summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-gl/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-gl/messages/tdeutils/tdefilereplace.po')
-rw-r--r--tde-i18n-gl/messages/tdeutils/tdefilereplace.po1137
1 files changed, 1137 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-gl/messages/tdeutils/tdefilereplace.po b/tde-i18n-gl/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
new file mode 100644
index 0000000000..e220935c9b
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-gl/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
@@ -0,0 +1,1137 @@
+# translation of tdefilereplace.po to Galician
+# Xosé Calvo <xosecalvo en galizaweb ponto net>, 2005.
+# Xabi G. Feal <xabigf@gmx.net>, 2006.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: tdefilereplace\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-06-02 13:59+0200\n"
+"Last-Translator: Xabi G. Feal <xabigf@gmx.net>\n"
+"Language-Team: Galician <trasno@ceu.fi.udc.es>\n"
+"Language: gl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Xosé Calvo"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "xosecalvo|@|galizaweb.net"
+
+#: configurationclasses.cpp:168
+msgid " Line:%3,Col:%4 - \"%1\" -> \"%2\""
+msgstr "Liña:%3,Col.:%4 - \"%1\" -> \"%2\""
+
+#: knewprojectdlg.cpp:97
+msgid "Project Directory"
+msgstr "Directorio do Proxecto"
+
+#: knewprojectdlg.cpp:119
+msgid "You must fill the combo boxes (location and filter) before continuing."
+msgstr "Debe encher os selectores (localización e filtro) antes de proceder."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:127
+msgid "Some edit boxes are empty in the <b>Owner</b> page."
+msgstr ""
+"Algunhas caixas de edición están baleiras na páxina de <b>Proprietario</b>."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:137
+msgid "The minimum size is greater than the maximum size."
+msgstr "O tamaño mínimo é maior que o tamaño máximo."
+
+#: main.cpp:25
+msgid "Batch search and replace tool"
+msgstr "Ferramenta de procura e substitución en masa"
+
+#: main.cpp:31
+msgid "Starting folder"
+msgstr "A iniciar o cartafol"
+
+#: main.cpp:37
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace"
+msgstr "KFileReplace"
+
+#: main.cpp:38 tdefilereplacepart.cpp:517
+#, fuzzy
+msgid "Part of the KDEWebDev module."
+msgstr "Parte do módulo TDEWebDev."
+
+#: main.cpp:41
+msgid "Shell author, KPart creator, co-maintainer"
+msgstr "Autor da consola, creador da KPart, co-coordenador"
+
+#: main.cpp:42 tdefilereplacepart.cpp:522
+msgid "Current maintainer, code cleaner and rewriter"
+msgstr "Coordenador actual, limpador de código e re-escritor"
+
+#: main.cpp:44 tdefilereplacepart.cpp:519
+#, fuzzy
+msgid "Original author of the TDEFileReplace tool"
+msgstr "Autor orixinal da ferramenta KFileReplace"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 4
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "Search/&Replace"
+msgstr "Procurar/&Substituir"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 11
+#: rc.cpp:6
+#, no-c-format
+msgid "&Strings"
+msgstr "&Cadeas"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 24
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid "&Results"
+msgstr "&Resultados"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 55
+#: rc.cpp:21
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "TDEFileReplace Main Toolbar"
+msgstr "Barra de Ferramentas Principal do KFileReplace"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "Insert Searching/Replacing Strings"
+msgstr "Inserir Cadeas de Procura/Substitución"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 38
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "Choose String Adding Mode"
+msgstr "Escolla o Modo de Adición de Cadeas"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 52
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid "Search and replace mode"
+msgstr "Modo de Procura e Substitución"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 63
+#: rc.cpp:39
+#, no-c-format
+msgid "Search only mode"
+msgstr "Modo de só Procura"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 106
+#: rc.cpp:42
+#, no-c-format
+msgid "Search for:"
+msgstr "Procurar:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 135
+#: rc.cpp:45
+#, no-c-format
+msgid "Replace with:"
+msgstr "Substituir por:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 270
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:51 rc.cpp:306 rc.cpp:312
+#, no-c-format
+msgid "Search For"
+msgstr "Procurar"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 322
+#: rc.cpp:54 rc.cpp:309
+#, no-c-format
+msgid "Replace With"
+msgstr "Substituir Por"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:66
+#, no-c-format
+msgid "Search & Replace in Files"
+msgstr "Procurar e Substituir en Ficheiros"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 89
+#: rc.cpp:72
+#, no-c-format
+msgid "Search Now"
+msgstr "Procurar Agora"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 103
+#: rc.cpp:75
+#, no-c-format
+msgid "Search Later"
+msgstr "Procurar Máis Tarde"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 142
+#: rc.cpp:81
+#, no-c-format
+msgid "&General"
+msgstr "&Xeral"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 153
+#: rc.cpp:84
+#, no-c-format
+msgid "Startup Folder Options"
+msgstr "Opcións do Cartafol de Inicio"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 164
+#: rc.cpp:87
+#, no-c-format
+msgid "Filter:"
+msgstr "Filtro:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 175
+#: rc.cpp:90
+#, no-c-format
+msgid "Location:"
+msgstr "Localización:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 212
+#: rc.cpp:93
+#, no-c-format
+msgid "Insert a search path here. You can use the search path button."
