summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-mn/messages/tdebase/kcmlayout.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-mn/messages/tdebase/kcmlayout.po')
-rw-r--r--tde-i18n-mn/messages/tdebase/kcmlayout.po607
1 files changed, 348 insertions, 259 deletions
diff --git a/tde-i18n-mn/messages/tdebase/kcmlayout.po b/tde-i18n-mn/messages/tdebase/kcmlayout.po
index ec868be9c7..9df3be7496 100644
--- a/tde-i18n-mn/messages/tdebase/kcmlayout.po
+++ b/tde-i18n-mn/messages/tdebase/kcmlayout.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-07-23 00:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-16 18:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-14 12:25+0100\n"
"Last-Translator: Khurelbaatar Lkhagvasuren <hujii@openmn.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -32,593 +32,593 @@ msgstr ""
"_: Холбоо барих\n"
"hujii@openmn.org"
-#: kcmlayout.cpp:580
+#: kcmlayout.cpp:644
msgid "None"
msgstr "Байхгүй"
-#: kcmlayout.cpp:849
+#: kcmlayout.cpp:913
msgid "Brazilian ABNT2"
msgstr "Бразилын АБНТ2"
-#: kcmlayout.cpp:850
+#: kcmlayout.cpp:914
msgid "Dell 101-key PC"
msgstr "Деллийн 101- товчлуурт АТ"
-#: kcmlayout.cpp:851
+#: kcmlayout.cpp:915
msgid "Everex STEPnote"
msgstr "Everex STEPnote"
-#: kcmlayout.cpp:852
+#: kcmlayout.cpp:916
msgid "Generic 101-key PC"
msgstr "Ерөнхий 101-товчлуурт АТ"
-#: kcmlayout.cpp:853
+#: kcmlayout.cpp:917
msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
msgstr "Ерөнхий 102-товчлуурт (Intl) АТ"
-#: kcmlayout.cpp:854
+#: kcmlayout.cpp:918
msgid "Generic 104-key PC"
msgstr "Ерөнхий 104-товчлуурт АТ"
-#: kcmlayout.cpp:855
+#: kcmlayout.cpp:919
#, fuzzy
msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
msgstr "Ерөнхий 105-товчлуурт (Intl) АТ"
-#: kcmlayout.cpp:856
+#: kcmlayout.cpp:920
msgid "Japanese 106-key"
msgstr "Японы 106-товчлуурт"
-#: kcmlayout.cpp:857
+#: kcmlayout.cpp:921
msgid "Microsoft Natural"
msgstr "Майкрософтын үндсэн"
-#: kcmlayout.cpp:858
+#: kcmlayout.cpp:922
msgid "Northgate OmniKey 101"
msgstr "Northgate OmniKey 101"
-#: kcmlayout.cpp:859
+#: kcmlayout.cpp:923
msgid "Keytronic FlexPro"
msgstr "Keytronic FlexPro"
-#: kcmlayout.cpp:860
+#: kcmlayout.cpp:924
msgid "Winbook Model XP5"
msgstr "Винбүүк загвар XP5"
-#: kcmlayout.cpp:863
+#: kcmlayout.cpp:927
msgid "Group Shift/Lock behavior"
msgstr "Shift/Lock бүлгийн ажиллах горим"
-#: kcmlayout.cpp:864
+#: kcmlayout.cpp:928
msgid "R-Alt switches group while pressed"
msgstr "Дараастай үед баруун Alt нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:865
+#: kcmlayout.cpp:929
msgid "Right Alt key changes group"
msgstr "Баруун Alt товчлуур өөрчлөх бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:866
+#: kcmlayout.cpp:930
msgid "Caps Lock key changes group"
msgstr "Caps Lock товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:867
+#: kcmlayout.cpp:931
msgid "Menu key changes group"
msgstr "Menu товчлуур өөрчлөх бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:868
+#: kcmlayout.cpp:932
msgid "Both Shift keys together change group"
msgstr "Хоёр Shift товчлуурыг хамтад нь солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:869
+#: kcmlayout.cpp:933
msgid "Control+Shift changes group"
msgstr "Control+Shift солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:870
+#: kcmlayout.cpp:934
msgid "Alt+Control changes group"
msgstr "Alt+Control солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:871
+#: kcmlayout.cpp:935
msgid "Alt+Shift changes group"
msgstr "Alt+Shift солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:872
+#: kcmlayout.cpp:936
msgid "Control Key Position"
msgstr "Удирдах товчлуурын байрлал"
-#: kcmlayout.cpp:873
+#: kcmlayout.cpp:937
msgid "Make CapsLock an additional Control"
msgstr "CapsLock-ийг нэмэлт Control болгох"
-#: kcmlayout.cpp:874
+#: kcmlayout.cpp:938
msgid "Swap Control and Caps Lock"
msgstr "Control болон Caps Lock-ийг солих"
-#: kcmlayout.cpp:875
+#: kcmlayout.cpp:939
msgid "Control key at left of 'A'"
msgstr "'A'-ийн зүүн тал дахь Control товчлуур"
-#: kcmlayout.cpp:876
+#: kcmlayout.cpp:940
msgid "Control key at bottom left"
msgstr "Зүүн доод хэсэг дэх Control товчлуур"
-#: kcmlayout.cpp:877
+#: kcmlayout.cpp:941
