summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-ca/messages/tdeutils/tdefilereplace.po')
-rw-r--r--tde-i18n-ca/messages/tdeutils/tdefilereplace.po1139
1 files changed, 1139 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-ca/messages/tdeutils/tdefilereplace.po b/tde-i18n-ca/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
new file mode 100644
index 0000000000..fe1c63263e
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-ca/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
@@ -0,0 +1,1139 @@
+# translation of tdefilereplace.po to Catalan
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Antoni Bella Pérez <bella5@teleline.es>, 2003, 2005.
+# Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2004, 2005.
+# Aleix Pol <aleixpol@gmail.com>, 2005.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: tdefilereplace\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-10-29 19:46+0200\n"
+"Last-Translator: Antoni Bella Pérez <bella5@teleline.es>\n"
+"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
+"Language: ca\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11\n"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Antoni Bella Pérez,Aleix Pol Gonzàlez"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "bella5@teleline.es,aleixpol@gmail.com"
+
+#: configurationclasses.cpp:168
+msgid " Line:%3,Col:%4 - \"%1\" -> \"%2\""
+msgstr " Línia:%3,Col:%4 - \"%1\" -> \"%2\""
+
+#: knewprojectdlg.cpp:97
+msgid "Project Directory"
+msgstr "Directori del projecte"
+
+#: knewprojectdlg.cpp:119
+msgid "You must fill the combo boxes (location and filter) before continuing."
+msgstr ""
+"Haureu de complimentar totes les llistes desplegables (localització i filtre) "
+"abans de continuar."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:127
+msgid "Some edit boxes are empty in the <b>Owner</b> page."
+msgstr "Algunes caixes d'edició a la pàgina <b>Propietari</b> són buides."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:137
+msgid "The minimum size is greater than the maximum size."
+msgstr "La mida mínima és més gran que la mida màxima."
+
+#: main.cpp:25
+msgid "Batch search and replace tool"
+msgstr "Eina per a cercar i substituir coses"
+
+#: main.cpp:31
+msgid "Starting folder"
+msgstr "Carpeta inicial"
+
+#: main.cpp:37
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace"
+msgstr "KFileReplace"
+
+#: main.cpp:38 tdefilereplacepart.cpp:517
+#, fuzzy
+msgid "Part of the KDEWebDev module."
+msgstr "Part del mòdul TDEWebDev."
+
+#: main.cpp:41
+msgid "Shell author, KPart creator, co-maintainer"
+msgstr "Autor de shell, creador de KPart, co-mantenidor."
+
+#: main.cpp:42 tdefilereplacepart.cpp:522
+msgid "Current maintainer, code cleaner and rewriter"
+msgstr "Mantenidor actual, netejador de codi i re-escriptor"
+
+#: main.cpp:44 tdefilereplacepart.cpp:519
+#, fuzzy
+msgid "Original author of the TDEFileReplace tool"
+msgstr "Autor original de l'eina KFileReplace"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 4
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "Search/&Replace"
+msgstr "Cerca/&Substitueix"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 11
+#: rc.cpp:6
+#, no-c-format
+msgid "&Strings"
+msgstr "Cadene&s"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 24
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid "&Results"
+msgstr "&Resultats"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 55
+#: rc.cpp:21
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "TDEFileReplace Main Toolbar"
+msgstr "Barra d'eines principal de KFileReplace"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "Insert Searching/Replacing Strings"
+msgstr "Inserir cadenes de cerca/substitueix"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 38
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "Choose String Adding Mode"
+msgstr "Escolliu el mode d'afegir cadenes"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 52
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid "Search and replace mode"
+msgstr "Mode de cercar i substituir"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 63
+#: rc.cpp:39
+#, no-c-format
+msgid "Search only mode"
+msgstr "Mode de tan sols cerca"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 106
+#: rc.cpp:42
+#, no-c-format
+msgid "Search for:"
+msgstr "Cerca per:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 135
+#: rc.cpp:45
+#, no-c-format
+msgid "Replace with:"
+msgstr "Substitueix amb:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 270
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:51 rc.cpp:306 rc.cpp:312
+#, no-c-format
+msgid "Search For"
+msgstr "Cerca per"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 322
+#: rc.cpp:54 rc.cpp:309
+#, no-c-format
+msgid "Replace With"
+msgstr "Substitueix amb"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:66
+#, no-c-format
+msgid "Search & Replace in Files"
+msgstr "Cerca i substitució en fitxers"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 89
+#: rc.cpp:72
+#, no-c-format
+msgid "Search Now"
+msgstr "Cerca ara"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 103
+#: rc.cpp:75
+#, no-c-format
+msgid "Search Later"
+msgstr "Cerca més tard"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 142
+#: rc.cpp:81
+#, no-c-format
+msgid "&General"
+msgstr "&General"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 153
+#: rc.cpp:84
+#, no-c-format
+msgid "Startup Folder Options"
+msgstr "Opcions de la carpeta inicial"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 164
+#: rc.cpp:87
+#, no-c-format
+msgid "Filter:"
+msgstr "Filtre:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 175
+#: rc.cpp:90
+#, no-c-format
+msgid "Location:"
+msgstr "Localització:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 212
+#: rc.cpp:93
+#, no-c-format
+msgid "Insert a search path here. You can use the search path button."
