summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sl/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2013-01-26 13:14:50 -0600
committerTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2013-01-26 13:14:50 -0600
commit3c57d86c364054763ef7485790afd290cfde004f (patch)
tree2deda065aeb1fc887774bf47de2364be5eded0c5 /tde-i18n-sl/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po
parent542a9e5e840b905c97d21bc5b83bda95a4a71582 (diff)
downloadtde-i18n-3c57d86c364054763ef7485790afd290cfde004f.tar.gz
tde-i18n-3c57d86c364054763ef7485790afd290cfde004f.zip
Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sl/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po')
-rw-r--r--tde-i18n-sl/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po407
1 files changed, 407 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-sl/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po b/tde-i18n-sl/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po
new file mode 100644
index 0000000000..c78f402a58
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-sl/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po
@@ -0,0 +1,407 @@
+# translation of kwalletmanager.po to Slovenščina
+# Translation of kwalletmanager.po to Slovenian
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+#
+# Gregor Rakar <gregor.rakar@kiss.si>, 2003, 2004, 2005.
+# Andrej Vernekar <andrej.vernekar@moj.net>, 2005.
+# Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>, 2006, 2007.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: kwalletmanager\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-07-08 01:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-15 02:27+0200\n"
+"Last-Translator: Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>\n"
+"Language-Team: Slovenščina <lugos-slo@lugos.si>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || "
+"n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Gregor Rakar,Andrej Vernekar"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "gregor.rakar@kiss.si,andrej.vernekar@moj.net"
+
+#: allyourbase.cpp:197
+msgid "An entry by the name '%1' already exists. Would you like to continue?"
+msgstr "Vnos z imenom »%1« že obstaja. Želite nadaljevati?"
+
+#: allyourbase.cpp:220
+msgid "A folder by the name '%1' already exists. What would you like to do?"
+msgstr "Mapa z imenom »%1« že obstaja. Kaj želite storiti?"
+
+#: allyourbase.cpp:353
+msgid "Folders"
+msgstr "Mape"
+
+#: allyourbase.cpp:397
+msgid "An unexpected error occurred trying to drop the item"
+msgstr "Prišlo je do nepričakovane napake pri poskusu opuščanja postavke"
+
+#: allyourbase.cpp:479
+msgid "An unexpected error occurred trying to drop the entry"
+msgstr "Prišlo je do nepričakovane napake pri poskusu opuščanja vnosa"
+
+#: allyourbase.cpp:508
+msgid ""
+"An unexpected error occurred trying to delete the original folder, but the "
+"folder has been copied successfully"
+msgstr ""
+"Prišlo je do nepričakovane napake pri poskusu brisanja prvotne mape, vendar je "
+"bila mapa uspešno prekopirana"
+
+#: allyourbase.cpp:659
+msgid "That wallet file already exists. You cannot overwrite wallets."
+msgstr "Ta listnica že obstaja. Listnic ne morete nadomestiti."
+
+#: kwalleteditor.cpp:81
+msgid "&Show values"
+msgstr "Pri&kaži vrednosti"
+
+#: kwalleteditor.cpp:161
+msgid "&New Folder..."
+msgstr "&Nova mapa ..."
+
+#: kwalleteditor.cpp:167
+msgid "&Delete Folder"
+msgstr "Z&briši mapo"
+
+#: kwalleteditor.cpp:175 kwalletpopup.cpp:45
+msgid "Change &Password..."
+msgstr "Spremeni &geslo ..."
+
+#: kwalleteditor.cpp:181
+msgid "&Merge Wallet..."
+msgstr "Zdru&ži listnico ..."
+
+#: kwalleteditor.cpp:187
+msgid "&Import XML..."
+msgstr "&Uvozi XML ..."
+
+#: kwalleteditor.cpp:193
+msgid "&Export..."
+msgstr "I&zvozi ..."
