summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2013-09-03 19:59:21 +0200
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2013-09-03 20:45:30 +0200
commitf1d570183a654b6dba86f463d96931399757e11e (patch)
treebee0cf53d8ce4a4bb0394b1daf3a210aa342ea6d /tde-i18n-sk/docs
parent4b6e7a349ae63502f0b50c9be255ec4356bec1f4 (diff)
downloadtde-i18n-f1d570183a654b6dba86f463d96931399757e11e.tar.gz
tde-i18n-f1d570183a654b6dba86f463d96931399757e11e.zip
Additional k => tde renaming and fixes
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/index.docbook4
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/Makefile.am2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/index.docbook6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/index.docbook14
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/filemanager/index.docbook6
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kcmcss/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/Makefile.am2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/contact.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kicker/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook8
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/audiocd.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/index.docbook152
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/highlights.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/tech-overview.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook2
18 files changed, 107 insertions, 107 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/index.docbook
index abf4778c25..7ec25da35d 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/index.docbook
@@ -141,8 +141,8 @@
> </listitem
> <listitem
> <para
-><ulink url="help:/konq-plugins/khtmlsettings/index.html"
->Nastavenie KHTML</ulink
+><ulink url="help:/konq-plugins/tdehtmlsettings/index.html"
+>Nastavenie TDEHTML</ulink
></para
> </listitem
> <listitem
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/Makefile.am
index 43cf92c846..215814ece8 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/Makefile.am
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/Makefile.am
@@ -1,4 +1,4 @@
KDE_LANG = sk
SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = konq-plugins/khtmlsettings
+KDE_DOCS = konq-plugins/tdehtmlsettings
KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/index.docbook
index 58dd5b2c9d..baba3c2c3b 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdeaddons/konq-plugins/tdehtmlsettings/index.docbook
@@ -8,7 +8,7 @@
<article lang="&language;">
-<sect1 id="khtmlsettings">
+<sect1 id="tdehtmlsettings">
<sect1info>
<authorgroup>
@@ -68,11 +68,11 @@
</sect1info>
<title
->Nastavenie KHTML</title>
+>Nastavenie TDEHTML</title>
<sect2>
<title
->Použitie Nastavenia KHTML</title>
+>Použitie Nastavenia TDEHTML</title>
<para
></para>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/index.docbook
index 3b76c30c85..2cbbd9fd28 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/index.docbook
@@ -37,10 +37,10 @@
>&kde;</glossseealso
> </glossdef
> </glossentry>
- <glossentry id="gloss-kio"
+ <glossentry id="gloss-tdeio"
> <glossterm
><acronym
->KIO</acronym
+>TDEIO</acronym
></glossterm
> <glossdef
><para
@@ -57,7 +57,7 @@
>&kde;</glossseealso
> </glossdef
> </glossentry>
- <glossentry id="gloss-kparts"
+ <glossentry id="gloss-tdeparts"
> <glossterm
>KParts</glossterm
> <glossdef
@@ -67,7 +67,7 @@
>&konqueror;</glossseealso
> </glossdef
> </glossentry>
- <glossentry id="gloss-ksycoca"
+ <glossentry id="gloss-tdesycoca"
> <glossterm
><acronym
>KSycoca</acronym
@@ -83,7 +83,7 @@
>nfiguration <emphasis
>Ca</emphasis