+msgstr "Inseriu-hi una ruta de recerca. Podeu usar el botó de ruta de recerca."
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 262
+#: rc.cpp:96
+#, no-c-format
+msgid "&Include subfolders"
+msgstr "&Incloure subcarpetes"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 275
+#: rc.cpp:99
+#, no-c-format
+msgid "Search/Replace Strings"
+msgstr "Cadenes cerca/substitueix"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:102
+#, no-c-format
+msgid "Search:"
+msgstr "Cerca:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 304
+#: rc.cpp:105
+#, no-c-format
+msgid "Replace:"
+msgstr "Substitueix:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 314
+#: rc.cpp:108 rc.cpp:204
+#, no-c-format
+msgid "General Options"
+msgstr "Opcions generals"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 328
+#: rc.cpp:111
+#, no-c-format
+msgid "Enable &regular expressions"
+msgstr "Habilita les expressions &regulars"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 336
+#: rc.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy instead of overwrite"
+msgstr "Fes &còpia de seguretat enlloc de sobreescriure"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 344
+#: rc.cpp:117
+#, no-c-format
+msgid "&Case sensitive"
+msgstr "&Distinció de majúscules"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 352
+#: rc.cpp:120
+#, no-c-format
+msgid "Enable co&mmands in the replace string"
+msgstr "Habilita co&mandaments en cadenes de substitució"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 360
+#: rc.cpp:123 rc.cpp:210
+#, no-c-format
+msgid "Backup copy suffix:"
+msgstr "Sufix de les còpies de seguretat:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 389
+#: rc.cpp:126 rc.cpp:228
+#, no-c-format
+msgid "Encoding of the files:"
+msgstr "Codificació dels fitxers:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 401
+#: rc.cpp:129 rc.cpp:231
+#, no-c-format
+msgid "&Advanced"
+msgstr "&Avançat"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 412
+#: rc.cpp:132
+#, no-c-format
+msgid "Ownership Filtering"
+msgstr "Filtrat per propietari"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 423
+#: rc.cpp:135
+#, no-c-format
+msgid "User: "
+msgstr "Usuari: "
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 429
+#: rc.cpp:138 rc.cpp:156 rc.cpp:267 rc.cpp:288 report.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 434
+#: rc.cpp:141 rc.cpp:159
+#, no-c-format
+msgid "ID (Number)"
+msgstr "ID (número)"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 456
+#: rc.cpp:144 rc.cpp:150
+#, no-c-format
+msgid "Equals To"
+msgstr "Igual a"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 461
+#: rc.cpp:147 rc.cpp:153
+#, no-c-format
+msgid "Is Not"
+msgstr "No és"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 539
+#: rc.cpp:162
+#, no-c-format
+msgid "Group:"
+msgstr "Grup:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 565
+#: rc.cpp:165
+#, no-c-format
+msgid "Access Date Filtering"
+msgstr "Filtrat per data d'accés"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 592
+#: rc.cpp:168
+#, no-c-format
+msgid "Dates valid for:"
+msgstr "Dates vàlides per a:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 600
+#: rc.cpp:171
+#, no-c-format
+msgid "Accessed after:"
+msgstr "Accedit després de:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 608
+#: rc.cpp:174
+#, no-c-format
+msgid "Accessed before: "
+msgstr "Accedit abans de: "
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 624
+#: rc.cpp:177
+#, no-c-format
+msgid "Last Writing Access"
+msgstr "Últim accés d'escriptura"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 629
+#: rc.cpp:180
+#, no-c-format
+msgid "Last Reading Access"
+msgstr "Últim accés de lectura"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 737
+#: rc.cpp:183
+#, no-c-format
+msgid "Size Filtering"
+msgstr "Filtrat per mida"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 764
+#: rc.cpp:186
+#, no-c-format
+msgid "Minimum si&ze:"
+msgstr "Mi&da mínima:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 772