+
+#: kwalleteditor.cpp:219
+msgid ""
+"This wallet was forced closed. You must reopen it to continue working with it."
+msgstr ""
+"Ta listnica je morala biti zaprta. Da bi spet lahko delali z njo, jo morate "
+"spet odpreti."
+
+#: kwalleteditor.cpp:254
+msgid "Passwords"
+msgstr "Gesla"
+
+#: kwalleteditor.cpp:255
+msgid "Maps"
+msgstr "Zemljevidi"
+
+#: kwalleteditor.cpp:256
+msgid "Binary Data"
+msgstr "Dvojiški podatki"
+
+#: kwalleteditor.cpp:257
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznano"
+
+#: kwalleteditor.cpp:296
+msgid "Are you sure you wish to delete the folder '%1' from the wallet?"
+msgstr "Ste prepričani, da želite zbrisati mapo »%1« iz listnice?"
+
+#: kwalleteditor.cpp:300
+msgid "Error deleting folder."
+msgstr "Napaka pri brisanju mape."
+
+#: kwalleteditor.cpp:319
+msgid "New Folder"
+msgstr "Nova mapa"
+
+#: kwalleteditor.cpp:320
+msgid "Please choose a name for the new folder:"
+msgstr "Prosim izberite ime za novo mapo:"
+
+#: kwalleteditor.cpp:330
+msgid "Sorry, that folder name is in use. Try again?"
+msgstr "Žal je to ime mape že v uporabi. Boste spet poskusili?"
+
+#: kwalleteditor.cpp:330 kwalleteditor.cpp:662
+msgid "Try Again"
+msgstr "Poskusi ponovno"
+
+#: kwalleteditor.cpp:330 kwalleteditor.cpp:662 kwalletmanager.cpp:376
+msgid "Do Not Try"
+msgstr "Ne poskusi"
+
+#: kwalleteditor.cpp:369
+#, c-format
+msgid "Error saving entry. Error code: %1"
+msgstr "Napaka pri shranjevanju vnosa. Koda napake: %1"
+
+#: kwalleteditor.cpp:404 kwalleteditor.cpp:737
+#, c-format
+msgid "Password: %1"
+msgstr "Geslo: %1"
+
+#: kwalleteditor.cpp:416 kwalleteditor.cpp:739
+#, c-format
+msgid "Name-Value Map: %1"
+msgstr "Zemljevid imenskih vrednosti: %1"
+
+#: kwalleteditor.cpp:424 kwalleteditor.cpp:741
+#, c-format
+msgid "Binary Data: %1"
+msgstr "Dvojiški podatki: %1"
+
+#: kwalleteditor.cpp:588 kwalleteditor.cpp:598
+msgid "&New..."
+msgstr "&Novo ..."
+
+#: kwalleteditor.cpp:589
+msgid "&Rename"
+msgstr "P&reimenuj"
+
+#: kwalleteditor.cpp:650
+msgid "New Entry"
+msgstr "Nov vnos"
+
+#: kwalleteditor.cpp:651
+msgid "Please choose a name for the new entry:"
+msgstr "Prosim izberite ime za nov vnos:"
+
+#: kwalleteditor.cpp:662
+msgid "Sorry, that entry already exists. Try again?"
+msgstr "Žal ta vnos že obstaja. Boste spet poskusili?"
+
+#: kwalleteditor.cpp:679 kwalleteditor.cpp:690
+msgid "An unexpected error occurred trying to add the new entry"
+msgstr "Prišlo je do nepričakovane napake pri poskusu dodajanja novega vnosa"
+
+#: kwalleteditor.cpp:733
+msgid "An unexpected error occurred trying to rename the entry"
+msgstr "Prišlo je do nepričakovane napake pri poskusu preimenovanja vnosa"
+
+#: kwalleteditor.cpp:753
+msgid "Are you sure you wish to delete the item '%1'?"
+msgstr "Ste prepričani, da želite zbrisati predmet »%1«?"