msgid "Use keyboard LED to show alternative group"
msgstr "Альтернатив бүлгүүдийг үзүүлэхийн тулд гарын гэрлийг ашиглах"
-#: kcmlayout.cpp:878
+#: kcmlayout.cpp:942
msgid "Num_Lock LED shows alternative group"
msgstr "Num_Lock-ийн гэрэл нь альтернатив бүлгийг үзүүлнэ"
-#: kcmlayout.cpp:879
+#: kcmlayout.cpp:943
msgid "Caps_Lock LED shows alternative group"
msgstr "Caps_Lock-ийн гэрэл нь альтернатив бүлгийг үзүүлнэ"
-#: kcmlayout.cpp:880
+#: kcmlayout.cpp:944
msgid "Scroll_Lock LED shows alternative group"
msgstr "Scroll_Lock-ийн гэрэл нь альтернатив бүлгийг үзүүлнэ"
-#: kcmlayout.cpp:883
+#: kcmlayout.cpp:947
msgid "Left Win-key switches group while pressed"
msgstr "Дараастай үед зүүн Win товчлуур нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:884
+#: kcmlayout.cpp:948
msgid "Right Win-key switches group while pressed"
msgstr "Дараастай үед баруун Win товчлуур нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:885
+#: kcmlayout.cpp:949
msgid "Both Win-keys switch group while pressed"
msgstr "Дараастай үед хоёр Win товчлуур нь хоёулаа бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:886
+#: kcmlayout.cpp:950
msgid "Left Win-key changes group"
msgstr "Зүүн Win товчлуурыг солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:887
+#: kcmlayout.cpp:951
msgid "Right Win-key changes group"
msgstr "Баруун Win товчлуурыг солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:888
+#: kcmlayout.cpp:952
msgid "Third level choosers"
msgstr "Гуравдугаар түвшний сонгогчууд"
-#: kcmlayout.cpp:889
+#: kcmlayout.cpp:953
msgid "Press Right Control to choose 3rd level"
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд баруун Control дарна"
-#: kcmlayout.cpp:890
+#: kcmlayout.cpp:954
msgid "Press Menu key to choose 3rd level"
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд Menu товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:891
+#: kcmlayout.cpp:955
msgid "Press any of Win-keys to choose 3rd level"
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд аль нэг Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:892
+#: kcmlayout.cpp:956
msgid "Press Left Win-key to choose 3rd level"
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд зүүн Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:893
+#: kcmlayout.cpp:957
msgid "Press Right Win-key to choose 3rd level"
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд баруун Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:894
+#: kcmlayout.cpp:958
msgid "CapsLock key behavior"
msgstr "CapsLock товчлуурын ажиллах горим"
-#: kcmlayout.cpp:895
+#: kcmlayout.cpp:959
msgid "uses internal capitalization. Shift cancels Caps."
msgstr "дотоод томруулагч хэрэглэнэ. Shift нь Caps-ийг болиулна."
-#: kcmlayout.cpp:896
+#: kcmlayout.cpp:960
msgid "uses internal capitalization. Shift doesn't cancel Caps."
msgstr "дотоод томруулагч хэрэглэнэ. Shift нь Caps-ийг болиулахгүй."
-#: kcmlayout.cpp:897
+#: kcmlayout.cpp:961
msgid "acts as Shift with locking. Shift cancels Caps."
msgstr "Shift нь түгжээ шиг байна. Shift нь Caps-ийг болиулна."
-#: kcmlayout.cpp:898
+#: kcmlayout.cpp:962
msgid "acts as Shift with locking. Shift doesn't cancel Caps."
msgstr "Shift нь түгжээ шиг байна. Shift нь Caps-ийг болиулахгүй."
-#: kcmlayout.cpp:899
+#: kcmlayout.cpp:963
msgid "Alt/Win key behavior"
msgstr "Alt/Win товчлуурын ажиллах горим"
-#: kcmlayout.cpp:900
+#: kcmlayout.cpp:964
msgid "Add the standard behavior to Menu key."
msgstr "Цэс товчлуур руу стандарт ажлиллах горим нэмэх."
-#: kcmlayout.cpp:901
+#: kcmlayout.cpp:965
msgid "Alt and Meta on the Alt keys (default)."
msgstr "Alt болон Мета нь Alt товчлуурууд дээр (үндсэн)."
-#: kcmlayout.cpp:902
+#: kcmlayout.cpp:966
msgid "Meta is mapped to the Win-keys."
msgstr "Мета нь Win товчлуурууд руу заагдсан."
-#: kcmlayout.cpp:903
+#: kcmlayout.cpp:967
msgid "Meta is mapped to the left Win-key."
msgstr "Мета нь зүүн Win товчлуур руу заагдсан."
-#: kcmlayout.cpp:904
+#: kcmlayout.cpp:968
msgid "Super is mapped to the Win-keys (default)."
msgstr "Супер нь Win товчлуурууд руу заагдсан (үндсэн)."
-#: kcmlayout.cpp:905
+#: kcmlayout.cpp:969
msgid "Hyper is mapped to the Win-keys."
msgstr "Гипер нь Win товчлуурууд руу заагдсан."
