summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/docs/tdevelop
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2013-09-03 19:59:21 +0200
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2013-09-03 20:45:30 +0200
commitf1d570183a654b6dba86f463d96931399757e11e (patch)
treebee0cf53d8ce4a4bb0394b1daf3a210aa342ea6d /tde-i18n-sv/docs/tdevelop
parent4b6e7a349ae63502f0b50c9be255ec4356bec1f4 (diff)
downloadtde-i18n-f1d570183a654b6dba86f463d96931399757e11e.tar.gz
tde-i18n-f1d570183a654b6dba86f463d96931399757e11e.zip
Additional k => tde renaming and fixes
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sv/docs/tdevelop')
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook48
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook198
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/credits.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/getting-started.docbook20
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/plugin-tools.docbook4
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/project-management.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook4
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook16
9 files changed, 148 insertions, 148 deletions
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook
index 8c587b25b73..1d4b854bed1 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kde_app_devel/index.docbook
@@ -166,7 +166,7 @@
></listitem>
<listitem
><para
-><ulink url="www.tdevelop.org"
+><ulink url="www.kdevelop.org"
>Handbok KDevelop, som tillhandahålls med den integrerade utvecklingsmiljön KDevelop</ulink
></para
></listitem>
@@ -188,7 +188,7 @@
>Dessutom bör du söka hjälp genom att prenumerera på de olika e-postlistorna, vars adresser är tillgängliga på nämda webbsidor, och på diskussionsgrupper i Usenet som ägnas åt användning av KDE och Unix-system samt programspråken C och C++. </para>
<para
>För att skaffa hjälp med den integrerade utvecklingsmiljön KDevelop, kan du skicka frågor till vår e-postlista på <email
->tdevelop@tdevelop.org</email
+>kdevelop@kdevelop.org</email
>. Kom ihåg att KDevelop-gruppen är engagerad i att erbjuda möjligheter för dig att skapa program, och därför inte är avsett som en teknisk stödgrupp ifall program du utvecklar inte fungerar på grund av implementeringsfel eller felaktig inställning av operativsystemet. Med detta ber vi alla användare att dra fördel av e-postlistan i de fall då problem med användning av själva den integrerade utvecklingsmiljön uppstår, samt för felrapporter och förbättringsförslag av funktionerna i utvecklingsmiljön. </para>
</sect1>
@@ -681,7 +681,7 @@ return a.exec();
></listitem>
<listitem
><para
->biblioteket kfile, som innehåller filvalsdialogrutor </para
+>biblioteket tdefile, som innehåller filvalsdialogrutor </para
></listitem>
</itemizedlist>
</para>
@@ -689,11 +689,11 @@ return a.exec();
>Dessutom erbjuder KDE följande bibliotek för speciallösningar: <itemizedlist>
<listitem
><para
->biblioteket tdefx, som innehåller pixmaps, bildeffekter och KStyle-utökningen till QStyle </para
+>biblioteket tdefx, som innehåller pixmaps, bildeffekter och TDEStyle-utökningen till QStyle </para
></listitem>
<listitem
><para
->biblioteket khtml, som innehåller KDE:s HTML-komponent </para
+>biblioteket tdehtml, som innehåller KDE:s HTML-komponent </para
></listitem>
<listitem
><para
@@ -701,11 +701,11 @@ return a.exec();
></listitem>
<listitem
><para
->biblioteket kio, som innehåller åtkomst av nätverksfiler på låg nivå </para
+>biblioteket tdeio, som innehåller åtkomst av nätverksfiler på låg nivå </para
></listitem>
<listitem
><para
->biblioteket kparts, med stöd för återanvändbara, inbäddningsbara och utökningsbara program </para
+>biblioteket tdeparts, med stöd för återanvändbara, inbäddningsbara och utökningsbara program </para
></listitem>
</itemizedlist>
</para>
@@ -717,7 +717,7 @@ return a.exec();
>Exempel på ett KDE-program</title>
<para
>Du ser att det inte är mycket svårare att skriva ett KDE-program än ett QT-program i det följande. Du måste bara använda några andra klasser för att komma åt KDE:s funktioner, så är du nästan klar. Vi diskuterar en ändrad version av QT-koden ovan, som ett exempel: <programlisting
->#include &lt;kapplication.h>
+>#include &lt;tdeapplication.h>
#include &lt;qpushbutton.h>
int main( int argc, char **argv )
@@ -907,7 +907,7 @@ return a.exec();
-ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -O2 -fno-exceptions -fno-check-new
-c -o kscribble.o `test -f 'kscribble.cpp' || echo '/home/caleb/kscribble/src/'`kscribble.cpp
30 kscribble.cpp: In member function `void KScribble::setupActions()'
-31 kscribble.cpp:107: warning: unused variable `KAction*custom'
+31 kscribble.cpp:107: warning: unused variable `TDEAction*custom'
32 /usr/lib/qt/bin/moc /home/caleb/kscribble/src/kscribbleview.h -o kscribbleview.moc
33 source='kscribbleview.cpp' object='kscribbleview.o' libtool=no \
34 depfile='.deps/kscribbleview.Po' tmpdepfile='.deps/kscribbleview.TPo' \
@@ -948,7 +948,7 @@ return a.exec();
-pedantic -W -Wpointer-arith -Wmissing-prototypes -Wwrite-strings -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500
-D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -O2 -fno-exceptions -fno-check-new -o kscribble -R
/usr/local/kde3/lib -R /usr/lib/qt/lib -R /usr/X11R6/lib -L/usr/X11R6/lib -L/usr/lib/qt/lib
- -L/usr/local/kde3/lib main.o kscribble.o kscribbleview.o pref.o kscribbleiface_skel.o -lkio
+ -L/usr/local/kde3/lib main.o kscribble.o kscribbleview.o pref.o kscribbleiface_skel.o -ltdeio
54 source='kscribble_client.cpp' object='kscribble_client.o' libtool=no \
55 depfile='.deps/kscribble_client.Po' tmpdepfile='.deps/kscribble_client.TPo' \
56 depmode=gcc3 /bin/sh /home/caleb/kscribble/admin/depcomp \
@@ -1055,14 +1055,14 @@ return a.exec();
<para
>Låt oss ta en titt på konstruktorn och se hur instansen anropas <programlisting
>1 KScribble::KScribble()
-2 : KMainWindow( 0, "KScribble" ),
+2 : TDEMainWindow( 0, "KScribble" ),
3 m_view(new KScribbleView(this)),
4 m_printer(0)
5 {
6 // acceptera drag och släpp
7 setAcceptDrops(true);
8
-9 // tala om för KMainWindow att det verkligen är huvudkomponenten
+9 // tala om för TDEMainWindow att det verkligen är huvudkomponenten
10 setCentralWidget(m_view);
11
12 // ställ därefter in våra åtgärder
@@ -1084,7 +1084,7 @@ return a.exec();
>Observera att <classname
>KScribble</classname
> ärver klassen <classname
->KMainWindow</classname
