summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/docs/tdevelop
diff options
context:
space:
mode:
authorTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2011-12-07 19:03:55 -0600
committerTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2011-12-07 19:03:55 -0600
commitc13acd3c8d18c9606e49f566adb5974417530878 (patch)
tree33f2e17a23a7e20315d04bbbb775ec8c367e39d5 /tde-i18n-sv/docs/tdevelop
parent67313570235937f289ef5e83b7f144b5cd1ff779 (diff)
downloadtde-i18n-c13acd3c8d18c9606e49f566adb5974417530878.tar.gz
tde-i18n-c13acd3c8d18c9606e49f566adb5974417530878.zip
Rename KDEHOME and KDEDIR
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sv/docs/tdevelop')
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook8
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/app-files.docbook30
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/nutshell.docbook4
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook6
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook38
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-scripting.docbook2
6 files changed, 44 insertions, 44 deletions
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook
index 86ecbccfda3..d68e9973109 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook
@@ -2230,7 +2230,7 @@ rc_DATA = kviewui.rc
<para
>Nya tjänsttyper läggs till genom att installera en beskrivning av dem i katalogen <filename
->KDEDIR/share/servicetypes</filename
+>TDEDIR/share/servicetypes</filename
>. I det automatiska byggramverket, kan det göras med detta fragment från <filename
>Makefile.am</filename
>: </para>
@@ -2281,7 +2281,7 @@ Type=QString
<para
>Tjänstdefinitioner lagras i katalogen <filename
->KDEDIR/share/services</filename
+>TDEDIR/share/services</filename
>: </para>
<programlisting
@@ -2543,7 +2543,7 @@ if (!client->call("kio_uiserver", "UIServer", "setListMode(bool)",
>Det finns en mängd olika programmeringsgränssnitt för att räkna ut Mime-typen för data eller filer. I allmänhet måste man göra en avvägning mellan hastighet och tillförlitlighet. Man kan hitta en filtyp genom att bara titta på filnamnet (i de flesta fallen filändelsen). Filen <filename
>foo.jpg</filename
> är till exempel normalt "image/jpeg". I de fall där filändelsen har tagits bort är det här inte säkert, och man måste verkligen titta i filens innehåll. Det är förstås långsammare, särskilt för filer som först måste laddas ner via HTTP. Den innehållsbaserade metoden använder filen <filename
->KDEDIR/share/mimelnk/magic</filename
+>TDEDIR/share/mimelnk/magic</filename
>, och är därför svår att utöka. Men i allmänhet kan information om Mime-typer lätt göras tillgängligt för systemet, genom att installera en <literal
>.desktop</literal
>-fil, och den blir effektivt och bekvämt tillgänglig via KDE-biblioteken. </para>
@@ -2563,7 +2563,7 @@ if (!client->call("kio_uiserver", "UIServer", "setListMode(bool)",
>. För att göra det, måste filen <filename
>foo.desktop</filename
> skrivas, och installeras i <filename
->KDEDIR/share/mimelnk/application</filename
+>TDEDIR/share/mimelnk/application</filename
>. (Det är den vanliga platsen, som kan variera mellan distributioner). Det här kan göras genom att lägga till följande till <filename
>Makefile.am</filename
>: </para>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/app-files.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/app-files.docbook
index 90555765bda..2bd9ea2faf0 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/app-files.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/app-files.docbook
@@ -38,7 +38,7 @@
<para
>Vid installation skriver &tdevelop; några standardinformationsfiler i inställnings- och konfigurationssyfte till underkataloger i installationskatalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
></filename
> (oftast något som liknar <filename class="directory"
>/opt/kde</filename
@@ -55,7 +55,7 @@
<para
>Det finns bara en &tdevelop;-specifik standardinställningsfil i katalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/config</filename
>: </para>
<variablelist>
@@ -68,7 +68,7 @@
><para
>Filen innehåller de grundläggande inställningarna som &tdevelop; behöver för att starta. Den kopieras till användarens katalog <filename class="directory"
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
>/share/config</filename
> när &tdevelop; inte hittar filen <filename
>tdeveloprc</filename
@@ -89,14 +89,14 @@
>Insticksverktyg</link
>). Varje delprogram har sin egen uppsättning med inställningsfiler vars standardvärden lagras i flera underkataloger i installationskatalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/apps/</filename
>. </para>
<para
>Det finns en hel mängd underkataloger för standardinställningar i <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/apps/</filename