>che) je vyrovnávacia pamäť pre ukladanie konfigurácie, ktorá napríklad zaručuje rýchly prístup k položkám menu.</para
-> <glossseealso otherterm="gloss-kbuildsycoca"
+> <glossseealso otherterm="gloss-tdebuildsycoca"
><application
>KBuildSycoca</application
></glossseealso
@@ -123,7 +123,7 @@
<glossdiv id="glossdiv-applications">
<title
>Aplikácie</title>
- <glossentry id="gloss-kbuildsycoca"
+ <glossentry id="gloss-tdebuildsycoca"
> <glossterm
><application
>KBuildSycoca</application
@@ -135,7 +135,7 @@
> je program, ktorý sa stará o generovanie takzvanej databáze <acronym
>KSycoca</acronym
>. To sa hodí napríklad v prípade, že niektoré alebo všetky moduly v &kcontrol; chýbajú.</para
-> <glossseealso otherterm="gloss-ksycoca"
+> <glossseealso otherterm="gloss-tdesycoca"
><acronym
>KSycoca</acronym
></glossseealso
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook
index 70927b92de..fc4e56242b 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/glossary/tdeprintingglossary.docbook
@@ -972,7 +972,7 @@
>Pomocou "print:/..." získate rýchly prístup k zdrojom TDEPrint. Zadaním "print:/manager" ako URL v okne Konqueror získate administratívny prístup ku TDEPrint. Konqueror na to používa technológiu "KParts". </para
> <glossseealso otherterm="gloss-ioslave"
>IO klient</glossseealso
-> <glossseealso otherterm="gloss-kparts"
+> <glossseealso otherterm="gloss-tdeparts"
>KParts</glossseealso
> </glossdef
> </glossentry>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/filemanager/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/filemanager/index.docbook
index af3bb1d42f..f7631e2b1f 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/filemanager/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/filemanager/index.docbook
@@ -55,7 +55,7 @@
<note
><para
->&konqueror; ako Web prehliadač má <ulink url="help:/kcontrol/khtml/index.html"
+>&konqueror; ako Web prehliadač má <ulink url="help:/kcontrol/tdehtml/index.html"
>svoj vlastný modul</ulink
>.</para
></note>
@@ -211,7 +211,7 @@
>Dialóg sťahovania</screeninfo
> <mediaobject
> <imageobject
-><imagedata fileref="kfileman2.png" format="PNG"/></imageobject
+><imagedata fileref="tdefileman2.png" format="PNG"/></imageobject
> <textobject
> <phrase
>Dialóg sťahovania</phrase
@@ -231,7 +231,7 @@
>Dialóg sťahovania</screeninfo
> <mediaobject
> <imageobject
-><imagedata fileref="kfileman1.png" format="PNG"/></imageobject
+><imagedata fileref="tdefileman1.png" format="PNG"/></imageobject
> <textobject
><phrase
>Dialóg sťahovania</phrase
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kcmcss/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kcmcss/index.docbook
index f7d76eac78..f4da350dcc 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kcmcss/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/kcmcss/index.docbook
@@ -76,7 +76,7 @@
>&kde; môže používať vlastný štýl založený na jednoduchom štandardnom nastavení a farebnej schéme, ktorú máte vybranú pre plochu. Dokonca si môžete vytvoriť štýl sami a &kde; ho môže potom používať. V oboch prípadoch používaný štýl nastavíte pomocou tohto modulu. Je určený hlavne pre definíciu možností pre prístupnosť, hlavne pre slabozrakých používateľov.</para>
<para
->Vaše nastavenie bude mať vplyv na všetky aplikácie &kde;, ktoré používajú pre zobrazenie HTML súčasť &kde; nazvanú khtml. Napríklad to sú &kmail;, &khelpcenter; a samozrejme &konqueror;. Ostatné prehliadače, napríklad &Netscape; nebudú nijak ovplyvnené.</para>
+>Vaše nastavenie bude mať vplyv na všetky aplikácie &kde;, ktoré používajú pre zobrazenie HTML súčasť &kde; nazvanú tdehtml. Napríklad to sú &kmail;, &khelpcenter; a samozrejme &konqueror;. Ostatné prehliadače, napríklad &Netscape; nebudú nijak ovplyvnené.</para>
<para