+>TDEMainWindow</classname
>, en ofta använd basklass för KDE-program. Vi initierar en klass som heter <classname
>KScribbleView</classname
> som central grafikkomponent, skapar en <classname
@@ -1195,7 +1195,7 @@ return a.exec();
>QWidget</classname
> och lägg till vertikala och horisontella rullningslister med <classname
>QScrollBars</classname
->. (Detta görs av KDE:s komponent KHTMLView.) </para
+>. (Detta görs av KDE:s komponent TDEHTMLView.) </para
></listitem
>
<listitem
@@ -1240,18 +1240,18 @@ return a.exec();
>KDE-biblioteken uppfanns för att göra det enklare att skapa program för K-skrivbordsmiljön och göra det möjligt för dem att ha mer funktioner än enbart vad QT erbjuder. Biblioteket tdeui erbjuder: <orderedlist>
<listitem
><para
->KListView: en mer kraftfull version av <classname
+>TDEListView: en mer kraftfull version av <classname
>QListView</classname
> </para
></listitem>
<listitem
><para
->KIconView: en grafisk visare av ikonfiler </para
+>TDEIconView: en grafisk visare av ikonfiler </para
></listitem>
</orderedlist>
</para>
<para
->Biblioteket khtml tillhandahåller å andra sidan en fullständig HTML-tolkningskomponent, som är klar att använda. Den har redan rullningslister, så du behöver inte ens hantera det. En möjlig användning kan vara att integrera den som en förhandsgranskningskomponent för en HTML-editor. Den används av program som Konqueror för att visa HTML-filer. </para>
+>Biblioteket tdehtml tillhandahåller å andra sidan en fullständig HTML-tolkningskomponent, som är klar att använda. Den har redan rullningslister, så du behöver inte ens hantera det. En möjlig användning kan vara att integrera den som en förhandsgranskningskomponent för en HTML-editor. Den används av program som Konqueror för att visa HTML-filer. </para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="c4s4">
@@ -1278,11 +1278,11 @@ return a.exec();
>Hur fungerar det?</title>
<para
>Vårt program ärver klassen <classname
->KMainWindow</classname
+>TDEMainWindow</classname
> som automatiskt hanterar att skapa en menyrad och verktygsrader åt oss. I metoden <methodname
>KScribble::setupActions()</methodname
> finns ett anrop till <methodname
->KMainWindow::createGUI()</methodname
+>TDEMainWindow::createGUI()</methodname
>. Den metoden laddar en resursfil, i det här fallet kscribbleui.rc, för att initiera menyerna vid start. Observera att kscribbleui.rc listas som en av projektfilerna i Hantering av automake. Öppnas filen syns detta: <programlisting
>1 &lt;!DOCTYPE kpartgui SYSTEM "kpartgui.dtd">
2 &lt;kpartgui name="kscribble" version="1">
@@ -1313,7 +1313,7 @@ return a.exec();
>, som låter dig lägga till alternativ i menyraden. </para>
<para
><classname
->KMainWindow</classname
+>TDEMainWindow</classname
>s metoder <methodname
>statusBar()</methodname
> och <methodname
@@ -1325,7 +1325,7 @@ return a.exec();
>Inställning av snabbtangenter</title>
<para
>Något mycket professionellt som du alltid bör lägga till i programmet är snabbtangenter. De används oftast av erfarna användare som vill arbeta snabbt med sina program och är villiga att lära sig genvägar. KDE-biblioteken erbjuder klassen <classname
->KAction</classname
+>TDEAction</classname
> för detta, som tillhandahåller snabbtangenter och åtkomst av globalt inställda standardgenvägar. </para>
<para
>Normalt använder bara ramprogram skapade av &tdevelop; vanliga snabbtangenter som F1 för att komma åt direkthjälp, Ctrl+N för Ny fil, etc. </para>
@@ -1374,7 +1374,7 @@ return a.exec();
</itemizedlist>
<para
>Dessutom bör programmet tillhandahålla en möjlighet att komma åt en HTML-baserad handbok direkt med den vanliga hjälptangenten F1. Det här sammanhangsberoende hjälpsystemet tillhandahålls automatiskt via klassen <classname
->KMainWindow</classname
+>TDEMainWindow</classname
>, även om du som upphovsman måste tillhandahålla innehållet. </para>
<para
>Eftersom &tdevelop; också erbjuder alla sorters hjälp, samt att KDE-ramverket som skapas av programguiden redan innehåller stöd för detta, hjälper det här kapitlet dig att lära dig var och hur du kan lägga till hjälpfunktioner. </para>
@@ -1387,7 +1387,7 @@ return a.exec();
>Verktygstips</title>
<para
>Ett mycket enkelt sätt att tillhandahålla hjälp är verktygstips. De är små hjälpmeddelanden som dyker upp när användaren flyttar musen över en komponent som tillhandahåller ett verktygstips, och försvinner när musen flyttas. Den populäraste användningen av verktygstips är i verktygsrader där verktygstipsen bör vara så små som möjligt, eftersom verktygsrader kan ställas in att visa innehållet på olika sätt: antingen visas knappen, knappen med text till höger, knappen med text nedanför, eller bara text. Denna inställning bör kunna anpassas av användaren, men det är inte helt nödvändigt. Texten visas ändå som ett verktygstips, och en verktygsrad består oftast av knappar och andra grafiska komponenter som redigeringsfält och kombinationsrutor. För en fullständig beskrivning, se klassreferensen för <classname
->KToolBar</classname
+>TDEToolBar</classname
>, som finns i tdeui-biblioteket. </para>
<para
>Som ett exempel tittar vi på knappen "Ny fil" i ett generellt program: </para>
@@ -1403,7 +1403,7 @@ return a.exec();
>Utöka statusraden</title>
<para
>Eftersom program som ärver <classname
->KMainWindow</classname
+>TDEMainWindow</classname
> också innehåller en statusrad, erbjuder den också en uppsättning färdiga statusradmeddelanden för alla meny- och verktygsradsobjekt. Ett hjälpmeddelande i statusraden är ett kort meddelande som utökar betydelsen av ett verktygstips, eller kan ses som en ersättning av ett verktygstips för ett alternativ i menyraden, och visas (som namnet anger) i statusraden när användaren aktiverar en meny och markerar ett menyalternativ. </para>
</sect1>
<sect1 id="c8s4">
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook
index f26ca9026fd..5bc2e4787f0 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/kdearch/index.docbook
@@ -25,7 +25,7 @@
> <affiliation
><address
><email
->bernd@tdevelop.org</email
+>bernd@kdevelop.org</email
></address
></affiliation>
</author>
@@ -97,13 +97,13 @@
<varlistentry>
<term
-><ulink url="kdeapi:kio/index.html"
->kio</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeio/index.html"
+>tdeio</ulink
></term>
<listitem
><para
>Biblioteket <literal
->kio</literal
+>tdeio</literal
> innehåller funktioner för asynkron, nätverkstransparent I/O och åtkomst till hantering av Mime-typer. Det tillhandahåller också KDE:s fildialogruta och dess hjälpklasser. </para
