summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-26 11:42:52 +0000
committerTDE Weblate <weblate@mirror.git.trinitydesktop.org>2018-12-26 11:42:52 +0000
commit54a7c0fcde1c0999303d9895f0965a72849587be (patch)
treef10ece3b2257f911035c3e1a1efa6da046c16057 /tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
parentf952c65dd52514e68d6569a0823d6c2d833ae367 (diff)
downloadtde-i18n-54a7c0fcde1c0999303d9895f0965a72849587be.tar.gz
tde-i18n-54a7c0fcde1c0999303d9895f0965a72849587be.zip
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate. Translation: tdeutils/kcmlirc Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/tdeutils/kcmlirc/
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po436
1 files changed, 190 insertions, 246 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po b/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
index 6d3da9a917..d61768072b 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmlirc\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-25 19:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-23 15:56+0200\n"
"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
@@ -17,13 +17,13 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Jozef Říha"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
@@ -31,8 +31,8 @@ msgstr "jose1711@gmail.com"
#: addaction.cpp:99
msgid ""
-"You did not select a mode of that remote control. Please use %1, or revert back "
-"to select a different mode."
+"You did not select a mode of that remote control. Please use %1, or revert "
+"back to select a different mode."
msgstr ""
"Nevybrali ste režim tohto diaľkového ovládača. Prosím, použite %1 alebosa "
"vráťte a vyberte iný režim."
@@ -49,592 +49,549 @@ msgstr "<anonymné>"
msgid "anonymous"
msgstr "anonymné"
-#: editaction.cpp:65 editaction.cpp:108 kcmlirc.cpp:132
+#: editaction.cpp:65 editaction.cpp:108 kcmlirc.cpp:133
msgid "[Exit current mode]"
msgstr "[Ukončiť aktuálny režim]"
-#: kcmlirc.cpp:55
+#: kcmlirc.cpp:56
msgid "TDE Lirc"
msgstr "TDE Lirc"
-#: kcmlirc.cpp:55
+#: kcmlirc.cpp:56
msgid "The TDE IR Remote Control System"
msgstr "TDE systém IR diaľkového ovládania"
-#: kcmlirc.cpp:55
+#: kcmlirc.cpp:56
msgid ""
-"Use this to configure TDE's infrared remote control system in order to control "
-"any TDE application with your infrared remote control."
+"Use this to configure TDE's infrared remote control system in order to "
+"control any TDE application with your infrared remote control."
msgstr ""
"Použite toto pre nastavenie TDE systému správy infračerveného ovládania, aby "
"ste mohli ovládať akúkoľvek TDE aplikáciu vaším diaľkovým ovládačom."
-#: kcmlirc.cpp:57
+#: kcmlirc.cpp:58
msgid ""
-"<h1>Remote Controls</h1>"
-"<p>This module allows you to configure bindings between your remote controls "
-"and TDE applications. Simply select your remote control and click Add under the "
-"Actions/Buttons list. If you want TDE to attempt to automatically assign "
-"buttons to a supported application's actions, try clicking the Auto-Populate "
-"button.</p>"
-"<p>To view the recognised applications and remote controls, simply select the "
-"<em>Loaded Extensions</em> tab.</p>"
+"<h1>Remote Controls</h1><p>This module allows you to configure bindings "
+"between your remote controls and TDE applications. Simply select your remote "
+"control and click Add under the Actions/Buttons list. If you want TDE to "
+"attempt to automatically assign buttons to a supported application's "
+"actions, try clicking the Auto-Populate button.</p><p>To view the recognised "
+"applications and remote controls, simply select the <em>Loaded Extensions</"
+"em> tab.</p>"
msgstr ""
-"<h1>Diaľkové ovládanie</h1>"
-"<p>Tento modul vám umožní nastaviť asociácie mezi tlačidlami vašeho ovládača a "
-"TDE aplikáciami. Jednoducho vyberte na tlačidlo a kliknite na Pridať pod "
-"zoznamom Akcií/Tlačidiel. V prípade, že chcete, aby sa TDE pokúsil automaticky "
-"priradiť tlačidlá k podporovaným aplikáciám, kliknite na Auto-vyplniť</p>"
-"<p>Pre zobrazenie podporovaných aplikácií a tlačidiel, jednoducho vyberte panel "
-"<em>Načítané rozšírenia</em>.</p>"
-
-#: kcmlirc.cpp:61
+"<h1>Diaľkové ovládanie</h1><p>Tento modul vám umožní nastaviť asociácie mezi "
+"tlačidlami vašeho ovládača a TDE aplikáciami. Jednoducho vyberte na tlačidlo "
+"a kliknite na Pridať pod zoznamom Akcií/Tlačidiel. V prípade, že chcete, aby "
+"sa TDE pokúsil automaticky priradiť tlačidlá k podporovaným aplikáciám, "
+"kliknite na Auto-vyplniť</p><p>Pre zobrazenie podporovaných aplikácií a "
+"tlačidiel, jednoducho vyberte panel <em>Načítané rozšírenia</em>.</p>"
+
+#: kcmlirc.cpp:62
msgid ""
"The Infrared Remote Control software is not currently running. This "
-"configuration module will not work properly without it. Would you like to start "
-"it now?"