-#: kcmlayout.cpp:906
+#: kcmlayout.cpp:970
msgid "Right Alt is Compose"
msgstr "Баруун Alt товчлуур Compose байна"
-#: kcmlayout.cpp:907
+#: kcmlayout.cpp:971
msgid "Right Win-key is Compose"
msgstr "Баруун Win товчлуур Compose байна"
-#: kcmlayout.cpp:908
+#: kcmlayout.cpp:972
msgid "Menu is Compose"
msgstr "Menu товчлуур Compose байна"
-#: kcmlayout.cpp:911
+#: kcmlayout.cpp:975
msgid "Both Ctrl keys together change group"
msgstr "Хоёр Ctrl товчлуурыг хамтад нь солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:912
+#: kcmlayout.cpp:976
msgid "Both Alt keys together change group"
msgstr "Хоёр Alt товчлуурыг хамтад нь солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:913
+#: kcmlayout.cpp:977
msgid "Left Shift key changes group"
msgstr "Зүүн Shift товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:914
+#: kcmlayout.cpp:978
msgid "Right Shift key changes group"
msgstr "Баруун Shift товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:915
+#: kcmlayout.cpp:979
msgid "Right Ctrl key changes group"
msgstr "Баруун Ctrl товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:916
+#: kcmlayout.cpp:980
msgid "Left Alt key changes group"
msgstr "Зүүн Alt товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:917
+#: kcmlayout.cpp:981
msgid "Left Ctrl key changes group"
msgstr "Зүүн Ctrl товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:918
+#: kcmlayout.cpp:982
msgid "Compose Key"
msgstr "Compose товчлуур"
-#: kcmlayout.cpp:921
+#: kcmlayout.cpp:985
msgid "Shift with numpad keys works as in MS Windows."
msgstr "Shift нь тооны товчлууртай яг МС Виндовс дээрх шиг ажиллана"
-#: kcmlayout.cpp:922
+#: kcmlayout.cpp:986
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+<key>) handled in a server."
msgstr "Тусгай товчлуурууд (Ctrl+Alt+<товч>) сервер дээр байгаа."
-#: kcmlayout.cpp:923
+#: kcmlayout.cpp:987
msgid "Miscellaneous compatibility options"
msgstr "Төрөл бүрийн нийцтэй сонголтууд"
-#: kcmlayout.cpp:924
+#: kcmlayout.cpp:988
msgid "Right Control key works as Right Alt"
msgstr "Баруун Ctrl товчлуур баруун Alt шиг ажиллана"
-#: kcmlayout.cpp:927
+#: kcmlayout.cpp:991
#, fuzzy
msgid "Right Alt key switches group while pressed"
msgstr "Дараастай үед баруун Win товчлуур нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:928
+#: kcmlayout.cpp:992
#, fuzzy
msgid "Left Alt key switches group while pressed"
msgstr "Дараастай үед зүүн Win товчлуур нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:929
+#: kcmlayout.cpp:993
#, fuzzy
msgid "Press Right Alt-key to choose 3rd level"
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд баруун Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:932
+#: kcmlayout.cpp:996
#, fuzzy
msgid "R-Alt switches group while pressed."
msgstr "Дараастай үед баруун Alt нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:933
+#: kcmlayout.cpp:997
#, fuzzy
msgid "Left Alt key switches group while pressed."
msgstr "Дараастай үед зүүн Win товчлуур нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:934
+#: kcmlayout.cpp:998
#, fuzzy
msgid "Left Win-key switches group while pressed."
msgstr "Дараастай үед зүүн Win товчлуур нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:935
+#: kcmlayout.cpp:999
#, fuzzy
msgid "Right Win-key switches group while pressed."
msgstr "Дараастай үед баруун Win товчлуур нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:936
+#: kcmlayout.cpp:1000
#, fuzzy
msgid "Both Win-keys switch group while pressed."
msgstr "Дараастай үед хоёр Win товчлуур нь хоёулаа бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:937
+#: kcmlayout.cpp:1001
#, fuzzy
msgid "Right Ctrl key switches group while pressed."
msgstr "Дараастай үед баруун Win товчлуур нь бүлгийг сонгоно"
-#: kcmlayout.cpp:938
+#: kcmlayout.cpp:1002
#, fuzzy
msgid "Right Alt key changes group."
msgstr "Баруун Alt товчлуур өөрчлөх бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:939
+#: kcmlayout.cpp:1003
#, fuzzy
msgid "Left Alt key changes group."
msgstr "Зүүн Alt товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:940
+#: kcmlayout.cpp:1004
#, fuzzy
msgid "CapsLock key changes group."
msgstr "Caps Lock товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:941
+#: kcmlayout.cpp:1005
#, fuzzy
msgid "Shift+CapsLock changes group."
msgstr "Caps Lock товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:942
+#: kcmlayout.cpp:1006
#, fuzzy
msgid "Both Shift keys together change group."
msgstr "Хоёр Shift товчлуурыг хамтад нь солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:943
+#: kcmlayout.cpp:1007
#, fuzzy
msgid "Both Alt keys together change group."
msgstr "Хоёр Alt товчлуурыг хамтад нь солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:944
+#: kcmlayout.cpp:1008
#, fuzzy
msgid "Both Ctrl keys together change group."
msgstr "Хоёр Ctrl товчлуурыг хамтад нь солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:945
+#: kcmlayout.cpp:1009
#, fuzzy
msgid "Ctrl+Shift changes group."
msgstr "Control+Shift солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:946
+#: kcmlayout.cpp:1010
#, fuzzy
msgid "Alt+Ctrl changes group."
msgstr "Alt+Control солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:947
+#: kcmlayout.cpp:1011
#, fuzzy
msgid "Alt+Shift changes group."
msgstr "Alt+Shift солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:948
+#: kcmlayout.cpp:1012
#, fuzzy
msgid "Menu key changes group."
msgstr "Menu товчлуур өөрчлөх бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:949
+#: kcmlayout.cpp:1013
#, fuzzy
msgid "Left Win-key changes group."
msgstr "Зүүн Win товчлуурыг солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:950
+#: kcmlayout.cpp:1014
#, fuzzy
msgid "Right Win-key changes group."
msgstr "Баруун Win товчлуурыг солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:951
+#: kcmlayout.cpp:1015
#, fuzzy
msgid "Left Shift key changes group."
msgstr "Зүүн Shift товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:952
+#: kcmlayout.cpp:1016
#, fuzzy
msgid "Right Shift key changes group."
msgstr "Баруун Shift товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:953
+#: kcmlayout.cpp:1017
#, fuzzy
msgid "Left Ctrl key changes group."
msgstr "Зүүн Ctrl товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:954
+#: kcmlayout.cpp:1018
#, fuzzy
msgid "Right Ctrl key changes group."
msgstr "Баруун Ctrl товчлуур солих бүлэг"
-#: kcmlayout.cpp:955
+#: kcmlayout.cpp:1019
#, fuzzy
msgid "Press Right Ctrl to choose 3rd level."