+msgstr ""
+"Insira aquí un camiño de procura. Pode utilizar o botón de procura de camiño."
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 262
+#: rc.cpp:96
+#, no-c-format
+msgid "&Include subfolders"
+msgstr "&Incluir sub-cartafoles"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 275
+#: rc.cpp:99
+#, no-c-format
+msgid "Search/Replace Strings"
+msgstr "Cadeas de Procura/Substitución"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:102
+#, no-c-format
+msgid "Search:"
+msgstr "Procurar:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 304
+#: rc.cpp:105
+#, no-c-format
+msgid "Replace:"
+msgstr "Substituir:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 314
+#: rc.cpp:108 rc.cpp:204
+#, no-c-format
+msgid "General Options"
+msgstr "Opcións Xerais"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 328
+#: rc.cpp:111
+#, no-c-format
+msgid "Enable &regular expressions"
+msgstr "Permitira expresións &regulares"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 336
+#: rc.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy instead of overwrite"
+msgstr "Realizar unha copia de seguranza en vez de escreber por riba"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 344
+#: rc.cpp:117
+#, no-c-format
+msgid "&Case sensitive"
+msgstr "&Distinguir maiúsculas"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 352
+#: rc.cpp:120
+#, no-c-format
+msgid "Enable co&mmands in the replace string"
+msgstr "Permitir co&mandos na cadea de substitución"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 360
+#: rc.cpp:123 rc.cpp:210
+#, no-c-format
+msgid "Backup copy suffix:"
+msgstr "Sufixo para a copia de seguranza:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 389
+#: rc.cpp:126 rc.cpp:228
+#, no-c-format
+msgid "Encoding of the files:"
+msgstr "Codificación dos ficheiros:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 401
+#: rc.cpp:129 rc.cpp:231
+#, no-c-format
+msgid "&Advanced"
+msgstr "&Avanzado"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 412
+#: rc.cpp:132
+#, no-c-format
+msgid "Ownership Filtering"
+msgstr "Filtrado polos propietarios"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 423
+#: rc.cpp:135
+#, no-c-format
+msgid "User: "
+msgstr "Usuario: "
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 429
+#: rc.cpp:138 rc.cpp:156 rc.cpp:267 rc.cpp:288 report.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Name"
+msgstr "Nome"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 434
+#: rc.cpp:141 rc.cpp:159
+#, no-c-format
+msgid "ID (Number)"
+msgstr "ID (Número)"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 456
+#: rc.cpp:144 rc.cpp:150
+#, no-c-format
+msgid "Equals To"
+msgstr "Igual A"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 461
+#: rc.cpp:147 rc.cpp:153
+#, no-c-format
+msgid "Is Not"
+msgstr "Non É"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 539
+#: rc.cpp:162
+#, no-c-format
+msgid "Group:"
+msgstr "Grupo:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 565
+#: rc.cpp:165
+#, no-c-format
+msgid "Access Date Filtering"
+msgstr "Filtrado pola Data de Acceso"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 592
+#: rc.cpp:168
+#, no-c-format
+msgid "Dates valid for:"
+msgstr "Datas válidas para:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 600
+#: rc.cpp:171
+#, no-c-format
+msgid "Accessed after:"
+msgstr "Accedeuse antes de:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 608
+#: rc.cpp:174
+#, no-c-format
+msgid "Accessed before: "
+msgstr "Accedeuse antes de:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 624
+#: rc.cpp:177
+#, no-c-format
+msgid "Last Writing Access"
+msgstr "Último Acceso de Escrita"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 629
+#: rc.cpp:180
+#, no-c-format
+msgid "Last Reading Access"
+msgstr "Último Acceso de Lectura"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 737
+#: rc.cpp:183
+#, no-c-format
+msgid "Size Filtering"
+msgstr "Filtrado por Tamaño"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 764
+#: rc.cpp:186
+#, no-c-format
