summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nb/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-nb/messages/tdeutils/tdefilereplace.po')
-rw-r--r--tde-i18n-nb/messages/tdeutils/tdefilereplace.po1132
1 files changed, 1132 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-nb/messages/tdeutils/tdefilereplace.po b/tde-i18n-nb/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
new file mode 100644
index 0000000000..a0cf87b4b6
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-nb/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
@@ -0,0 +1,1132 @@
+# translation of tdefilereplace.po to Norwegian Bokmål
+# translation of tdefilereplace.po to
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Knut Yrvin <knuty@skolelinux.no>, 2003.
+# Bjorn Steensrud <bjornst@powertech.no>, 2004.
+# Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2005.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: tdefilereplace\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-07 21:44+0100\n"
+"Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Bjørn Steensrud"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "bjornst@powertech.no"
+
+#: configurationclasses.cpp:168
+msgid " Line:%3,Col:%4 - \"%1\" -> \"%2\""
+msgstr " Linje:%3,Kol:%4 – \"%1\" -> \"%2\""
+
+#: knewprojectdlg.cpp:97
+msgid "Project Directory"
+msgstr "Prosjektmappe"
+
+#: knewprojectdlg.cpp:119
+msgid "You must fill the combo boxes (location and filter) before continuing."
+msgstr ""
+"Du må fylle ut kombinasjonsboksene (mappe og filter) før du kan fortsette."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:127
+msgid "Some edit boxes are empty in the <b>Owner</b> page."
+msgstr "På <b>Eier</b>-sida er det noen tomme tekstfelter."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:137
+msgid "The minimum size is greater than the maximum size."
+msgstr "Minstestørrelsen er større enn maksimal størrelse."
+
+#: main.cpp:25
+msgid "Batch search and replace tool"
+msgstr "Søk- og erstatt-verktøy for satsvis kjøring"
+
+#: main.cpp:31
+msgid "Starting folder"
+msgstr "Startmappe"
+
+#: main.cpp:37
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace"
+msgstr "KFileReplace"
+
+#: main.cpp:38 tdefilereplacepart.cpp:517
+#, fuzzy
+msgid "Part of the KDEWebDev module."
+msgstr "En del av modulen TDEWebDev."
+
+#: main.cpp:41
+msgid "Shell author, KPart creator, co-maintainer"
+msgstr "Skallforfatter, KPart-skriver, medvedlikeholder"
+
+#: main.cpp:42 tdefilereplacepart.cpp:522
+msgid "Current maintainer, code cleaner and rewriter"
+msgstr "Nåværende vedlikeholder, koderydder og omskriver"
+
+#: main.cpp:44 tdefilereplacepart.cpp:519
+#, fuzzy
+msgid "Original author of the TDEFileReplace tool"
+msgstr "Opprinnelig forfatter for KFileReplace-verktøyet"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 4
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "Search/&Replace"
+msgstr "Søk/E&rstatt"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 11
+#: rc.cpp:6
+#, no-c-format
+msgid "&Strings"
+msgstr "&Strenger"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 24
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid "&Results"
+msgstr "&Resultater"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 55
+#: rc.cpp:21
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "TDEFileReplace Main Toolbar"
+msgstr "KFileReplace hovedverktøylinje"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "Insert Searching/Replacing Strings"
+msgstr "Sett inn søking/erstatting-strenger"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 38
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "Choose String Adding Mode"
+msgstr "Velg streng-tillegging"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 52
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid "Search and replace mode"
+msgstr "Søk- og erstatt-modus"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 63
+#: rc.cpp:39
+#, no-c-format
+msgid "Search only mode"
+msgstr "Søk-modus"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 106
+#: rc.cpp:42
+#, no-c-format
+msgid "Search for:"
+msgstr "Søk etter:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 135
+#: rc.cpp:45
+#, no-c-format
+msgid "Replace with:"
+msgstr "Erstatt med:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 270
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:51 rc.cpp:306 rc.cpp:312
+#, no-c-format
+msgid "Search For"
+msgstr "Søk etter"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 322
+#: rc.cpp:54 rc.cpp:309
+#, no-c-format
+msgid "Replace With"
+msgstr "Erstatt med"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:66
+#, no-c-format
+msgid "Search & Replace in Files"
+msgstr "Søk og erstatt i filer"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 89
+#: rc.cpp:72
+#, no-c-format
+msgid "Search Now"
+msgstr "Søk nå"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 103
+#: rc.cpp:75
+#, no-c-format
+msgid "Search Later"
+msgstr "Søk senere"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 142
+#: rc.cpp:81
+#, no-c-format
+msgid "&General"
+msgstr "&Generelt"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 153
+#: rc.cpp:84
+#, no-c-format
+msgid "Startup Folder Options"
+msgstr "Innstillinger for oppstartsmappe"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 164
+#: rc.cpp:87
+#, no-c-format
+msgid "Filter:"
+msgstr "Filter:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 175
+#: rc.cpp:90
+#, no-c-format
+msgid "Location:"
+msgstr "Sted:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 212
+#: rc.cpp:93
+#, no-c-format
+msgid "Insert a search path here. You can use the search path button."