>Tento modul obsahuje dve záložky, <guilabel
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/Makefile.am
index 33e30c6520..1ce3581a7a 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/Makefile.am
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/Makefile.am
@@ -1,4 +1,4 @@
KDE_LANG = sk
SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kcontrol/khtml
+KDE_DOCS = kcontrol/tdehtml
KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/contact.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/contact.docbook
index 977a51843c..9b636589b2 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/contact.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/khelpcenter/contact.docbook
@@ -102,7 +102,7 @@
> <varlistentry
> <term
><email
->tde-i18n-doc-request@kde.org</email
+>kde-i18n-doc-request@kde.org</email
> - kde-18n-doc</term
> <listitem
><para
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kicker/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kicker/index.docbook
index d183fb53ae..cab90b5bcc 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kicker/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kicker/index.docbook
@@ -2329,7 +2329,7 @@
<answer>
<para
> Položky vášho menu sú asi pomiešané. Jednoducho z príkazového riadku spustite príkaz <command
->kbuildsycoca</command
+>tdebuildsycoca</command
>. </para>
</answer>
</qandaentry>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/index.docbook
index 5e9e8acad9..7f82402c78 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kinfocenter/samba/index.docbook
@@ -293,7 +293,7 @@
></listitem
> <listitem
><para
->Prevod do kcmodule, pridané záložky 2,3,4 a opravy chýb:</para
+>Prevod do tdecmodule, pridané záložky 2,3,4 a opravy chýb:</para
> <para
>Alexander Neundorf <email
>alexander.neundorf@rz.tu-ilmenau.de</email
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook
index 9102e24568..726e3b51dd 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/konqueror/index.docbook
@@ -2514,9 +2514,9 @@
>, môže sa zobraziť chybová správa <quote
>Prístup k chránenému portu v PORT odmietnutý</quote
>. Je to kvôli bezpečnosti. Ak ale tento port aj tak potrebujete použiť, jednoducho pridajte do <filename
->$TDEDIR/share/config/kio_httprc </filename
+>$TDEDIR/share/config/tdeio_httprc </filename
> alebo <filename
->~/.trinity/share/config/kio_httprc</filename
+>~/.trinity/share/config/tdeio_httprc</filename
> kľúč <screen
><userinput>
OverrridePorts=CommaSeperatedListOfAllowedPorts
@@ -2532,7 +2532,7 @@ OverrridePorts=CommaSeperatedListOfAllowedPorts
> (kľúč by nemal obsahovať žiadne medzery).</para>
<para
>&konqueror; odmietne tieto porty (zoznam je napevno daný v súbore <filename
->tdelibs/kio/kio/job.cpp</filename
+>tdelibs/tdeio/tdeio/job.cpp</filename
>):</para>
<para
> 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 37, 42, 43, 53, 77, 79, 87, 95, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 135, 139, 143, 179, 389, 512, 513, 514, 515, 526, 530, 531, 532, 540, 556, 587, 601, 989, 990, 992, 993, 995, 1080, 2049, 4045, 6000, 6667 </para>
@@ -3555,7 +3555,7 @@ OverrridePorts=CommaSeperatedListOfAllowedPorts
></menuchoice
>, čím sa zobrazí dialog <guilabel
>Nastaviť panel nástrojov</guilabel
->, kde môžete ikony zmeniť. Hlavný a extra panel nástrojov sú rozdelené na časti, ako je Hlavný panel nástrojov &lt;&konqueror;&gt;, Hlavný panel nástrojov &lt;khtmlpart&gt; a Extra panel nástrojov &lt;khtmlsettingsplugin&gt;. Počet a typ týchto častí závisí na režime &konqueror; a či máte nainštalované moduly &konqueror;.</para>