+#: rc.cpp:189
+#, no-c-format
+msgid "Maximum size:"
+msgstr "Mida màxima:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 822
+#: rc.cpp:192 rc.cpp:195
+#, no-c-format
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 34
+#: rc.cpp:201
+#, no-c-format
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 56
+#: rc.cpp:207
+#, no-c-format
+msgid "Enable commands in replace strings"
+msgstr "Habilita comandaments en cadenes de substitució"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 83
+#: rc.cpp:213
+#, no-c-format
+msgid "Notif&y on errors"
+msgstr "Not&ifica els errors"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 91
+#: rc.cpp:216
+#, no-c-format
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Sensible a majúscules"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 102
+#: rc.cpp:219
+#, no-c-format
+msgid "Recursive (search/replace in all sub folders)"
+msgstr "Recursiu (cerca i substitueix a totes les subcarpetes)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 116
+#: rc.cpp:222
+#, no-c-format
+msgid "Enable regular e&xpressions"
+msgstr "Habilita les e&xpressions regulars"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 124
+#: rc.cpp:225
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy"
+msgstr "Fes &còpies de seguretat"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 168
+#: rc.cpp:234
+#, no-c-format
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Opcions avançades"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 179
+#: rc.cpp:237
+#, no-c-format
+msgid "Ignore hidden files and folders"
+msgstr "Ignora fitxers ocults i carpetes"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 187
+#: rc.cpp:240
+#, no-c-format
+msgid "Follow s&ymbolic links"
+msgstr "Segueix els enllaços s&imbòlics"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 195
+#: rc.cpp:243
+#, no-c-format
+msgid "When searching, stop on first string found (faster but no details)"
+msgstr ""
+"Mentre es cerca, aturar en la primera cadena trobada (més ràpid però sense "
+"detalls)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 206
+#: rc.cpp:246
+#, no-c-format
+msgid "Do not show file if no strings are found or replaced"
+msgstr "Amaga els fitxers si no s'ha trobat o substituït cadenes"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 242
+#: rc.cpp:249
+#, no-c-format
+msgid "Show confirmation dialog"
+msgstr "Mostra el diàleg de confirmació"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 255
+#: rc.cpp:252
+#, no-c-format
+msgid "Confirm before replace each string"
+msgstr "Confirma la substitució de cada cadena"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:258
+#, no-c-format
+msgid "&Default Values"
+msgstr "Valors per &omissió"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 69
+#: rc.cpp:270 rc.cpp:291 report.cpp:115
+#, no-c-format
+msgid "Folder"
+msgstr "Carpeta"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 80
+#: rc.cpp:273 report.cpp:122
+#, no-c-format
+msgid "Old Size"
+msgstr "Mida antiga"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 91
+#: rc.cpp:276 report.cpp:123
+#, no-c-format
+msgid "New Size"
+msgstr "Mida nova"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 102
+#: rc.cpp:279 report.cpp:54
+#, no-c-format
+msgid "Replaced Strings"
+msgstr "Cadenes substituïdes"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 113
+#: rc.cpp:282 rc.cpp:300 report.cpp:126
+#, no-c-format
+msgid "Owner User"
+msgstr "Usuari propietari"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 124
+#: rc.cpp:285 rc.cpp:303 report.cpp:127
+#, no-c-format
+msgid "Owner Group"
+msgstr "Grup propietari"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 203
+#: rc.cpp:294 report.cpp:118
+#, no-c-format
+msgid "Size"
+msgstr "Mida"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 214
+#: rc.cpp:297
+#, no-c-format
+msgid "Found Strings"
+msgstr "Cadenes trobades"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 427
+#: rc.cpp:315
+#, no-c-format
+msgid "Green means ready"
+msgstr "Verd vol dir llest"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 430
