summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorMichele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>2018-09-27 16:04:00 +0900
committerMichele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>2018-09-27 16:04:00 +0900
commitfae7d9ab5a17fa4d2a6cecf6bd036f68d38dfb18 (patch)
treee6122cf7b0a5802bc4ef61187751434d4b6afcae /tde-i18n-sk/docs
parent50c59cd96e88e67882e2b51c8cf801b72f375520 (diff)
downloadtde-i18n-fae7d9ab5a17fa4d2a6cecf6bd036f68d38dfb18.tar.gz
tde-i18n-fae7d9ab5a17fa4d2a6cecf6bd036f68d38dfb18.zip
qt -> tqt conversion:
QTDIR -> TQTDIR QTDOC -> TQTDOC INCDIR_QT -> INCDIR_TQT LIBDIR_QT -> LIBDIR_TQT QT_INC -> TQT_INC QT_LIB -> TQT_LIB Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/faq/contrib.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdm/index.docbook6
2 files changed, 4 insertions, 4 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/faq/contrib.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/faq/contrib.docbook
index 806c443d67..da18b2f8f7 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/faq/contrib.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/faq/contrib.docbook
@@ -37,7 +37,7 @@
<answer>
<para>Každý sa môže pokúsiť vytvárať software pre &kde;. To, kde začať, silne závisí na vašich skúsenostiach, <abbrev>napr.</abbrev> či viete programovať v C++ alebo už máte skúsenosti s &Qt;, apod.</para>
<para>Pre programovanie v &kde; potrebujete niekoľko základných nástrojov:<application>automake</application>, <application>autoconf</application> a <application>egcs</application>. Prosím, navštívte <ulink url="http://developer.kde.org/">http://developer.kde.org/</ulink>, kde nájdete ďalšie rady.</para>
-<para>Výborným zdrojom pre naučenie sa programovania v &kde; sú tutoriály pre &Qt;, ktoré sa inštalujú spolu s &Qt;. V okne &konqueror; zadajte <filename>$<envar>QTDIR</envar>/doc/html/index.html</filename> a nezabudnite si pridať záložku. Tutoriály sú v časti "Using Qt", zdrojové kódy pre ne nájdete v priečinku <filename class="directory" moreinfo="none">$<envar>QTDIR</envar>/tutorial</filename>.</para>
+<para>Výborným zdrojom pre naučenie sa programovania v &kde; sú tutoriály pre &Qt;, ktoré sa inštalujú spolu s &Qt;. V okne &konqueror; zadajte <filename>$<envar>TQTDIR</envar>/doc/html/index.html</filename> a nezabudnite si pridať záložku. Tutoriály sú v časti "Using Qt", zdrojové kódy pre ne nájdete v priečinku <filename class="directory" moreinfo="none">$<envar>TQTDIR</envar>/tutorial</filename>.</para>
<para>Jedna vec je ale pre programátorov v &kde; dôležitá: <emphasis>prihlásiť sa do konferencie pre vývojárov </emphasis>. To urobíte poslaním e-mailu na adresu <ulink url="mailto:kde-devel-request@kde.org">kde-devel-request@kde.org</ulink> s predmetom <userinput>subscribe <replaceable>vaša_e-mailová_adresa</replaceable></userinput>. <important><para>Nezabudnite si pozorne prečítať <link linkend="subscribe">Ako sa prihlásim/odhlásim do/z konferencie</link>. Všetko, čo je tam napísané, sa vzťahuje aj na konferenciu pre vývojárov.</para></important></para>
</answer>
</qandaentry>
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdm/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdm/index.docbook
index d8a62faccf..e5be23390b 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdm/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/tdm/index.docbook
@@ -220,11 +220,11 @@ id:3:initdefault:
<screen><command>export
<option>TDEDIR=<replaceable>/opt/kde</replaceable></option></command>
<command>export
-<option>QTDIR=<replaceable>/usr/lib/qt2</replaceable></option></command>
+<option>TQTDIR=<replaceable>/usr/lib/qt2</replaceable></option></command>
<command>export
-<option>PATH=<replaceable>$TDEDIR/bin:$QTDIR/bin:$PATH</replaceable></option></command>
+<option>PATH=<replaceable>$TDEDIR/bin:$TQTDIR/bin:$PATH</replaceable></option></command>
<command>export
-<option>LD_LIBRARY_PATH=<replaceable>$TDEDIR/lib:$QTDIR/lib</replaceable></option></command>
+<option>LD_LIBRARY_PATH=<replaceable>$TDEDIR/lib:$TQTDIR/lib</replaceable></option></command>
</screen>
<para>Ak sa vám stále nedarí, skúste spustiť <application>xdm</application> aby ste overili, že nemáte nejaký vážny problém v nastavení X.</para>