+>, kde môžete ikony zmeniť. Hlavný a extra panel nástrojov sú rozdelené na časti, ako je Hlavný panel nástrojov &lt;&konqueror;&gt;, Hlavný panel nástrojov &lt;tdehtmlpart&gt; a Extra panel nástrojov &lt;tdehtmlsettingsplugin&gt;. Počet a typ týchto častí závisí na režime &konqueror; a či máte nainštalované moduly &konqueror;.</para>
</sect1>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/audiocd.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/audiocd.docbook
index 5dd50c251a..3c18783692 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/audiocd.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/audiocd.docbook
@@ -261,7 +261,7 @@
>/dev/sg1</filename
>, atď. Ak to stále ešte nefunguje, skúste napísať <userinput
>audiocd:/?device=/dev/sg0</userinput
-> (alebo podobné) aby ste povedali kio_audiocd, ktoré zariadenie je &CD-ROM;.</para
+> (alebo podobné) aby ste povedali tdeio_audiocd, ktoré zariadenie je &CD-ROM;.</para
>
</answer>
</qandaentry>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/index.docbook
index 82e1e160a2..7b7b8e12ba 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/index.docbook
@@ -1,44 +1,44 @@
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE part PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY kio-audiocd SYSTEM "audiocd.docbook">
-<!ENTITY kio-bzip SYSTEM "bzip.docbook">
-<!ENTITY kio-bzip2 SYSTEM "bzip2.docbook">
-<!ENTITY kio-cgi SYSTEM "cgi.docbook">
-<!ENTITY kio-file SYSTEM "file.docbook">
-<!ENTITY kio-finger SYSTEM "finger.docbook">
-<!ENTITY kio-fish SYSTEM "fish.docbook">
-<!ENTITY kio-floppy SYSTEM "floppy.docbook">
-<!ENTITY kio-ftp SYSTEM "ftp.docbook">
-<!ENTITY kio-gopher SYSTEM "gopher.docbook">
-<!ENTITY kio-gzip SYSTEM "gzip.docbook">
-<!ENTITY kio-help SYSTEM "help.docbook">
-<!ENTITY kio-http SYSTEM "http.docbook">
-<!ENTITY kio-https SYSTEM "https.docbook">
-<!ENTITY kio-imap SYSTEM "imap.docbook">
-<!ENTITY kio-imaps SYSTEM "imaps.docbook">
-<!ENTITY kio-info SYSTEM "info.docbook">
-<!ENTITY kio-lan SYSTEM "lan.docbook">
-<!ENTITY kio-ldap SYSTEM "ldap.docbook">
-<!ENTITY kio-mailto SYSTEM "mailto.docbook">
-<!ENTITY kio-mac SYSTEM "mac.docbook">
-<!ENTITY kio-man SYSTEM "man.docbook">
-<!ENTITY kio-news SYSTEM "news.docbook">
-<!ENTITY kio-nfs SYSTEM "nfs.docbook">
-<!ENTITY kio-nntp SYSTEM "nntp.docbook">
-<!ENTITY kio-pop3 SYSTEM "pop3.docbook">
-<!ENTITY kio-pop3s SYSTEM "pop3s.docbook">
-<!ENTITY kio-print SYSTEM "print.docbook">
-<!ENTITY kio-rlan SYSTEM "rlan.docbook">
-<!ENTITY kio-rlogin SYSTEM "rlogin.docbook">
-<!ENTITY kio-sftp SYSTEM "sftp.docbook">
-<!ENTITY kio-smb SYSTEM "smb.docbook">
-<!ENTITY kio-smtp SYSTEM "smtp.docbook">
-<!ENTITY kio-tar SYSTEM "tar.docbook">
-<!ENTITY kio-telnet SYSTEM "telnet.docbook">
-<!ENTITY kio-thumbnail SYSTEM "thumbnail.docbook">
-<!ENTITY kio-webdav SYSTEM "webdav.docbook">
-<!ENTITY kio-webdavs SYSTEM "webdavs.docbook">
+<!ENTITY tdeio-audiocd SYSTEM "audiocd.docbook">
+<!ENTITY tdeio-bzip SYSTEM "bzip.docbook">
+<!ENTITY tdeio-bzip2 SYSTEM "bzip2.docbook">
+<!ENTITY tdeio-cgi SYSTEM "cgi.docbook">
+<!ENTITY tdeio-file SYSTEM "file.docbook">
+<!ENTITY tdeio-finger SYSTEM "finger.docbook">
+<!ENTITY tdeio-fish SYSTEM "fish.docbook">
+<!ENTITY tdeio-floppy SYSTEM "floppy.docbook">
+<!ENTITY tdeio-ftp SYSTEM "ftp.docbook">
+<!ENTITY tdeio-gopher SYSTEM "gopher.docbook">
+<!ENTITY tdeio-gzip SYSTEM "gzip.docbook">
+<!ENTITY tdeio-help SYSTEM "help.docbook">
+<!ENTITY tdeio-http SYSTEM "http.docbook">
+<!ENTITY tdeio-https SYSTEM "https.docbook">
+<!ENTITY tdeio-imap SYSTEM "imap.docbook">
+<!ENTITY tdeio-imaps SYSTEM "imaps.docbook">
+<!ENTITY tdeio-info SYSTEM "info.docbook">
+<!ENTITY tdeio-lan SYSTEM "lan.docbook">
+<!ENTITY tdeio-ldap SYSTEM "ldap.docbook">
+<!ENTITY tdeio-mailto SYSTEM "mailto.docbook">
+<!ENTITY tdeio-mac SYSTEM "mac.docbook">