+"configuration module will not work properly without it. Would you like to "
+"start it now?"
msgstr ""
-"Software pre diaľkové ovládače momentálne nebeží. Bez neho tento modul nebude "
-"správne fungovať. Chcete ho spustiť?"
+"Software pre diaľkové ovládače momentálne nebeží. Bez neho tento modul "
+"nebude správne fungovať. Chcete ho spustiť?"
-#: kcmlirc.cpp:61
+#: kcmlirc.cpp:62
msgid "Software Not Running"
msgstr "Software nebeží"
-#: kcmlirc.cpp:61
+#: kcmlirc.cpp:62
msgid "Start"
msgstr "Spustiť"
-#: kcmlirc.cpp:61 kcmlirc.cpp:66
+#: kcmlirc.cpp:62 kcmlirc.cpp:67
msgid "Do Not Start"
msgstr "Nespúšťať"
-#: kcmlirc.cpp:66
+#: kcmlirc.cpp:67
msgid ""
-"Would you like the infrared remote control software to start automatically when "
-"you begin TDE?"
+"Would you like the infrared remote control software to start automatically "
+"when you begin TDE?"
msgstr ""
"Chcete po spustení TDE software pre diaľkové ovládača automaticky spustiť?"
-#: kcmlirc.cpp:66
+#: kcmlirc.cpp:67
msgid "Automatically Start?"
msgstr "Automaticky spustiť?"
-#: kcmlirc.cpp:66
+#: kcmlirc.cpp:67
msgid "Start Automatically"
msgstr "Spustiť automaticky"
-#: kcmlirc.cpp:336
+#: kcmlirc.cpp:337
msgid "Are you sure you want to remove %1 and all its actions?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť %1 aj všetky jeho akcie?"
-#: kcmlirc.cpp:336
+#: kcmlirc.cpp:337
msgid "Erase Actions?"
msgstr "Odstrániť akcie?"