+msgid "Minimum si&ze:"
+msgstr "Tama&ño mínimo"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 772
+#: rc.cpp:189
+#, no-c-format
+msgid "Maximum size:"
+msgstr "Tamaño máximo:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 822
+#: rc.cpp:192 rc.cpp:195
+#, no-c-format
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 34
+#: rc.cpp:201
+#, no-c-format
+msgid "General"
+msgstr "Xeral"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 56
+#: rc.cpp:207
+#, no-c-format
+msgid "Enable commands in replace strings"
+msgstr "Permitir comandos nas cadeas de substitución"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 83
+#: rc.cpp:213
+#, no-c-format
+msgid "Notif&y on errors"
+msgstr "Noti&ficar os erros"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 91
+#: rc.cpp:216
+#, no-c-format
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Distinguir maiúsculas"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 102
+#: rc.cpp:219
+#, no-c-format
+msgid "Recursive (search/replace in all sub folders)"
+msgstr "Recursivo (procurar/substituir en todos os sub-cartafoles)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 116
+#: rc.cpp:222
+#, no-c-format
+msgid "Enable regular e&xpressions"
+msgstr "Permitir e&xpresións regulares"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 124
+#: rc.cpp:225
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy"
+msgstr "Realizar unha copia de &seguranza"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 168
+#: rc.cpp:234
+#, no-c-format
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Opcións avanzadas"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 179
+#: rc.cpp:237
+#, no-c-format
+msgid "Ignore hidden files and folders"
+msgstr "Ignorar os ficheiros e cartafoles agochados"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 187
+#: rc.cpp:240
+#, no-c-format
+msgid "Follow s&ymbolic links"
+msgstr "Seguir os vínculos s&imbólicos"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 195
+#: rc.cpp:243
+#, no-c-format
+msgid "When searching, stop on first string found (faster but no details)"
+msgstr ""
+"Nas procuras, parar na primeira cadea atopada (máis rápido pero sen detalles)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 206
+#: rc.cpp:246
+#, no-c-format
+msgid "Do not show file if no strings are found or replaced"
+msgstr "Non mostrar o ficheiro se non se lle atoparon ou substituíron cadeas"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 242
+#: rc.cpp:249
+#, no-c-format
+msgid "Show confirmation dialog"
+msgstr "Mostrar un diálogo de confirmación"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 255
+#: rc.cpp:252
+#, no-c-format
+msgid "Confirm before replace each string"
+msgstr "Confirmar anter de substituir cada cadea"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:258
+#, no-c-format
+msgid "&Default Values"
+msgstr "Valores por &Omisión"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 69
+#: rc.cpp:270 rc.cpp:291 report.cpp:115
+#, no-c-format
+msgid "Folder"
+msgstr "Cartafol"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 80
+#: rc.cpp:273 report.cpp:122
+#, no-c-format
+msgid "Old Size"
+msgstr "Tamaño Anterior"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 91
+#: rc.cpp:276 report.cpp:123
+#, no-c-format
+msgid "New Size"
+msgstr "Tamaño Novo"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 102
+#: rc.cpp:279 report.cpp:54
+#, no-c-format
+msgid "Replaced Strings"
+msgstr "Cadeas Substituídas"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 113
+#: rc.cpp:282 rc.cpp:300 report.cpp:126
+#, no-c-format
+msgid "Owner User"
+msgstr "Usuario Proprietario"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 124
+#: rc.cpp:285 rc.cpp:303 report.cpp:127
+#, no-c-format
+msgid "Owner Group"
+msgstr "Grupo do Proprietario"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 203
+#: rc.cpp:294 report.cpp:118
+#, no-c-format
+msgid "Size"
+msgstr "Tamaño"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 214
+#: rc.cpp:297
+#, no-c-format
+msgid "Found Strings"