+msgstr "Sett inn en søkesti her. Du kan bruke søkesti-knappen."
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 262
+#: rc.cpp:96
+#, no-c-format
+msgid "&Include subfolders"
+msgstr "&Inkluder undermapper"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 275
+#: rc.cpp:99
+#, no-c-format
+msgid "Search/Replace Strings"
+msgstr "Søk/erstatt-strenger"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:102
+#, no-c-format
+msgid "Search:"
+msgstr "Søk:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 304
+#: rc.cpp:105
+#, no-c-format
+msgid "Replace:"
+msgstr "Erstatt:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 314
+#: rc.cpp:108 rc.cpp:204
+#, no-c-format
+msgid "General Options"
+msgstr "Generelle innstillinger"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 328
+#: rc.cpp:111
+#, no-c-format
+msgid "Enable &regular expressions"
+msgstr "Slå på &regulære uttrykk"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 336
+#: rc.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy instead of overwrite"
+msgstr "Lag &sikkerhetskopi i stedet for å overskrive"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 344
+#: rc.cpp:117
+#, no-c-format
+msgid "&Case sensitive"
+msgstr "&Skill mellom store og små bokstaver"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 352
+#: rc.cpp:120
+#, no-c-format
+msgid "Enable co&mmands in the replace string"
+msgstr "Slå på ko&mmandoer i erstatningsstrenger"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 360
+#: rc.cpp:123 rc.cpp:210
+#, no-c-format
+msgid "Backup copy suffix:"
+msgstr "Suffiks for sikkerhetskopi:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 389
+#: rc.cpp:126 rc.cpp:228
+#, no-c-format
+msgid "Encoding of the files:"
+msgstr "Filenes tegnkoding:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 401
+#: rc.cpp:129 rc.cpp:231
+#, no-c-format
+msgid "&Advanced"
+msgstr "&Avansert"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 412
+#: rc.cpp:132
+#, no-c-format
+msgid "Ownership Filtering"
+msgstr "Filtrering på eierskap"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 423
+#: rc.cpp:135
+#, no-c-format
+msgid "User: "
+msgstr "Bruker: "
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 429
+#: rc.cpp:138 rc.cpp:156 rc.cpp:267 rc.cpp:288 report.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Name"
+msgstr "Navn"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 434
+#: rc.cpp:141 rc.cpp:159
+#, no-c-format
+msgid "ID (Number)"
+msgstr "ID (Nummer)"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 456
+#: rc.cpp:144 rc.cpp:150
+#, no-c-format
+msgid "Equals To"
+msgstr "Er lik"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 461
+#: rc.cpp:147 rc.cpp:153
+#, no-c-format
+msgid "Is Not"
+msgstr "Er ikke"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 539
+#: rc.cpp:162
+#, no-c-format
+msgid "Group:"
+msgstr "Gruppe:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 565
+#: rc.cpp:165
+#, no-c-format
+msgid "Access Date Filtering"
+msgstr "Filtrering på tilgangsdato"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 592
+#: rc.cpp:168
+#, no-c-format
+msgid "Dates valid for:"
+msgstr "Datoer gyldig for:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 600
+#: rc.cpp:171
+#, no-c-format
+msgid "Accessed after:"
+msgstr "Brukt etter:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 608
+#: rc.cpp:174
+#, no-c-format
+msgid "Accessed before: "
+msgstr "Brukt før: "
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 624
+#: rc.cpp:177
+#, no-c-format
+msgid "Last Writing Access"
+msgstr "Siste skrivetilgang"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 629
+#: rc.cpp:180
+#, no-c-format
+msgid "Last Reading Access"
+msgstr "Siste lesetilgang"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 737
+#: rc.cpp:183
+#, no-c-format
+msgid "Size Filtering"