> med namn som börjar med bokstavsföljden <filename
>kdev</filename
@@ -892,7 +892,7 @@
<para
>All information om användardefinierade inställningar finns i två underkataloger i <filename class="directory"
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
></filename
>, nämligen: <simplelist>
<member
@@ -900,7 +900,7 @@
>Programspecifika inställningar</link
> i katalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
>/share/apps/</filename
>, och</member>
<member
@@ -908,7 +908,7 @@
>Resursinställningsfiler</link
> i katalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
>/share/config/</filename
>.</member>
</simplelist>
@@ -927,7 +927,7 @@
>kdev...</filename
> i katalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
>/share/apps/</filename
>. </para>
<para
@@ -936,11 +936,11 @@
><para
>I det fallet du innehållet i katalogerna speglar det i de standardinställningarna, har &tdevelop; kopierat dem från <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/apps/</filename
> till katalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
>/apps/</filename
> vid den första starten. Alla följande ändringar görs bara i kopiorna. Standardinställningarna förblir hur som helst orörda. </para
></note>
@@ -1145,7 +1145,7 @@
></link
> i katalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
>/share/config/</filename
>.</para>
<itemizedlist>
@@ -1409,7 +1409,7 @@
<para
>Det finns två grupper av &tdevelop; inställningsfiler i katalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
>/share/config/</filename
>, som åtskiljs av omgivande bokstavssekvenser: <simplelist>
<member
@@ -1447,7 +1447,7 @@
><para
>Det här lagrar om förkortningarna kommer att användas eller inte. De verkliga definitionerna av nya förkortningar hamnar i filen <filename
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
>/share/apps/kdevabbrev/templates/templates</filename
>.</para
></note>
@@ -1671,7 +1671,7 @@
>.pcs</filename
>-filer lagras globalt i katalogen <filename class="directory"
>$<envar
->KDEHOME</envar
+>TDEHOME</envar
>/share/apps/kdevcppsupport/pcs/</filename
>. </para
></note>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/nutshell.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/nutshell.docbook
index 051e3a72310..b1c1d6223ee 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/nutshell.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/nutshell.docbook
@@ -69,7 +69,7 @@ There should be an additional FAQ section near the end nevertheless which contai
> under rubriken <computeroutput
>[UI]</computeroutput
> i inställningsfilen <filename
->$KDEHOME/share/config/tdeveloprc</filename
+>$TDEHOME/share/config/tdeveloprc</filename
> enligt följande:</para>
<simplelist>
@@ -110,7 +110,7 @@ There should be an additional FAQ section near the end nevertheless which contai
>Style=Checked</computeroutput
></quote
> i inställningsfilen <filename
->$KDEHOME/share/config/tdeveloprc</filename
+>$TDEHOME/share/config/tdeveloprc</filename
> och ta bort den. Starta därefter om &tdevelop;. </para>
</listitem>
</itemizedlist>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook
index d045aca5c59..391d3fb8005 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook
@@ -2407,7 +2407,7 @@
<para
>Du kan ta en titt på <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/doc/HTML/en/tdelibs-apidocs</filename
> där det finns ett exempel på en sådan layout för dokumentation av programmeringsgränssnitt med &doxygen;. </para>
@@ -2444,7 +2444,7 @@
><para
>Eller som en sista utväg hittades <filename class="directory"
>$<envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
>/share/doc/HTML/en/tdelibs-apidocs/</filename
> när &tdevelop; först startade. </para
></listitem>
@@ -2625,7 +2625,7 @@
>När &tdevelop; installerades har en serie med fördefinierade <filename
>.toc</filename
>-filer oftast placerats i katalogen <filename class="directory"
->$KDEDIR/share/apps/kdevdocumentation/tocs</filename
+>$TDEDIR/share/apps/kdevdocumentation/tocs</filename
>. De är ganska enkla, strukturerade textfiler. Du kan titta på dem med en texteditor eller ett annat verktyg för att visa text. </para>
</listitem>
</varlistentry
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook
index 12bf6f39ba2..c4063070bf3 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook
@@ -523,7 +523,7 @@
><prompt
>(din tdevelop-katalog)&gt; </prompt
> <userinput
->ln -s $KDEDIR/share/apps/tdelibs/admin admin</userinput
+>ln -s $TDEDIR/share/apps/tdelibs/admin admin</userinput
></member>
</simplelist
></informalexample>
@@ -600,7 +600,7 @@
></indexterm>
<indexterm zone="compile-and-install-preliminaries">
<primary
->KDEDIR</primary
+>TDEDIR</primary
></indexterm>
<indexterm zone="compile-and-install-preliminaries">
<primary
@@ -642,7 +642,7 @@
><simplelist>
<member
><userinput
->export KDEDIR=</userinput