+
+#: kwalleteditor.cpp:757
+msgid "An unexpected error occurred trying to delete the entry"
+msgstr "Prišlo je do nepričakovane napake pri poskusu brisanja vnosa"
+
+#: kwalleteditor.cpp:785
+msgid "Unable to open the requested wallet."
+msgstr "Ni moč odpreti zahtevane listnice."
+
+#: kwalleteditor.cpp:821
+msgid "Unable to access wallet '<b>%1</b>'."
+msgstr "Ni moč dostopiti do listnice »<b>%1</b>«."
+
+#: kwalleteditor.cpp:850 kwalleteditor.cpp:880 kwalleteditor.cpp:910
+#: kwalleteditor.cpp:1001
+msgid ""
+"Folder '<b>%1</b>' already contains an entry '<b>%2</b>"
+"'. Do you wish to replace it?"
+msgstr "Mapa »<b>%1</b>« že vsebuje vnos »<b>%2</b>«. Ali ga želite zamenjati?"
+
+#: kwalleteditor.cpp:949
+msgid "Unable to access XML file '<b>%1</b>'."
+msgstr "Ni moč dostopiti do datoteke XML »<b>%1</b>«."
+
+#: kwalleteditor.cpp:955
+msgid "Error opening XML file '<b>%1</b>' for input."
+msgstr "Napaka pri odpiranju datoteke XML »<b>%1</b>« za vnos."
+
+#: kwalleteditor.cpp:962
+msgid "Error reading XML file '<b>%1</b>' for input."
+msgstr "Napaka pri branju datoteke »<b>%1</b>« za vnos."
+
+#: kwalleteditor.cpp:969
+msgid "Error: XML file does not contain a wallet."
+msgstr "Napaka: datoteka XML ne vsebuje listnice."
+
+#: kwalleteditor.cpp:1109
+msgid "The file '%1' already exists. Would you like to overwrite this file?"
+msgstr "Datoteka »%1« že obstaja. Jo želite nadomestiti?"
+
+#: kwalleteditor.cpp:1109
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Nadomesti"
+
+#: kwalletmanager.cpp:63 kwalletmanager.cpp:322
+msgid "TDE Wallet: No wallets open."
+msgstr "Listnica TDE: Ni nobene odprte listnice."
+
+#: kwalletmanager.cpp:71 kwalletmanager.cpp:177
+msgid "TDE Wallet: A wallet is open."
+msgstr "Listnica TDE: Listnica je odprta."
+
+#: kwalletmanager.cpp:115 kwalletpopup.cpp:37
+msgid "&New Wallet..."
+msgstr "&Nova listnica ..."
+
+#: kwalletmanager.cpp:118
+msgid "Configure &Wallet..."
+msgstr "Nastavi &listnico ..."
+
+#: kwalletmanager.cpp:124
+msgid "Close &All Wallets"
+msgstr "Zapri &vse listnice"
+
+#: kwalletmanager.cpp:223
+msgid "Are you sure you wish to delete the wallet '%1'?"
+msgstr "Ste prepričani, da želite zbrisati listnico »%1«?"
+
+#: kwalletmanager.cpp:229
+#, c-format
+msgid "Unable to delete the wallet. Error code was %1."
+msgstr "Ni moč zbrisati listnice. Koda napake je %1."
+
+#: kwalletmanager.cpp:238
+msgid ""
+"Unable to close wallet cleanly. It is probably in use by other applications. Do "
+"you wish to force it closed?"
+msgstr ""
+"Listnice se ne da lepo zapreti. Verjetno jo uporablja drug program. Jo želite "
+"prisiliti k zaprtju?"
+
+#: kwalletmanager.cpp:238
+msgid "Force Closure"
+msgstr "Vsili zaprtje"
+
+#: kwalletmanager.cpp:238
+msgid "Do Not Force"
+msgstr "Ne vsili"
+
+#: kwalletmanager.cpp:242
+#, c-format
+msgid "Unable to force the wallet closed. Error code was %1."