></listitem>
</varlistentry>
@@ -123,14 +123,14 @@
<varlistentry>
<term
-><ulink url="kdeapi:khtml/index.html"
->khtml</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdehtml/index.html"
+>tdehtml</ulink
></term>
<listitem
><para
>Biblioteket <literal
->khtml</literal
-> innehåller KHTML-delen, en HTML-bläddringskomponent, DOM-gränssnitt och tolk, inklusive gränssnitt till Java och Javaskript. </para
+>tdehtml</literal
+> innehåller TDEHTML-delen, en HTML-bläddringskomponent, DOM-gränssnitt och tolk, inklusive gränssnitt till Java och Javaskript. </para
></listitem>
</varlistentry>
@@ -401,8 +401,8 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdecore/KZoneAllocator"
->KZoneAllocator</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdecore/TDEZoneAllocator"
+>TDEZoneAllocator</ulink
></title>
<para
>Effektiv minnestilldelning för stora grupper av små objekt. </para>
@@ -430,8 +430,8 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdecore/KAccel"
->KAccel</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdecore/TDEAccel"
+>TDEAccel</ulink
></title>
<para
>Samling av snabbtangenter. </para>
@@ -441,8 +441,8 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdecore/KStdAccel"
->KStdAccel</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdecore/TDEStdAccel"
+>TDEStdAccel</ulink
></title>
<para
>Lätt åtkomst till de vanliga snabbtangenterna. </para>
@@ -470,8 +470,8 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdecore/KIconLoader"
->KIconLoader</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdecore/TDEIconLoader"
+>TDEIconLoader</ulink
></title>
<para
>Laddar ikoner som överensstämmer med teman. </para>
@@ -481,11 +481,11 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdecore/KIconTheme"
->KIconTheme</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdecore/TDEIconTheme"
+>TDEIconTheme</ulink
></title>
<para
->Hjälpklasser för KIconLoader. </para>
+>Hjälpklasser för TDEIconLoader. </para>
</formalpara
></listitem>
@@ -576,8 +576,8 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdecore/KCompletion"
->KCompletion</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdecore/TDECompletion"
+>TDECompletion</ulink
></title>
<para
>Generell automatisk komplettering av strängar. </para>
@@ -587,7 +587,7 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kio/KURLCompletion"
+><ulink url="kdeapi:tdeio/KURLCompletion"
>KURLCompletion</ulink
></title>
<para
@@ -598,7 +598,7 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kio/KShellCompletion"
+><ulink url="kdeapi:tdeio/KShellCompletion"
>KShellCompletion</ulink
></title>
<para
@@ -616,8 +616,8 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdeui/KListView"
->KListView</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeui/TDEListView"
+>TDEListView</ulink
></title>
<para
>En version av <classname
@@ -629,8 +629,8 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdeui/KListView"
->KListBox</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeui/TDEListView"
+>TDEListBox</ulink
></title>
<para
>En version av <classname
@@ -642,8 +642,8 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdeui/KListView"
->KIconView</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeui/TDEListView"
+>TDEIconView</ulink
></title>
<para
>En version av <classname
@@ -655,7 +655,7 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdeui/KListView"
+><ulink url="kdeapi:tdeui/TDEListView"
>KLineEdit</ulink
></title>
<para
@@ -681,8 +681,8 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdeui/KFontCombo"
->KFontCombo</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeui/TDEFontCombo"
+>TDEFontCombo</ulink
></title>
<para
>En kombinationsruta för att välja teckensnitt. </para>
@@ -725,7 +725,7 @@
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kfile/KURLRequester"
+><ulink url="kdeapi:tdefile/KURLRequester"
>KURLRequester</ulink
></title>
<para
@@ -788,7 +788,7 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kfile/KFileDialog"
+><ulink url="kdeapi:tdefile/KFileDialog"
>KFileDialog</ulink
></title>
<para
@@ -810,8 +810,8 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdeui/KFontDialog"
->KFontDialog</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeui/TDEFontDialog"
+>TDEFontDialog</ulink
></title>
<para
>En dialogruta för val av teckensnitt. </para>
@@ -821,8 +821,8 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kfile/KIconDialog"
->KIconDialog</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdefile/TDEIconDialog"
+>TDEIconDialog</ulink
></title>
<para
>En dialogruta för val av ikoner. </para>
@@ -865,8 +865,8 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdeui/KAboutDialog"
->KAboutDialog</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeui/TDEAboutDialog"
+>TDEAboutDialog</ulink
></title>
<para
>En dialogruta om ett program. </para>
@@ -887,7 +887,7 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kfile/KURLRequesterDlg"
+><ulink url="kdeapi:tdefile/KURLRequesterDlg"
>KURLRequesterDlg</ulink
></title>
<para
@@ -927,8 +927,8 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdeui/KAction"
->KAction</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeui/TDEAction"
+>TDEAction</ulink
></title>
<para
>En abstraktion av en åtgärd som kan anslutas till menyrader och verktygsrader. </para>
@@ -938,8 +938,8 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:tdeui/KActionCollection"
->KActionCollection</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeui/TDEActionCollection"
+>TDEActionCollection</ulink
></title>
<para
>En samling åtgärder. </para>
@@ -960,7 +960,7 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kparts/KPartManager"
+><ulink url="kdeapi:tdeparts/KPartManager"
>KPartManager</ulink
></title>
<para
@@ -1011,7 +1011,7 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kio/KServiceType"
+><ulink url="kdeapi:tdeio/KServiceType"
>KServiceType</ulink
></title>
<para
@@ -1022,7 +1022,7 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kio/KService"
+><ulink url="kdeapi:tdeio/KService"
>KService</ulink
></title>
<para
@@ -1033,7 +1033,7 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kio/KMimeType"
+><ulink url="kdeapi:tdeio/KMimeType"
>KMimeType</ulink
></title>
<para
@@ -1044,7 +1044,7 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kio/KServiceTypeProfile"
+><ulink url="kdeapi:tdeio/KServiceTypeProfile"
