summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2011-12-07 19:03:55 -0600
committerTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2011-12-07 19:03:55 -0600
commitc13acd3c8d18c9606e49f566adb5974417530878 (patch)
tree33f2e17a23a7e20315d04bbbb775ec8c367e39d5 /tde-i18n-sk/docs
parent67313570235937f289ef5e83b7f144b5cd1ff779 (diff)
downloadtde-i18n-c13acd3c8d18c9606e49f566adb5974417530878.tar.gz
tde-i18n-c13acd3c8d18c9606e49f566adb5974417530878.zip
Rename KDEHOME and KDEDIR
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/kate-plugins/xmltools.docbook4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/highlighting.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kdm/index.docbook6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/proxy/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/screensaver/index.docbook6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdm/index.docbook22
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/desktop.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/install.docbook24
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/kdeapps.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/misc.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/about-desktop.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/installation.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/thumbnail.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/klipper/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kpager/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdegames/ksnake/index.docbook2
17 files changed, 43 insertions, 43 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/kate-plugins/xmltools.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/kate-plugins/xmltools.docbook
index 274e473737..b4133a575e 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/kate-plugins/xmltools.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/kate-plugins/xmltools.docbook
@@ -56,7 +56,7 @@
> (uvedomte si, že tento formát DTD nie je XML schéma). Ja osobne takéto DTD označujem ako <quote
>meta DTD</quote
>. Niektoré meta DTD sú dodávané. Sú nainštalované v <filename class="directory"
->$KDEDIR/share/apps/katexmltools</filename
+>$TDEDIR/share/apps/katexmltools</filename
>, čo je štandardný priečinok, ktorý sa použije pre <guimenuitem
>Priradiť meta DTD...</guimenuitem
>. Pre vytvorenie vlastných meta DTD získajte dtdparse z <ulink url="http://dtdparse.sourceforge.net"
@@ -138,7 +138,7 @@
<para
>Všetky funkcie a obmedzenia môžete vyskúšať načítaním <filename
->$KDEDIR/share/apps/katexmltools/testcases.xml</filename
+>$TDEDIR/share/apps/katexmltools/testcases.xml</filename
> do &kate; a sledovaním návodu. Uvedomte si, že momentálne nie je správne podporovaná úprava viacerých dokumentov naraz.</para>
</sect1>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/highlighting.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/highlighting.docbook
index dcc3038dec..ab075aadee 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/highlighting.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kate/highlighting.docbook
@@ -185,7 +185,7 @@
>language.dtd</filename
>, ktorý by mal byť nainštalovaný na vašom systéme v priečinku <filename
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/apps/kate/syntax</filename
>.</para>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kdm/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kdm/index.docbook
index a2160e883b..8fea23d804 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kdm/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kdm/index.docbook
@@ -157,7 +157,7 @@
<para
>Ak nezadáte logo, zobrazí sa štandardné zo súboru <filename
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/apps/kdm/pics/kdelogo.xpm</filename
>.</para>
@@ -627,13 +627,13 @@
<para
>Každý používateľ na systéme môže byť reprezentovaný obrázkom. Ten je pre každého z nich uložený v súbore <filename
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/apps/kdm/pics/users/$<envar
>USER</envar
>.xpm.</filename
> Ak používateľ takýto súbor nemá, použije sa štandardný súbor <filename
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/apps/kdm/pics/users/default.xpm</filename
