summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv
diff options
context:
space:
mode:
authorSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2018-07-01 18:16:13 +0200
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2018-07-01 18:16:13 +0200
commita23aa14dd80befd0f2bfd427a2f1c7875d21f323 (patch)
treec8d2a61b28fe5dac4454248e24f37e55991c0b32 /tde-i18n-sv
parent4c947d0cc6f461810f7748960db73f738dd99261 (diff)
downloadtde-i18n-a23aa14dd80befd0f2bfd427a2f1c7875d21f323.tar.gz
tde-i18n-a23aa14dd80befd0f2bfd427a2f1c7875d21f323.zip
Update bug reports url to bugs.trinitydesktop.org
Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sv')
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdeaccessibility/kttsd/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/contrib.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/webbrowse.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdebase/konqueror/faq.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/internet-shortcuts.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdegames/atlantik/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdegraphics/ksnapshot/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krdc/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krfb/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdesdk/umbrello/introduction.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdeutils/KRegExpEditor/index.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdeaddons/ktimemon.po36
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdegraphics/kpdf.po4
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdeio.po24
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdelibs.po28
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdemultimedia/krec.po8
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdenetwork/kopete.po4
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdesdk/kbugbuster.po6
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po16
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po4
20 files changed, 76 insertions, 76 deletions
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdeaccessibility/kttsd/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdeaccessibility/kttsd/index.docbook
index 17b8490b76..b0ad5f078b 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdeaccessibility/kttsd/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdeaccessibility/kttsd/index.docbook
@@ -190,7 +190,7 @@ revision history. (see installation appendix comment) -->
<sect1 id="support">
<title>Stöd</title>
-<para>Förutom &kde;:s feldatabas Bugzilla (<ulink url="http://bugs.kde.org/">http://bugs.kde.org/</ulink>), äger diskussioner om &ktts; för närvarande rum på e-postlistan kde-accessibility. Prenumerera på <ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-accessibility">https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-accessibility</ulink>. Utvecklare finns också på IRC (irc.kde.org, kanalen #kde-accessibility). </para>
+<para>Förutom &kde;:s feldatabas Bugzilla (<ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org/">http://bugs.trinitydesktop.org/</ulink>), äger diskussioner om &ktts; för närvarande rum på e-postlistan kde-accessibility. Prenumerera på <ulink url="https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-accessibility">https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-accessibility</ulink>. Utvecklare finns också på IRC (irc.kde.org, kanalen #kde-accessibility). </para>
</sect1>
</chapter>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/contrib.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/contrib.docbook
index df49379204..1b3bea9c19 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/contrib.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/contrib.docbook
@@ -34,7 +34,7 @@
<para>Hur skickar jag in en felrapport?</para>
</question>
<answer>
-<para>Det finns ett felspårningssystem tillgängligt på <ulink url="http://bugs.kde.org">http://bugs.kde.org</ulink>. Systemet har en guide för att skicka in nya felrapporter och en lista på alla kända fel.</para>
+<para>Det finns ett felspårningssystem tillgängligt på <ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org">http://bugs.trinitydesktop.org</ulink>. Systemet har en guide för att skicka in nya felrapporter och en lista på alla kända fel.</para>
<para>Det enklaste sättet att skicka in en felrapport är att välja <menuchoice><guimenu>Hjälp</guimenu><guimenuitem>Rapportera fel...</guimenuitem></menuchoice> i menyraden för programmet med felet. Detta öppnar en liten dialogruta med en länk till felspårningssystemet. Försäkra dig om att du följer instruktionerna i felrapportguiden.</para>
</answer>
</qandaentry>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/webbrowse.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/webbrowse.docbook
index e80918f1d7..5c1c8d7059 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/webbrowse.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/faq/webbrowse.docbook
@@ -15,7 +15,7 @@
<qandaentry>
<question><para>Kan jag köra &konqueror; utan att köra &kde;?</para></question>
-<answer><para>Ja. Installera bara &Qt;, tdelibs och tdebase, och starta &konqueror; från din favoritfönsterhanterare. Det ska fungera utmärkt, men om det inte gör det (&kde;-utvecklarna testar inte fallet ofta), rapportera det till http://bugs.kde.org och försök köra "tdeinit" innan du kör &konqueror;, det hjälper oftast. Det här är förstås likadant för alla andra &kde;-program. </para>
+<answer><para>Ja. Installera bara &Qt;, tdelibs och tdebase, och starta &konqueror; från din favoritfönsterhanterare. Det ska fungera utmärkt, men om det inte gör det (&kde;-utvecklarna testar inte fallet ofta), rapportera det till http://bugs.trinitydesktop.org och försök köra "tdeinit" innan du kör &konqueror;, det hjälper oftast. Det här är förstås likadant för alla andra &kde;-program. </para>