+msgstr "Filtrering på størrelse"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 764
+#: rc.cpp:186
+#, no-c-format
+msgid "Minimum si&ze:"
+msgstr "Minste stø&rrelse:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 772
+#: rc.cpp:189
+#, no-c-format
+msgid "Maximum size:"
+msgstr "Maksimal størrelse:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 822
+#: rc.cpp:192 rc.cpp:195
+#, no-c-format
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 34
+#: rc.cpp:201
+#, no-c-format
+msgid "General"
+msgstr "Generelt"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 56
+#: rc.cpp:207
+#, no-c-format
+msgid "Enable commands in replace strings"
+msgstr "Slå på kommandoer i erstatningsstrenger"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 83
+#: rc.cpp:213
+#, no-c-format
+msgid "Notif&y on errors"
+msgstr "S&i fra om feil"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 91
+#: rc.cpp:216
+#, no-c-format
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Skill mellom store og små bokstaver"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 102
+#: rc.cpp:219
+#, no-c-format
+msgid "Recursive (search/replace in all sub folders)"
+msgstr "Rekursiv (søk/erstatt i alle undermapper)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 116
+#: rc.cpp:222
+#, no-c-format
+msgid "Enable regular e&xpressions"
+msgstr "Slå &på regulære uttrykk"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 124
+#: rc.cpp:225
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy"
+msgstr "Lag si&kkerhetskopi"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 168
+#: rc.cpp:234
+#, no-c-format
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Avanserte innstillinger"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 179
+#: rc.cpp:237
+#, no-c-format
+msgid "Ignore hidden files and folders"
+msgstr "Ignorer skjulte filer og mapper"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 187
+#: rc.cpp:240
+#, no-c-format
+msgid "Follow s&ymbolic links"
+msgstr "Følg s&ymbolske lenker"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 195
+#: rc.cpp:243
+#, no-c-format
+msgid "When searching, stop on first string found (faster but no details)"
+msgstr ""
+"Når det søkes, stopp ved første streng funnet (raskere, men ingen detaljer)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 206
+#: rc.cpp:246
+#, no-c-format
+msgid "Do not show file if no strings are found or replaced"
+msgstr "Ikke vis fil hvis ingen strenger er funnet eller erstattet"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 242
+#: rc.cpp:249
+#, no-c-format
+msgid "Show confirmation dialog"
+msgstr "Vis bekreftelsesdialog"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 255
+#: rc.cpp:252
+#, no-c-format
+msgid "Confirm before replace each string"
+msgstr "Bekreft før hver strengerstatning"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:258
+#, no-c-format
+msgid "&Default Values"
+msgstr "&Standardverdier"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 69
+#: rc.cpp:270 rc.cpp:291 report.cpp:115
+#, no-c-format
+msgid "Folder"
+msgstr "Mappe"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 80
+#: rc.cpp:273 report.cpp:122
+#, no-c-format
+msgid "Old Size"
+msgstr "Gammel størrelse"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 91
+#: rc.cpp:276 report.cpp:123
+#, no-c-format
+msgid "New Size"
+msgstr "Ny størrelse"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 102
+#: rc.cpp:279 report.cpp:54
+#, no-c-format
+msgid "Replaced Strings"
+msgstr "Erstattede elementer"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 113
+#: rc.cpp:282 rc.cpp:300 report.cpp:126
+#, no-c-format
+msgid "Owner User"
+msgstr "Eierbruker"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 124
+#: rc.cpp:285 rc.cpp:303 report.cpp:127
+#, no-c-format
+msgid "Owner Group"