>KServiceTypeProfile</ulink
></title>
<para
@@ -1055,8 +1055,8 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
<listitem
><formalpara
><title
-><ulink url="kdeapi:kio/KServiceTypeProfile"
->KTrader</ulink
+><ulink url="kdeapi:tdeio/KServiceTypeProfile"
+>TDETrader</ulink
></title>
<para
>Förfrågningar om tjänster. </para>
@@ -1698,8 +1698,8 @@ url="kdeapi:tdeui/KAnimWidget"
>) visas på platserna som föreslås av stilguiden. Grafiska XML-gränssnitt är särskilt viktiga för modulära program, där alternativen i menyraderna kan komma från många olika insticksprogram eller delar. </para>
<para
->KDE:s klass för toppnivåfönster, <ulink url="kdeapi:tdeui/KMainWindow.html"
->KMainWindow</ulink
+>KDE:s klass för toppnivåfönster, <ulink url="kdeapi:tdeui/TDEMainWindow.html"
+>TDEMainWindow</ulink
>, ärver <ulink url="kdeapi:tdeui/KXMLGUIClient.html"
>KXMLGUIClient</ulink
>, och stöder därför grafiska XML-gränssnitt från början. Alla åtgärder som skapas inne i det måste ha klientens <literal
@@ -1763,19 +1763,19 @@ rc_DATA = kviewui.rc
>KStdAction::zoomIn ( this, SLOT(slotZoomIn()), actionCollection() );
KStdAction::zoomOut ( this, SLOT(slotZoomOut()), actionCollection() );
KStdAction::zoom ( this, SLOT(slotZoom()), actionCollection() );
- new KAction ( i18n("&amp;Half size"), ALT+Key_0,
+ new TDEAction ( i18n("&amp;Half size"), ALT+Key_0,
this, SLOT(slotHalfSize()),
actionCollection(), "zoom50" );
- new KAction ( i18n("&amp;Normal size"), ALT+Key_1,
+ new TDEAction ( i18n("&amp;Normal size"), ALT+Key_1,
this, SLOT(slotDoubleSize()),
actionCollection(), "zoom100" );
- new KAction ( i18n("&amp;Double size"), ALT+Key_2,
+ new TDEAction ( i18n("&amp;Double size"), ALT+Key_2,
this, SLOT(slotDoubleSize()),
actionCollection(), "zoom200" );
- new KAction ( i18n("&amp;Fill Screen"), ALT+Key_3,
+ new TDEAction ( i18n("&amp;Fill Screen"), ALT+Key_3,
this, SLOT(slotFillScreen()),
actionCollection(), "zoomMaxpect" );
- new KAction ( i18n("Fullscreen &amp;Mode"), CTRL+SHIFT+Key_F,
+ new TDEAction ( i18n("Fullscreen &amp;Mode"), CTRL+SHIFT+Key_F,
this, SLOT(slotFullScreen()),
actionCollection(), "fullscreen" );
</programlisting>
@@ -1975,7 +1975,7 @@ rc_DATA = kviewui.rc
unplugActionList("openwith");
openWithActions.clear();
for ( /* Snurra för relevanta tjänster */ ) {
- KAction *action = new KAction( ...);
+ TDEAction *action = new TDEAction( ...);
openWithActions.append(action);
}
plugActionList("openwith", openWithActions);
@@ -2098,12 +2098,12 @@ rc_DATA = kviewui.rc
<para
>Om menyraderna och verktygsraderna skapas som <ulink url="actionpattern.html"
>åtgärdsmönster</ulink
->, hämtas strängen som används som verktygstips från det första argumentet i konstruktorn <ulink url="kdeapi:tdeui/KAction.html"
->KAction</ulink
+>, hämtas strängen som används som verktygstips från det första argumentet i konstruktorn <ulink url="kdeapi:tdeui/TDEAction.html"
+>TDEAction</ulink
>. </para>
<programlisting
->action = new KAction(i18n("&amp;Delete"), "editdelete",
+>action = new TDEAction(i18n("&amp;Delete"), "editdelete",
SHIFT+Key_Delete, actionCollection(), "del")
</programlisting>
@@ -2334,9 +2334,9 @@ X-KDevelop-Scope=Project
>KDevFactory</classname
> (som ärver <classname
>KLibFactory</classname
->). Vanligare exempel är <ulink url="kdeapi:kparts/KParts::Factory"
+>). Vanligare exempel är <ulink url="kdeapi:tdeparts/KParts::Factory"
>KParts::Factory</ulink
-> som antas skapa objekten <ulink url="kdeapi:kparts/KParts::ReadOnlyPart"
+> som antas skapa objekten <ulink url="kdeapi:tdeparts/KParts::ReadOnlyPart"
>KParts::ReadOnlyPart</ulink
> eller i de flesta fall det generella <ulink url="kdeapi:tdecore/KLibFactory"
>KLibFactory</ulink
@@ -2350,7 +2350,7 @@ X-KDevelop-Scope=Project
>Använda delade bibliotekstjänster</title>
<para
->För att kunna använda en delad bibliotekstjänst i ett program, måste du skaffa ett <ulink url="kdeapi:kio/KService.html"
+>För att kunna använda en delad bibliotekstjänst i ett program, måste du skaffa ett <ulink url="kdeapi:tdeio/KService.html"
>KService</ulink
>-objekt som representerar den. Det här beskrivs i <ulink url="mime.html"
>avsnittet om Mime-typer</ulink
@@ -2399,8 +2399,8 @@ if (!factory) {
<para
>En DCOP-tjänst implementeras oftast som ett program som startas när det behövs. Det går därefter in i en snurra och lyssnar efter DCOP-anslutningar. Programmet kan vara interaktivt, men det kan också köra som en demon i bakgrunden under hela eller delar av sin livstid, utan att användaren märker det. Ett exempel på en sådan demon är <literal
->kio_uiserver</literal
->, som implementerar växelverkan med användaren som förloppsdialogrutor för KIO-biblioteket. Fördelen med en sådan central demon är att t.ex. nerladdningsförloppet för flera olika filer kan visas i ett fönster, även om nerladdningarna startades från olika program. </para>
+>tdeio_uiserver</literal
+>, som implementerar växelverkan med användaren som förloppsdialogrutor för TDEIO-biblioteket. Fördelen med en sådan central demon är att t.ex. nerladdningsförloppet för flera olika filer kan visas i ett fönster, även om nerladdningarna startades från olika program. </para>
<para
>En DCOP-tjänst definieras på annat sätt än en tjänst i ett delat bibliotek. Naturligtvis anger den inte ett bibliotek, utan istället ett körbart program. Dessutom anger inte en DCOP-tjänst raden med tjänsttyp, eftersom den startas med namn. Den innehåller ytterligare två rader som ytterligare egenskaper: </para>
@@ -2432,14 +2432,14 @@ if (!factory) {
<para
>Här är definitionen av <literal
->kio_uiserver</literal
+>tdeio_uiserver</literal
>: </para>
<programlisting
>[Desktop Entry]
Type=Service
-Name=kio_uiserver
-Exec=kio_uiserver
+Name=tdeio_uiserver
+Exec=tdeio_uiserver
X-DCOP-ServiceType=Unique
X-TDE-StartupNotify=false
</programlisting>
@@ -2457,19 +2457,19 @@ X-TDE-StartupNotify=false
<programlisting
>DCOPClient *client = kapp->dcopClient();
client->attach();
-if (!client->isApplicationRegistered("kio_uiserver")) {
+if (!client->isApplicationRegistered("tdeio_uiserver")) {
QString error;
- if (TDEApplication::startServiceByName("kio_uiserver", QStringList(), &amp;error))
- cout &lt;&lt; "Start av KIO-server misslyckades med meddelandet " &lt;&lt; error &lt;&lt; endl;
+ if (TDEApplication::startServiceByName("tdeio_uiserver", QStringList(), &amp;error))
+ cout &lt;&lt; "Start av TDEIO-server misslyckades med meddelandet " &lt;&lt; error &lt;&lt; endl;
}
...