+#: rc.cpp:318
+#, no-c-format
+msgid "Ready"
+msgstr "Llest"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 454
+#: rc.cpp:321
+#, no-c-format
+msgid "Yellow means wait while sorting list"
+msgstr "Groc vol dir espereu mentre s'ordena la llista"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 457
+#: rc.cpp:324
+#, no-c-format
+msgid "Please wait while sorting list"
+msgstr "Si us plau espereu mentre s'ordena la llista"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 478
+#: rc.cpp:327
+#, no-c-format
+msgid "Red means scanning files"
+msgstr "Vermell vol dir escanejant fitxers"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 513
+#: rc.cpp:330
+#, no-c-format
+msgid "Scanned files:"
+msgstr "Fitxers escanejats:"
+
+#: report.cpp:41 report.cpp:194
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b>.</qt>"
+msgstr "<qt>No s'ha pogut obrir el fitxer <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: report.cpp:55
+msgid "Replace with"
+msgstr "Substitueix amb"
+
+#: report.cpp:59
+msgid "Total number occurrences"
+msgstr "Nombre total d'ocurrències"
+
+#: report.cpp:60
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: report.cpp:68
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Report"
+msgstr "Informe de KFileReplace"
+
+#: report.cpp:73
+msgid "Searching/Replacing Strings Table"
+msgstr "Taula de cadenes cerca/substitueix"
+
+#: report.cpp:76
+msgid "Search for"
+msgstr "Cerca per"
+
+#: report.cpp:111
+msgid "Results Table"
+msgstr "Taula de resultats"
+
+#: report.cpp:201
+msgid "Created by"
+msgstr "Creat per"
+
+#: report.cpp:203
+msgid "date"
+msgstr "data"
+
+#: report.cpp:205
+msgid "Total occurrences"
+msgstr "Ocurrències totals"
+
+#: tdefilereplace.cpp:49
+#, fuzzy
+msgid "Could not find the TDEFileReplace part."
+msgstr "No s'ha pogut trobar la part KFileReplace."
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:99
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 byte\n"
+"%n bytes"
+msgstr ""
+"1 octet\n"
+"%n octets"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:105
+msgid "%1 KB"
+msgstr "%1 KB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:111
+msgid "%1 MB"
+msgstr "%1 MB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:117
+msgid "%1 GB"
+msgstr "%1 GB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:140
+msgid ""
+"<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list. This file seems "
+"not to be a valid old kfr file or it is broken.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>No s'ha pogut obrir el fitxer <b>%1</b> i carregar la llista de cadenes. No "
+"sembla que el fitxer sigui un fitxer kfr antic vàlid o està corrupte.</qt>"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:158 tdefilereplacelib.cpp:171
+#: tdefilereplacelib.cpp:177
+msgid "Cannot read data."
+msgstr "No s'han pogut llegir les dades."
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:167
+msgid "Out of memory."
+msgstr "Memòria esgotada."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:102
+msgid "Ready."
+msgstr "Llest."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:151
+msgid "Search completed."
+msgstr "Cerca completada."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid ""
+"<qt>You have selected <b>%1</b> as the encoding of the files."
+"<br>Selecting the correct encoding is very important as if you have files that "
+"have some other encoding than the selected one, after a replace you may damage "
+"those files."
+"<br>"
+"<br>In case you do not know the encoding of your files, select <i>utf8</i> "
+"and <b>enable</b> the creation of backup files. This setting will autodetect <i>"
+"utf8</i> and <i>utf16</i> files, but the changed files will be converted to <i>"
+"utf8</i>.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Heu escollit <b>%1</b> com a codificació dels fitxers. "
+"<br>Escollir la codificació correcta és molt important perquè si teniu fitxers "
+"amb codificació diferent a la seleccionada, podeu malmetre els fitxers en "
+"fer-hi els reemplaçaments."
