summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMarek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>2019-12-20 10:30:12 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2019-12-21 08:57:04 +0000
commit21bac422c626a1c0ea1be3fd0c9c604f8fd641e0 (patch)
treeb1628af0c129e554f6d3b8e3e9f611e88fc4341e /tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
parent72d418f8a9eb25e4657bf20f67426ca167b9d5ab (diff)
downloadtde-i18n-21bac422c626a1c0ea1be3fd0c9c604f8fd641e0.tar.gz
tde-i18n-21bac422c626a1c0ea1be3fd0c9c604f8fd641e0.zip
Translated using Weblate (Slovak)
Currently translated at 100.0% (127 of 127 strings) Translation: tdebase/kcmtwinrules Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdebase/kcmtwinrules/sk/
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po71
1 files changed, 35 insertions, 36 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
index 6af2974e59..269ee0f1e8 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
@@ -5,27 +5,28 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmtwinrules\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-20 12:58+0200\n"
-"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
-"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-21 08:57+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/kcmtwinrules/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 3.9.1\n"
#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
-msgstr "Stanislav Višňovský"
+msgstr "Stanislav Višňovský, Marek Mlynár"
#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
-msgstr "visnovsky@kde.org"
+msgstr "visnovsky@kde.org, marek.inq.mlynar@gmail.com"
#: detectwidget.cpp:87 ruleswidgetbase.ui:335 ruleswidgetbase.ui:1977
#, no-c-format
@@ -60,17 +61,17 @@ msgstr "Dialóg"
#: detectwidget.cpp:93 ruleswidgetbase.ui:375 ruleswidgetbase.ui:2017
#, no-c-format
msgid "Override Type"
-msgstr "Typ predefinovania"
+msgstr "Typ prepísania"
#: detectwidget.cpp:94 ruleswidgetbase.ui:380 ruleswidgetbase.ui:2022
#, no-c-format
msgid "Standalone Menubar"
-msgstr "Samostatné menu"
+msgstr "Samostatná ponuka"
#: detectwidget.cpp:95 ruleswidgetbase.ui:345 ruleswidgetbase.ui:1987
#, no-c-format
msgid "Utility Window"
-msgstr "Pomocné okno"
+msgstr "Nástrojové okno"
#: detectwidget.cpp:96 ruleswidgetbase.ui:365 ruleswidgetbase.ui:2007
#, no-c-format
@@ -79,7 +80,7 @@ msgstr "Úvodná obrazovka"
#: detectwidget.cpp:106
msgid "Unknown - will be treated as Normal Window"
-msgstr "Neznáme - považované za normálne okno"
+msgstr "Neznáme - považovať za normálne okno"
#: kcm.cpp:49
msgid "kcmtwinrules"
@@ -87,14 +88,13 @@ msgstr "kcmtwinrules"
#: kcm.cpp:50
msgid "Window-Specific Settings Configuration Module"
-msgstr "Modul nastavenia okien pre špeciálne typy"
+msgstr "Modul nastavenia okien pre špecifické typy"
#: kcm.cpp:51
msgid "(c) 2004 KWin and KControl Authors"
msgstr "(c) 2004 Autori KWin a KControl"
#: kcm.cpp:81
-#, fuzzy
msgid ""
"<h1>Window-specific Settings</h1> Here you can customize window settings "
"specifically only for some windows. <p>Please note that this configuration "
@@ -102,18 +102,18 @@ msgid ""
"do use a different window manager, please refer to its documentation for how "
"to customize window behavior."
msgstr ""
-"<h1>Špeciálne nastavenia okien</h1> Tu môžete upraviť nastavenia iba pre "
+"<h1>Špecifické nastavenia okien</h1> Tu môžete upraviť nastavenia iba pre "
"niektoré okná.<p>Uvedomte si, že toto nastavenie sa prejaví iba v prípade, "
"že ako správcu okien použijete KWin. Ak používate iného správcu, prečítajte "
-"si jeho dokumentáciu ako zmeniť správanie okien."
+"si jeho dokumentáciu ako zmeniť správanie sa okien."
#: kcm.cpp:97
msgid "Remember settings separately for every window"
-msgstr "Uchovať nastavenie pre každé okno"
+msgstr "Zapamätať si nastavenie pre každé jednotlivé okno"
#: kcm.cpp:98
msgid "Show internal settings for remembering"
-msgstr "Zobraziť interné nastavenie pre uchovávanie"
+msgstr "Zobraziť interné nastavenie pre zapamätanie"
#: kcm.cpp:99
msgid "Internal setting for remembering"
@@ -131,12 +131,11 @@ msgstr "Nastavenie okna pre %1"
#: main.cpp:279
msgid "TWin"
-msgstr ""
+msgstr "TWin"
#: main.cpp:280
-#, fuzzy
msgid "TWin helper utility"
-msgstr "Pomocný nástroj pre KWin"
+msgstr "Pomocný nástroj pre TWin"
#: main.cpp:290
msgid "This helper utility is not supposed to be called directly."
@@ -146,7 +145,7 @@ msgstr "Tento nástroj nie je určený na priame spustenie."
msgid ""
"Enable this checkbox to alter this window property for the specified "
"window(s)."
-msgstr "Povoľte toto, ak chcete zmeniť túto vlastnosť okna pre zadané okno."
+msgstr "Povoľte toto, ak chcete zmeniť túto vlastnosť okna pre špecifické okno."