QByteArray data, replyData;
QCString replyType;
QDataStream arg(data, IO_WriteOnly);
arg &lt;&lt; true;
-if (!client->call("kio_uiserver", "UIServer", "setListMode(bool)",
+if (!client->call("tdeio_uiserver", "UIServer", "setListMode(bool)",
data, replyType, replyData))
- cout &lt;&lt; "Anrop till kio_uiserver misslyckades" &lt;&lt; endl;
+ cout &lt;&lt; "Anrop till tdeio_uiserver misslyckades" &lt;&lt; endl;
...
</programlisting>
@@ -2484,7 +2484,7 @@ if (!client->call("kio_uiserver", "UIServer", "setListMode(bool)",
> i desktop-filen. Ett alternativ är att använda <function
>TDEApplication::startServiceByDesktopName()</function
>, som använder namnet på desktop-filen som argument, dvs. i det här fallet <literal
->"kio_uiserver.desktop"</literal
+>"tdeio_uiserver.desktop"</literal
>. </para>
<para
@@ -2602,7 +2602,7 @@ Comment[sv]=Foo-datafil
>. </para>
<para
->I KDE-biblioteken motsvarar en sådan typdefinition en instans av klassen <ulink url="kdeapi:kio/KMimeType.html"
+>I KDE-biblioteken motsvarar en sådan typdefinition en instans av klassen <ulink url="kdeapi:tdeio/KMimeType.html"
>KMimeType</ulink
>. Använd det som i följande exempel: </para>
@@ -2651,7 +2651,7 @@ else
>(den här metoden har några fler argument, men dessa är inte dokumenterade, så glöm helt enkelt bort dem.) </para>
<para
->Man kan vilja ta reda på en Mime-typ från filens innehåll i stället för filnamnet. Det är tillförlitligare, men också långsammare, eftersom det kräver att en del av filen läses. Det görs med klassen <ulink url="kdeapi:kio/KMimeMagic.html"
+>Man kan vilja ta reda på en Mime-typ från filens innehåll i stället för filnamnet. Det är tillförlitligare, men också långsammare, eftersom det kräver att en del av filen läses. Det görs med klassen <ulink url="kdeapi:tdeio/KMimeMagic.html"
>KMimeMagic</ulink
>, som har annorlunda felhantering: </para>
@@ -2691,14 +2691,14 @@ else
</programlisting>
<para
->Det här startar ett KIO-jobb för att ladda ner en del av filen, och kontrollera detta. Observera att den här funktionen kanske är riktigt långsam och blockerar programmet. Normalt vill man bara använda det om <function
+>Det här startar ett TDEIO-jobb för att ladda ner en del av filen, och kontrollera detta. Observera att den här funktionen kanske är riktigt långsam och blockerar programmet. Normalt vill man bara använda det om <function
>KMimeType::findByURL()</function
> returnerade <literal
>"application/octet-stream"</literal
>. </para>
<para
->Å andra sidan, om du inte vill blockera programmet, kan du också uttryckligen starta KIO-jobbet och ansluta till några av dess signaler: </para>
+>Å andra sidan, om du inte vill blockera programmet, kan du också uttryckligen starta TDEIO-jobbet och ansluta till några av dess signaler: </para>
<programlisting
>void FooClass::findType()
@@ -2765,7 +2765,7 @@ for (it = offers.begin(); it != offers.end(); ++it) {
>"Application"</literal
> med <literal
>"KParts::ReadOnlyPart"</literal
->. I det fallet, får du en lista med inbäddbara komponenter för att presentera HTML-innehåll, till exempel KHTML. </para>
+>. I det fallet, får du en lista med inbäddbara komponenter för att presentera HTML-innehåll, till exempel TDEHTML. </para>
<para
>I de flesta fall är du inte intresserad av listan med alla erbjudanden om tjänster för en kombination av Mime-typ och tjänsttyp. Det finns en bekvämlighetsfunktion som bara ger dig tjänsterbjudandet som föredras högst: </para>
@@ -2779,12 +2779,12 @@ else
</programlisting>
<para
->För ännu mer komplicerade förfrågningar, finns det en fullständig CORBA-liknande <ulink url="kdeapi:kio/KTrader.html"
+>För ännu mer komplicerade förfrågningar, finns det en fullständig CORBA-liknande <ulink url="kdeapi:tdeio/TDETrader.html"
>handlare</ulink
>. </para>
<para
->För att köra en programtjänst med några webbadresser, använd <ulink url="kdeapi:kio/KRun.html"
+>För att köra en programtjänst med några webbadresser, använd <ulink url="kdeapi:tdeio/KRun.html"
>KRun</ulink
>: </para>
@@ -2845,7 +2845,7 @@ new KRun(url);
> viktig. Medan du väntar på att webbläsaren ska ladda ner en sida, ska inte användargränssnittet blockeras. Dessutom ska inte siduppritningen börja när hela sidan är tillgänglig, utan den ska uppdateras regelbundet medan data anländer. </para>
<para
->I KDE-biblioteken implementeras nätverkstransparens med KIO-programmeringsgränssnittet. Det centrala begreppet i arkitekturen är ett I/O-<emphasis
+>I KDE-biblioteken implementeras nätverkstransparens med TDEIO-programmeringsgränssnittet. Det centrala begreppet i arkitekturen är ett I/O-<emphasis
>jobb</emphasis
>. Ett jobb kan kopiera filer, ta bort filer och liknande saker. Så fort ett jobb har startats, fungerar det i bakgrunden och blockerar inte programmet. All kommunikation från jobbet tillbaka till programmet, som att leverera data eller förloppsinformation, görs integrerat i Qt:s händelsesnurra. </para>
@@ -2866,10 +2866,10 @@ new KRun(url);
<simplesect id="nettransparency-usingkio">
<title
->Använda KIO</title>
+>Använda TDEIO</title>
<para
->I de flesta fall skapas jobb genom att anropa funktioner i KIO-namnrymden. Dessa funktioner har en eller två webbadresser som argument, och möjligen också andra nödvändiga parametrar. När jobbet är avslutat, skickar det signalen <literal