-#: kcmlirc.cpp:358
+#: kcmlirc.cpp:359
msgid ""
"You may only drag the selected items onto a mode of the same remote control"
msgstr ""
"Vybrané položky môžete ťahať iba na režim toho istého diaľkového ovládača"
-#: kcmlirc.cpp:358
+#: kcmlirc.cpp:359
msgid "You May Not Drag Here"
msgstr "Sem nemôžete ťahať"
-#: kcmlirc.cpp:380
+#: kcmlirc.cpp:381
msgid "Actions <i>always</i> available"
msgstr "Akcie <i>vždy</i> k dispozícii"
-#: kcmlirc.cpp:380
+#: kcmlirc.cpp:381
msgid "Actions available only in mode <b>%1</b>"
msgstr "Akcie k dispozícii iba v režime <b>%1</b>"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 94
-#: kcmlirc.cpp:441 kcmlirc.cpp:471 kcmlirc.cpp:476 rc.cpp:12
+#: kcmlirc.cpp:424 kcmlircbase.ui.h:28
+msgid "Default"
+msgstr ""
+
+#: addactionbase.ui:94 kcmlirc.cpp:442 kcmlirc.cpp:472 kcmlirc.cpp:477
#, no-c-format
msgid "Applications"
msgstr "Aplikácie"
-#. i18n: file newmode.ui line 25
-#: kcmlirc.cpp:450 kcmlirc.cpp:473 kcmlirc.cpp:486 rc.cpp:336
+#: kcmlirc.cpp:451 kcmlirc.cpp:474 kcmlirc.cpp:487 newmode.ui:25
#, no-c-format
msgid "Remote Controls"
msgstr "Diaľkové ovládače"
-#: kcmlirc.cpp:470 kcmlirc.cpp:484 kcmlirc.cpp:494
+#: kcmlirc.cpp:471 kcmlirc.cpp:485 kcmlirc.cpp:495
msgid "Information on <b>%1</b>:"
msgstr "Informácie o <b>%1</b>:"
-#: kcmlirc.cpp:472
+#: kcmlirc.cpp:473
msgid "Number of Applications"
msgstr "Počet aplikácií"
-#: kcmlirc.cpp:474
+#: kcmlirc.cpp:475
msgid "Number of Remote Controls"
msgstr "Počet diaľkových ovládačov"
-#: kcmlirc.cpp:480 kcmlirc.cpp:490
+#: kcmlirc.cpp:481 kcmlirc.cpp:491
msgid "Extension Name"
msgstr "Meno rozšírenia"
-#: kcmlirc.cpp:481 kcmlirc.cpp:491
+#: kcmlirc.cpp:482 kcmlirc.cpp:492
msgid "Extension Author"
msgstr "Autor rozšírenia"
-#: kcmlirc.cpp:482
+#: kcmlirc.cpp:483
msgid "Application Identifier"
msgstr "Identifikátor aplikácie"
-#: kcmlirc.cpp:483
+#: kcmlirc.cpp:484
msgid "Number of Actions"
msgstr "Počet akcií"
-#: kcmlirc.cpp:492
+#: kcmlirc.cpp:493
msgid "Remote Control Identifier"
msgstr "Identifikátor diaľkového ovládača"
-#: kcmlirc.cpp:493
+#: kcmlirc.cpp:494
msgid "Number of Buttons"
msgstr "Počet tlačidiel"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 17
-#: rc.cpp:3
+#: kcmlircbase.ui.h:27
+msgid "Remote Control"
+msgstr "Diaľkové ovládanie"
+
+#: kcmlircbase.ui.h:29
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikona"
+
+#: addactionbase.ui:17
#, no-c-format
msgid "Add Action"
msgstr "Pridať akciu"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 24
-#: rc.cpp:6
+#: addactionbase.ui:24
#, no-c-format
msgid "Select Action to Carry Out on Button Press"
msgstr "Vyberte akcie, ktoré sa majú vykonať po stlačení tlačidla"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 60
-#: rc.cpp:9
+#: addactionbase.ui:60
#, no-c-format
msgid "I wish to select an &application below for usage:"
msgstr "Chcem si vybrať &aplikáciu z nasledujúcich:"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 159
-#: rc.cpp:15
+#: addactionbase.ui:159
#, no-c-format
msgid "I wish to manually select a &function from a running program"
msgstr "Chcem si ručne vybrať &funkciu z bežiaceho programu"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 184
-#: rc.cpp:18
+#: addactionbase.ui:184
#, no-c-format
msgid "I wish to change the remote control's &mode"
msgstr "Chcem zmeniť &režim diaľkového ovládača"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 213
-#: rc.cpp:21
+#: addactionbase.ui:213
#, no-c-format
msgid "Select Button to Configure"
msgstr "Vyberte tlačidlo, ktoré chcete nastaviť"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 224
-#: rc.cpp:24
+#: addactionbase.ui:224
#, no-c-format
msgid ""
"You are attempting to configure an action for a button on [remote] (in mode "
"[mode]). Press a button on this remote control or select from the list."
msgstr ""
-"Pokúšate sa nastaviť akciu na tlačidle ovládača. Stlačte tlačidlo na ovládači "
-"alebo ho vyberte zo zoznamu."
+"Pokúšate sa nastaviť akciu na tlačidle ovládača. Stlačte tlačidlo na "
+"ovládači alebo ho vyberte zo zoznamu."