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд баруун Control дарна"
-#: kcmlayout.cpp:956
+#: kcmlayout.cpp:1020
#, fuzzy
msgid "Press Menu key to choose 3rd level."
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд Menu товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:957
+#: kcmlayout.cpp:1021
#, fuzzy
msgid "Press any of Win-keys to choose 3rd level."
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд аль нэг Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:958
+#: kcmlayout.cpp:1022
#, fuzzy
msgid "Press Left Win-key to choose 3rd level."
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд зүүн Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:959
+#: kcmlayout.cpp:1023
#, fuzzy
msgid "Press Right Win-key to choose 3rd level."
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд баруун Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:960
+#: kcmlayout.cpp:1024
#, fuzzy
msgid "Press any of Alt keys to choose 3rd level."
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд аль нэг Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:961
+#: kcmlayout.cpp:1025
#, fuzzy
msgid "Press Left Alt key to choose 3rd level."
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд зүүн Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:962
+#: kcmlayout.cpp:1026
#, fuzzy
msgid "Press Right Alt key to choose 3rd level."
msgstr "3-р түвшинг сонгохын тулд баруун Win товчлуурыг дарна"
-#: kcmlayout.cpp:963
+#: kcmlayout.cpp:1027
#, fuzzy
msgid "Ctrl key position"
msgstr "Удирдах товчлуурын байрлал"
-#: kcmlayout.cpp:964
+#: kcmlayout.cpp:1028
#, fuzzy
msgid "Make CapsLock an additional Ctrl."
msgstr "CapsLock-ийг нэмэлт Control болгох"
-#: kcmlayout.cpp:965
+#: kcmlayout.cpp:1029
#, fuzzy
msgid "Swap Ctrl and CapsLock."
msgstr "Control болон Caps Lock-ийг солих"
-#: kcmlayout.cpp:966
+#: kcmlayout.cpp:1030
#, fuzzy
msgid "Ctrl key at left of 'A'"
msgstr "'A'-ийн зүүн тал дахь Control товчлуур"
-#: kcmlayout.cpp:967
+#: kcmlayout.cpp:1031
#, fuzzy
msgid "Ctrl key at bottom left"
msgstr "Зүүн доод хэсэг дэх Control товчлуур"
-#: kcmlayout.cpp:968
+#: kcmlayout.cpp:1032
#, fuzzy
msgid "Right Ctrl key works as Right Alt."
msgstr "Баруун Ctrl товчлуур баруун Alt шиг ажиллана"
-#: kcmlayout.cpp:969
+#: kcmlayout.cpp:1033
#, fuzzy
msgid "Use keyboard LED to show alternative group."
msgstr "Альтернатив бүлгүүдийг үзүүлэхийн тулд гарын гэрлийг ашиглах"
-#: kcmlayout.cpp:970
+#: kcmlayout.cpp:1034
#, fuzzy
msgid "NumLock LED shows alternative group."
msgstr "Num_Lock-ийн гэрэл нь альтернатив бүлгийг үзүүлнэ"
-#: kcmlayout.cpp:971
+#: kcmlayout.cpp:1035
#, fuzzy
msgid "CapsLock LED shows alternative group."
msgstr "Caps_Lock-ийн гэрэл нь альтернатив бүлгийг үзүүлнэ"
-#: kcmlayout.cpp:972
+#: kcmlayout.cpp:1036
#, fuzzy
msgid "ScrollLock LED shows alternative group."
msgstr "Scroll_Lock-ийн гэрэл нь альтернатив бүлгийг үзүүлнэ"
-#: kcmlayout.cpp:973
+#: kcmlayout.cpp:1037
#, fuzzy
msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift cancels CapsLock."
msgstr "дотоод томруулагч хэрэглэнэ. Shift нь Caps-ийг болиулна."
-#: kcmlayout.cpp:974
+#: kcmlayout.cpp:1038
#, fuzzy
msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift doesn't cancel CapsLock."
msgstr "дотоод томруулагч хэрэглэнэ. Shift нь Caps-ийг болиулахгүй."
-#: kcmlayout.cpp:975
+#: kcmlayout.cpp:1039
#, fuzzy
msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift cancels CapsLock."
msgstr "Shift нь түгжээ шиг байна. Shift нь Caps-ийг болиулна."
-#: kcmlayout.cpp:976
+#: kcmlayout.cpp:1040
#, fuzzy
msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift doesn't cancel CapsLock."
msgstr "Shift нь түгжээ шиг байна. Shift нь Caps-ийг болиулахгүй."