</answer>
</qandaentry>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/konqueror/faq.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/konqueror/faq.docbook
index 3f727817fc..d9b6ccc431 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/konqueror/faq.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/konqueror/faq.docbook
@@ -22,7 +22,7 @@ url="http://www.konqueror.org/i18n.html">http://www.konqueror.org/i18n.html</uli
<qandaentry>
<question><para>Kan jag använda &konqueror; i en annan fönsterhanterare?</para></question>
-<answer><para>Installera bara &Qt;, tdelibs och tdebase, och starta &konqueror;. från din favoritfönsterhanterare. Det bör fungera utmärkt, men om det inte gör det (&kde;-utvecklare provar inte det här fallet ofta), rapportera det till <ulink url="http://bugs.kde.org">http://bugs.kde.org</ulink> och försök köra <application>tdeinit</application> innan du startar &konqueror;, det hjälper oftast.</para></answer>
+<answer><para>Installera bara &Qt;, tdelibs och tdebase, och starta &konqueror;. från din favoritfönsterhanterare. Det bör fungera utmärkt, men om det inte gör det (&kde;-utvecklare provar inte det här fallet ofta), rapportera det till <ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org">http://bugs.trinitydesktop.org</ulink> och försök köra <application>tdeinit</application> innan du startar &konqueror;, det hjälper oftast.</para></answer>
</qandaentry>
<qandaentry>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/internet-shortcuts.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/internet-shortcuts.docbook
index dab1fa0df0..3010c93009 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/internet-shortcuts.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/internet-shortcuts.docbook
@@ -17,7 +17,7 @@
<para>Du går till Google, och söker efter &kde;.</para>
-<para>Det finns många liknande genvägar som <userinput>ggl:</userinput> (Google jag har tur), <userinput>bug:</userinput> (bugs.kde.org) och så vidare.</para>
+<para>Det finns många liknande genvägar som <userinput>ggl:</userinput> (Google jag har tur), <userinput>bug:</userinput> (bugs.trinitydesktop.org) och så vidare.</para>
<para>För att visa en fullständig lista, klicka på <guimenu>Inställningar</guimenu> i &konqueror;s meny, och välj <guilabel>Webbgenvägar</guilabel>. Här hittar du en fullständig lista över alla genvägar. Du kan skapa nya, ändra befintliga eller ta bort oanvända genvägar. Du kan också inaktivera webbgenvägar om du inte tycker om dem. Om du anger <guilabel>Förvald söktjänst</guilabel> behöver du inte skriva in genvägen längre. Om du till exempel ställer in den till Google, kan du bara skriva <userinput>kde</userinput> i <guilabel>platsraden</guilabel>, så söker den efter <quote>&kde;</quote> på Google.</para>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdegames/atlantik/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdegames/atlantik/index.docbook
index bc87bce53c..fe282cf36c 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdegames/atlantik/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdegames/atlantik/index.docbook
@@ -163,7 +163,7 @@
<para>Om du tror du har hittat ett fel i &atlantik;, var snäll rapportera det. Utvecklare hittar och rättar ofta fel själva, men du kanske råkar ut för saker som ännu inte är kända. Att inte rapportera problem, kan mycket väl hindra att de någonsin löses.</para>
-<para>Vissa fel kan vara i monopd-servern istället för &atlantik;, men du behöver inte bekymra dig om det: Du kan rapportera alla fel under &atlantik;-paketet via <ulink url="http://bugs.kde.org/">&kde;:s felrapporteringsguide</ulink>. Använd menyalternativet <menuchoice><guimenu>Hjälp</guimenu> <guimenuitem>Rapportera fel</guimenuitem></menuchoice> för att besöka felrapporteringsguiden med viss information om din &atlantik;-version automatiskt ifylld.</para>
+<para>Vissa fel kan vara i monopd-servern istället för &atlantik;, men du behöver inte bekymra dig om det: Du kan rapportera alla fel under &atlantik;-paketet via <ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org/">&kde;:s felrapporteringsguide</ulink>. Använd menyalternativet <menuchoice><guimenu>Hjälp</guimenu> <guimenuitem>Rapportera fel</guimenuitem></menuchoice> för att besöka felrapporteringsguiden med viss information om din &atlantik;-version automatiskt ifylld.</para>
<para>Ange gärna detaljer i felrapporten, som spelförhållanden. Ett fel kanske till exempel bara inträffar när någon är i fängelse, eller under en auktion. Om möjligt, spara händelseloggen och bifoga den till felrapporten eller skicka den till upphovsmannen. Den kan innehålla ledtrådar av stor betydelse om beteendet som kan leda till att felet löses snabbare.</para>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdegraphics/ksnapshot/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdegraphics/ksnapshot/index.docbook
index 5f205b7c3c..f2afc6215e 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdegraphics/ksnapshot/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdegraphics/ksnapshot/index.docbook
@@ -76,7 +76,7 @@
<para>Dumpa skärmen är ett enkelt miniprogram för att spara skärmbilder. Det kan antingen fånga bilder av hela skrivbordet, ett enda fönster eller ett markerat område. Bilderna kan därefter sparas med ett antal olika format.</para>
-<para>Var snäll rapportera eventuella problem eller önskemål till <ulink url="http://bugs.kde.org/wizard.cgi">&kde;:s felhanteringssystem</ulink></para>
+<para>Var snäll rapportera eventuella problem eller önskemål till <ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org/wizard.cgi">&kde;:s felhanteringssystem</ulink></para>
</chapter>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krdc/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krdc/index.docbook