#: ruleswidget.cpp:57
msgid ""
@@ -224,7 +223,7 @@ msgstr ""
#: ruleswidget.cpp:690
msgid "Edit Window-Specific Settings"
-msgstr "Editovať špecifické nastavenia okna"
+msgstr "Upraviť špecifické nastavenia okna"
#: ruleswidget.cpp:713
msgid ""
@@ -296,7 +295,7 @@ msgstr ""
#: detectwidgetbase.ui:187
#, no-c-format
msgid "Use window class and window &role (specific window)"
-msgstr "Použiť triedu okna a ú&lohu okna (jedno okno)"
+msgstr "Použiť triedu okna a ú&lohu okna (špecifické okno)"
#: detectwidgetbase.ui:190
#, no-c-format
@@ -313,7 +312,7 @@ msgstr ""
#: detectwidgetbase.ui:198
#, no-c-format
msgid "Use &whole window class (specific window)"
-msgstr "Použiť &celú triedu okna (jednotlivé okno)"
+msgstr "Použiť &celú triedu okna (špecifické okno)"
#: detectwidgetbase.ui:201
#, no-c-format
@@ -323,7 +322,7 @@ msgid ""
"class to contain both application and window role."
msgstr ""
"Pre niektoré aplikácie mimo TDE je možné použiť celú triedu okna pre výber "
-"jednotlivých okien, pretože nastavujú triedu tak, že obsahuje aplikáciu a "
+"jednotlivých okien, pretože nastavujú triedu tak, že obsahuje aplikáciu aj "
"úlohu okna."
#: detectwidgetbase.ui:209
@@ -360,7 +359,7 @@ msgstr "&Jedna skratka"
#: editshortcutbase.ui:106
#, no-c-format
msgid "C&lear"
-msgstr "Vyma&zať"
+msgstr "&Vyčistiť"
#: ruleslistbase.ui:32
#, no-c-format
@@ -429,7 +428,7 @@ msgstr "Regulárny výraz"
#: ruleswidgetbase.ui:250
#, no-c-format
msgid "Match w&hole window class"
-msgstr "Použiť &celú triedu okna"
+msgstr "Odpovedá &celej triede okna"
#: ruleswidgetbase.ui:258
#, no-c-format
@@ -517,7 +516,7 @@ msgstr "Vynútiť"
#: ruleswidgetbase.ui:1774 ruleswidgetbase.ui:1899
#, no-c-format
msgid "Apply Now"
-msgstr "Aplikovať teraz"
+msgstr "Aplikovať ihneď"
#: ruleswidgetbase.ui:698 ruleswidgetbase.ui:774 ruleswidgetbase.ui:823
#: ruleswidgetbase.ui:891 ruleswidgetbase.ui:937 ruleswidgetbase.ui:983
@@ -631,7 +630,7 @@ msgstr "&Umiestnenie"
#: ruleswidgetbase.ui:1236
#, no-c-format
msgid "&Preferences"
-msgstr "&Preferencie"
+msgstr "&Nastavenia"
#: ruleswidgetbase.ui:1247
#, no-c-format
@@ -651,7 +650,7 @@ msgstr "Neuvádzať v &stránkovači"
#: ruleswidgetbase.ui:1271
#, no-c-format
msgid "Skip &taskbar"
-msgstr "Neuvádzať v paneli ú&loh"
+msgstr "Neuvádzať na paneli ú&loh"
#: ruleswidgetbase.ui:1279
#, no-c-format
@@ -671,7 +670,7 @@ msgstr "Dá sa &zavrieť"
#: ruleswidgetbase.ui:1303
#, no-c-format
msgid "A&ctive opacity in %"
-msgstr "A&ktivovať priehľadnosť v %"
+msgstr "A&ktivovať nepriehľadnosť v %"
#: ruleswidgetbase.ui:1337 ruleswidgetbase.ui:1837
#, no-c-format
@@ -681,7 +680,7 @@ msgstr "0123456789"
#: ruleswidgetbase.ui:1862
#, no-c-format
msgid "I&nactive opacity in %"
-msgstr "&Deaktivovať priehľadnosť v %"
+msgstr "&Deaktivovať nepriehľadnosť v %"
#: ruleswidgetbase.ui:1870
#, no-c-format
@@ -691,7 +690,7 @@ msgstr "Skratka"
#: ruleswidgetbase.ui:1919
#, no-c-format
msgid "Edit..."
-msgstr "Editovať..."
+msgstr "Upraviť..."
#: ruleswidgetbase.ui:1937
#, no-c-format
@@ -701,7 +700,7 @@ msgstr "&Opravy"
#: ruleswidgetbase.ui:1948
#, no-c-format
msgid "&Focus stealing prevention"
-msgstr "&Ochrana pred aktiváciou"
+msgstr "&Ochrana pred krádežou fokusu"
#: ruleswidgetbase.ui:2035
#, no-c-format
@@ -711,7 +710,7 @@ msgstr "Nepriehľadné"
#: ruleswidgetbase.ui:2040
#, no-c-format
msgid "Transparent"
-msgstr "Priesvitné"
+msgstr "Priehľadné"
#: ruleswidgetbase.ui:2055
#, no-c-format
@@ -771,7 +770,7 @@ msgstr "Striktne poslúchať pozíciu"
#: ruleswidgetbase.ui:2349
#, no-c-format
msgid "Block global shortcuts"
-msgstr "Blokovať globálne skratky"
+msgstr "Blokovať všeobecné skratky"
#, fuzzy
#~ msgid "Edit"