-#: kcmlayout.cpp:977
+#: kcmlayout.cpp:1041
msgid "CapsLock just locks the Shift modifier."
msgstr ""
-#: kcmlayout.cpp:978
+#: kcmlayout.cpp:1042
msgid "CapsLock toggles normal capitalization of alphabetic characters."
msgstr ""
-#: kcmlayout.cpp:979
+#: kcmlayout.cpp:1043
msgid "CapsLock toggles Shift so all keys are affected."
msgstr ""
-#: kcmlayout.cpp:980
+#: kcmlayout.cpp:1044
#, fuzzy
msgid "Alt and Meta are on the Alt keys (default)."
msgstr "Alt болон Мета нь Alt товчлуурууд дээр (үндсэн)."
-#: kcmlayout.cpp:981
+#: kcmlayout.cpp:1045
#, fuzzy
msgid "Alt is mapped to the right Win-key and Super to Menu."
msgstr "Мета нь зүүн Win товчлуур руу заагдсан."
-#: kcmlayout.cpp:982
+#: kcmlayout.cpp:1046
#, fuzzy
msgid "Compose key position"
msgstr "Удирдах товчлуурын байрлал"
-#: kcmlayout.cpp:983
+#: kcmlayout.cpp:1047
#, fuzzy
msgid "Right Alt is Compose."
msgstr "Баруун Alt товчлуур Compose байна"
-#: kcmlayout.cpp:984
+#: kcmlayout.cpp:1048
#, fuzzy
msgid "Right Win-key is Compose."
msgstr "Баруун Win товчлуур Compose байна"
-#: kcmlayout.cpp:985
+#: kcmlayout.cpp:1049
#, fuzzy
msgid "Menu is Compose."
msgstr "Menu товчлуур Compose байна"
-#: kcmlayout.cpp:986
+#: kcmlayout.cpp:1050
#, fuzzy
msgid "Right Ctrl is Compose."
msgstr "Баруун Alt товчлуур Compose байна"
-#: kcmlayout.cpp:987
+#: kcmlayout.cpp:1051
#, fuzzy
msgid "Caps Lock is Compose."
msgstr "Menu товчлуур Compose байна"
-#: kcmlayout.cpp:988
+#: kcmlayout.cpp:1052
#, fuzzy
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server."
msgstr "Тусгай товчлуурууд (Ctrl+Alt+<товч>) сервер дээр байгаа."
-#: kcmlayout.cpp:989
+#: kcmlayout.cpp:1053
msgid "Adding the EuroSign to certain keys"
msgstr ""
-#: kcmlayout.cpp:990
+#: kcmlayout.cpp:1054
msgid "Add the EuroSign to the E key."
msgstr ""
-#: kcmlayout.cpp:991
+#: kcmlayout.cpp:1055
msgid "Add the EuroSign to the 5 key."
msgstr ""
-#: kcmlayout.cpp:992
+#: kcmlayout.cpp:1056
msgid "Add the EuroSign to the 2 key."
msgstr ""
@@ -630,411 +630,411 @@ msgstr "Гар"
msgid "Switch to Next Keyboard Layout"
msgstr "Дараачийн гарын завсарыг сонгох"
-#: pixmap.cpp:243
+#: pixmap.cpp:303
msgid "Belgian"
msgstr "Бельги"
-#: pixmap.cpp:244
+#: pixmap.cpp:304
msgid "Bulgarian"
msgstr "Болгарь"
-#: pixmap.cpp:245
+#: pixmap.cpp:305
msgid "Brazilian"
msgstr "Бразил"
-#: pixmap.cpp:246
+#: pixmap.cpp:306
msgid "Canadian"
msgstr "Канад"
-#: pixmap.cpp:247
+#: pixmap.cpp:307
msgid "Czech"
msgstr "Чех"
-#: pixmap.cpp:248
+#: pixmap.cpp:308
msgid "Czech (qwerty)"
msgstr "Чех (qwerty)"
-#: pixmap.cpp:249
+#: pixmap.cpp:309
msgid "Danish"
msgstr "Дани"
-#: pixmap.cpp:250
+#: pixmap.cpp:310
msgid "Estonian"
msgstr "Естони"
-#: pixmap.cpp:251
+#: pixmap.cpp:311
msgid "Finnish"
msgstr "Финлянд"
-#: pixmap.cpp:252
+#: pixmap.cpp:312
msgid "French"
msgstr "Франц"
-#: pixmap.cpp:253
+#: pixmap.cpp:313
msgid "German"
msgstr "Герман"
-#: pixmap.cpp:254
+#: pixmap.cpp:314
msgid "Hungarian"
msgstr "Унгар"
-#: pixmap.cpp:255
+#: pixmap.cpp:315
msgid "Hungarian (qwerty)"
msgstr "Унгар (qwerty)"
-#: pixmap.cpp:256
+#: pixmap.cpp:316
msgid "Italian"
msgstr "Итали"
-#: pixmap.cpp:257
+#: pixmap.cpp:317
msgid "Japanese"
msgstr "Япон"
-#: pixmap.cpp:258
+#: pixmap.cpp:318
msgid "Lithuanian"
msgstr "Литви"
-#: pixmap.cpp:259
+#: pixmap.cpp:319
msgid "Norwegian"
msgstr "Норвеги"
-#: pixmap.cpp:260
+#: pixmap.cpp:320
msgid "PC-98xx Series"
msgstr "АТ-98хх цувралууд"
-#: pixmap.cpp:261
+#: pixmap.cpp:321
msgid "Polish"
msgstr "Польш"
-#: pixmap.cpp:262
+#: pixmap.cpp:322
msgid "Portuguese"
msgstr "Португали"
-#: pixmap.cpp:263
+#: pixmap.cpp:323
msgid "Romanian"
msgstr "Румын"
-#: pixmap.cpp:264
+#: pixmap.cpp:324
msgid "Russian"
msgstr "Орос"
-#: pixmap.cpp:265
+#: pixmap.cpp:325
msgid "Slovak"
msgstr "Словак"
-#: pixmap.cpp:266
+#: pixmap.cpp:326
msgid "Slovak (qwerty)"