>.</para>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/proxy/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/proxy/index.docbook
index 100fd6e30c..124cd7ad58 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/proxy/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/proxy/index.docbook
@@ -192,7 +192,7 @@
>Použiť automatické prihlásenie</guilabel
>. Tú môžete využiť v prípade, že už ste nastavili prihlásenie pre proxy v súbore <filename
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/config/kionetrc</filename
>.</para>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/screensaver/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/screensaver/index.docbook
index 8c57abb5e1..bc08619e53 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/screensaver/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/screensaver/index.docbook
@@ -222,7 +222,7 @@ single asterisk (*). </para
>bash$</prompt
> <command
>cd
-$KDEDIR/share/applnk/System/ScreenSavers</command>
+$TDEDIR/share/applnk/System/ScreenSavers</command>
<prompt
>bash$</prompt
> <command
@@ -242,7 +242,7 @@ $KDEDIR/share/applnk/System/ScreenSavers</command>
>bash$</prompt
> <command
>cd
-$KDEDIR/share/applnk/System/ScreenSavers</command>
+$TDEDIR/share/applnk/System/ScreenSavers</command>
<prompt
>bash$</prompt
> <command
@@ -266,7 +266,7 @@ $KDEDIR/share/applnk/System/ScreenSavers</command>
>bash$</prompt
> <command
>cd
-$KDEDIR/share/applnk/System/ScreenSavers</command>
+$TDEDIR/share/applnk/System/ScreenSavers</command>
<prompt
>bash$</prompt
> <command
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdm/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdm/index.docbook
index 3c5fa730f3..2cb53fda0e 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdm/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdm/index.docbook
@@ -252,9 +252,9 @@
> ale všetci používatelia zdieľajú spoločnú verziu <filename
>kdmrc</filename
> v <filename
->$KDEDIR/share/config/kdmrc</filename
+>$TDEDIR/share/config/kdmrc</filename
>. Z toho vyplýva, že nastavenie &kdm; môže zmeniť iba ten, kto má práva pre zápis do <filename
->$KDEDIR/share/config/kdmrc</filename
+>$TDEDIR/share/config/kdmrc</filename
> (normálne to môže byť iba administrátor systému "root"). </para
>
@@ -265,7 +265,7 @@
>Môžete si pozrieť momentálne používaný súbor <filename
>kdmrc</filename
> (obvykle <filename
->$KDEDIR/share/config/kdmrc</filename
+>$TDEDIR/share/config/kdmrc</filename
>) a úpravou tohto súboru môžete &kdm; nastavovať. Alebo môžete použiť grafické nastavenie pomocou Ovládacieho centra KDE (v <menuchoice
><guisubmenu
>Aplikácie</guisubmenu
@@ -459,7 +459,7 @@ GUIStyle
>, &kdm; bude hľadať zoznam v súbore <filename
>/etc/passwd</filename
>. Zobrazení sú tí používatelia, ktorý majú nastavené aj reálne meno, domovský priečinok a štandardný shell - ostatné sa preskočia. &kdm; bude v <filename
->$KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/</filename
+>$TDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/</filename
> hľadať ikony pre jednotlivých používateľov. Ak existuje ikona pomenovaná <filename
>jannovak.png</filename
>, &kdm; ju použije pre používateľa jannovak. Ak nie, &kdm; použije <filename
@@ -554,9 +554,9 @@ Charset
> <listitem
><para
>určuje krajinu. Úplný zoznam kódov nájdete v <filename
->$KDEDIR/share/locale/l10N</filename
+>$TDEDIR/share/locale/l10N</filename
>. Kód krajiny sa používa pre nájdenie súboru <filename
-> $KDEDIR/share/locale/l10n/kód_krajiny/entry.desktop</filename
+> $TDEDIR/share/locale/l10n/kód_krajiny/entry.desktop</filename
>, ktorý obsahuje informácie ako formát času a dátumu a symbol lokálnej meny.</para
> </listitem
> </varlistentry
@@ -779,7 +779,7 @@ id:3:initdefault:
<para
>aby váš systém zobrazoval nejaké pekné pozadie (obrázky a farby). (Neviem určite, či to funguje, ale určite to nie je nutné). Ak váš <envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
> nie je <filename
>/opt/kde</filename
>, možno budete musieť zmeniť cestu na <filename
@@ -828,7 +828,7 @@ id:3:initdefault:
><command
>export
<option
->KDEDIR=<replaceable
+>TDEDIR=<replaceable
>/opt/kde</replaceable
></option
></command>
@@ -843,14 +843,14 @@ id:3:initdefault:
>export
<option
