summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-10 01:27:27 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-10 01:27:27 +0000
commit55b5356873af2cb0e0384831d89d4e06181c9b85 (patch)
tree7532d8b370efc11372c5abf3933f329d7b422a01 /tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
parent26e344a860fd705dba5f4ba3169115b47c40c03b (diff)
downloadtde-i18n-55b5356873af2cb0e0384831d89d4e06181c9b85.tar.gz
tde-i18n-55b5356873af2cb0e0384831d89d4e06181c9b85.zip
Update translation files
Updated by Update PO files to match POT (msgmerge) hook in Weblate.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po664
1 files changed, 295 insertions, 369 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
index 8c12515819..e90fec4b9d 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdebase/kcmtwinrules.po
@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmtwinrules\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:05-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-08 19:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-20 12:58+0200\n"
"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
@@ -15,74 +15,64 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Stanislav Višňovský"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "visnovsky@kde.org"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 335
-#: detectwidget.cpp:87 rc.cpp:128 rc.cpp:632
+#: detectwidget.cpp:87 ruleswidgetbase.ui:335 ruleswidgetbase.ui:1977
#, no-c-format
msgid "Normal Window"
msgstr "Normálne okno"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 370
-#: detectwidget.cpp:88 rc.cpp:149 rc.cpp:653
+#: detectwidget.cpp:88 ruleswidgetbase.ui:370 ruleswidgetbase.ui:2012
#, no-c-format
msgid "Desktop"
msgstr "Plocha"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 350
-#: detectwidget.cpp:89 rc.cpp:137 rc.cpp:641
+#: detectwidget.cpp:89 ruleswidgetbase.ui:350 ruleswidgetbase.ui:1992
#, no-c-format
msgid "Dock (panel)"
msgstr "Dok (panel)"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 355
-#: detectwidget.cpp:90 rc.cpp:140 rc.cpp:644
+#: detectwidget.cpp:90 ruleswidgetbase.ui:355 ruleswidgetbase.ui:1997
#, no-c-format
msgid "Toolbar"
msgstr "Panel nástrojov"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 360
-#: detectwidget.cpp:91 rc.cpp:143 rc.cpp:647
+#: detectwidget.cpp:91 ruleswidgetbase.ui:360 ruleswidgetbase.ui:2002
#, no-c-format
msgid "Torn-Off Menu"
msgstr "Odtrhnuté menu"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 340
-#: detectwidget.cpp:92 rc.cpp:131 rc.cpp:635
+#: detectwidget.cpp:92 ruleswidgetbase.ui:340 ruleswidgetbase.ui:1982
#, no-c-format
msgid "Dialog Window"
msgstr "Dialóg"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 375
-#: detectwidget.cpp:93 rc.cpp:152 rc.cpp:656
+#: detectwidget.cpp:93 ruleswidgetbase.ui:375 ruleswidgetbase.ui:2017
#, no-c-format
msgid "Override Type"
msgstr "Typ predefinovania"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 380
-#: detectwidget.cpp:94 rc.cpp:155 rc.cpp:659
+#: detectwidget.cpp:94 ruleswidgetbase.ui:380 ruleswidgetbase.ui:2022
#, no-c-format
msgid "Standalone Menubar"
msgstr "Samostatné menu"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 345
-#: detectwidget.cpp:95 rc.cpp:134 rc.cpp:638
+#: detectwidget.cpp:95 ruleswidgetbase.ui:345 ruleswidgetbase.ui:1987
#, no-c-format
msgid "Utility Window"
msgstr "Pomocné okno"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 365
-#: detectwidget.cpp:96 rc.cpp:146 rc.cpp:650
+#: detectwidget.cpp:96 ruleswidgetbase.ui:365 ruleswidgetbase.ui:2007
#, no-c-format
msgid "Splash Screen"
msgstr "Úvodná obrazovka"
@@ -107,16 +97,15 @@ msgstr "(c) 2004 Autori KWin a KControl"
#, fuzzy
msgid ""
"<h1>Window-specific Settings</h1> Here you can customize window settings "
-"specifically only for some windows. "
-"<p>Please note that this configuration will not take effect if you do not use "
-"TWin as your window manager. If you do use a different window manager, please "
-"refer to its documentation for how to customize window behavior."
+"specifically only for some windows. <p>Please note that this configuration "
+"will not take effect if you do not use TWin as your window manager. If you "
+"do use a different window manager, please refer to its documentation for how "
+"to customize window behavior."
msgstr ""
"<h1>Špeciálne nastavenia okien</h1> Tu môžete upraviť nastavenia iba pre "
-"niektoré okná."
-"<p>Uvedomte si, že toto nastavenie sa prejaví iba v prípade, že ako správcu "
-"okien použijete KWin. Ak používate iného správcu, prečítajte si jeho "
-"dokumentáciu ako zmeniť správanie okien."
+"niektoré okná.<p>Uvedomte si, že toto nastavenie sa prejaví iba v prípade, "
+"že ako správcu okien použijete KWin. Ak používate iného správcu, prečítajte "
+"si jeho dokumentáciu ako zmeniť správanie okien."
#: kcm.cpp:97
msgid "Remember settings separately for every window"
@@ -153,715 +142,652 @@ msgstr "Pomocný nástroj pre KWin"
msgid "This helper utility is not supposed to be called directly."
msgstr "Tento nástroj nie je určený na priame spustenie."
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 44
-#: rc.cpp:3 rc.cpp:161
+#: ruleswidget.cpp:55
+msgid ""
+"Enable this checkbox to alter this window property for the specified "
+"window(s)."
+msgstr "Povoľte toto, ak chcete zmeniť túto vlastnosť okna pre zadané okno."