+"<br>"
+"<br>En cas que no sapigueu la codificació dels vostres fitxers, escolliu <i>"
+"utf8</i> i <b>activeu</b> la creació de còpies de seguretat. Aquest paràmetre "
+"detectarà automàticament els fitxers <i>utf8</i> i <i>utf16</i>"
+", però els fitxers seran convertits a <i>utf8</i>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid "File Encoding Warning"
+msgstr "Avís de codificació de fitxer"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:173
+msgid "Replacing files (simulation)..."
+msgstr "S'estan substituint fitxers (simulació)..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:174
+msgid "Replaced strings (simulation)"
+msgstr "Cadenes substituïdes (simulació)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:178
+msgid "Replacing files..."
+msgstr "S'estan substituint els fitxers..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:179
+msgid "Replaced strings"
+msgstr "Cadenes substituïdes"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:233
+msgid "Stopping..."
+msgstr "S'està aturant"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:247
+msgid "There are no results to save: the result list is empty."
+msgstr "No hi ha resultats a desar: La llista de resultats és buida."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:251
+msgid "Save Report"
+msgstr "Desa l'informe"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:261
+msgid "<qt>A folder or a file named <b>%1</b> already exists.</qt>"
+msgstr "<qt>Una carpeta o fitxer anomenat <b>%1</b> ja existeix.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:269
+msgid "<qt>Cannot create the <b>%1</b> folder.</qt>"
+msgstr "<qt>No s'ha pogut crear la carpeta <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace strings"
+msgstr "Cadenes de KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347 tdefilereplaceview.cpp:425
+msgid "All Files"
+msgstr "Tots els fitxers"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:348
+msgid "Load Strings From File"
+msgstr "Carrega cadenes des del fitxer"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:381
+msgid "Cannot open folders."
+msgstr "No s'han pogut obrir les carpetes."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:513
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplacePart"
+msgstr "KFileReplacePart"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:515
+msgid "Batch search and replace tool."
+msgstr "Eina per a cercar i substituir coses."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:525
+msgid "Co-maintainer, KPart creator"
+msgstr "Co-mantenidor, creador de KPart"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:528
+msgid "Original german translator"
+msgstr "Traductor original a l'alemany"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+#, fuzzy
+msgid "Sorry, currently the TDEFileReplace part works only for local files."
+msgstr ""
+"Ho sentim, actualment la part KFileReplace tan sols funciona per a fitxers "
+"locals."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+msgid "Non Local File"
+msgstr "No hi ha fitxer local"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:570
+msgid "Customize Search/Replace Session..."
+msgstr "Personalitzar la sessió de cerca/substitueix..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:571
+msgid "&Search"
+msgstr "&Cerca"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:572
+msgid "S&imulate"
+msgstr "&Simula"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:573
+msgid "&Replace"
+msgstr "&Substitueix"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:574
+msgid "Sto&p"
+msgstr "A&tura"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:575
+msgid "Cre&ate Report File..."
+msgstr "Cre&a un fitxer d'informe..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:578
+msgid "&Add String..."
+msgstr "&Afegeix cadena..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:580
+msgid "&Delete String"
+msgstr "&Esborra cadena"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:581
+msgid "&Empty Strings List"
+msgstr "Llista cadenes &buides"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:582
+msgid "Edit Selected String..."
+msgstr "Edita la cadena seleccionada..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:583
+msgid "&Save Strings List to File..."
+msgstr "De&sa la llista de cadenes a fitxer..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:584
+msgid "&Load Strings List From File..."
