summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/nsplugin.docbook
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/nsplugin.docbook')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/nsplugin.docbook100
1 files changed, 100 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/nsplugin.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/nsplugin.docbook
new file mode 100644
index 0000000000..fff5db1388
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/nsplugin.docbook
@@ -0,0 +1,100 @@
+<sect2 id="nsplugins">
+<title
+>Moduly &Netscape;</title>
+
+<sect3 id="nsplugins-intro">
+<title
+>Úvod</title>
+
+<para
+>Dlhé roky bol &Netscape; <application
+>Navigator</application
+> štandardným Web prehliadačom. Preto vzniklo veľa takzvaných modulov (plugin) pre &Netscape;, ktoré umožňujú vytváranie zaujímavejších stránok. Pomocou nich môžu stránky obsahovať súbory <acronym
+>PDF</acronym
+>, animácie flash, video atď. &konqueror;, tieto moduly dokáže používať a tak poskytovať tieto vylepšenia.</para>
+
+<note
+><para
+>Moduly &Netscape; by ste nemali zamieňať za moduly &konqueror;. Tie druhé sú určené priamo pre &konqueror;, aby rozšírili jeho funkcionalitu a nepoužívajú sa pre zobrazovanie obsahu WWW stránok.</para
+></note>
+
+</sect3>
+
+<sect3 id="nsplugins-scan">
+<title
+>Hľadať</title>
+
+<para
+>&konqueror; potrebuje vedieť, kde sú nainštalované moduly &Netscape;. To môže byť na rôznych miestach, napr. máte moduly pre celý systém v <filename class="directory"
+>/opt/netscape/plugins</filename
+> a vaše osobné moduly v <filename class="directory"
+>$<envar
+>HOME</envar
+>/.netscape/plugins</filename
+>. &konqueror; ale nebude automaticky používať nainštalované moduly. Najprv prejde zoznam priečinkov. Hľadanie spustíte tlačidlom <guibutton
+>Hľadať nové pluginy</guibutton
+>. Druhá možnosť je zapnúť <guilabel
+>Hľadať nové pluginy pri štarte &kde;</guilabel
+>. Potom bude &konqueror; pri každom štarte &kde; hľadať, či nepribudli nejaké nové moduly.</para>
+
+<note
+><para
+>Povolením <guilabel
+>Hľadať nové moduly pri štarte &kde;</guilabel
+> výrazne spomalíte štart prostredia a v niektorých prípadoch spôsobuje problémy. Ak na ne narazíte, vypnite túto voľbu.</para
+></note>
+
+<para
+>Aby našiel moduly, &konqueror; hľadá v priečinkoch uvedených v zozname <guilabel
+>Priečinky pre hľadanie</guilabel
+>. Ak používate tento modul prvý raz, tento zoznam už obsahuje niektoré rozumné cesty, ktoré by mali obvykle fungovať. Ak potrebujete nejakú cestu pridať, stlačte tlačidlo <guibutton
+>Nový</guibutton
+> a budete môcť zadať novú cestu, alebo ju vybrať pomocou tlačidla <guibutton
+>...</guibutton
+>. Keďže hľadanie chvíľu trvá, možno budete chcieť niektoré cesty odstrániť, ak viete, že tam žiadne moduly nie sú. To urobíte vybraním cesty a stlačením <guibutton
+>Odstrániť</guibutton
+>. Pomocou tlačidiel <guibutton
+>Nahor</guibutton
+> a <guibutton
+>Dolu</guibutton
+> môžete zmeniť poradie, v ktorom sa budú priečinky prehľadávať.</para>
+
+<para
+>Ako obvykle, pomocou <guibutton
+>Použiť</guibutton
+> uložíte zmeny.</para>
+
+</sect3>
+
+<sect3 id="nsplugins-plugins">
+<title
+>Moduly</title>
+
+<para
+>V tejto záložke je zobrazený strom modulov, ktoré &konqueror; našiel. Dvojitým kliknutím na modul ho rozbalíte a uvidíte typy MIME, ktoré modul podporuje. Rozbalením typu MIME sa dozviete informácie o ňom.</para>
+
+<para
+>Táto záložka je hlavne informačná. Jediné nastavenie je <guilabel
+>Použiť artsdp pre prenos zvuku z pluginu cez aRts</guilabel
+>, ktorá je štandardne zapnutá. Ak chcete, aby modul používal vlastnú podporu zvuku a máte &arts; nastavený tak, aby ostatné aplikácie mohli používať zvukovú kartu (napríklad tak, že sa ukončí v prípade, že je nečinný alebo použitím vlastného zvukového zariadenia), môžete túto voľbu vypnúť.</para>
+
+</sect3>
+
+<sect3 id="nsplugins-author">
+<title
+>Autor kapitoly</title>
+
+<para
+>Túto kapitolu napísal Jost Schenck <email
+>jost@schenck.de</email
+></para>
+
+<para
+>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email
+>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
+></para>
+
+</sect3>
+
+</sect2>
+