+
+#: ruleswidget.cpp:57
+msgid ""
+"Specify how the window property should be affected:<ul><li><em>Do Not Affect:"
+"</em> The window property will not be affected and therefore the default "
+"handling for it will be used. Specifying this will block more generic window "
+"settings from taking effect.</li><li><em>Apply Initially:</em> The window "
+"property will be only set to the given value after the window is created. No "
+"further changes will be affected.</li><li><em>Remember:</em> The value of "
+"the window property will be remembered and every time time the window is "
+"created, the last remembered value will be applied.</li><li><em>Force:</em> "
+"The window property will be always forced to the given value.</"
+"li><li><em>Apply Now:</em> The window property will be set to the given "
+"value immediately and will not be affected later (this action will be "
+"deleted afterwards).</li><li><em>Force temporarily:</em> The window property "
+"will be forced to the given value until it is hidden (this action will be "
+"deleted after the window is hidden).</li></ul>"
+msgstr ""
+"Zadajte, ako sa má ovplyvniť vlastnosť okna:<ul><li><em>Neovplyvniť:</em> "
+"Pre vlastnosť sa použiť štandardné spracovanie. Týmto zabránite použitiu "
+"všeobecnejších nastavení.</li><li><em>Použiť na začiatku:</em> Vlastnosť "
+"okna sa na danú hodnotu nastaví iba po vytvorení okna. Ďalšie zmeny už "
+"nebudú ovplyvnené.</li><li><em>Uchovať:</em> Hodnota vlastnosti sa uloží a "
+"pri každom vytvorení tohto okna sa použije naposledy uložená hodnota.</"
+"li><li><em>Vynútiť:</em> Vlastnosť okna sa vždy vynúti na danú hodnotu.</li> "
+"<li><em>Aplikovať teraz:</em> Vlastnosť okna bude nastavená na požadovanú "
+"hodnotu okamžite a nebude ovplyvnená neskôr (táto akcia sa vymaže).</"
+"li><li><em>Vynútiť dočasne:</em> Vlastnosť okna bude dočasne vynútená na "
+"požadovanú hodnotu pokiaľ nie je skryté (táto akcia sa vymaže potom čo sa "
+"okno skryje).</li></ul>"
+
+#: ruleswidget.cpp:72
+msgid ""
+"Specify how the window property should be affected:<ul><li><em>Do Not Affect:"
+"</em> The window property will not be affected and therefore the default "
+"handling for it will be used. Specifying this will block more generic window "
+"settings from taking effect.</li><li><em>Force:</em> The window property "
+"will be always forced to the given value.</li><li><em>Force temporarily:</"
+"em> The window property will be forced to the given value until it is hidden "
+"(this action will be deleted after the window is hidden).</li></ul>"
+msgstr ""
+"Zadajte, ako sa má ovplyvniť vlastnosť okna:<ul><li><em>Neovplyvniť:</em> "
+"Pre vlastnosť sa použiť štandardné spracovanie. Týmto zabránite použitiu "
+"všeobecnejších nastavení.</li><li><em>Vynútiť:</em> Vlastnosť okna sa vždy "
+"vynúti na danú hodnotu.</li>\n"
+"<li><em>Vynútiť dočasne:</em> Vlastnosť okna sa vynúti na danú hodnotu "
+"pokiaľ nie je skryté (táto akcia sa vymaže potom čo sa okno skryje).</li></"
+"ul>"
+
+#: ruleswidget.cpp:117
+msgid "All Desktops"
+msgstr "Všetky plochy"
+
+#: ruleswidget.cpp:652
+#, c-format
+msgid "Settings for %1"
+msgstr "Nastavenie pre %1"
+
+#: ruleswidget.cpp:654
+msgid "Unnamed entry"
+msgstr "Položka bez mena"
+
+#: ruleswidget.cpp:665
+msgid ""
+"You have specified the window class as unimportant.\n"
+"This means the settings will possibly apply to windows from all "
+"applications. If you really want to create a generic setting, it is "
+"recommended you at least limit the window types to avoid special window "
+"types."
+msgstr ""
+"Zadali ste, že trieda okna nie je dôležitá.\n"
+"To znamená, že nastavenia sa použijú na okná zo všetkých aplikácií. Ak "
+"naozaj chcete použiť všeobecné nastavenie, doporučuje sa obmedziť aspoň typy "
+"okien, aby sa zabránilo zmenám špeciálnych okien."
+
+#: ruleswidget.cpp:690
+msgid "Edit Window-Specific Settings"
+msgstr "Editovať špecifické nastavenia okna"
+
+#: ruleswidget.cpp:713
+msgid ""
+"This configuration dialog allows altering settings only for the selected "
+"window or application. Find the setting you want to affect, enable the "
+"setting using the checkbox, select in what way the setting should be "
+"affected and to which value."
+msgstr ""
+"Toto konfiguračné dialógové okno umožní zmeniť nastavenia len pre zvolené "
+"okno alebo aplikáciu. Nájdite nastavenie, ktoré chcete zmeniť, povoľte "
+"nastavenie, vyberte spôsob akým sa má uplatniť a na akú hodnotu."
+
+#: ruleswidget.cpp:717
+msgid "Consult the documentation for more details."
+msgstr "Skontrolujte dokumentáciu pre viac detailov."