-#. i18n: file addactionbase.ui line 258
-#: rc.cpp:27 rc.cpp:294
+#: addactionbase.ui:258 kcmlircbase.ui:227
#, no-c-format
msgid "Button"
msgstr "Tlačidlo"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 308
-#: rc.cpp:30 rc.cpp:69
+#: addactionbase.ui:308 addactionbase.ui:482
#, no-c-format
msgid "Select Program Function"
msgstr "Vyberte funkciu programu"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 324
-#: rc.cpp:33 rc.cpp:297
+#: addactionbase.ui:324 kcmlircbase.ui:238
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Program"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 335
-#: rc.cpp:36
+#: addactionbase.ui:335
#, no-c-format
msgid "IR Kick"
msgstr "IR Kick"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 343
-#: rc.cpp:39
+#: addactionbase.ui:343
#, no-c-format
msgid "Xine"
msgstr "Xine"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 351
-#: rc.cpp:42 rc.cpp:45
+#: addactionbase.ui:351 addactionbase.ui:358
#, no-c-format
msgid "kicker"
msgstr "kicker"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 367
-#: rc.cpp:48 rc.cpp:57
+#: addactionbase.ui:367 addactionbase.ui:390
#, no-c-format
msgid "noatun"
msgstr "noatun"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 374
-#: rc.cpp:51
+#: addactionbase.ui:374
#, no-c-format
msgid "Marquis"
msgstr "Marquis"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 382
-#: rc.cpp:54
+#: addactionbase.ui:382
#, no-c-format
msgid "Noatun"
msgstr "Noatun"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 429
-#: rc.cpp:60 rc.cpp:75 rc.cpp:159 rc.cpp:300
+#: addactionbase.ui:429 addactionbase.ui:541 editactionbase.ui:34
+#: kcmlircbase.ui:249
#, no-c-format
msgid "Function"
msgstr "Funkcia"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 440
-#: rc.cpp:63
+#: addactionbase.ui:440
#, no-c-format
msgid "Parameter"
msgstr "Parameter"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 451
-#: rc.cpp:66
+#: addactionbase.ui:451
#, no-c-format
msgid "Prototype"
msgstr "Prototyp"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 507
-#: rc.cpp:72
+#: addactionbase.ui:507
#, no-c-format
msgid "&Perform a function in the application:"
msgstr "Vykonať &funkciu aplikácie:"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 563
-#: rc.cpp:81
+#: addactionbase.ui:552 editactionbase.ui:603 kcmlircbase.ui:260
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Options"
+msgstr "<b>Možnosti</b>"
+
+#: addactionbase.ui:563
#, no-c-format
msgid "Description"
msgstr "Popis"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 594
-#: rc.cpp:84
+#: addactionbase.ui:594
#, no-c-format
msgid "&Just start the application. Do not do anything else."
msgstr "&Iba spustiť aplikáciu. Nič iné nerobiť."
-#. i18n: file addactionbase.ui line 623
-#: rc.cpp:87
+#: addactionbase.ui:623
#, no-c-format
msgid "Populate Parameters"
msgstr "Vyplniť parametre"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 632
-#: rc.cpp:90
+#: addactionbase.ui:632
#, no-c-format
msgid "Option Description"
msgstr "Popis voľby"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 643
-#: rc.cpp:93
+#: addactionbase.ui:643
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 654
-#: rc.cpp:96
+#: addactionbase.ui:654
#, no-c-format
msgid "Type"
msgstr "Typ"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 665
-#: rc.cpp:99
+#: addactionbase.ui:665
#, no-c-format
msgid "Place"
msgstr "Umiestnenie"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 727
-#: rc.cpp:102
+#: addactionbase.ui:727
#, no-c-format
msgid "Parameter:"
msgstr "Parameter:"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 976
-#: rc.cpp:105
+#: addactionbase.ui:976
#, no-c-format
msgid "Finishing Up"
msgstr "Dokončujem"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 992
-#: rc.cpp:108
+#: addactionbase.ui:992
#, no-c-format
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Rôzne možnosti"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1014
-#: rc.cpp:111
+#: addactionbase.ui:1014
#, no-c-format
msgid "This action is &repeatable if the button is held down"
msgstr "Táto akcia sa má &opakovať pri držaní tlačidla"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1022
-#: rc.cpp:114