+>I de flesta fall skapas jobb genom att anropa funktioner i TDEIO-namnrymden. Dessa funktioner har en eller två webbadresser som argument, och möjligen också andra nödvändiga parametrar. När jobbet är avslutat, skickar det signalen <literal
>result(TDEIO::Job*)</literal
>. Efter signalen har skickats, tar jobbet bort sig självt. Därför ser ett typiskt användarfall ut så här: </para>
@@ -3163,7 +3163,7 @@ void FooClass::mkdirResult(TDEIO::Job *job)
>Synkron användning</title>
<para
->Ofta är det KIO:s asynkrona programmeringsgränssnitt för komplext att använda, och därför är inte implementering av fullständig asynkronism prioriterat. I ett program som till exempel bara kan hantera en dokumentfil åt gången, finns det ändå inte mycket som kan göras medan programmet laddar ner en fil. I dessa enkla fall, finns ett mycket enklare programmeringsgränssnitt, i form av ett antal statiska funktioner i TDEIO::NetAccess. För att till exempel kopiera en fil, använd: </para>
+>Ofta är det TDEIO:s asynkrona programmeringsgränssnitt för komplext att använda, och därför är inte implementering av fullständig asynkronism prioriterat. I ett program som till exempel bara kan hantera en dokumentfil åt gången, finns det ändå inte mycket som kan göras medan programmet laddar ner en fil. I dessa enkla fall, finns ett mycket enklare programmeringsgränssnitt, i form av ett antal statiska funktioner i TDEIO::NetAccess. För att till exempel kopiera en fil, använd: </para>
<programlisting
>KURL source, target;
@@ -3209,7 +3209,7 @@ if (TDEIO::NetAccess::download(url, tempFile) {
<programlisting
>void FooClass::reloadPage()
{
- KURL url("http://www.tdevelop.org/index.html");
+ KURL url("http://www.kdevelop.org/index.html");
TDEIO::TransferJob *job = TDEIO::get(url, true, false);
job->addMetaData("cache", "reload");
...
@@ -3252,13 +3252,13 @@ void FooClass::transferResult(TDEIO::Job *job)
>Schemaläggning</title>
<para
->När KIO-programmeringsgränssnittet används, behöver du oftast inte hantera detaljerna med att starta I/O-slavar och kommunicera med dem. Det normala användningsfallet är att starta ett jobb med några parametrar, och hantera signalerna som jobbet skickar. </para>
+>När TDEIO-programmeringsgränssnittet används, behöver du oftast inte hantera detaljerna med att starta I/O-slavar och kommunicera med dem. Det normala användningsfallet är att starta ett jobb med några parametrar, och hantera signalerna som jobbet skickar. </para>
<para
->Bakom ridån är scenariot mycket mer komplicerat. När du skapar ett jobb, läggs det i en kö. När programmet går tillbaka till händelsesnurran, tilldelar KIO slavprocesser för jobben i kön. För det första jobbet som startas, är detta trivialt: en I/O-slav för lämpligt protokoll startas. Efter jobbet (som en nerladdning från en HTTP-server) har avslutats, tas det dock inte omedelbart bort. Istället läggs det i en grupp med lediga slavar och tas bort efter en viss tid utan aktivitet (för närvarande tre minuter). Om en ny begäran för samma värddator och protokoll anländer, återanvänds slaven. Den uppenbara fördelen är att vid en serie jobb med samma värddator, sparar man in kostnaden för att skapa nya processer, och möjligen också att genomgå en behörighetskontroll. </para>
+>Bakom ridån är scenariot mycket mer komplicerat. När du skapar ett jobb, läggs det i en kö. När programmet går tillbaka till händelsesnurran, tilldelar TDEIO slavprocesser för jobben i kön. För det första jobbet som startas, är detta trivialt: en I/O-slav för lämpligt protokoll startas. Efter jobbet (som en nerladdning från en HTTP-server) har avslutats, tas det dock inte omedelbart bort. Istället läggs det i en grupp med lediga slavar och tas bort efter en viss tid utan aktivitet (för närvarande tre minuter). Om en ny begäran för samma värddator och protokoll anländer, återanvänds slaven. Den uppenbara fördelen är att vid en serie jobb med samma värddator, sparar man in kostnaden för att skapa nya processer, och möjligen också att genomgå en behörighetskontroll. </para>
<para
->Naturligtvis är återanvändning bara möjlig när den befintliga slaven redan har avslutat sitt tidigare jobb. Om en ny begäran anländer medan en befintlig slavprocess fortfarande kör, måste en ny process startas och användas. Med användningen i exemplen ovan av programmeringsgränssnittet, finns det ingen begränsning för att skapa nya slavprocesser: om man startar en serie nerladdningar av 20 olika filer i rad, skapar KIO 20 slavprocesser. Den här metoden att tilldela slavar till jobb kallas <emphasis
+>Naturligtvis är återanvändning bara möjlig när den befintliga slaven redan har avslutat sitt tidigare jobb. Om en ny begäran anländer medan en befintlig slavprocess fortfarande kör, måste en ny process startas och användas. Med användningen i exemplen ovan av programmeringsgränssnittet, finns det ingen begränsning för att skapa nya slavprocesser: om man startar en serie nerladdningar av 20 olika filer i rad, skapar TDEIO 20 slavprocesser. Den här metoden att tilldela slavar till jobb kallas <emphasis
>direkt</emphasis