+
+#: ruleswidget.cpp:749
+msgid "Edit Shortcut"
+msgstr "Editovať skratky"
+
+#: detectwidgetbase.ui:44 ruleswidgetbase.ui:411
#, no-c-format
msgid "Extra role:"
msgstr "Extra úloha:"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 52
-#: rc.cpp:6
+#: detectwidgetbase.ui:52
#, no-c-format
msgid "Class:"
msgstr "Trieda:"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 60
-#: rc.cpp:9
+#: detectwidgetbase.ui:60
#, no-c-format
msgid "Role:"
msgstr "Úloha:"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 76
-#: rc.cpp:12
+#: detectwidgetbase.ui:76
#, no-c-format
msgid "Title:"
msgstr "Titulok:"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 116
-#: rc.cpp:15
+#: detectwidgetbase.ui:116
#, no-c-format
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 132
-#: rc.cpp:18
+#: detectwidgetbase.ui:132
#, no-c-format
msgid "Machine:"
msgstr "Počítač:"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 154
-#: rc.cpp:21
+#: detectwidgetbase.ui:154
#, no-c-format
msgid "Information About Selected Window"
msgstr "Informácie o vybranom okne"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 173
-#: rc.cpp:24
+#: detectwidgetbase.ui:173
#, no-c-format
msgid "Use window &class (whole application)"
msgstr "Použiť &triedu okna (celá aplikácia)"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 179
-#: rc.cpp:27
+#: detectwidgetbase.ui:179
#, no-c-format
msgid ""
-"For selecting all windows belonging to a specific application, selecting only "
-"window class should usually work."
+"For selecting all windows belonging to a specific application, selecting "
+"only window class should usually work."
msgstr ""
"Pre výber všetkých okien danej aplikácie obvykle stačí použiť triedu okna."
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 187
-#: rc.cpp:30
+#: detectwidgetbase.ui:187
#, no-c-format
msgid "Use window class and window &role (specific window)"
msgstr "Použiť triedu okna a ú&lohu okna (jedno okno)"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 190
-#: rc.cpp:33
-#, no-c-format
+#: detectwidgetbase.ui:190
+#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
-"For selecting a specific window in an application, both window class and window "
-"role should be selected. Window class will determine the application, and "
-"window role the specific window in the application; many applications do not "
-"provide useful window roles though."
+"For selecting a specific window in an application, both window class and "
+"window role should be selected. Window class will determine the application, "
+"and window role the specific window in the application many applications do "
+"not provide useful window roles though."
msgstr ""
"Pre výber jedného okna v aplikácii by mala byť použitá trieda okna aj úloha "
"okna. Trieda určuje aplikáciu a úloha okno v aplikácii. Veľa aplikácií ale "
"neposkytuje žiadne užitočné informácie pre úlohy okien."
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 198
-#: rc.cpp:36
+#: detectwidgetbase.ui:198
#, no-c-format
msgid "Use &whole window class (specific window)"
msgstr "Použiť &celú triedu okna (jednotlivé okno)"
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 201
-#: rc.cpp:39
+#: detectwidgetbase.ui:201
#, no-c-format
msgid ""
"With some (non-TDE) applications whole window class can be sufficient for "
-"selecting a specific window in an application, as they set whole window class "
-"to contain both application and window role."
+"selecting a specific window in an application, as they set whole window "
+"class to contain both application and window role."
msgstr ""
"Pre niektoré aplikácie mimo TDE je možné použiť celú triedu okna pre výber "
-"jednotlivých okien, pretože nastavujú triedu tak, že obsahuje aplikáciu a úlohu "
-"okna."
+"jednotlivých okien, pretože nastavujú triedu tak, že obsahuje aplikáciu a "
+"úlohu okna."
-#. i18n: file detectwidgetbase.ui line 209
-#: rc.cpp:42
+#: detectwidgetbase.ui:209
#, no-c-format
msgid "Match also window &title"
msgstr "Porovnať aj &titulok okna"
-#. i18n: file editshortcutbase.ui line 26
-#: rc.cpp:45
+#: editshortcutbase.ui:26
#, no-c-format
msgid ""
-"A single shortcut can be easily assigned or cleared using the two buttons. Only "
-"shortcuts with modifiers can be used."
-"<p>\n"
+"A single shortcut can be easily assigned or cleared using the two buttons. "
+"Only shortcuts with modifiers can be used.<p>\n"
"It is possible to have several possible shortcuts, and the first available "
"shortcut will be used. The shortcuts are specified using space-separated "
-"shortcut sets. One set is specified as <i>base</i>+(<i>list</i>"
-"), where base are modifiers and list is a list of keys."
-"<br>\n"
-"For example \"<b>Shift+Alt+(123) Shift+Ctrl+(ABC)</b>\" will first try <b>"
-"Shift+Alt+1</b>, then others with <b>Shift+Ctrl+C</b> as the last one."
+"shortcut sets. One set is specified as <i>base</i>+(<i>list</i>), where base "
+"are modifiers and list is a list of keys.<br>\n"
+"For example \"<b>Shift+Alt+(123) Shift+Ctrl+(ABC)</b>\" will first try "
+"<b>Shift+Alt+1</b>, then others with <b>Shift+Ctrl+C</b> as the last one."
msgstr ""
-"Jednotlivé skratky môžu byť jednoducho priradené alebo odstránené pomocou dvoch "
-"tlačidiel. Iba skratky s modifikátormi môžu byť použité."
-"<p>\n"
+"Jednotlivé skratky môžu byť jednoducho priradené alebo odstránené pomocou "
+"dvoch tlačidiel. Iba skratky s modifikátormi môžu byť použité.<p>\n"
"Je možné mať viacero skratiek a iba prvá dostupná bude použitá. Skratky sú "
-"špecifikované zoznamom oddelením medzerou. Jeden zoznam ješpecifikovaný ako <i>"
-"základ</i>+(<i>zoznam</i>), kde základ je modifikátor a zoznam je zoznam "
-"kláves."
-"<br>\n"
-"Napríklad \"<b>Shift+Alt+(123) Shift+Ctrl+(ABC)</b>\" najprv aplikuje<b>"
-"Shift+Alt+1</b>, potom ostatné a <b>Shift+Ctrl+C</b> ako posledné."