+#: addactionbase.ui:1022
#, no-c-format
msgid "This action causes the application to &start if not already running"
msgstr "Táto akcia &spustí aplikáciu, ak ešte nebeží"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1058
-#: rc.cpp:117 rc.cpp:213
+#: addactionbase.ui:1058 editactionbase.ui:741
#, no-c-format
msgid "Multiple Instances"
msgstr "Viacnásobné inštancie"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1086
-#: rc.cpp:120 rc.cpp:216
+#: addactionbase.ui:1086 editactionbase.ui:769
#, no-c-format
msgid ""
"This application may have multiple instances. In the case of having multiple "
"instances at once when this action should be executed, choose a course of "
"action:"
msgstr ""
-"Táto aplikácia môže bežať naraz viackrát. V prípade, že ich beží niekoľko pri "
-"vykonaní tejto akcie, vyberte, čo sa má stať:"
+"Táto aplikácia môže bežať naraz viackrát. V prípade, že ich beží niekoľko "
+"pri vykonaní tejto akcie, vyberte, čo sa má stať:"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1123
-#: rc.cpp:123 rc.cpp:219
+#: addactionbase.ui:1123 editactionbase.ui:806
#, no-c-format
msgid "&Ignore the action"
msgstr "&Ignorovať akciu"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1137
-#: rc.cpp:126
+#: addactionbase.ui:1137
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance hi&ghest in the window stacking order"
msgstr "Poslať akciu naj&vyššie na ploche"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1148
-#: rc.cpp:129 rc.cpp:225
+#: addactionbase.ui:1148 editactionbase.ui:831
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance &lowest in window stacking order"
msgstr "Poslať akciu naj&nižšie na ploche"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1159
-#: rc.cpp:132
+#: addactionbase.ui:1159
#, no-c-format
msgid "Send the action to &all instances"
msgstr "Poslať akciu &všetkých inštanciám"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1188
-#: rc.cpp:135
+#: addactionbase.ui:1188
#, no-c-format
msgid "Select Required Mode Change"
msgstr "Vyberte požadovanú zmenu režimu"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1216
-#: rc.cpp:138
+#: addactionbase.ui:1216
#, no-c-format
msgid "&Switch to mode:"
msgstr "&Prepnúť do režimu:"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1247
-#: rc.cpp:141
+#: addactionbase.ui:1247
#, no-c-format
msgid "Mode"
msgstr "Režim"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1295
-#: rc.cpp:144
+#: addactionbase.ui:1295
#, no-c-format
msgid "&Exit current mode"
msgstr "&Ukončiť aktuálny režim"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1323
-#: rc.cpp:147
+#: addactionbase.ui:1323
#, no-c-format
msgid "<b>Options</b>"
msgstr "<b>Možnosti</b>"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1345
-#: rc.cpp:150 rc.cpp:207
+#: addactionbase.ui:1345 editactionbase.ui:694
#, no-c-format
msgid "E&xecute all other actions before mode change (in original mode)"
msgstr "&Vykonať všetky ostatné akcie pred zmenou režimu (v pôvodnom režime)"
-#. i18n: file addactionbase.ui line 1356
-#: rc.cpp:153 rc.cpp:210
+#: addactionbase.ui:1356 editactionbase.ui:708
#, no-c-format
msgid "Exec&ute all actions after mode change (in new mode)"
msgstr "Vy&konať všetky ostatné akcie po zmene režimu (v novom režime)"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 16
-#: rc.cpp:156
+#: editactionbase.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Action"
msgstr "Úprava akcie"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 89
-#: rc.cpp:162
+#: editactionbase.ui:89
#, no-c-format
msgid "O&bject:"
msgstr "O&bjekt:"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 125
-#: rc.cpp:165
+#: editactionbase.ui:125
#, no-c-format
msgid "&Perform function:"
msgstr "&Vykonať funkciu:"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 149
-#: rc.cpp:168
+#: editactionbase.ui:149
#, no-c-format
msgid "Just start application"
msgstr "Iba spustiť aplikáciu"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 162
-#: rc.cpp:171
+#: editactionbase.ui:162
#, no-c-format
msgid "Fu&nction:"
msgstr "Fu&nkcia:"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 173
-#: rc.cpp:174
+#: editactionbase.ui:173
#, no-c-format
msgid "&Application:"