+msgstr "&Carrega la llista de cadenes des d'un fitxer..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:585
+msgid "&Load Recent Strings Files"
+msgstr "&Carrega fitxers de cadenes recents"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:586
+msgid "&Invert Current String (search <--> replace)"
+msgstr "&Inverteix la cadena actual (cerca <--> substitueix)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:587
+msgid "&Invert All Strings (search <--> replace)"
+msgstr "&Inverteix totes les cadenes (cerca <--> substitueix)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:590
+msgid "&Include Sub-Folders"
+msgstr "&Incloure subcarpetes"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:591
+msgid "Create &Backup Files"
+msgstr "Crea fitxers de &còpia de seguretat"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:592
+msgid "Case &Sensitive"
+msgstr "&Distingeix majúscules"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:593
+msgid "Enable Commands &in Replace String: [$command:option$]"
+msgstr "Habilita comandaments &en cadenes de substitució [$comandament:opció$]"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:594
+msgid "Enable &Regular Expressions"
+msgstr "Habilita les expressions &regulars"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:595
+#, fuzzy
+msgid "Configure &TDEFileReplace..."
+msgstr "Configura &KFileReplace..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:598 tdefilereplaceview.cpp:530
+msgid "&Properties"
+msgstr "&Propietats"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:599 tdefilereplaceview.cpp:502
+msgid "&Open"
+msgstr "&Obre"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:603 tdefilereplaceview.cpp:515
+msgid "&Edit in Quanta"
+msgstr "&Edita amb Quanta"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:605 tdefilereplaceview.cpp:521
+msgid "Open Parent &Folder"
+msgstr "Obre &carpeta pare"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:607
+msgid "E&xpand Tree"
+msgstr "E&xpandeix arbre"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:608
+msgid "&Reduce Tree"
+msgstr "&Contrau arbre"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:609
+#, fuzzy
+msgid "&About TDEFileReplace"
+msgstr "&Quant a KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:610
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace &Handbook"
+msgstr "&Manual de KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:611
+msgid "&Report Bug"
+msgstr "&Informe d'errors"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1025 tdefilereplacepart.cpp:1113
+#: tdefilereplacepart.cpp:1335
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for reading.</qt>"
+msgstr "<qt>No s'ha pogut obrir el fitxer <b>%1</b> per a lectura.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1064 tdefilereplacepart.cpp:1142
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for writing.</qt>"
+msgstr "<qt>No s'ha pogut obrir el fitxer <b>%1</b> per a escriptura.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1199
+msgid ""
+"<qt>Do you want to replace the string <b>%1</b> with the string <b>%2</b>?</qt>"
+msgstr "<qt>Voleu substituir la cadena <b>%1</b> amb la cadena<b>%2</b>?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1200
+msgid "Confirm Replace"
+msgstr "Consignar la substitució"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1202
+msgid "Do Not Replace"
+msgstr "No substituir"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1406 tdefilereplacepart.cpp:1446
+msgid " Line:%2, Col:%3 - \"%1\""
+msgstr " Línia:%2, Col:%3 - \"%1\""
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1512
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>No s'ha pogut obrir el fitxer <b>%1</b> i carregar la llista de "
+"cadenes.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1520
+msgid ""
+"<qt>File <b>%1</b> seems not to be written in new kfr format. Remember that the "
+"old kfr format will be soon abandoned. You can convert your old rules files by "
+"simply saving them with tdefilereplace.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>El fitxer <b>%1</b> sembla no estar escrit en el nou format kfr. Recordeu "
+"que l'antic format kfr s'abandonarà dintre de poc. Podeu convertir les vostres "
+"regles antigues simplement desant-les amb tdefilereplace.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid ""
+"<qt>The format of kfr files has been changed; attempting to load <b>%1</b>"
+". Please see the KFilereplace manual for details. Do you want to load a "
+"search-and-replace list of strings?</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>El format dels fitxers kfr ha estat canviat; s'està intentant carregar <b>"
+"%1</b>. Si us plau, mireu el manual de KFileReplace per més detalls. Voleu "
+"carregar una llista de cadenes de cerca-i-substitueix?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Load"
+msgstr "Carrega"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Do Not Load"
+msgstr "No carregar"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1629
+msgid "There are no strings to search and replace."