+"špecifikované zoznamom oddelením medzerou. Jeden zoznam ješpecifikovaný ako "
+"<i>základ</i>+(<i>zoznam</i>), kde základ je modifikátor a zoznam je zoznam "
+"kláves.<br>\n"
+"Napríklad \"<b>Shift+Alt+(123) Shift+Ctrl+(ABC)</b>\" najprv aplikuje<b>Shift"
+"+Alt+1</b>, potom ostatné a <b>Shift+Ctrl+C</b> ako posledné."
-#. i18n: file editshortcutbase.ui line 81
-#: rc.cpp:50
+#: editshortcutbase.ui:81
#, no-c-format
msgid "&Single Shortcut"
msgstr "&Jedna skratka"
-#. i18n: file editshortcutbase.ui line 106
-#: rc.cpp:53
+#: editshortcutbase.ui:106
#, no-c-format
msgid "C&lear"
msgstr "Vyma&zať"
-#. i18n: file ruleslistbase.ui line 32
-#: rc.cpp:56
+#: ruleslistbase.ui:32
#, no-c-format
msgid "&New..."
msgstr "&Nový..."
-#. i18n: file ruleslistbase.ui line 40
-#: rc.cpp:59
+#: ruleslistbase.ui:40
#, no-c-format
msgid "&Modify..."
msgstr "&Upraviť..."
-#. i18n: file ruleslistbase.ui line 59
-#: rc.cpp:65
+#: ruleslistbase.ui:48
+#, no-c-format
+msgid "Delete"
+msgstr ""
+
+#: ruleslistbase.ui:59
#, no-c-format
msgid "Move &Up"
msgstr "&Vyššie"
-#. i18n: file ruleslistbase.ui line 67
-#: rc.cpp:68
+#: ruleslistbase.ui:67
#, no-c-format
msgid "Move &Down"
msgstr "&Nižšie"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 31
-#: rc.cpp:71
+#: ruleswidgetbase.ui:31
#, no-c-format
msgid "&Window"
msgstr "&Okno"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 42
-#: rc.cpp:74
+#: ruleswidgetbase.ui:42
#, no-c-format
msgid "De&scription:"
msgstr "&Popis:"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 58
-#: rc.cpp:77
+#: ruleswidgetbase.ui:58
#, no-c-format
msgid "Window &class (application type):"
msgstr "&Trieda okna (typ aplikácie):"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 69
-#: rc.cpp:80
+#: ruleswidgetbase.ui:69
#, no-c-format
msgid "Window &role:"
msgstr "Ú&loha okna:"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 100
-#: rc.cpp:83 rc.cpp:98 rc.cpp:167 rc.cpp:182 rc.cpp:197
+#: ruleswidgetbase.ui:100 ruleswidgetbase.ui:170 ruleswidgetbase.ui:441
+#: ruleswidgetbase.ui:514 ruleswidgetbase.ui:587
#, no-c-format
msgid "Unimportant"
msgstr "Nedôležité"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 105
-#: rc.cpp:86 rc.cpp:101 rc.cpp:170 rc.cpp:185 rc.cpp:200
+#: ruleswidgetbase.ui:105 ruleswidgetbase.ui:175 ruleswidgetbase.ui:446
+#: ruleswidgetbase.ui:519 ruleswidgetbase.ui:592
#, no-c-format
msgid "Exact Match"
msgstr "Presná zhoda"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 110
-#: rc.cpp:89 rc.cpp:104 rc.cpp:173 rc.cpp:188 rc.cpp:203
+#: ruleswidgetbase.ui:110 ruleswidgetbase.ui:180 ruleswidgetbase.ui:451
+#: ruleswidgetbase.ui:524 ruleswidgetbase.ui:597
#, no-c-format
msgid "Substring Match"
msgstr "Podreťazec"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 115
-#: rc.cpp:92 rc.cpp:107 rc.cpp:176 rc.cpp:191 rc.cpp:206
+#: ruleswidgetbase.ui:115 ruleswidgetbase.ui:185 ruleswidgetbase.ui:456
+#: ruleswidgetbase.ui:529 ruleswidgetbase.ui:602
#, no-c-format
msgid "Regular Expression"
msgstr "Regulárny výraz"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 250
-#: rc.cpp:113
+#: ruleswidgetbase.ui:147 ruleswidgetbase.ui:217 ruleswidgetbase.ui:488
+#: ruleswidgetbase.ui:561 ruleswidgetbase.ui:634
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Edit"
+msgstr "Editovať..."