msgstr "&Aplikácia:"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 205
-#: rc.cpp:177
+#: editactionbase.ui:205
#, no-c-format
msgid "&Use application:"
msgstr "&Použiť aplikáciu:"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 219
-#: rc.cpp:180
+#: editactionbase.ui:219
#, no-c-format
msgid "App&lication:"
msgstr "Ap&likácia:"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 230
-#: rc.cpp:183
+#: editactionbase.ui:230
#, no-c-format
msgid "Use &DCOP:"
msgstr "Použiť &DCOP:"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 518
-#: rc.cpp:186
+#: editactionbase.ui:518
#, no-c-format
msgid "A&pplication/DCOP options:"
msgstr "Možnosti pre &aplikáciu/DCOP:"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 556
-#: rc.cpp:189
+#: editactionbase.ui:556
#, no-c-format
msgid "Change &mode to:"
msgstr "Zmeniť &režim na:"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 614
-#: rc.cpp:195
+#: editactionbase.ui:614
#, no-c-format
msgid "<b>DCOP/Application Action Options</b>"
msgstr "<b>Možnosti akcie DCOP/aplikácie</b>"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 636
-#: rc.cpp:198
+#: editactionbase.ui:636
#, no-c-format
msgid "&Action repeats if button is held down"
msgstr "&Akcia sa opakuje pri držaní tlačidla"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 644
-#: rc.cpp:201
+#: editactionbase.ui:644
#, no-c-format
msgid "&Start program/service if not already running"
msgstr "&Spustiť program/službu, ak ešte nebeží"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 669
-#: rc.cpp:204
+#: editactionbase.ui:669
#, no-c-format
msgid "<b>Mode Change Options</b>"
msgstr "<b>Možnosti zmeny režimu</b>"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 820
-#: rc.cpp:222
+#: editactionbase.ui:820
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance hi&ghest in window stacking order"
msgstr "Poslať akciu inštancii naj&vyššie na ploche"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 842
-#: rc.cpp:228
+#: editactionbase.ui:842
#, no-c-format
msgid "Send the action to all i&nstances"
msgstr "Poslať akciu všetkým inštanciám"
-#. i18n: file editactionbase.ui line 889
-#: rc.cpp:234
+#: editactionbase.ui:886
+#, no-c-format
+msgid "&Help"
+msgstr ""
+
+#: editactionbase.ui:889
#, no-c-format
msgid "F1"
msgstr "F1"
-#. i18n: file editmodebase.ui line 16
-#: rc.cpp:243
+#: editactionbase.ui:917 editmodebase.ui:246 newmode.ui:111 selectprofile.ui:88
+#, no-c-format
+msgid "&OK"
+msgstr ""
+
+#: editactionbase.ui:931 editmodebase.ui:254 newmode.ui:119 selectprofile.ui:99
+#, no-c-format
+msgid "&Cancel"
+msgstr ""
+
+#: editmodebase.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Mode"
msgstr "Úprava režimu"
-#. i18n: file editmodebase.ui line 27
-#: rc.cpp:246
+#: editmodebase.ui:27
#, no-c-format
msgid "<b>Description</b>"
msgstr "<b>Popis</b>"
-#. i18n: file editmodebase.ui line 57
-#: rc.cpp:249
+#: editmodebase.ui:57
#, no-c-format
msgid "&Icon for system tray:"
msgstr "&Ikona pre systémovú lištu:"
-#. i18n: file editmodebase.ui line 130
-#: rc.cpp:252
+#: editmodebase.ui:130
#, no-c-format
msgid "&Mode name:"
msgstr "&Meno režimu:"
-#. i18n: file editmodebase.ui line 160
-#: rc.cpp:255
+#: editmodebase.ui:160
#, no-c-format
msgid "<b>Behavior</b>"
msgstr "<b>Správanie</b>"
-#. i18n: file editmodebase.ui line 182
-#: rc.cpp:258
+#: editmodebase.ui:182
#, no-c-format
msgid "Mo&de is the default for its remote control"
msgstr "&Režim je štandardný pre tento ovládač"
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 17
-#: rc.cpp:267
+#: kcmlircbase.ui:17
#, no-c-format
msgid "Linux Infrared Remote Control"
msgstr "Diaľkové ovládanie Linuxu"
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 38
-#: rc.cpp:270
+#: kcmlircbase.ui:38
#, no-c-format
msgid "Controller Functions"
msgstr "Funkcie ovládača"
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 75
-#: rc.cpp:273
+#: kcmlircbase.ui:75
#, no-c-format
msgid ""
"There are currently no remote controls available. You must first set up LIRC "
@@ -643,100 +600,87 @@ msgstr ""
"Momentálne nie je dostupné žiadne diaľkové ovládanie. Najprv musíte správne "
"nastaviť LIRC, navštívte www.lirc.org, kde nájdete viac informácií."
