summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-pl/messages/tdepim/kres_groupwise.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-pl/messages/tdepim/kres_groupwise.po')
-rw-r--r--tde-i18n-pl/messages/tdepim/kres_groupwise.po324
1 files changed, 159 insertions, 165 deletions
diff --git a/tde-i18n-pl/messages/tdepim/kres_groupwise.po b/tde-i18n-pl/messages/tdepim/kres_groupwise.po
index 2985f78c20..dd6ff23b01 100644
--- a/tde-i18n-pl/messages/tdepim/kres_groupwise.po
+++ b/tde-i18n-pl/messages/tdepim/kres_groupwise.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kres_groupwise\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-15 17:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-18 11:44+0100\n"
"Last-Translator: mcbx\n"
"Language-Team: <pl@li.org>\n"
@@ -14,15 +14,16 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
+"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-#: _translatorinfo.cpp:1
+#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Michał Miłoś"
-#: _translatorinfo.cpp:3
+#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
@@ -72,125 +73,101 @@ msgstr "Pokaż ustawienia użytkownika"
msgid "GroupWise Settings"
msgstr "Ustawienia GroupWise"
-#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 22
-#: rc.cpp:3 soap/contactconverter.cpp:264
+#: soap/contactconverter.cpp:251
+msgid "Resource"
+msgstr "Źródło danych"
+
+#: groupwisesettingswidgetbase.ui:22 soap/contactconverter.cpp:264
#, no-c-format
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
-#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 33
-#: rc.cpp:6
-#, no-c-format
-msgid "Setting"
-msgstr "Ustawienie"
+#: soap/groupwiseserver.cpp:135 soap/groupwiseserver.cpp:152
+#, c-format
+msgid "Connect failed: %1."
+msgstr "Połączenie nie powiodło się: %1."
-#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 44
-#: rc.cpp:9
-#, no-c-format
-msgid "Value"
-msgstr "Wartość"
+#: soap/groupwiseserver.cpp:344
+msgid "Login failed, but the GroupWise server did not report an error"
+msgstr ""
+"Logowanie zakończyło się niepowodzeniem, ale serwer GroupWise nie zgłosił "
+"błędu"
-#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 55
-#: rc.cpp:12
-#, no-c-format
-msgid "Locked"
-msgstr "Zablokowane"
+#: soap/groupwiseserver.cpp:1448
+msgid "SSL Error"
+msgstr "Błąd SSL"
-#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 9
-#: rc.cpp:15 rc.cpp:30
-#, no-c-format
-msgid "Server URL"
-msgstr "URL serwera"
+#: soap/gwjobs.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Unable to read GroupWise address book: %1"
+msgstr "Nie można odczytać książki adresowej GroupWise: %1"
-#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 10
-#: rc.cpp:18 rc.cpp:33
-#, no-c-format
-msgid "URL of SOAP interface of GroupWise server"
-msgstr "URL interfejsu SOAP serwera GroupWise"
+#: soap/gwjobs.cpp:616
+msgid "Unable to read GroupWise address book: reading %1 returned no items."
+msgstr ""
+"Nie można odczytać książki adresowej GroupWise: odczyt %1 nie zwrócił "
+"żadnego elementu."
-#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 13
-#: rc.cpp:21 rc.cpp:36
-#, no-c-format
-msgid "User Name"
-msgstr "Nazwa użytkownika"
+#: soap/incidenceconverter.cpp:231
+msgid "Novell GroupWise does not support locations for to-dos."
+msgstr "Novell GroupWise nie obsługuje lokalizacji zadań do zrobienia."
-#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 16
-#: rc.cpp:24 rc.cpp:39 soap/soapdebug.cpp:40
-#, no-c-format
-msgid "Password"
-msgstr "Hasło"
+#: soap/ksslsocket.cpp:324
+msgid ""
+"The IP address of the host %1 does not match the one the certificate was "
+"issued to."
+msgstr "Adres IP hosta %1 nie zgadza się z tym, na który wydano certyfikat."
-#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 19
-#: rc.cpp:27
-#, no-c-format
-msgid "TCP Port"
-msgstr "Port TCP"
+#: soap/ksslsocket.cpp:329 soap/ksslsocket.cpp:339 soap/ksslsocket.cpp:355
+msgid "Server Authentication"
+msgstr "Uwierzytelnianie serwera"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 21
-#: rc.cpp:42
-#, no-c-format
-msgid "Ids of Address Books"
-msgstr "Identyfikatory książek adresowych"
+#: soap/ksslsocket.cpp:330 soap/ksslsocket.cpp:340
+msgid "&Details"
+msgstr "&Szczegóły"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 24
-#: rc.cpp:45
-#, no-c-format
-msgid "Names of Address Books"
-msgstr "Nazwy książek adresowych"
+#: soap/ksslsocket.cpp:335
+msgid "The server certificate failed the authenticity test (%1)."