>. Det är inte alltid den mest lämpliga metoden, eftersom den kan behöva mycket minne och ge hög last både på klient- och serverdatorn. </para>
@@ -3317,7 +3317,7 @@ EXTRA_DIST = $(mime_DATA)
<programlisting
>[Protocol]
-exec=kio_ftp
+exec=tdeio_ftp
protocol=ftp
input=none
output=filesystem
@@ -3344,9 +3344,9 @@ Icon=ftp
<para
>Återstående rader i filen <literal
>.protocol</literal
-> anger vilka förmågor slaven har. I allmänhet är de funktioner som slaven måste implementera mycket enklare än de funktioner som KIO-programmeringsgränssnittet tillhandahåller programmet. Orsaken till detta är att komplexa jobb schemaläggs som en följd av deljobb. För att till exempel lista en katalog rekursivt, startas ett jobb för toppnivåkatalogen. För varje underkatalog som rapporteras tillbaka, startas nya underjobb. Schemaläggning i KIO försäkrar att inte för många jobb är aktiva samtidigt. På liknande sätt, för att kopiera en fil med ett protokoll som inte stöder kopiering direkt (som <literal
+> anger vilka förmågor slaven har. I allmänhet är de funktioner som slaven måste implementera mycket enklare än de funktioner som TDEIO-programmeringsgränssnittet tillhandahåller programmet. Orsaken till detta är att komplexa jobb schemaläggs som en följd av deljobb. För att till exempel lista en katalog rekursivt, startas ett jobb för toppnivåkatalogen. För varje underkatalog som rapporteras tillbaka, startas nya underjobb. Schemaläggning i TDEIO försäkrar att inte för många jobb är aktiva samtidigt. På liknande sätt, för att kopiera en fil med ett protokoll som inte stöder kopiering direkt (som <literal
>FTP</literal
->-protokollet), kan KIO läsa källfilen och sedan skriva data till destinationsfilen. För att detta ska fungera, måste <literal
+>-protokollet), kan TDEIO läsa källfilen och sedan skriva data till destinationsfilen. För att detta ska fungera, måste <literal
>.protocol</literal
> annonsera åtgärderna som slaven stöder. </para>
@@ -3360,12 +3360,12 @@ Icon=ftp
int kdemain(int argc, char **argv)
{
- KLocale::setMainCatalogue("tdelibs");
- TDEInstance instance("kio_ftp");
+ TDELocale::setMainCatalogue("tdelibs");
+ TDEInstance instance("tdeio_ftp");
(void) TDEGlobal::locale();
if (argc != 4) {
- fprintf(stderr, "Usage: kio_ftp protocol "
+ fprintf(stderr, "Usage: tdeio_ftp protocol "
"domain-socket1 domain-socket2\n");
exit(-1);
}
@@ -3453,7 +3453,7 @@ int kdemain(int argc, char **argv)
<para
>Dessutom finns det funktioner som kan implementeras om, och inte listas i filen <literal
>.protocol</literal
->. För dessa åtgärder, avgör KIO automatiskt om de stöds eller inte (dvs. standardimplementationen returnerar ett fel). </para>
+>. För dessa åtgärder, avgör TDEIO automatiskt om de stöds eller inte (dvs. standardimplementationen returnerar ett fel). </para>
<variablelist>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/credits.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/credits.docbook
index c714a018a89..afa7998b781 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/credits.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/credits.docbook
@@ -11,7 +11,7 @@
<listitem
><para
>Det ursprungliga innehållet i den här handboken är skrivet av Bernd Gehrmann <email
->bernd@tdevelop.org</email
+>bernd@kdevelop.org</email
> och Caleb Tennis <email
>caleb@aei-tech.com</email
>. </para
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/getting-started.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/getting-started.docbook
index b5844904999..9dc622518f2 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/getting-started.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/getting-started.docbook
@@ -1791,23 +1791,23 @@ Keep lines at 80 characters length maximum.
<programlisting
>Hello::Hello()
- : KMainWindow( 0, "Hello" )
+ : TDEMainWindow( 0, "Hello" )
{
</programlisting>
<para
>Högerklicka på <classname
->KMainWindow</classname
+>TDEMainWindow</classname
>. En meny dyker upp. Välj där alternativet <guimenuitem
->Sök i dokumentationen: KMainWindow</guimenuitem
+>Sök i dokumentationen: TDEMainWindow</guimenuitem
> och släpp musknappen. Nu öppnas verktygsvyn <guilabel
>Dokumentation</guilabel
>, med värdet <classname
->KMainWindow</classname
+>TDEMainWindow</classname
> som sökbegrepp på sidan <guilabel
>Sök</guilabel
>. Därefter öppnas ett annat redigeringsfönster på arbetsytan som visar KDE:s referenssida i programmeringsgränssnittet för klassen <classname
->KMainWindow</classname
+>TDEMainWindow</classname
>.</para>
<para
@@ -1831,15 +1831,15 @@ Keep lines at 80 characters length maximum.
<para
>Du kan lika väl välja <guimenuitem
->Sök efter dokumentation: KMainWindow</guimenuitem
+>Sök efter dokumentation: TDEMainWindow</guimenuitem
>. I detta fall visas sidan <guilabel
>Sökning</guilabel
> i verktygsvyn <guilabel
>Dokumentation</guilabel
>, som oftast tillhandahåller ett urval sidor som innehåller sökbegreppet. (I vårt exempel är det troligen klasserna <classname
->KMainWindow</classname
+>TDEMainWindow</classname
> och <classname
->KMainWindowInterface</classname
+>TDEMainWindowInterface</classname
>.) Välj den du är intresserad av så visas motsvarande dokumentation i ett redigeringsfönster.</para>
<note>
@@ -1975,7 +1975,7 @@ Keep lines at 80 characters length maximum.