>PATH=<replaceable
->$KDEDIR/bin:$QTDIR/bin:$PATH</replaceable
+>$TDEDIR/bin:$QTDIR/bin:$PATH</replaceable
></option
></command>
<command
>export
<option
>LD_LIBRARY_PATH=<replaceable
->$KDEDIR/lib:$QTDIR/lib</replaceable
+>$TDEDIR/lib:$QTDIR/lib</replaceable
></option
></command>
</screen>
@@ -1152,7 +1152,7 @@ exec $WINDOWMANAGER
<para
>Ak ste zvládli splniť tieto požiadavky, asi nebudete mať žiadne problémy s prekladom a inštaláciou tdebase. &kdm; je nainštalovaný vo vašom priečinku <filename
->$KDEDIR/bin</filename
+>$TDEDIR/bin</filename
>.</para>
<note
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/desktop.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/desktop.docbook
index 63dddd2707..3d8e4896cd 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/desktop.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/desktop.docbook
@@ -64,7 +64,7 @@
<para
>Ikony sú iba v priečinkoch <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/icons</filename
> alebo <filename class="directory"
>$<envar
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/install.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/install.docbook
index c1965d4e01..2b9d99c15d 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/install.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/install.docbook
@@ -431,7 +431,7 @@
> na &IRIX; je to <envar
>SHLIB_PATH</envar
>. Potom nastavte premennú prostredia <envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
> na základný priečinok vášho stromu &kde;, <abbrev
>napr.</abbrev
> <filename class="directory"
@@ -456,7 +456,7 @@
>starttde</filename
>, ktorý sa nainštaluje do <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/bin</filename
>, takže je vo vašej ceste.</para>
<para
@@ -568,7 +568,7 @@ machine until the password is entered.</para
><command
>chown root
$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/bin/*.kss</command
></para
></step>
@@ -577,7 +577,7 @@ $<envar
><command
>chmod u+s
$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/bin/*.kss</command
></para
></step>
@@ -627,12 +627,12 @@ configure tdebase. Then the suid bit is set automatically during
> <para
>Pre csh alebo tcsh:</para
> <programlisting>
-setenv KDEDIR /users/mojhome/kde
+setenv TDEDIR /users/mojhome/kde
if ( $?LD_LIBRARY_PATH ) then
- setenv LD_LIBRARY_PATH $KDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
+ setenv LD_LIBRARY_PATH $TDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
else
- setenv LD_LIBRARY_PATH $KDEDIR/lib
+ setenv LD_LIBRARY_PATH $TDEDIR/lib
endif
if ( ! $?LIBRARY_PATH ) then
@@ -644,11 +644,11 @@ endif
>bash</application
>:</para
> <programlisting>
-KDEDIR=/users/mojhome/kde
-PATH=$KDEDIR/bin:$PATH
-LD_LIBRARY_PATH=$KDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
+TDEDIR=/users/mojhome/kde
+PATH=$TDEDIR/bin:$PATH
+LD_LIBRARY_PATH=$TDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH
-export KDEDIR PATH LD_LIBRARY_PATH LIBRARY_PATH
+export TDEDIR PATH LD_LIBRARY_PATH LIBRARY_PATH
</programlisting
></step
> </procedure>
@@ -973,7 +973,7 @@ export KDEDIR PATH LD_LIBRARY_PATH LIBRARY_PATH
>make install</command
>. Ak ste tento priečinok už odstránili, existuje iba jedna cesta a tá nie je moc správna: prejdite do <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/bin</filename
> a začnite mazať jeden súbor za druhým.</para>
</answer>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/kdeapps.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/kdeapps.docbook
index 6a8447106b..e388a599e7 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/kdeapps.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/kdeapps.docbook
@@ -34,7 +34,7 @@
>Pomocníka &kde;</application
> alebo priamo z priečinku dokumentácie, obvykle <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/doc/HTML/default/kppp</filename
>. No a nakoniec, domovská stránka &kppp; je na adrese <ulink url="http://devel-home.kde.org/~kppp/"
>http://devel-home.kde.org/~kppp/</ulink
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/misc.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/misc.docbook
index e5bc422744..c0602f41bf 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/misc.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/faq/misc.docbook