+msgstr "Certyfikat serwera nie przeszedł testu autentyczności (%1)."
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 27
-#: rc.cpp:48
-#, no-c-format
-msgid "Personal State of Address Books"
-msgstr "Stan osobowy w książkach adresowych"
+#: soap/ksslsocket.cpp:352
+msgid ""
+"Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
+msgstr "Czy chciałbyś zaakceptować ten certyfikat na zawsze bez dalszych pytań?"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 30
-#: rc.cpp:51
-#, no-c-format
-msgid "Frequent Contacts state of Address Books"
-msgstr "Stan częstych kontaktów w książkach adresowych"
+#: soap/ksslsocket.cpp:356
+msgid "&Forever"
+msgstr "&Na zawsze"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 33
-#: rc.cpp:54
-#, no-c-format
-msgid "Readable Address Books"
-msgstr "Książki adresowe do odczytu"
+#: soap/ksslsocket.cpp:357
+msgid "&Current Sessions Only"
+msgstr "&Tylko aktualna sesja"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 36
-#: rc.cpp:57
-#, no-c-format
-msgid "Address Book for new Contacts"
-msgstr "Książka adresowa dla nowych kontaktów"
+#: soap/soapdebug.cpp:36
+msgid "Server"
+msgstr "Serwer"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 39
-#: rc.cpp:60
-#, no-c-format
-msgid "ID of System Address Book"
-msgstr "Identyfikator systemowej książki adresowej"
+#: soap/soapdebug.cpp:38
+msgid "User"
+msgstr "Użytkownik"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 42
-#: rc.cpp:63
+#: soap/soapdebug.cpp:40 tderesources_kcal_groupwise.kcfg:16
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:16
#, no-c-format
-msgid "Last time the Post Office was rebuilt"
-msgstr "Czas ostatniego odbudowania Urzędu pocztowego"
+msgid "Password"
+msgstr "Hasło"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 45
-#: rc.cpp:66
-#, no-c-format
-msgid "The first sequence number of the GW System Address Book held locally"
-msgstr "Pierwszy numer sekwencji trzymanej lokalnie systemowej książki adresowej GW"
+#: soap/soapdebug.cpp:42
+msgid "Free/Busy user name"
+msgstr "Wolna/zajęta nazwa użytkownika"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 48
-#: rc.cpp:69
-#, no-c-format
-msgid "The last sequence number of the GW System Address Book held locally"
-msgstr "Ostatni numer sekwencji trzymanej lokalnie systemowej książki adresowej GW"
+#: soap/soapdebug.cpp:43
+msgid "Addressbook identifier"
+msgstr "Identyfikator książki adresowej"
-#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 51
-#: rc.cpp:72
-#, no-c-format
-msgid "Applications which should load the System Address Book"
-msgstr "Programy, które powinny wczytywać systemową książkę adresową"
+#: soap/soapdebug.cpp:49
+msgid "Groupwise Soap Debug"
+msgstr "Debug Groupwise Soap"
#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:290
#, c-format
@@ -209,6 +186,14 @@ msgstr "Pobieranie książek adresowych użytkownika"
msgid "Updating System Address Book"
msgstr "Uaktualnianie systemowej książki adresowej"
+#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:47 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:49
+msgid "Yes"
+msgstr ""
+
+#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:48 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:50
+msgid "No"
+msgstr ""
+
#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:88
msgid "Retrieve Address Book List From Server"
msgstr "Pobierz listę książki adresowej z serwera"
@@ -229,85 +214,94 @@ msgstr "Częste kontakty"
msgid "Address book for new contacts:"
msgstr "Książka adresowa dla nowych kontaktów:"
-#: soap/contactconverter.cpp:251
-msgid "Resource"
-msgstr "Źródło danych"
-
-#: soap/groupwiseserver.cpp:135 soap/groupwiseserver.cpp:152
-#, c-format
-msgid "Connect failed: %1."
-msgstr "Połączenie nie powiodło się: %1."
-
-#: soap/groupwiseserver.cpp:344
-msgid "Login failed, but the GroupWise server did not report an error"
-msgstr "Logowanie zakończyło się niepowodzeniem, ale serwer GroupWise nie zgłosił błędu"
+#: groupwisesettingswidgetbase.ui:33
+#, no-c-format
+msgid "Setting"
+msgstr "Ustawienie"
-#: soap/groupwiseserver.cpp:1448
-msgid "SSL Error"
-msgstr "Błąd SSL"
+#: groupwisesettingswidgetbase.ui:44
+#, no-c-format
+msgid "Value"
+msgstr "Wartość"
-#: soap/gwjobs.cpp:124
-#, c-format
-msgid "Unable to read GroupWise address book: %1"
-msgstr "Nie można odczytać książki adresowej GroupWise: %1"
+#: groupwisesettingswidgetbase.ui:55
+#, no-c-format
+msgid "Locked"
+msgstr "Zablokowane"
-#: soap/gwjobs.cpp:616
-msgid "Unable to read GroupWise address book: reading %1 returned no items."
