summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2012-03-23 20:29:21 -0500
committerDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2012-03-23 20:29:21 -0500
commite1985e57ad08f87b94beab55d7e32daf0d03035f (patch)
treed91bf87e576d3aaa6199f954ea8750c3d9b53d3f /tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
parent0a3068399e3af480a253ac401793c0e6afadde3e (diff)
downloadtde-i18n-e1985e57ad08f87b94beab55d7e32daf0d03035f.tar.gz
tde-i18n-e1985e57ad08f87b94beab55d7e32daf0d03035f.zip
Fix KDE -> TDE branding.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po28
1 files changed, 14 insertions, 14 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po b/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
index e47489e5e9..73fa259db5 100644
--- a/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
@@ -53,27 +53,27 @@ msgid "[Exit current mode]"
msgstr "[Ukončiť aktuálny režim]"
#: kcmlirc.cpp:55
-msgid "KDE Lirc"
-msgstr "KDE Lirc"
+msgid "TDE Lirc"
+msgstr "TDE Lirc"
#: kcmlirc.cpp:55
-msgid "The KDE IR Remote Control System"
-msgstr "KDE systém IR diaľkového ovládania"
+msgid "The TDE IR Remote Control System"
+msgstr "TDE systém IR diaľkového ovládania"
#: kcmlirc.cpp:55
msgid ""
-"Use this to configure KDE's infrared remote control system in order to control "
-"any KDE application with your infrared remote control."
+"Use this to configure TDE's infrared remote control system in order to control "
+"any TDE application with your infrared remote control."
msgstr ""
-"Použite toto pre nastavenie KDE systému správy infračerveného ovládania, aby "
-"ste mohli ovládať akúkoľvek KDE aplikáciu vaším diaľkovým ovládačom."
+"Použite toto pre nastavenie TDE systému správy infračerveného ovládania, aby "
+"ste mohli ovládať akúkoľvek TDE aplikáciu vaším diaľkovým ovládačom."
#: kcmlirc.cpp:57
msgid ""
"<h1>Remote Controls</h1>"
"<p>This module allows you to configure bindings between your remote controls "
-"and KDE applications. Simply select your remote control and click Add under the "
-"Actions/Buttons list. If you want KDE to attempt to automatically assign "
+"and TDE applications. Simply select your remote control and click Add under the "
+"Actions/Buttons list. If you want TDE to attempt to automatically assign "
"buttons to a supported application's actions, try clicking the Auto-Populate "
"button.</p>"
"<p>To view the recognised applications and remote controls, simply select the "
@@ -81,8 +81,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"<h1>Diaľkové ovládanie</h1>"
"<p>Tento modul vám umožní nastaviť asociácie mezi tlačidlami vašeho ovládača a "
-"KDE aplikáciami. Jednoducho vyberte na tlačidlo a kliknite na Pridať pod "
-"zoznamom Akcií/Tlačidiel. V prípade, že chcete, aby sa KDE pokúsil automaticky "
+"TDE aplikáciami. Jednoducho vyberte na tlačidlo a kliknite na Pridať pod "
+"zoznamom Akcií/Tlačidiel. V prípade, že chcete, aby sa TDE pokúsil automaticky "
"priradiť tlačidlá k podporovaným aplikáciám, kliknite na Auto-vyplniť</p>"
"<p>Pre zobrazenie podporovaných aplikácií a tlačidiel, jednoducho vyberte panel "
"<em>Načítané rozšírenia</em>.</p>"
@@ -111,9 +111,9 @@ msgstr "Nespúšťať"
#: kcmlirc.cpp:66
msgid ""
"Would you like the infrared remote control software to start automatically when "
-"you begin KDE?"
+"you begin TDE?"
msgstr ""
-"Chcete po spustení KDE software pre diaľkové ovládača automaticky spustiť?"
+"Chcete po spustení TDE software pre diaľkové ovládača automaticky spustiť?"
#: kcmlirc.cpp:66
msgid "Automatically Start?"