+msgstr "Eiergruppe"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 203
+#: rc.cpp:294 report.cpp:118
+#, no-c-format
+msgid "Size"
+msgstr "Størrelse"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 214
+#: rc.cpp:297
+#, no-c-format
+msgid "Found Strings"
+msgstr "Funne strenger"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 427
+#: rc.cpp:315
+#, no-c-format
+msgid "Green means ready"
+msgstr "Grønt betyr klar"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 430
+#: rc.cpp:318
+#, no-c-format
+msgid "Ready"
+msgstr "Klar"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 454
+#: rc.cpp:321
+#, no-c-format
+msgid "Yellow means wait while sorting list"
+msgstr "Gult betyr vent mens lista sorteres"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 457
+#: rc.cpp:324
+#, no-c-format
+msgid "Please wait while sorting list"
+msgstr "Vent mens lista sorteres"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 478
+#: rc.cpp:327
+#, no-c-format
+msgid "Red means scanning files"
+msgstr "Rødt betyr at filene undersøkes"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 513
+#: rc.cpp:330
+#, no-c-format
+msgid "Scanned files:"
+msgstr "Undersøkte filer:"
+
+#: report.cpp:41 report.cpp:194
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b>.</qt>"
+msgstr "<qt>Klarer ikke åpne fila <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: report.cpp:55
+msgid "Replace with"
+msgstr "Erstatt med"
+
+#: report.cpp:59
+msgid "Total number occurrences"
+msgstr "Totalt antall forekomster"
+
+#: report.cpp:60
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: report.cpp:68
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Report"
+msgstr "KFileReplace-rapport"
+
+#: report.cpp:73
+msgid "Searching/Replacing Strings Table"
+msgstr "Søke/erstatte strengtabell"
+
+#: report.cpp:76
+msgid "Search for"
+msgstr "Søk etter"
+
+#: report.cpp:111
+msgid "Results Table"
+msgstr "Resultattabell"
+
+#: report.cpp:201
+msgid "Created by"
+msgstr "Laget av"
+
+#: report.cpp:203
+msgid "date"
+msgstr "dato"
+
+#: report.cpp:205
+msgid "Total occurrences"
+msgstr "Totale forekomster"
+
+#: tdefilereplace.cpp:49
+#, fuzzy
+msgid "Could not find the TDEFileReplace part."
+msgstr "Klarte ikke finne KFileReplace-delen."
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:99
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 byte\n"
+"%n bytes"
+msgstr ""
+"1 byte\n"
+"%n byte"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:105
+msgid "%1 KB"
+msgstr "%1 KB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:111
+msgid "%1 MB"
+msgstr "%1 MB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:117
+msgid "%1 GB"
+msgstr "%1 GB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:140
+msgid ""
+"<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list. This file seems "
+"not to be a valid old kfr file or it is broken.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Klarer ikke å åpne fila <b>%1</b> og laste inn strengelista. Det ser ut til "
+"at fila ikke er en gyldig fil i gammelt kfr-format, eller fila er ødelagt.</qt>"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:158 tdefilereplacelib.cpp:171
+#: tdefilereplacelib.cpp:177
+msgid "Cannot read data."
+msgstr "Klarer ikke å lese data."
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:167
+msgid "Out of memory."
+msgstr "Slapp opp for minne."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:102
+msgid "Ready."
+msgstr "Klar."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:151
+msgid "Search completed."
+msgstr "Søk fullført."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid ""
+"<qt>You have selected <b>%1</b> as the encoding of the files."
+"<br>Selecting the correct encoding is very important as if you have files that "
+"have some other encoding than the selected one, after a replace you may damage "
+"those files."