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 104
-#: rc.cpp:276
+#: kcmlircbase.ui:104
#, no-c-format
msgid "Remote controls and modes:"
msgstr "Diaľkové ovládače a režimy:"
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 110
-#: rc.cpp:279 rc.cpp:282
+#: kcmlircbase.ui:110 kcmlircbase.ui:121
#, no-c-format
msgid "New Column"
msgstr "Nový stĺpec"
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 176
-#: rc.cpp:285
+#: kcmlircbase.ui:176
#, no-c-format
msgid "&Add..."
msgstr "&Pridať..."
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 187
-#: rc.cpp:288
+#: kcmlircbase.ui:187
#, no-c-format
msgid "&Edit..."
msgstr "&Upraviť..."
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 271
-#: rc.cpp:306
+#: kcmlircbase.ui:198
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "&Remove"
+msgstr "O&dstrániť"
+
+#: kcmlircbase.ui:271
#, no-c-format
msgid "Notes"
msgstr "Poznámky"
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 342
-#: rc.cpp:309
+#: kcmlircbase.ui:342
#, no-c-format
msgid "Auto-Populate..."
msgstr "Auto-vyplniť..."
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 356
-#: rc.cpp:312
+#: kcmlircbase.ui:356
#, no-c-format
msgid "A&dd..."
msgstr "&Pridať..."
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 367
-#: rc.cpp:315
+#: kcmlircbase.ui:367
#, no-c-format
msgid "Ed&it..."
msgstr "&Upraviť..."
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 378
-#: rc.cpp:318
+#: kcmlircbase.ui:378
#, no-c-format
msgid "Re&move"
msgstr "O&dstrániť"
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 395
-#: rc.cpp:321
+#: kcmlircbase.ui:395
#, no-c-format
msgid "Loaded Extensions"
msgstr "Načítané rozšírenia"
-#. i18n: file kcmlircbase.ui line 411
-#: rc.cpp:324 rc.cpp:327
+#: kcmlircbase.ui:411 kcmlircbase.ui:452
#, no-c-format
msgid "Name"
msgstr "Meno"
-#. i18n: file newmode.ui line 16
-#: rc.cpp:333
+#: kcmlircbase.ui:463
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Information"
+msgstr "&Ignorovať akciu"
+
+#: newmode.ui:16
#, no-c-format
msgid "New Mode"
msgstr "Nový režim"
-#. i18n: file newmode.ui line 54
-#: rc.cpp:339
+#: newmode.ui:54
#, no-c-format
msgid "Name:"
msgstr "Meno:"
-#. i18n: file selectprofile.ui line 16
-#: rc.cpp:348
+#: selectprofile.ui:16
#, no-c-format
msgid "Select Profile to Add"
msgstr "Vyberte profil, ktorý sa má pridať"
-#. i18n: file selectprofile.ui line 25
-#: rc.cpp:351
+#: selectprofile.ui:25
#, no-c-format
msgid "Profile Name"
msgstr "Meno profilu"
-
-#: kcmlircbase.ui.h:27
-msgid "Remote Control"
-msgstr "Diaľkové ovládanie"
-
-#: kcmlircbase.ui.h:29
-msgid "Icon"
-msgstr "Ikona"