-msgstr ""
-"Nie można odczytać książki adresowej GroupWise: odczyt %1 nie zwrócił żadnego "
-"elementu."
+#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:9 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:9
+#, no-c-format
+msgid "Server URL"
+msgstr "URL serwera"
-#: soap/incidenceconverter.cpp:231
-msgid "Novell GroupWise does not support locations for to-dos."
-msgstr "Novell GroupWise nie obsługuje lokalizacji zadań do zrobienia."
+#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:10 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:10
+#, no-c-format
+msgid "URL of SOAP interface of GroupWise server"
+msgstr "URL interfejsu SOAP serwera GroupWise"
-#: soap/ksslsocket.cpp:324
-msgid ""
-"The IP address of the host %1 does not match the one the certificate was issued "
-"to."
-msgstr "Adres IP hosta %1 nie zgadza się z tym, na który wydano certyfikat."
+#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:13 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:13
+#, no-c-format
+msgid "User Name"
+msgstr "Nazwa użytkownika"
-#: soap/ksslsocket.cpp:329 soap/ksslsocket.cpp:339 soap/ksslsocket.cpp:355
-msgid "Server Authentication"
-msgstr "Uwierzytelnianie serwera"
+#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:19
+#, no-c-format
+msgid "TCP Port"
+msgstr "Port TCP"
-#: soap/ksslsocket.cpp:330 soap/ksslsocket.cpp:340
-msgid "&Details"
-msgstr "&Szczegóły"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:21
+#, no-c-format
+msgid "Ids of Address Books"
+msgstr "Identyfikatory książek adresowych"
-#: soap/ksslsocket.cpp:335
-msgid "The server certificate failed the authenticity test (%1)."
-msgstr "Certyfikat serwera nie przeszedł testu autentyczności (%1)."
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:24
+#, no-c-format
+msgid "Names of Address Books"
+msgstr "Nazwy książek adresowych"
-#: soap/ksslsocket.cpp:352
-msgid "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
-msgstr "Czy chciałbyś zaakceptować ten certyfikat na zawsze bez dalszych pytań?"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:27
+#, no-c-format
+msgid "Personal State of Address Books"
+msgstr "Stan osobowy w książkach adresowych"
-#: soap/ksslsocket.cpp:356
-msgid "&Forever"
-msgstr "&Na zawsze"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:30
+#, no-c-format
+msgid "Frequent Contacts state of Address Books"
+msgstr "Stan częstych kontaktów w książkach adresowych"
-#: soap/ksslsocket.cpp:357
-msgid "&Current Sessions Only"
-msgstr "&Tylko aktualna sesja"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:33
+#, no-c-format
+msgid "Readable Address Books"
+msgstr "Książki adresowe do odczytu"
-#: soap/soapdebug.cpp:36
-msgid "Server"
-msgstr "Serwer"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:36
+#, no-c-format
+msgid "Address Book for new Contacts"
+msgstr "Książka adresowa dla nowych kontaktów"
-#: soap/soapdebug.cpp:38
-msgid "User"
-msgstr "Użytkownik"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:39
+#, no-c-format
+msgid "ID of System Address Book"
+msgstr "Identyfikator systemowej książki adresowej"
-#: soap/soapdebug.cpp:42
-msgid "Free/Busy user name"
-msgstr "Wolna/zajęta nazwa użytkownika"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:42
+#, no-c-format
+msgid "Last time the Post Office was rebuilt"
+msgstr "Czas ostatniego odbudowania Urzędu pocztowego"
-#: soap/soapdebug.cpp:43
-msgid "Addressbook identifier"
-msgstr "Identyfikator książki adresowej"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:45
+#, no-c-format
+msgid "The first sequence number of the GW System Address Book held locally"
+msgstr ""
+"Pierwszy numer sekwencji trzymanej lokalnie systemowej książki adresowej GW"
-#: soap/soapdebug.cpp:49
-msgid "Groupwise Soap Debug"
-msgstr "Debug Groupwise Soap"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:48
+#, no-c-format
+msgid "The last sequence number of the GW System Address Book held locally"
+msgstr ""
+"Ostatni numer sekwencji trzymanej lokalnie systemowej książki adresowej GW"
+#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:51
+#, no-c-format
+msgid "Applications which should load the System Address Book"
+msgstr "Programy, które powinny wczytywać systemową książkę adresową"