+msgstr "Cadeas Atopadas"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 427
+#: rc.cpp:315
+#, no-c-format
+msgid "Green means ready"
+msgstr "Verde significa listo"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 430
+#: rc.cpp:318
+#, no-c-format
+msgid "Ready"
+msgstr "Feito"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 454
+#: rc.cpp:321
+#, no-c-format
+msgid "Yellow means wait while sorting list"
+msgstr "Amarelo significa que debe esperar encanto se ordena a listaxe"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 457
+#: rc.cpp:324
+#, no-c-format
+msgid "Please wait while sorting list"
+msgstr "Agarde un bocadiño encanto se ordena a listaxe"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 478
+#: rc.cpp:327
+#, no-c-format
+msgid "Red means scanning files"
+msgstr "Vermello significa examinando os ficheiros"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 513
+#: rc.cpp:330
+#, no-c-format
+msgid "Scanned files:"
+msgstr "Ficheiros Examinados:"
+
+#: report.cpp:41 report.cpp:194
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b>.</qt>"
+msgstr "<qt>Non se pode abrir o ficheiro <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: report.cpp:55
+msgid "Replace with"
+msgstr "Substituir por"
+
+#: report.cpp:59
+msgid "Total number occurrences"
+msgstr "Número total de aparicións"
+
+#: report.cpp:60
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: report.cpp:68
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Report"
+msgstr "Informe do KFileReplace"
+
+#: report.cpp:73
+msgid "Searching/Replacing Strings Table"
+msgstr "Tabela de Cadeas de Procura/Substitución"
+
+#: report.cpp:76
+msgid "Search for"
+msgstr "Procurar"
+
+#: report.cpp:111
+msgid "Results Table"
+msgstr "Tabela de Resultados"
+
+#: report.cpp:201
+msgid "Created by"
+msgstr "Creado por"
+
+#: report.cpp:203
+msgid "date"
+msgstr "data"
+
+#: report.cpp:205
+msgid "Total occurrences"
+msgstr "Aparicións totais"
+
+#: tdefilereplace.cpp:49
+#, fuzzy
+msgid "Could not find the TDEFileReplace part."
+msgstr "Non se puido atopar a parte KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:99
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 byte\n"
+"%n bytes"
+msgstr ""
+"Un byte\n"
+"%n bytes"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:105
+msgid "%1 KB"
+msgstr "%1·KB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:111
+msgid "%1 MB"
+msgstr "%1·MB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:117
+msgid "%1 GB"
+msgstr "%1·GB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:140
+msgid ""
+"<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list. This file seems "
+"not to be a valid old kfr file or it is broken.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Non se puido abrir o ficheiro <b>%1</b> e carregar a lista de cadeas. "
+"Parece queeste ficheiro non é un ficheiro kfr antigo válido ou que ten "
+"problemas.</qt>"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:158 tdefilereplacelib.cpp:171
+#: tdefilereplacelib.cpp:177
+msgid "Cannot read data."
+msgstr "Non se poden ler os datos."
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:167
+msgid "Out of memory."
+msgstr "Quedou sen memoria."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:102
+msgid "Ready."
+msgstr "Pronto."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:151
+msgid "Search completed."
+msgstr "Rematou a procura."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid ""
+"<qt>You have selected <b>%1</b> as the encoding of the files."
+"<br>Selecting the correct encoding is very important as if you have files that "
+"have some other encoding than the selected one, after a replace you may damage "
+"those files."
+"<br>"
+"<br>In case you do not know the encoding of your files, select <i>utf8</i> "
+"and <b>enable</b> the creation of backup files. This setting will autodetect <i>"
+"utf8</i> and <i>utf16</i> files, but the changed files will be converted to <i>"
+"utf8</i>.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Seleccionou <b>%1</b> como codificación dos ficheiros."