index 01172be4d6..8969a4edf7 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krdc/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krdc/index.docbook
@@ -88,7 +88,7 @@ revision history. (see installation appendix comment) -->
<para>Du använder typiskt Fjärranslutning till skrivbord med &kde;:s VNC-server, som heter Dela Skrivbord, eftersom den stämmer väl ihop med de speciella funktionerna i Fjärranslutning till skrivbord. </para>
-<para>Rapportera gärna eventuella problem eller önskemål till &kde;:s e-postlistor eller rapportera ett fel på <ulink url="http://bugs.kde.org">http://www.bugs.kde.org</ulink>. </para>
+<para>Rapportera gärna eventuella problem eller önskemål till &kde;:s e-postlistor eller rapportera ett fel på <ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org">http://www.bugs.trinitydesktop.org</ulink>. </para>
</chapter>
<chapter id="what-is-RFB">
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krfb/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krfb/index.docbook
index 1b78ec576a..d364f7c8d9 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krfb/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdenetwork/krfb/index.docbook
@@ -92,7 +92,7 @@ revision history. (see installation appendix comment) -->
<para>Dela Skrivbord kräver inte att du startar en ny X-session. Den kan dela ut den nuvarande sessionen. Det gör den mycket användbar när du vill att någon ska hjälpa dig att utföra en uppgift. </para>
-<para>Rapportera gärna eventuella problem eller önskemål till &kde;:s e-postlistor eller rapportera ett fel på <ulink url="http://bugs.kde.org">http://bugs.kde.org</ulink>. </para>
+<para>Rapportera gärna eventuella problem eller önskemål till &kde;:s e-postlistor eller rapportera ett fel på <ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org">http://bugs.trinitydesktop.org</ulink>. </para>
</chapter>
<chapter id="what-is-RFB">
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdesdk/umbrello/introduction.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdesdk/umbrello/introduction.docbook
index c19781e9ad..37de31e09c 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdesdk/umbrello/introduction.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdesdk/umbrello/introduction.docbook
@@ -15,5 +15,5 @@
<listitem><para>Utplaceringsdiagram</para></listitem>
</itemizedlist>
<para>Mer information om &UML; finns på <acronym>OMG</acronym>:s webbplats, <ulink url="http://www.omg.org">http://www.omg.org</ulink>, de som skapade &UML;-standarden. </para>
-<para>Vi hoppas att du trivs med &umbrello;, och att det hjälper dig att skapa programvara med hög kvalitet. &umbrello; är ett fritt verktyg, och det enda som vi ber dig är att rapportera eventuella fel, problem eller förslag till &umbrello;s utvecklare på <email>uml-devel@lists.sourceforge.net</email> eller <ulink url="http://bugs.kde.org">http://bugs.kde.org</ulink>. </para>
+<para>Vi hoppas att du trivs med &umbrello;, och att det hjälper dig att skapa programvara med hög kvalitet. &umbrello; är ett fritt verktyg, och det enda som vi ber dig är att rapportera eventuella fel, problem eller förslag till &umbrello;s utvecklare på <email>uml-devel@lists.sourceforge.net</email> eller <ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org">http://bugs.trinitydesktop.org</ulink>. </para>
</chapter>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdeutils/KRegExpEditor/index.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdeutils/KRegExpEditor/index.docbook
index f1b2e57d4b..ebbe1900c0 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdeutils/KRegExpEditor/index.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdeutils/KRegExpEditor/index.docbook
@@ -340,7 +340,7 @@
<!-- ====================================================================== -->
<chapter id="bugreport">
<title>Rapportera fel och föreslå funktioner</title>
- <para>Bug reports and feature requests should be submitted through the <ulink url="http://bugs.kde.org/">KDE Bug Tracking System</ulink>. <emphasis role="strong">Before</emphasis> you report a bug or suggest a feature, please check that it hasn't already been <ulink url="http://bugs.kde.org/db/pa/lkregexpeditor.html">reported/suggested</ulink></para>
+ <para>Bug reports and feature requests should be submitted through the <ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org/">KDE Bug Tracking System</ulink>. <emphasis role="strong">Before</emphasis> you report a bug or suggest a feature, please check that it hasn't already been <ulink url="http://bugs.trinitydesktop.org/db/pa/lkregexpeditor.html">reported/suggested</ulink></para>
</chapter>
<!-- ====================================================================== -->
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdeaddons/ktimemon.po b/tde-i18n-sv/messages/tdeaddons/ktimemon.po
index be0c2c3fa2..917ad0b073 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdeaddons/ktimemon.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdeaddons/ktimemon.po
@@ -184,13 +184,13 @@ msgstr ""
msgid ""
"The memory usage file '%1' seems to use a different file format than expected.\n"
"Maybe your version of the proc filesystem is incompatible with supported "
-"versions. Please contact the developer at http://bugs.kde.org/ who will try to "
+"versions. Please contact the developer at http://bugs.trinitydesktop.org/ who will try to "
"sort this out."
msgstr ""
"Minnesanvändningsfilen '%1' verkar använda ett annat filformat än det som "
"förväntades.\n"
"Kanske är din version av proc-filsystemet inkompatibelt med versionerna som "
-"stöds. Kontakta utvecklaren på http://bugs.kde.org/ så kommer denne att försöka "
+"stöds. Kontakta utvecklaren på http://bugs.trinitydesktop.org/ så kommer denne att försöka "
"reda ut det här."