+"<br>"
+"<br>In case you do not know the encoding of your files, select <i>utf8</i> "
+"and <b>enable</b> the creation of backup files. This setting will autodetect <i>"
+"utf8</i> and <i>utf16</i> files, but the changed files will be converted to <i>"
+"utf8</i>.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Du har valgt <b>%1</b> som tegnkoding for filene. "
+"<br>Det er svært viktig at du velger riktig tegnkoding, fordi hvis du har filer "
+"med en annen tegnkoding enn den du har valgt, kan filene bli skadd når det "
+"gjøres erstatninger. "
+"<br> "
+"<br>Hvis du ikke vet hvilken tegnkoding filene har, så velg <i>utf8</i> og <b>"
+"slå på</b> lagring av sikkerhetskopier. Denne innstillinga vil oppdage <i>"
+"utf8</i> og <i>utf16</i>-filer, men endrede filer blir konvertert til <i>"
+"utf8</i>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid "File Encoding Warning"
+msgstr "Advarsel om filkoding"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:173
+msgid "Replacing files (simulation)..."
+msgstr "Erstatter filer (simulering) …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:174
+msgid "Replaced strings (simulation)"
+msgstr "Erstatter strenger (simulering)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:178
+msgid "Replacing files..."
+msgstr "Erstatter filer …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:179
+msgid "Replaced strings"
+msgstr "Erstattede strenger"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:233
+msgid "Stopping..."
+msgstr "Stopper …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:247
+msgid "There are no results to save: the result list is empty."
+msgstr "Det er ingen resultater å lagre: resultatlista er tom."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:251
+msgid "Save Report"
+msgstr "Lagre rapport"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:261
+msgid "<qt>A folder or a file named <b>%1</b> already exists.</qt>"
+msgstr "<qt>En mappe eller fil som heter <b>%1</b> finnes fra før.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:269
+msgid "<qt>Cannot create the <b>%1</b> folder.</qt>"
+msgstr "<qt>Klarer ikke opprette mappa <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace strings"
+msgstr "KFileReplace strenger"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347 tdefilereplaceview.cpp:425
+msgid "All Files"
+msgstr "Alle filer"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:348
+msgid "Load Strings From File"
+msgstr "Last strenger fra fil"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:381
+msgid "Cannot open folders."
+msgstr "Klarer ikke åpne mapper."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:513
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplacePart"
+msgstr "KFileReplacePart"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:515
+msgid "Batch search and replace tool."
+msgstr "Søk- og erstatt-verktøy for satsvis kjørin."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:525
+msgid "Co-maintainer, KPart creator"
+msgstr "Med-vedlikeholder, KPart-forfatter"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:528
+msgid "Original german translator"
+msgstr "Opprinnelig tysk oversetter"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+#, fuzzy
+msgid "Sorry, currently the TDEFileReplace part works only for local files."
+msgstr "For tiden fungerer KFileReplace-delen dessverre bare for lokale filer."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+msgid "Non Local File"
+msgstr "Ikke-lokal fil"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:570
+msgid "Customize Search/Replace Session..."
+msgstr "Tilpass søk/erstatt-økt …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:571
+msgid "&Search"
+msgstr "&Søk"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:572
+msgid "S&imulate"
+msgstr "&Simuler"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:573
+msgid "&Replace"
+msgstr "&Erstatt"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:574
+msgid "Sto&p"
+msgstr "Sto&pp"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:575
+msgid "Cre&ate Report File..."
+msgstr "L&ag rapportfil …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:578
+msgid "&Add String..."
+msgstr "&Legg til streng …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:580
+msgid "&Delete String"
+msgstr "&Slett streng"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:581
+msgid "&Empty Strings List"
+msgstr "&Tøm lista over strenger"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:582
+msgid "Edit Selected String..."
+msgstr "Rediger valgt streng …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:583
+msgid "&Save Strings List to File..."
+msgstr "L&agre strengelista til fil …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:584
+msgid "&Load Strings List From File..."