+"<br>Seleccionara codificación correcta é moi importante, xa que se ten "
+"ficheiros que teñan outracodificación distinta á seleccionada, pódeos danar "
+"despóis da substitución."
+"<br>"
+"<br>No caso de que descoñeza a codificación dos seus ficheiros, escolla<i>"
+"utf8</i> e <b>permita</b> a creación de ficheiros de seguranza. "
+"Estaconfiguración autodetectará os ficheiros <i>utf8</i> e <i>utf16</i>"
+", pero osficheiros modificados convertiranse para <i>utf8</i>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid "File Encoding Warning"
+msgstr "Advertencia sobre a Codificación de Ficheiros"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:173
+msgid "Replacing files (simulation)..."
+msgstr "Substitución de ficheiros (simulación)..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:174
+msgid "Replaced strings (simulation)"
+msgstr "Cadeas substituídas (simulación)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:178
+msgid "Replacing files..."
+msgstr "A substituir os ficheiros..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:179
+msgid "Replaced strings"
+msgstr "Cadeas substituídas"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:233
+msgid "Stopping..."
+msgstr "Detendo..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:247
+msgid "There are no results to save: the result list is empty."
+msgstr "Non hai resultados que salvar: a lista de resultados está baleira."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:251
+msgid "Save Report"
+msgstr "Salvar o Informe"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:261
+msgid "<qt>A folder or a file named <b>%1</b> already exists.</qt>"
+msgstr "<qt>Xa existe un cartafol ou un ficheiro chamado <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:269
+msgid "<qt>Cannot create the <b>%1</b> folder.</qt>"
+msgstr "<qt>Non se puido crear o cartafol <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace strings"
+msgstr "Cadeas de KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347 tdefilereplaceview.cpp:425
+msgid "All Files"
+msgstr "Todos os Ficheiros"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:348
+msgid "Load Strings From File"
+msgstr "Carregar Cadeas desde un Ficheiro"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:381
+msgid "Cannot open folders."
+msgstr "Non se poden abrir os cartafoles."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:513
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplacePart"
+msgstr "KFileReplacePart"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:515
+msgid "Batch search and replace tool."
+msgstr "Ferramenta de procura e substitución en masa."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:525
+msgid "Co-maintainer, KPart creator"
+msgstr "Co-coordenador, creador da KPart"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:528
+msgid "Original german translator"
+msgstr "Tradución orixinal para o alemán"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+#, fuzzy
+msgid "Sorry, currently the TDEFileReplace part works only for local files."
+msgstr ""
+"Desculpe - de momento a parte KFileReplace só funciona con ficheiros locais."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+msgid "Non Local File"
+msgstr "Non é un Ficheiro Local"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:570
+msgid "Customize Search/Replace Session..."
+msgstr "Personalizar a Sesión de Procura/Substitución..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:571
+msgid "&Search"
+msgstr "&Procurar"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:572
+msgid "S&imulate"
+msgstr "S&imular"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:573
+msgid "&Replace"
+msgstr "&Substituir"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:574
+msgid "Sto&p"
+msgstr "&Parar"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:575
+msgid "Cre&ate Report File..."
+msgstr "Cre&ar un Ficheiro de Informe..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:578
+msgid "&Add String..."
+msgstr "&Adicionar unha Cadea..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:580
+msgid "&Delete String"
+msgstr "&Eliminar Cadea"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:581
+msgid "&Empty Strings List"
+msgstr "&Baleirar a Lista de Cadeas"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:582
+msgid "Edit Selected String..."
+msgstr "Modificar a Cadea Seleccionada..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:583
+msgid "&Save Strings List to File..."
+msgstr "&Salvar a Lista de Cadeas nun Ficheiro..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:584
+msgid "&Load Strings List From File..."