#: sample.cc:239
@@ -217,49 +217,49 @@ msgstr ""
msgid ""
"Unable to find any entries for CPU statistics in the 'kstat' library. Are you "
"running a non-standard version of Solaris?\n"
-"Please contact the maintainer via http://bugs.kde.org/ who will try to sort "
+"Please contact the maintainer via http://bugs.trinitydesktop.org/ who will try to sort "
"this out."
msgstr ""
"Kan inte hitta några poster med processorstatistik i 'kstat'-biblioteket. "
"Använder du en version av Solaris som inte är standard?\n"
-"Kontakta utvecklaren via http://bugs.kde.org/ så kommer denne att försöka reda "
+"Kontakta utvecklaren via http://bugs.trinitydesktop.org/ så kommer denne att försöka reda "
"ut det här."
#: sample.cc:325
msgid ""
"Unable to read the CPU statistics entry from the 'kstat' library. The "
"diagnostics are '%1'.\n"
-"Please contact the maintainer via http://bugs.kde.org/ who will try to sort "
+"Please contact the maintainer via http://bugs.trinitydesktop.org/ who will try to sort "
"this out."
msgstr ""
"Kan inte läsa processorstatistikposten från 'kstat'-biblioteket. Diagnostiken "
"är '%1'.\n"
-"Kontakta utvecklaren via http://bugs.kde.org/ så kommer denne att försöka reda "
+"Kontakta utvecklaren via http://bugs.trinitydesktop.org/ så kommer denne att försöka reda "
"ut det här."
#: sample.cc:338
msgid ""
"The number of CPUs appears to have changed at very short notice, or the 'kstat' "
"library returns inconsistent results (%1 vs. %2 CPUs).\n"
-"Please contact the maintainer via http://bugs.kde.org/ who will try to sort "
+"Please contact the maintainer via http://bugs.trinitydesktop.org/ who will try to sort "
"this out."
msgstr ""
"Antalet processorer verkar ha ändrats efter mycket kort varsel. Eller så "
"skickar 'kstat'-biblioteket tillbaka inkonsekventa resultat (%1 mot %2 "
"processorer).\n"
-"Kontakta utvecklaren via http://bugs.kde.org/ så kommer denne att försöka reda "
+"Kontakta utvecklaren via http://bugs.trinitydesktop.org/ så kommer denne att försöka reda "
"ut det här."
#: sample.cc:350
msgid ""
"Unable to read the memory statistics entry from the 'kstat' library. The "
"diagnostics are '%1'\n"
-"You might want to contact the maintainer at http://bugs.kde.org/ who will try "
+"You might want to contact the maintainer at http://bugs.trinitydesktop.org/ who will try "
"to sort this out."
msgstr ""
"Kan inte läsa minnesstatistikposten i 'kstat'-biblioteket. Diagnostiken är "
"'%1'\n"
-"Kontakta utvecklaren via http://bugs.kde.org/ så kommer denne att försöka reda "
+"Kontakta utvecklaren via http://bugs.trinitydesktop.org/ så kommer denne att försöka reda "
"ut det här."
#: sample.cc:367
@@ -278,35 +278,35 @@ msgstr ""
#: sample.cc:379
msgid ""
"Unable to determine the number of swap spaces. The diagnostics are '%1'.\n"
-"Please contact the maintainer at http://bugs.kde.org/ who will try to sort this "
+"Please contact the maintainer at http://bugs.trinitydesktop.org/ who will try to sort this "
"out."
msgstr ""
"Antalet växlingsminnesplatser kan inte avgöras. Diagnostiken är '%1'.\n"
-"Kontakta utvecklaren via http://bugs.kde.org/ så kommer denne att försöka reda "
+"Kontakta utvecklaren via http://bugs.trinitydesktop.org/ så kommer denne att försöka reda "
"ut det här."
#: sample.cc:388
msgid ""
"KTimeMon ran out of memory while trying to determine the swap usage.\n"
"Attempted to allocate %1 bytes of memory (2 * %2 + %3 * %4).\n"
-"Please contact the maintainer at http://bugs.kde.org/ who will try to sort this "
+"Please contact the maintainer at http://bugs.trinitydesktop.org/ who will try to sort this "
"out."
msgstr ""
"Fick slut på minne när användningen av växlingsminnet skulle avgöras.\n"
"Försökte reservera %1 byte minne (2 * %2 + %3 * %4).\n"
-"Kontakta utvecklaren via http://bugs.kde.org/ så kommer denne att försöka reda "
+"Kontakta utvecklaren via http://bugs.trinitydesktop.org/ så kommer denne att försöka reda "
"ut det här."
