton>Aktualizovať</guibutton>, aby sa súbor načítal a jeho obsah zobrazil. Overte, či je súbor so záznamom naozaj tam, ako je uvedené v textovom poli. Ak nie, opravte ho. Potom znovu stlačte <guibutton>Aktualizovať</guibutton>.</para>
-
-<para>Samba zaznamenáva svoje činnosti podľa úrovne záznamu (nastavené v súbore <filename>smb.conf</filename>). Ak je táto úroveň 1, záznam bude obsahovať iba informácie o pripojení na váš počítač a odhlásení. Pri úrovni 2 sa ukladá aj informácia, či niekto otvoril alebo zavrel súbor. Pri vyšších úrovniach sa množstvo informácií zvyšuje.</para>
-
-<para>Ak vás zaujíma, kto používa váš počítač a ktoré súbory otvára, mali by ste nastaviť úroveň na 2 a pravidelne vytvárať nový súbor so záznamom (napr. nastaviť príkaz <command>cron</command>) a uchovávať starý. Inak môže súbor so záznamom veľmi narásť.</para>
-
-<para>Pomocou štyroch volieb pod zoznamom môžete určiť, ktoré udalosti budú v zozname zobrazené. Aby ste videli výsledky, musíte stlačiť tlačidlo <guibutton>Aktualizovať</guibutton>. Ak je úroveň správ Samba príliš nízka, neuvidíte nič.</para>
-
-<para>Kliknutím na záhlavie stĺpca môžete zoznam utriediť podľa tohto stĺpca.</para>
-
-</sect2>
-
-
-<sect2 id="smb-statistics">
-<title>Štatistika</title>
-
-<para>Na tejto záložke môžete filtrovať obsah tretej záložky.</para>
-
-<para>Predstavme si, že pole <guilabel>Udalosť</guilabel> je nastavené na <userinput>Connection</userinput>, <guilabel>Služba/Súbor</guilabel> na <userinput>*</userinput>, <guilabel>Hostiteľ/Používateľ</guilabel> na <userinput>*</userinput>, <guilabel>Zobraziť rozšírené informácie o službe</guilabel> je vypnutá a <guilabel>Zobraziť rozšírené informácie o hostiteľovi</guilabel> je tiež vypnutá.</para>
-
-<para>Ak stlačíte tlačidlo <guibutton>Aktualizovať</guibutton>, uvidíte ako často bolo otvorené spojenie na zdieľaný disk <literal>*</literal> (teda na ľubovoľný) z hostiteľa <literal>*</literal> (čiže z ktoréhokoľvek hostiteľa). Ak teraz povolíte <guilabel>Zobraziť rozšírené informácie o hostiteľovi</guilabel> a stlačíte <guibutton>Aktualizovať</guibutton>, uvidíte každého hostiteľa, ktorý odpovedá žolíku <literal>*</literal>, koľko spojení otvoril.</para>
-
-<para>Teraz stlačte <guibutton>Vymazať</guibutton>.</para>
-
-<para>Teraz nastavte <guilabel>Udalosť</guilabel> na File Access a povolte <guilabel>Zobraziť rozšírené informácie o službe</guilabel> a stlačte <guibutton>Aktualizovať</guibutton>.</para>
-
-<para>Zobrazí sa vám, ako často sa ktorý súbor používal. Ak povolíte aj <guilabel>Zobraziť rozšírené informácie o hostiteľovi</guilabel>, uvidíte ako často ktorý používateľ používal ktorý súbor.</para>
-
-<para>V poliach <guilabel>Služba/Súbor</guilabel> a <guilabel>Hostiteľ/Používateľ</guilabel> môžete používať žolíky <literal>*</literal> a <literal>?</literal> rovnako, ako na príkazovom riadku. Regulárne výrazy nie sú podporované.</para>
-
-<para>Kliknutím na záhlavie stĺpca môžete zoznam utriediť podľa tohto stĺpca. Tak môžete zistiť, ktorý súbor bol najčastejšie otváraný, alebo ktorý používateľ používa najviac súborov apod.</para>
-
-</sect2>
-
-
-<sect2 id="smb-stat-author">
-<title>Autor kapitoly</title>
-
-<para>Copyright modulu 2000: Michael Glauche a A. Neundorf <email>alexander.neundorf@rz.tu-ilmenau.de</email></para>
-
-<para>Pôvodný autor: Michael Glauche</para>
-
-<para>Momentálne spravuje A. Neundorf <email>alexander.neundorf@rz.tu-ilmenau.de</email></para>
-
-<itemizedlist> <title>Prispeli</title> <listitem><para>Konverzia do appletu pre Ovládacie centrum:</para> <para>Matthias Hoelzer <email>hoelzer@physik.uni-wurzburg.de</email></para></listitem> <listitem><para>Použitie TDEProcess namiesto popen a opravy chýb:</para> <para>David Faure <email>David.Faure@insa-lyon.fr</email></para></listitem> <listitem><para>Prevod do tdecmodule, pridané záložky 2,3,4 a opravy chýb:</para> <para>Alexander Neundorf <email>alexander.neundorf@rz.tu-ilmenau.de</email></para></listitem> </itemizedlist>
-
-<para>Copyright dokumentácie 2000 Alexander Neundorf <email>alexander.neundorf@rz.tu-ilmenau.de</email></para>
-
-<para>Prevod dokumentácie do formátu docbook Mike McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 97c395a377..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/scsi
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 3473552c79..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/scsi
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/index.docbook
deleted file mode 100644
index 3d770aa059..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/scsi/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Informácie o rozhraní <acronym>SCSI</acronym></title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Matthias</firstname> <surname>H&ouml;lzer</surname> </author>