msgstr "Словак (qwerty)"
-#: pixmap.cpp:267
+#: pixmap.cpp:327
msgid "Spanish"
msgstr "Испани"
-#: pixmap.cpp:268
+#: pixmap.cpp:328
msgid "Swedish"
msgstr "Швед"
-#: pixmap.cpp:269
+#: pixmap.cpp:329
msgid "Swiss German"
msgstr "Швейцарын Герман"
-#: pixmap.cpp:270
+#: pixmap.cpp:330
msgid "Swiss French"
msgstr "Швейцарын Франц"
-#: pixmap.cpp:271
+#: pixmap.cpp:331
msgid "Thai"
msgstr "Тай"
-#: pixmap.cpp:272
+#: pixmap.cpp:332
msgid "United Kingdom"
msgstr "Их Британи"
-#: pixmap.cpp:273
+#: pixmap.cpp:333
msgid "U.S. English"
msgstr "АНУ-ын Англи"
-#: pixmap.cpp:274
+#: pixmap.cpp:334
msgid "U.S. English w/ deadkeys"
msgstr "АНУ-ын Англи w/үхмэл товчлуурууд"
-#: pixmap.cpp:275
+#: pixmap.cpp:335
msgid "U.S. English w/ISO9995-3"
msgstr "АНУ-ын Англи w/ISO9995-3"
-#: pixmap.cpp:278
+#: pixmap.cpp:338
msgid "Armenian"
msgstr "Армен"
-#: pixmap.cpp:279
+#: pixmap.cpp:339
msgid "Azerbaijani"
msgstr "Азербайжан"
-#: pixmap.cpp:280
+#: pixmap.cpp:340
msgid "Icelandic"
msgstr "Исланд"
-#: pixmap.cpp:281
+#: pixmap.cpp:341
msgid "Israeli"
msgstr "Израйль"
-#: pixmap.cpp:282
+#: pixmap.cpp:342
msgid "Lithuanian azerty standard"
msgstr "Литвийн azerty стандарт"
-#: pixmap.cpp:283
+#: pixmap.cpp:343
msgid "Lithuanian querty \"numeric\""
msgstr "Литвийн querty \"тоон\""
-#: pixmap.cpp:284
+#: pixmap.cpp:344
msgid "Lithuanian querty \"programmer's\""
msgstr "Литвийн querty \"программистуудын\""
-#: pixmap.cpp:285
+#: pixmap.cpp:345
msgid "Macedonian"
msgstr "Македон"
-#: pixmap.cpp:286
+#: pixmap.cpp:346
msgid "Serbian"
msgstr "Серб"
-#: pixmap.cpp:287
+#: pixmap.cpp:347
msgid "Slovenian"
msgstr "Словянь"
-#: pixmap.cpp:288
+#: pixmap.cpp:348
msgid "Vietnamese"
msgstr "Вьетнам"
-#: pixmap.cpp:291
+#: pixmap.cpp:351
msgid "Arabic"
msgstr "Араб"
-#: pixmap.cpp:292
+#: pixmap.cpp:352
msgid "Belarusian"
msgstr "Беларус"
-#: pixmap.cpp:293
+#: pixmap.cpp:353
msgid "Bengali"
msgstr "Бенгали"
-#: pixmap.cpp:294
+#: pixmap.cpp:354
msgid "Croatian"
msgstr "Хорват"
-#: pixmap.cpp:295
+#: pixmap.cpp:355
msgid "Greek"
msgstr "Грек"
-#: pixmap.cpp:296
+#: pixmap.cpp:356
msgid "Latvian"
msgstr "Латви"
-#: pixmap.cpp:297
+#: pixmap.cpp:357
msgid "Lithuanian qwerty \"numeric\""
msgstr "Литвийн qwerty \"тоон\""
-#: pixmap.cpp:298
+#: pixmap.cpp:358
msgid "Lithuanian qwerty \"programmer's\""
msgstr "Литвийн qwerty \"программистуудын\""
-#: pixmap.cpp:299
+#: pixmap.cpp:359
msgid "Turkish"
msgstr "Турк"
-#: pixmap.cpp:300
+#: pixmap.cpp:360
msgid "Ukrainian"
msgstr "Украйн"
-#: pixmap.cpp:303
+#: pixmap.cpp:363
msgid "Albanian"
msgstr "Албаан"
-#: pixmap.cpp:304
+#: pixmap.cpp:364
msgid "Burmese"
msgstr "Бурм"
-#: pixmap.cpp:305
+#: pixmap.cpp:365
msgid "Dutch"
msgstr "Даач"
-#: pixmap.cpp:306
+#: pixmap.cpp:366
msgid "Georgian (latin)"
msgstr "Гүрж (латин)"
-#: pixmap.cpp:307
+#: pixmap.cpp:367
msgid "Georgian (russian)"
msgstr "Гүрж (орос)"
-#: pixmap.cpp:308
+#: pixmap.cpp:368
msgid "Gujarati"
msgstr "Гужарати"
-#: pixmap.cpp:309
+#: pixmap.cpp:369
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Гүрмүхи"
-#: pixmap.cpp:310
+#: pixmap.cpp:370
msgid "Hindi"
msgstr "Хинди"
-#: pixmap.cpp:311
+#: pixmap.cpp:371
msgid "Inuktitut"
msgstr "Инуктитут"
-#: pixmap.cpp:312
+#: pixmap.cpp:372
msgid "Iranian"
msgstr "Иран"
-#: pixmap.cpp:314
+#: pixmap.cpp:374
msgid "Latin America"
msgstr "Латин Америк"
-#: pixmap.cpp:315
+#: pixmap.cpp:375
msgid "Maltese"
msgstr "Малта"
-#: pixmap.cpp:316
+#: pixmap.cpp:376
msgid "Maltese (US layout)"
msgstr "Малта (АНУ завсар)"
-#: pixmap.cpp:317
+#: pixmap.cpp:377
msgid "Northern Saami (Finland)"
msgstr "Хойд Саами (Финлянд)"
-#: pixmap.cpp:318
+#: pixmap.cpp:378
msgid "Northern Saami (Norway)"
msgstr "Хойд Саами (Норвеги)"
-#: pixmap.cpp:319
+#: pixmap.cpp:379
msgid "Northern Saami (Sweden)"
msgstr "Хойд Саами (Швед)"
-#: pixmap.cpp:320
+#: pixmap.cpp:380