+
+#: ruleswidgetbase.ui:250
#, no-c-format
msgid "Match w&hole window class"
msgstr "Použiť &celú triedu okna"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 258
-#: rc.cpp:116
+#: ruleswidgetbase.ui:258
#, no-c-format
msgid "Detect Window Properties"
msgstr "Určiť vlastnosti okna"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 286
-#: rc.cpp:119
+#: ruleswidgetbase.ui:286
#, no-c-format
msgid "&Detect"
msgstr "&Určiť"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 315
-#: rc.cpp:122
+#: ruleswidgetbase.ui:315
#, no-c-format
msgid "Window &Extra"
msgstr "&Extra pre okno"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 326
-#: rc.cpp:125
+#: ruleswidgetbase.ui:326
#, no-c-format
msgid "Window &types:"
msgstr "&Typy okien:"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 395
-#: rc.cpp:158
+#: ruleswidgetbase.ui:395
#, no-c-format
msgid "Window t&itle:"
msgstr "T&itulok okna:"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 427
-#: rc.cpp:164
+#: ruleswidgetbase.ui:427
#, no-c-format
msgid "&Machine (hostname):"
msgstr "&Počítač (hostiteľ):"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 664
-#: rc.cpp:212
+#: ruleswidgetbase.ui:664
#, no-c-format
msgid "&Geometry"
msgstr "&Geometria"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 673
-#: rc.cpp:215 rc.cpp:245 rc.cpp:263 rc.cpp:284 rc.cpp:305 rc.cpp:326
-#: rc.cpp:350 rc.cpp:371 rc.cpp:413 rc.cpp:458 rc.cpp:470 rc.cpp:479
-#: rc.cpp:488 rc.cpp:506 rc.cpp:524 rc.cpp:542 rc.cpp:560 rc.cpp:578
-#: rc.cpp:596 rc.cpp:623 rc.cpp:674 rc.cpp:683 rc.cpp:713 rc.cpp:728
-#: rc.cpp:740 rc.cpp:752 rc.cpp:764
+#: ruleswidgetbase.ui:673 ruleswidgetbase.ui:749 ruleswidgetbase.ui:798
+#: ruleswidgetbase.ui:866 ruleswidgetbase.ui:912 ruleswidgetbase.ui:958
+#: ruleswidgetbase.ui:1031 ruleswidgetbase.ui:1088 ruleswidgetbase.ui:1194
+#: ruleswidgetbase.ui:1309 ruleswidgetbase.ui:1556 ruleswidgetbase.ui:1579
+#: ruleswidgetbase.ui:1602 ruleswidgetbase.ui:1640 ruleswidgetbase.ui:1678
+#: ruleswidgetbase.ui:1716 ruleswidgetbase.ui:1754 ruleswidgetbase.ui:1809
+#: ruleswidgetbase.ui:1879 ruleswidgetbase.ui:1954 ruleswidgetbase.ui:2069
+#: ruleswidgetbase.ui:2092 ruleswidgetbase.ui:2167 ruleswidgetbase.ui:2209
+#: ruleswidgetbase.ui:2240 ruleswidgetbase.ui:2302 ruleswidgetbase.ui:2358
#, no-c-format
msgid "Do Not Affect"
msgstr "Neovplyvňovať"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 678
-#: rc.cpp:218 rc.cpp:248 rc.cpp:266 rc.cpp:287 rc.cpp:308 rc.cpp:329
-#: rc.cpp:353 rc.cpp:416 rc.cpp:491 rc.cpp:509 rc.cpp:527 rc.cpp:545
-#: rc.cpp:563 rc.cpp:599
+#: ruleswidgetbase.ui:678 ruleswidgetbase.ui:754 ruleswidgetbase.ui:803
+#: ruleswidgetbase.ui:871 ruleswidgetbase.ui:917 ruleswidgetbase.ui:963
+#: ruleswidgetbase.ui:1036 ruleswidgetbase.ui:1199 ruleswidgetbase.ui:1607
+#: ruleswidgetbase.ui:1645 ruleswidgetbase.ui:1683 ruleswidgetbase.ui:1721
+#: ruleswidgetbase.ui:1759 ruleswidgetbase.ui:1884
#, no-c-format
msgid "Apply Initially"
msgstr "Použiť na začiatku"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 683
-#: rc.cpp:221 rc.cpp:251 rc.cpp:269 rc.cpp:290 rc.cpp:311 rc.cpp:332
-#: rc.cpp:356 rc.cpp:419 rc.cpp:494 rc.cpp:512 rc.cpp:530 rc.cpp:548
-#: rc.cpp:566 rc.cpp:602
+#: ruleswidgetbase.ui:683 ruleswidgetbase.ui:759 ruleswidgetbase.ui:808
+#: ruleswidgetbase.ui:876 ruleswidgetbase.ui:922 ruleswidgetbase.ui:968
+#: ruleswidgetbase.ui:1041 ruleswidgetbase.ui:1204 ruleswidgetbase.ui:1612
+#: ruleswidgetbase.ui:1650 ruleswidgetbase.ui:1688 ruleswidgetbase.ui:1726
+#: ruleswidgetbase.ui:1764 ruleswidgetbase.ui:1889
#, no-c-format
msgid "Remember"
msgstr "Uchovať"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 688
-#: rc.cpp:224 rc.cpp:254 rc.cpp:272 rc.cpp:293 rc.cpp:314 rc.cpp:335
-#: rc.cpp:359 rc.cpp:374 rc.cpp:422 rc.cpp:461 rc.cpp:473 rc.cpp:482
-#: rc.cpp:497 rc.cpp:515 rc.cpp:533 rc.cpp:551 rc.cpp:569 rc.cpp:581
-#: rc.cpp:605 rc.cpp:626 rc.cpp:677 rc.cpp:686 rc.cpp:716 rc.cpp:731
-#: rc.cpp:743 rc.cpp:755 rc.cpp:767
+#: ruleswidgetbase.ui:688 ruleswidgetbase.ui:764 ruleswidgetbase.ui:813
+#: ruleswidgetbase.ui:881 ruleswidgetbase.ui:927 ruleswidgetbase.ui:973
+#: ruleswidgetbase.ui:1046 ruleswidgetbase.ui:1093 ruleswidgetbase.ui:1209
+#: ruleswidgetbase.ui:1314 ruleswidgetbase.ui:1561 ruleswidgetbase.ui:1584
+#: ruleswidgetbase.ui:1617 ruleswidgetbase.ui:1655 ruleswidgetbase.ui:1693
+#: ruleswidgetbase.ui:1731 ruleswidgetbase.ui:1769 ruleswidgetbase.ui:1814
+#: ruleswidgetbase.ui:1894 ruleswidgetbase.ui:1959 ruleswidgetbase.ui:2074
+#: ruleswidgetbase.ui:2097 ruleswidgetbase.ui:2172 ruleswidgetbase.ui:2214
+#: ruleswidgetbase.ui:2245 ruleswidgetbase.ui:2307 ruleswidgetbase.ui:2363
#, no-c-format
msgid "Force"
msgstr "Vynútiť"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 693
-#: rc.cpp:227 rc.cpp:257 rc.cpp:275 rc.cpp:296 rc.cpp:317 rc.cpp:338