-<author> <firstname>Helge</firstname> <surname>Deller</surname> </author>
-<author> <firstname>Duncan</firstname> <surname>Haldane</surname> </author>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>SCSI</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1 id="scsi">
-
-<title>Informácie o rozhraní <acronym>SCSI</acronym></title>
-
-<para>Tento modul zobrazuje informácie o rozhraniach <acronym>SCSI</acronym> ( Small Computer Systems Interface) a zariadeniach na ne pripojených.</para>
-
-<note><para>Presná informácia závisí na systéme. Na niektorých systémoch nie je možné zobraziť žiadnu.</para></note>
-
-<para>Na operačnom systéme &Linux; je táto informácia získaná zo súboru <filename class="devicefile">/proc/scsi/scsi</filename>, ktorý je ale k dispozícii iba v prípade, že máte váš kernel podporuje pseudo-systém <filename class="directory">/proc</filename>. Obsahuje zoznam všetkých známych zariadení <acronym>SCSI</acronym>.</para>
-
-<para>Zariadenia sú utriedené číselne podľa hostiteľa, kanálu a <acronym>ID</acronym>.</para>
-
-<para>V tomto module používateľ nemôže zmeniť žiadne nastavenia.</para>
-
-<sect2 id="scsi-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para> Matthias H&ouml;lzer <email>hoelzer@kde.org</email>, Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email>, Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email>,a Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 1f648c4c9e..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/sound
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 38b15d295a..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/sound
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/index.docbook
deleted file mode 100644
index fbd7c98f5b..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/sound/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title>Informácie o zvukovej karte</title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Matthias</firstname> <surname>H&ouml;lzer</surname> </author>
-<author> <firstname>Helge</firstname> <surname>Deller</surname> </author>
-<author> <firstname>Duncan</firstname> <surname>Haldane</surname> </author>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>zvuková karta</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1 id="soundinfo">
-
-<title>Informácie o zvukovej karte</title>
-
-<para>Tento modul zobrazuje informácie o zvukových kartách nainštalovaných vo vašom systéme.</para>
-
-<note><para>Presná informácia závisí na operačnom systéme. Na niektorých systémoch nie je zobrazená žiadna informácia.</para></note>
-
-<para>Na systéme &Linux; je táto informácia získaná buď zo súboru <filename class="devicefile">/dev/sndstat</filename>, ak existuje, alebo zo súboru <filename class="devicefile">/proc/sound</filename>, ktorý je k dispozícii iba v prípade, že máte v kerneli podporu pre pseudo-systém <filename class="directory">/proc</filename>.</para>
-
-<para>V tomto module používateľ nemôže zmeniť žiadne nastavenia.</para>
-
-<sect2 id="sndinfo-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para> Matthias H&ouml;lzer <email>hoelzer@kde.org</email>, Helge Deller <email>helge.deller@ruhruni-bochum.de</email>, Duncan Haldane <email>duncan@kde.org</email>, a Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-</sect2>
-</sect1>
-
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 2d35b66f37..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/usb
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 3f5ed3f888..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/usb
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/index.docbook
deleted file mode 100644
index cdb0c4ccf4..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/usb/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<title><acronym>USB</acronym></title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname></firstname> <surname></surname> </author>
-
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>USB</keyword>
-<keyword>Systémová informácia</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1 id="usb">
-
-<title><acronym>USB</acronym></title>
-
-<para>Tento modul zobrazuje zariadenia pripojené na zberniciach <acronym>USB</acronym>.</para>
-
-<para>Tento modul je iba informačný, žiadne zo zobrazených informácií nie je možné meniť.</para>
-
-<sect2 id="usb-credits">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para></para>
-
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-</sect2>
-</sect1>
-</article> \ No newline at end of file
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 1388ccb25f..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/xserver