+msgstr "No hi ha cadenes a cercar i substituir."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1642
+msgid "<qt>The main folder of the project <b>%1</b> does not exist.</qt>"
+msgstr "<qt>La carpeta principal del projecte <b>%1</b> no existeix.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1650
+msgid "<qt>Access denied in the main folder of the project:<br><b>%1</b></qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Accés denegat en la carpeta principal del projecte:"
+"<br><b>%1</b></qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:120
+msgid ""
+"<qt>Cannot invert string <b>%1</b>, because the search string would be "
+"empty.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>No es pot invertir la cadena <b>%1</b>, a causa de que la cadena de recerca "
+"és buida.</qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:259
+msgid "File %1 cannot be opened. Might be a DCOP problem."
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %1. Pot ser un problema de DCOP."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:281
+msgid "Do you really want to delete %1?"
+msgstr "Realment voleu esborrar %1?"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:401
+msgid "No strings to save as the list is empty."
+msgstr "No hi ha cadenes per desar ja que la llista està buida."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:425
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Strings"
+msgstr "Cadenes de KFileReplace"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:426
+msgid "Save Strings to File"
+msgstr "Desa cadenes al fitxer"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:437
+msgid "File %1 cannot be saved."
+msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer %1."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:507
+msgid "Open &With..."
+msgstr "Obre &amb..."
+
+#: whatthis.h:29
+msgid ""
+"Shows the statistics of your operations. Note that the columns content changes "
+"depending on what kind of operation you are performing."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:31
+msgid ""
+"Shows a list of strings to search for (and if you specified it, a list of "
+"strings to replace with). Use the \"add strings\" dialog to edit your string "
+"list or double click on a string."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:34
+msgid ""
+"Base folder for operations of search/replace. Insert path string here by hand "
+"or use the search button."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:36
+msgid "Shell-like wildcards. Example: \"*.html;*.txt;*.xml\"."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:38
+msgid ""
+"Insert the minimum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want minimum size limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:40
+msgid ""
+"Insert the maximum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want maximum size limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:42
+msgid ""
+"Insert the minimum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a minimum limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:44
+msgid ""
+"Insert the maximum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a maximum limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:46
+msgid ""
+"Select \"writing\" if you want to use the date of the last modification, or "
+"\"reading\" to use the the date of the last access."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:48
+msgid "Minimum value for access date."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:50
+msgid "Maximum value for access date."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:52
+#, fuzzy
+msgid "Insert here the string to search for."
+msgstr "No hi ha cadenes a cercar i substituir."
+
+#: whatthis.h:54
+#, fuzzy
+msgid "Insert here the string to replace with."
+msgstr "No hi ha cadenes a cercar i substituir."
+
+#: whatthis.h:57
+msgid "Enable this option if your search is case sensitive."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:59
+msgid "Enable this option to search in sub folders too."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:61
+msgid ""
+"Enable this option when you are searching for a string and you are only "
+"interested to know if the string is present or not in the current file."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:65
+msgid ""
+"If tdefilereplace encounters a symbolic link treats it like a normal folder or "
+"file."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:67
+#, fuzzy
+msgid "Enable this option to ignore hidden files or folders."
+msgstr "Ignora fitxers ocults i carpetes"
+
+#: whatthis.h:69
+msgid ""
+"If this option is enabled, KFR will show even the names of the files in which "
+"no string has been found or replaced."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:71
+msgid ""
+"Allows you to apply QT-like regular expressions on the search string. Note that "
+"a complex regular expression could affect speed performance"
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:73
+msgid ""
+"Enable \"commands\". For example: if search string is \"user\" and replace "
+"string is the command \"[$user:uid$]\", KFR will substitute \"user\" with the "
+"uid of the user."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:75
+msgid "Enable this option if you want leave original files untouched."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:77
+msgid ""
+"Enable this option if you want to be asked for single string replacement "
+"confirmation."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:80
+msgid ""
+"Enable this option to perform replacing as a simulation, i.e. without make any "
+"changes in files."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:93
+#, fuzzy
+msgid "Select search-only mode."
+msgstr "Mode de tan sols cerca"
+
+#: whatthis.h:95
+#, fuzzy
+msgid "Select search-and-replace mode."
+msgstr "Mode de cercar i substituir"
+
+#: whatthis.h:97
+msgid "Insert here a string you want search for."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:99
+msgid "Insert here the string that KFR will use to replace the search string."
+msgstr ""