+msgstr "&Carregar a Lista de Cadeas desde un Ficheiro..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:585
+msgid "&Load Recent Strings Files"
+msgstr "Carre&gar ficheiros de Cadeas Recentes"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:586
+msgid "&Invert Current String (search <--> replace)"
+msgstr "&Invertir a Cadea Actual (procurarr<--> substituir)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:587
+msgid "&Invert All Strings (search <--> replace)"
+msgstr "&Invertir Todas as Cadeas (procurar <--> substituir)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:590
+msgid "&Include Sub-Folders"
+msgstr "&Incluir Sub-Cartafoles"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:591
+msgid "Create &Backup Files"
+msgstr "Crear Ficheiros de Se&guranza"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:592
+msgid "Case &Sensitive"
+msgstr "Distinguir &Maiúsculas"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:593
+msgid "Enable Commands &in Replace String: [$command:option$]"
+msgstr "Permit&ir Comandos na Cadea de Substitución: [$comando:opcións$]"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:594
+msgid "Enable &Regular Expressions"
+msgstr "Permitir Expresións &Regulares"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:595
+#, fuzzy
+msgid "Configure &TDEFileReplace..."
+msgstr "Configurar &KFileReplace..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:598 tdefilereplaceview.cpp:530
+msgid "&Properties"
+msgstr "&Propriedades"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:599 tdefilereplaceview.cpp:502
+msgid "&Open"
+msgstr "&Abrir"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:603 tdefilereplaceview.cpp:515
+msgid "&Edit in Quanta"
+msgstr "&Modificar no Quanta"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:605 tdefilereplaceview.cpp:521
+msgid "Open Parent &Folder"
+msgstr "Abrir o &Cartafol Pai"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:607
+msgid "E&xpand Tree"
+msgstr "E&xpandir a Árbore"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:608
+msgid "&Reduce Tree"
+msgstr "&Reducir a Árbore"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:609
+#, fuzzy
+msgid "&About TDEFileReplace"
+msgstr "&Acerca do KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:610
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace &Handbook"
+msgstr "&Manual do KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:611
+msgid "&Report Bug"
+msgstr "Informa&r dun Erro"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1025 tdefilereplacepart.cpp:1113
+#: tdefilereplacepart.cpp:1335
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for reading.</qt>"
+msgstr "<qt>Non se puido abrir o ficheiro <b>%1</b> para lectura.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1064 tdefilereplacepart.cpp:1142
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for writing.</qt>"
+msgstr "<qt>Non se puido abrir o ficheiro <b>%1</b> para escreber.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1199
+msgid ""
+"<qt>Do you want to replace the string <b>%1</b> with the string <b>%2</b>?</qt>"
+msgstr "<qt>Quer substituir a cadea <b>%1</b> pola cadea<b>%2</b>?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1200
+msgid "Confirm Replace"
+msgstr "Confirme a Substitución"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1202
+#, fuzzy
+msgid "Do Not Replace"
+msgstr "Substituir:"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1406 tdefilereplacepart.cpp:1446
+msgid " Line:%2, Col:%3 - \"%1\""
+msgstr " Liña:%2, Col.:%3 - \"%1\""
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1512
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Non se puido abrir o ficheiro </b>%1</b> e carregar a lista de cadeas.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1520
+msgid ""
+"<qt>File <b>%1</b> seems not to be written in new kfr format. Remember that the "
+"old kfr format will be soon abandoned. You can convert your old rules files by "
+"simply saving them with tdefilereplace.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Parece que o Ficheiro <b>%1</b> non se escrebeu no novo formato kfr.Lembre "
+"que o antigo formato kfr será abandonado proximamente. Pode convertiros seus "
+"ficheiros con regras antigas simplemente gravándoos con tdefilereplace.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid ""
+"<qt>The format of kfr files has been changed; attempting to load <b>%1</b>"
+". Please see the KFilereplace manual for details. Do you want to load a "
+"search-and-replace list of strings?</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>O formato dos ficheiros kfr mudou; tentando carregar <b>%1</b>"
+".Consulte o manual do KFileReplace para máis detalles. Quer carregar unhalista "
+"de cadeas de procura-e-substitución?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Load"
+msgstr ""
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Do Not Load"
+msgstr ""
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1629
+msgid "There are no strings to search and replace."