-#: rc.cpp:362 rc.cpp:425 rc.cpp:500 rc.cpp:518 rc.cpp:536 rc.cpp:554
-#: rc.cpp:572 rc.cpp:608
+#: ruleswidgetbase.ui:693 ruleswidgetbase.ui:769 ruleswidgetbase.ui:818
+#: ruleswidgetbase.ui:886 ruleswidgetbase.ui:932 ruleswidgetbase.ui:978
+#: ruleswidgetbase.ui:1051 ruleswidgetbase.ui:1214 ruleswidgetbase.ui:1622
+#: ruleswidgetbase.ui:1660 ruleswidgetbase.ui:1698 ruleswidgetbase.ui:1736
+#: ruleswidgetbase.ui:1774 ruleswidgetbase.ui:1899
#, no-c-format
msgid "Apply Now"
msgstr "Aplikovať teraz"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 698
-#: rc.cpp:230 rc.cpp:260 rc.cpp:278 rc.cpp:299 rc.cpp:320 rc.cpp:341
-#: rc.cpp:365 rc.cpp:377 rc.cpp:428 rc.cpp:464 rc.cpp:476 rc.cpp:485
-#: rc.cpp:503 rc.cpp:521 rc.cpp:539 rc.cpp:557 rc.cpp:575 rc.cpp:584
-#: rc.cpp:611 rc.cpp:629 rc.cpp:680 rc.cpp:689 rc.cpp:719 rc.cpp:734
-#: rc.cpp:746 rc.cpp:758 rc.cpp:770
+#: ruleswidgetbase.ui:698 ruleswidgetbase.ui:774 ruleswidgetbase.ui:823
+#: ruleswidgetbase.ui:891 ruleswidgetbase.ui:937 ruleswidgetbase.ui:983
+#: ruleswidgetbase.ui:1056 ruleswidgetbase.ui:1098 ruleswidgetbase.ui:1219
+#: ruleswidgetbase.ui:1319 ruleswidgetbase.ui:1566 ruleswidgetbase.ui:1589
+#: ruleswidgetbase.ui:1627 ruleswidgetbase.ui:1665 ruleswidgetbase.ui:1703
+#: ruleswidgetbase.ui:1741 ruleswidgetbase.ui:1779 ruleswidgetbase.ui:1819
+#: ruleswidgetbase.ui:1904 ruleswidgetbase.ui:1964 ruleswidgetbase.ui:2079
+#: ruleswidgetbase.ui:2102 ruleswidgetbase.ui:2177 ruleswidgetbase.ui:2219
+#: ruleswidgetbase.ui:2250 ruleswidgetbase.ui:2312 ruleswidgetbase.ui:2368
#, no-c-format
msgid "Force Temporarily"
msgstr "Vynútiť dočasne"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 716
-#: rc.cpp:233 rc.cpp:242 rc.cpp:707 rc.cpp:725
+#: ruleswidgetbase.ui:716 ruleswidgetbase.ui:743 ruleswidgetbase.ui:2153
+#: ruleswidgetbase.ui:2203
#, no-c-format
msgid "0123456789-+,xX:"
msgstr "0123456789-+,xX:"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 724
-#: rc.cpp:236
+#: ruleswidgetbase.ui:724
#, no-c-format
msgid "&Size"
msgstr "&Veľkosť"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 732
-#: rc.cpp:239
+#: ruleswidgetbase.ui:732
#, no-c-format
msgid "&Position"
msgstr "&Pozícia"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 849
-#: rc.cpp:281
+#: ruleswidgetbase.ui:849
#, no-c-format
msgid "Maximized &horizontally"
msgstr "Maximalizované &horizontálne"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 906
-#: rc.cpp:302
+#: ruleswidgetbase.ui:906
#, no-c-format
msgid "&Fullscreen"
msgstr "&Celá obrazovka"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 952
-#: rc.cpp:323
+#: ruleswidgetbase.ui:952
#, no-c-format
msgid "Maximized &vertically"
msgstr "Maximalizované &vertikálne"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1006
-#: rc.cpp:344
+#: ruleswidgetbase.ui:1006
#, no-c-format
msgid "&Desktop"
msgstr "&Plocha"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1014
-#: rc.cpp:347
+#: ruleswidgetbase.ui:1014
#, no-c-format
msgid "Sh&aded"
msgstr "Za&balené"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1082
-#: rc.cpp:368
+#: ruleswidgetbase.ui:1082
#, no-c-format
msgid "M&inimized"
msgstr "&Minimalizované"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1116
-#: rc.cpp:383
+#: ruleswidgetbase.ui:1111
+#, no-c-format
+msgid "Default"
+msgstr ""
+
+#: ruleswidgetbase.ui:1116
#, no-c-format
msgid "No Placement"
msgstr "Bez umiestnenia"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1121
-#: rc.cpp:386
+#: ruleswidgetbase.ui:1121
#, no-c-format
msgid "Smart"
msgstr "Inteligentné"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1126
-#: rc.cpp:389
+#: ruleswidgetbase.ui:1126
#, no-c-format
msgid "Maximizing"
msgstr "Maximalizovanie"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1131
-#: rc.cpp:392
+#: ruleswidgetbase.ui:1131
#, no-c-format
msgid "Cascade"
msgstr "Kaskáda"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1136
-#: rc.cpp:395
+#: ruleswidgetbase.ui:1136
#, no-c-format
msgid "Centered"
msgstr "V strede"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1141
-#: rc.cpp:398
+#: ruleswidgetbase.ui:1141
#, no-c-format
msgid "Random"
msgstr "Náhodné"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1146
-#: rc.cpp:401
+#: ruleswidgetbase.ui:1146
#, no-c-format
msgid "Top-Left Corner"
msgstr "Ľavý horný roh"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1151
-#: rc.cpp:404
+#: ruleswidgetbase.ui:1151
#, no-c-format
msgid "Under Mouse"
msgstr "Pod myšou"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1156
-#: rc.cpp:407
+#: ruleswidgetbase.ui:1156
#, no-c-format
msgid "On Main Window"
msgstr "Na hlavné okno"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1171
-#: rc.cpp:410
+#: ruleswidgetbase.ui:1171
#, no-c-format
msgid "P&lacement"