#: sample.cc:400
msgid ""
"Unable to determine the swap usage.\n"
"The diagnostics are '%1'.\n"
-"Please contact the maintainer at http://bugs.kde.org/ who will try to sort this "
+"Please contact the maintainer at http://bugs.trinitydesktop.org/ who will try to sort this "
"out."
msgstr ""
"Kan inte avgöra användningen av växlingsminne.\n"
"Diagnostiken är '%1'.\n"
-"Kontakta utvecklaren via http://bugs.kde.org/ så kommer denne att försöka reda "
+"Kontakta utvecklaren via http://bugs.trinitydesktop.org/ så kommer denne att försöka reda "
"ut det här."
#: sample.cc:407
@@ -314,13 +314,13 @@ msgid ""
"Information was requested for %1 swap spaces, but only %2 swap entries were "
"returned.\n"
"KTimeMon will attempt to continue.\n"
-"Please contact the maintainer at http://bugs.kde.org/ who will try to sort this "
+"Please contact the maintainer at http://bugs.trinitydesktop.org/ who will try to sort this "
"out."
msgstr ""
"Frågade efter information om %1 växlingsminnesplatser, men fick bara %2 "
"växlingsminnesposter tillbaka.\n"
"Ktimemon försöker fortsätta.\n"
-"Kontakta utvecklaren via http://bugs.kde.org/ så kommer denne att försöka reda "
+"Kontakta utvecklaren via http://bugs.trinitydesktop.org/ så kommer denne att försöka reda "
"ut det här."
#: timemon.cc:173
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdegraphics/kpdf.po b/tde-i18n-sv/messages/tdegraphics/kpdf.po
index 5d8283690d..2cc282bfd0 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdegraphics/kpdf.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdegraphics/kpdf.po
@@ -867,8 +867,8 @@ msgid "Printing this document is not allowed."
msgstr "Utskrift av dokumentet tillåts inte."
#: part.cpp:1064
-msgid "Could not print the document. Please report to bugs.kde.org"
-msgstr "Kunde inte skriva ut dokumentet. Rapportera till bugs.kde.org."
+msgid "Could not print the document. Please report to bugs.trinitydesktop.org"
+msgstr "Kunde inte skriva ut dokumentet. Rapportera till bugs.trinitydesktop.org."
#: core/generator_pdf/generator_pdf.cpp:144
msgid "Please insert the password to read the document:"
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdeio.po b/tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdeio.po
index e88619e17a..64ae1cafab 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdeio.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdeio.po
@@ -801,11 +801,11 @@ msgstr "Kunde inte starta processen %1."
#, c-format
msgid ""
"Internal Error\n"
-"Please send a full bug report at http://bugs.kde.org\n"
+"Please send a full bug report at http://bugs.trinitydesktop.org\n"
"%1"
msgstr ""
"Internt fel.\n"
-"Skicka in en fullständig felrapport på http://bugs.kde.org\n"
+"Skicka in en fullständig felrapport på http://bugs.trinitydesktop.org\n"
"%1"
#: tdeio/global.cpp:249
@@ -1135,11 +1135,11 @@ msgstr "Kunde inte komma åt %1."
msgid ""
"Unknown error code %1\n"
"%2\n"
-"Please send a full bug report at http://bugs.kde.org."
+"Please send a full bug report at http://bugs.trinitydesktop.org."
msgstr ""
"Okänd felkod %1\n"
"%2\n"
-"Skicka in en fullständig felrapport på http://bugs.kde.org."
+"Skicka in en fullständig felrapport på http://bugs.trinitydesktop.org."
#: tdeio/global.cpp:442
#, c-format
@@ -1324,7 +1324,7 @@ msgid ""
"maintainer of this software by submitting a high quality bug report. If the "
"software is provided by a third party, please contact them directly. Otherwise, "
"first look to see if the same bug has been submitted by someone else by "
-"searching at the <a href=\"http://bugs.pearsoncomputing.net//\">"
+"searching at the <a href=\"http://bugs.trinitydesktop.org/\">"
"TDE bug reporting website</a>. If not, take note of the details given above, "
"and include them in your bug report, along with as many other details as you "
"think might help."
@@ -1333,7 +1333,7 @@ msgstr ""
"tredjepartsutvecklaren av den här programvaran genom att skicka in en "
"felrapport av hög kvalitet. Om programvaran tillhandahålls av tredjepart, "
"kontakta dem direkt. Annars, titta först om samma fel redan har rapporterats av "
-"någon annan genom att leta på <a href=\"http://bugs.kde.org/\">"
+"någon annan genom att leta på <a href=\"http://bugs.trinitydesktop.org/\">"
"TDE:s webbplats för felrapportering</a>. Om inte, notera informationen som "
"anges ovan och ta med den i felrapporten, tillsammans med så mycket övrig "
"information som du tror kan vara till hjälp."
