summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorMichele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>2014-04-02 12:00:36 +0900
committerMichele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>2014-04-02 12:00:36 +0900
commite865ac8b90b893aca6046efbb25160ccc4136129 (patch)
tree3fc622f28ad276b9ff993520c1733a1c4d76bece /tde-i18n-sk/docs
parentc7cb1259b78bcdedd1090624524e6db3af55b097 (diff)
downloadtde-i18n-e865ac8b90b893aca6046efbb25160ccc4136129.tar.gz
tde-i18n-e865ac8b90b893aca6046efbb25160ccc4136129.zip
Removed references to printing.kde.org - part 11. This relates to bug 1846.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/print/index.docbook2
2 files changed, 1 insertions, 3 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook
index bd56b2116e..f2cc065672 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook
@@ -87,7 +87,7 @@
<glossentry id="gloss-tdeprint"> <glossterm><acronym>TDEPrint</acronym></glossterm> <glossdef><para>Nové tlačové funkcie &kde; od verzie 2.2 obsahujú niekoľko modulov, ktoré prekladajú funkcie a nastavenia dostupné pre rôzne tlačové subsystémy (&CUPS;, BSD LPR/LPD, RLPR...) do krásneho prostredia &kde; a grafickej reprezentácie a dialógov, ktoré sa jednoducho používajú. Najdôležitejšie pre používanie je "kprinter", nový grafický tlačový príkaz. -- Poznámka: TDEPrint <emphasis>neimplementuje</emphasis> vlastný tlačový subsystém alebo vlastné spracovanie jazyka &PostScript;. Na to využíva vybraný <emphasis>tlačový subsystém</emphasis> -- ale pridáva niektoré vlastné funkcie... </para> <glossseealso otherterm="gloss-bsdstyleprinting">Tlač v štýle BSD</glossseealso> <glossseealso otherterm="gloss-cups">&CUPS;</glossseealso> <glossseealso otherterm="gloss-kprinter">kprinter</glossseealso> <glossseealso otherterm="gloss-tdeprinthandbook">Manuál pre TDEPrint</glossseealso> </glossdef> </glossentry>
- <glossentry id="gloss-tdeprinthandbook"> <glossterm><acronym>Manuál pre TDEPrint...</acronym></glossterm> <glossdef><para>...je meno príručky, ktorá popisuje funkcie TDEPrint pre používatelov a administrátorov. Zobrazíte ju v okne Konqueror zadaním adresy "help:/tdeprint". <ulink url="http://printing.kde.org/">TDEPrint website</ulink> je zdrojom aktualizácií tejto dokumentácia a aj jej PDF verzie pre tlač. Autor a správca je Kurt Pfeifle. </para> <glossseealso otherterm="gloss-cupsfaq">&CUPS;-FAQ</glossseealso> </glossdef> </glossentry>
+ <glossentry id="gloss-tdeprinthandbook"> <glossterm><acronym>Manuál pre TDEPrint...</acronym></glossterm> <glossdef><para>...je meno príručky, ktorá popisuje funkcie TDEPrint pre používatelov a administrátorov. Zobrazíte ju v okne Konqueror zadaním adresy "help:/tdeprint". Autor a správca je Kurt Pfeifle. </para> <glossseealso otherterm="gloss-cupsfaq">&CUPS;-FAQ</glossseealso> </glossdef> </glossentry>
<glossentry id="gloss-kprinter"> <glossterm>kprinter</glossterm> <glossdef><para><emphasis>kprinter</emphasis> je výkonný tlačový nástroj, ktorý používajú všetky aplikácie &kde;. Narozdiel od obvyklého názoru <emphasis>kprinter</emphasis> <emphasis>nie je</emphasis> iba pre &CUPS;, ale podporuje rôzne tlačové subsystémy. Tieto subsystémy môžete dokonca meniť "za behu" pre jednotlivé úlohy bez nutnosti meniť nastavenie. Samozrejme, pretože &CUPS; obsahuje množstvo funkcií, <emphasis>kprinter</emphasis> funguje najlepšie ako rozhranie pre &CUPS;. <emphasis>kprinter</emphasis> je následník "qtcups", ktorý už nie je udržiavaný. kprinter zdedil všetky jeho dobré funkcie a pridal niekolko nových. A NAJDÔLEŽITEJŠIE: <emphasis>kprinter</emphasis> môžete používať aj so všetkými jeho funkciami aj v aplikáciách mimo &kde;, ak aplikácie dokáže nastaviť tlačový príkaz, napríklad v gv, AcrobatReader, Netscape, Mozilla, Galeon, StarOffice, OpenOffice a všetkých programoch GNOME. <emphasis>kprinter</emphasis> dokáže fungovať ako "samostatný" nástroj spustení z X-Terminal alebo "Mini-CLI" pre tlač rôznych súborov, z rôznych priečinkov, v rôznych formátoch v rámci jednej úlohy, bez nutnosti najprv súbory otvoriť v aplikácii. (Takto sú podporované formáty súborov &PostScript;, PDF, medzinárodný a ASCII text a vela dalších grafických formátov, ako napríklad PNG, TIFF, JPEG, PNM, Sun RASTER apod.) </para> <glossseealso otherterm="gloss-qtcups">QtCUPS</glossseealso> </glossdef> </glossentry>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/print/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/print/index.docbook
index 4efef690e8..bf523df505 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/print/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/print/index.docbook
@@ -34,7 +34,5 @@
<tip><para>Rada: <command>print:/manager</command> a podobne môžete zadať aj do dialógu <quote>Vykonať príkaz</quote> (spustený pomocou <keycombo action="simul">&Alt;<keycap>F2</keycap></keycombo>)</para></tip>
-<para>O tlači a systéme &tdeprint; nájete v <ulink url="help:/tdeprint/index.html">Manuáli &tdeprint;</ulink> alebo na <ulink url="http://printing.kde.org/">webovej stránke &tdeprint;</ulink>. Informácia na webovej stránke je neustále aktualizovaná. Sú na nej aj iné dokumenty (<acronym>HTML</acronym> a <acronym>PDF</acronym>) obsahujúce <ulink url="http://printing.kde.org/documentation/tutorials/">Výučby</ulink>, <ulink url="http://printing.kde.org/faq/">dokumenty FAQ</ulink> a tipy a triky.</para>
-
</article>