msgstr "&Umiestnenie"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1236
-#: rc.cpp:431
+#: ruleswidgetbase.ui:1236
#, no-c-format
msgid "&Preferences"
msgstr "&Preferencie"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1247
-#: rc.cpp:434
+#: ruleswidgetbase.ui:1247
#, no-c-format
msgid "Keep &above"
msgstr "Udržiavať &nad"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1255
-#: rc.cpp:437
+#: ruleswidgetbase.ui:1255
#, no-c-format
msgid "Keep &below"
msgstr "Udržiavať &pod"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1263
-#: rc.cpp:440
+#: ruleswidgetbase.ui:1263
#, no-c-format
msgid "Skip pa&ger"
msgstr "Neuvádzať v &stránkovači"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1271
-#: rc.cpp:443
+#: ruleswidgetbase.ui:1271
#, no-c-format
msgid "Skip &taskbar"
msgstr "Neuvádzať v paneli ú&loh"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1279
-#: rc.cpp:446
+#: ruleswidgetbase.ui:1279
#, no-c-format
msgid "&No border"
msgstr "&Bez okraja"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1287
-#: rc.cpp:449
+#: ruleswidgetbase.ui:1287
#, no-c-format
msgid "Accept &focus"
msgstr "Akceptovať &fokus"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1295
-#: rc.cpp:452
+#: ruleswidgetbase.ui:1295
#, no-c-format
msgid "&Closeable"
msgstr "Dá sa &zavrieť"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1303
-#: rc.cpp:455
+#: ruleswidgetbase.ui:1303
#, no-c-format
msgid "A&ctive opacity in %"
msgstr "A&ktivovať priehľadnosť v %"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1337
-#: rc.cpp:467 rc.cpp:587
+#: ruleswidgetbase.ui:1337 ruleswidgetbase.ui:1837
#, no-c-format
msgid "0123456789"
msgstr "0123456789"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1862
-#: rc.cpp:590
+#: ruleswidgetbase.ui:1862
#, no-c-format
msgid "I&nactive opacity in %"
msgstr "&Deaktivovať priehľadnosť v %"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1870
-#: rc.cpp:593
+#: ruleswidgetbase.ui:1870
#, no-c-format
msgid "Shortcut"
msgstr "Skratka"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1919
-#: rc.cpp:614
+#: ruleswidgetbase.ui:1919
#, no-c-format
msgid "Edit..."
msgstr "Editovať..."
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1937
-#: rc.cpp:617
+#: ruleswidgetbase.ui:1937
#, no-c-format
msgid "W&orkarounds"
msgstr "&Opravy"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 1948
-#: rc.cpp:620
+#: ruleswidgetbase.ui:1948
#, no-c-format
msgid "&Focus stealing prevention"
msgstr "&Ochrana pred aktiváciou"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2035
-#: rc.cpp:662
+#: ruleswidgetbase.ui:2035
#, no-c-format
msgid "Opaque"
msgstr "Nepriehľadné"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2040
-#: rc.cpp:665
+#: ruleswidgetbase.ui:2040
#, no-c-format
msgid "Transparent"
msgstr "Priesvitné"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2055
-#: rc.cpp:668
+#: ruleswidgetbase.ui:2055
#, no-c-format
msgid "Window &type"
msgstr "&Typ okna"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2063
-#: rc.cpp:671
+#: ruleswidgetbase.ui:2063
#, no-c-format
msgid "&Moving/resizing"
msgstr "&Presun/Zmena veľkosti"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2115
-#: rc.cpp:692
+#: ruleswidgetbase.ui:2115
#, no-c-format
msgid "None"
msgstr "Žiadna"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2120
-#: rc.cpp:695
+#: ruleswidgetbase.ui:2120
#, no-c-format
msgid "Low"
msgstr "Nízka"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2125
-#: rc.cpp:698
+#: ruleswidgetbase.ui:2125
#, no-c-format
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2130
-#: rc.cpp:701
+#: ruleswidgetbase.ui:2130
#, no-c-format
msgid "High"
msgstr "Vysoká"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2135
-#: rc.cpp:704
+#: ruleswidgetbase.ui:2135
#, no-c-format
msgid "Extreme"
msgstr "Extrémna"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2161
-#: rc.cpp:710
+#: ruleswidgetbase.ui:2161
#, no-c-format
msgid "M&inimum size"
msgstr "M&inimálna veľkosť"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2192
-#: rc.cpp:722
+#: ruleswidgetbase.ui:2192
#, no-c-format
msgid "M&aximum size"
msgstr "Ma&ximálna veľkosť"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2234
-#: rc.cpp:737
+#: ruleswidgetbase.ui:2234
#, no-c-format
msgid "Ignore requested &geometry"
msgstr "Ignorovať požadovanú &pozíciu"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2293
-#: rc.cpp:749
+#: ruleswidgetbase.ui:2293
#, no-c-format
msgid "Strictly obey geometry"
msgstr "Striktne poslúchať pozíciu"
-#. i18n: file ruleswidgetbase.ui line 2349
-#: rc.cpp:761
+#: ruleswidgetbase.ui:2349
#, no-c-format
msgid "Block global shortcuts"
msgstr "Blokovať globálne skratky"
-#: ruleswidget.cpp:55
-msgid ""
-"Enable this checkbox to alter this window property for the specified window(s)."
