summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/docs/tdevelop
diff options
context:
space:
mode:
authorTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2013-01-20 00:14:02 -0600
committerTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2013-01-20 00:14:02 -0600
commit8911551b93e6f92371402b136b05af47c8e4e970 (patch)
tree9e2f7bea7d43e3af0e3778f20ec7ede62d488f69 /tde-i18n-sv/docs/tdevelop
parent1bcf99f5b7608990a36e63e850f6cef33a1efc19 (diff)
downloadtde-i18n-8911551b93e6f92371402b136b05af47c8e4e970.tar.gz
tde-i18n-8911551b93e6f92371402b136b05af47c8e4e970.zip
Rename KApplication to TDEApplication to avoid conflicts with KDE4
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sv/docs/tdevelop')
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook14
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook20
2 files changed, 17 insertions, 17 deletions
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook
index 0947ea823f9..a03de46062b 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook
@@ -722,7 +722,7 @@ return a.exec();
int main( int argc, char **argv )
{
-KApplication a( argc, argv );
+TDEApplication a( argc, argv );
QPushButton hello( "Hello world!", 0 );
hello.resize( 100, 30 );
@@ -741,13 +741,13 @@ return a.exec();
>Du märker att vi först har ändrat från <classname
>QApplication</classname
> till <classname
->KApplication</classname
+>TDEApplication</classname
>. Dessutom var vi tvungna att ändra den tidigare använda metoden <methodname
>setMainWidget()</methodname
> till <methodname
>setTopWidget</methodname
> som <classname
->KApplication</classname
+>TDEApplication</classname
> använder för att ange huvudkomponenten. Det är allt! Ditt första KDE-program är klart. Du behöver bara tala om för kompilatorn vilken deklarationssökväg KDE har, och för länkaren att den ska länka med tdecore-biblioteket med -ltdecore. </para>
<para
>Eftersom du nu åtminstone vet vad funktionen <function
@@ -761,13 +761,13 @@ return a.exec();
> och <classname
>QObject</classname
> och tdecore-biblioteksdokumentationen för klassen <classname
->KApplication</classname
+>TDEApplication</classname
>. <ulink url="developer.kde.org/documentation/library/libraryref.html"
>KDE:s biblioteksreferensguide</ulink
> har också en fullständig beskrivning av hur konstruktorerna i <classname
>QApplication</classname
> och <classname
->KApplication</classname
+>TDEApplication</classname
> anropas, inklusive behandling av kommandoradsväljare. </para>
</sect2>
</sect1>
@@ -1001,7 +1001,7 @@ return a.exec();
5 about.addAuthor( "Ditt Namn", 0, "du@du.se" );
6 KCmdLineArgs::init(argc, argv, &amp;about);
7 KCmdLineArgs::addCmdLineOptions(options);
-8 KApplication app;
+8 TDEApplication app;
9
10 // registrera oss som en DCOP-klient
11 app.dcopClient()->registerAs(app.name(), false);
@@ -1038,7 +1038,7 @@ return a.exec();
>
<para
>Vad som först händer nu, är att objektet <classname
->KApplication</classname
+>TDEApplication</classname
> skapas som vanligt, men vi har lagt till några KDE-metoder som anger information om program och upphovsman för programmet. </para>
</sect2>
<sect2>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook
index 3b30c309ae7..9764639d1fa 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook
@@ -151,8 +151,8 @@
<listitem
><formalpara>
<title
-><ulink url="kdeapi:tdecore/KApplication"
->KApplication</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdecore/TDEApplication"
+>TDEApplication</ulink
></title>
<para
>Initierar och styr ett KDE-program. </para>
@@ -2135,8 +2135,8 @@ rc_DATA = kviewui.rc
<para
>Start av <application
>Hjälpcentralen</application
-> är inkapslat i klassen <ulink url="kdeapi:tdecore/KApplication"
->KApplication</ulink
+> är inkapslat i klassen <ulink url="kdeapi:tdecore/TDEApplication"
+>TDEApplication</ulink
>. För att visa handboken för programmet, använd bara </para>
<programlisting
@@ -2410,8 +2410,8 @@ if (!factory) {
>X-DCOP-ServiceType</literal
> anger hur tjänsten startas. Värdet <literal
>Unique</literal
-> (unik) anger att tjänsten inte får startas mer än en gång. Det betyder att om du försöker starta tjänsten (t.ex. via <ulink url="kdeapi:tdecore/KApplication.html#startServiceByName"
-> KApplication::startServiceByName()</ulink
+> (unik) anger att tjänsten inte får startas mer än en gång. Det betyder att om du försöker starta tjänsten (t.ex. via <ulink url="kdeapi:tdecore/TDEApplication.html#startServiceByName"
+> TDEApplication::startServiceByName()</ulink
>, kontrollerar KDE om den redan har registrerats i DCOP, och använder tjänsten som kör. Om den inte redan är registrerad, startar KDE den och väntar till den har registrerats. Därför kan du omedelbart skicka DCOP-anrop till tjänsten. I detta fall, ska tjänsten implementeras som <ulink url="kdeapi:tdecore/KUniqueApplication.html"
>KUniqueApplication</ulink
>. </para>
@@ -2452,14 +2452,14 @@ X-TDE-StartupNotify=false
>Använda DCOP-tjänster</title>
<para
->En DCOP-tjänst startas med en av flera metoder i klassen KApplication: </para>
+>En DCOP-tjänst startas med en av flera metoder i klassen TDEApplication: </para>
<programlisting
>DCOPClient *client = kapp->dcopClient();
client->attach();
if (!client->isApplicationRegistered("kio_uiserver")) {
QString error;
- if (KApplication::startServiceByName("kio_uiserver", QStringList(), &amp;error))
+ if (TDEApplication::startServiceByName("kio_uiserver", QStringList(), &amp;error))
cout &lt;&lt; "Start av KIO-server misslyckades med meddelandet " &lt;&lt; error &lt;&lt; endl;
}
...
@@ -2478,11 +2478,11 @@ if (!client->call("kio_uiserver", "UIServer", "setListMode(bool)",
<para
>I exemplet som ges här, startas tjänsten "med namn", dvs. första argumentet till <function
->KApplication::startServiceByName() </function
+>TDEApplication::startServiceByName() </function
> är namnet, som det anges på raden <literal
>Name</literal
> i desktop-filen. Ett alternativ är att använda <function
->KApplication::startServiceByDesktopName()</function
+>TDEApplication::startServiceByDesktopName()</function
>, som använder namnet på desktop-filen som argument, dvs. i det här fallet <literal
>"kio_uiserver.desktop"</literal
>. </para>