@@ -2239,12 +2239,12 @@ msgstr ""
#: tdeio/global.cpp:1121
#, fuzzy
msgid ""
-"Please file a bug at <a href=\"http://bugs.kde.org/\">"
-"http://bugs.pearsoncomputing.net/</a> to inform the TDE team of the unsupported "
+"Please file a bug at <a href=\"http://bugs.trinitydesktop.org/\">"
+"http://bugs.trinitydesktop.org/</a> to inform the TDE team of the unsupported "
"authentication method."
msgstr ""
-"Skicka gärna en felrapport till <a href=\"http://bugs.kde.org/\">"
-"http://bugs.kde.org/</a>, för att informera TDE-gruppen om metoden för "
+"Skicka gärna en felrapport till <a href=\"http://bugs.trinitydesktop.org/\">"
+"http://bugs.trinitydesktop.org/</a>, för att informera TDE-gruppen om metoden för "
"behörighetskontroll som inte stöds."
#: tdeio/global.cpp:1127
@@ -5651,8 +5651,8 @@ msgid "KSendBugMail"
msgstr "Kskickafelrapportsepost"
#: misc/tdesendbugmail/main.cpp:63
-msgid "Sends a short bug report to submit@bugs.kde.org"
-msgstr "Skickar en kort felrapport till submit@bugs.kde.org"
+msgid "Sends a short bug report to submit@bugs.trinitydesktop.org"
+msgstr "Skickar en kort felrapport till submit@bugs.trinitydesktop.org"
#: misc/tdesendbugmail/main.cpp:65
msgid "Author"
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdelibs.po b/tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdelibs.po
index 720d14d270..e726c31094 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdelibs.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdelibs/tdelibs.po
@@ -647,7 +647,7 @@ msgstr ""
"konstruerats av upphovsmannen. I andra fall beror det på ett programmeringsfel "
"i Konqueror. Om du misstänker det förra, kontakta webbadministratören för "
"platsen i fråga. Om du istället misstänker ett fel i Konqueror, skicka in en "
-"felrapport via http://bugs.kde.org/. Ett testfall som åskådliggör problemet "
+"felrapport via http://bugs.trinitydesktop.org/. Ett testfall som åskådliggör problemet "
"uppskattas."
#. i18n: file ./tdehtml/kjserrordlg.ui line 39
@@ -4712,8 +4712,8 @@ msgid ""
"However, you - the user - must tell us when something does not work as expected "
"or could be done better."
"<br>"
-"<br>The Trinity Desktop Environment has a bug tracking system. Visit <A "
-"HREF=\"http://bugs.pearsoncomputing.net\">http://bugs.pearsoncomputing.net</A> "
+"<br>The Trinity Desktop Environment has a bug tracking system. Visit <a "
+"href=\"http://bugs.trinitydesktop.org\">http://bugs.trinitydesktop.org</a> "
"or use the \"Report Bug...\" dialog from the \"Help\" menu to report bugs."
"<br>"
"<br>If you have a suggestion for improvement then you are welcome to use the "
@@ -4724,8 +4724,8 @@ msgstr ""
"du - användaren - måste berätta för oss om något inte fungerar som förväntat "
"eller kunde ha gjorts bättre."
"<br>"
-"<br>Skrivbordsmiljön TDE har ett felrapporteringssystem. Besök <A "
-"HREF=\"http://bugs.kde.org/\">http://bugs.kde.org/</A> "
+"<br>Skrivbordsmiljön TDE har ett felrapporteringssystem. Besök <a "
+"href=\"http://bugs.trinitydesktop.org/\">http://bugs.trinitydesktop.org/</a> "
"eller använd dialogrutan \"Rapportera fel\" från menyn \"Hjälp\" för att "
"rapportera fel."
"<br>"
@@ -5492,11 +5492,11 @@ msgstr ""
msgid ""
"Unable to send the bug report.\n"
"Please submit a bug report manually...\n"
-"See http://bugs.pearsoncomputing.net/ for instructions."
+"See http://bugs.trinitydesktop.org/ for instructions."
msgstr ""
"Felrapporten kunde inte skickas.\n"
"Du måste skicka rapporten manuellt.\n"
-"Se instruktioner på http://bugs.kde.org/."
+"Se instruktioner på http://bugs.trinitydesktop.org/."
#: tdeui/kbugreport.cpp:428
msgid "Bug report sent, thank you for your input."
@@ -5978,10 +5978,10 @@ msgstr "&Upphovsmän"
#: tdeui/tdeaboutapplication.cpp:117
#, fuzzy
msgid ""
-"Please use <a href=\"http://bugs.pearsoncomputing.net\">"
-"http://bugs.pearsoncomputing.net</a> to report bugs.\n"
+"Please use <a href=\"http://bugs.trinitydesktop.org\">"
+"http://bugs.trinitydesktop.org</a> to report bugs.\n"
msgstr ""
-"Använd <a href=\"http://bugs.kde.org\">http://bugs.kde.org</a> "
+"Använd <a href=\"http://bugs.trinitydesktop.org\">http://bugs.trinitydesktop.org</a> "
"för att rapportera fel.\n"
#: tdeui/tdeaboutapplication.cpp:121 tdeui/tdeaboutapplication.cpp:124
@@ -8567,9 +8567,9 @@ msgstr "Programmet är skrivet av någon som vill förbli anonym."