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/Makefile.am
deleted file mode 100644
index e9d49b5084..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/xserver
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/index.docbook
deleted file mode 100644
index 518d58883d..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/xserver/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;" id="xserver">
-<title>Informácia o X serveri</title>
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>X server</keyword>
-<keyword>systémové informácie</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-<title>Informácia o X serveri</title>
-
-<para>Tento modul sa hodí pre získanie informácií o vašom X serveri a aktuálnom sedení X.</para>
-
-<para>Keď si zobrazíte tento modul, bude obsahovať niektoré informácie. V ľavej časti okna je strom. Niektoré položky majú pri sebe plus. Kliknutím naň rozbalíte <quote>podmenu</quote> pre danú položku. Kliknutím na znak mínus podmenu zase skryjete.</para>
-
-<para>V pravej časti sú zobrazené hodnoty pre jednotlivé parametre.</para>
-
-<para>Dostupné informácie sa môžu líšiť v závislosti na vašom nastavení.</para>
-
-<note><para>Pre niektoré konfigurácie nie je možné zistiť všetky parametre.</para></note>
-
-<para>V tomto paneli nie je možné meniť žiadne nastavenia.</para>
-
-<sect2 id="xserver-author">
-<title>Autori kapitoly</title>
-
-<para>Michael McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-</article>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index 03be08640b..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_auto_add_subdirectories( )
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 240829bda5..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = AUTO
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/CMakeLists.txt
deleted file mode 100644
index c542bca858..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/CMakeLists.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This file is genereted by trinity-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
-
-tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/storagedevices
- LANG sk
-)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/Makefile.am
deleted file mode 100644
index 5f05fa427b..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/Makefile.am
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-KDE_LANG = sk
-SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/storagedevices
-KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/index.docbook
deleted file mode 100644
index aaea573611..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
-<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date>2002-02-12</date>
-<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword>KDE</keyword>
-<keyword>KControl</keyword>
-<keyword>Ukladanie dát zariadenia</keyword>
-<keyword>Priestor na disku</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-<title>Ukladanie dát zariadenia</title>
-
-<para> Okno modulu zobrazuje dostupné diskové zariadenia a niektoré informácie o nich. Umožňuje nastaviť body pripojenia a pripojiť a odpojiť zariadenia. </para>
-
-<para> Normálne sú zobrazené tieto informácie: </para>
-
-<itemizedlist> <listitem><para>ikona pre typ zariadenia</para></listitem> <listitem><para>formát</para></listitem> <listitem><para>celková veľkosť</para></listitem> <listitem><para>bod pripojenia</para></listitem> <listitem><para>voľné miesto na disku</para></listitem> <listitem><para>percento využitého miesta ako graf.</para></listitem> </itemizedlist>
-
-<para> Kliknutím <mousebutton>ľavým</mousebutton> tlačidlom myši na hlavičku stĺpca utriedi zariadenia podľa neho. Druhé kliknutie utriedi v opračnom poradí. </para>
-
-<para> Kliknutím <mousebutton>pravým</mousebutton> tlačidlom myši sa zobrazí kontextové menu. Ak zariadenie momentálne nie je pripojené, obsahuje možnosť <guimenuitem>Pripojiť zariadenie</guimenuitem>. Ak zariadenie pripojené je, obsahuje namiesto toho <guimenuitem>Odpojiť zariadenie</guimenuitem>. Použitím <guimenuitem>Otvoriť správu súborov</guimenuitem> sa otvorí nové okno s grafickým pohľadom na súbory na danom zariadení. </para>
-
-<para> Správne príkazy pre pripojenie a odpojenie zariadení, spolu s tým, ako otvoriť správcu súborov je možné nastaviť v aplikácii &kdiskfree;. </para>
-
-<sect2>
-<title>Autor kapitoly</title>
-
-<para>Táto kapitola je upravená dokumentácia <application>kdf</application>, ktorú napísal Jonathan Singer <email>jsinger@leeta.net</email></para>
-
-<para>Pre KDE 2.0 upravil Mike McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
-<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-</article>
-