+<!ENTITY tdeio-man SYSTEM "man.docbook">
+<!ENTITY tdeio-news SYSTEM "news.docbook">
+<!ENTITY tdeio-nfs SYSTEM "nfs.docbook">
+<!ENTITY tdeio-nntp SYSTEM "nntp.docbook">
+<!ENTITY tdeio-pop3 SYSTEM "pop3.docbook">
+<!ENTITY tdeio-pop3s SYSTEM "pop3s.docbook">
+<!ENTITY tdeio-print SYSTEM "print.docbook">
+<!ENTITY tdeio-rlan SYSTEM "rlan.docbook">
+<!ENTITY tdeio-rlogin SYSTEM "rlogin.docbook">
+<!ENTITY tdeio-sftp SYSTEM "sftp.docbook">
+<!ENTITY tdeio-smb SYSTEM "smb.docbook">
+<!ENTITY tdeio-smtp SYSTEM "smtp.docbook">
+<!ENTITY tdeio-tar SYSTEM "tar.docbook">
+<!ENTITY tdeio-telnet SYSTEM "telnet.docbook">
+<!ENTITY tdeio-thumbnail SYSTEM "thumbnail.docbook">
+<!ENTITY tdeio-webdav SYSTEM "webdav.docbook">
+<!ENTITY tdeio-webdavs SYSTEM "webdavs.docbook">
<!ENTITY tdeprint "<application
>TDEPrint</application
>">
@@ -50,44 +50,44 @@
<part lang="&language;">
<title
>IO klienti</title>
-&kio-audiocd;
-&kio-bzip;
-&kio-bzip2;
-&kio-cgi;
-&kio-file;
-&kio-finger;
-&kio-fish;
-&kio-floppy;
-&kio-ftp;
-&kio-gopher;
-&kio-gzip;
-&kio-help;
-&kio-http;
-&kio-https;
-&kio-imap;
-&kio-imaps;
-&kio-info;
-&kio-lan;
-&kio-ldap;
-&kio-mailto;
-&kio-mac;
-&kio-man;
-&kio-news;
-&kio-nfs;
-&kio-nntp;
-&kio-pop3;
-&kio-pop3s;
-&kio-print;
-&kio-rlan;
-&kio-rlogin;
-&kio-sftp;
-&kio-smb;
-&kio-smtp;
-&kio-tar;
-&kio-telnet;
-&kio-thumbnail;
-&kio-webdav;
-&kio-webdavs;
+&tdeio-audiocd;
+&tdeio-bzip;
+&tdeio-bzip2;
+&tdeio-cgi;
+&tdeio-file;
+&tdeio-finger;
+&tdeio-fish;
+&tdeio-floppy;
+&tdeio-ftp;
+&tdeio-gopher;
+&tdeio-gzip;
+&tdeio-help;
+&tdeio-http;
+&tdeio-https;
+&tdeio-imap;
+&tdeio-imaps;
+&tdeio-info;
+&tdeio-lan;
+&tdeio-ldap;
+&tdeio-mailto;
+&tdeio-mac;
+&tdeio-man;
+&tdeio-news;
+&tdeio-nfs;
+&tdeio-nntp;
+&tdeio-pop3;
+&tdeio-pop3s;
+&tdeio-print;
+&tdeio-rlan;
+&tdeio-rlogin;
+&tdeio-sftp;
+&tdeio-smb;
+&tdeio-smtp;
+&tdeio-tar;
+&tdeio-telnet;
+&tdeio-thumbnail;
+&tdeio-webdav;
+&tdeio-webdavs;
</part>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook
index 20ac0ee215..b52bd45e37 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeioslave/thumbnail.docbook
@@ -21,7 +21,7 @@
>Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii zdrojových kódov. Nájdete ich na <filename
>$<envar
>TDEDIR</envar
->/include/kio/thumbcreator.h</filename
+>/include/tdeio/thumbcreator.h</filename
>, <filename
>thumbcreator.h</filename
> v rovnakom priečinku a v priečinku zdrojových kódov v <filename class="directory"
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/highlights.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/highlights.docbook
index 137c91987b..f6c166bc6a 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/highlights.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/highlights.docbook
@@ -456,7 +456,7 @@
>. A namiesto <command
>kups</command
> môžete používať <command
->kcmshell printmgs</command
+>tdecmshell printmgs</command
>. </para>
<para
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/tech-overview.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/tech-overview.docbook
index 921fb06775..336a597c9b 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/tech-overview.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdeprint/tech-overview.docbook
@@ -257,7 +257,7 @@
>Vykonať príkaz...</guilabel
>) príkazom <userinput
><command
->kcmshell</command
+>tdecmshell</command
> <option
>printmgr</option
></userinput
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook
index e5ce94ecca..c26f0ff977 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdelibs/tdespell/index.docbook
@@ -59,7 +59,7 @@
<keyword
>pravopisu</keyword>
<keyword
->kspell</keyword>
+>tdespell</keyword>
<keyword
>ispell</keyword>
<keyword