+msgstr "&Last inn strengeliste fra fil …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:585
+msgid "&Load Recent Strings Files"
+msgstr "&Last inn filer med nylig brukte strenger"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:586
+msgid "&Invert Current String (search <--> replace)"
+msgstr "&Snu om gjeldende streng (søk<-->erstatt)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:587
+msgid "&Invert All Strings (search <--> replace)"
+msgstr "&Snu om alle strenger (søk <-->erstatt)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:590
+msgid "&Include Sub-Folders"
+msgstr "&Inkluder undermapper"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:591
+msgid "Create &Backup Files"
+msgstr "Lag &sikkerhetskopi"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:592
+msgid "Case &Sensitive"
+msgstr "&Skill store/små bokstaver"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:593
+msgid "Enable Commands &in Replace String: [$command:option$]"
+msgstr "Tillat kommandoer &i erstatningsstrenger: [$kommando:argument$]"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:594
+msgid "Enable &Regular Expressions"
+msgstr "Slå på &regulære uttrykk"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:595
+#, fuzzy
+msgid "Configure &TDEFileReplace..."
+msgstr "Sett opp &KFileReplace …"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:598 tdefilereplaceview.cpp:530
+msgid "&Properties"
+msgstr "&Egenskaper"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:599 tdefilereplaceview.cpp:502
+msgid "&Open"
+msgstr "Å&pne"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:603 tdefilereplaceview.cpp:515
+msgid "&Edit in Quanta"
+msgstr "&Rediger med Quanta"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:605 tdefilereplaceview.cpp:521
+msgid "Open Parent &Folder"
+msgstr "Åpne overliggende &mappe"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:607
+msgid "E&xpand Tree"
+msgstr "Ut&vid treet"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:608
+msgid "&Reduce Tree"
+msgstr "&Fold sammen treet"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:609
+#, fuzzy
+msgid "&About TDEFileReplace"
+msgstr "&Om KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:610
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace &Handbook"
+msgstr "KFileReplace &Håndbok"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:611
+msgid "&Report Bug"
+msgstr "&Rapporter feil"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1025 tdefilereplacepart.cpp:1113
+#: tdefilereplacepart.cpp:1335
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for reading.</qt>"
+msgstr "<qt>Klarer ikke åpne fila <b>%1</b> for lesing.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1064 tdefilereplacepart.cpp:1142
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for writing.</qt>"
+msgstr "<qt>Klarer ikke åpne fila <b>%1</b> for skriving.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1199
+msgid ""
+"<qt>Do you want to replace the string <b>%1</b> with the string <b>%2</b>?</qt>"
+msgstr "<qt>Vil du erstatte strengen <b>%1</b> med strengen <b>%2</b>?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1200
+msgid "Confirm Replace"
+msgstr "Bekreft erstatning"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1202
+msgid "Do Not Replace"
+msgstr "Ikke erstatt"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1406 tdefilereplacepart.cpp:1446
+msgid " Line:%2, Col:%3 - \"%1\""
+msgstr " Linje:%2, kol:%3 – «%1»"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1512
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list.</qt>"
+msgstr "<qt>Klarer ikke å åpne fila <b>%1</b> og laste inn strengelista.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1520
+msgid ""
+"<qt>File <b>%1</b> seems not to be written in new kfr format. Remember that the "
+"old kfr format will be soon abandoned. You can convert your old rules files by "
+"simply saving them with tdefilereplace.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Det ser ut til at fila <b>%1</b> ikke er skrevet i det nye kfr-formatet. "
+"Husk at det gamle kfr-formatet snart utgår! Du kan konvertere de gamle "
+"regelfilene ved bare å lagre dem med tdefilereplace.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid ""
+"<qt>The format of kfr files has been changed; attempting to load <b>%1</b>"
+". Please see the KFilereplace manual for details. Do you want to load a "
+"search-and-replace list of strings?</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Formatet for kfr-filer er endret, forsøker å laste inn <b>%1</b>"
+". Detaljer finnes i håndboka for KFilereplace. Vil du laste inn en liste over "
+"strenger for søk-og-erstatt?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Load"
+msgstr "Lats inn"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Do Not Load"
+msgstr "Ikke last inn"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1629
+msgid "There are no strings to search and replace."
+msgstr "Det er ingen strenger å søke og erstatte."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1642
+msgid "<qt>The main folder of the project <b>%1</b> does not exist.</qt>"
+msgstr "<qt>Hovedmappa til prosjektet <b>%1</b> finnes ikke.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1650
+msgid "<qt>Access denied in the main folder of the project:<br><b>%1</b></qt>"
+msgstr "<qt>Tilgang nektet i hovedmappa til prosjektet: <br><b>%1</b></qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:120
+msgid ""
+"<qt>Cannot invert string <b>%1</b>, because the search string would be "
+"empty.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Kan ikke snu strengen <b>%1</b>, fordi søkestrengen ville være tom.</qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:259
+msgid "File %1 cannot be opened. Might be a DCOP problem."