@@ -74,7 +74,7 @@
>Editor ikon &kde;</application
>, a uložte ich do <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/icons(/mini)</filename
> alebo <filename class="directory"
>$<envar
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/about-desktop.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/about-desktop.docbook
index 10cb597bb0..8aae735611 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/about-desktop.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/about-desktop.docbook
@@ -418,7 +418,7 @@
>osobný</emphasis
> typ &MIME;, ktorý funguje iba pre vás. Nebude ovplyvňovať ostatných používatelov. Iba ak by ste ho skopírovali do <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/mimelnk</filename
>.</para>
</warning>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/installation.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/installation.docbook
index dcfaedf996..db50e9b9f0 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/installation.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/userguide/installation.docbook
@@ -698,7 +698,7 @@ tde-i18n-<replaceable
<para
> <screen
>export PATH=$PATH:/opt/kde/bin
-export KDEDIR=/opt/kde
+export TDEDIR=/opt/kde
</screen
> </para>
<para
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/thumbnail.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/thumbnail.docbook
index 6212f3563a..984c30bfc3 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/thumbnail.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kioslave/thumbnail.docbook
@@ -20,7 +20,7 @@
<para
>Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii zdrojových kódov. Nájdete ich na <filename
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/include/kio/thumbcreator.h</filename
>, <filename
>thumbcreator.h</filename
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/klipper/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/klipper/index.docbook
index cb26c10ac9..3072930bc2 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/klipper/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/klipper/index.docbook
@@ -554,7 +554,7 @@
<para
>Aby sa nezobrazoval, stačí odstrániť súbor <filename
->$KDEDIR/share/autostart/klipper.desktop</filename
+>$TDEDIR/share/autostart/klipper.desktop</filename
> alebo vytvoriť súbor <filename
>$HOME/share/autostart/klipper.desktop</filename
> s týmto obsahom: <programlisting>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook
index 5c02cb33d4..bd6d94833a 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook
@@ -2514,7 +2514,7 @@
>, môže sa zobraziť chybová správa <quote
>Prístup k chránenému portu v PORT odmietnutý</quote
>. Je to kvôli bezpečnosti. Ak ale tento port aj tak potrebujete použiť, jednoducho pridajte do <filename
->$KDEDIR/share/config/kio_httprc </filename
+>$TDEDIR/share/config/kio_httprc </filename
> alebo <filename
>~/.kde/share/config/kio_httprc</filename
> kľúč <screen
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kpager/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kpager/index.docbook
index 7bb9d257ff..b7f7bc06ea 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kpager/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kpager/index.docbook
@@ -477,7 +477,7 @@
<para
>Otvorte súbor <filename
->$KDEHOME/share/config/kpagerrc</filename
+>$TDEHOME/share/config/kpagerrc</filename
> v nejakom textovom editore, napríklad v &kedit; alebo <application
>vi</application
>. Ak nemáte práva pre zápis do tohto súboru, musíte to urobiť ako root alebo požiadať o práva administrátora. V tomto súbore musíte pridať nový kľúč s menom <userinput
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdegames/ksnake/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdegames/ksnake/index.docbook
index 85d45640eb..828c5a734c 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdegames/ksnake/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdegames/ksnake/index.docbook
@@ -207,7 +207,7 @@
<para
> Vlastné úrovne vytvoríte tak, že si skopírujete jednu z existujúcich úrovní z <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/apps/ksnake/levels</filename
> do <filename class="directory"
>$<envar