#: tdecore/tdecmdlineargs.cpp:629
#, fuzzy
msgid ""
-"Please use http://bugs.pearsoncomputing.net to report bugs.\n"
+"Please use http://bugs.trinitydesktop.org to report bugs.\n"
msgstr ""
-"Använd http://bugs.kde.org för att rapportera fel.\n"
+"Använd http://bugs.trinitydesktop.org för att rapportera fel.\n"
#: tdecore/tdecmdlineargs.cpp:632 tdecore/tdecmdlineargs.cpp:634
msgid ""
@@ -12632,11 +12632,11 @@ msgstr "Fel i textdeklarationen av ett externt objekt"
#~ msgid ""
#~ "To submit a bug report, click on the button below.\n"
-#~ "This will open a web browser window on http://bugs.kde.org where you will find a form to fill in.\n"
+#~ "This will open a web browser window on http://bugs.trinitydesktop.org where you will find a form to fill in.\n"
#~ "The information displayed above will be transferred to that server."
#~ msgstr ""
#~ "Klicka på knappen nedan för att skicka in en felrapport.\n"
-#~ "Det kommer att öppna ett webbläsarfönster på http://bugs.kde.org där du hittar ett formulär att fylla i.\n"
+#~ "Det kommer att öppna ett webbläsarfönster på http://bugs.trinitydesktop.org där du hittar ett formulär att fylla i.\n"
#~ "Informationen som visas ovan kommer att överföras till servern."
#~ msgid "&Report Bug..."
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdemultimedia/krec.po b/tde-i18n-sv/messages/tdemultimedia/krec.po
index f03c63eae4..2a6545e2e7 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdemultimedia/krec.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdemultimedia/krec.po
@@ -596,14 +596,14 @@ msgid ""
"<p>\n"
"Altough a lot of testing is done, our capabilities of catching every possible "
"event/configuration are limited. So if you find a bug use \"Report Bug\" in the "
-"\"Help\"-menu or go directly to http://bugs.kde.org.\n"
+"\"Help\"-menu or go directly to http://bugs.trinitydesktop.org.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h4>...att du uppmanas att rapportera fel?</h4>\n"
"<p>\n"
"Även om många tester görs, är möjligheterna att hitta varje möjlig händelse "
"eller konfiguration begränsade. Om du hittar ett fel, använd därför "
-"\"Rapportera fel\" i menyn \"Hjälp\" eller gå direkt till http://bugs.kde.org.\n"
+"\"Rapportera fel\" i menyn \"Hjälp\" eller gå direkt till http://bugs.trinitydesktop.org.\n"
"</p>\n"
#: tips.txt:35
@@ -611,7 +611,7 @@ msgid ""
"<h4>...that KRec is far from complete?</h4>\n"
"<p>\n"
"So if you have a nice feature you think KRec should incorporate please tell us! "
-"To avoid duplicates and improve productivity please do it via bugs.kde.org or "
+"To avoid duplicates and improve productivity please do it via bugs.trinitydesktop.org or "
"the bug reporting tools and us wishlist as severity.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
@@ -619,5 +619,5 @@ msgstr ""
"<p>\n"
"Om du har en bra funktion som du tycker ska läggas till i Krec, tala gärna om "
"det för oss. För att undvika duplikat, och förbättra produktiviteten, gör det "
-"helst via bugs.kde.org eller felrapportverktyget med svårighetsgraden "
+"helst via bugs.trinitydesktop.org eller felrapportverktyget med svårighetsgraden "
"önskan.</p>\n"
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdenetwork/kopete.po b/tde-i18n-sv/messages/tdenetwork/kopete.po
index e3f656409f..87cc705060 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdenetwork/kopete.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdenetwork/kopete.po
@@ -2468,10 +2468,10 @@ msgstr "Misslyckades logga in på %1 med kontot %2."
#: protocols/oscar/oscaraccount.cpp:892
msgid ""
"The %1 server thinks the client you are using is too old. Please report this as "
-"a bug at http://bugs.kde.org"
+"a bug at http://bugs.trinitydesktop.org"
msgstr ""
"Servern %1 tror att klienten du använder är för gammal. Rapportera felet på "
-"http://bugs.kde.org."
+"http://bugs.trinitydesktop.org."