msgid "Polish (qwertz)"
msgstr "Польш (qwertz)"
-#: pixmap.cpp:321
+#: pixmap.cpp:381
msgid "Russian (cyrillic phonetic)"
msgstr "Орос (крилл)"
-#: pixmap.cpp:322
+#: pixmap.cpp:382
msgid "Tajik"
msgstr "Тажик"
-#: pixmap.cpp:323
+#: pixmap.cpp:383
msgid "Turkish (F)"
msgstr "Турк (F)"
-#: pixmap.cpp:324
+#: pixmap.cpp:384
msgid "U.S. English w/ ISO9995-3"
msgstr "АНУ-ын Англи w/ISO9995-3"
-#: pixmap.cpp:325
+#: pixmap.cpp:385
msgid "Yugoslavian"
msgstr "Югославь"
-#: pixmap.cpp:328
+#: pixmap.cpp:388
msgid "Bosnian"
msgstr "Босни"
-#: pixmap.cpp:329
+#: pixmap.cpp:389
msgid "Croatian (US)"
msgstr "Хорват (АНУ)"
-#: pixmap.cpp:330
+#: pixmap.cpp:390
msgid "Dvorak"
msgstr "Дворак"
-#: pixmap.cpp:331
+#: pixmap.cpp:391
msgid "French (alternative)"
msgstr "Франц (альтернатив)"
-#: pixmap.cpp:332
+#: pixmap.cpp:392
msgid "French Canadian"
msgstr "Франц (Канадын)"
-#: pixmap.cpp:333
+#: pixmap.cpp:393
msgid "Kannada"
msgstr "Каннада"
-#: pixmap.cpp:334
+#: pixmap.cpp:394
msgid "Lao"
msgstr "Лао"
-#: pixmap.cpp:335
+#: pixmap.cpp:395
msgid "Malayalam"
msgstr "Малаялам"
-#: pixmap.cpp:336
+#: pixmap.cpp:396
msgid "Mongolian"
msgstr "Монгол"
-#: pixmap.cpp:337
+#: pixmap.cpp:397
msgid "Ogham"
msgstr "Огхам"
-#: pixmap.cpp:338
+#: pixmap.cpp:398
msgid "Oriya"
msgstr "Ория"
-#: pixmap.cpp:339
+#: pixmap.cpp:399
msgid "Syriac"
msgstr "Сириак"
-#: pixmap.cpp:340
+#: pixmap.cpp:400
msgid "Telugu"
msgstr "Телүгү"
-#: pixmap.cpp:341
+#: pixmap.cpp:401
msgid "Thai (Kedmanee)"
msgstr "Тай (Кедмане)"
-#: pixmap.cpp:342
+#: pixmap.cpp:402
msgid "Thai (Pattachote)"
msgstr "Тай (Паттахоте)"
-#: pixmap.cpp:343
+#: pixmap.cpp:403
msgid "Thai (TIS-820.2538)"
msgstr "Тай (TIS-820.2538)"
-#: pixmap.cpp:346
+#: pixmap.cpp:406
msgid "Uzbek"
msgstr "Узбек"
-#: pixmap.cpp:347
+#: pixmap.cpp:407
msgid "Faroese"
msgstr "Фароесе"
-#: pixmap.cpp:350
+#: pixmap.cpp:410
msgid "Dzongkha / Tibetan"
msgstr ""
-#: pixmap.cpp:351
+#: pixmap.cpp:411
#, fuzzy
msgid "Hungarian (US)"
msgstr "Унгар"
-#: pixmap.cpp:352
+#: pixmap.cpp:412
#, fuzzy
msgid "Irish"
msgstr "Турк"
-#: pixmap.cpp:353
+#: pixmap.cpp:413
#, fuzzy
msgid "Israeli (phonetic)"
msgstr "Орос (крилл)"
-#: pixmap.cpp:354
+#: pixmap.cpp:414
msgid "Serbian (Cyrillic)"
msgstr ""
-#: pixmap.cpp:355
+#: pixmap.cpp:415
#, fuzzy
msgid "Serbian (Latin)"
msgstr "Гүрж (латин)"
-#: pixmap.cpp:356
+#: pixmap.cpp:416
#, fuzzy
msgid "Swiss"
msgstr "Швед"
@@ -1139,7 +1139,7 @@ msgstr "Нэмэх >>"
msgid "<< Remove"
msgstr "<< Арилгах"
-#: kcmlayoutwidget.ui:263 kcmlayoutwidget.ui:642
+#: kcmlayoutwidget.ui:263 kcmlayoutwidget.ui:861
#, no-c-format
msgid "Command:"
msgstr "Тушаал:"
@@ -1213,10 +1213,109 @@ msgstr "Шилжилтийн сонголтууд:"
#: kcmlayoutwidget.ui:474
#, no-c-format
+msgid "Indicator Style"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:480
+#, no-c-format
+msgid "Here you can choose the way your keyboard layout indicator will look."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:491
+#, no-c-format
+msgid "&Both Flag and Label"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:502
+#, no-c-format
+msgid "&Flag Only"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:510
+#, no-c-format
+msgid "&Label Only"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:520
+#, no-c-format
+msgid "Label Style"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:523
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Here you can choose the way the label of your keyboard layout indicator will "
+"be displayed. These options are relevant even when labels are disabled, for "
+"locales where the flag is missing."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:531
+#, no-c-format
+msgid "Use &theme colors"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:542
+#, no-c-format
+msgid "Use c&ustom colors"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:570