+>export TDEDIR=</userinput
>(sökväg till KDE-installationen)</member>
<member
><userinput
@@ -650,15 +650,15 @@
>(sökväg till Qt-biblioteket)</member>
<member
><userinput
->export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$KDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH</userinput
+>export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$TDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH</userinput
></member>
<member
><userinput
->export LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$KDEDIR/lib:$LIBRARY_PATH</userinput
+>export LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$TDEDIR/lib:$LIBRARY_PATH</userinput
></member>
<member
><userinput
->export PATH=$QTDIR/bin:$KDEDIR/bin:$PATH</userinput
+>export PATH=$QTDIR/bin:$TDEDIR/bin:$PATH</userinput
></member>
</simplelist
></informalexample>
@@ -679,7 +679,7 @@
><simplelist>
<member
><userinput
->setenv KDEDIR </userinput
+>setenv TDEDIR </userinput
>(sökväg till KDE-installationen)</member>
<member
><userinput
@@ -687,15 +687,15 @@
>(sökväg till Qt-biblioteket)</member>
<member
><userinput
->setenv LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$KDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH</userinput
+>setenv LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$TDEDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH</userinput
></member>
<member
><userinput
->setenv LIBRARY_PATH $QTDIR/lib:$KDEDIR/lib:$LIBRARY_PATH</userinput
+>setenv LIBRARY_PATH $QTDIR/lib:$TDEDIR/lib:$LIBRARY_PATH</userinput
></member>
<member
><userinput
->setenv PATH $QTDIR/bin:$KDEDIR/bin:$PATH</userinput
+>setenv PATH $QTDIR/bin:$TDEDIR/bin:$PATH</userinput
></member>
</simplelist
></informalexample>
@@ -895,7 +895,7 @@
></member
> <member
><userinput
->--with-tdelibsdoxy-dir=$KDEDIR/share/doc/HTML/en/tdelibs-apidocs</userinput
+>--with-tdelibsdoxy-dir=$TDEDIR/share/doc/HTML/en/tdelibs-apidocs</userinput
></member>
</simplelist
></informalexample>
@@ -1010,7 +1010,7 @@
></indexterm>
<indexterm zone="compile-and-install-options-dir">
<primary
->KDEDIRS</primary
+>TDEDIRS</primary
></indexterm>
<indexterm zone="compile-and-install-options-dir">
<primary
@@ -1046,11 +1046,11 @@
>Försäkra dig om att använda pluralis:</emphasis
> Det är <quote
><envar
->KDEDIRS</envar
+>TDEDIRS</envar
></quote
>, inte bara <quote
><envar
->KDEDIR</envar
+>TDEDIR</envar
></quote
>. </para
></note>
@@ -1061,7 +1061,7 @@
><prompt
>~&gt; </prompt
> <userinput
->export KDEDIRS=/usr/local/kde:/opt/kde3</userinput
+>export TDEDIRS=/usr/local/kde:/opt/kde3</userinput
> </member>
<member
><prompt
@@ -1084,7 +1084,7 @@
><simplelist>
<member
>Miljövariabeln <envar
->KDEDIRS</envar
+>TDEDIRS</envar
> måste vara inställt till <emphasis
>listan med aktiva &kde;-bibliotek</emphasis
> i systemet. Vi använder</member>
@@ -1113,7 +1113,7 @@
><prompt
>~&gt; </prompt
> <userinput
->setenv KDEDIRS /usr/local/kde:/opt/kde3</userinput
+>setenv TDEDIRS /usr/local/kde:/opt/kde3</userinput
> </member
></simplelist
></informalexample>
@@ -1209,7 +1209,7 @@
> </member>
<member>
<userinput
->--with-tdelibsdoxy-dir=$KDEDIR/share/doc/HTML/en/tdelibs-apidocs</userinput>
+>--with-tdelibsdoxy-dir=$TDEDIR/share/doc/HTML/en/tdelibs-apidocs</userinput>
</member>
</simplelist
></informalexample>
@@ -1218,7 +1218,7 @@
>(<command
>make</command
> ersätter den globala variabeln <varname
->$KDEDIR</varname
+>$TDEDIR</varname
> med den verkliga inställningen av &kde;-katalogen som finns där). Utför sedan kommandot <command
>make</command
> <link linkend="compile-and-install-make-basic"
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-scripting.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-scripting.docbook
index 440fcd758ac..deceb52065c 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-scripting.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-scripting.docbook
@@ -54,7 +54,7 @@
>KDCOP-verktyget låter skriptutvecklare bläddra och avlusa värdprogrammets nuvarande gränssnitt. KDCOP tillhandahåller också en trevlig funktion som låter användare markera en metod och dra nuvarande kod till en texteditor. Det förenklar användning för de som inte hajar DCOP-metoderna i värdspråket. För närvarande stöder KDCOP metoderna KJSEmbed, Python och Unix-skal för att komma åt DCOP.</para>
<para
->När skriptet väl är färdigt, är det klart att installeras. Programutvecklare bör dokumentera platsen som avsöks efter skript. I ovanstående exempel för Kate, är skripten placerade i "$KDEDIRS/share/apps/kate/scripts".</para>
+>När skriptet väl är färdigt, är det klart att installeras. Programutvecklare bör dokumentera platsen som avsöks efter skript. I ovanstående exempel för Kate, är skripten placerade i "$TDEDIRS/share/apps/kate/scripts".</para>
<figure id="screenshot-scripts" float="1">
<title