-msgstr "Povoľte toto, ak chcete zmeniť túto vlastnosť okna pre zadané okno."
-
-#: ruleswidget.cpp:57
-msgid ""
-"Specify how the window property should be affected:"
-"<ul>"
-"<li><em>Do Not Affect:</em> The window property will not be affected and "
-"therefore the default handling for it will be used. Specifying this will block "
-"more generic window settings from taking effect.</li>"
-"<li><em>Apply Initially:</em> The window property will be only set to the given "
-"value after the window is created. No further changes will be affected.</li>"
-"<li><em>Remember:</em> The value of the window property will be remembered and "
-"every time time the window is created, the last remembered value will be "
-"applied.</li>"
-"<li><em>Force:</em> The window property will be always forced to the given "
-"value.</li>"
-"<li><em>Apply Now:</em> The window property will be set to the given value "
-"immediately and will not be affected later (this action will be deleted "
-"afterwards).</li>"
-"<li><em>Force temporarily:</em> The window property will be forced to the given "
-"value until it is hidden (this action will be deleted after the window is "
-"hidden).</li></ul>"
-msgstr ""
-"Zadajte, ako sa má ovplyvniť vlastnosť okna:"
-"<ul>"
-"<li><em>Neovplyvniť:</em> Pre vlastnosť sa použiť štandardné spracovanie. Týmto "
-"zabránite použitiu všeobecnejších nastavení.</li>"
-"<li><em>Použiť na začiatku:</em> Vlastnosť okna sa na danú hodnotu nastaví iba "
-"po vytvorení okna. Ďalšie zmeny už nebudú ovplyvnené.</li>"
-"<li><em>Uchovať:</em> Hodnota vlastnosti sa uloží a pri každom vytvorení tohto "
-"okna sa použije naposledy uložená hodnota.</li>"
-"<li><em>Vynútiť:</em> Vlastnosť okna sa vždy vynúti na danú hodnotu.</li> "
-"<li><em>Aplikovať teraz:</em> Vlastnosť okna bude nastavená na požadovanú "
-"hodnotu okamžite a nebude ovplyvnená neskôr (táto akcia sa vymaže).</li>"
-"<li><em>Vynútiť dočasne:</em> Vlastnosť okna bude dočasne vynútená na "
-"požadovanú hodnotu pokiaľ nie je skryté (táto akcia sa vymaže potom čo sa okno "
-"skryje).</li></ul>"
-
-#: ruleswidget.cpp:72
-msgid ""
-"Specify how the window property should be affected:"
-"<ul>"
-"<li><em>Do Not Affect:</em> The window property will not be affected and "
-"therefore the default handling for it will be used. Specifying this will block "
-"more generic window settings from taking effect.</li>"
-"<li><em>Force:</em> The window property will be always forced to the given "
-"value.</li>"
-"<li><em>Force temporarily:</em> The window property will be forced to the given "
-"value until it is hidden (this action will be deleted after the window is "
-"hidden).</li></ul>"
-msgstr ""
-"Zadajte, ako sa má ovplyvniť vlastnosť okna:"
-"<ul>"
-"<li><em>Neovplyvniť:</em> Pre vlastnosť sa použiť štandardné spracovanie. Týmto "
-"zabránite použitiu všeobecnejších nastavení.</li>"
-"<li><em>Vynútiť:</em> Vlastnosť okna sa vždy vynúti na danú hodnotu.</li>\n"
-"<li><em>Vynútiť dočasne:</em> Vlastnosť okna sa vynúti na danú hodnotu pokiaľ "
-"nie je skryté (táto akcia sa vymaže potom čo sa okno skryje).</li></ul>"
-
-#: ruleswidget.cpp:117
-msgid "All Desktops"
-msgstr "Všetky plochy"
-
-#: ruleswidget.cpp:652
-#, c-format
-msgid "Settings for %1"
-msgstr "Nastavenie pre %1"
-
-#: ruleswidget.cpp:654
-msgid "Unnamed entry"
-msgstr "Položka bez mena"
-
-#: ruleswidget.cpp:665
-msgid ""
-"You have specified the window class as unimportant.\n"
-"This means the settings will possibly apply to windows from all applications. "
-"If you really want to create a generic setting, it is recommended you at least "
-"limit the window types to avoid special window types."
-msgstr ""
-"Zadali ste, že trieda okna nie je dôležitá.\n"
-"To znamená, že nastavenia sa použijú na okná zo všetkých aplikácií. Ak naozaj "
-"chcete použiť všeobecné nastavenie, doporučuje sa obmedziť aspoň typy okien, "
-"aby sa zabránilo zmenám špeciálnych okien."
-
-#: ruleswidget.cpp:690
-msgid "Edit Window-Specific Settings"
-msgstr "Editovať špecifické nastavenia okna"
-
-#: ruleswidget.cpp:713
-msgid ""
-"This configuration dialog allows altering settings only for the selected window "
-"or application. Find the setting you want to affect, enable the setting using "
-"the checkbox, select in what way the setting should be affected and to which "
-"value."
-msgstr ""
-"Toto konfiguračné dialógové okno umožní zmeniť nastavenia len pre zvolené okno "
-"alebo aplikáciu. Nájdite nastavenie, ktoré chcete zmeniť, povoľte nastavenie, "
-"vyberte spôsob akým sa má uplatniť a na akú hodnotu."
-
-#: ruleswidget.cpp:717
-msgid "Consult the documentation for more details."
-msgstr "Skontrolujte dokumentáciu pre viac detailov."
-
-#: ruleswidget.cpp:749
-msgid "Edit Shortcut"
-msgstr "Editovať skratky"
-
#~ msgid "KWin"
#~ msgstr "KWin"