summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorMichele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>2018-09-28 14:42:44 +0900
committerMichele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>2018-09-28 14:42:44 +0900
commit037beaf5cab4fda4ea0996e6ad44eb2a68f49197 (patch)
treec79457f35fd1443ee54098014039468c69be02c0 /tde-i18n-sv/docs
parentb6aab6d9a907a2f477f996929865d8520212940a (diff)
downloadtde-i18n-037beaf5cab4fda4ea0996e6ad44eb2a68f49197.tar.gz
tde-i18n-037beaf5cab4fda4ea0996e6ad44eb2a68f49197.zip
qt -> tqt conversion:
kdeqt -> kdetqt qtkde -> tqtkde qtdesigner -> tqtdesigner Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sv/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook4
2 files changed, 3 insertions, 3 deletions
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
index e5919f309bd..f18f40e5ed9 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
@@ -81,7 +81,7 @@
<itemizedlist>
<listitem><para>I användarguiden <xref linkend="scripting-the-desktop"/> och <xref linkend="kdialog"/></para></listitem>
- <listitem><para>Annan dokumentation: <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html">http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html</ulink></para></listitem>
+ <listitem><para>Annan dokumentation: <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html">http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html</ulink></para></listitem>
</itemizedlist>
</listitem>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook
index 916fb4779ab..65c583d228f 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook
@@ -114,11 +114,11 @@
<primary>kommunikation</primary>
<secondary>DCOP</secondary></indexterm>
-<para>En annan evolution av &UNIX;-liknande skript är <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html"><emphasis>DCOP</emphasis></ulink>-protokollet, som uppfanns för kommunikation mellan &kde;-program för att bemästra CORBA:s begränsningar. </para>
+<para>En annan evolution av &UNIX;-liknande skript är <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html"><emphasis>DCOP</emphasis></ulink>-protokollet, som uppfanns för kommunikation mellan &kde;-program för att bemästra CORBA:s begränsningar. </para>
<para>&DCOP; betyder <emphasis>Desktop COmmunikation Protocol</emphasis> (protokollet för skrivbordskommunikation), och är implementerat som en enkel IPC/RPC-mekanism byggd för att fungera via uttag. Sluteffekten är att erbjuda funktioner som liknar den traditionella rörledningsmekanismen i &UNIX;. </para>
<para>Traditionella skalskript är baserade på ganska små programverktyg, som konstruerades för att enbart fungera baserade på ren text. &DCOP; tillåter att avancerade grafiska program kommunicerar med varandra på ett motsvarande sätt. Det gör det till exempel möjligt för ett &kde;-program att skicka meddelanden till ett annat &kde;-program, eller ta emot data från det för sitt eget syfte. </para>
<para>Det finns dock nackdelar. För att använda &DCOP;, måste programmet vara konstruerat med ett speciellt &DCOP;-gränssnitt. Dessutom går &DCOP;-kommunikationsprocessen något långsamt (även om den är mycket snabbare än CORBA). Ändå så återger det mycket av styrkan och flexibiliteten i &UNIX;-skript till högnivåprogram som är baserade på ett grafiskt användargränssnitt. </para>
-<para>För ytterligare information, se artikeln <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html">DCOP: Desktop COmmunications Protocol</ulink> eller <ulink url="developer.kde.org/documentation/library/cvs-api/dcop/html/index.html">The DCOP Desktop Communication Protocol library</ulink>, dokumentation av användargränssnittet för &kde;:s DCOP-bibliotek. </para>
+<para>För ytterligare information, se artikeln <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html">DCOP: Desktop COmmunications Protocol</ulink> eller <ulink url="developer.kde.org/documentation/library/cvs-api/dcop/html/index.html">The DCOP Desktop Communication Protocol library</ulink>, dokumentation av användargränssnittet för &kde;:s DCOP-bibliotek. </para>
</sect2> <!-- unixdev-dcop -->
</sect1> <!-- unixdev-hl-script -->