#: protocols/oscar/oscaraccount.cpp:898
msgid ""
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdesdk/kbugbuster.po b/tde-i18n-sv/messages/tdesdk/kbugbuster.po
index b219b53830..1fea9c2ffe 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdesdk/kbugbuster.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdesdk/kbugbuster.po
@@ -819,17 +819,17 @@ msgstr "Mottaga&re:"
#: gui/msginputdialog.cpp:63
#, fuzzy
msgid "Normal (bugs.trinitydesktop.org & Maintainer & tde-bugs-dist)"
-msgstr "Normal (bugs.kde.org & utvecklare & kde-bugs-dist)"
+msgstr "Normal (bugs.trinitydesktop.org & utvecklare & kde-bugs-dist)"
#: gui/msginputdialog.cpp:64
#, fuzzy
msgid "Maintonly (bugs.trinitydesktop.org & Maintainer)"
-msgstr "Endast utvecklare (bugs.kde.org & utvecklare)"
+msgstr "Endast utvecklare (bugs.trinitydesktop.org & utvecklare)"
#: gui/msginputdialog.cpp:65
#, fuzzy
msgid "Quiet (bugs.trinitydesktop.org only)"
-msgstr "Tyst (bara bugs.kde.org)"
+msgstr "Tyst (bara bugs.trinitydesktop.org)"
#: gui/msginputdialog.cpp:77
msgid "&Message"
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po b/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po
index 8153782cc2..7d52d303fe 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po
@@ -20308,11 +20308,11 @@ msgstr "Ta bort underkatalog?"
#, fuzzy
msgid ""
"Could not delete subproject.\n"
-"This is an internal error, please write a bug report to bugs.kde.org and "
+"This is an internal error, please write a bug report to bugs.trinitydesktop.org and "
"include the output of tdevelop when runfrom a shell."
msgstr ""
"Kunde inte ta bort delprojekt.\n"
-"Det här är ett internt fel. Skriv gärna en felrapport på bugs.kde.org, där "
+"Det här är ett internt fel. Skriv gärna en felrapport på bugs.trinitydesktop.org, där "
"utmatning från KDevelop vid körning i terminal ingår."
#: buildtools/qmake/trollprojectwidget.cpp:958
@@ -20803,11 +20803,11 @@ msgstr "Det finns ingen Makefile i den här katalogen. Kör qmake först?"
#, fuzzy
msgid ""
"Could not delete Function Scope.\n"
-"This is an internal error, please write a bug report to bugs.kde.org and "
+"This is an internal error, please write a bug report to bugs.trinitydesktop.org and "
"include the output of tdevelop when run from a shell."
msgstr ""
"Misslyckades ta bort funktionsräckvidd\n"
-"Det här är ett internt fel. Skriv gärna en felrapport på bugs.kde.org, där "
+"Det här är ett internt fel. Skriv gärna en felrapport på bugs.trinitydesktop.org, där "
"utmatning från KDevelop vid körning i terminal ingår."
#: buildtools/qmake/trollprojectwidget.cpp:2276
@@ -20818,11 +20818,11 @@ msgstr "Misslyckades ta bort funktionsräckvidd"
#, fuzzy
msgid ""
"Could not delete Include Scope.\n"
-"This is an internal error, please write a bug report to bugs.kde.org and "
+"This is an internal error, please write a bug report to bugs.trinitydesktop.org and "
"include the output of tdevelop when run from a shell."
msgstr ""
"Kunde inte ta bort deklarationsräckvidd.\n"
-"Det här är ett internt fel. Skriv gärna en felrapport på bugs.kde.org, där "
+"Det här är ett internt fel. Skriv gärna en felrapport på bugs.trinitydesktop.org, där "
"utmatning från KDevelop vid körning i terminal ingår."
#: buildtools/qmake/trollprojectwidget.cpp:2284
@@ -20833,11 +20833,11 @@ msgstr "Misslyckades ta bort deklarationsräckvidd"
#, fuzzy
msgid ""
"Could not delete Scope.\n"
-"This is an internal error, please write a bug report to bugs.kde.org and "
+"This is an internal error, please write a bug report to bugs.trinitydesktop.org and "
"include the output of tdevelop when run from a shell."
msgstr ""
"Kunde inte ta bort räckvidd.\n"
-"Det här är ett internt fel. Skriv gärna en felrapport på bugs.kde.org, där "
+"Det här är ett internt fel. Skriv gärna en felrapport på bugs.trinitydesktop.org, där "
"utmatning från KDevelop vid körning i terminal ingår."
#: buildtools/qmake/trollprojectwidget.cpp:2296
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po b/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po
index 651493b2e7..9b9f828418 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po
@@ -122,10 +122,10 @@ msgstr ""
#: tips.cc:53
msgid ""
"<p>If you have found a bug in KDevelop, please let us know. Use TDE Bugzilla at "
-"http://bugs.kde.org/ or select \"Help\"->\"Report Bug\" from the menu.\n"
+"http://bugs.trinitydesktop.org/ or select \"Help\"->\"Report Bug\" from the menu.\n"
msgstr ""
"<p>Om du har hittat ett fel i KDevelop, meddela gärna oss. Använd TDE:s "
-"Bugzilla på http://bugs.kde.org/ eller välj \"Hjälp\"->"
+"Bugzilla på http://bugs.trinitydesktop.org/ eller välj \"Hjälp\"->"
"\"Rapportera fel\" i menyn.\n"
#: tips.cc:58