+msgstr "Listnice se ne da lepo zapreti. Koda napake je %1."
+
+#: kwalletmanager.cpp:263 kwalletmanager.cpp:305
+#, c-format
+msgid "Error opening wallet %1."
+msgstr "Napaka pri odpiranju listnice %1."
+
+#: kwalletmanager.cpp:357
+msgid "Please choose a name for the new wallet:"
+msgstr "Prosim izberite ime za novo listnico:"
+
+#: kwalletmanager.cpp:365
+msgid "New Wallet"
+msgstr "Nova listnica"
+
+#: kwalletmanager.cpp:376
+msgid "Sorry, that wallet already exists. Try a new name?"
+msgstr "Žal ta listnica že obstaja. Boste poskusili z novim imenom?"
+
+#: kwalletmanager.cpp:376
+msgid "Try New"
+msgstr "Poskusi novo"
+
+#: kwalletmanager.cpp:384
+msgid "Please choose a name that contains only alphanumeric characters:"
+msgstr "Prosim izberite ime, ki vsebuje samo alfanumerične znake:"
+
+#: kwalletpopup.cpp:60
+msgid "Disconnec&t"
+msgstr "Od&klopi"
+
+#: kwmapeditor.cpp:43
+msgid "Key"
+msgstr "Ključ"
+
+#: kwmapeditor.cpp:44
+msgid "Value"
+msgstr "Vrednost"
+
+#: kwmapeditor.cpp:121
+msgid "&New Entry"
+msgstr "&Nov vnos"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Show window on startup"
+msgstr "Prikaži okno ob zagonu"
+
+#: main.cpp:46
+msgid "For use by kwalletd only"
+msgstr "Samo za uporabo s kwalletd"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "A wallet name"
+msgstr "Ime listnice"
+
+#: main.cpp:51 main.cpp:70
+msgid "TDE Wallet Manager"
+msgstr "Upravljalnik listnice za TDE"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "TDE Wallet Management Tool"
+msgstr "Orodje za upravljanje z listnicami za TDE"
+
+#: main.cpp:54
+msgid "(c) 2003,2004 George Staikos"
+msgstr "(c) 2003,2004 George Staikos"
+
+#: main.cpp:57
+msgid "Primary author and maintainer"
+msgstr "Glavni avtor in vzdrževalec"
+
+#: main.cpp:58
+msgid "Developer"
+msgstr "Razvijalec"
+
+#. i18n: file kbetterthankdialogbase.ui line 60
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "&Replace"
+msgstr "&Zamenjaj"
+
+#. i18n: file kbetterthankdialogbase.ui line 71
+#: rc.cpp:21
+#, no-c-format
+msgid "Replace &All"
+msgstr "Zamenjaj &vse"
+
+#. i18n: file kbetterthankdialogbase.ui line 79
+#: rc.cpp:24
+#, no-c-format
+msgid "&Skip"
+msgstr "&Preskoči"
+
+#. i18n: file kbetterthankdialogbase.ui line 87
+#: rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "Skip A&ll"
+msgstr "Preskoči vs&e"
+
+#. i18n: file walletwidget.ui line 237
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid "Hide &Contents"
+msgstr "Skrij &vsebino"
+
+#. i18n: file walletwidget.ui line 269
+#: rc.cpp:39
+#, no-c-format
+msgid ""
+"This is a binary data entry. It cannot be editted as its format is unknown and "
+"application specific."
+msgstr ""
+"To je vnos dvojiških podatkov. Ne da se ga urediti, ker je njegova oblika "
+"neznana in specifična programu."
+
+#. i18n: file walletwidget.ui line 398
+#: rc.cpp:42
+#, no-c-format
+msgid "Show &Contents"
+msgstr "Prikaži &vsebino"