+msgstr "Non hai cadeas que procurar e substituir."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1642
+msgid "<qt>The main folder of the project <b>%1</b> does not exist.</qt>"
+msgstr "<qt>O cartafol principal do proxecto <b>%1</b> non existe.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1650
+msgid "<qt>Access denied in the main folder of the project:<br><b>%1</b></qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Acceso denegado ao cartafol principal do proxecto:"
+"<br><b>%1<7b></qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:120
+msgid ""
+"<qt>Cannot invert string <b>%1</b>, because the search string would be "
+"empty.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Non se pode invertir a cadea <b>%1</b> porque a cadea de procuraestaría "
+"baleira.</qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:259
+msgid "File %1 cannot be opened. Might be a DCOP problem."
+msgstr "Non se deu aberto o ficheiro %1. Podería ser un problema de DCOP."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:281
+msgid "Do you really want to delete %1?"
+msgstr "Ten a certeza de querer borrar %1?"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:401
+msgid "No strings to save as the list is empty."
+msgstr "Non hai cadeas que salvar xa que a lista está baleira."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:425
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Strings"
+msgstr "Cadeas do KFileReplace"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:426
+msgid "Save Strings to File"
+msgstr "Salvar as Cadeas nun Ficheiro"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:437
+msgid "File %1 cannot be saved."
+msgstr "Non se puido salvar o Ficheiro %1."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:507
+msgid "Open &With..."
+msgstr "Abrir &Con..."
+
+#: whatthis.h:29
+msgid ""
+"Shows the statistics of your operations. Note that the columns content changes "
+"depending on what kind of operation you are performing."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:31
+msgid ""
+"Shows a list of strings to search for (and if you specified it, a list of "
+"strings to replace with). Use the \"add strings\" dialog to edit your string "
+"list or double click on a string."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:34
+msgid ""
+"Base folder for operations of search/replace. Insert path string here by hand "
+"or use the search button."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:36
+msgid "Shell-like wildcards. Example: \"*.html;*.txt;*.xml\"."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:38
+msgid ""
+"Insert the minimum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want minimum size limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:40
+msgid ""
+"Insert the maximum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want maximum size limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:42
+msgid ""
+"Insert the minimum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a minimum limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:44
+msgid ""
+"Insert the maximum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a maximum limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:46
+msgid ""
+"Select \"writing\" if you want to use the date of the last modification, or "
+"\"reading\" to use the the date of the last access."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:48
+msgid "Minimum value for access date."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:50
+msgid "Maximum value for access date."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:52
+#, fuzzy
+msgid "Insert here the string to search for."
+msgstr "Non hai cadeas que procurar e substituir."
+
+#: whatthis.h:54
+#, fuzzy
+msgid "Insert here the string to replace with."
+msgstr "Non hai cadeas que procurar e substituir."
+
+#: whatthis.h:57
+msgid "Enable this option if your search is case sensitive."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:59
+msgid "Enable this option to search in sub folders too."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:61
+msgid ""
+"Enable this option when you are searching for a string and you are only "
+"interested to know if the string is present or not in the current file."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:65
+msgid ""
+"If tdefilereplace encounters a symbolic link treats it like a normal folder or "
+"file."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:67
+#, fuzzy
+msgid "Enable this option to ignore hidden files or folders."
+msgstr "Ignorar os ficheiros e cartafoles agochados"
+
+#: whatthis.h:69
+msgid ""
+"If this option is enabled, KFR will show even the names of the files in which "
+"no string has been found or replaced."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:71
+msgid ""
+"Allows you to apply QT-like regular expressions on the search string. Note that "
+"a complex regular expression could affect speed performance"
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:73
+msgid ""
+"Enable \"commands\". For example: if search string is \"user\" and replace "
+"string is the command \"[$user:uid$]\", KFR will substitute \"user\" with the "
+"uid of the user."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:75
+msgid "Enable this option if you want leave original files untouched."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:77
+msgid ""
+"Enable this option if you want to be asked for single string replacement "
+"confirmation."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:80
+msgid ""
+"Enable this option to perform replacing as a simulation, i.e. without make any "
+"changes in files."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:93
+#, fuzzy
+msgid "Select search-only mode."
+msgstr "Modo de só Procura"
+
+#: whatthis.h:95
+#, fuzzy
+msgid "Select search-and-replace mode."
+msgstr "Modo de Procura e Substitución"
+
+#: whatthis.h:97
+msgid "Insert here a string you want search for."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:99
+msgid "Insert here the string that KFR will use to replace the search string."
+msgstr ""