+msgstr "Fila <b>%1</b> kan ikke åpnes. Kan være et DCOP-problem."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:281
+msgid "Do you really want to delete %1?"
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette %1?"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:401
+msgid "No strings to save as the list is empty."
+msgstr "Det er ingen strenger å lagre, da lista er tom."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:425
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Strings"
+msgstr "KFileReplace strenger"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:426
+msgid "Save Strings to File"
+msgstr "Lagre strenger til fil"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:437
+msgid "File %1 cannot be saved."
+msgstr "Fila %1 kan ikke lagres."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:507
+msgid "Open &With..."
+msgstr "Åpne &med …"
+
+#: whatthis.h:29
+msgid ""
+"Shows the statistics of your operations. Note that the columns content changes "
+"depending on what kind of operation you are performing."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:31
+msgid ""
+"Shows a list of strings to search for (and if you specified it, a list of "
+"strings to replace with). Use the \"add strings\" dialog to edit your string "
+"list or double click on a string."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:34
+msgid ""
+"Base folder for operations of search/replace. Insert path string here by hand "
+"or use the search button."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:36
+msgid "Shell-like wildcards. Example: \"*.html;*.txt;*.xml\"."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:38
+msgid ""
+"Insert the minimum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want minimum size limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:40
+msgid ""
+"Insert the maximum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want maximum size limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:42
+msgid ""
+"Insert the minimum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a minimum limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:44
+msgid ""
+"Insert the maximum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a maximum limit."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:46
+msgid ""
+"Select \"writing\" if you want to use the date of the last modification, or "
+"\"reading\" to use the the date of the last access."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:48
+msgid "Minimum value for access date."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:50
+msgid "Maximum value for access date."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:52
+#, fuzzy
+msgid "Insert here the string to search for."
+msgstr "Det er ingen strenger å søke og erstatte."
+
+#: whatthis.h:54
+#, fuzzy
+msgid "Insert here the string to replace with."
+msgstr "Det er ingen strenger å søke og erstatte."
+
+#: whatthis.h:57
+msgid "Enable this option if your search is case sensitive."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:59
+msgid "Enable this option to search in sub folders too."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:61
+msgid ""
+"Enable this option when you are searching for a string and you are only "
+"interested to know if the string is present or not in the current file."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:65
+msgid ""
+"If tdefilereplace encounters a symbolic link treats it like a normal folder or "
+"file."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:67
+#, fuzzy
+msgid "Enable this option to ignore hidden files or folders."
+msgstr "Ignorer skjulte filer og mapper"
+
+#: whatthis.h:69
+msgid ""
+"If this option is enabled, KFR will show even the names of the files in which "
+"no string has been found or replaced."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:71
+msgid ""
+"Allows you to apply QT-like regular expressions on the search string. Note that "
+"a complex regular expression could affect speed performance"
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:73
+msgid ""
+"Enable \"commands\". For example: if search string is \"user\" and replace "
+"string is the command \"[$user:uid$]\", KFR will substitute \"user\" with the "
+"uid of the user."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:75
+msgid "Enable this option if you want leave original files untouched."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:77
+msgid ""
+"Enable this option if you want to be asked for single string replacement "
+"confirmation."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:80
+msgid ""
+"Enable this option to perform replacing as a simulation, i.e. without make any "
+"changes in files."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:93
+#, fuzzy
+msgid "Select search-only mode."
+msgstr "Søk-modus"
+
+#: whatthis.h:95
+#, fuzzy
+msgid "Select search-and-replace mode."
+msgstr "Søk- og erstatt-modus"
+
+#: whatthis.h:97
+msgid "Insert here a string you want search for."
+msgstr ""
+
+#: whatthis.h:99
+msgid "Insert here the string that KFR will use to replace the search string."
+msgstr ""