summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2014-01-06 02:24:46 +0100
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2014-01-06 02:24:46 +0100
commitdfdb8a6de3b737fcfdee6c3ca836c730e2ef83a6 (patch)
treeb57b616e3936211458d566e3fc208e2e6e988e0d /tde-i18n-sk/docs
parentbf754acc132242bfabe165be4e2cb9e556068e8d (diff)
downloadtde-i18n-dfdb8a6de3b737fcfdee6c3ca836c730e2ef83a6.tar.gz
tde-i18n-dfdb8a6de3b737fcfdee6c3ca836c730e2ef83a6.zip
Rename kdebugdialog -> tdedebugdialog
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdedebugdialog/CMakeLists.txt (renamed from tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdebugdialog/CMakeLists.txt)2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdedebugdialog/Makefile.am (renamed from tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdebugdialog/Makefile.am)2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdedebugdialog/index.docbook (renamed from tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdebugdialog/index.docbook)20
3 files changed, 12 insertions, 12 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdebugdialog/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdedebugdialog/CMakeLists.txt
index f77d44fd1d..3434df9470 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdebugdialog/CMakeLists.txt
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdedebugdialog/CMakeLists.txt
@@ -1,6 +1,6 @@
# This file is genereted by triniy-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
tde_create_handbook(
- DESTINATION kdebugdialog
+ DESTINATION tdedebugdialog
LANG sk
)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdebugdialog/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdedebugdialog/Makefile.am
index 0a4c42b1e4..51ce32f348 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdebugdialog/Makefile.am
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdedebugdialog/Makefile.am
@@ -1,4 +1,4 @@
KDE_LANG = sk
SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kdebugdialog
+KDE_DOCS = tdedebugdialog
KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdebugdialog/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdedebugdialog/index.docbook
index 05c4393f24..86b5ae2612 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kdebugdialog/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdedebugdialog/index.docbook
@@ -1,10 +1,10 @@
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
"dtd/kdex.dtd" [
- <!ENTITY kdebugdialog "<application
->KDebugDialog</application
+ <!ENTITY tdedebugdialog "<application
+>TDEDebugDialog</application
>">
- <!ENTITY kappname "&kdebugdialog;">
+ <!ENTITY kappname "&tdedebugdialog;">
<!ENTITY % addindex "IGNORE">
<!ENTITY % Slovak "INCLUDE"
> <!-- change language only here -->
@@ -15,7 +15,7 @@
<book lang="&language;">
<bookinfo>
<title
->Manuál pre &kdebugdialog;</title>
+>Manuál pre &tdedebugdialog;</title>
<authorgroup>
<author
@@ -53,26 +53,26 @@
<abstract>
<para
->Tento dokument popisuje &kdebugdialog;.</para>
+>Tento dokument popisuje &tdedebugdialog;.</para>
</abstract>
<keywordset>
<keyword
>KDE</keyword>
<keyword
->KDebugdialog</keyword>
+>TDEDebugdialog</keyword>
</keywordset>
</bookinfo>
<chapter id="Introduction">
<title
->Čo je KDebugDialog?</title>
+>Čo je TDEDebugDialog?</title>
<para
>Je to dialóg pre získavanie diagnostických správ počas behu. </para>
<para
->Ak jednoducho spustíte "kdebugdialog", uvidíte zoznam "plôch", ktoré je možné zapnúť alebo vypnúť. Volanie kdDebug(area) v programe zobrazí niečo iba v prípade, že je daná oblasť zapnutá. </para>
+>Ak jednoducho spustíte "tdedebugdialog", uvidíte zoznam "plôch", ktoré je možné zapnúť alebo vypnúť. Volanie kdDebug(area) v programe zobrazí niečo iba v prípade, že je daná oblasť zapnutá. </para>
<note
><para
@@ -80,7 +80,7 @@
></note>
<para
->Ak spustíte "kdebugdialog --fullmode", môžete definovať jednotlivo pre každú úroveň, čo má byť urobené s diagnostickou správou v danej úrovni a to pre každú oblasť. </para>
+>Ak spustíte "tdedebugdialog --fullmode", môžete definovať jednotlivo pre každú úroveň, čo má byť urobené s diagnostickou správou v danej úrovni a to pre každú oblasť. </para>
<para
> V plnom móde sú dostupné tieto nastavenia: <itemizedlist
@@ -106,7 +106,7 @@
>Po stlačení OK budú okamžite všetky hodnoty uložené do kdebugrc. Ak použijete Zrušiť, vaše nastavenia budú zahodené a budú obnovené staré. </para>
<para
->Kalle Dalheimer vytvoril pôvodnú verziu kdebugdialog </para>
+>Kalle Dalheimer vytvoril pôvodnú verziu tdedebugdialog </para>
</chapter>