> och placerar markören precis framför klassdefinitionen:</para>
<programlisting
>Hello::Hello()
- : KMainWindow( 0, "Hello" )
+ : TDEMainWindow( 0, "Hello" )
{
</programlisting>
</listitem>
@@ -2680,7 +2680,7 @@ linkend="gettingstarted-edit-arrange-sourceheader"
>:</para>
<programlisting
>Hello::Hello()
- : KMainWindow( 0, "Hello" )
+ : TDEMainWindow( 0, "Hello" )
{
// set the shell's ui resource file
// TODO check the user interface
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/index.docbook
index 320c47ec513..5224078727b 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/index.docbook
@@ -133,7 +133,7 @@ Entries which require special treatment are marked with comments starting with '
> <affiliation
> <address
><email
->bernd@tdevelop.org</email
+>bernd@kdevelop.org</email
></address>
</affiliation>
</author>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/plugin-tools.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/plugin-tools.docbook
index 1fa80642345..e68b11330fa 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/plugin-tools.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/plugin-tools.docbook
@@ -202,7 +202,7 @@
<title
>Delutforskningsverktyg</title>
<para
->Ett grafiskt verktyg för att utföra KTrader-liknande förfrågningar om registrerade tjänster.</para
+>Ett grafiskt verktyg för att utföra TDETrader-liknande förfrågningar om registrerade tjänster.</para
></formalpara
></listitem>
<listitem
@@ -303,7 +303,7 @@
<title
>Kopiera till</title>
<para
->Enkelt insticksprogram för uppladdning av filer. Det utför en filkopiering med alla protokoll som stöds av KIO.</para
+>Enkelt insticksprogram för uppladdning av filer. Det utför en filkopiering med alla protokoll som stöds av TDEIO.</para
></formalpara
></listitem>
<listitem
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/project-management.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/project-management.docbook
index 2af94494255..a9e5656514b 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/project-management.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/project-management.docbook
@@ -199,7 +199,7 @@
<itemizedlist>
<listitem
><para
->En kort <ulink url="http://www.tdevelop.org/index.html?filename=tutorial_autoconf.html"
+>En kort <ulink url="http://www.kdevelop.org/index.html?filename=tutorial_autoconf.html"
>handledning om autoconf</ulink
>, skriven av Christopher W. Curtis finns tillgänglig på &tdevelop;s hemsida. Den koncentrerar sig på några grundläggande steg för att ändra en <filename
>Makefile</filename
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook
index 391d3fb8005..892188d4867 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/setup.docbook
@@ -864,7 +864,7 @@
</screenshot>
<para
->För att välja en ny editor, klicka på pilen i kombinationsrutan. Beroende på gränssnitten för redigeringsdelprogram som &kde;-versionen har kompilerats med, ser du en lista med editorer som du kan välja bland (se den <link linkend="setup-editor-kparts"
+>För att välja en ny editor, klicka på pilen i kombinationsrutan. Beroende på gränssnitten för redigeringsdelprogram som &kde;-versionen har kompilerats med, ser du en lista med editorer som du kan välja bland (se den <link linkend="setup-editor-tdeparts"
>viktiga anmärkningen</link
> nedan om detta). Klicka på editorn som du vill ha och klicka på <guilabel
>Ok</guilabel
@@ -908,7 +908,7 @@
>Att byta editor påverkar inte filer som redan är öppna. Det finns två sätt att fortsätta. Stäng antingen alla öppna textfönster och öppna dem igen ett i taget. Eller stäng helt enkelt hela projektet och öppna det igen. Fönstren öppnas då automatiskt med det nya texteditorgränssnittet. </para
></note>
-<important id="setup-editor-kparts"
+<important id="setup-editor-tdeparts"
><para
>KDevelop låter dig använda editorgränssnitt som har registrerats med &kde; och som tillhandahåller ett KatePart-gränssnitt. Om du saknar en av möjligheterna som visas ovan, kontrollera i din &kde;-installation om motsvarande KPart installerats på ett riktigt sätt. </para
></important>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook
index c4063070bf3..e6a6c069f8f 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/tdevelop-install.docbook
@@ -73,8 +73,8 @@
<para
>&tdevelop; är tillgänglig i binärform från många olika &Linux;-distributioner som SuSE, RedHat med flera. Binärfilerna är paketerade på något bekvämt sätt, oftast RPM, för att enkelt kunna installeras. Följ standardinstruktionerna som ges i distributionen för att installera. </para>
<para
->Du kan mycket väl skaffa källkoden för &tdevelop;, kompilera och installera den själv. Källkoden hittas via projektets hemsida på <ulink url="http://www.tdevelop.org"
->http://www.tdevelop.org</ulink
+>Du kan mycket väl skaffa källkoden för &tdevelop;, kompilera och installera den själv. Källkoden hittas via projektets hemsida på <ulink url="http://www.kdevelop.org"
+>http://www.kdevelop.org</ulink
> eller via <ulink url="http://download.kde.org"
>&kde;:s FTP-plats</ulink
>. </para>
@@ -1014,7 +1014,7 @@
></indexterm>
<indexterm zone="compile-and-install-options-dir">
<primary
->kbuildsycoca</primary
+>tdebuildsycoca</primary
></indexterm>
<para
@@ -1067,7 +1067,7 @@
><prompt
>~&gt; </prompt
> <userinput
->kbuildsycoca</userinput
+>tdebuildsycoca</userinput
> </member>
<member
>(Starta nu &tdevelop;:) </member>
@@ -1119,7 +1119,7 @@
></informalexample>
<para
>Kommandot <command
->kbuildsycoca</command
+>tdebuildsycoca</command
> (<quote
>bygg systemkontrollcache</quote
>) söker efter bibliotek och lagrar deras plats och version i en cache, så att &tdevelop; kan hitta dem. Problemet är att det tar märkbart med tid, och måste köras varje gång du använder skalet för att starta &tdevelop; med en annan installationskatalog än standardkatalogen. Du skulle kunna skriva in ovanstående kommandon i ett skalskript för att reducera ansträngningen att skriva in det. </para>
@@ -1129,13 +1129,13 @@
> eller <filename
>.cshrc</filename
>, men det är inte önskvärt eftersom då körs <command
->kbuildsycoca</command
+>tdebuildsycoca</command
> varje gång du använder skalet.) </para>
<note
><para
>Kommandot <command
->kbuildsycoca</command
+>tdebuildsycoca</command
> kör inte för systemadministratören. Du måste anropa det som en annan användare. (Men det är <emphasis
>inte en särskild god idé</emphasis
> att utveckla programvara som systemadministratör!) </para
@@ -1187,7 +1187,7 @@
>Application Program Interface</quote
> på engelska, ofta förkortat API, innehåller i själva verket en följd av beskrivningar (dvs. anropsmodeller) som ett program kan använda för att komma åt operativsystem och andra tjänster. I vårt fall har dock en mer omfattande definition använts. Programmeringsgränssnittet för ett &kde;- eller &Qt;-program är en sammanfattning av klasser och metodgränssnitt, en översikt som kan användas som uppslagsbok för navigation i källkoden. </para>
<para
->Det finns en version av det senaste programmeringsgränssnittet på <ulink url="http://www.tdevelop.org/HEAD/doc/api/html/index.html"
+>Det finns en version av det senaste programmeringsgränssnittet på <ulink url="http://www.kdevelop.org/HEAD/doc/api/html/index.html"
> KDevelops hemsida</ulink
>. Den uppdateras automatiskt varje dygn så att du kan hänga med. </para>
<para