+#, no-c-format
+msgid "Background color:"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:573 kcmlayoutwidget.ui:584
+#, no-c-format
+msgid ""
+"This color will be used as the indicator's background unless the indicator "
+"was set to display a flag."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:612
+#, no-c-format
+msgid "Text color:"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:615 kcmlayoutwidget.ui:626
+#, no-c-format
+msgid "This color will be used to draw the language label on the indicator."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:642
+#, no-c-format
+msgid "Label font:"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:645
+#, no-c-format
+msgid ""
+"This is the font which will be used by the layout indicator to draw the "
+"label."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:658
+#, no-c-format
+msgid "Enable shadow"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:661
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Draw a drop shadow behind the language label. In some cases this option can "
+"improve readability."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:669
+#, no-c-format
+msgid "The drop shadow behind the language label will be of this color."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:682
+#, no-c-format
msgid "Switching Policy"
msgstr "Шилжилтийн бодлого"
-#: kcmlayoutwidget.ui:480
+#: kcmlayoutwidget.ui:688
#, no-c-format
msgid ""
"If you select \"Application\" or \"Window\" switching policy, changing the "
@@ -1225,42 +1324,32 @@ msgstr ""
"Та \"Програмын\" юмуу \"Цонхны\" сонголтын бодлого ашиглавал, гарын завсарын "
"өөрчлөх нь зөвхөн тухайн програм юмуу цонхны хувьд хэрэгжинэ."
-#: kcmlayoutwidget.ui:491
+#: kcmlayoutwidget.ui:699
#, no-c-format
msgid "&Global"
msgstr "&Глобал"
-#: kcmlayoutwidget.ui:502
+#: kcmlayoutwidget.ui:710
#, no-c-format
msgid "Application"
msgstr "Програм"
-#: kcmlayoutwidget.ui:510
+#: kcmlayoutwidget.ui:718
#, no-c-format
msgid "&Window"
msgstr "&Цонх"
-#: kcmlayoutwidget.ui:520
-#, no-c-format
-msgid "Show country flag"
-msgstr ""
-
-#: kcmlayoutwidget.ui:526
-#, no-c-format
-msgid "Shows country flag on background of layout name in tray icon"
-msgstr ""
-
-#: kcmlayoutwidget.ui:534
+#: kcmlayoutwidget.ui:728
#, no-c-format
msgid "Sticky Switching"
msgstr "Наалдамтгай шилжилт"
-#: kcmlayoutwidget.ui:545
+#: kcmlayoutwidget.ui:739
#, no-c-format
msgid "Enable sticky switching"
msgstr "Наалдамтгай шилжилтийг идэвхжүүлэх"
-#: kcmlayoutwidget.ui:548
+#: kcmlayoutwidget.ui:742
#, no-c-format
msgid ""
"If you have more than two layouts and turn this option on, switching with "
@@ -1275,27 +1364,27 @@ msgstr ""
"та бүх завсараас сонгохын тулд kxkb-ийн илтгэгч дээр хулганы баруун товчоо "
"даран сонгож болно."
-#: kcmlayoutwidget.ui:559
+#: kcmlayoutwidget.ui:770
#, no-c-format
msgid "Number of layouts to rotate:"
msgstr "Эргүүлэх завсаруудын тоо:"
-#: kcmlayoutwidget.ui:586
+#: kcmlayoutwidget.ui:805
#, no-c-format
msgid "Show indicator for single layout"
msgstr "Ганц завсрын хувьд илтгэгчийг харуулах"
-#: kcmlayoutwidget.ui:598 kcmlayoutwidget.ui:620
+#: kcmlayoutwidget.ui:817 kcmlayoutwidget.ui:839
#, no-c-format
msgid "Xkb Options"
msgstr "Xkb сонголтууд"
-#: kcmlayoutwidget.ui:609
+#: kcmlayoutwidget.ui:828
#, no-c-format
msgid "&Enable xkb options"
msgstr "Xkb сонголтыг идэвхжүүлэх"
-#: kcmlayoutwidget.ui:623
+#: kcmlayoutwidget.ui:842
#, no-c-format
msgid ""
"Here you can set xkb extension options instead of, or in addition to, "
@@ -1304,7 +1393,7 @@ msgstr ""
"Та энд xkb өргөтгөлийн сонголтуудыг X11 тохируулгийн файлыг заавал гараар "
"янзлахгүйгээр тохируулж болно."
-#: kcmlayoutwidget.ui:634
+#: kcmlayoutwidget.ui:853
#, no-c-format
msgid "&Reset old options"
msgstr "Хуучин сонголтуудыг &сэргээх"